Göksnåre nr 3, Frälsehemman (Julan)

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:4    Fastigheten anges i jordeböcker på 1600-1700-talen till 3 öresland vilket är lika med 4,5 hektar.

Delas till ¼ mantal troligen 1823.

Bostadshus byggt ca 1870.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 26,319 ha.

Friköpt 1928.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949.

 

 

1542-1544

Oluff. Han finns angiven i jordeboken 1542-1644.

 

1599-1636

Mikkel Skird (Olsson/Larsson) (senast 1575-) Han finns angiven i jordeboken 1599-1636.

 

1641-1672

Botte Mikkelsson (senast 1600-) Han finns angiven i jordeböcker för 1641-1672. Eventuellt är det så att han äger här men bor i Stockholm. Han är troligen son till Mikkel. Han har 2 döttrar Barbro Botvidsdotter (1623-x/11 1708) som gifter sej med Mats Ersson Dus och de tar över här och Maria Botsdotter (1626-x/7 1694) Han är troligen bror med den Olof Mikkelsson (-x/4 1669) som dör i Göksnåre. Deras mor i Näsmo dör x/5 1669.

 

1693-1700

Mats Duus Ersson (1626-x/2 1708) och Barbro Botvidsdotter (1623-x/11 1708) Hon är dotter i huset. Han är angiven både i mantalslängderna och i jordeböckerna 1693-1700. Han är även med i brukets bondeböcker. Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Mats har det, han finns inte omnämnd i militära register.

Anders Duus Israelsson (1657-1728) Edvalla, rote 50 (1682-1718)

Anders Duus Israelsson (1656-), Edvalla rote 50 (1677-1701)

1679 är han angiven som en av jordägarna som säljer Skaten. De har fått Kerstin (1648-x/4 1698) se nedan, Erik Duus Matsson (1655-x/4 1720) som tar över här, Anna (x/11 1662-18/12 1739) se nedan, Mats Duus Matsson (x/1 1665-27/11 1741) se nedan, Per (x/12 1669-) se nedan, Erik (-x/10 1670) se nedan , Johan (x/6 1674-) se nedan och Elisabet (x/1 1678-) se nedan.

Mats är profoss dvs. militär befattning, lägsta underbefäl med eget boställe. Mats klagar vid tinget vad gällde arvet. Sonen Eric tar över.

Mats Dus mor dör i Göksnåre x/10 1670.

 

Dottern Kerstin (1648-x/4 1698) gifter sej 1678 med Per Olofsson (-x/8 1664) i Vavd. De får Brita (x/10 1679-), Mats (x/6 1682-) och Maria (x/12 1684-3/8 1764) som föds 4 månader efter sin fars död. Efter att Kerstin blivit änka gifter hon om sej sej 1693 med byns båtsman Lars Andersson Gieting (x/12 1665-) Läs vidare om dem i Båtsmanstorpet.

 

Sonen Erik Duus Matsson (1655-x/4 1720) gifter sej 1692 med Brita Hansdotter (x/8 1673-) från Ängskär. De tar sen över här, se nästa generation.

 

Dottern Anna Matsdotter (x/11 1662-18/12 1739) gifter sej 1687 med Måns Larsson () i Österlövsta. De fick där 2 söner som båda dör tidigt. Hon blir ”genom hans förvållande lagligen ifrån honom skild i Uppsala” Hon gifter hon om sej 1707 med den 19 år äldre änklingen Johan Jakobsson (1643-x/6 1720) i Slada. Anna blir änka igen 1720 och flyttar sen tillbaka till Göksnåre och dör här 1739, 77 år gammal.

 

Sonen Mats Duus Matsson (x/1 1665-27/11 1741) gifter sej 1698 med Karin Johansdotter (x/1 1673-30/11 1752) och de får ta över Göksnåre 2 när det blir frälsehemman. Läs om dem där.

 

Sonen Per (x/12 1669-) Oklart

 

Sonen Erik (-x/10 1670) Oklart

 

Sonen Johan (x/6 1674-) Oklart

 

Dottern Elisabet (x/1 1678-) Oklart

 

 

1702-1717

Eric Duus Matsson (1655-x/4 1720) och Brita Hansdotter (x/8 1673-) Han finns angiven i jordeböckerna och mantalslängderna för 1702-1717. Han är även med i brukets bondeböcker. Han är son i huset och övertar hemmanet. Hon är från Ängskär. De gifter sej 1692 och får barnen Kerstin (x/9 1693-), Mats (x/1 1695-) som tar över här, Barbro (x/12 1698-), Brita (x/3 1701-13/12 1725) som dör 24 år gammal, Erik (x/4 1707-x/7 1707) som dör 3 månader gammal, Karin (x/5 1708-30/7 1730) som dör, 22 år gammal, som ogift piga i Slada, Hans (x/5 1711-x/6 1711) som dör 1 månad gammal, Anna (x/2 1713-), Lars (24/6 1714-25/10 1742) som gifter sej 1735 med Brita Andersdotter (x/4 1712-29/5 1794) från Slada.

