Göksnåre 4B    Kumlet, skattehemman

Nuvarande adress: Göksnåre 213-217

¼ mantal

Troligen etablerat 1823-24 som en delning av Göksnåre 4A, ½ mantal.

Bostadshus byggt ca 1850 restaurerat 1948. Göksnåre 4:26. Finns med i skiftet 1839-44 då det benämns Göksnåre 43   (kallas här för Göksnåre nr 4B) som utflyttad gård på häradsekonomiska kartan 1864.

1862 sker nästa delning. 1/24 mantal blir en fastighet i Skatviken som sonen Matts får, 5/24 mantal blir denna fastighet.

1879 sker ytterligare en delning, 5/48 mantal blir en ny fastighet några hundra meter västerut och denna del blir Göksnåre 43A, 5/48 mantal. (kallas här 4C)

1881 säljs 9 ¾ tunnland av marken i Skaten som kallas Slåttarn till skepparen Lars Petter Sundin från Sikhjelma för 500 kr. I köpet ingår en fördel (option) på en lägenhet på 3 ½ tunnland som tillhör Jan Petter Hållstrand i Skaten. Fördelen tillfaller även köparen efter nämnde Hållstrands hustrus död för 450 kr som erläggs till ägaren av Göksnåre nr 43A. Köparen har även rätt till vedbrand och stängselfång från säljarens mark på Örnbåddarn och Brännörn. Även fritt fiskevatten samt mulbete för tvenne kreatur som ska betalas med 4 kr per stycke per år. I övrigt uttages en avgift på 1,50 kr per år. Köpare LP Sundin och hans hustru Johanna Helena Andersdotter. Underskrift av säljarna Anders Petter Ersson och hans hustru Anna Greta Jansdotter (som ritade bomärke) samt hennes son Johan Jansson som tagit det nya avstyckade Göksnåre 43B. Den mindre delen i Skatviken på 1/24-dels mantal köps tillbaka år 1898. Därefter är fastigheten på 7/48-dels mantal

Nytt boningshus byggt?

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938, se längre fram i berättelsen.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

(1824)-1861

Skattebonde Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865) och Anna Mattsdotter (1/11 1793-5/12 1867) Han är son i Sörgården och hon kommer från Bohl, Wahlö med föräldrarna bonden Mats Jansson (11/6 1757-17/1 1821) och Gustafa Greta Eriksdotter (1755-) Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 284 och 291 på den kartan. Fram till nu har det ursprungliga hemmanet haft 2 utspridda skogslotter men nu får man helt ny skog. Det ursprungliga nr 4 får skogen från sitt hemman och söderut medan detta hemman får två smalare lotter öster och väster om den lotten. Dessa gränser är de som fortfrande gäller dock med den delning som sker 1879 då detta hemman delas i två.

De gifter sej 1822, 22 respektive 29 år gamla, och får Jan Erik (30/9 1823-26/12 1864) som läspar enligt prästen och som sen tar över här, Anna Lisa (28/5 1825-18/3 1832) som dör 7 år gammal ”af maskan”, Matts (10/2 1827-27/9 1914) som också läspar, se nedan , Johanna Margareta (5/7 1828-20/5 1892) som gifter sej med torparen Erik Andersson i Snickars, Anna Lovisa (8/7 1832-8/3 1920) se nedan, Anders Gustaf (12/8 1837-29/12 1906) läs om honom under Personer och Karl (16/1 1840-21/4 1931) läs om honom under Personer.

Han äger sitt hemman men betalar sin skatt till De Geer. Hans skuld till bruket ökar från ca 88 riksdaler år 1829 till 139 riksdaler år 1831 och hela 877 kr då han dör 1865.

Deras piga Anna Lovisa Mineur (6/3 1806-9/9 1834) dör i koleran. Hon var född i Leufsta som dotter till Michael Mineur och dottern i Göksnåre nr 1 Catharina Larsdotter.

När deras son Jan Erik tar över bor de kvar här.

Anders dör 1865, 65 år gammal och Anna dör 1867, 74 år gammal. De har fått 7 barn och förutom en dotter som dör 7 år gammal och en son som dör 41 år gammal så når barnen ansenliga åldrar för tiden. Medelåldern för de övriga 5 barnen blev ca 80 år. Inga bouppteckningar har hittats för dem.

Sonen Matts (10/2 1827-27/9 1914) gifter sej 1857 med Maria Helena Hålldin (22/10 1834-30/8 1919) Hon är född i Stångrund men familjen flyttade till Malen. De får Anders (9/11 1858-8/5 1941) och Anna Matilda (3/10 1860-11/5 1868) innan de 1862 får den avstyckade fastigheten på 1/24 mantal i Skatviken. Efter det kommer de tillbaka till byn och tar över det avstyckade Göksnåre nr 4C. Läs vidare om dem på båda de ställena.

Dottern Anna Lovisa (8/7 1832-8/3 1920) flyttar till Sollentuna 1853. Vi vet inte var där då det inte finns några flyttningslängder i Sollentuna före 1860. 1854 flyttar hon hem igen. Hon bor kvar hemma till 1859 då hon gifter sej med Anders Eric Grönlund (22/1 1828-10/8 1898) och hon flyttar 1860 till honom på Grönö ägor, Österleufsta. Han är son till strandsittaren Pehr Grönlund. De får Maria Lovisa (16/11 1860-21/2 1939), Anders Gustav (20/5 1862-28/11 1952), Carl Eric (23/8 1865-11/2 1886) 1867 flyttar de till och köper Grönö nr 3, 1/16 mantal. Där får de Klara Johanna (10/6 1874-30/12 1938) Sonen Carl Eric dör 1886 bara 21 år gammal av blodstörtning. Anders Erik drunknar 1898 och sonen Anders Gustav tar över hemmanet. Anna Lovisa bor kvar hos sonen och hans familj. Anna Lovisa dör 1920 88, år gammal.

