Göksnåre 4:3 Skattehemman (Jimmy)

(Göksnåre 43B)            Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,193, se längre fram i berättelsen.

5/48 mantal,                  Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, se längre fram i berättelsen.

Göksnåre 4:27 1949.    Avstyckat från Kumlet år 1879. Finns inte på karta 1864. Till nuvarande ägarsläkten 1895. Bostadshus                                                     byggt 1899. Restaurerat 1943.

 

 

1879-1894

Skattebonden Johannes Jansson (25/6 1856-7/4 1948) och Anna Lovisa Julin (31/3 1859-22/12 1939) Han är son till Jan Erik Andersson och Anna Greta Jonsdotter i Kumlet och hon är torpardotter från Julö med föräldrarna torparen Johan Julin (16/6 1816-15/5 1898) och Maria Hansdotter (6/5 1820-15/12 1892) 1877 flyttade hon med sin äldre syster Lena Caisa som gifte sej med en frälsebonde i Sätra, Västland. Anna Lovisa var piga där i 2 år innan hon flyttade tillbaka till sina föräldrar i Julö. De gifter sej 1881 och får barnen Anna Lovisa (29/1 1883-6/2 1905) se nedan, Kristina Josefina (9/1 1885-26/9 1902) se nedan och Johan Emil (1/10 1887-18/4 1916) se nedan. Hans mor änkan Anna Greta Jansdotter flyttar hit 1892 från Nyhem, Göksnåre 4:7. Efter att modern dött 1893 säljer de och flyttar 1894 till Väster Ensta nr 3, 1/4 mantal, Tierp, som de köper. Där får de Agnes Ellenora (25/9 1895-18/9 1990) se nedan och Johan Oscar (29/7 1897-8/7 1908) som dör knappt 11 år gammal, av slag. De är sen hemmansägare i Skämsta nr 2, 1/3 mantal mellan 1900 och 1911 samt i Ersta nr 1 1/6 mantal. De får Anna Maria (18/9 1901-18/3 1915) som dör 13 år gammal av ”långvarig sjukdom, förlamning till slut, reumatisk värk”

De säljer hemmanet och köper istället Söderby nr 1 där de bor mellan 1911 och 1916 då de köper och flyttar till Näs nr 4 i Västland. Anna Lovisa dör 1939, 79 år gammal och Johannes bor kvar 1945 men flyttar senare till Näs, Karlholm där han dör 1948, 91 år gammal.

De hade alltså sammanlagt 6 barn varav de själva överlever 5 av dem. De 5 dör i en ålder av mellan 11 och 29 år (genomsnittlig ålder 18 år) medan det sjätte barnet blir hela 95 år gammalt.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) kommer hit 1880 från Göksnåre nr 6A och flyttar 1882 till Göksnåre nr 2 Norrgården. Han kommer tillbaka hit med de nya ägarna 1895 och bor där livet ut. Läs om hela hans liv under Personer.

 

Dottern Anna Lovisa (29/1 1883-6/2 1905) flyttar 1904 till Vida nr 3 och 4 där hon gifter sej med hemmansägaren Johan Albert Danielsson (14/10 1875-11/7 1944) Hon dör året efter, 22 år gammal, av akut blindtarmsinflammation.

 

Dottern Kristina Josefina (9/1 1885-26/9 1902) dör 1902, 17 år gammal, av akut gangrenös blindtarmsinflammation.

 

Sonen Johan Emil (1/10 1887-18/4 1916) gifter sej 1909 med Emma Margreta Palmgren (8/6 1886-25/6 1931) från Tierp. De får Johan Oskar (11/7 1909-2/11 2001) Karl Emil (7/9 1910-12/6 1995) De bor kvar i Skämsta och han är smidesarbetare. De flyttar till Gryttjom, Dannemora 1911. 1912 flyttar de till Åknarby ägor där han blir klensmed. Senare samma år flyttar de vidare till Sandbro, Björklinge där han blir smed. Där får de Erik Gustav (1/5 1913-29/12 1985) innan de flyttar till Ersta, Tolfta samma år. I februari 1914 flyttar de till Skaraborgsgatan 6A, på Söder i Stockholm. I april flyttar de till Lindholmens sätesgård, Orkesta där han får tjänst som smed. Johan Emil dör 1916, 28 år gammal. Emma Margreta flyttar tillbaka till Tierp med barnen 1921. Hon dör där 1931, 45 år gammal.

