Göksnåre nr 5, frälsehemman (Hauffman)

¼ mantal           Hemmanet bildas genom delning 1738.

Göksnåre 7:5     Säljs till Leufstabruk 1747.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 2 1/6 öresland vilket är lika med 3,25 hektar.

Bostadshus byggdes 1870-talet, restaurerat 1901.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 10,898 ha.

Friköpt 1929.

Släkten har arrenderat av de Geer sen 1890.

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938, se längre fram i berättelsen.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

 

1738-1762

Skattebonde/frälsebonde unge Matts Ersson (x/11 1708-17/4 1762) och Maria Eriksdotter (x/3 1707-3/4 1777) Han är son i det andra Göksnåre nr 5 och hon är från Vavd med föräldrarna Erik Persson (x/10 1691-18/1 1753) och Karin Markusdotter (x/1 1683-29/5 1762) Han är angiven i jordeboken 1738-1742. De gifter sej 1736 får barnen Erik (21/5 1738-), Karina (12/1 1742-), Mats (12/4 1744-) som flyttar till Stockholm 1764, Erik (10/5 1748-x/5 1748) som dör 2 veckor gammal, Maria (12/8 1749-) och Lars (18/12 1753-) 1745 bevittnar han försäljningen av Göksnåre nr 6.

1747 säljs detta hemman till Leufsta bruk. Matts svåger Olof Johansson säljer sin fru Karins arvedel, i handlingarna från tinget anges att: ”tolfmannen Olof Johansson i Kjärven säljer 1/8 mantal 1 1/12 öresland. Där bor unga Mats Erichsson. Han byter till sej ett hemman i Kjärven. Hans hustru Karin Ersdotter har ärvt detta efter sina föräldrar som innehaft hemmanet

Matts och Maria bor kvar i hemmanet som frälsebönder och 1760 har han en skuld till bruket på hela 896 riksdaler. Mats dör 1762, 53 år gammal,” i håll och stygn”

Unge Mats Ersson i Göksnåre, född därstädes11 aug 1708, far Erik Larsson, mor Karin Matsd. gift den 24/10 år 1736 med Maria Ersd. ifrån Vavd, sammanlevat med henne i 25 1/2 år, haft tillhopa 6 barn varav 2 söner och 2 döttrar lever, blev sjuk av håll och stygn i början av Mars månad, och efter 7 veckors sjukdom blev han död den 17/4 i en ålder av 53 1/2 år.”

Maria är 54 år gammal och står ensam med 4 barn, 2 söner och 2 döttrar.

I 1762 års arbetarlängd anges hon med texten: ”gratialist, bonden Mats Erssons enka 58, Lars 7 ¾, Maria 11 ½” Förutom att hon egentligen är bara 55 år gammal stämmer detta väl.

Maria lever kvar till 1777 då hon dör 70 år gammal.

Änkan Maria Ersd. i Göksnåre, född i Vavd 17 mars 1707, far Erik Persson, mor Karin Marcusd. kunde läsa i bok, gift den 24/10 år 1736 med Mats Ersson i Göksnåre, sammanlevat med honom i 25 1/2 år intill hans död den 17/4 år 1762, under den tiden välsignades de med 6 barn av vilka 2 söner och 2 döttrar lever, fört en kristerlig och ärbar vandel, krämpor och bräcklighet haver följt henne en lång tid, mot slutet infanns sig frossan och nedlade henne på sjuksängen varuti hon dog den 3/4 i en ålder av 70 år, 2 veckor och 3 dagar.”

 

Sonen Erik (21/5 1738-) dör före 1748 då nästa son Erik föds.

 

Dottern Karina (12/1 1742-) lever 1777 och flyttar före 1780

 

Sonen Mats (12/4 1744-) som flyttar till Stockholm 1764 och lever 1777

 

Dottern Maria (12/8 1749-) lever 1777 och flyttar före 1780

 

Sonen Lars (18/12 1753-) lever 1777 och flyttar före 1780

 

 

1762-1773

Frälsebonden Erik Andersson Berg (1717-24/7 1773) och Maria Ersdotter (x/12 1718-12/11 1797) Han är född i Rångsen, Valö och hon är dotter till Erik Matsson (x/1 1666-10/11 1740) och Anna Ersdotter (x/3 1685-16/5 1766) i Göksnåre nr 6A. Läs om dem där innan de tar över här.

