Göksnåre 4:3    Kumlet, skattehemman

¼ mantal

Troligen etablerat 1823-24 som en delning av Göksnåre 43A   Göksnåre nr 4 ½ mantal.

5/48 mantal

Bostadshus byggt ca 1850 restaurerat 1948. Göksnåre 4:26. Finns med i skiftet 1839-44 då det benämns Göksnåre 4Anges som utflyttad gård på häradsekonomiska kartan 1864.

1862 sker nästa delning. 1/24 mantal blir en fastighet i Skatviken som sonen Matts får, 5/24 mantal blir denna fastighet.

1879 sker ytterligare en delning, 5/48 mantal blir en ny fastighet några hundra meter söderut Göksnåre 43B och denna del blir Göksnåre 43A 5/48 mantal.

1881 säljs 9 ¾ tunnland av marken i Skaten som kallas Slåttarn till skepparen Lars Petter Sundin från Sikhjelma för 500 kr. I köpet ingår en fördel (option) på en lägenhet på 3 ½ tunnland som tillhör Jan Petter Hållstrand i Skaten. Fördelen tillfaller även köparen efter nämnde Hållstrands hustrus död för 450 kr som erläggs till ägaren av Göksnåre nr 43A. Köparen har även rätt till vedbrand och stängselfång från säljarens mark på Örnbåddarn och Brännörn. Även fritt fiskevatten samt mulbete för tvenne kreatur som ska betalas med 4 kr per stycke per år. I övrigt uttages en avgift på 1,50 kr per år. Köpare LP Sundin och hans hustru Johanna Helena Andersdotter. Underskrift av säljarna Anders Petter Ersson och hans hustru Anna Greta Jansdotter (som ritade bomärke) samt hennes son Johan Jansson som tagit det nya avstyckade Göksnåre 43B.

I släkten sen 1891.

Nytt boningshus byggt?

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938, se längre fram i berättelsen.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

(1824)-1861

Skattebonde Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865) och Anna Mattsdotter (1/11 1793-5/12 1867) Han är son i Sörgården och hon kommer från Bohl, Wahlö med föräldrarna bonden Mats Jansson (1757-) och Gustafa Greta Eriksdotter (1755-) Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 284 och 291 på den kartan. Fram till nu har det ursprungliga hemmanet haft 2 utspridda skogslotter men nu får man helt ny skog. Det ursprungliga nr 4 får skogen från sitt hemman och söderut medan detta hemman får två smalare lotter öster och väster om den lotten. Dessa gränser är de som fortfrande gäller dock med den delning som sker 1879 då detta hemman delas i två.

De gifter sej 1822 och får Jan Erik (30/9 1823-26/12 1864) som läspar enligt prästen och som sen tar över här, Anna Lisa (28/5 1825-18/3 1832) som dör 7 år gammal ”af maskan”, Matts (27/2 1827-27/9 1914) som också läspar, se nedan , Johanna Margareta (5/7 1828-20/5 1892) som gifter sej med torparen Erik Andersson i Snickars, Anna Lovisa (8/7 1832-8/3 1920) se nedan, Anders Gustaf (12/8 1837-29/12 1906) läs om honom under Personer och Karl (16/1 1840-21/4 1931) läs om honom under Personer.

Han äger sitt hemman men betalar sin skatt till De Geer. Hans skuld till bruket ökar från ca 88 riksdaler år 1829 till 139 riksdaler år 1831.

Deras piga Anna Lovisa Mineur (6/3 1806-9/9 1834) dör i koleran. Hon var född i Leufsta som dotter till Michael Mineur och dottern i Göksnåre nr 1 Catharina Larsdotter.

Anders dör 1865, 65 år gammal och Anna dör 1867, 74 år gammal. De har fått 7 barn och förutom en dotter som dör 7 år gammal och en son som dör 41 år gammal så når barnen ansenliga åldrar för tiden. Medelåldern för de övriga 5 barnen blev ca 80 år.

