Göksnåre nr 3, Frälsehemman (Julan)

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:4    Fastigheten anges i jordeböcker på 1600-1700-talen till 3 öresland vilket är lika med 4,5 hektar.

Delas till ¼ mantal troligen 1823.

Bostadshus byggt ca 1870.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 26,319 ha.

Friköpt 1928.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949.

 

 

1542-1544

Anders. Han finns angiven i Upplands handlingar för 1542-1544.

 

15xx-15xx

Erik Andersson. Antaget.

 

15xx-1599

Nils Ersson. Antaget.

 

1599-1636

Erik Larsson (före 1579-) Han finns angiven i j Upplands handlingar för 1599-1636. Han är son till Nils Ersson som också är angiven i Upplands handlingar 1623.

 

1641-1642

Nils Larsson (före 1621-) Han finns angiven i jordeböcker 1641-1642. Han är troligen bror till Erik Larsson.

 

1642-1651

Erik Nilsson (före 1629-1665) och nn (-1673) Han finns angiven i mantalslängder 1642-1651 och jordeböcker 1645-1672. Han är troligen son till Erik Larsson.

 

1654-1682

Skattebonde Mats Nilsson (1623-x/2 1693) och hans hustru Maria (Ersdotter)(-x/5 1684) Han är bror till Eric Nilsson. Hans föräldrar är troligen Nils Ersson (-1665) och hans hustru (-1673) Mats har också en bror, Per Nilsson Duus som levde i Slada. Maria är möjligen från Edvalla. De får barnen Per (1647-x/4 1697), Anna (1656-x/6 1716) det är hon som gifter sej med Nils Nilsson i Fagerviken och får 7 barn, Nils (1661-x/5 1696), Erik (21/1 1666-10/11 1740) som gifter sej med Maia Persdotter i Griggebo 1695. Mats mor dör x/3 1673. Maria kan vara den ”Maria i Göksnåre” som anklagas för häxeri 1675. Mats är angiven som en av byns jordägare 1679 när Skaten säljs.

Erik Larsson finns angiven i jordeböckerna för 1685-1688. Han är en av jordägarna när byn säljer Skaten 1679. Lars Larsson anges i jordeboken 1680. Troligen är dessa två personer som finns angivna i jordeböckerna ett tecken på att arvsskifte inte utfört eller på det faktum att jordeböckerna ofta var eftersläpande på den här tiden.

 

1693-1700

Mats Duus Ersson (1626-x/2 1708) Troligen son till Erik Nilsson. Han är angiven både i mantalslängderna och i jordeböckerna 1693-1700. Han är även med i brukets bondeböcker. Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Mats har det, han finns inte omnämnd i militära register. Han är änkeman efter Barbro Botvidsdotter (?-1662) som troligen var dotter till Botte i Göksnåre 3 och de har fått barnen Kerstin (1648-x/4 1698) se nedan och Erik Duus Matsson (1655-x/4 1720) Det finns en oklar uppgift om att Kerstin skulle ha en annan mor. Mats Dus mor dör i Göksnåre x/10 1670.

Dottern Kerstin (1648-x/4 1698) gifter sej 1693 med byns båtsman Lars Andersson Gieting (x/12 1665-) Läs vidare om dem i Båtsmanstorpet.

Sonen Erik Duus Matsson (1655-x/4 1720) gifter sej 1692 med Brita Hansdotter (x/8 1673-) från Ängskär. De tar sen över här, se nästa generation.

När Mats blir änkeman gifter han om sej med Mor Duus Ersson (1623-x/11 1708) Hon är född i Slada/Klockargården av Johan Eriksson och Anna Larsdotter. De har fått Mats Duus Matsson (x/1 1665-27/11 1741) som gifter sej 1698 med Karin Johansdotter (x/1 1673-30/11 1752) Mats Duus Matsson och Karin får ta över Göksnåre 2 när det blir frälsehemman.

Mats Duus Ersson var profoss dvs. militär befattning, lägsta underbefäl med eget boställe. Mats klagade senare vid tinget vad gällde arvet. Sonen Eric från det första giftet tar över.

