Göksnåre 10, 4:7, Nyhem

 

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Fastigheten avstyckad från Göksnåre 42 (Sörgården) 1906.

Areal: 0,56 ha.

Säljare: Anders Gustaf Eriksson, Sörgården.

Köpare: Torparen Erik Gustaf Karlsson. Bevittnat av PG och KG Holmgren (far och son i Kumlet)

Huset är troligen byggt 1878.

 

1878-1885

Skräddaren Johannes Fjällman Jonsson (25/12 1850-23/5 1891) och Anna Lovisa Ersdotter (6/6 1860-4/3 1922) Han är född i Öfre Fjäll, Mangskogs socken i Värmland med föräldrarna inhyses Jonas Andersson (25/11 1818-20/12 1887) och Maria Andersdotter (12/2 1814-). Han tar sej namnet Fjällman efter sin hemby. Hon är dotter till torparna i torpet Göksnåre 7:12, Erik Andersson och Johanna Margareta Andersdotter. Han flyttade först från Bollnäs 1878 till Konradslund där han bodde som hyresgäst. De flyttar tillsamman in och gifter sej 1878. De får dottern Anna Eugenia (15/8 1878-10/4 1936) se under Båtsmanstorpet och sonen Johan Ferdinand (10/9 1880-25/6 1889) se nedan.

De anges flytta till Waija Ångsåg i Nyland, Gudmundrå 25 september 1885. De finns dock inte angivna i Gudmundrås kyrkoböcker och här anges att de åter flyttar in från Gudmundrå 24 december. Det står också ”eller rättare från ofvan” och då menas högre upp på sidan i husförhörslängden Troligen blev det aldrig av med flytten. Se vidare nästnästa generation.

 

 

1885-1886

Skräddaren Karl Ågren (14/8 1859-21/7 1907) och Emma Lundquist (5/6 1863-28/5 1953) De anges flytta hit 13 november och flytta vidare 2 januari nästa år, se även den förra och nästa ägare. Hennes far är född i Snickars, Göksnåre. Läs om Karl och Emma i berättelsen om Nils Henric Lundqvist och hans barn.

 

 

1885-1886

Johannes Fjällman Jonsson och Anna Lovisa Ersdotter kommer tillbaka i december 1885 men flyttar till Söderhamn 25 november 1886. De byter namn till Magnell. De får Ernst Fridolf (2/6 1887-2/12 1908)

Sonen Johan Ferdinand drunknar i juni 1889, 8 år gammal i Västland (notis Västland 3/7 89) Samtidigt drunknar en Erik Johan Tillman 6 år som är torpareson från prästgården i Västland. Det finns inget i böckerna som förklarar hur detta hänger ihop. Ett halvår senare får de Olga Josefina (16/12 1889-20/10 1969) Hon är konstigt nog född i Göksnåre och det var Erik August Eriksson i Göksnåre 4B Kumlet och hans hustru som var dopvittnen. I husförhörslängden för 1891-95 anges de i Söderhamn under rubriken utan känd bostad. Johannes dör 1891, 40 år gammal, av kronisk lunginflammation.

I husförhörslängden i Söderhamn anges ” Betyg till Poliskontoret i Stockholm för sjukvård den 30/1 91, afled å Stockholms allmänna försörjningsinrättning af Pneumonia chronica”
(allmänna försörjningsinrättningen blev senare S:t Eriks sjukhus)
I mars 1893 flyttar hon med barnen tillbaka till Göksnåre och nu till båtsmanstorpet. Läs mer om henne och barnen där.

 

 

1886-1888

Skomakare Johan Fredrik Wesström (28/8 1861-22/1 1936) och Maja Kaisa Löfquist (10/4 1856-2/6 1901) De flyttar in från Gävle 24 oktober. Han är född i Ängskär, Hållnäs med föräldrarna sjömannen Carl Fredrik Wesström och Anna Brita Persdotter. Hon är född i Skälsjön, Österleufsta med föräldrarna bruksarbetaren Anders Gustav Löfkvist och fiskaredottern Anna Brita Gräs. Johan Fredrik blir sjöman. Han mönstrade på som matros i juni 1883 på ångslupen Emil. Han mönstrade av i oktober i Gävle. De har Maria Theresia (14/2 1884-29/11 1961) född i Gävle, se nedan, Johan Albin (26/2 1886-25/7 1909) född i Österleufsta, se nedan. Här får de Carl Gustav (11/2 1888-14/9 1893) se nedan. De flyttar till Årböle 1888.

Dottern Maria Theresia (14/2 1884-29/11 1961) gifter sej 1907 med bangårdsarbetare Gustaf Ludwig Eriksson (23/4 1884-3/3 1971) från Nyböle. Läs vidare om dem i historien om honom under Nyböle.

 

Sonen Johan Albin (26/2 1886-25/7 1909) dör 1909 i Sunnanäng, Valö, 23 år gammal.

 

Sonen Carl Gustav (11/2 1888-14/9 1893) dör 1893, 5 år gammal, i Årböle.