 

Dottern Agnes Ellenora (25/9 1895-18/9 1990) förblir ogift hela livet och dör 1990, en vecka före sin 95-årsdag, i Karlholm.

 

 

1895-1920

Hemmansägare Lars-Erik Larsson (30/11 1861-14/10 1950) och Margareta Gustava Persson (4/1 1865-8/1 1947) De köper och flyttar in från Göksnåre nr 2 där de var frälsebönder. De finns omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949.

Hennes far änklingen och förre frälsebonden Per Erik Persson (18/4 1831-20/2 1916) bor också här till 1916 när han dör 84 år gammal. Lars-Erik är bror med Per Gustaf Holmgren i det andra Göksnåre 4 i hemmanet bredvid. Han är ffff till Jimmy Larsson som bor här nu. Jimmy och Mattias Holmström är fyrmänningar.

De har gift sej 1885 och fått Hanna (12/7 1887-6/7 1973) se nedan, Hilda (22/1 1890-1/7 1930) se nedan och Karl Anselm (1/3 1893-16/2 1982) som tar över.

1908 är LE Larsson omnämnd som ägare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse. I 1930 års folkräkning redovisas att Per Gustaf har en inkomst på 900 kr /år och en förmögenhet på 5 000 kr.

Även drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar med hit. Han bor kvar även på sin ålderdom som ”förre drängen” till sin dör 1917, 72 år gammal. Läs om hela hans liv under Personer.

 

Dottern Hanna flyttar till Fagerviken där hon gifter sej med torparsonen, maskinarbetaren och sjömannen Klas Joel Löfström (21/9 1891-24/10 1944) De får barnen Karl Sivert (20/2 1915-11/3 2005) och Karl Arne (7/8 1917-4/2 1942) De bor kvar där 1942 men Klas Joel dör 1944, 53 år gammal och Hanna dör 1973, knappt 86 år gammal. Sonen Karl Sivert gifter sej 1940, bor kvar och dör i Fagerviken 2005, 90 år gammal.

 

Dottern Hilda gifter sej med snickaren Johan Edward Andersson (4/3 1884-19/1 1968) som är son till Karlsson i Göksnåre nr 1 och har först kommit hit till Göksnåre nr 4 som dräng 1910. De gifter sej 1911 och flyttar 1912 till snickaren Olof Olsson och hans fru Kristina Berglöf i Barknåre. Han är då angiven som deras fosterson vilket verkar konstigt. 1913 flyttar de in här i Kumlet och får Johan Henry (25/10 1913-12/6 1995) och tvillingarna Johan Edmund (4/1 1917-13/7 2009) och Karl Edor (7/1 1917-8/10 2002) Enligt församlingsboken bor dock Johan Edward i Lissbo hos torpare Lars Erik Eriksson. Troligen bor de alla sen i Lissbo för de anges komma därifrån när de sen flyttar in och tar över Göksnåre nr 1 1929. Läs mer om dem där.

 

Sonen Karl Anselm tar över här. Hans föräldrar bor kvar se nedan.

 

1920-ca 1953

Sonen Karl Anselm Larsson (1/3 1893-16/2 1982) och Märta Teresia Bergström (5/11 1899-20/7 1988) Han är son i huset och hon är dotter till skogvaktare Adolf Wilhelm Bergström och har tidigare varit piga i huset 1916-17. Karls mor Margareta Gustava dör 1947, 4 dagar efter sin 82-årsdag och hans far Lars Erik dör 1950, nästan 89 år gammal.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

I 1930 års folkräkning redovisas att Per Gustaf har en inkomst på 800 kr /år och en förmögenhet på 10 000 kr.

 

Bild:

Karl Larsson (f.1893), Joel Holmgren (f. 1890) och smeden Karl Fredrik Lövberg (f.1879) i Leufstabruk. Karl är Jimmy Larssons farfarsfar. Joel är Mattias farfarsfars bror. Karl och Joel är kusiner. Smeden Karl Fredrik Lövberg är gift med Joels faster Emma Larsson (6/12 1875-1/3 1945)

Om bilden är tagen tex 1920 så är smeden 41 år gammal, Joel 30 och Karl 27 år. Min gissning blir att bilden är från 1920-25.