De har barnen Karin (1756-18/3 1817) se nedan och Brita (7/11 1759-6/5 1829) se nedan.

Erik dör 1773, 56 år gammal, efter tre dagars sjukdom och Maria dör 1797, 79 år gammal, av ålderdomsbräcklighet efter 1 månads sängliggande.

 

Dottern Karin (1756-18/3 1817) gifter sej 1790 båtsmannen i byn Petter (Pehr) Jansson Friskman (19/11 1768-18/8 1806) Läs vidare om dem där.

 

Dottern Brita (7/11 1759-6/5 1829) bor kvar som piga 1782. 1784 gifter hon sej med en vagnmakare i Eds socken och sen kommer tillbaka hit till Göksnåre nr 5 som änka, se nästa generation.

 

 

1776-1804

Frälsebonden Eric Ersson (24/10 1749-14/1 1818) och Anna Ersdotter (23/9 1747-9/3 1809) Han är son till Eric Olofsson och Brita Larsdotter i Göksnåre nr 2 Norrgården och hon är dotter i huset. De gifter sej 1776 och får barnen Brita (10/11 1777-4/2 1784) se nedan, Erik (20/2 1783-16/2 1837) som tar över här och Maria (12/7 1786-) se nedan

Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog och i historien om Flottskärs gård 1781. Denna del av Göksnåre 5 är numera frälse. När han dör, 69 år gammal, har sonen Eric tagit över och dottern Maria är gift med tjänstedrängen Eric Nyman i Stockholm. Som gammal änkeman har han kvar 1 vallack och en ko. Han har även del i ett brännvinskärl. Totalt har han tillgångar för 1 riksdaler minus en skuld på 4 rd som har något att göra med Marias bröllop. 1796 jobbar Maria Ersdotter (1756-10/8 1822) här som piga när hon gifter sej med förre saltpetersjudardrängen Anders Wahlström (1736-16/2 1811) De flyttar samma år.

Vagnmakareänkan Brita Berg (7/11 1759-6/5 1829) flyttar in från Ed 1803 med sina 2 barn Carl Fredrik (6/7 1792-) och Johanna (1802-) Hon blev änka detta år. Hon är född i Göksnåre nr 6 men flyttade till Ed och gifte sej. År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om änkan Brita Berg: fattighjon, bor på skatteägor. Se vidare nästa generation.

 

Dottern Brita (10/11 1777-4/2 1784) dör 6 år gammal av kopporna.

 

Dottern Maria (12/7 1786-) jobbar som piga i Ängskär och Göksnåre 1810-1813 innan hon flyttar till Wahlö. Hon sägs då vara förlovad med drängen Anders Jansson i Göksnåre. Maria är vid sin fars död 1818 gift med tjänstedrängen Eric Nyman i Stockholm.

 

 

1804-1837

Frälsebonden Eric Ersson (20/2 1783-16/2 1837) och Anna Nilsdotter (6/1 1784-4/2 1850) Han är son i huset och hon är dotter från Göksnåre nr 4. Han är omnämnd på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 132-148. De gifter sej 1806 och får Eric (27/8 1807-10/10 1807) som dör av bröstvärk 6 veckor gammal, Anna Maria (8/10 1808-24/3 1870) se nedan, Stina Caisa (17/4 1810- 5/6 1810) som dör i en olyckshändelse 2 månader gammal, Eric (9/4 1811-6/6 1811) som blir 2 månader gammal, Anders (4/3 1812-10/7 1864) se nedan, Eric (26/5 1813-21/3 1875) som tar över här, Lena Caisa (9/4 1816-16/1 1897) se nedan, Carl Petter (1/9 1819-8/6 1850) se nedan, Nils (28/10 1820-23/11 1863) se nedan och Johanna (5/12 1828-25/2 1859) se nedan.