Hans bror Mats har del i hemmanet och är även med i brukets bondeböcker. Erich blev med tiden skuldsatt, 763 daler, vilket hans äldste son Mats fick med sej när han tog över.

Eric dör 1720, 65 år gammal. Hustrun Britas vidare öden är okända.

 

1718-1722

Mats Ersson Duus (x/1 1695-) Han är äldste son i huset.  Han fick ta över ett hemman i stor skuld och försvann från orten 1722. Tinget bestämde då att långivaren, bruket fick ta över. De Geer sålde direkt vidare till domaren Erich Månsson i Årböle

 

1723-1723

Skattebonde och domare Erik Månsson (18/5 1655-31/12 1740) och Kristina Helena Andersdotter (1642-x/11 1719) De är båda födda i Kärven. Hon hade 1666 gift se med med Olof Persson (1640-x/12 1680) i Årböle och de fick Anders (x/11 1667-x/6 1705) som dog 37 år gammal, Per (x/8 1669-x/9 1669) som dog 1 månad gammal, Karin (x/2 1671-x/5 1695) som dog 24 år gammal, Olof (x/2 1673-), Erik (x/4 1676-x/4 1676) som dog mindre än en månad gammal, Elin (x/1 1679-25/1 1737), Johan (x/6 1681-x/12 1681) som dog 6 månader gammal och Ella/Elin (-x/2 1682) Hon blev änka 1680 och hade då 5 barn som levde.

De har gift sej 1687 och fått en son, Måns (x/3 1688-21/1 1753) som tar över här. När Helena dör, 77 år gammal är han änkling i 4 år innan han, 69 år gammal, gifter om sej 1724 med den 47-åriga Karin Matsdotter från Olarsbo (x/7 1677-8/3 1746) Hon hade gifte sej 1698 med drängen Anders Larsson i Göksnåre. Om Anders är född i Hållnäs så kan det vara Anders Larsson (x/12 1667-) från Kårbo eller Anders Larsson (x/10 1675-) från Böle. Erik och Karin får inga barn. Erik var 12man och häradsdomare i 33 år. Han dör i Göksnåre och hon flyttar då tillbaka till Olarsbo.

Han köpte hemmanet men sonen Måns brukar det troligen då det är han som är angiven i jordeböckerna för dessa år.

 

1723-1740

Skattebonde Måns Ersson (x/3 1688-21/1 1753) och Helena/Elin Johansdotter (x/10 1692-21/8 1757) Han är född i Årböle men tar över huset här när hans far köper det av De Geer. Han är angiven både i jordeböcker och mantalslängder redan från 1719, vilket är konstigt, till 1740. Hans far finns angiven i brukets jordebok 1735 30 riksdaler tillgodo. Hon är från Stenmo. De har gift sej 1713 och bor i Årböle när de får barnen Elin/Lena (x/10 1714-x/2 1715) som dör 4 månader gammal, Eric (x/4 1716-22/4 1742) se nästa generation, Johan (x/4 1719-31/5 1781) se nästa generation och Anders (x/2 1722-x/4 1725) som dör, knappt 2 år gammal, i kopporna. När de flyttat hit får de tvillingarna Petter (x/3 1725-x/8 1725) som blir 5 månader gammal och Brita (x/3 1725-x/4 1725) som dör ca 1 månad gammal. Se får de tvillingar igen, nämligen Elin (x/4 1730-26/4 1730) som bara blir några dagar gammal och Brita (x/4 1730-24/1 1808) se nedan. Slutligen får de Karin (x/10 1733-10/7 1734) som blir 9 månader gammal.

Måns dör 1753, 64 år gammal och Helena dör 1757, också 64 år gammal.  Om Måns skriver prästen ”hans dödssot lärer ha varit minitsjuka” Sönerna Erik och Johan tar över 1742.

 

Dottern Brita (x/4 1730-24/1 1808) gifter sej 1758 med skogvaktaren och gamle änklingen i Hållen Anders Olsson (30/11 1712-14/8 1800) De får Lena (1761-), Karl (25/11 1763-), Anders (26/9 1766-4/8 1768) som dör knappt 2 år gammal, Erik (1/4 1769-), Magnus (7/6 1674-22/8 1674) som dör knappt 3 månader gammal och Greta (19/9 1775-) Britas man Anders dör 1800, 87 år gammal och i död-och begravningsboken anges: varit i 13 år ofärdig, och blind mot slutet, dog i slag den 14/8 i en ålder av 88 år. Brita dör 1808, 77 år gammal.