Sonen Matts (27/2 1827-27/9 1914) gifter sej 1857 med Maria Helena Hålldin (22/10 1834-30/8 1919) Hon är född i Stångrund men familjen flyttade till Malen. De får Anders (9/11 1858-8/5 1941) och Anna Matilda (3/10 1860-11/5 1868) innan de 1862 får den avstyckade fastigheten på 1/24 mantal i Skatviken. Efter det kommer de tillbaka till byn och tar över det avstyckade Göksnåre nr 4B. Läs vidare om dem på båda de ställena.

Dottern Anna Lovisa (8/7 1832-8/3 1920) flyttar till Sollentuna 1853. Vi vet inte var där då det inte finns några flyttningslängder i Sollentuna före 1860. 1854 flyttar hon hem igen. Hon bor kvar hemma till 1859 då hon gifter sej med Anders Eric Grönlund (22/1 1828-10/8 1898) och hon flyttar 1860 till honom på Grönö ägor, Österleufsta. Han är son till strandsittaren Pehr Grönlund. De får Maria Lovisa (16/11 1860-21/2 1939), Anders Gustav (20/5 1862-28/11 1952), Carl Eric (23/8 1865-11/2 1886) 1867 flyttar de till och köper Grönö nr 3, 1/16 mantal. Där får de Klara Johanna (10/6 1874-30/12 1938) Sonen Carl Eric dör 1886 bara 21 år gammal av blodstörtning. Anders Erik drunknar 1898 och sonen Anders Gustav tar över hemmanet. Anna Lovisa bor kvar hos sonen och hans familj. Anna Lovisa dör 1920 88, år gammal.

1861-1864

Skattebonde Jan Erik Andersson (30/9 1823-26/12 1864) och Anna Greta Jonsdotter (6/11 1829-16/2 1893) Han är son i huset. Han flyttar 1753 till Nyslåt, Julö och de gifter sej. Hon är dotter i huset med föräldrarna skattebonden Johan Johansson (30/7 1797-20/9 1868) och Anna Greta Johansdotter (10/9 1802-13/3 1846) Mamman Anna Greta är född i Göksnåre nr 6B. De har fått Johannes (25/6 1856-7/4 1948) som blir skattebonde i den andra delen när det styckas och Anna Lovisa (15/2 1859-18/6 1859) som dog 4 månader gammal. Här får de Johanna Margareta (3/1 1865-27/1 1934) läs om henne under Personer, som föds 8 dagar efter att Jan Erik, hennes far, dött av slag bara 41 år gammal.

I Jan Eriks bouppteckning kan vi se:

Torparen Erik Andersson (Göksnåre, Snickars) och Eric Grönlund från Grönö anmälde sej som förmyndare (de är båda svågrar till Jan Erik, se ovan)

Värderingen av hemmanet kan delas upp såhär:

Möbler: 103 kr (bla. 2 spinnrockar)

Ca 30st vagnar och kälkar: 150 kr

Jordbruksredskap och verktyg: ca 150 kr.

Bland kläder finer vi ett flertal klänningar, rockar, västar, lingarnsskjortor, blågarnsskjortor (1) och hattar.

I övrigt kan noteras gardiner, 2 väggspeglar, flera ljusstakar,

Gårdens djur bestod av 4 kor, 1 oxe, 1 kviga och 2 kalvar (160 kr), 1 svin och 8 får ( 55 kr) samt 2 hästar värderade till 80 respektive 40 kr

1/8 mantals hemman nr 4 värderat till 2500 kr.

Summa 3542 kr

Skulder:

Leufsta bruk                                             877 kr

Jan Ersson i Grönö                                    80 kr

PB Andersson i Julö                                  50 kr

Sjögren i Quarnbo för Auctionsinrop       86 kr

Brodern AG Andersson enl. Revers        575 kr*      (Anders Gustaf (12/8 1837-29/12 1906)

Brodern man för lön                                   10 kr

Brodern K Andersson                              525 kr*     (Karl (16/1 1840-21/4 1931)

För bouppteckningen                                  4 kr

Summa                                                   2280 kr

 

1) Blångarn = kort, spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

* Dessa skulder är med största säkerhet det Jan Erik var skyldig bröderna efter arvsskiftet för att han fått ärva hemmanet. Brodern Mats fick ett eget hemman genom en avstyckning av deras mark i Skatviken, se ovan.