 

1702-1717

Eric Duus Matsson (1655-x/4 1720) och Brita Hansdotter (x/8 1673-) Han finns angiven i jordeböckerna för 1702-1717. Han är även med i brukets bondeböcker. Han är även med i brukets bondeböcker. Han är son i huset och övertar hemmanet. Hon är från Ängskär. De gifter sej 1692 och får barnen Kerstin (x/9 1693-), Malin (x/1 1695-), Barbro (x/12 1698-), Brita (x/3 1701-13/12 1725) som föds och dör i Göksnåre, Erik (x/4 1707-x/7 1707) Karin (x/5 1708-30/7 1730) som dör som ogift piga i Slada, Hans (x/5 1711-), Anna (x/2 1713-), Lars (24/6 1714-25/10 1742) som gifter sej 1735 med Brita Andersdotter (x/4 1712-29/5 1794) från Slada.

Hans bror Mats har del i hemmanet och är även med i brukets bondeböcker. Erich blev med tiden skuldsatt, 763 daler, vilket hans äldste son Erik fick med sej när han tog över.

 

1718-1722

Mats Ersson Duus (född mellan 1692 och 1700- död okänt) Han är äldste sonen men datum saknas.

Han fick ta över ett hemman i stor skuld och försvann från orten 1722. Tinget bestämde då att långivaren, bruket fick ta över. De Geer sålde direkt vidare till domaren Erich Månsson i Årböle

 

1723-1740

Skattebonde Måns Ersson (x/3 1688-21/1 1753) och Helena/Elin Johansdotter (x/10 1692-21/8 1757) Han är född i Årböle men tar över huset här när hans far köper det av De Geer. Hans far finns angiven i brukets jordebok 1735 30 riksdaler tillgodo. Hon är från Stenmo. De har gift sej 1713 och bor i Årböle när de får barnen Elin/Lena (x/10 1714-efter 1764) se nedan, Eric (x/4 1716-22/4 1742) se nästa generation, Johan (x/4 1719-31/5 1781) se nästa generation och Anders (x/2 1722-x/4 1725) som dör, knappt 2 år gammal, i kopporna. När de flyttat hit får de Petter (x/3 1725-x/8 1725) som blir 5 månader gammal, Brita (x/3 1725-x/4 1725) som dör ca 1 månad gammal, Elin (x/4 1730-26/4 1730) som bara blir några dagar gammal, Brita (x/4 1730-24/1 1808) se nedan och Karin (x/10 1733-10/7 1734) som blir 9 månader gammal. Om Måns skriver prästen ”hans dödssot lärer ha varit minitsjuka” Sönerna Erik och Johan tar över 1742.

 

Dottern Elin/Lena (x/10 1714-efter 1764)

 

Dottern Brita (x/4 1730-24/1 1808) gifte sej 1758 med skogvaktaren och gamle änklingen i Hållen Anders Olsson (30/11 1712-14/8 1800) (de fick 6 barn varav endast 3 st levde år 1800)

 

 

1742

Skattebonden Eric Månsson (x/4 1716-22/4 1742) och Anna Ersdotter (x/12 1717-26/2 1789) Hon är född i Kussil. Han finns angiven i jordeboken 1742 tillsammans med sin bror men avlider redan i april detta år 26 år gammal.

 

1742-1783

Skattebonden/frälsebonden Johan Månsson (x/4 1719-31/5 1781) och Maria Larsdotter (x/11 1718-11/4 1789) Hon är född i Kussil. De gifter sej 1744 och får barnen Helena (24/10 1745-2/7 1797) se nedan, Lars (8/9 1747-24/12 1816) som tar över här, Maria (26/1 1749-25/2 1802) se nedan, Johan (22/1 1753-10/3 1831) se nedan och Magnus (13/11 1754-) 1745 bevittnar han, fortfarande som skattebonde, försäljningen av Göksnåre nr 6. 1748 omnämns han i protokollet efter inspector Sam Tärnströms möte med byn.