När Eric Ersson dör av bröstfeber har de 7 barn i livet, sönerna Anders 24, Eric 23, Carl Petter, 18 och Nills 17 samt döttrarna Anna Maria 28, Lena Caisa gift med frälsebonde Lars Eric Larsson i Göksnåre och Johanna 8 år. På fädernesidan sägs han ha skattebonden Anders Ersson och skattetorparen Anders Andersson som släkt. Bouppteckningen visar att han hade 3 hästar, 1 sto, 5 kor, 1 kviga, 1 oxkalv, 1 kvigkalv 1 galt, 16 tackor och 8 lamm till ett värde av 124 riksdaler. Summan av tillgångarna uppgick till 251 riksdaler men där fanns också skulder på 212 rd. De han var skyldiga var Carl Andersson i Griggebos omyndige son Carl Fredrik 40 rd, LG Holmkvists omyndiga barns arv 13 rd, Eric Ersson i Vavd 15 rd, Lars Nilsson i Skållbo 24 rd, Boråshandlarna Bengt Andersson, Johan Larsson och Johansson tillsammans 26 rd. Sonen Eric tar över.

Vagnmakareänkan Brita Berg (7/11 1759-6/5 1829) bor här med sina barn. Sonen Carl Fredrik flyttar till Gefle 1813 och blir sjöman. Dottern Lena Caisa gifter sej med Lars Erik Larsson i Göksnåre nr 3. Dottern Johanna flyttar till Skaten 1817 för att 1826 gifta sej med båtsmannen Olof Gräs Friskman och flytta in i båtsmanstorpet i Göksnåre. Brita dör av frossa 70 år gammal. Hon är då benämnd fattighjon.

 

Dottern Anna Maria (8/10 1808-24/3 1870) anges som är ”ofärdig”. Hon flyttar 1838, 30 år gammal, till Ängskärs lastageplats som piga. Hon blir kvar där 16 år innan hon 1854 flyttar till Göksnåre 3 där hon blir piga åt sin lillasyster Lena Caisa och hennes familj. Detta kan nog ses som ett fall av fattigvård, hon anges som ofärdig och fri från mantal dvs hon ingår inte i skatteunderlaget. Man kan kanske översätta det med att hon inte är arbetsför. 1861 flyttar hon tillbaka till Ängskärs lastageplats. 1863 flyttar hon tillbaka till Göksnåre 3 och 1867 flyttar hon med dem till Kuggböle. Hon dör 1870, 61 år gammal.

 

Sonen Anders (4/3 1812-10/7 1864) bor kvar som dräng när hans 1 år yngre bror tar över här. Han dör 1864, 52 år gammal, av lungsot. Han benämns då ”gamle drängen”

 

Dottern Lena Caisa (9/4 1816-16/1 1897) flyttar 1835 till Göksnåre nr 6 som piga. 1836 flyttar hon till Göksnåre nr 3 B och gifter sej med bonden Lars Erik Larsson (30/1 1813-23/7 1885) Läs om hennes vidare öden under Göksnåre nr 3B.

 

Sonen Carl Petter (1/9 1819-8/6 1850) flyttar 1836 till Göksnåre 3 som dräng. 1840 flyttar han till Flottskär som dräng. 1841 flyttar han till Göksnåre nr 1. 1842 flyttar han till Göksnåre nr 2. 1845 flyttar han till Årböle nr 2. 1848 flyttar han igen, nu till Göksnåre nr 5 och hans bror som övertagit hemmanet. Han dör 1850, 30 år gammal, av lungsot.

 

Sonen Nils (28/10 1820-23/11 1863) bor kvar som dräng när hans äldre bror tar över här. 1840 flyttar han till Rångsand som dräng. 1841 flyttar han till Göksnåre 3 som dräng. 1843 flyttar han tillbaka till sin bror som dräng i Göksnåre 5. 1945 flyttar han till Göksnåre nr 2 som dräng. 1847 flyttar han till det andra Göksnåre 3 som dräng. 1849 flyttar han till Hjälmunge nr 2 som dräng. 1850 gifter han sej med dottern i huset Catharina Andersdotter (7/10 1827-22/8 1886) och de övertar hemmanet som skattebönder. De får Eric (21/2 1851-2/11 1893), Anna Cathrina (25/12 1852-14/10 1931), Anders Gustaf (24/11 1855-6/4 1881) Nils dör 1863, 43 år gammal, av bröstsjukdom och Catharina dör 1886, 58 år gammal av ”blodkräfta i magen”

 

