Rundskär, torp under Göksnåre nr 2.

Göksnåre 7:29 Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Torpet byggdes mellan 1821 och 1824 åt nybyggaren på Rundsvidja Eric Löf. Svidja kommer från svedja dvs att tex svedja för att skapa ny åkermark. En rund bit mark som har bränts för att skapa mark år ett nytt torp med andra ord. Torpet benämns from 1832 Rundsvia. Detta namn är det som även används så sent som i Församlingsboken för 1921-1942. Namnet ändras på 1900-talet till Rundskär. Det hörde under Göksnåre nr 2.

Mellan 1821 och 1824-1845

Coopvaerdisjömannen, nybyggaren, torparen och snickaren Eric Löf (19/8 1784-5/12 1866) och Anna Larsdotter (12/7 1787-13/5 1857) Han är född i båtsmanstorpet i Årböle med föräldrarna båtsmannen Anders Ersson Löf (26/12 1848-18/11 1784) från Slada och Brita Månsdotter Hammarström (21/1 1750-1817) och hon i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1810 då han bor i Årböle och är coopvaerdisjöman. Fadern Anders dör enligt Generalmönstringsrullan på fartyget Snappopp. Hon bor hos sina föräldrar i Göksnåre dit han också flyttar 1813. De bor kvar i Göksnåre åtminstonde till 1821. De får då Anna Brita (10/1 1811-6/7 1849) se nedan, Lena Caisa (21/8 1812-31/5 1836) se nedan, Anders (17/8 1814-26/3 1886) som tar över här, Eric (16/4 1816-27/4 1854) se nedan och Lars Fredric (14/6 1821-29/8 1893) se nedan. Någon gång mellan 1821 och 1824 flyttar de troligen hit. Här får de Stina Greta (12/5 1824-30/1 1861) se nedan. Eric anges då som torpare, Johannes (14/9 1826-10/12 1905) se nedan och Per Gustaf (6/2 1829-27/7 1874) se nedan.

Anna är sjuklig från mitten av 1840-talet och dör 1857, 69 år gammal, av hjärtfeber. Hennes bouppteckning visar, under rubriken fiskeredskap, att hon hade 1 ekstock (eka), 5 silltunnor, 1 strömmingstunna, 4 baljor, 5 sillnät, 4 skötnät, 2 par ryssjor, 10 långnät, 1 eldjärn och 1 ljuster. Under rubriken husbyggnad hittar vi 1 tröskloge, 1 fähus med foderbod, 1 sjöbod, 1 badstuga och 2 gödningsgrepar. Tilllgångarna summeras till 96 riksdaler och skulderna till 64 riksdaler. Eric dör 1866, 82 år gammal.

I hans bouppteckning kan följande läsas:

Han efterlämnade följande barn: Torparen Anders Löf här, skräddaren Lars Fredric Löfström vistandes i helsingland, skräddaren Johan Löfgren å Barknåre egor, Per Gustaf Löf i Gefle samt aflidne sonen Eric Löfqvists omyndige barn sönerna Eric Gustaf född år 1847, Anders Petter född 1848 och Johan född 1851.

Boet innehöll följande:

En verkstad 15 kr, en bössa 1 kr, en nyckelharpa 2 kr, fiskeredskap 3 kr

Möbler 10 kr

Verktyg 14 kr

Kläder 35 kr

Sängkläder 8 kr

Summa tillgångar 98,81

Skulderna var:

Anders Löf för begravningskostnader 65 kr

Bouppteckningsförättning 1,75

Behållning 32,06

Sonen Anders tar över.

Dottern Anna Brita (10/1 1811-6/7 1849) har flyttat hemifrån före 1825. Hon bor i Leufsta bruk 1833 då hon får den oäkta dottern Anna Margreta (15/12 1833-5/4 1843) som får bo i Rundskär med sina morföräldrar tills hon dör 10 år gammal av bröstfeber. Anna Brita kommer samma år hem från Stockholm. Hon flyttar vidare till 2 kvarteret St Nicklasgården i Uppsala samma år. Hon anges som fd pigan. Hon dör 1849, 38 år gammal, av hjärninflammation

Dottern Lena Caisa (21/8 1812-31/5 1836) är sjuklig av vattusot, benämns som fattighjon och dör av lungsot, 23 år gammal.