 

1742

Skattebonden Eric Månsson (x/4 1716-22/4 1742) och Anna Ersdotter (x/12 1717-26/2 1789) Han är son i huset men född i Årböle. Hon är född i Kussil med föräldrarna Erik Johansson (x/10 1684-17/10 1755) och Barbro Olofsdotter (x/6 1687-2/2 1729) De gifter sej 1741 och får Helena/Lena (3/11 1741-2/10 1816) se nedan. Hennes syster Brita gifter sej 1753 Eric Matsson i Göksnåre nr 6A. Han finns angiven i jordeboken 1742 tillsammans med sin bror men avlider redan i april detta år 26 år gammal.

 

Dottern Helena/Lena (3/11 1741-2/10 1816) gifter sej 1769 med Jakob Johansson (13/5 1745-1/3 1801) i Åsmundbo. De får Kajsa (19/6 1770-2/10 1816), Anna (20/9 1774-1/4 1830), Helena (30/11 1776-6/12 1776) som dör en vecka gammal, dödfött barn (17/1 1778), Johan (4/4 1779-28/9 1800) som dör 21 år gammal och ett dödfött barn (18/3 1783), Hon dör 1816, 74 år gammal.

 

 

1742-1783

Skattebonden/frälsebonden Johan Månsson (x/4 1719-31/5 1781) och Maria Larsdotter (x/12 1718-11/4 1789) Han är son i huset men född i Årböle. Han tar över efter sin bror Eric. Hon är född i Kussil. De gifter sej 1744 och får barnen Helena (24/10 1745-x/6 1797) se nedan, Lars (8/9 1747-24/12 1816) som tar över här, Maria (26/1 1749-25/2 1802) se nedan, Johan (22/1 1753-10/3 1831) se nedan och Magnus (13/11 1754-) se nedan. 1745 bevittnar han, fortfarande som skattebonde, försäljningen av Göksnåre nr 6. 1748 omnämns han i protokollet efter inspector Sam Tärnströms möte med byn.

1757 anges Johan som skattebonde på en karta över rågången mellan Leufsta och Forsmark. 1760 är han den enda bonden i byn som ligger på plus mot bruket, han har 47 riksdaler tillgodo, ändå säljer han hemmanet 1764 till bruket. Han får full besittningsrätt till hemmanet till sin död. Hans hustru Maria Larsdotter och hans systrar Brita och Lena omnämns också i handlingarna. Han är omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Då var hemmanet fortfarande odelat ½ mantal. I hans eftermäle sägs: ”i sitt leverne har han varit stilla, saktmodig och fridsam, något över 1 år har han dragits med en sjukdom som bestått uti uppkastning varav han avled”. Enligt Leufsta bruks Bondebok drivs gården av ”Johan Månssons änka” dvs Maria Larsdotter fram till 1784 då sonen Lars tar över.

 

Dottern Helena (24/10 1745-x/6 1797) gifter sej 1766 med mätaren Per Matsson Grundberg (24/1 1739-) som är född i Göksnåre nr 2, Norrgården men bor i Stångrund. Läs om dem under Göksnåre nr 2A.

 

Dottern Maria (26/1 1749-25/2 1802) gifter sej 1775 med Erik Markusson i Vavd. De får Markus (30/10 1776-13/11 1852), Johannes (26/10 1778-10/3 1821), Catharina (23/2 1781-29/4 1842), Maja Maria (19/2 1784-15/5 1852), Erik (29/3 1787-5/10 1857), Magnus (22/12 1791-23/12 1791) som dör 1 dag gammal, Peter Per (4/7 1795-8/9 1795) som dör 2 månader gammal. Om Maria anges: Warit sjuklig i lungsot 3ne år och mot slutet 14 dagar sängliggande. Dog d.25 Febr på 53de året

.

Sonen Johan (22/1 1753-10/3 1831) gifter sej 1779 med änkan Helena Matsdotter (10/2 1748-21/4 1802) från Lönnö. De får Maria (15/10 1780-11/3 1788) som dör 7 år gammal, Johan (7/2 1782-7/4 1850), Brita (12/12 1784-), Malena (16/11 1788-20/11 1855), Maja (20/8 1791-22/5 1794) som dör 2 år gammal och Kajsa (8/12 1793-11/12 1874) När hans hustru Helena dör 1748, 54 år gammal, gifter han om sej 1804 med Catharina Persdotter (2/10 1752-5/11 1816) från Storboda. Johan dör 1831, 78 år gammal i Böle.

 

Sonen Magnus (13/11 1754-) Han finns inte registrerad som gift eller död i Hållnäs.