Dottern Johanna (5/12 1828-25/2 1859) flyttar till Årböle som piga 1843 endast 15 år gammal. Hon flyttar hem igen 1845. 1847 flyttar hon till Göksnåre 3 som piga. 1849 flyttar hon till Österleufsta. 1850 kommer hon tillbaka till hem till Göksnåre 5. 1851 flyttar hon till Göksnåre 3 som piga. 1852 flyttar hon till Gävle II roten 2kv. Det anges att hon haft ett oäkta barn som dött. Hon flyttar till sjätte roten, fastighet 9. Hon byter namn till Ericson och blir piga hos häradshövdingen magistratssekreteraren Karl Dahls änka Margareta Kristina Valley (25/7 1778-)

Efter 1855 anges hon som förre pigan med noteringen okänd vistelseort. Hon flyttar till tionde roten fastighet 190, blir straffad för första rundan snatteri 1855 och gifter sej i oktober samma år med skräddare-gesällen Per Gustaf Löf (6/2 1829-27/7 1874) från Rundskär, Hållnäs. De får Johanna Gustava (29/5 1856-30/8 1882) Johanna dör 1859, 30 år gammal, utan angiven dödsorsak och Per Gustaf dör 1874, 45 år gammal, båda i Gävle. Deras dotter dör 26 år gammal.

 

 

1837-1872

Frälsebonden gamle Eric Ersson (26/5 1813-21/3 1875) och Anna Lena Jakobsdotter (27/11 1812-28/6 1874) Han är son i huset och hon är från Slada med föräldrarna skattebonden Jakob Andersson (10/8 1776-1/5 1848) och Anna Önsberg Zetterberg (29/11 1780-18/11 1822) Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 7 på den kartan. De gifter sej 1837 och får Anna Caisa (5/1 1839-2/2 1895) som gifter sej 1859 med drängen Lars Erik Hållsten från Västerbo, läs om dem i berättelsen om den fastigheten, Helena Maria (5/10 1840-28/11 1840) som dör knappt 2 månader gammal, Maja Stina (3/10 1841-21/4 1854) som dör av okänd orsak 12 år gammal, Eric Jakob (19/2 1844-22/4 1844) som dör av bröstfeber 2 månader gammal, Johanna Helena (14/2 1845-17/2 1845) dör 3 dagar gammal, Johanna (21/8 1847-20/3 1901) som tar över här, Eric Gustaf (30/12 1853-29/6 1858) som dör av scharlakansfeber 4 år gammal och Carl Johan (13/8 1858-22/8 1951) läs mer om honom under Personer. Av deras 8 barn har alltså bara 3 överlevt barndomen.

Hans mor Anna (6/1 1784-4/2 1850) dör av lunginflammation 1850. Hon har då i sin ägo 1 ko värd 10 riksdaler. Hela hennes bo värderas till 50 riksdaler. Hans 5 år yngre bror Carl Petter (1/9 1819-8/6 1850) bor troligen också här när han dör samma år. Han har tillgångar på 77 riksdaler angivna i sin bouppteckning. Brodern Anders är då 38 år, brodern Nills 30 år, systern Anna Maria 42 år och ogift, systern Anna Catharina (Caisa) är fortfarande gift med frälsebonden Lars Erik Larsson i Göksnåre och systern Johanna är ogift. Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1864 från Göksnåre nr 4B Kumlet. Han flyttar till Göksnåre Snickars 1867. Läs om hela hans liv under Personer.

 

Dottern Johanna tar över.

1872-1881

Frälsebonden Carl Fredrik Andersson (14/7 1843-9/3 1922) och Johanna Ersdotter (21/8 1847-20/3 1901) Hon är dotter i huset och han flyttar in från Lönnö 1870 som dräng. Han är son till Anna Hollman från torpet Skäret i byn. Läs om henne under Personer. De gifter sej 1872 och får barnen Carl Erik (12/10 1871-15/2 1959) läs mer om honom under Personer, Johan Fredrik (25/12 1873-15/11 1909) läs mer om honom under Personer, Anders Gustaf (10/4 1876-15/12 1964) läs mer om honom under Personer, August (24/3 1878-22/10 1957) läs mer om honom under Personer och Adolf (29/3 1880-31/1 1963) läs mer om honom under Personer. De blir torpare 1881 då de byter boende med nästa familj, se nedan.