.

Sonen Eric (16/4 1816-27/4 1854) föds och döps i Leufsta bruk. Han bor i Göksnåre men växer sen upp i Rundskär. Han flyttar till Rångsand 1833 som dräng och till Göksnåre nr 2 1834. 1835 flyttar han till Ängskär och 1836 tillbaka till Göksnåre. Han flyttar till Stockholm 1837. Han kommer tillbaka till Rundskär 1843 och träffar Maja Caisa Berg (27/4 1816-3/7 1855) från Vavd. De blir torpare i Vavd, gifter sej och får Erik Gustaf (7/3 1846-28/10 1911) se nedan, Anders Petter (25/10 1848-25/3 1902) se nedan och Johannes (8/10 1851-29/7 1941) se nedan. När han dör av frossa 38 år gammal och Maja Cajsa Berg dör året efter “ihjälslagen av åskan” står deras 3 söner föräldralösa 4, 7 och 9 år gamla. Ove Löfqvist berättar att sägnen i släkten (från Lennart Löfqvist, sonsonson till Eric) säger att var någon i släkten som hade blivit ihjälslagen i en båt på sjön, det är förmodligen detta som det syftas på. Troligen var hon ute och fiskade tillsammans med torparen Anders Ersson Belin (13/9 1823-3/7 1855) som också dog av samma åsknedslag. Han hade hustrun Anna Stina Andersdotter (27/11 1819-) hemma med 5 barn, varav en knappt 4 månader gammal dotter, och Maja Cajsa var ju ensam försörjare efter Eric:s död. Erics bouppteckning visar tillgångar för 55 riksdaler och skulder för 90 riksdaler. Efter Maja Caisa finns ingen bouppteckning. Hur gick det då för deras föräldralösa barn? Läs om Erik Gustaf 11 år och Anders Petter 9 år nedan. Johannes har en egen berättelse under Personer.

Deras son Erik Gustaf (7/3 1846-28/10 1921) blir 1856 fosterson i Vavd nr 4. ”För honom betalas av fattigkassan” anges i husförhörslängden. Han anges som ”fattighjon” och placeras 1856 hos bonden Eric Persson och och hans son Anders. Han flyttar 1858 till Barknåre och 1861 till Slada som dräng. Han flyttar 1863 till Vedlösa som dräng. Året efter flyttar han till grannhuset och 1865 till Edsätra ägor. 1867 flyttar han till faktor Kolling i Ängskär. 1872 flyttar han till Hållens ägor. Han flyttar 1873 till Östanå nr 2 i Älvkarleby som arbetare. Där bor också Maria Gustava Holmgren (20/3 1848-28/5 1926) från Hållen med sin man sen 1771 Jöns Andersson (10/10 1850-1/12 1874) Hennes man Jöns dör 1874, bara 24 år gammal och hon gifter om sej samma år med Erik Gustaf. Han är då skräddare och de flyttar samtidigt till Överboda i Prästgårdens rote där de får Johan Evald (3/10 1874-31/3 1954), Gustav Emanuel (6/10 1876-26/10 1876) som dör 20 dagar gammal, Carl August (22/6 1878-18/11 1879) som dör 1 ½ år gammal, Axel Emanuel (11/1 1881-24/3 1882) som dör 14 månader gammal, Klara Maria (16/8 1884-14/9 1889) som dör 5 år gammal, Anna Bernhardina (19/4 1887-26/4 1927) och Karl Gustav (23/2 1890-12/6 1958) Erik Gustav anges som sinnesrubbad 28/6 1891. 1918 flyttar de till Älvkarleö. Om honom anges ”vistas på hospitalet” Erik Gustaf dör 1921, 75 år gammal och Maria Gustava dör 1926, 78 år gammal.