1867 gifter Anna Greta om sej med Anders Petter Ersson. Han flyttade in 1866 som dräng men kommer ursprungligen från jordetorpet Skäret i byn där han var yngste son.

1864-1884

Skattebonde Anders Petter Ersson (Hållman) (16/12 1839-5/6 1884) och Anna Greta Jansdotter (6/11 1829-16/2 1893). Han ”äger” Jan Erik Anderssons arvingar och är född i jordetorpet Skäret i Göksnåre. Hon är änka i huset. De gifter sej 1867 och får dottern Anna Lovisa (27/12 1867-28/1 1868) som dör en månad gammal utan angiven orsak, Kristina Helena (1/11 1869-3/8 1874) som dör knappt 5 år gammal utan angiven orsak och Anna Matilda (26/9 1873-11/5 1891) se nedan.

1879 avstyckar de, se inledningen. Anna Gretas son Johannes får Göksnåre 43B och flyttar dit. Dottern Johanna flyttar 1885, läs om henne under Personer. Själv bor hon kvar efter sin makes död med den yngsta dottern Anna Matilda hos sin brorson Erik August Ersson som köper denna kvarvarande fastighet. Dottern dör 1891, knappt 18 år gammal utan angiven orsak.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1863 från Göksnåre Snickars. Han flyttar till Göksnåre 5B 1864. Läs om hela hans liv under Personer.

1876 flyttar arbetskarlen Erik Gustaf Forsberg (27/2 1852-6/3 1919) och hans hustru Anna Engström (12/11 1847-31/5 1933) in. De flyttar in från Rångsen där han är född. Hon är från Forsmark. De har gift sej 1873 och fått barnen Anna Lovisa (19/5 1874-3/5 1959) se nedan, Karl Erland (19/9 1875-7/9 1971) se nedan och Anders Gustaf (9/12 1876-29/11 1879) som dör 3 år gammal. De flyttar till Gräsö 1877. På Gräsö föds sen sonen Erik Oscar (3/4 1878-24/12 1927) som kommer tillbaka 1904 och bosätter sej i Göksnåre nr 1.

1885-1890

Skattebonde Erik August Ersson (12/7 1857-3/3 1907) och Helena Erika Ersdotter (30/4 1857-8/5 1920) Han är född i Malen med föräldrarna Mats Andersson (10/2 1827-27/4 1914) och Maria Helena Hålldin (22/10 1834-30/8 1919) Hans far är från Göksnåre nr 4 och familjen flyttade först till Skatviken och sen till Malen innan han föddes. Hans mor är född i Stångrund och hennes familj flyttade till Malen. Helena Erika är född i Edvalla med föräldrarna Erik Andersson (27/8 1827-7/3 1913) och Anna Greta Ersdotter (12/12 1824-31/12 1904) De gifter sej 1882 och får tvillingarna Maria Erika (29/7 1883-23/8 1883) och Carl August (29/7 1883-16/8 1883) som båda dör inom en månad. De får sen August Leonard (18/11 1884-12/3 1891) se nedan, innan de flyttar hit. Hans faster Anna Greta och kusinen Johanna bor här till 1887 när de flyttar till Göksnåre 4:7 Nyhem. De får här också Selma Erika (1/11 1887-9/11 1887) som dör efter 8 dagar av medfödd allmän svaghet och Elin Kristina (7/2 1889-28/7 1956) se nedan, innan de säljer och flyttar 1890 till Skållbo nr 1, 1/8 mantal som de köper. Där dör deras son August Leonard, 6 år gammal, utan angiven orsak. Sen får de Erik (13/1 1892-5/2 1892) som dör 3 veckor gammal utan angiven orsak och Karl Enok (17/6 1893-8/6 1967) se nedan.