 

 

1881-1886

Frälsebonden Jan Olof Hållsten (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) De flyttar in från en plats som torpare under Göksnåre nr 1, Västerbo. De har gift sej 1855 och fått barnen Anna Lovisa (17/10 1856-20/6 1935) som gifter sej 1878 med bergsprängare Jan Erik Lööf (26/1 1848-12/1 1938) från Rundsvia (Rundskär) läs vidare om dem där, Lars Erik (20/2 1859-6/8 1918) läs mer om honom under Personer, Katarina Matilda (14/12 1861-6/2 1955) se Olof Larsson i Göksnåre 7:12, Johan Gustav (3/7 1864-18/4 1934) som tar över här, Anders (14/9 1868-17/5 1878) som dör, 9 år gammal, av den epidemi av scharlakansfeber som går i Hållnäs, Maria Gustava (11/9 1871-15/5 1878) som dör, 6 år gammal, av scharlakansfeber, Emma (5/7 1874-11/7 1918) läs mer om henne under Personer, Karl Adolf (18/5 1879-29/3 1951) som gifter sej 1902 med Ida Maria Andersson (1/7 1878-27/10 1956) från Hage i Barknåre och flyttar till Göksnåre 7:12. Jan Olof och Lena Katarina bor kvar här, se nedan.

Sonen Johan Gustaf tar över.

 

 

1886-1892

Frälsebonden Johan Gustaf Jansson (3/7 1864-18/4 1934) och Maria Matilda Larsdotter (9/11 1866-4/10 1943) Han är son i huset och hon är dotter från det andra Göksnåre nr 5. De gifter sej 1887 och får Hilda Maria (12/6 1887-19/9 1889) som dör drygt 2 år gammal av scharlakansfeber, tvillingpojken Gustaf Anselm (24/1 1889-25/9 1889) som dör efter 8 månader i scharlakansfeber. Hans tvillingsyster är dödfödd. På en vecka förändras deras liv från att ha ett barn och vänta 2 till är de plötsligt helt barnlösa. Johan Gustafs föräldrar förre frälsebonden Jan Olof Hållstrand (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) bor också här men de flyttar till en dotter i Göksnåre nr 2 1892.

Själva flyttar de till Norrby, Wahlö samtidigt. Där blir de arrendatorer och får Ester Matilda (20/4 1892-22/8 1980) se nedan, Gustaf Joel (3/11 1893-22/4 1924) som är ofärdig och dör 30 år gammal av tuberkulos, Edit Maria (23/2 1896-30/12 1934) se nedan, Johan Evert (25/10 1902-6/1 1970) se nedan och Agnes Adelia (28/1 1905-11/5 1983) se nedan innan de flyttar till Andersbo, Film 1906. Där blir de frälsebönder under Österby bruk och får Gunnar (7/8 1907-13/5 1996) se nedan,1919 flyttar de till Söderby nr 4, Smedstorp, Börstil där de blir hemmansägare. Johan Gustaf dör 1934, 70 år gammal och Maria Matilda dör 1943, 76 år gammal, båda i Söderby.

 

Dottern Ester Matilda (20/4 1892-22/8 1980) gifter sej 1917 med August Sjöberg (9/8 1891-14/11 1981) från Film. Hon dör 1980, 88 år gammal, och han dör 1981, 90 år gammal, båda i Ekbacka, Österbybruk.

 

Dottern Edit Maria (23/2 1896-30/12 1934) gifter sej 1922 med Adolf Emanuel Westerberg (24/1 1901-8/10 1971) från Film. Hon dör 1934, 38 år gammal av TBC i Andersbo, Film. Han dör 1971, 70 år gammal, i Gräsbo, Dannemora.

 

Sonen Johan Evert (25/10 1902-6/1 1970) gifter sej 1941 med Edit Maria (1/1 1915-14/11 1972) från Börstil. Han dör 1970, 67 år gammal, och hon dör 1972, 57 år gammal, båda i Söderby.

 

Dottern Agnes Adelia (28/1 1905-11/5 1983) gifter sej 1930 med slaktaren Albin Gottfrid Johansson (9/7 1903-15/3 1982) från Gävle. De bor i Snuggsund, Björnäs. De flyttar till Näsby i Täby 1934. De har då inga barn. De tar sej namnet Svedlund. Albin Gottfrid dör 1982, 78 år gammal och Agnes Adelia dör 1983, 78 år gammal, båda i Östhammar.