Deras son Anders Petter (25/10 1848-25/3 1902) får först bo kvar med sin fosterson hos sin 71-årige morfar änklingen Lars Larsson Berg. När morfadern dör 76 år gammal är Anders Petter 14 år och han blir dräng i Åkerby bruk. 1864 flyttar han till Åsmundbo och året efter till Barknåre. 1868 flyttar han till Vavd, 1869 till Barknåre, 1870 till Åddebo, 1871 till Barknåre, 1872 till Kårbo, 1873 till Vavd. 1875 flyttar han till Göksnåre och blir dräng i Göksnåre nr 1A där han gifter sej 1877 med Johanna Kristina Andersdotter (31/12 1854-7/1 1939) som är dotter i huset. Läs mer om dem i berättelsen om henne under Personer.

Sonen Lars Fredric Löfström (14/6 1821-29/8 1893) flyttar till Skaten som dräng 1836 och vidare till Stockholm 1838. Han flyttar därifrån till Hålldammen, Leufsta 1842 som lärling åt skräddare Carl August Engberg med familj. Han flyttar till Strömsberg 1843 som dräng till skräddare Anders Ulrik Söderberg. 1844 flyttar han tillbaka till skräddare Engberg i Hålldammen. Han flyttar 1845 till en torpare i Skärplinge och gifter sej med dottern i huset Anna Kajsa Westberg (17/8 1822-12/2 1879) Han är då skräddardräng. De får Catharina Louisa (31/10 1846-20/10 1851) och Anna Matilda (2/10 1849-12/12 1917), Lovisa (8/4 1853-17/9 1906) och Maria (24/9 1855-10/12 96) Det anges att Lars Fredric försummat husförhören då hustrun inte sköter barnen. Om henne anges ”begifven på fylleri” Om hennes far i samma torp anges ”begifven på dryckenskap” medan hennes mor anges med orden”ofärdig, mantalsfri, krympling”

De får vidare Johanna (29/8 1858-29/8 1858) som dör samma dag, Johanna (29/9 1859-25/9 1894) Lars Fredric anges nu som strandsittare. Dottern Johanna nöddöptes i Öregrund där modern befann sej vid förlossningen. De får sen Augusta (4/8 1862-9/1 1947) De får arbetsintyg till Norrland år 1864.

År 1867 när bouppteckningen över hans föräldrar görs anges han var skräddare och vistas i ”helsingland” Lars Fredric och Anna Kajsa finns inte som utflyttade från socknen och har inte heller återfunnits i socknarna söder om Sundsvall. Hon dör i Attmars socken (Sundsvall) 1879, 56 år gammal, och han dör i Tuna socken (Sundsvall) av lungsot 1893, 71 år gammal.

-Dottern Anna Matilda flyttar till Gävle 1865. Hon gifter sej 2/5 1879 med Mats Karlsson Wörqvist (16/5 1840-19/12 1920) från Finland. Hon dör 67 år gammal i Sörlindsjö, Attmar, Sundsvall.

-Dottern Lovisa anges vistas hos en farbror i Gävle och har betyg om flitig skolgång. På 1870-talet är hon piga och får oäkta Johanna Lovisa (30/5 1877-6/8 1965) i Skjöle, Tuna, Johanna Augusta (10/11 1879-2/6 1954) i Bergsjö och Olof Anton (7/12 1881-) i Stöde, Nidansjö. Hon flyttar till Delsbo 1887 och gifter sej med drängen Per Olsson (27/2 1837-7/12 1897) De får Per Johan (20/8 1888-18/4 1957) där innan de flyttar till Attmar och får Karl Oscar (29/4 1891-) Hon dör 53 år gammal i Långede, Delsbo.

-Dottern Maria gifter sej med Erik Olof Holm (18/11 1849-9/12 1922) från Säter, Dalarna. Hon dör 51 år gammal i Matfors.

-Dottern Johanna dör ogift 35 år gammal i Sundsvall

-Dottern Augusta gifter sej med Pär Fränckel (25/6 1862-17/12 1927) från Ljusdal. Hon dör 84 år gammal i Härnösand

Sonen Stina Greta (12/5 1824-30/1 1861) flyttar till Uppsala 1848 och kommer tillbaka hem 1850. Hon flyttar vidare till Ängskär som piga och flyttar till Österleufsta 1854. Hon jobbar några år i Göksnåre nr 3 och kommer tillbaka hem mellan dessa år. Hon flyttar till Löten, Österleufsta 1860 och dör där 1861, 36 år gammal, av okänd orsak.