1757 anges Johan som skattebonde på en karta över rågången mellan Leufsta och Forsmark. 1760 är han den enda bonden i byn som ligger på plus mot bruket, han har 47 riksdaler tillgodo, ändå säljer han hemmanet 1764 till bruket. Han får full besittningsrätt till hemmanet till sin död. Hans hustru Maria Larsdotter och hans systrar Brita och Lena omnämns också i handlingarna. Han är omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Då var hemmanet fortfarande odelat ½ mantal. I hans eftermäle sägs: ”i sitt leverne har han varit stilla, saktmodig och fridsam, något över 1 år har han dragits med en sjukdom som bestått uti uppkastning varav han avled”. Enligt Leufsta bruks Bondebok drivs gården av ”Johan Månssons änka” dvs Maria Larsdotter fram till 1784 då sonen Lars tar över.

 

Dottern Helena (24/10 1745-2/7 1797) gifter sej 1766 med Per Matsson Grundberg (24/1 1739-) från Stångrund. De får Mats (27/9 1766-2/10 1812), Brita (5/10 1768-), Maria (15/9 1871-2/8 1814), Magdalena (19/12 1775-22/7 1832), Anna Margareta (31/7 1780-24/12 1816) och Ulrika (16/1 1788-) Om Helena anges: Legat til sängs uti veckor uti sjukdom af lungsot dog Junii, 52 år gl.

 

Dottern Maria (26/1 1749-25/2 1802) gifter sej 1775 med Erik Markusson i Vavd. De får Markus (30/10 1776-13/11 1852), Johannes (26/10 1778-10/3 1821), Catharina (23/2 1781-29/4 1842), Maja Maria (19/2 1784-15/5 1852), Erik (29/3 1787-5/10 1857), Magnus (22/12 1791-23/12 1791) som dör 1 dag gammal, Peter Per (4/7 1795-8/9 1795) som dör 2 månader gammal. Om Maria anges: Warit sjuklig i lungsot 3ne år och mot slutet 14 dagar sängliggande. Dog d.25 Febr på 53de året

.

Sonen Johan (22/1 1753-10/3 1831) gifter sej 1779 med änkan Helena Matsdotter (10/2 1748-21/4 1802) från Lönnö. De får Maria (15/10 1780-11/3 1788) som dör 7 år gammal, Johan (7/2 1782-7/4 1850), Brita (12/12 1784-), Malena (16/11 1788-20/11 1855), Maja (20/8 1791-22/5 1794) som dör 2 år gammal och Kajsa (8/12 1793-11/12 1874) När hans hustru Helena dör 1748, 54 år gammal, gifter han om sej 1804 med Catharina Persdotter (2/10 1752-5/11 1816) från Storboda. Johan dör 1831, 78 år gammal.

 

Sonen Magnus (13/11 1754-) Han finns inte registrerad som gift eller död i Hållnäs.

 

 

1784- (1800)

Frälsebonden Lars Johansson (8/9 1747-24/12 1816) och Margareta Markusdotter (3/12 1749-xx) Han är son i huset och hon är från Vavd. De gifter sej 1774 och får barnen Maria (15/6 1775-21/6 1775) som dör 6 dagar gammal av okänd barnsjukdom, Kajsa (24/6 1776-2/2 1818) som tar över här, Maria (12/2 1778-) se nedan, Greta (15/11 1780-10/1 1805) som dör av rödfeber 24 år gammal, Johan (24/11 1782-17/1 1783) som dör 1 ½ månad gammal av bröstfeber, Lars (23/3 1784-31/10 1860) se nedan, Lena (13/4 1786-19/7 1786) som dör 3 månader gammal av okänd sjukdom, Magnus (19/12 1787-8/2 1888) som dör 2 månader gammal och Markus (28/9 1789-20/2 1859) se nedan.