 

Sonen Gunnar (7/8 1907-13/5 1996) gifter sej 1932 men Lydia Märta Ingeborg (4/12 1903-6/5 1979) från Harg. Hon dör 1979, 75 år gammal, och han dör 1996, 88 år gammal, båda i Söderby.

 

 

1892-1899

Hemmansbrukare Per Johan Löfström (17/8 1842-1/4 1923) och Margareta Johanna Ögren (22/9 1840-9/10 1913) De är fmf och fmm till Inga och Lillemor. Han är född i Flottskär med föräldrarna torparen på Flottskär Jan Erik Löfström (11/9 1810-31/1 1900) och Lena Kajsa Lundholm (16/8 1808-16/12 1852) Han är halvbror till Katarina Lovisa Holmgren (1/8 1863-17/3 1920)

Margareta Johanna är torparedotter från Edsätra med föräldrarna torparen Mats Ögren (4/4 1797-26/7 1864) och Brita Lindberg (30/7 1803-28/5 1887)

De har gift sej 1866 och flyttar in från Flottskär 1892 där han varit ”arbetskarl”. Hans far Jan Erik Löfström med sin nya hustru Anna Greta Nilsdotter (19/8 1819-20/11 1892) flyttar också hit. Fadern dör 1900 89 år gammal. Läs om Per Johans föräldrar under Personer om hans mor Lena Kaisa Lundholm.

De har barnen Johanna Helena (8/8 1866-8/1 1931) som flyttat hemifrån men som kommer tillbaka som änka 1901, läs mer om henne under Personer, Augusta Kristina (9/9 1871-3/11 1963) som flyttat hemifrån, läs mer om henne under Personer, Karl Erik (1/1 1874-23/10 1895) som hör och talar illa enligt husförhörslängden och dör, 21 år gammal, av fallandesot, dvs epilepsi, Ida Matilda (21/9 1875-16/8 1951) som tar över här och Per Johan (30/3 1880-14/6 1899) som dör av lunginflammation 19 år gammal.

Margareta Johanna dör 1813, 73 år gammal och Per Johan dör 1823, 80 år gammal.

Dottern Ida Matilda tar över.

 

 

1899-1942

Brukare Karl Johan Jansson (4/10 1871-22/9 1950) och Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-16/8 1951) De är ff och fm till Inga och Lillemor. Hon är farmor till Irene. Han är bror till Björn Björkeholms ff. Han flyttar in från Göksnåre nr 6 1899 och de gifter sej. Hon är född här i huset. De är omnämnda i Svenska Gods och Gårdar” 1938. De får Elvira Maria (12/6 1902-27/9 1988) läs mer om henne under Personer, Märta Margareta (11/9 1905-7/8 1994) läs mer om henne under Personer, Johan Helmer Karlsson (15/11 1908-4/11 1991) som tar över här och Carl Lennart (26/8 1912-11/2 1993) se nedan.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns CJ Jansson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 277. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:5 tillkommer. I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 1400 kr/år. Hon anges som arrendator.

Sonen Carl Lennart (26/8 1912-11/2 1993) bor kvar när brodern tar över 1942. Han dör 1993, 80 år gammal, i Eds skola, Upplands Väsby.

Här bor också Ida Matildas föräldrar förre hemmansägaren Per Johan Löfström (17/8 1842-1/4 1923) och hans hustru Margareta Johanna Ögren (22/9 1840-9/10 1913) Modern dör 1913, 73 år gammal och fadern dör 1923, 80 år gammal.

Även torparen och fd sjömannen Per Johan Sjöstrands änka Johanna Helena Löfström (8/8 1866-8/1 1931) flyttar in hit från Stånggrund 1901 med sin fosterson Johan Emil Sjöstrand (4/10 1889-5/9 1976)

Johan Emil har flyttat in från Västland men är född i Hållnäs med föräldrarna statdrängen Herman Engelbrekt Sjöstrand och Maria Lovisa Lindgren.