1861-1864

Skattebonde Jan Erik Andersson (30/9 1823-26/12 1864) och Anna Greta Jonsdotter (6/11 1829-16/2 1893) Han är son i huset. Han flyttar 1753 till Nyslåt, Julö och de gifter sej 30 respektive 24 år gamla. Hon är dotter i huset med föräldrarna skattebonden Johan Johansson (30/7 1797-20/9 1868) och Anna Greta Johansdotter (10/9 1802-13/3 1846) Mamman Anna Greta är född i Göksnåre nr 6B. De har fått Johannes (25/6 1856-7/4 1948) som blir skattebonde i den andra delen när det styckas och Anna Lovisa (15/2 1859-18/6 1859) som dog 4 månader gammal. Här får de Johanna Margareta (3/1 1865-27/1 1934) läs om henne under Personer, som föds 8 dagar efter att Jan Erik, hennes far, dött av slag bara 41 år gammal.

Jan Eriks bouppteckning utförs 20 januari 1865 och där kan utläsas att han efterlämnade änkan Anna Greta Jansdotter med 2 barn, sonen Johan 8 år och 6 månader och flickan Johanna Margareta 17 dagar gammal. Som förmyndare inställde sej torparen Erik Andersson och Eric Grönlund från Grönö. Egendomen uppgavs av änkan som följer:

– Diverse: 2 silver xxx 25 rd, 1 slagur 10 rd, 1 pipa värderat till 39 riksdaler

– Möbler: 1 bord, 1 dragkista, 1 säng, 1 koffert, 1 skåp, 1 bord, 1 toilettspegel, 1 väggspegel, 2 spinnrockar, 2 soffor, 1 säng (änkesäng), 5 karmstolar värderat till 64,25 riksdaler

– Koppar och tenn mm: 2 mindre kopparkittlar, 2 kopparkrukor, 1 kopparbaron*, 1 dito panna, 4 dito bunkar, 1 dito fat, 1 dito skål, 1 mässingskruka, 2 tennfat, 1 dito stop, 1 kaffekokare, 1 strykjärn, 1 rivjärn, 1 skopa och tratt, 2 par ljusstakar av mässing, 1 kaffebricka, 1 brödkorg av bleck, 1 glasbricka värderat till 32,70 riksdaler

– Åker- och körredskap: 1 fjäderkärra, 1 verkkärra, 1 spillningskärra, 2 verkvagnar, 2 färdåkor, 7 järnade och ojärnade kälkar, 2 kolryssar, 2 träskodda kälkar, 1 färdankorg, 2 rader, 2 sommarskrindor, 2 vinterskrindor, 2 malmflakar, 2 gräsplogar, 2 årder, 4 trästockar*, 3 åkerharvar, 2 hockar, 1 stendrög, 2 drättar, 1 enb.skakel; 2 järnkedjor, 1 par selar, 3 selar, 1 selkrok, 1 lädersele, 1 högaffel, 3 grepar, 8 hackor, 1 rakyxa, 2 skyfflar, 1 huggyxa, 2 flänkyxor värderat till 189 riksdaler

– Brygg- och laggkärl: 1 såll, 1 kar, 1 tina, 1 så, 1 bryggtina, 1 drickstunna, 1 så, 2 tunnor, 1 baktråg, 4 fjärdingar, 6 vattenämbar värderat till 17,15 riksdaler

– Snickeriverktyg: 1 hyvelbänk, 7 stämjärn 6 hyvlar, 2 sågar, 1 bandkniv, vinklar, 4 större borrar, 1 borrgång och cirkel, 2 hållhakar, 1 grov slipsten värderat till 16,75 riksdaler

– Järnsaker: 1 större gryta 6 rd, 1st 5-kannsgryta*, 1st 4-kannsgryta*, 1 pannhäll, 2 stekpannor, 1 grytlock, 1 kaffebrännare, 1 kaffekvarn värderat till 19,25

– Porslin mm: 3 dussin porslinstallrikar, 2 spillkummar, 1 ullsax, 1 mansax, 1 dussin bordknivar, 6 vävskedar, 4 par kaffekoppar, 1 krus, 1 gräddsnäcka värderat till 14,65 riksdaler

– Kläder: 7 lingarnsskjortor, 4 blångarnsskjortor, 1 kläsklädning**, 1 par kläsbyxor blå, 2 par dito av vadmal, 1 kläsrock och byxor, 1 ytterrock av vadmal, 2 rockar av vadmal, 1 sommarklädning, 1 päls av vadmal, 1 tröja av vadmal, 1 par byxor bandiga, 5 västar, 1 päls, 1 vardagsrock och byxor, 2 västar, 1 par handskar, 3 halsdukar, 3 vita snoddar, 1 skärp, 2 hattar, 2 vintermössor, 2 par stövlar, 1 par dito sämre, 1 par kängor, 5 par strumpor, 2 par vantar, 1 par handskar värderat till 156,75 riksdaler

– Sängkläder som avdelats som ”änkesäng” : 1 bolster, 2 kuddar, 1 stickat täcke, 1 ny skinnfäll 2 lakan, 1 madrass värderat till 23,50 riksdaler

– Övriga sängkläder och linne: 2 kuddar, 5 stickade täcken, 1 madrass, 4 kuddar, 2 skinnfällar, enkla täcken, kuddar, gardiner, 2 borddukar, 2 handdukar, 2 lakan, 3 blångarnslakan värderat till 54,50 riksdaler

– Gårdens djur bestod av 1 ko Tärna 30 rd, 1 ko Grannståt 28 rd, 1 ko Svana 28 rd, 1 ko Fagra 33 rd, 1 oxe 15 rd, 1 kviga 20 rd, 2 kalvar 8 rd, 1 svin 15 rd och 8 får 40 rd samt 2 hästar värderade till 80 respektive 40 kr summeras till 337 rd

1/8 mantals hemman nr 4 värderat till 2500 rd.