Dottern Elin Kristina se nedan, tar över och de bor kvar livet ut. Erik August dör 1907, inte 50 år fyllda, av Morbus maculosus Werlhofii (Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) och Helena Erika dör 1920, 63 år gammal, av lungkatarr och hjärtförlamning (ungefär KOL och hjärtstopp)

Dottern Elin Kristina (7/2 1889-28/7 1956) gifter sej 1908 med Johan Edward Jansson (24/2 1883-24/2 1956) som året före flyttat till dem som dräng. De tar över hemmanet Skållbo nr 1 och får Hilda Elisabet (17/4 1909-2/4 1993), Ester Kristina (31/3 1911-2/5 1915) som dör 4 år gammal av difteri och Carl Hilding (12/2 1920-15/9 2007) Johan Edward och Elin Kristina dör båda i Skållbo 1956, hon 67 och han 72 år gammal.

Sonen Karl Enok bor kvar hemma, gifter sej inte och dör 1967, knappt 74 år gammal.

1890-1912

Hemmansägare Per Gustaf Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) och Anna Stina Persson (28/5 1858-12/3 1942) De köper och flyttar in 1890. De kommer från Göksnåre nr 5 där de varit frälsebönder men köper här och blir egna. De är omnämnda i ”Svenska Gods och Gårdar 1938” Per Gustaf är bror med Lars Erik Larsson i det andra Göksnåre 4 i hemmanet bredvid. Han är ffff till Mattias Holmgren som bor här nu. Mattias och Jimmy Larsson är fyrmänningar.

De har gift sej 1884 och fått Karl Gustaf (2/1 1886-9/11 1942) som sen tar över här, Johan Viktor (25/10 1887-5/2 1889 som dör av ”medfödd allmän svaghet” 15 månader gammal och Joel (5/1 1890-15/5 1980) se nedan, innan de flyttar hit. Här får de sen Johan Emil (18/7 1891-21/4 1960) se nedan, Hilda Josefina (18/2 1894-23/2 1975) se nedan och Nanny Kristina (6/2 1897-5/2 1969) se nedan.

Hans föräldrar förre frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kajsa Stina Persson (16/9 1832-22/12 1903) flyttar också hit. Han blir 73 och hon blir 71 år gammal.

De har med sej sina två yngsta barn:

-Per Gustafs bror Adolf Fredrik (10/2 1873-24/3 1905) blir 1891 dräng i Skaten. Han gifter sej 1895 med pigan Johanna Wilhelmina Engström (25/9 1875-30/12 1961) från Ängskärs lastageplats som kommer dit som piga 1894. De flyttar samtidigt till hennes föräldrar i Ängskärs lastageplats där han blir arbetare. De får Selma Vilhelmina (5/1 1896-29/1 1965) och Adolf Bernhard (19/11 1896-11/1 1996) innan de flyttar 1897 till Ängskär nr 1 där han fortsätter som arbetare. Där får de Hjalmar Valfrid (8/10 1899-4/7 1973) och och Ida Albertina (16/3 1902-16/2 1980) Adolf Fredrik dör 1905, 31 år gammal, utan att någon orsak anges.

Nedan ser vi dödsrunan för sonen Benhard. Vi kan notera att han anges vara född i Göksnåre och uppväxt i Ängskär. I hans födelsenotis är födelseplatsen angiven som Ängskär men samtidigt så är det hans farbror och faster här i Göksnåre nr 4 som blir faddrar. Bernhard var farfars kusin till Roine Henriksson i Skaten samt Mattias Holmgren och Jimmy Larsson i Göksnåre.

Dottern, Per Gustafs syster Emmas (6/12 1875-1/3 1945) berättelse finns att läsa under Personer.

I augusti 1904 skänker Per Gustaf en bit av sin mark till missionsförsamlingen för att de ska kunna bygga ett missionshus.

1908 är C Holmgren omnämnd som ägare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. Detta borde rimligen avse sonen Karl Gustaf som möjligen redan tagit över. Sonen Karl Gustaf tar över.

