Fastigheter

Karta över fastigheter i Göksnåre

Göksnåre nr 1, A, ”Per och Pias”, ”Catarinas”

Göksnåre nr 1 B “Ingers”

Göksnåre nr 2, Norrgården

Göksnåre nr 2, Göksnåre 7:7 (Karlsson)

Göksnåre nr 3, frälsehemman, Julan)

Göksnåre nr 3 B (fd Mats Johansson)

Göksnåre nr 4, Sörgården, skattehemman

Göksnåre 4:3 Kumlet, skattehemman

Göksnåre 4:3 Skattehemman, Jimmy

Göksnåre nr 5 A, skattehemman, frälsehemman (Wärefors)

Göksnåre nr 5, frälsehemman (Hoffman)

Göksnåre nr 6, frälsehemman (Svante)

Göksnåre nr 6, frälsehemman (Björkeholm)

Göksnåre 4:7, Nyhem

Göksnåre 4:15, Backen

Stenolvet, backstuga under Göksnåre nr 4.

Göksnåre (7:9) 7:233 jordetorpet Skäret (Sjöberg)

Göksnåre 7:11, jordetorp, backstuga (Västerbo)

Göksnåre 7:12 jordetorp (Sven-Erik)

Göksnåre Nybygget

Göksnåre 7:31 Snickars

Göksnåre 15:1, brygghuset (vid båtsmanstorpet) samt båtsmansfördubblingarna

Forsgrund

Stenmo nr 1, frälsehemman

Nyböle nr 1, skattehemman

Kuggböle nr 1, frälsehemman

Magön nr 1, frälsehemman

Olarsbo nr 1, frälsehemman

Bladäng, torp under Olarsbo

Skaten nr 1, frälsehemman

Skaten 1:4

Slåtan, torp under Göksnåre 4

Skatviken, skattehemman

Rundskär, torp under Göksnåre nr 2

Göksnåre 7:9, jordetorp (Sjöberg)

Göksnåre 15:1, Båtsmanstorpet

Göksnåre 7:27, skogvaktartorp och bolagsställe

Göksnåre 7:21, Fågelsången

Årböle båtsmanstorp

Rångsön, frälsehemman

Torp under Göksnåre nr 4. Göksnåre nr 9.

Torp xx, torp under Göksnåre 4B och 4C

Kallnäs, skyttstället

Tärrön, torp under Göksnåre nr 3