Summa 3542, 75 riksdaler

Skulder:

Leufsta bruk                                877 rd

Jan Ersson i Grönö                   80 rd

PO Andersson i Julö                 50 rd

Sjögren i Quarnbo för auktionsinrop       86 rd

Brodern AG Andersson enl.revers           575 rd*

Brodern man för lön                  10 rd

Brodern K Andersson               525 rd*

För bouppteckningen                4 rd

Summa                                        2280 rd

 

 

Förklaringar:

– Torparen Erik Andersson är svågern Erik Andersson (2/5 1824-22/6 1903) i Göksnåre, Snickars

– Torparen Eric Grönlund är svågern Anders Eric Grönlund (22/1 1828-10/8 1898) från Grönö

– Kopparbaron. Oklart

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– 5-kannsgryta, 4-kannsgryta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 5-kanns gryta är alltså på 13,1 liter och 1st 4-kanns gryta är 10,5 liter

– Blångarn = kort, spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Kläs (Kläde) Av kardullsgarn vävt, vanligen tvåskaftat tyg som genom appretering

(valkning, ruggning m. m.) erhållit en fast konsistens och en filtartad yta.

– Skulderna till bröderna är med största säkerhet det Jan Erik var skyldig dem efter arvsskiftet för att han fått ärva hemmanet. Brodern Mats fick ett eget hemman genom en avstyckning av deras mark i Skatviken, se ovan.

– Leufsta bruk. Jan Erik var självägande skattebonde men även de hade konto hos bruket. Skatten upptogs av greven som hade köpt skatterättigheterna redan på 1600-talet. Dessutom handlade de tex spannmål, järnvaror mm, de utförde tjänster och levererade tex kol och timmer.

– Jan Ersson är troligen frälsebonden i Grönö Jan Erik Ersson (20/2 1812-9/8 1897)

– PO Andersson är Per Olof Andersson (26/9 1833-27/5 1899) skattebonde i Julö nr 2. Hans svärmor Anna Greta Jansdotter (10/9 1802-13/3 1846) är född i Göksnåre nr 6B.

– Sjögren i Qvarnbo är bonden i Kvarnbo och fjärdingsmannen Bengt Adolf Sjögren (23/6 1834-30/10 1866) (som dör 2 år senare, bara 32 år gammal, i den stora branden i Årböle)

– Brodern AG Andersson är Anders Gustaf (12/8 1837-29/12 1906)

– Brodern K Andersson är Karl (16/1 1840-21/4 1931)

Kommentarer:

– Kreaturens värde är ca 32% av boets värde exklusive hemmanet.

– Skulderna är 64% av boets totala värde

– Skulderna till bräderna Anders Gustaf och Karl är troligen deras arvslotter. Brodern Mats fick det avstyckade hemmanet i Skatviken

1867 gifter Anna Greta om sej med Anders Petter Ersson. Han flyttade in 1866 som dräng men kommer ursprungligen från jordetorpet Skäret i byn där han var yngste son.

1864-1884

Skattebonde Anders Petter Ersson (Hållman) (16/12 1839-5/6 1884) och Anna Greta Jansdotter (6/11 1829-16/2 1893). Han ”äger” Jan Erik Anderssons arvingar och är född i jordetorpet Skäret i Göksnåre. Hon är änka i huset. De gifter sej 1867, 28 respektive 38 år gamla, och får dottern Anna Lovisa (27/12 1867-28/1 1868) som dör en månad gammal utan angiven orsak, Kristina Helena (1/11 1869-3/8 1874) som dör knappt 5 år gammal utan angiven orsak och Anna Matilda (26/9 1873-11/5 1891) se nedan.

1879 avstyckar de, se inledningen. Anna Gretas son Johannes får Göksnåre 43B och flyttar dit. Dottern Johanna flyttar 1885, läs om henne under Personer. Själv bor Anna Greta kvar efter sin makes död med den yngsta dottern Anna Matilda hos sin brorson Erik August Ersson som köper denna kvarvarande fastighet. Dottern dör 1891, knappt 18 år gammal utan angiven orsak.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1863 från Göksnåre Snickars. Han flyttar till Göksnåre 5B 1864. Läs om hela hans liv under Personer.

1876 flyttar arbetskarlen Erik Gustaf Forsberg (27/2 1852-6/3 1919) och hans hustru Anna Engström (12/11 1847-31/5 1933) in. De flyttar in från Rångsen där han är född. Hon är från Forsmark. De har gift sej 1873 och fått barnen Anna Lovisa (19/5 1874-3/5 1959) se nedan, Karl Erland (19/9 1875-7/9 1971) se nedan och Anders Gustaf (9/12 1876-29/11 1879) som dör 3 år gammal. De flyttar till Gräsö 1877. På Gräsö föds sen sonen Erik Oscar (3/4 1878-24/12 1927) som kommer tillbaka 1904 och bosätter sej i Göksnåre nr 1.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

1879 avstyckar Erik Gustaf och Anna hemmanet, se inledningen. Anna Gretas son Johannes får Göksnåre 4C och flyttar dit.

Anders Petter dör 1884, 44 år gammal, av lunginflammation och vattusot (ödem)

Hans bouppteckning redovisas arvingarna änkan Anna Greta och deras dotter Anna Matilda. Torparen hennes farbor Lars Erik Hållman och hemmansägaren Per Olof Andersson i Julö bevakade den omyndiga dotterns intressen.

Tillgångar:

– Koppar- järn- och blecksaker: 5 fat, 2 större kokkittlar, 1 kruka, 2 bärare*, 1 kopparpanna, 1 kaffepanna, 1 skopa, 3 mässingskrukor, 1 kopparsforata*, 1 storgryta, 2 större grytor, 1 kokpanna, 1 stekpanna, 1 långpanna, 1 kaffekvarn, 1 kaffebrännare, 1 våffeljärn, 1 större skopa, 2 brickor, diverse bleckkärl värderat till sammanlagt 35,25 kr

– Möbler: 4 skänkar, 6 bord, 2 soffor, 2 mindre skåp, 1 väggur, 4 utdragssängar, 2 speglar, 1 toalettspegel, 1 lådfack, 1 dubbelsalsskåp*, 1 dragkista, 1 chiffonie, 1 sockerskrin, 2 sämre bord och 10 stolar värderat till 85,50 kr