När Lars dör är 4 av dem i livet, Markus Larsson Rask är båtsman/dräng som 3 dagar senare gifter sej, Caisa som gift sej och tagit över hemmanet, Maria som gift sej med trädgårdsmästare Zäterman i Stockholm, se nedan och Lars Larsson Holldin som är torpare i Stånggrund. Lars Johansson ägde 1 sto, 2 kor och 2 får och hans samlade tillgångar var värda 53 riksdaler. Margaretaa vidare öden är okända.

 

Dottern Maria Larsdotter (12/2 1778-23/5 1864) gifter sej 1813 med trädgårdsdrängen Carl Peter Zetterman (1/4 1782-12/6 1830) i Klara församling i Stockholm. De får Maria Charlotta (9/4 1815-) 1820 bor de på Wollmar Yxkullsgatan 27, i kv Suggan 17. De bor hos och jobbar åt Grefshandlaren och sidenfabrikören Zackarias Fagerlund. 1830 är hennes man trädgårdsmästare. Hon kallar sej Holmqvist. Hennes man dör 1830, 48 år gammal. Från 1835 till 1860 är benämns hon trädgårdsmästaränka. Maria dör 1864, 82 år gammal. Deras dotter Maria Charlotta (9/4 1815-)

 

Sonen Lars Larsson Holldin (23/3 1784-31/10 1860) flyttar till Stenmo och gifter sej med dottern i huset Ingrid Andersdotter (9/10 1786-12/5 1815) De får Anders (8/5 1811-1/8 1893) och Greta (5/5 1815-8/5 1815) Dottern Greta dör 3 dagar gammal av okänd orsak och Ingrid dör fyra dagar senare, 29 år gammal av (ej tolkat) Han flyttar 1816 Stånggrund som bruksarbetare och gifter om sej med Anna Persdotter (16/10 1791-11/4 1857) från Österlövsta. De får Jan (5/5 1816-21/11 1852), Lars Eric (20/3 1819-17/3 1887), Carl Petter (13/12 1826-), Anna Maria (18/5 1830-) Hans son Anders flyttar hemifrån mellan 1817 och 1824, han blir senare bonde i Malen. De flyttar 1833 till Olarsbo där de blir frälsebönder. Läs om deras vidare öden där.

 

Sonen Markus (28/9 1789-20/2 1859) flyttar hemifrån 1811 och blir båtsman Rask. Han gifter sej 1816 med bonddottern Kajsa Ersdotter (17/1 1793-5/6 1865) från Göksnåre nr 4. Läs om dem i berättelsen om henne under Göksnåre nr 4.

 

 

(1800)-1808

Frälsebonden Matts Ersson Landin (7/1 1771-13/2 1808) och Caisa Larsdotter (24/6 1776-2/2 1818) Hon är dotter i huset och han är bondson från Lönnö. De gifter sej 1800 och får Lena (30/8 1802-2/10 1802) som dör i okänd sjukdom 1 månad gammal och Eric (16/1 1804-21/10 1834) läs om honom under Personer. Matts dör i halssjuka 37 år gammal och efterlämnar 11 djur varav 3 kor och 4 får till ett värde av 39 riksdaler. Alla hans tillgångar värderas totalt till 110 riksdaler. Av hans skulder kan nämnas 3 riksdaler till Jan Skatbergs son Eric samt lön till 2 drängar och 2 pigor. Om det gäller samma tidsperiod så innebär det att drängarnas lön var nästan 3 gånger så hög som pigornas. Änkan fick en tredjedel och sonen Eric 2 tredjedelar. Djurens värde var ca 40 % av nettobehållningen. Hon behåller gården och gifter om sej.

 

 

1808-1818

Frälsebonden Matts Mattsson (24/10 1782-28/8 1834) och Caisa Larsdotter (24/6 1776-2/2 1818) Hon är änka i huset och han kommer från Hållen. De gifter sej 1809. Hon har sonen Eric (16/1 1804-21/10 1834) Caisa dör av slag. I bouppteckningen anges att de har en son (som är hennes) Eric 14 år. Hon ägde 2 vallacker, 1 sto, 7 kvigor, ½ oxe och 9 får till ett värde av 128 riksdaler. Totalt var hennes bo värt 276 riksdaler minus en skuld till Leufsta på 62 rd. Han gifter han om sej.

