Göksnåre nr 5B, frälsehemman (Hauffman)

¼ mantal           Hemmanet bildas genom delning 1738.

Göksnåre 7:5     Säljs till Leufstabruk 1747.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 2 1/6 öresland vilket är lika med 3,25 hektar.

Bostadshus byggdes 1870-talet, restaurerat 1901.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 10,898 ha.

Friköpt 1929.

Släkten har arrenderat av de Geer sen 1890.

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938, se längre fram i berättelsen.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

1738-1762

Skattebonde/frälsebonde unge Matts Ersson (x/11 1708-17/4 1762) och Maria Eriksdotter (x/3 1707-3/4 1777) Han är son i det andra Göksnåre nr 5 och hon är från Vavd med föräldrarna Erik Persson (x/10 1691-18/1 1753) och Karin Markusdotter (x/1 1683-29/5 1762) Han är angiven i jordeboken 1738-1742. De gifter sej 1736 får barnen Erik (21/5 1738-), Karina (12/1 1742-), Mats (12/4 1744-) som flyttar till Stockholm 1764, Erik (10/5 1748-x/5 1748) som dör 2 veckor gammal, Maria (12/8 1749-) och Lars (18/12 1753-) 1745 bevittnar han försäljningen av Göksnåre nr 6.

1747 säljs detta hemman till Leufsta bruk. Matts svåger Olof Johansson säljer sin fru Karins arvedel.

I handlingarna från tinget anges att: ”tolfmannen Olof Johansson i Kjärven säljer 1/8 mantal 1 1/12 öresland. Där bor unga Mats Erichsson. Han byter till sej ett hemman i Kjärven. Hans hustru Karin Ersdotter har ärvt detta efter sina föräldrar som innehaft hemmanet

Matts och Maria bor kvar i hemmanet som frälsebönder och 1760 har han en skuld till bruket på hela 896 riksdaler. Mats dör 1762, 53 år gammal,” i håll och stygn”

Unge Mats Ersson i Göksnåre, född därstädes11 aug 1708, far Erik Larsson, mor Karin Matsd. gift den 24/10 år 1736 med Maria Ersd. ifrån Vavd, sammanlevat med henne i 25 1/2 år, haft tillhopa 6 barn varav 2 söner och 2 döttrar lever, blev sjuk av håll och stygn i början av Mars månad, och efter 7 veckors sjukdom blev han död den 17/4 i en ålder av 53 1/2 år.”

Maria är 54 år gammal och står ensam med 4 barn, 2 söner och 2 döttrar.

I 1762 års arbetarlängd anges hon med texten: ”gratialist, bonden Mats Erssons enka 58, Lars 7 ¾, Maria 11 ½” Förutom att hon egentligen är bara 55 år gammal stämmer detta väl.

Maria lever kvar till 1777 då hon dör 70 år gammal.

Änkan Maria Ersd. i Göksnåre, född i Vavd 17 mars 1707, far Erik Persson, mor Karin Marcusd. kunde läsa i bok, gift den 24/10 år 1736 med Mats Ersson i Göksnåre, sammanlevat med honom i 25 1/2 år intill hans död den 17/4 år 1762, under den tiden välsignades de med 6 barn av vilka 2 söner och 2 döttrar lever, fört en kristerlig och ärbar vandel, krämpor och bräcklighet haver följt henne en lång tid, mot slutet infanns sig frossan och nedlade henne på sjuksängen varuti hon dog den 3/4 i en ålder av 70 år, 2 veckor och 3 dagar.”

Sonen Erik (21/5 1738-) dör före 1748 då nästa son Erik föds.

Dottern Karina (12/1 1742-) lever 1777 och flyttar före 1780

Sonen Mats (12/4 1744-) som flyttar till Stockholm 1764 och lever 1777

Dottern Maria (12/8 1749-) lever 1777 och flyttar före 1780

Sonen Lars (18/12 1753-) lever 1777 och flyttar före 1780

1762-1773

Frälsebonden Erik Andersson Berg (1717-24/7 1773) och Maria Ersdotter (x/12 1718-12/11 1797) Han är född i Rångsen, Valö och hon är dotter till Erik Matsson (x/1 1666-10/11 1740) och Anna Ersdotter (x/3 1685-16/5 1766) i Göksnåre nr 6A. Läs om dem där innan de tar över här.