– Kör- och åkerredskap: 1 verkvagn 35 kr, 1 fjäderkärra 10 kr, 1 sämre vagn 5 kr, 1 enbetsvagn* 35 kr, 1 färdkorg, 1 skärmaskin, 1 sommarskrinda, 1 vinterskrinda, 1 tröskverk 75 kr, 2 slipstenar, och 3 par kälkar 28 kr, 1 plog 8 kr, 2 åkerharvar, 1 trädstock*, 1 årder, 1 gödselkärra, 1 släde, 1 åkskrinda, 1 sandkista, 1 rader*, 2 skaklar, 1 drott*, 1 verksele, 1 kärrsele, diverse gamla selar, 2 skaklar, 1 kolstig*, 1 skrinda, 6 liar, 5 harvar värderat till totalt 248,75 kr

– Verktyg och diverse: 1 kar, 1 stocksåg, 1 pingla, 1 järnkedja, 3 mindre kedjor, 3 spett, 2 högafflar, 1 hyvelbänk, diverse yxor, 4 grepar, 2 skyfflar, 3 hackor, 1 fiskkorg, diverse tunnor och laggkärl, 1 blåsbälg 10 kr, diverse smedsverktyg 13 kr, 1 par vävstolar med behör 10 kr, 1 större mjöllår, 1 potatiskvarn*, 2 kistor, 1 kabbdon*, diverse säckar värderat till 63 kr

-Linne och sängkläder: 6 skinnfällar, 3 bolster, 12 kuddar, 5 täcken, 2 halmmadrasser, 1 halmfessing*, 2 fessingar, 6 lakan, 3 bordsdukar, 6 handdukar och 3 lufter* gardiner värderades till 65,50

– Gångkläder: 1 omgång svartkläder 8 kr, 1 vinteröverrock, 1 svart kavaj, 1 par byxor och väst, 1 vadmalskavaj, rock, byxor oxh väst, 1 ylleytterrock, rock och byxor, 1 skinntröja, 1 skinnväst, 1 ylleväst, 2 ylleundertröjor, 2 bomullströjor, 2 yllehalsdukar, 1 fårskinn, 3 par strumpor, 2 par stövlar, 1 vintermössa, 1 hatt värderat till 53.25 kr.

Han hade 1 skjutgevär värderat till 4 kr.

– Stenkärl och porslin fanns för 1 kr

– Kreatur: 1 brunt sto 400 kr, 1 stoföl 100 kr, 4 kor 200 kr, 1 kalv 5kr, 1 gris 5 kr och 8 får 40kr till ett totalt värde på 750 kr

– Växande gröda på hemmanet 5/48-dels mantal frälseskatte nr 4 värderades till 100 kr.

– Fordran på Lars Erik Hållman (brodern) på 70 kr.

Sammanlagt räknades hans tillgångar till 1476 kr och 25 öre.

Skulder:

– Till Anders Ersson i Skärmarbo, 220 kr.

– Till A. Aspelin i Konradslund, 110 kr.

– Till J. Jansson i Leufsta bruk, 295 kr.

– Till Joh. Sundgren i Skärplinge, 14 kr.

– Till Jan Jansson i Göksnåre, 200 kr.

– Till J. A. Larsson i Sandby, 20kr.

– Till Jan Matsson i Hjälmunge, 50 kr.

– Till Anders Gustaf Persson i Malen, 20 kr.

– Till Anders Hålldin i Vavd, 50 kr.

– Till fabrikör Hübinette i Öregrund, 5 kr.

Det ger sammanlagt skulder för 984 kr och en behållning på 492 kr 25 öre.

Anna Margreta Jansdotter intygar att detta stämmer genom att skriva under med sitt bomärke.

Förrättningsmännen Joh. Löfberg och Per Olof Andersson intygar uppteckningen med namnteckning respektive bomärke.

Förklaringar:

– Bärare, oklart

– Kopparsforat, oklart

– Dubbelsalsskåp, möjligen helt enkelt ett dubbelt salsskåp

– Enbetsvagn, vagn som drages av en dragare, enspann

– Trädstock är en liten eka

– Rader, En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.

– Drott eller drått är en del som sitter på bogträt på hästens sele.

– Kolstig är ryss eller läst, ett äldre svensk rymdmått för träkol. En kolstig rymde 12 tunnor eller omkring 1,9 m3.

– Potatiskvarn användes för att göra potatismjöl

– Kabbdon eller kabbeldon är en del tillhörande vävning

– Lufter är det utrymme i ett fönster där det sitter en fönsterbåge

halmfessing

– Lars Erik Hållman ((23/6 1836-27/3 1885) är Anders Petters bror och torpare i jordetorpet Skäret i byn.

– Per Olof Andersson (26/9 1833-27/5 1899) skattebonde i Julö nr 2. Hans svärmor Anna Greta Jansdotter (10/9 1802-13/3 1846) är född i Göksnåre nr 6B.

– Anders Ersson i Skärmarbo är troligen förre bonden Anders Ersson (27/6 1818-18/7 1899)

– A. Aspelin i Konradslund är handlaren Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

– J. Jansson i Leufsta bruk, okänd.

– Joh. Sundgren i Skärplinge är handlaren Johan Sundgren (4/7 1841-21/12 1908) Han är handlare och delägare i Holmsta och bror till handlaren PA Sundgren i Konradslund.

– Jan Jansson i Göksnåre bör vara Anna Gretas son skattebonden Johannes Jansson (25/6 1856-7/4 1948) i det härifrån klyvna Göksnåre nr 4.

– J. A. Larsson i Sandby, okänd.

– Jan Matsson i Hjälmunge är troligen skattebonden och kyrkvärden Johannes Jansson (25/2 1835-28/11 1900)

– Anders Gustaf Persson i Malen (17/8 1841-11/1 1919) är född i Malen och numera dräng på samma gård. Han dör inom fattigvården i Gävle, ogift och 77 år gammal.

– Anders Hålldin i Vavd är troligen skattebonden i Vavd Anders Hålldin (25/10 1843-20/12 1925) född i Malen.