Sonen Johannes (14/9 1826-10/12 1905) flyttar till Hålldammen, Leufsta 1842 som lärling åt skräddare Carl August Engberg. Han flyttar till Forsmark 1848 och kommer tillbaka 1849, då som lärling till bruksskräddaren Wahlfors i samma hus. Han flyttar 1851 till Skälsjön och är då skräddargesäll. Han flyttar till Stockholm 1853 och kommer tillbaka 1854. 1856 flyttar han till Sandviken, Barknåre och gifter sej 1857 med Christina Charlotta Löfman (17/1 1831-8/7 1899) De får Jan Erik (19/1 1858-24/1 1911) och Edla Christina (28/10 1860-21/6 1861) som dör 8 månader gammal . Han blir skräddare i början av 1860-talet. De får Johanna Charlotta (19/6 1863-12/1 1930), Anna Amanda (8/9 1869-10/5 1870) som dör 8 månader gammal, Hon dör 1899, 68 år gammal och han dör 1905, 81 år gammal, i Sandviken, Hållnäs.

Sonen Per Gustaf (6/2 1829-27/7 1874) flyttar till Österlövsta 1846 och till Hålldammen, Leufsta 1846 som lärling åt skräddare Carl August Engberg med familj. Han flyttar till Uppsala 1850. Han flyttar sen till Gävle där han gifter sej med Johanna Ersdotter från Göksnåre nr 5B. Läs mer om honom under den fastigheten.

1845-1879

Torparen Anders Löf (17/8 1814-26/3 1886) och Maja Greta Ersdotter (15/9 1828-25/11 1853) Han är son i huset och hon är född i Årböle med föräldrarna Erik Persson (10/9 1796-23/12 1852) och Greta Ersdotter (19/1 1795-22/8 1863) De gifter sej 1846 och får Johan Eric (26/1 1848-12/1 1938) som tar över här och Johanna Margareta (8/12 1850-27/12 1940) se nedan. När Maja Greta dör 1853, 25 år gammal av hjernfeber, visar hennes bouppteckning följande. Hon har guldsaker för ca 16 riksdaler bla 4 par örhängen. Hon har 9 strömmingsskötar, 1 sillnät, 5 långnät och en skötbåt till ett värde av 39 riksdaler, hon har 2 kor och 3 får till ett värde av 22 riksdaler. Summan av hennes tillgångar var 118 riksdaler men då hon hade skulder till 12 olika personer på sammanlagt 185 riksdaler fanns en skuld på 67 riksdaler. Anders gifter om sej 1854 med Maja Brita Frisk (28/11 1826-26/7 1917) från Årböle. De får Anna Brita (9/4 1858-15/12 1919) se nedan.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

Anders dör 1886, 71 år gammal av vattusot och hans bouppteckning anger följande:

Han efterlämnade arvingarna änkan Maja Brita Frisk och de med henne ”sammanavlade” barnen gifte sonen Jan Erik Löf, dottern Johanna Margreta gift med torparen JP Bergström i Habbalsbo och dottern Anna Brita född den 9 juli 1858. Egendomen uppgavs av änkan samt upptecknades och värderades som följer:

– Silver: 1 klocka, 1 pipa och 1 tymlare* för sammanlagt 4,50 kr

– Koppar: Krukor, flaskor, kaffepanna, skopor, fat, tallrikar, kittel, pannor odyl för 24,50 kr

– Mässing: 5 Ljusstakar värda 3 kr

– Tenn: 1 fat för 25 öre.