De har barnen Karin (1756-18/3 1817) se nedan och Brita (7/11 1759-6/5 1829) se nedan.

Erik dör 1773, 56 år gammal, efter tre dagars sjukdom och Maria dör 1797, 79 år gammal, av ålderdomsbräcklighet efter 1 månads sängliggande.

Dottern Karin (1756-18/3 1817) gifter sej 1790 båtsmannen i byn Petter (Pehr) Jansson Friskman (19/11 1768-18/8 1806) Läs vidare om dem där.

Dottern Brita (7/11 1759-6/5 1829) bor kvar som piga 1782. 1784 gifter hon sej med en vagnmakare i Eds socken och sen kommer tillbaka hit till Göksnåre nr 5 som änka, se nästa generation.

1776-1804

Frälsebonden Eric Ersson (24/10 1749-14/1 1818) och Anna Ersdotter (23/9 1747-9/3 1809) Han är son till Eric Olofsson och Brita Larsdotter i Göksnåre nr 2 Norrgården och hon är dotter i huset. De gifter sej 1776 och får barnen Brita (10/11 1777-4/2 1784) se nedan, Erik (20/2 1783-16/2 1837) som tar över här och Maria (12/7 1786-) se nedan

Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog och i historien om Flottskärs gård 1781. Denna del av Göksnåre 5 är numera frälse. När han dör, 69 år gammal, har sonen Eric tagit över.

Hans bouppteckning redovisar att han har två efterlevande barn, sonen Eric Ersson som tagit över här och dottern Maria gift med tjänstedrängen Eric Nyman i Stockholm.

Hans bohag listas enligt följande: 1 Blak* vallack 23 år 8 riksdaler, 1 ko Blomstra 8 rd, 1/3-del av en gammal brännvinskäril* 1.32 rd, 1 stop av tenn, 1 gryta om 5 kannor*, 1 matskåp 2 rd, 1 mjölkbunke, 2 buteljer gamla, 1 stor nud*, 1 gammal kärra 1.32 rd, 1 gammal släde, 1 par järnskodda kälkar, 1 litet skåp, 1 gammal svart rock och väst med ärmar 1 rd, 1 dito blå med byxor 1.24 rd, 1 gammal blå rock och en tygväst 1 randig väst gammal, 2 gamla skjortor, kontant 5.24 rd.

Summa 31 riksdaler 44 skilling

Sonen Erik Ersson intygade med sitt bomärke att nedteckningen och värderingen var riktigt utförd.

Erik Nyman från Stockholm var närvarande och signerade med bomärke

Förättningsmännen nämndemannen Per Ersson i Vavd och Mats Kjellberg skrev under med bomärke respektive namnteckning

Den dödes skulder var:

– Till dottern Maria till bröllopskost svarande brodern, 4 riksdaler

– Begravningskostnad,16 riksdaler 16 skilling

– Bouppteckningskostnad, 1 riksdaler

Summa 21 riksdaler 16 skilling

Fattigarvode är betalt med 2 skilling kvitteras av Lars Gillberg

Förklaringar:

– Blak. Blackhingst är inte ett plötslig inslag av engelska. En black häst är inte svart, som man kanske skulle kunna tro. En black häst kan vara allt från ljust gul till gråsvart, men det som är gemensamt för alla blacka hästar är att de har en ål. En ål är som en linje i svart eller brun som går över ryggen (Källa. Tidningen Min häst)

– Brännvinskäril. Käril betyder kärl eller bunke.

– Gryta om 5 kannor. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En gryta om 5 kannor var alltså på 13,1 liter

– Nud. Oklart

– Nämndemannen Per Ersson i Vavd Per Ersson (25/7 1758-16/11 1822)

– Mats Kjellberg frälsebonden och sjömannen Mats Kjellberg (16/9 1796-27/2 1845) frälsebonde i Göksnåre nr 3B

– Lars Gillberg (1756-) är kyrkoherden i socknen.

– Dottern Maria till bröllopskost svarande brodern. Föräldrarna skulle bekosta bröllpp för döttrar men här har tydligen sonen Erik stått för maten troligen beroende på att han tagit över hemmanet.