 

 

1887-1892

Anna Greta Jansdotter (6/11 1829-1893) Hon är änka efter skattebonden i Göksnåre nr 4 Anders Petter Ersson som dog 1884. När dottern Anna Matilda Andersson (26/9 1873-11/5 1891) dör 17 år gammal av okänd orsak, flyttar Anna Greta 1892 till en av sina söner, skattebonden Johannes Jansson i Göksnåre nr 4. Läs mer om henne där.

 

 

1893-1929

Skattetorpare och sen lägenhetsägare Erik Gustaf Karlsson (19/2 1860-21/7 1928) och Augusta Mattsdotter (27/11 1869-21/11 1949) Han är från Håkansbo, Österleufsta med föräldrarna fördelsmannen Carl Peter Andersson (5/4 1816-) och Johanna Löfström (23/6 1818-) och hon är dotter till Matts Ersson och Anna Kajsa Persdotter i Göksnåre nr 3. De har gift sej 1890 i Elfkarleby och fått Karl Leonard Rikner (10/10 1890-10/4 1922) se nedan och Ester Albertina (24/10 1891-15/11 1976) se nedan.

1893 flyttar de hit. Här får de sen Fridolf (28/4 1894-7/1 1971) se nedan, Ruth (15/1 1896-21/1 1968) se nedan, Efraim (24/12 1897-12/5 1979) se nedan, Judit (11/11 1900-10/4 2002) se nedan, Yngve (23/12 1902-14/3 1983) se nedan, Ingvar (18/10 1904-12/2 1969) se nedan, Ebba (21/11 1906-28/10 1985) se nedan, Levi (20/9 1908-30/7 1982) se nedan och Linnea (10/7 1911-8/2 1998) se nedan.

1908 är Gustaf Karlsson omnämnd som lägenhetsägare vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse.

Efter att Erik Gustav dör 1928 flyttar änkan Augusta till Vaksalagatan 63, Uppsala 1929. Hon kommer tillbaka hit 1932, se nedan.

 

Sonen Karl Leonard Rikner (10/10 1890-10/4 1922) går på missionsskola på Lidingö och flyttar till Uddevalla (3 Roten, Ö Kråkhagen 9) som predikant 1916. 1918 gifter han sej med Maria Eugenia Almkvist (10/2 1893-1/5 1982) från Nässjö och de flyttar vidare som inneboende till predikant Per Persson. 1919 flyttar de till Rimbo och missionskyrkans missionshus. De får Karl Sture (6/2 1920-) och Eva Maria (2/7 1921-3/10 1980) i Rimbo innan han dör 1922. Maria Eugenia föder Maja Brita (20/10 1922-) ett halvår efter hans död. Hon flyttar hit till Göksnåre 1939 med barnen. Hon dör 1982, 89 år gammal, i Eskilstuna.

 

Dottern Ester Albertina (24/10 1891-15/11 1976) flyttar till Uppsala och gifter sej 1913 med Gustav Borg (13/5 1887-12/3 1952) från Stockholm. Han dör 1952, 64 år gammal och hon dör 1976, 85 år gammal, på Geijersgatan i Uppsala.

 

Sonen Fridolf (28/4 1894-7/1 1971) flyttar till Björkö, gifter sej och tar sej namnet Rikner 1923. Han blir predikant. Han gifter sej 8/10 1953 med Svea Ingegerd Rikner (15/3 1906-22/9 1997) från Björklinge. Han dör 1971, 77 år gammal, och hon dör 1997, 91 år gammal, båda i Uppsala.

 

Dottern Ruth (15/1 1896-21/1 1968) flyttar till Rickeby nr 2, lägenheten Solbacka, Knutby och gifter sej 1923 med predikanten och småbrukaren Oscar Ruben Ekeroth (28/4 1890-1/2 1969) som är född i och flyttar in från från Bonderyd, Södergård i Höreda socken i Jönköpings län. Hans föräldrar är August Wilhelm Ekeroth (9/9 1853-) och Emma Charlotta Johansdotter (12/5 1860-) De får Elof Leopold (30/6 1929-) som flyttar till ”I. Kardell” på Fålhagsgatan 3A den 5 december 1938, bara 11 år gammal, men kommer tillbaka 24 november 1939. Ruth dör 72 år gammal och Oscar Ruben dör 1969, 78 år gammal, i Rickeby, Knutby.

 

Sonen Efraim (24/12 1897-12/5 1979) flyttar till Uppsala 1922. 1930 bor han i Uppsala, är bensinvakt och bor tillsammans med 3 av sina syskon. Han blir senare predikant. 1932 flyttar han tillbaka hit tillsammans med sin mor, se även nästnästa generation här. Han gifter sej inte och han dör 1979, 81 år gammal, på Fålhagsleden i Uppsala. Han ramlade och dog på Skärplinge torg.