– Järn- och bläcksaker: Grytor, plättpanna, våffeljärn, strykjärn, förläggslev*, stekpanna, durkslag mm för sammanlagt 15,50 kr

– Glas och porslin: Karafin (?), flaska, glas, lampor, fat, mugg, 5 par kaffekoppar, kruka, 3 speglar för 7,50 kr

– Möbler: 1 bord, 3 par stolar, 2 sängar, 2 soffor, 1 dragkista, 4 skåp, 2 väggskåp, 1 bordbänk för sammanlagt 36,25 kr

– Säng- och mans gångkläder: 1 svartklädsklädning, rock, byxor och väst av duffel, 1 sommarklädning, 4 sommarrockar, 1 päls, 6 par byxor, 8 västar, 3 yllehalsdukar, 2 undertröjor, 2 mössor, 1 hatt, 1 par handskar, 2 par kalsonger, 2 blåskjortor, 1 ½ dussin sskjortor, 2 par strumpor, 2 par vantar, halsband och nattkappa värderat till 47,75 kr

– Diverse: 1 pressjärn, 2 tallrikar, 1 mindre flaska, 2 pipor, 1 kopparspruta för 2, 50 kr

– Snickareverktyg: 1 hyvelbänk, div verktyg, 1 stocksåg för 15,50 kr

– Laggkärl: 2 kar, 2 såar, 3 par mjölkkärl, 2 tinor, 1 köttina, 1 bärtina, diverse fjärdingar och 1 större tina värderades till 14,75 kr

– Diverse verktyg: 1 par vävstolar, 2 slipstenar, 10 liar, 1 rissel, 2 isbillar, 4 spett, 6 skyfflar, 5 yxor, 4 gafflar, div. järn, 2 kofötter, 2 kedjor, 1 stockhakståg, 1 sele, 1 par tömmar, 2 pinglas, 5 kälkar, 1 skälla, 1 plog, 1 hack, 2 trästockar, 4 åder, 1 dragåder, 1 vagn, 1 verkkärra, 2 åkerharvar, 2 skrindor, 1 par rännträd och 2 slädar, allt värderat till 78,50 kr

– Fiskeredskap: 20 strömmingsskötar, 28 sikbands?, 14 sillnät, 24 lagnnät, 9 obodda nät, 5 skottnät, ½ not, 1 båtsegel jämte fock för 81 kr

– Diverse: 2 dragkälkar, 1 handkvarn, 4 byttor, 2 träflaskor, 1 kärna, 2 bunkar, 2 ostkar, 2 par stövlar, 1 par skor, 1 såll, 8 korgar, 3 kistor, 4 skrin, 1 tina, 2 lårar, 1 bakbord och tråg, 1 haspel, 1 spolrock, 1 kabbelordningar, 11 beredda fårskinn, 1 kvighud, 1 kalvskinn, div. silltunnor, 7 linor, 2 båtar för 73,75 kr

– Hus: Stugbyggnad, brygghus, ladugård, stall, källare, bastu, trösklada, matbod och sjöbod värderat till 1000 kr

– Diverse: 2 drickstunnor för 2 kr

Summa tillgångar blev 1407,25 kr

Det avgår gravölskostnad 50 kr vilket ger en behållning på 1357,75 kr

Maja Brita Frisk intygar med sitt bomärke att boet är rätt uppgivet.

Att det var riktigt upptecknat och värderat intygade Everström och JA Eriksson

Närvarande var JE Löf, JP Bergström, de undertecknade.

Förklaringar:

I angivelsen av arvingarna har det blivit väldigt fel. De 2 förstnämnda barnen har Anders fått med sin första hustru den avlidna Maja Greta Ersdotter.

– Anders son Jan Erik Löf (26/1 1848-12/1 1938) har tagit över detta torp.

– Anders dotter Johanna Margareta (8/12 1850-27/12 1940), se nedan.

– Deras dotter Anna Brita (9/4 1858-15/12 1919), se nedan.

– Tymlare är en mindre halvklotformig bägare eller dricksglas

– Förläggslev är en typ av slev med långt skaft. Troligen betydande att man lägger för dvs fram. Jfr ”att ta för sej”

– Duffel är en ytterrock vanligtvis av ylle.

– Nattkappa är  är ett löst skjortbröst, ofta med löskrage av fint vitt linne.

– Såar är större öppna laggkärl

– Tinor är burliknande fångstredskap för hummer, kräftor och krabba

– Fjärding är ett mått för att mäta upp en fjärdedels tunna.