 

 

1818-1834

Frälsebonden Matts Mattsson (24/10 1782-28/8 1834) och Brita Stina Hollvast (1791-30/1 1870) Han är änkling i huset och hon kommer från Kullen men är född i Leufsta. Hennes far är ryttaren Eric Larsson Hollvast (21/7 1769-1814) i Leufsta och modern är Lisa Månsdotter (1762-21/3 1791) De bodde i Holldammens rote i bruket. Hennes mor dog när Brita Stina föddes och hennes far blev ”sjuk kvarliggande” och dör 1814, 44 år gammal, i Schleswig-Holstein, Preussen. De gifter sej 27/12 1818 och får Anna Stina (20/3 1819-30/9 1879) som senare tar över Göksnåre 6 när hennes mor dör, Matts (19/4 1821-9/9 1834) som dör av koleran, hans tvilligsyster Lena Caisa (19/4 1821-19/4 1821) som dör samma dag hon föds av okänd anledning, Eric (1/1 1824-14/2 1824) som dör i bröstfeber, tvillingarna Johan Petter (15/12 1825-10/3 1826) som dör 3 månader gammal av ”ett varigt hål mellan axlarna” och Lars Eric (15/12 1825-8/4 1829) som dör av bröstfeber 3 år gammal, Eric (26/12 1830-5/5 1834) som dör av koleran och Maria Brita (26/9 1834-) som föds en månad efter att hennes far dött och senare blir hustru i båtsmanstorpet. Läs där om hur Maja Brita till sist hamnar i N. Amerika. Ungefär då, år 1823, delas fastigheten i 2 delar om vardera ¼ mantal. Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 1-30 Han, sonen Matts, sonen Eric, drängen Lars Ersson och pigan Ulrika Melldahl från Helsingland (1814-3/9 1834) dör av koleran 1834.

Drängen Lars var noterad som fördelsman och på en egen plats i husförhörslängden mellan 1831 och 1833. Från hans bouppteckning framgår att han är ogift. Han äger inga djur eller byggnader men väl andra tillgångar på ca 60 riksdaler. Han har en fordran på skattebonde Eric Michelsson i Hjelmunge 26 riksdaler 32 skilling banco och på torpare Eric Matsson i Göksnåre 19.16.

Frälsebonden Mats hade 2 barn med Brita Stina i livet när han dog 1834, Anna Stina 15 år och Maria Christina 1 månad. Djurbesättningen utgörs då av 2 ston, 1 häst, 1 dyling, 6 kor, 2 småkalvar, 1 svin, 10 får och 3 lamm. Värde ca 111 riksdaler. Alla tillgångar är värda ca 236 rd totalt. Skulderna är dock stora, 217 riksdaler. Leufsta 123 rd, sjömannen Jan Eric Åhrman i Kullen 8 rd, torparen Eric Englund i Engskär 14 rd, drängen Lars Ersson i lön 7 rd, bonden och mågen Carl Setterberg i Årböle 6 rd, bonden Eric Larsson i Barknåre, drängen Lars Hollman i Ängvreta 16 rd, Boråshandlanden Johan Larsson 9 rd.

Hon flyttar med de 2 barnen till Göksnåre nr 6 och gifter om sej med Anders Erson som också blivit ensam efter koleran.

 

1835-(1861)

Bonden Eric Person (19/3 1807-7/4 1880) och Maja Kaisa Kjellberg (2/2 1804-21/3 1872) tar över. Han är son till Per Friskman och Caisa Ersdotter i Båtsmanstorpet men flyttar in från Forsmark där han jobbat och hon är dotter från skogvaktartorpet. De gifter sej 1836. De tar över efter de förra brukarna som drabbades svårt av koleran. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 20 på den kartan. Han är Åsa Erikssons fffff. De får Eric Petter (27/7 1836-25/7 1842) som dör av vattusot nästan 6 år gammal och Mathias (14/8 1838-14/9 1912) som senare tar över. Maja Kajsa dör 1872, 68 år gammal och Eric dör 1880, 73 år gammal, båda i byn.