 

Dottern Judit (11/11 1900-10/4 2002) flyttar till Uppsala 1919. Hon gifter sej 1927 med Fritz Erik Olof Eklöf (7/12 1904-2/4 1984) från Folkärna, Dalarna. De får barnen Erik Daniel (1929-) och Judit Elisabet (1930-)1930 bor de i Nyby, Gamla Uppsala och hon cafeidkerska. Han dör 1984, 80 år gammal och då bor de i Krylbo. Judit dör 2002, hela 101 år gammal, på Svartbäcksgatan i Uppsala.

 

Sonen Yngve (23/12 1902-14/3 1983) flyttar till Uppsala 1922. Han gifter sej 1929 med Eva Elisabet Ling (21/11 1904-11/12 1997) som är född i Svea Artilleriregemnte i Stockholm. 1930 bor han i Stockholm medan hans hustru bor i Uppsala med deras son Nils Åke (1930-) Yngve dör 1983, 80 år gammal, och Eva Elisabet dör 1997, 93 år gammal, båda på Skolgatan i Uppsala.

 

Sonen Ingvar (18/10 1904-12/2 1969) flyttar till Uppsala 1925. 1930 bor han i Uppsala, är student och bor tillsammans med 3 av sina syskon. Han gifter sej 1939 med Saga Ally Maria Johansson (28/2 1915-21/6 1969) från Uppsala. Han dör 1969, 64 år gammal, och hon dör knappt 4 månader senare, 54 år gammal, båda på Vildrosgatan i Uppsala.

 

Dottern Ebba (21/11 1906-28/10 1985) flyttar till Uppsala 1925. Hon gifter sej 1927 med Erik Ivar Kardell (5/4 1901-8/2 1956) från Vendel. De får Ulla (1928-) 1930 bor hon i Uppsala och är biträde. Erik Ivar dör 1956, 54 år gammal, på Geijersgatan i Uppsala och Ebba dör 1985, 78 år gammal, på Fålhagsleden i Uppsala.

 

Sonen Levi (20/9 1908-30/7 1982) flyttar till Uppsala 1928. 1930 bor han i Uppsala, är fönsterputsningsarbetare och bor tillsammans med 3 av sina syskon. Han gifter sej 1947 med Greta Frideborg Rikner (20/1 1914-20/1 2000) från Edsbro. Han dör 1982, 73 år gammal, på Vädrekvarnsgatan i Uppsala och hon dör 2000 på Bredgränd i Uppsala.

 

Dottern Linnea (10/7 1911-8/2 1998) flyttar till Uppsala 1929. 1930 bor hon i Uppsala, är konfektionssömmerska och bor tillsammans med 3 av sina syskon. Hon gifter sej inte och dör 1998, 86 år gammal, på Fålhagsleden i Uppsala.

 

 

1929-1931

Vägarbetaren och livförsäkringsagenten Johan Ivar Elving (11/2 1903-15/9 1954) och Astrid Maria Matsson (6/5 1904-10/6 1990) flyttar in 1929. Han är från Harnäs, Valbo med föräldrarna hyttarbetaren Karl Johan Skytt Elfving (6/7 1874-) och Johanna Kristina Larsson (3/9 1874-) från Storsten, Hållnäs och hon från Göksnåre nr 3, syster till Bernhard. De har bott som dräng och piga hos handlare Lundqvist i Vavd och gift sej 1928. De får dottern Linnea (3/5 1930-8/11 1931) som blir 1 ½ år gammal. I 1930 års folkräkning redovisas att Per Gustaf har en inkomst på 1100 kr /år. Båda han och hans hustru Astrid Maria har 3 års skolgång.

De flyttar till Vavd 1931 och får Åke Edgar (1/7 1933-) och Maria Anna-Lisa (18/10 1939-) De bor kvar i Vavd till livet ur, han dör 1954, 51 år gammal och hon dör 1990, 86 år gammal. Sonen Åke Edgar bor fortfarande i Vavd.

 

 

1931-1932

Maria Eugenia Rikner f. Almkvist (10/2 1893-1/5 1982) och hennes barn flyttar in från Nässjö. Hon är änka efter Karl Leonard Rickner som dog 10/4 1922. De flyttar 1932 till Tofstesta missionshus, Brottby, Össeby-Garn. 1934 flyttar de till Eskilstuna kloster. 1937 flyttar de till Tryffeln 2, Eskilstuna-Fors. Sonen Karl Sture blir metallarbetare och dottern Eva Maria blir kontorist. Maria Eugenia dör 1982, 89 år gammal, i Eskilstuna. Hennes dotter som troligen var gift Söder dör 1980 och är begravd i samma grav.

 

 

1932-1951

Änkan Augusta Mattson (27/11 1869-21/11 1949) och hennes son Efraim Rickner (24/12 1897-12/5 1979) som bodde här fram till 1929, flyttar tillbaka 1932. Augusta är kvar 1942 och hon dör här 1949, 80 år gammal. Efraim Rickner flyttar till Uppsala 19/8 1951.

 

 

1951-19xx

Rikner släkten.

 

 

1995-

Malena Sjöström och Jörgen. Sommargäster.