– Rissel är olika slag av (större och grövre) såll, förr vanligen av flätade vidjor

– Stockhakståg, oklart

– Pinglas, oklart

– Trästock är en liten eka

– Rännträd är lika med en hjulaxel

– Sikbands(nät), oklart

– Lagnnät sammanfattande benämning på ett antal på en gång utlagda, med varandra förenade fisknät

– Obodda nät är nät icke försedd med telnar (kantrep)

– Skottnät. Vid fiske med puls använt nät som utskjutes från båt med tillhjälp av en särskild stång. Fiske med puls innebär en stång varmed man vid fiske plaskar i vattnet för att skrämma fisken.

– Kabbelordningar oklart

Hans nya hustru flyttar till Danbo där hon dör 1917, 90 år gammal.

Sonen Jan Erik tar över.

Dottern Johanna Margareta (8/12 1850-27/12 1940) gifter sej 1872 med kolaren Jan Petter Bergström (8/8 1848-25/7 1919) i Forsmark. Han dör 1919, 70år gammal och hon dör 1940, 90 år gammal, i Habbalsbo.

Dottern Anna Brita (9/4 1858-15/12 1919) gifter sej 1886 med Lars Erik Eriksson (31/5 1859-1/9 1922) från Hållen. Hon dör 1919, 61 år gammal, i Danbo och han dör 1922, 63 år gammal, i Håkansbo.

1879-1901

Torparen Jan Eric Löf (26/1 1848-12/1 1938) och Anna Lovisa Hållsten (17/10 1856-20/6 1935) Han är son i huset och hon är född i Västerbo, Göksnåre. De gifter sej 1879 och får Maria Matilda (4/5 1881-29/8 1965) se nedan, Anders Gustaf (10/3 1885-1/10 1889) som dör av scharlakansfeber 4 år gammal, Johan Emil (19/7 1890-3/5 1974) se nedan och Gustav Joel (25/7 1895-23/3 1973) se nedan. De flyttar till Forsmark 1901. Anna Lovisa dör 1935, 78 år gammal, och Jan Eric dör 1938, 14 dagar före sin 90-årsdag, båda i Norrby.

Dottern Maria Matilda (4/5 1881-29/8 1965) gifter sej 1910 med Karl Emanuel Andersson (12/11 1888-25/1 1974) från Kvistbro, Närke. Hon dör 1965, 84 år gammal, på Aspö, Östhammar och han dör 1974, 85 år gammal, på ålderdomshemmet i Östhammar.

Sonen Johan Emil (19/7 1890-3/5 1974) gifter sej 1914 med Ester Matilda (13/6 1887-28/2 1977) från Forsmark. Han dör 1974, 83 år gammal, och hon dör 1977, 89 år gammal, båda i Norrby, Valö.

Sonen Gustav Joel (25/7 1895-23/3 1973) gifter sej 1923 med Maria Augusta (9/9 1896-27/9 1985) från Vätö. Han dör 1973, 77 år gammal, i Vamsta, Valö och hon dör 1985, 89 år gammal, på Östhammars sjukhus.

1902-1912

Torparen Per Gustav Andersson (12/6 1878-22/12 1956) och Ida Kristina Vallin (12/3 1884-8/5 1949)) De flyttar in från Skatviken 1902 där han är född. Hon är född i Kussil med föräldrarna Erik Gustaf Wallin Jansson (13/3 1857-16/2 1929) och Lovisa Matilda Karlsdotter (6/1 1859-1/5 1937) De gifter sej 1902 och får Per Eskil (12/4 1902-14/11 1992) se nedan, Elsa Kristina (5/5 1904-29/12 1989) se nedan, Gunnar Emanuel (16/8 1905-20/10 1924) se nedan.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 kor, 2 ungnöt, 3 får, 1 svin och 6 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

De får sen Gustav Emil (7/3 1907-15/11 1990) se nedan, Karl Evert (16/7 1908-28/1 1913) som dör 4 år gammal, av faryngitis acuta (inflammation i svalget), Johan Magnus (7/3 1910-16/6 1996) och Sven Valfrid (4/3 1911-22/4 1995) De flyttar till Stånggrund 1912 och därifrån 1915 till Vavd. Hon dör 1949, 65 år gammal och han dör i Lissbo 1956, 78 år gammal.

