Rundskär, torp under Göksnåre nr 2.

 

Göksnåre 7:29 Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Torpet byggdes mellan 1821 och 1824 åt nybyggaren på Rundsvidja Eric Löf. Svidja kommer från svedja dvs att                                tex svedja för att skapa ny åkermark. En rund bit mark som har bränts för att skapa mark år ett nytt torp med                                  andra ord. Torpet benämns from 1832 Rundsvia. Detta namn är det som även används så sen som i                                                    Församlingsboken för 1921-1942. Namnet ändras på 1900-talet till Rundskär. Det hörde under Göksnåre nr 2.

 

Mellan 1821 och 1824-1845        Nybyggaren, torparen och snickaren Eric Löf (19/8 1784-5/12 1866) och Anna Larsdotter (12/7 1787-13/5 1857) Han är född i Årböle och hon i Göksnåre nr 5. De gifter sej och bor hos hennes föräldrar i Göksnåre åtminstonde till 1821. De får då Anna Brita (10/1 1811-) som flyttat hemifrån före 1825 och kommer hem från Stockholm 1843 och flyttar vidare till Uppsala, Lena Caisa (21/8 1812-31/5 1836) som var sjuklig av vattusot, benämndes som fattighjon och dog av lungsot, Anders (17/8 1814-), Eric (16/4 1816-27/4 1854) och Lars Fredric (14/6 1821-) Någon gång mellan 1821 och 1824 flyttar de troligen hit. Här får de Stina Greta (12/5 1824-) hennes far Eric anges då som torpare, Johannes (14/9 1826-10/12 1905) som blir skräddare och Per Gustaf (6/2 1829-) Sonen Eric blir torpare i Vavd och gifter sej med Maja Caisa Berg (27/4 1816-3/7 1855) från Vavd. När han dör av frossa 38 år gammal och Maja Cajsa Berg dör året efter “ihjälslagen av åskan” står barnen föräldralösa. Erics bouppteckning visar tillgångar för 55 riksdaler och skulder för 90 riksdaler. Efter Maja Caisa finns ingen bouppteckning. Deras son Johannes (8/10 1851-) blir då fosterson här. Annas bouppteckning visade, under rubriken fiskeredskap, att hon hade 1 ekstock (eka), 5 silltunnor, 1 strömmingstunna, 4 baljor, 5 sillnät, 4 skötnät, 2 par ryssjor, 10 långnät, 1 eldjärn och 1 ljuster. Under rubriken husbyggnad hittar vi 1 tröskloge, 1 fähus med foderbod, 1 sjöbod, 1 badstuga och 2 gödningsgrepar. Tilllgångarna summeras till 96 riksdaler och skulderna till 64 riksdaler. Sonen Anders tar över.

 

1845-1879        Torparen Anders Löf (17/8 1814-26/4 1886) och Maja Greta Ersdotter (15/9 1828-25/11 1853) Han är son i huset och hon är född i Årböle. De gifter sej 1846 och får Johan Eric (26/1 1848-) och Johanna Margareta (8/12 1850-) som gifter sej 1872 med kolaren Jan Petter Bergström i Forsmark. Hans mor anges som sjuklig under slutet av 1840-talet och dör av hjärtfeber. När Maja Greta dör visar hennes bouppteckning följande. Hon har guldsaker för ca 16 riksdaler bla 4 par örhängen. Hon har 9 strömmingsskötar, 1 sillnät, 5 långnät och en skötbåt till ett värde av 39 riksdaler, hon har 2 kor och 3 får till ett värde av 22 riksdaler. Summan av hennes tillgångar var 118 riksdaler men då hon hade skulder till 12 olika personer på sammanlagt 185 riksdaler fanns en skuld på 67 riksdaler. Han gifter om sej 1854 med Maja Brita Frisk (28/11 1826-) från Årböle. De får Anna Brita (9/4 1858-) Sonen Jan Erik tar över.

 

1879-1901        Torparen Jan Eric Löf (26/1 1848-) och Ann Lovisa Hållsten (17/10 1856-) Han är son i huset och hon är född i Skaten. De gifter sej 1879 och får Maria Matilda (4/5 1881-), Anders Gustaf (10/3 1885-1/10 1889) som dör av scharlakansfeber, Johan Emil (19/7 1890-) och Gustav Joel (25/7 1895-) De flyttar till Forsmark 1901.

 

1902-1912        Torparen Per Gustav Andersson (12/6 1878-) och Ida Kristina Vallin (12/3 1884-) De flyttar in från Skatviken 1902 där han är född. Hon är född i Kussil. De gifter sej 1902 och får Per Eskil (12/4 1902-), Elsa Kristina (5/5 1904-), Gunnar Emanuel (16/8 1905-), Gustav Emil (7/3 1907-), Karl Evert (16/7 1908-28/1 1913) som dör av faryngitis acuta, Johan Magnus (7/3 1910-) och Sven Valfrid (4/3 1911-) De flyttar till Stånggrund 1912 och därifrån 1915 till Vavd.

 

1912-eft. 1941  Torpare och fiskare Karl Gustav Andersson (5/3 1890-) och Elin Hedvig Jansson (15/10 1885-) Han är från Slåttan i Skaten och hon kommer från Forsmark. De har fått Gertrud Elisabet (4/7 1911-) De gifter sej 1912 och får Gudrun Emilia (13/8 1912-), Hildur Maria (6/1 1914-), Elise Victoria (12/3 1915-), Karl Melker (23/8 1916-), Knut Emanuel (6/2 1918-), Gustaf Allan (21/12 1919-), Emil Vilgot (1/5 1922-), Hedvig Linnea (8/9 1924-) och Bror Åke (10/7 1927-) De bor kvar 1941