– Fabrikör Hübinette i Öregrund är rådmannen och garvaren Isak Emanuel Hybinette (26/3 1843-20/7 1903)

– Joh. Löfberg är möjligen lärare eller skrivare vid bruket med tanke på namnteckningen.

Anmärkningar:

– Skattehemmanet finns inte här som en tillgång tillhörande honom. Då hans hustrus förre make hade skulder som nästan motsvarade hemmanets värde verkar han inte ha kommit i besittning av det när de gifte sej.

– Kreaturens värde var 51% av boets totala värde.

– Skulderna var hela 67% av tillgångarna

Dottern Johanna flyttar 1885, läs om henne under Personer. Själv bor Anna Greta kvar efter sin makes död med den yngsta dottern Anna Matilda hos sin brorson Erik August Ersson som köper denna kvarvarande fastighet. Dottern dör 1891, knappt 18 år gammal utan angiven orsak. Det är troligen då Anna Greta flyttar till det klyvna grannhemmanet, Göksnåre nr 4, och sin son Johannes Jansson (25/6 1856-7/4 1948), se vidare om henne där.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1863 från Göksnåre Snickars. Han flyttar till Göksnåre 5B 1864. Läs om hela hans liv under Personer.

1885-1890

Skattebonde Erik August Ersson (12/7 1857-3/3 1907) och Helena Erika Ersdotter (30/4 1857-8/5 1920) Han är född i Malen med föräldrarna Mats Andersson (10/2 1827-27/4 1914) och Maria Helena Hålldin (22/10 1834-30/8 1919) Hans far är från Göksnåre nr 4 och familjen flyttade först till Skatviken och sen till Malen innan han föddes. Hans mor är född i Stångrund och hennes familj flyttade till Malen. Helena Erika är född i Edvalla med föräldrarna Erik Andersson (27/8 1827-7/3 1913) och Anna Greta Ersdotter (12/12 1824-31/12 1904) De gifter sej 1882, 25 år gamla, och får tvillingarna Maria Erika (29/7 1883-23/8 1883) och Carl August (29/7 1883-16/8 1883) som båda dör inom en månad. De får sen August Leonard (18/11 1884-12/3 1891) se nedan, innan de flyttar hit. Hans faster Anna Greta och kusinen Johanna bor här till 1887 när de flyttar till Göksnåre 4:7 Nyhem. De får här också Selma Erika (1/11 1887-9/11 1887) som dör efter 8 dagar av medfödd allmän svaghet.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

De får sen Elin Kristina (7/2 1889-28/7 1956) se nedan, innan de säljer och flyttar 1890 till Skållbo nr 1, 1/8 mantal som de köper. Där dör deras son August Leonard, 6 år gammal, utan angiven orsak. Sen får de Erik (13/1 1892-5/2 1892) som dör 3 veckor gammal utan angiven orsak och Karl Enok (17/6 1893-8/6 1967) se nedan.

Dottern Elin Kristina se nedan, tar över och de bor kvar livet ut. Erik August dör 1907, inte 50 år fyllda, av Morbus maculosus Werlhofii (Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) och Helena Erika dör 1920, 63 år gammal, av lungkatarr och hjärtförlamning (ungefär KOL och hjärtstopp)

Dottern Elin Kristina (7/2 1889-28/7 1956) gifter sej 1908 med Johan Edward Jansson (24/2 1883-24/2 1956) som året före flyttat till dem som dräng. De tar över hemmanet Skållbo nr 1 och får Hilda Elisabet (17/4 1909-2/4 1993), Ester Kristina (31/3 1911-2/5 1915) som dör 4 år gammal av difteri och Carl Hilding (12/2 1920-15/9 2007) Johan Edward och Elin Kristina dör båda i Skållbo 1956, hon 67 och han 72 år gammal.

Sonen Karl Enok bor kvar hemma, gifter sej inte och dör 1967, knappt 74 år gammal.

1890-1910

Hemmansägare Per Gustaf Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) och Anna Stina Persson (28/5 1858-12/3 1942) De köper och flyttar in 1890. De kommer från Göksnåre nr 5 där de varit frälsebönder men köper här och blir egna. De är omnämnda i ”Svenska Gods och Gårdar 1938” Per Gustaf är bror med Lars Erik Larsson i det andra Göksnåre 4 i hemmanet bredvid. Han är ffff till Mattias Holmgren som bor här nu. Mattias och Jimmy Larsson är fyrmänningar.

De har gift sej 1884, 25 respektive 26 år gamla, och fått Karl Gustaf (2/1 1886-9/11 1942) som sen tar över här, Johan Viktor (25/10 1887-5/2 1889 som dör av ”medfödd allmän svaghet” 15 månader gammal och Joel (5/1 1890-15/5 1980) se nedan, innan de flyttar hit. Här får de sen Johan Emil (18/7 1891-21/4 1960) se nedan, Hilda Josefina (18/2 1894-23/2 1975) se nedan och Nanny Kristina (6/2 1897-5/2 1969) se nedan.

Hans föräldrar förre frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kajsa Stina Persson (16/9 1832-22/12 1903) flyttar också hit.

Lars Petter dör 73 år gammal och i hans bouppteckning kan vi läsa följande:

Hans arvvingar är hustrun och deras barn som är: dottern Christina gift med Per Er Ersson i Tierps sn, dottern Chatarina Charlotta gift med Johan H Henriksson i Skaten, sonen Per Gustaf Holmgren i Göksnåre, sonen Lars Er. Larsson i Göksnåre, dottern Maria gift med JG Jansson i Norrby, Valö sn, sonen Adolf Larsson i Ängskär, dottern Emma i Kärven. Boet uppgavs av änkan enligt följande:

– Koppar: 1 skopa, 1 kaffepanna värda tillsammans 1 kr

– Järn- och blecksaker: 1 panna, 4 yxor, 1 vävspännare, 1 strykjärn värderat till 1,25 kr