 

 

1784- (1800)

Frälsebonden Lars Johansson (8/9 1747-24/12 1816) och Margareta Markusdotter (3/12 1749-) Han är son i huset och hon är från Vavd. De gifter sej 1774 och får barnen Maria (15/6 1775-21/6 1775) som dör 6 dagar gammal av okänd barnsjukdom, Kajsa (24/6 1776-2/2 1818) som tar över här, Maria (12/2 1778-) se nedan, Greta (15/11 1780-10/1 1805) som dör av rödfeber 24 år gammal, Johan (24/11 1782-17/1 1783) som dör 1 ½ månad gammal av bröstfeber, Lars (23/3 1784-31/10 1860) se nedan, Lena (13/4 1786-19/7 1786) som dör 3 månader gammal av okänd sjukdom, Magnus (19/12 1787-8/2 1888) som dör 2 månader gammal och Markus (28/9 1789-20/2 1859) se nedan.

När Lars dör, 69 år gammal, är 4 av dem i livet, Markus Larsson Rask är båtsman/dräng som 3 dagar senare gifter sej, Caisa som gift sej och tagit över hemmanet, Maria som gift sej med trädgårdsmästare Zäterman i Stockholm se nedan och Lars Larsson Holldin som är torpare i Stånggrund. Lars Johansson ägde 1 sto, 2 kor och 2 får och hans samlade tillgångar var värda 53 riksdaler. Margareta saknas i Hållnäs kyrkoböcker efter 1816. Hennes vidare öden är okända.

 

Dottern Maria Larsdotter (12/2 1778-23/5 1864) gifter sej 1813 med trädgårdsdrängen Carl Peter Zetterman (1/4 1782-12/6 1830) i Klara församling i Stockholm. De får Maria Charlotta (9/4 1815-) 1820 bor de på Wollmar Yxkullsgatan 27, i kv Suggan 17. De bor hos och jobbar åt Grefshandlaren och sidenfabrikören Zackarias Fagerlund.

1830 är hennes man trädgårdsmästare.

Hon kallar sej Holmqvist.

Hennes man dör 1830, 48 år gammal.

Från 1835 till 1860 är benämns hon trädgårdsmästaränka. Maria dör 1864, 82 år gammal. Deras dotter Maria Charlottas (9/4 1815-) vidare öden är okända. Notering 15/3 1831 med oklar innebörd.

 

Sonen Lars Larsson Holldin (23/3 1784-31/10 1860) flyttar till Stenmo och gifter sej 1810 med dottern i huset Ingrid Andersdotter (9/10 1786-12/5 1815) De får Anders (8/5 1811-1/8 1893) och Greta (5/5 1815-8/5 1815) Dottern Greta dör 3 dagar gammal av okänd orsak och Ingrid dör fyra dagar senare, 29 år gammal av (ej tolkat) Han flyttar 1816 Stånggrund som bruksarbetare och gifter om sej med Anna Persdotter (16/10 1791-11/4 1857) från Österlövsta. De får Jan (5/5 1816-21/11 1852), Lars Eric (20/3 1819-17/3 1887), Carl Petter (13/12 1826-8/7 1898) och Anna Maria (18/5 1830-20/8 1867) Hans son Anders flyttar hemifrån mellan 1817 och 1824, han blir senare bonde i Malen. De flyttar 1833 till Olarsbo där de blir frälsebönder. Läs om deras vidare öden där.

 

Sonen Markus (28/9 1789-20/2 1859) flyttar hemifrån 1811 och blir båtsman Rask. Han gifter sej 1816 med bonddottern Kajsa Ersdotter (17/1 1793-5/6 1865) från Göksnåre nr 4. Läs om dem i berättelsen om henne under Göksnåre nr 4.

 

 

(1800)-1808

Frälsebonden Matts Ersson Löndin (7/1 1771-13/2 1808) och Caisa Larsdotter (24/6 1776-2/2 1818) Hon är dotter i huset och han är bondson från Lönnö. De gifter sej 1800 och får Lena (30/8 1802-2/10 1802) som dör i okänd sjukdom 1 månad gammal och Eric (16/1 1804-21/10 1834) läs om honom under Personer. Matts dör i halssjuka 37 år gammal och efterlämnar 11 djur varav 3 kor och 4 får till ett värde av 39 riksdaler. Alla hans tillgångar värderas totalt till 110 riksdaler. Av hans skulder kan nämnas 3 riksdaler till Jan Skatbergs son Eric samt lön till 2 drängar och 2 pigor. Om det gäller samma tidsperiod så innebär det att drängarnas lön var nästan 3 gånger så hög som pigornas. Änkan fick en tredjedel och sonen Eric 2 tredjedelar. Djurens värde var ca 40 % av nettobehållningen. Hon behåller gården och gifter om sej.

 

 

1808-1818

Frälsebonden Matts Mattsson (24/10 1782-28/8 1834) och Caisa Larsdotter (24/6 1776-2/2 1818) Hon är änka i huset och han kommer från Hållen. De gifter sej 1809. Hon har sonen Eric (16/1 1804-21/10 1834) Caisa dör av slag. I bouppteckningen anges att de har en son (som är hennes) Eric 14 år. Hon ägde 2 vallacker, 1 sto, 7 kvigor, ½ oxe och 9 får till ett värde av 128 riksdaler. Totalt var hennes bo värt 276 riksdaler minus en skuld till Leufsta på 62 rd. Han gifter han om sej.