I 1930 års folkräkning redovisas att Per Gustaf har en inkomst på 700 kr /år och en förmögenhet på 1000 kr.

Sonen Joel (5/1 1890-15/5 1980) flyttar till Erik August Jansson i Göksnåre nr 6 som dräng 1905 och kommer tillbaka 1906. 1915 flyttar han till Österleufsta och kommer tillbaka 1916 för att återigen 1917 flytta. Denna gång flyttar han till Göksnåre nr 5. 1919 flyttar Emili Andrietta Henriksson (1/6 1897-9/11 1928) från Skaten in och de gifter sej. De får Herbert Emanuel (12/2 1920-15/9 2007) och de flyttar till Göksnåre 7:9 Skäret.

Sonen Johan Emil (18/7 1891-21/4 1960) flyttar 1908 till Henriksson i Skaten som dräng men kommer tillbaka 1909. Han bor kvar ända till 1917 då han flyttar till Göksnåre nr 5 som skogsarbetare. 1918 flyttar han till Göksnåre nr 1 som dräng och efter ett år är han tillbaka i Göksnåre 5. 1922 flyttar han till Göksnåre 6 som dräng men han kommer tillbaka till nr 5 efter ett år.1925 flyttar han till Göksnåre 2 som skogsarbetare. Där blir han kvar i fem år innan han, 1930, flyttar till sin bror Joel i 7:9 och arbetar som jordbruksarbetare. Han är kvar 1942. Han flyttar senare till Valla, Tierp och lever till 1960 då han dör 68 år gammal.

Dottern Hilda Josefina (18/2 1894-23/2 1975) flyttar 1914 till Slada och jobbar som piga på två ställen innan hon kommer tillbaka 1916. Sen sker någonting svårförklarat, nämligen att hon flyttar till Gefle, Nygatan 61 den 29/11 samma år, prästen har noterat en sk avis 4/12, sen flyttar hon tillbaka 11/12, alltså bara 13 dagar senare. Varför denna korta utflykt är oklart. Det troligaste är kanske att flytten aldrig blev av. 1917 flyttar hon till Göksnåre nr 5. 1920 flyttar hon vidare till Göksnåre nr 1 som piga. 1921 gifter hon sej med Oskar Emanuel Bergström (23/9 1895-24/6 1971) i Lill-Rångsen, Forsmarks socken och flyttar dit. Han är född i Lill-Rångsen men har varit inskriven i Stockholms sjämanshus. De blir torpare men flyttar 1929 till Göksnåre 4:15, Backen, läs vidare om dem där.

Dottern Nanny Kristina (6/2 1897-5/2 1969) får den oäkta dottern Ella Kristina (28/4 1914-3/11 1990) innan hon gifter sej 1920 med Gunnar Andersson (11/1 1894-13/5 1976) som är dräng här och de flyttar till hans föräldrahem Göksnåre nr 1 och tar över där.

1912-1940

Karl Gustaf Holmgren (2/1 1886-9/11 1942) och Ester Matilda Andersson (11/7 1891-29/3 1946). Han är son i huset och hon är dotter till Anders Petter Karlsson och Anna Stina Mattsson i Göksnåre nr 1. De gifter sej 1912 och får Karl Magnus (23/10 1913-9/12 1997) som sen tar över här och tvillingdöttrarna Elsy Matilda (11/3 1917-1/2 1968) som nöddöps 22/3, se mer nedan och Elsy Katarina (11/3 1917-13/1 1947) se nedan. De är alla omnämnda i ” Svenska Gods och Gårdar” 1938 och ”Sveriges bebyggelse” 1949. I den separata berättelsen om Jordbruksundersökningen 1916 redovisas allt om gårdens djur, mark och grödor det året. I 1930 års folkräkning redovisas att Per Gustaf har en inkomst på 1500 kr /år och en förmögenhet på 14 000 kr.

1932 flyttar änka Anna Stina Matsdotter (4/3 1863-27/8 1945) in från Göksnåre nr 1. Hon flyttar vidare till Snickars 1940.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938”

Göksnåre 4

Postadr.: Lövstabruk.