– Möbler: 1 kista, 1 skänk, 2 sängar, 1 spegel, 1 bord värderat till 11,25 kr

– Kläder, skodon mm: 1 par byxor och väst, 1 par byxor, 1 kostym gamla kläder, 2 västar, 1 halsduk, 2 säckar, 2 par byxor, 1 päls, 1 vinteröverrock, 2 tröjor, 1 hatt, 1 mössa, 2 par stövlar, 1 par skor, 2 par strumpor värderat till 27,85 kr

– Diverse: 1 smörbytta, vävstolar med tillbehör, 10 vävskedar* värderat till 5 kr

– Kreatur: 2 kor 75 resp 50 kr, 4 får 10 kr vilket summeras till 135 kr

Summa 181,35 kr

Inga fordringar eller skulder finns

Gravölsomkostnader 50 kr

Summa tillgångarnas behållning 131,35 kr

Att allt har blivit riktigt upptecknat intygar Catharina Christina Persson med sitt bomärke och PG Holmgren med namnteckning

Upptecknings- och värderingsmännen AW Bergström och AG Eriksson skriver under med sina namnteckningar

Förklaringar:

– Dottern Christina Erika (5/9 1855-23/5 1924) läs mer om henne under Personer.

– Catharina Charlotta (13/4 1857-22/11 1934) Se Skaten nr 1

– Sonen Per Gustaf (16/6 1859-24/6 1932) som köpt detta hemman

– Sonen Erik (30/11 1861-14/10 1950) se Göksnåre nr 2

– Dottern Anna Lovisa (24/3 1864-22/4 1898) läs mer om henne under Personer

– Dottern Maria Matilda (9/11 1866-4/10 1943) se Göksnåre nr 5

– Sonen Adolf Fredrik (10/2 1873-24/3 1905) se Göksnåre nr 4

– Dottern Emma (6/12 1875-1/3 1945) se Göksnåre nr 4

– Dottern Anna Lovisa (24/3 1864-22/4 1898) dog knappt 1 år tidigare.

– Vävsked är det kamliknande redskap, som placeras i vävstolens slagbom, genom vilken varpens trådar träs med hjälp av en skedkrok, för att det ska bli rätt mellanrum mellan trådarna i väven

– AW Bergström, är byns skogvaktare Adolf Wilhelm Bergström (24/7 1856-17/10 1904)

– AG Eriksson är skattebonde i Göksnåre nr 4 Sörgården och nämndeman Anders Gustaf Eriksson (25/2 1853-24/10 1924)

Anmärkningar:

– Kreaturen står för hela 74 % av boets värde.

Per Gustafs mor änkan Catharina Christina lever ytterligare nästan 5 år och dör 71 år gammal. hon blir 71 år gammal.

-Per Gustafs bror Adolf Fredrik (10/2 1873-24/3 1905) blir 1891 dräng i Skaten. Han gifter sej 1895 med pigan Johanna Wilhelmina Engström (25/9 1875-30/12 1961) från Ängskärs lastageplats som kommer dit som piga 1894. De flyttar samtidigt till hennes föräldrar i Ängskärs lastageplats där han blir arbetare. De får Selma Vilhelmina (5/1 1896-29/1 1965) och Adolf Bernhard (19/11 1896-11/1 1996) innan de flyttar 1897 till Ängskär nr 1 där han fortsätter som arbetare. Där får de Hjalmar Valfrid (8/10 1899-4/7 1973) och och Ida Albertina (16/3 1902-16/2 1980) Adolf Fredrik dör 1905, 31 år gammal, utan att någon orsak anges.

Nedan ser vi dödsrunan för sonen Benhard. Vi kan notera att han anges vara född i Göksnåre och uppväxt i Ängskär. I hans födelsenotis är födelseplatsen angiven som Ängskär men samtidigt så är det hans farbror och faster här i Göksnåre nr 4 som blir faddrar. Bernhard var farfars kusin till Roine Henriksson i Skaten samt Mattias Holmgren och Jimmy Larsson i Göksnåre.

Dottern, Per Gustafs syster Emmas (6/12 1875-1/3 1945) berättelse finns att läsa under Personer.

I augusti 1904 skänker Per Gustaf en bit av sin mark till missionsförsamlingen för att de ska kunna bygga ett missionshus.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 ungnöt, 7 får, 5 lamm, 1 svin och 6 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

1908 är C Holmgren omnämnd som ägare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. Detta borde rimligen avse sonen Karl Gustaf som möjligen redan tagit över. Sonen Karl Gustaf tar över.

De säljer hemmanet till sonen Karl Gustaf vid årsskiftet 1910-11. Köpebrevet är daterat 5 november 1910, se nedan. (bilder om köp, lån, lagfart och testamente nedan är kopior av dokument från Mattias Holmgren som äger fastigheten idag)

Kommentarer:

– Det anges till 7/48-dels mantal.

– Hemmanet är ”frälseskatte” Det betyder att det är självägt (skatte) men att skatten betalas till en frälseperson (De Geer) som köpt skatterättigheterna av staten.

– Köpesumman 3 500 kr motsvarar ca 217 000 kr i oktober 2023.

– Undantaget för föräldrarna är ytoligen ett typiskt undantag där föräldrarna har rätt att bo kvar och, åtminstonde om det behövs, försörjas till sin död. Det dokument som det hänvisas till saknas.

– C. Efverström som bevittnar är fjärdingsman och kommunordförande Carl Efverström (2/8 1854- 27/9 1925)

– Bengt Pettersson som bevittnar. Oklart.

– Beslutet om lagfart är inskrivet i köpebrevet och daterat 18 januari 1911.

Ett skuldebrev på köpesumman skrevs 14 mars 1911 med 5 % ränta.

Det innebar att han blir skyldig föräldrarna köpesumman.