 

(1861)-1892

Brukaren unge Matts Erson (14/8 1838-14/9 1912) och Anna Kajsa Persdotter (30/1 1840-17/4 1910) Han är son i huset och hon är dotter till Pehr Pehrsson i Göksnåre nr 2. Hon var piga här först ett år. De gifter sej 1861 och får Anna Stina (4/3 1863-27/8 1945) se nedan, Per Eric (5/4 1865-20/4 1865) som dör av kikhosta 15 dagar gammal, Erik August (1/4 1866-7/9 1952) som tar över här, Augusta (27/11 1869-21/11 1949) se nedan, Erika Lovisa (24/5 1872-28/8 1961) se nedan, Emma (3/8 1874-14/11 1950) se nedan, Josefina Helena (22/10 1876-23/12 1963), Per Gustaf (18/2 1878-8/6 1949) se nedan och Ida Johanna (3/9 1881-1/6 1970) se nedan

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Sonen Erik August tar över här.

 

 

Erika Lovisa med sina 8 barn. 80-årsdag, 1952?

(bild från Anna Löfgren)

Josefina Helena Matsdotter på sin 70-årsdag 1946 (bild från Anna Löfgren)

 

 

Ida Johanna Mattsdotter som ung (före 1900?)

Fyra av Ida Johannas systrar. Xx, Josephina, (Vilka?, när)

(bild från Anna Löfgren)

 

Dottern Anna Stina (4/3 1863-27/8 1945) gifter sej 1887 med Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) från Håkansbo och flyttar till Göksnåre nr 1. Läs mer om dem där.

Dottern Augusta (27/11 1869-21/11 1949) gifter sej i Elfkarleby och flyttar in till Nyhem. Läs mer om henne där.

Sonen Per Gustaf (18/2 1878-8/6 1949) gifter sej med Emma Fredrika Andersson (8/1 1880-17/4 1979) från Snickars och flyttar till Båtsmanstorpet.

Dottern Erika Lovisa (24/5 1872-28/8 1961) flyttar till Tobo, Älvkarleby 1893 och gifter sej 1894 med stuveriarbetaren Karl Robert Andersson (19/2 1869-12/7 1930) De bosätter sej i Bodarne och Helga Helena (27/12 1894-), Karl Edler (11/4 1896-7/4 1933), Elsa Lovisa (16/12 1897-), Hilda Katarina (25/12 1899-). Per Gunnar (11/5 1902-), Anders Artur (3/10 1904-), Erik Gustav (15/6 1907-), Robert Emanuel (1/2 1910-) och Anna Matilda (3/2 1915-) Hennes man Karl Robert dör 1930, 61 år gammal. Sonen Karl Edler dör 1933, 4 dagar före sin 37-årsdag. Erika bor kvar på Långgatan 40, till när hon dör 1961, 89 år gammal.

Dottern Emma (3/8 1874-14/11 1950) flyttar till Danbo, Forsmark 1897 som piga och 1898 till Björnbo som piga. 1899 flyttar hon till Tebo, Älvkarleby där hon blir piga samtidigt som hennes syster Josefina Helena gifter sej och flyttar därifrån. Hon får den oäkta dottern Asta Elisabet (25/11 1901-) 1904 flyttar de till ett annat ställe i Bodarne. Hon flyttar 1907 till ännu ett ställe i Bodarne och gifter sej med hjälpsågaren Erik Gustav Andersson (21/2 1876-9/4 1962) De får tillsammans Gustaf Einar (26/10 1907-), Ellen Viktoria (221 1910-22/5 1979), Emmy Sofia (15/5 1913-25/3 1985) och Erik Joel (22/12 1919-) Hennes dotter Ester Elisabet flyttar till Göksnåre nr 1 som piga, 1918. Hon flyttar tillbaka till sina föräldrar i Bodarne, Skutskär 1919. Sen inträffar något ovanligt. Han blir omyndigförklarad 29/8 1922. Sex år senare 6/3 1928 beslutas om äktemskapsskillnad. Han flyttar till ålderdomshemmet i Älvkarleby där han anges som sinnessjuk, sen anges han vistas på hospital Ulleråker. Emma bor kvar 1946. Emma dör 1950, 76 år gammal, Erik Gustav dör på Tallmon i Skutskär, 1962, hela 86 år gammal. De är begravda på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sina döttrar Ellen Viktoria och Emmy Sofia.