 

 

1818-1834

Frälsebonden Matts Mattsson (24/10 1782-28/8 1834) och Brita Stina Hollvast (3/6 1791-30/1 1870) Han är änkling i huset och hon kommer från Kullen men är född i Kårbo, Västland. Hennes föräldrar är ryttaren Eric Larsson Hollvast (21/7 1769-1814) i Leufsta och Lisa Månsdotter (1762-1/4 1804) De bodde i Holldammens rote i bruket. Hennes far blev ”sjuk kvarliggande” och dör 1814, 44 år gammal, i Schleswig-Holstein, Preussen. Mats och Brita Stina gifter sej 27/12 1818 och får Anna Stina (20/3 1819-30/9 1879) som senare tar över Göksnåre 6 när hennes mor dör, Matts (19/4 1821-9/9 1834) som dör av koleran, hans tvilligsyster Lena Caisa (19/4 1821-19/5 1821) som dör en månad gammal av okänd anledning, Eric (1/1 1824-14/2 1824) som dör i bröstfeber, tvillingarna Johan Petter (15/12 1825-10/3 1826) som dör 3 månader gammal av ”ett varigt hål mellan axlarna” och Lars Eric (15/12 1825-8/4 1829) som dör av bröstfeber 3 år gammal, Eric (26/12 1830-5/9 1834) som dör av koleran och Maria Brita (26/9 1834-) som föds en månad efter att hennes far dött och senare blir hustru i båtsmanstorpet. Läs där om hur Maja Brita till sist hamnar i N. Amerika.

Ungefär då, år 1823, delas fastigheten i 2 delar om vardera ¼ mantal. Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 1-30

Han, sonen Matts, sonen Eric, drängen Lars Ersson och pigan Ulrika Melldahl från Helsingland (1814-3/9 1834) dör av koleran 1834. Läs mer om henne i hennes egen berättelse under Personer.

Drängen Lars var noterad som fördelsman och på en egen plats i husförhörslängden mellan 1831 och 1833.

Från hans bouppteckning framgår att han är ogift. Han äger inga djur eller byggnader men väl andra tillgångar på ca 60 riksdaler. Han har en fordran på skattebonde Eric Michelsson i Hjelmunge 26 riksdaler 32 skilling banco och på torpare Eric Matsson i Göksnåre 19.16.

Frälsebonden Mats hade 2 barn med Brita Stina i livet när han dog 1834, Anna Stina 15 år och Maria Christina 1 månad. Djurbesättningen utgörs då av 2 ston, 1 häst, 1 dyling, 6 kor, 2 småkalvar, 1 svin, 10 får och 3 lamm. Värde ca 111 riksdaler. Alla tillgångar är värda ca 236 rd totalt. Skulderna är dock stora, 217 riksdaler. Leufsta 123 rd, sjömannen Jan Eric Åhrman i Kullen 8 rd, torparen Eric Englund i Engskär 14 rd, drängen Lars Ersson i lön 7 rd, bonden och mågen Carl Setterberg i Årböle 6 rd, bonden Eric Larsson i Barknåre, drängen Lars Hollman i Ängvreta 16 rd, Boråshandlanden Johan Larsson 9 rd.

Hon flyttar med de 2 barnen till Göksnåre nr 6 och gifter om sej med Anders Erson som också blivit ensam efter koleran.

 

 

1835-(1861)

Bonden Eric Person (19/3 1807-7/4 1880) och Maja Kaisa Kjellberg (2/2 1804-21/3 1872) tar över. Han är son till Per Friskman och Caisa Ersdotter i Båtsmanstorpet men flyttar in från Forsmark där han jobbat och hon är dotter från skogvaktartorpet. De gifter sej 1836. De tar över efter de förra brukarna som drabbades svårt av koleran. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 20 på den kartan. Han är Åsa Erikssons fffff. De får Eric Petter (27/7 1836-25/7 1842) som dör av vattusot nästan 6 år gammal och Mathias (14/8 1838-14/9 1912) som senare tar över. Maja Kajsa dör 1872, 68 år gammal och Eric dör 1880, 73 år gammal, båda i byn.