Sonen Per Eskil (12/4 1902-14/11 1992) gifter sej 1966 med Elma Charlotta Engström (29/3 1907-25/9 1999) från Ängskär. Han dör 1992, 90 år gammal, i Gimo och hon dör 1999, 92 år gammal, i Uppsala.

Dottern Elsa Kristina (5/5 1904-29/12 1989) gifter sej 1929 med Karl Gunnar Matsson (8/8 1906-1/9 1981) från Vavd. Han dör 1981, 75 år gammal och hon dör 1989, båda på Wesslandia, Karlholm.

Sonen Gunnar Emanuel (16/8 1905-20/10 1924) flyttar 1922 till Åddebo som dräng. Han tar självmord 1924 genom att skjuta sej, 19 år gammal.

Sonen Gustav Emil (7/3 1907-15/11 1990) gifter sej 2/2 1935 med Margit Maria (12/4 1912-25/7 2008) Andersson från Hjälmunge. De tar sej namnet Ågstrand. Han dör 1990, 83 år gammal, i Östhammar och hon dör 2008, 96 år gammal, i Valö.

Sonen Johan Magnus (7/3 1910-16/6 1996) gifter sej 1941 med Elsa Linnea (30/10 1908-17/4 2001) De tar sej namnet Ågstrand. Han dör 1996, 86 år gammal och hon dör 2001, 92 år gammal, båda i Norrtälje.

Sonen Sven Valfrid (4/3 1911-22/4 1995) gifter sej 1951 med nn () De tar sej namnet Ågstrand. Han dör 1995, 84 år gammal, i Bloka, Edsbro.

1912-1946

Torpare och fiskare Karl Gustav Andersson (5/3 1890-22/2 1973) och Elin Hedvig Jansson (15/10 1885-2/8 1963) Han är från Slåttan i Skaten och hon kommer från Danbo, Forsmark med föräldrarna Lars Gustaf Jansson (14/3 1852-19/12 1928) och Maria Johanna Östlund (13/4 1851-19/1 1929) Hennes mor är från Sikhjälma. Läs mer om hans bakgrund i berättelsen om den fastigheten. De har fått Gertrud Elisabet (4/7 1911-21/9 1992) se nedan. De gifter sej 1912 och får Gudrun Emilia (13/8 1912-9/1 2000) se nedan, Hildur Maria (6/1 1914-27/12 2003) se nedan, Elise Victoria (12/3 1915-1/1 2007) se nedan, Karl Melker (23/8 1916-21/11 1955) se nedan, Knut Emanuel (6/2 1918-6/1 1989) se nedan, Gustaf Allan (21/12 1919-1/3 1997) se nedan, Emil Vilgot (1/5 1922-2018) se nedan, Hedvig Linnea (8/9 1924-3/3 2013) se nedan och Bror Åke (10/7 1927-2018) se nedan.

Detta är en bild på den linbastu som hör till fastigheten men är uthyrd till familjen Sandström i Ängskär. Vilgot och Åke Andersson, födda 1922 respektive 1927, som nämns i bildtexten är barn här i huset, se ovan och nedan. Då åke borde vara snarare 5 år gammal på bilden borde den troligen vara från 1932.

I 1930 års folkräkning anges han ha gått folkskolan, en inkomst på 1400 kr/år och en förmögenhet på 5000 kr. Även Elin Hedvig har gått folkskolan. De bor kvar 1941. Elin Hedvig dör 1963, 77 år gammal och Karl Gustav dör 1973, 82 år gammal.

Dottern fått Gertrud Elisabet (4/7 1911-21/9 1992) gifter sej 1934 med Bror Leonard Matsson (2/10 1912-22/11 1982) från Börstil. Han dör 1982, 70 år gammal i Ängskär, och hon dör 1992, 81 år gammal, på Nordbergahemmet i Skärplinge.

Dottern Gudrun Emilia (13/8 1912-9/1 2000) gifter sej 1952 med Kjell Assar Westman (5/4 1928-27/8 1998) från Grundsunda, Ångermanland. Han dör 1998, 70år gammal i Uppsala och hon dör 2000, 87 år gammal, i Skutskär.