Dottern Josefina Helena (22/10 1876-23/12 1963) flyttar till bruksskogvaktaren som piga 1892 och kommer hem 1893. 1894 flyttar hon igen nu till Göksnåre nr 4 som piga. 1895 flyttar hon till Göksnåre nr 5 som piga. 1896 flyttar hon till Vestermon, Älvkarleby. 1897 flyttar hon vidare till sin syster Erika i Bodarne där hon blir piga. När hon gifter sej och flyttar kommer hennes syster Emma och övertar platsen som piga. Hon flyttar till Bodarne och gifter sej med Anders Gustav Pettersson (20/3 1872-22/12 1951) från Tensta. De får Helge Emanuel (3/10 1900-) som är seminarist och flyttar till Hållnäs 1922, Signe Josefina (23/6 1911-) De flyttar till Harnäs 1926. De flyttar 1945 till Medora. Sonen Helge Emanuel är nu folkskollärare och flyttar hit samtidigt. Anders Gustav dör 1951, 79 år gammal och Josefina helena dör 1963, 87 år gammal.

1892-1923

Brukaren Erik August Mattson (1/4 1866-7/9 1952) och Anna Maria Andersdotter (17/6 1873-25/5 1952) Han är son i huset. Hon kommer närmast från en tjänst som piga i skogvaktartorpet men är dotter till torpare i Gudinge. De gifter sej 1892 och får Bernhard (3/2 1896-4/9 1983) som tar över här, Oskar (25/3 1899-4/4 1974), Anna Ottilia (22/9 1901-11/2 1986), Astrid Maria (6/5 1904-10/6 1990), Augusta Auelia (13/2 1907-23/9 1931) och Rickard (18/3 1910-20/7 1970) De är jordbrukare och brukar även del av Göksnåre nr 2. Hans föräldrar bor kvar fram till sin död. 5/11 1904 är de angivna som flyttade med hänvisning till nästa sida i HFL där de samtidigt anges som inflyttade i samma fastighet? Hans bror Per Gustaf gifter sej 1904 med Emma Fredrika Andersson (8/1 1880-17/4 1979) som är dotter i Snickars. De får Elma Fredrika (25/12 1904-23/1 2002) innan de 1905 flyttar till båtsmanstorpet. Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 är EA Matsson omnämnd som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. Både Erik August och Anna Maria dör 1952, med knappt tre månaders mellanrum. Han blev 86 år gammal och hon 78 år gammal.

 

Sonen Rickard (18/3 1910-20/7 1970) gifter sej 1933 med Ida Elisabet Karlsson (14/12 1913-5/2 1999) från Skållbo och flyttar till Göksnåre 4:15 Backen. Läs mer om dem där.

 

Sonen Oskar (25/3 1899-4/4 1974) gifter sej 1929 med Nanna Maria Hållstrand (11/11 1905-16/9 1984) från Vavd och bosätter sej i Vavd. De flyttar senare till Skaten där han dör 1974, 74 år gammal. Nanna Maria dör på Wesslandia i Karlholm 1984, 78 år gammal.

Nanna Maria Hållstrand och Oskar Eriksson framför en julgran (foto Hållnäs hembygdsförening/Maria L Hallengren)

 

Dottern Anna Ottilia (22/9 1901-11/2 1986) gifter sej 1930 med Karl Gunnar Karlsson (25/11 1903-12/10 1978) från Ängskär och de flyttar in i Göksnåre 7:7.