 

 

(1861)-1892

Brukaren unge Matts Erson (14/8 1838-14/9 1912) och Anna Kajsa Persdotter (30/1 1840-17/4 1910) Han är son i huset och hon är dotter till Pehr Pehrsson i Göksnåre nr 2. Hon var piga här först ett år. De gifter sej 1861 och får Maria Margareta (9/2 1862-27/7 1934) se nedan, Anna Stina (4/3 1863-27/8 1945) se nedan, Per Eric (5/4 1865-20/4 1865) som dör av kikhosta 15 dagar gammal, Erik August (1/4 1866-7/9 1952) som tar över här, Katarina Matilda (31/3 1868-9/6 1944) se nedan, Augusta (27/11 1869-21/11 1949) se nedan, Erika Lovisa (24/5 1872-28/8 1961) se nedan, Emma (3/8 1874-14/11 1950) se nedan, Josefina Helena (22/10 1876-23/12 1963), Per Gustaf (18/2 1878-8/6 1949) se nedan och Ida Johanna (3/9 1881-1/6 1970) läs om henne under Personer.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Sonen Erik August tar över här.

Erika Lovisa med sina 8 barn. 80-årsdag, 1952?

(bild från Anna Löfgren)

Josefina Helena Matsdotter på sin 70-årsdag 1946 (bild från Anna Löfgren)

 

 

Ida Johanna Mattsdotter som ung (före 1900?)

Fyra av Ida Johannas systrar. Xx, Josephina, (Vilka?, när)

(bild från Anna Löfgren)

 

Dottern Maria Margareta (9/2 1862-27/7 1934) flyttar 1884 till Göksnåre nr 4 som piga. Hon kommer hem efter ett år och flyttar sen till Norrby, Valö 1888. År 1890 flyttar hon till ett annat hemman i Norrby, 1891 flyttar hon först inom Norrby igen och 1892 till Johannisfors, Forsmark. 1893 flyttar hon till Göksnåre nr 1 och 1894 till Bodarna, Älvkarleby. 1895 flyttar hon inom Bodarna och gifter sej med justeraren Jan Erik Söderlund (17/9 1868-23/12 1929) De får Signe Margareta (27/11 1895-15/2 1979), Joel (20/3 1897-8/2 1901) som dör knappt 4 år gammal, Fritiof (11/2 1899-x/7 1983) och ett dödfött barn (7/10 1900) År 1909 tar de Erik Julius (12/4 1907-14/11 1971) som fosterbarn. Han är oäkta son till Maria Margaretas syster Ida Johanna Matsson. Han flyttar till sin mor och hennes man i Käfflöt nr 1, Ramsta 1914. Maria Margaretas man Jan Erik dör 1929, 61 år gammal och hon själv dör 1934, 72 år gammal.

 

Dottern Anna Stina (4/3 1863-27/8 1945) gifter sej 1887 med Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) från Håkansbo och flyttar till Göksnåre nr 1. Läs mer om dem där.

 

Dottern Katrina Matilda (31/3 1868-9/6 1944) flyttar 1885 till Kussil och 1886 till Göksnåre nr 5. 1887 flyttar hon till Göksnåre nr 4. Hon flyttar hem 1889 och året efter tillbaka Göksnåre nr 4. 1891 flyttar hon till faktor Kolling i Ängskär och 1893 till Flottskär. 1894 flyttar hon tillbaka till Göksnåre nr 4 och samma år till Göksnåre nr 5 där hon gifter sej med drängen Axel Valfrid Carlsson (2/1 1866-7/4 1935) från Spelvik, Sörmlands län. De får Gustaf Walfrid (13/6 1895-14/3 1964) och flyttar sen till Lilla Rångsön, Forsmark. Där får de Axel Werner (27/1 1897-11/3 1974) och Karl Edler (4/6 1899-19/9 1955) innan de år 1900 flyttar till Bodarna, Älvkarleby. De får där Edit Albertina (21/10 1905-17/9 1924) som dör 18 år gammal. Axel Valfrid dör 1935, 69 år gammal och Katrina Matilda dör 1944, 76 år gammal.

 

Dottern Augusta (27/11 1869-21/11 1949) gifter sej i Elfkarleby och flyttar in till Nyhem. Läs mer om henne där.

 

Sonen Per Gustaf (18/2 1878-8/6 1949) gifter sej med Emma Fredrika Andersson (8/1 1880-17/4 1979) från Snickars och flyttar till Båtsmanstorpet. Läs om dem där.

 

Dottern Erika Lovisa (24/5 1872-28/8 1961) flyttar till Tobo, Älvkarleby 1893 och gifter sej 1894 med stuveriarbetaren Karl Robert Andersson (19/2 1869-12/7 1930) De bosätter sej i Bodarne och får Helga Helena (27/12 1894-2/12 1976), Karl Edler (11/4 1896-7/4 1933), Elsa Lovisa (16/12 1897-4/10 1985), Hilda Katarina (25/12 1899-18/6 1952). Per Gunnar (11/5 1902-11/4 1984), Anders Artur (3/10 1904-20/3 1983), Erik Gustav (15/6 1907-9/1 1996), Robert Emanuel (1/2 1910-) och Anna Matilda (3/2 1915-) Hennes man Karl Robert dör 1930, 61 år gammal. Sonen Karl Edler dör 1933, 4 dagar före sin 37-årsdag. Erika bor kvar på Långgatan 40, till när hon dör 1961, 89 år gammal.