Dottern Hildur Maria (6/1 1914-27/12 2003) gifter sej 1939 med Johan Birger Persson (3/4 1906-16/4 1992) från Vavd. Han dör 1992, 86 år gammal och hon dör 2003, 89 år gammal, båda i Örbyhus.

Dottern Elise Victoria (12/3 1915-1/1 2007) hon gifter sej 19xx med Gustav Enar Lindberg (21/8 1908-8/2 1990). De skiljer sej 1967. Hon dör 2007, 91 år gammal, i Skärplinge.

Sonen Karl Melker (23/8 1916-21/11 1955) gifter sej 1942 med nn () Han dör 1955, 39 år gammal, i Tomta,Väddö.

Sonen Knut Emanuel (6/2 1918-6/1 1989) tar namnet Henriksson och flyttar till Tomta, Grisslehamn, Väddö 1943. Han blir fiskare och gifter sej 1945 med Sylvia Maria Ingegerd Sjöquist (7/8 1923-8/7 1995) från Valö. Hon har Solveig Lillian (14/6 1943-21/8 2010) som är född i Stockholm. De skiljer sej 1958. Han dör 1989, 70 år gammal, i Tomta, Väddö.

Sonen Gustaf Allan (21/12 1919-1/3 1997) flyttar 1942 till Grisslehamn, Väddö och gifter sej 1942 med Karin Gunvor (2/8 1923-28/4 2013) från Väddö. De får Sven Göran (19/7 1943-) och Jan Krister Allan (12/11 1946-) Sonen Krister Henriksson blir känd skådespelare och är år 2022 med i TV-programmet ”Vem tror du att du är” där han bla träffade Roine Henriksson (se Skaten nr 1) Allan dör 1997, 77 år gammal, och Karin Gunvor dör 2013, 89 år gammal, båda i Grisslehamn.

Sonen Emil Vilgot (1/5 1922-2018) flyttar till sin bror Allan i Grisslehamn och blir fiskare 1945. 1946 flyttar han till Heleneborgsgatan, Högalid, Stockholm.

Dottern Hedvig Linnea (8/9 1924-3/3 2013) Efter att ha flyttat hemifrån kommer hon tillbaka hit 1943 från Uppsala. 1944 flyttar hon till Tegelsmora. Hon gifter sej 1967 med Bror Manfred Larsson (27/11 1926-14/2 2016) från Råneå, Norrbotten. Hon dör 2013, 88 år gammal, i Bollnäs. Han dör 2016, 89 år gammal, i Sandarne, Söderhamn.

Sonen Bror Åke (10/7 1927-2018) tar efternamnet Henriksson. Han flyttar till sin bror Allan i Grisslehamn, Väddö 1945. 1947 flyttar han till brodern Emil Vilgot i Stockholm och samma år tillbaka hit 1947, se nedan.

1946-

Diversearbetaren Bror Leonard Matsson (2/10 1912-22/11 1982) och Gertrud Elisabet (4/7 1911-21/9 1992) Hon är dotter i huset och han är från Börstil och de har gift sej 1934. De har fått Carola () och Anna () Här får de Majvor () och Anders () Han dör 1982, 70 år gammal i Ängskär, och hon dör 1992, 81 år gammal, på Nordbergahemmet i Skärplinge.

Bror Åke Henriksson (10/7 1927-) flyttar 1947 hit från Högalid, Stockholm. Han flyttar till Väddö som svetsare 1949. Han dör 2018.

Bild och text nedan kommer från Sveriges bebyggelse, Uppland, D2, 1949.

19xx

Anders Brorsson

Bild Göksnåre 7″, Rundskär, Vavd: Areal:

10 000 kvm. Taxeringsvärde 5.000 kronor, därav mark 700, byggnad 4.300. Förvärvad 1947.

Fastigheten av trä, uppförd omkr. 1850, innehållande 2 lägenheter, 3 rum, 2 kök, 1 hall, veranda. Ombyggd och moderniserad 1939.

Bekvämligheter: El, v, avi.

Ladugård av trä, uppförd 1928, för 6nötkreatur.

Diversearbetare Bror och Gertrud

Barn: Carolo, Anna, Majvår.