 

De gifter sej 1920 och får Evert (29/11 1921-2/6 2012) som tar över här och Linnea Linnea (11/9 1925-7/3 2015) se nedan.

1932 flyttar Anna Stina Mattsdotter (4/3 1863-27/8 1945) in från Göksnåre 1.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Göksnåre 4

Postadr.: Lövstabruk.

Areal: Total 89,5 har, därav 8 åker, 81,5 skog o. hagm. Tax.-v. 9.200.

Jordart: Klapperstensjord o. mojord. Skogsbest.: Barr- o. lövsk.

Manbyggn. uppf. 1899. Ekonomibyggn. uppf. 1907 o. 1921. 2 hästar, 7 kor, 2 ungdj., 2 svin, 9 får, 15 höns. Reak.-fri besättn. Gården till släkten 1895.

Äg.: Karl Anselm Larsson f. 1893. Son till Lars Erik Larsson o. h. h. Margareta Gustava f. Persson.

Gift med Märta Teresia f. Bergström. Barn: Evert f. 21, Dagny Linnea f. 25.

Äg.: Led. av fattigv.-styr. o. skolstyr.

 

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 5. Göksnåre 43, Vand: 89 ha, 8 åker, 81 skog m. in. Tax. 14.800 (8.700 6 100).

Till släkten 1893, förvärvad 1925. Trä, 1899, 2 läg., 4 rum, 2 hallar, ver. Rest. o. mod. 1945. El, v, avl.

Ekonomibyggn., trä, 1907, för 3 hästar o. 8 nötkr.

Lantbr. Karl o. Märta Larsson. Barn: Evert, Linnea

 

 

I Digitalt Museum finns dessa fotografier.

Fotografier och vävprover tillhör den så kallade hemslöjdssamlingens A-samling, som samlades in av Uppsala läns hemslöjdsförening under åren 1916-1978.

Bolstervaren lämnades in till och fotograferades vid en utställning i Hållnäs, Uppland, augusti 1949. Det ena bolstervaret ägdes av Märta Larsson, Göksnåre, Hållnäs socken, Uppland.

Hemslöjdssamlingen deponerades på Upplandsmuseet 1981-12-21 av Uppsala läns hemslöjdsförening och skänktes till Upplandsmuseet 1994-06-01 av Hemslöjdsföreningen i Uppsala län.

 

Märta Teresias mor änkan Maria Kristina Larsson (11/11 1858-1/10 1939) flyttar hit 1930 och bor här tills hon dör 1939, 80 år gammal.

Karl Anselm dör 1982, 88 år gammal, i Göksnåre och

Märta Teresia dör 1988, 88 år gammal, i Vavd.

 

Dottern Dagny Linnea (11/9 1925-7/3 2015) gifter sej 1945 med Isak Roland Kåre Vestergren (6/6 1925-10/8 1969) från Sladaberg. Han dör 1969, 46 år gammal i Tolfta, Tierp. Hon dör 2015 i Sätra, Gävle, 89 år gammal.

 

 

Ca 1953-1984

Evert Larsson (29/11 1921-2/6 2012) tar över och gifter sej 1953 med Wendla Debora Elisabet Andersson (22/5 1932-24/10 2014) från Barknåre. De får barnen Margaretha (4/9 1954-) och Stefan (11/12 1957-)

Evert dör 2012, 90 år gammal på Vendelgården, Örbyhus och Wendla dör 2014, 82 år gammal, i Nöttö.

 

 

1984-2010                Stefan (11/12 1957-) och Anneli Larsson (12/1 1959-)

De får barnen Natalie (25/5 1984-) som tävlade i lerduveskytte i OS och senare flyttar till Österbybruk och Jimmy (30/11 1986-)

 

2010-2020       Jimmy Larsson (30/11 1986-) och Elin Fredriksson (12/11 1986-) De får Mio (2016) och Birk (2018)

 

2020-                  Jimmy Larsson (30/11 1986-) och hans Mio (2016) och Birk (2018)