C Efverström och Bengt Pettersson bevittnar

       

Till skuldebrevet finns ett enkelt dokument utan rubrik där räntebetalningarna och amorteringarna är noterade:

 – Ränta betald den 14 mars 1912 med 175 kr

– Ränta betald den 14 mars 1913 med 175 kr

– Ränta betald den 14 mars 1914 med 175 kr och på kapitalet 200 kr samma dag

– Ränta betald den 14 mars 1915 med 175 kr och på samma dag fem (5) hundra kronor

– Ränta betald den 14 mars 1916 med 150 kr och på samma dag fem (5) hundra kr

– Ränta betald den 14 augusti med 25 kr och på samma dag (1200) tolv hundra kr

– Ränta betald den 10 juni 1917 med 65 kr och på samma dag 1300 hundra kr

Betalt kvitteras kapital och ränta G den 10 juni 1917

Ränta på 6500 för år 1941 med 261 kr

Kommentarer:

– Räntan var, som angavs i reversen, 5 %.

– 1914 var det tänkt att han skulle amortera 200 kr men det gjordes inte.

– Under åren 1916 och -17 betalar han av hela skulden på 3500 kr.

– Det nya lån som han tydligen fått 1941 måste ha varit med modern då fadern dog 1932. Detta lån hade tydligen 4 % ränta. Se även längre fram vid det årtalet.

Lagfarten daterades 18 januari 1911, se nedan.

     

I Lagfartsprotokollet från Lagtima Vårtinget i Upsala läns norra domsaga anges att fjärdingsmannen C Efverström* ingav köpebrevet.

Det anges också att lagfart tidigare givits, dels för 5/48-dels mantal den 2 september 1890 och dels för 1/24-dels mantal den 2 november 1898.*

Sigurd Ribbing* skrev under på häradsrättens vägnar.

Lagfartsbeviset, se nedan, daterades också 18 januari och undertecknandes av Sigurd Ribbing.

Förklaringar:

– C Efverström är fjärdingsman och kommunordförande Carl Efverström (2/8 1854- 27/9 1925)

– Den tidigare lagfarterna från 1890 är från när Per Gustaf och hans hustru köper hemmanet. Lagfarten från 1898 är när den tidigare avstyckade delen på 1/24-dels mantal i Skatviken köps tillbaka.

– Sigurd Ribbing är senare statsrådet Sigurd Ribbing (18/12 1879-12/12 1934)

Det finns även ett utdrag ur Lagfartsboken för Leufsta Tingslag, se nedan.

Per Gustaf och Anna Stina skriver sitt testamente 1913. Det anger att änka/änkling ska, med modernt språkbruk, sitta i orubbat bo. Undantaget att barnen ska ha sin laglott. (laglotten är lika med hälften av arvslotten) Det finns både i en handskriven och i en maskinskriven version. Här är den handskrivna versionen:

     

I 1930 års folkräkning, långt efter att han sålt hemmanet till sonen, anges att Per Gustaf har en inkomst på 700 kr /år och en förmögenhet på 1000 kr.

Sonen Joel (5/1 1890-15/5 1980) flyttar till Erik August Jansson i Göksnåre nr 6 som dräng 1905 och kommer tillbaka 1906. 1915 flyttar han till Österleufsta och kommer tillbaka 1916 för att återigen 1917 flytta. Denna gång flyttar han till Göksnåre nr 5. 1919 flyttar Emili Andrietta Henriksson (1/6 1897-9/11 1928) från Skaten in och de gifter sej. De får Herbert Emanuel (12/2 1920-15/9 2007) och de flyttar till Göksnåre 7:9 Skäret.

Sonen Johan Emil (18/7 1891-21/4 1960) flyttar 1908 till Henriksson i Skaten som dräng men kommer tillbaka 1909. Han bor kvar ända till 1917 då han flyttar till Göksnåre nr 5 som skogsarbetare. 1918 flyttar han till Göksnåre nr 1 som dräng och efter ett år är han tillbaka i Göksnåre 5. 1922 flyttar han till Göksnåre 6 som dräng men han kommer tillbaka till nr 5 efter ett år.1925 flyttar han till Göksnåre 2 som skogsarbetare. Där blir han kvar i fem år innan han, 1930, flyttar till sin bror Joel i 7:9 och arbetar som jordbruksarbetare. Han är kvar 1942. Han flyttar senare till Valla, Tierp och lever till 1960 då han dör 68 år gammal.

Dottern Hilda Josefina (18/2 1894-23/2 1975) flyttar 1914 till Slada och jobbar som piga på två ställen innan hon kommer tillbaka 1916. Sen sker någonting svårförklarat, nämligen att hon flyttar till Gefle, Nygatan 61 den 29/11 samma år, prästen har noterat en sk avis 4/12, sen flyttar hon tillbaka 11/12, alltså bara 13 dagar senare. Varför denna korta utflykt är oklart. Det troligaste är kanske att flytten aldrig blev av. 1917 flyttar hon till Göksnåre nr 5. 1920 flyttar hon vidare till Göksnåre nr 1 som piga. 1921 gifter hon sej med Oskar Emanuel Bergström (23/9 1895-24/6 1971) i Lill-Rångsen, Forsmarks socken och flyttar dit. Han är född i Lill-Rångsen men har varit inskriven i Stockholms sjämanshus. De blir torpare men flyttar 1929 till Göksnåre 4:15, Backen, läs vidare om dem där.

Dottern Nanny Kristina (6/2 1897-5/2 1969) får den oäkta dottern Ella Kristina (28/4 1914-3/11 1990) innan hon gifter sej 1920 med Gunnar Andersson (11/1 1894-13/5 1976) som är dräng här och de flyttar till hans föräldrahem Göksnåre nr 1 och tar över där.

1911-1940

Karl Gustaf Holmgren (2/1 1886-9/11 1942) och Ester Matilda Andersson (11/7 1891-29/3 1946). Han är son i huset och hon är dotter till Anders Petter Karlsson och Anna Stina Mattsson i Göksnåre nr 1. De gifter sej 1912, 26 respektive 21 år gamla, och får Karl Magnus (23/10 1913-9/12 1997) som sen tar över här och tvillingdöttrarna Elsy Matilda (11/3 1917-1/2 1968) som nöddöps 22/3, se mer nedan och Elsy Katarina (11/3 1917-13/1 1947) se nedan. De är alla omnämnda i ” Svenska Gods och Gårdar” 1938 och ”Sveriges bebyggelse” 1949. Jordbruksundersökningen 1916 redovisas 1 vallack, 2 ston, 6 kor, 4 ungnöt, 4 kalvar, 4 baggar och tackor, 2 grisar och 12 höns. Läs mer under Berättelser. I 1930 års folkräkning redovisas att Karl Gustaf har en inkomst på 1500 kr /år och en förmögenhet på 14 000 kr.