 

Dottern Emma (3/8 1874-14/11 1950) flyttar till Danbo, Forsmark 1897 som piga och 1898 till Björnbo som piga. 1899 flyttar hon till Tebo, Älvkarleby där hon blir piga samtidigt som hennes syster Josefina Helena gifter sej och flyttar därifrån. Hon får den oäkta dottern Ester Elisabet (25/11 1901-23/2 1992) 1904 flyttar de till ett annat ställe i Bodarne. Hon flyttar 1907 till ännu ett ställe i Bodarne och gifter sej med hjälpsågaren Erik Gustav Andersson (21/2 1876-9/4 1962) De får tillsammans Gustaf Einar (26/10 1907-12/3 1993), Ellen Viktoria (221 1910-22/5 1979), Emmy Sofia (15/5 1913-25/3 1985) och Erik Joel (22/12 1919-) Hennes dotter Ester Elisabet flyttar till Göksnåre nr 1 som piga, 1918. Hon flyttar tillbaka till sina föräldrar i Bodarne, Skutskär 1919. Sen inträffar något ovanligt. Han blir omyndigförklarad 29/8 1922. Sex år senare 6/3 1928 beslutas om äktemskapsskillnad. Han flyttar till ålderdomshemmet i Älvkarleby där han anges som sinnessjuk, sen anges han vistas på hospital Ulleråker. Emma bor kvar 1946. Emma dör 1950, 76 år gammal, Erik Gustav dör på Tallmon i Skutskär, 1962, hela 86 år gammal. De är begravda på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sina döttrar Ellen Viktoria och Emmy Sofia.

 

Dottern Josefina Helena (22/10 1876-23/12 1963) flyttar till bruksskogvaktaren som piga 1892 och kommer hem 1893. 1894 flyttar hon igen nu till Göksnåre nr 4 som piga. 1895 flyttar hon till Göksnåre nr 5 som piga. 1896 flyttar hon till Vestermon, Älvkarleby. 1897 flyttar hon vidare till sin syster Erika i Bodarne där hon blir piga. När hon gifter sej och flyttar kommer hennes syster Emma och övertar platsen som piga. Hon flyttar till Bodarne och gifter sej med Anders Gustav Pettersson (20/3 1872-22/12 1951) från Tensta. De får Helge Emanuel (3/10 1900-27/3 1969) som är seminarist och flyttar till Hållnäs 1922, Signe Josefina (23/6 1911-) De flyttar till Harnäs 1926. De flyttar 1945 till Medora. Sonen Helge Emanuel är nu folkskollärare och flyttar hit samtidigt. Anders Gustav dör 1951, 79 år gammal och Josefina helena dör 1963, 87 år gammal.

 

1892-1923

Brukaren Erik August Mattson (1/4 1866-7/9 1952) och Anna Maria Andersdotter (17/6 1873-25/5 1952) Han är son i huset. Hon kommer närmast från en tjänst som piga i skogvaktartorpet men är dotter till torpare i Gudinge. De gifter sej 1892 och får Bernhard (3/2 1896-4/9 1983) som tar över här, Oskar (25/3 1899-4/4 1974) se nedan, Anna Ottilia (22/9 1901-11/2 1986) se nedan, Astrid Maria (6/5 1904-10/6 1990) se nedan, Augusta Auelia (13/2 1907-23/9 1931) se nedan och Rickard (18/3 1910-20/7 1970) se nedan.

De är jordbrukare och brukar även del av Göksnåre nr 2. Hans föräldrar bor kvar fram till sin död. 5/11 1904 är de angivna som flyttade med hänvisning till nästa sida i HFL där de samtidigt anges som inflyttade i samma fastighet? Hans bror Per Gustaf gifter sej 1904 med Emma Fredrika Andersson (8/1 1880-17/4 1979) som är dotter i Snickars. De får Elma Fredrika (25/12 1904-23/1 2002) innan de 1905 flyttar till båtsmanstorpet.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 är EA Matsson omnämnd som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. I 1930 års folkräkning anges han som förre arrendatorn och tjänar 1300 kr/år. Både Erik August och Anna Maria dör 1952, med knappt tre månaders mellanrum. Han blev 86 år gammal och hon 78 år gammal. Sonen Bernhard tar över.

 

Sonen Oskar (25/3 1899-4/4 1974) gifter sej 1929 med Nanna Maria Hållstrand (11/11 1905-16/9 1984) från Vavd och flyttar till en lägehet under Skaten nr 1. De får Erik Ove (14/4 1930-21/5 1915), Nils Ragnar (31/8 1931-), Jens Inge Harald (15/3 1933-), Sven Johan (13/9 1934-5/8 1997), Bror Oskar (16/9 1936-27/9 1998), Lars Erik (20/6 1938-) och Hans Ingemar (18/7 1939-) Oskar dör 1974, 74 år gammal. Nana Maria dör på Wesslandia i Karlholm 1984, 78 år gammal.