 

Dottern Astrid Maria (6/5 1904-10/6 1990) flyttar till Vavd 1928 och gifter sej med drängen Johan Ivar Elfving (11/2 1903-15/9 1954) från Valbo. 1929 flyttar de till Göksnåre 4 Backen. Läs mer om dem där.

 

Dottern Augusta Auelia (13/2 1907-23/9 1931) flyttar till Vavd som expedit 1924. 1926 flyttar hon tillbaka hem. 1929 flyttar hon till Gudinge och gifter sej med byggnadsarbetaren Karl Edwin Everström (13/10 1900-19/11 1980) i Hjälmunge. Hon dör 1931, 23 år gammal, av lungsot. Han dör 1980, 80 år gammal.

Som utvikning kan nämnas att Rickard var farfar till Ulf Eriksson i Göksnåre 7:11 och att Oskar fick bland andra sonen Lars som nu bor i Ängskär och som i sin tur fick Anders och Anneli som nu bor i Ängskär samt Monica som bor i Fagerviken. Erik Augusts son Bernhard tar över.

 

1923-1961

Bernhard Eriksson (3/2 1896-4/9 1983) och Hulda Augusta Strömberg (10/6 1896-31/10 1972) Hon kommer från Hjälmunge där hon var dotter till hemmansägaren Erik August Strömberg (1/9 1861-27/5 1916) och Erika Eriksson (19/5 1862-7/11 1927) och de gifter sej 29/9 1923. Han är son i huset. En artikel med och om honom finns från Allers 1981, läs den nedan. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 359. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:4 tillkommer. 18/12 1928 skriver man köpekontrakt på fastigheten med Gimo-Österby Bruks AB för 8000 kr. Salubrevet är daterat 1/6 1929 och de blir lagfarna ägare 5/6 1929. Hemmanet är nu på 17/200 mantal. 1931 utförs en värdering av hemmanet. Ränta och kapitalskulden är 6,03 kr. Det står också något oklart om prästtionde.

De får Erik Sture (30/1 1924-1/12 1991) och Britta Harriet (22/9 1926-17/5 2014) Se en bild på Britta under fastigheten Snickars, hon gifter sej 1955 med Fritz Wilhelm Holmgren (12/9 1922-8/1 1996) och de flyttar till Örbyhus. Hon dör på Wesslandia i Karlholmsbruk 2014, 87 år gammal.

Bernhards bror Rickard bor kvar här som dräng tills han gifter sej 1933 med Ida Elisabeth Carlsson (14/12 1913-5/2 1999) från Skållbo och de får Nils Rickard (14/5 1933-26/11 2008), sen flyttar de till Gudinge 15 maj. Där är han fiskare och skogsarbetare till 10 november då de flyttar tillbaka till Göksnåre, nu till Backen. Läs om dem där. Bernhard är omnämnd i ”Sveriges bebyggelse 1949” Bernhard och Hulda flyttar till gamla skolhuset i Ängskär 1961 och sonen Sture tar över här. Hulda Augusta dör 1972, 76 år gammal och Bernhard dör 1983, 87 år gammal.

 

1961-2014

Sture Eriksson (30/1 1924-1/12 1991) och Julan f. Lundholm (16/4 1923-28/2 2014) Han är son i huset och hon är från Magön. De gifter sej 1956 och får Åsa Eriksson, se Göksnåre 7:231. De köper mark av Karl-Erik Bring, Göksnåre nr 1 1976. De köper jordbruksmarken till Göksnåre 7:9 1988 i och med att köparna av grundfastigheten inte får köpa ”jordbruket.” Åsa Eriksson, som tagit över, säljer det till Margareta Sjöberg, sommargäst, 2010.

1979 Julan och Sture Eriksson                            Julan och Sture Eriksson 1979

 

 

2014-                  Fastigheten säljs till Robert och Pia Holmqvist från Göksnåre 7:21 i juni 2014.