Areal: Total 129 har, därav 8,5 åker, 120,5 skog o. hagm. Tax.-v. 11.300.

Jordart: Klapperstensjord o. mojord. Skogsbest.: Barrsk.

Manbyggn. uppf. omkr. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 1921 o. 1936. 2 hästar, 7 kor, 3 ungdj., 2 svin, 5 får, 20 höns.

Gården till släkten 1891.

Äg.: Karl Gust. Holmgren f. 1886. Son till Per Holmgren o. h. h. Anna Kristina f. Persson. Gift med Ester Matilda f. Andersson. Barn: Magnus f. 13, Elvy Katarina, Elyra Matilda f. 17.

Karl Gustaf, Ester Matilda och dottern Elsy Matilda bor kvar här 1940 när Karl Magnus tar över. Karl Gustaf dör 1942, 56 år gammal och Ester Matilda dör 1946, 55 år gammal.

Dottern Elsy Katarina (11/3 1917-13/1 1947) gifter sej 1939 med Magnus Emanuel Olsson (24/10 1909-9/2 1983) som är farbror till Svante Olsson i Göksnåre nr 6. De flyttar först till hans föräldrar i Vavd 1939 och vidare till ett eget ställe i Vavd 1940. De får dottern Maj Britt Katarina (28/9 1940-) som föds på BB i Uppsala. Elsy Katarina dör 1947, bara 29 år gammal i Vavd. Hennes man Magnus Emanuel gifter om sej 1949 och dör 1983, 74 år gammal.

Dottern Elsy Matilda (11/3 1917-1/2 1968) bor kvar hela livet uran att gifta sej. Hon dör 1968, 50 år gammal.

1940-1998

Karl Magnus Holmgren (23/10 1913-9/12 1997) och Ellen Maria Andersson (31/7 1917-13/2 1998) Han är son i huset och hon är dotter till Gustaf Verner Andersson och Ester Fredrika Lindqvist i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1940 och får barnen Karl Ingemar (20/6 1941-27/11 2014) i Österlövsta och Lena Ann-Marie () De är alla omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949. Magnus är ledamot av kommunalfullmäktige och kommunalnämnden 1956. Han är också kretskassör för Göksnåre missionskrets och styrelsesuppleant i Hållnäs södra missionsförsamling. Hans far, mor och farmor bor kvar. Farmodern dör 1942. Karl Magnus dör 1997, 84 år gammal och Ellen Maria dör 1998, 80 år gammal.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 4. Göksnåre 43, Vavd: 129 ha, 8.5 åker, 120 5 skog m. in. Tax. 20.100 (10.400, 9.700).

Till släkten 1891, förv. 1940. Trä, omkr. 1790. 3 rum, 1 kök. 1 hall, ver. Rest. o. mod. 1948. El, v, avl.

Ekonomibyggn., trä, 1976, för 3 hästar o. 10 nötkr.

Lantbr. Magnus o. Ellen Holmgren. Barn: Ingemar, Lena.

1998-19xx

Karl Ingemar Holmgren (20/6 1941-27/11 2014) och Berit Holmgren (5/11 1940-)

De gifter sej 1988 och får Michael (10/1 1964-) och Matthias (29/12 1969-)

Ingemar och Berit skiljer sej och Ingemar gifter om sej med Shirley Holmgren.

Ingemar tar över gården men bor inte här utan sönerna har det som sommarställe.

Föräldrarna bor kvar livet ut.

Ingemar dör 2014, 73 år gammal, i Uppsala.

19xx-

Matthias (29/12 1969-) och Karin Holmgren (30/5 1970-) med döttrarna Rebecka (10/12 1996-) och Vilma (7/11 1999-)Han är son i huset. De tar över gården 19xx.

(29/12 1969-) och Karin Holmgren (30/5 1970-) med 3 döttrar, varav Rebecka (10/12 1996-) är yngst.

Han är son i huset.