Han flyttar till Gefle 1907 som fabriksarbetare/ brädgårdsarbetare. 1915 flyttar han och gifter sej med Ester Ottilia Jansson (13/5 1894-10/5 1916) från Skaten, Hållnäs. Hon dör 1916 av kronisk tjocktarmsinflammation och kronisk njurinflammation. Alltsammans troligen orsakat av tbc. Förutom det har hon tbc i båda lungorna.

Han gifter om sej 1918 med Rut Katarina Henriksson (6/10 1899-16/5 1987) från Hållen, Hållnäs. 1923 flyttar de inom Gävle och får Margit Elisabet (5/7 1919-24/11 1981) i Staffans församling. De skiljer sej och han dör 1976, 86 år gammal, på Rågångsvägen i Gävle. Rut Katarina gifter om sej 1931 med Karl Valfrid Östlund (26/10 1898-8/3 1981), blir änka 1981 och dör 1987, 87 år gammal, på Södertulls sjukhus i Gävle.

Äldste sonen Johan Helmer Karlsson tar över gården 1931. Karl Johan och Ida Matilda flyttar 1942 till Göksnåre 7:14 som Johan Helmer också köpt. Karl Johan dör 1950, nästan 79 år gammal och Ida Matilda dör 1951, 76 år gammal. Båda anges då bo på Göksnåre 7:5.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Göksnåre 7, Postadress.: Lövsta bruk.

Areal: Total 24,4 har, därav 12,2 åker, 2 skog, 10 impediment. Tax.-v. 7.300.

Jordart: Mo o. sand på lerbotten, stenbundet. Skogsbest.: Barr- o. lövsk. Manbyggn. uppf. på 1870-talet, restaur. 1901. Ekonomibyggn. uppf.: Stall 1905, ladug., loge på 1890-talet. 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 3 ungdj., 5 svin, 10 får, 30 höns.

Gården till släkten 1929.

Den har arrend. av nuv. äg:s förfäder sedan 1890.

Arr.: Johan Helmer Karlsson f. 15/11 08. Son till Karl Joh. Jansson o. h. h. Ida f. Löfström.

Bild och text nedan kommer från: ”Sverigesbebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

 

Johanna Helena Sjöstrand f. Löfström (8/8 1866-8/1 1931) Bilden tagen 1912 när hon alltså är 54 år gammal av Gustav Wilhelm Reimers och finns nu i Digitalt Museum. Hon var farmors fars syster till Inga, Lillemor och Irene.

 

 

1942-ca 1974

Johan Helmer Karlsson (15/11 1908-4/11 1991) och Hilma Margareta Ytterberg (4/9 1911-1/4 1980) Han är son i huset och hon är från Edebo, Edsbro och har sen tidigare dottern Britt Irene Engman (18/4 1934-13/10 2014) (se Göksnåre 7:14) I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 800 kr/år och att han är hemmansägare. Han köper hemmanet, som är på 13/200 mantal, av Gimo-Österbybruks AB 1931. Han köper samtidigt Göksnåre 7:14 på 1/200 mantal och Göksnåre 7:15 på 3/200 mantal. 7:15 är den första av de hittills obrukade lotter som avstyckats öster om Göksnåre 14:1, Björkeholms. De gifter sej 1942 och får Inga (20/10 1942-) (se 15:1), Lillemor (23/12 1945-), Bror-Inge (22/8 1947-27/8 2013) se nedan och Sven (19/3 1953-) som bor i Karlholm. De är omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949.

De flyttar till Vavd i början av 70-talet. Hilma Margareta dör där 1980, 68 år gammal, och Johan Helmer dör 1991, 83 år gammal.

 

Bror-Inge (22/8 1947-27/8 2013) flyttar till Skäfthammar i Östhannar, Han gifter sej inte. Han dör 2013, precis fyllda 66 år, på Algatan i Gimo

 

Ca 1974-1984

Familjen använder det som sommarställe tillsammans.

 

Ca 1984-

Lillemor Hauffman f. Karlsson (23/12 1945-) och Bertil Hauffman (21/3 1952-) köper av de andra. Sommargäster. 2013 brinner brygghuset ner till grunden.

Lillemor och Bertils barn och barnbarn räknas nu in som sommargärster i byn.

2018 bygger dottern Anna ett nytt hus.