Nanna Maria Hållstrand och Oskar Eriksson framför en julgran (foto Hållnäs hembygdsförening/Maria L Hallengren)

 

Dottern Anna Ottilia (22/9 1901-11/2 1986) gifter sej 1930 med Karl Gunnar Karlsson (25/11 1903-12/10 1978) från Ängskär och de flyttar in i Göksnåre 7:7.

 

Dottern Astrid Maria (6/5 1904-10/6 1990) flyttar till Vavd 1928 och gifter sej med drängen Johan Ivar Elfving (11/2 1903-15/9 1954) från Valbo. 1929 flyttar de till Göksnåre 4 Backen. Läs mer om dem där.

 

Dottern Augusta Auelia (13/2 1907-23/9 1931) flyttar till Vavd som expedit 1924. 1926 flyttar hon tillbaka hem. 1929 flyttar hon till Gudinge och gifter sej med byggnadsarbetaren Karl Edwin Everström (13/10 1900-19/11 1980) i Hjälmunge. Hon dör 1931, 23 år gammal, av lungsot. Han dör 1980, 80 år gammal.

 

Sonen Rickard (18/3 1910-20/7 1970) bor kvar hemma vid 1930 års folkräkning. Det anges att han tjänar 700 kr/år. Han gifter sej 1933 med Ida Elisabet Karlsson (14/12 1913-5/2 1999) från Skållbo och flyttar till Göksnåre 4:15 Backen. Läs mer om dem där.

Som utvikning kan nämnas att Rickard var farfar till Ulf Eriksson i Göksnåre 7:11.

 

 

1923-1961

Bernhard Eriksson (3/2 1896-4/9 1983) och Hulda Augusta Strömberg (10/6 1896-31/10 1972) Hon kommer från Hjälmunge där hon var dotter till hemmansägaren Erik August Strömberg (1/9 1861-27/5 1916) och Erika Eriksson (19/5 1862-7/11 1927) och de gifter sej 29/9 1923. Han är son i huset. En artikel med och om honom finns från Allers 1981, läs den nedan. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 359. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:4 tillkommer. 18/12 1928 skriver man köpekontrakt på fastigheten med Gimo-Österby Bruks AB för 8000 kr. Salubrevet är daterat 1/6 1929 och de blir lagfarna ägare 5/6 1929. Hemmanet är nu på 17/200 mantal. I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 1800 kr/år och har en förmögenhet på 1000 kr. Förutom att vara hemmansägare har han ”skogskörslor” som biyreke. 1931 utförs en värdering av hemmanet. Ränta och kapitalskulden är 6,03 kr.

De får Erik Sture (30/1 1924-1/12 1991) och Britta Harriet (22/9 1926-17/5 2014) Se en bild på Britta under fastigheten Snickars, hon gifter sej 1955 med Fritz Wilhelm Holmgren (12/9 1922-8/1 1996) och de flyttar till Örbyhus. Hon dör på Wesslandia i Karlholmsbruk 2014, 87 år gammal.

Bernhards bror Rickard bor kvar här som dräng tills han gifter sej 1933 med Ida Elisabeth Carlsson (14/12 1913-5/2 1999) från Skållbo och de får Nils Rickard (14/5 1933-26/11 2008), sen flyttar de till Gudinge 15 maj. Där är han fiskare och skogsarbetare till 10 november då de flyttar tillbaka till Göksnåre, nu till Backen. Läs om dem där. Bernhard är omnämnd i ”Sveriges bebyggelse 1949” Bernhard och Hulda flyttar till gamla skolhuset i Ängskär 1961 och sonen Sture tar över här. Hulda Augusta dör 1972, 76 år gammal och Bernhard dör 1983, 87 år gammal.

 

1961-2014

Sture Eriksson (30/1 1924-1/12 1991) och Julan f. Lundholm (16/4 1923-28/2 2014) Han är son i huset och hon är från Magön. De gifter sej 1956 och får Åsa Eriksson, se Göksnåre 7:231. De köper mark av Karl-Erik Bring, Göksnåre nr 1 1976. De köper jordbruksmarken till Göksnåre 7:9 1988 i och med att köparna av grundfastigheten inte får köpa ”jordbruket.” Åsa Eriksson, som tagit över, säljer det till Margareta Sjöberg, sommargäst, 2010.

1979 Julan och Sture Eriksson                            Julan och Sture Eriksson 1979

 

 

2014-

Fastigheten säljs till Robert och Pia Holmqvist från Göksnåre 7:21 i juni 2014.

De renoverar huset och det finns för uthyrning.