Karl Gustafs far Per Gustav dör 1932, 73 år gammal. Vi har inte hans bouppteckning men väl en odaterad förteckning över hans ”tillhöriga persedlar”

En transkribering av förteckningen blir:

Förteckning över förre hemmansägaren PG Holmgren, Göksnåretillhöriga persedlar nämligen: 2 st spannmålslårar, 1 kar, diverse tunnor i boden, 6 st grytor därav 4 st fyrspisgrytor och 2 st fotgrytor, 1 kopparpanna med fötter, 4 st huggyxor, 2 st flänkyxor, 1 st sädesskopa av plåt, 3 st trähinkar, 2 st hästtäcken, 2 st oljetäcken, 15 st mattor, 1 skänk, 1 symaskin, 1 sockerskrin, 1 säng, 1 salslampa, 1 fällbord, 2 st kor, 3 st får, 5 st höns.

1932 flyttar änka Anna Stina Matsdotter (4/3 1863-27/8 1945) in från Göksnåre nr 1. Hon flyttar vidare till Snickars 1940.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938”

Göksnåre 4

Postadr.: Lövstabruk.

Areal: Total 129 har, därav 8,5 åker, 120,5 skog o. hagm. Tax.-v. 11.300.

Jordart: Klapperstensjord o. mojord. Skogsbest.: Barrsk.

Manbyggn. uppf. omkr. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 1921 o. 1936. 2 hästar, 7 kor, 3 ungdj., 2 svin, 5 får, 20 höns.

Gården till släkten 1891.

Äg.: Karl Gust. Holmgren f. 1886. Son till Per Holmgren o. h. h. Anna Kristina f. Persson. Gift med Ester Matilda f. Andersson. Barn: Magnus f. 13, Elvy Katarina, Elyra Matilda f. 17.

Karl Gustaf, Ester Matilda och dottern Elsy Matilda bor kvar här 1940 när Karl Magnus tar över. Karl Gustaf dör 1942, 56 år gammal och Ester Matilda dör 1946, 55 år gammal. Hennes bouppteckning ser på detta sätt:

 

Kommentarer:

– Som framgår så har sonen Magnus tagit över hemmanet med dess värden.

– Det är bara 5 år sedan elen kom till byn. Här ser vi att en radioapparat är den första elektriska apparat man skaffat sej (förutom pump för vattnet till ladugården, den redovisas redan i jordbruksundersökningen 1942)

– Det lån på 4160 kr som sonen Magnus hade fått har troligen med övertagandet av hemmanet att göra. Beloppet motsvarar ca 106 000 kr år 2023.

– Nämndeman Johan Persson. Oklart

– Lantbrukaren Joel Larsson. Kan vara Karl Joel Larsson (24/1 1888-29/8 1980)

Dottern Elsy Katarina (11/3 1917-13/1 1947) gifter sej 1939 med Magnus Emanuel Olsson (24/10 1909-9/2 1983) som är farbror till Svante Olsson i Göksnåre nr 6. De flyttar först till hans föräldrar i Vavd 1939 och vidare till ett eget ställe i Vavd 1940. De får dottern Maj Britt Katarina (28/9 1940-) som föds på BB i Uppsala. Elsy Katarina dör 1947, bara 29 år gammal i Vavd. Hennes man Magnus Emanuel gifter om sej 1949 och dör 1983, 74 år gammal.

Dottern Elsy Matilda (11/3 1917-1/2 1968) bor kvar hela livet uran att gifta sej. Hon dör 1968, 50 år gammal.

1940-1998

Karl Magnus Holmgren (23/10 1913-9/12 1997) och Ellen Maria Andersson (31/7 1917-13/2 1998) Han är son i huset och hon är dotter till Gustaf Verner Andersson och Ester Fredrika Lindqvist i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1940, 27 respektive 23 år gamla, och får barnen Karl Ingemar (20/6 1941-27/11 2014) i Österlövsta och Lena Ann-Marie.

Magnus arbetade även som lokal frisör och slaktare.

De är alla omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949. Magnus är ledamot av kommunalfullmäktige och kommunalnämnden 1956. Han är också kretskassör för Göksnåre missionskrets och styrelsesuppleant i Hållnäs södra missionsförsamling. Hans far, mor och farmor bor kvar. Farmodern dör 1942. Karl Magnus dör 1997, 84 år gammal och Ellen Maria dör 1998, 80 år gammal.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 4. Göksnåre 43, Vavd: 129 ha, 8.5 åker, 120 5 skog m. in. Tax. 20.100 (10.400, 9.700).

Till släkten 1891, förv. 1940. Trä, omkr. 1790. 3 rum, 1 kök. 1 hall, ver. Rest. o. mod. 1948. El, v, avl.

Ekonomibyggn., trä, 1976, för 3 hästar o. 10 nötkr.

Lantbr. Magnus o. Ellen Holmgren. Barn: Ingemar, Lena.

1998-2008

Karl Ingemar Holmgren (20/6 1941-27/11 2014) och Berit Holmgren (5/11 1940-)

De gifter sej 1988 och får Michael (10/1 1964-) och Matthias (29/12 1969-)

Ingemar och Berit skiljer sej och Ingemar gifter om sej med Shirley Holmgren.

Ingemar tar över gården men bor inte här utan sönerna har det som sommarställe.

Föräldrarna bor kvar livet ut.

Ingemar dör 2014, 73 år gammal, i Uppsala.

2008-

Mattias (29/12 1969-) och Karin Holmgren (30/5 1970-) De har döttrarna Rebecka (10/12 1996-) och Vilma (7/11 1999-)

Han är son i huset. De har tidigare bott i Uppsala. De köper och flyttar hit 2008.