Anmärkningar:

– Kontanterna. Det är ovanligt att man över huvud taget hade kontanter och här står de för hela 17% av boets värde.

– Kreaturen stod för 50% av boets värde

– Den egentliga skulden var 13% av boets värde.

– Fattigas arvode var 1,3 promille av boets värde (1/8-dels procent)

1796 jobbar Maria Ersdotter (1756-10/8 1822) här som piga när hon gifter sej med förre saltpetersjudardrängen Anders Wahlström (1736-16/2 1811) De flyttar samma år.

Vagnmakareänkan Brita Berg (7/11 1759-6/5 1829) flyttar in från Ed 1803 med sina 2 barn Carl Fredrik (6/7 1792-) och Johanna (1802-) Hon blev änka detta år. Hon är född i Göksnåre nr 6 men flyttade till Ed och gifte sej. År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om änkan Brita Berg: fattighjon, bor på skatteägor. Se vidare nästa generation.

Dottern Brita (10/11 1777-4/2 1784) dör 6 år gammal av kopporna.

Dottern Maria (12/7 1786-) jobbar som piga i Ängskär och Göksnåre 1810-1813 innan hon flyttar till Wahlö. Hon sägs då vara förlovad med drängen Anders Jansson i Göksnåre. Maria är vid sin fars död 1818 gift med tjänstedrängen Eric Nyman i Stockholm. Brodern Erik har bekostat maten vid bröllopet vilket fadern står i skuld till honom för. Se bouppteckningen ovan.

1804-1837

Frälsebonden Eric Ersson (20/2 1783-16/2 1837) och Anna Nilsdotter (6/1 1784-4/2 1850) Han är son i huset och hon är dotter från Göksnåre nr 4. Han är omnämnd på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 132-148. De gifter sej 1806 och får Eric (27/8 1807-10/10 1807) som dör av bröstvärk 6 veckor gammal, Anna Maria (8/10 1808-24/3 1870) se nedan, Stina Caisa (17/4 1810- 5/6 1810) som dör i en olyckshändelse 2 månader gammal, Eric (9/4 1811-6/6 1811) som blir 2 månader gammal, Anders (4/3 1812-10/7 1864) se nedan, Eric (26/5 1813-21/3 1875) som tar över här, Lena Caisa (9/4 1816-16/1 1897) se nedan, Carl Petter (1/9 1819-8/6 1850) se nedan, Nils (28/10 1820-23/11 1863) se nedan och Johanna (5/12 1828-25/2 1859) se nedan. Hans skuld till bruket som är 89 riksdaler år 1829 har år 1831 ökat till 158 riksdaler.

När Eric Ersson dör av bröstfeber har redovisar bouppteckningen den 27 februari att de har 7 barn i livet, sönerna Anders 24, Eric 23, Carl Petter, 18 och Nills 17 samt döttrarna Anna Maria 28, Lena Caisa gift med frälsebonde Lars Eric Larsson i Göksnåre och Johanna 8 år. Sen anges att han han inte har någon frände* på fädernesidan men på mödernesidan finns följande fränder: Skattebonden unge Anders Ersson i Göksnåre och skattetorparen Anders Andersson i Göksnåre.

För att bevaka de omyndiga barnens rätt infanns sej skattebonden unge Anders Ersson och mågen i gården frälsebonden Lars Eric Larsson intill dess respektive domstolen förordnar lagliga förmyndare.

Boet uppgavs enligt följande:

– Kreatur: 1 häst Röden 11 år 13 riksdaler 16 skilling, 1 häst Svarten 11 år 13.16 rd, 1 rött sto 13 år 10 rd, 1 häst Brunte 18 år 6 rd, 1 ko Vessa 10 rd, 1 ko Svana 10 rd, 1 ko xslesgås 10 rd, 1 ko Quicka 8 rd, 1 ko Sunda 6.32 rd, 1 liten kviga Svartöra 4 rd, 1 oxkalv svart 2 rd, 1 kvigkalv 1 rd, 1 galt 4 rd, 16 tackor 21.16 rd, 8 lamm 2.32 rd vilket ger en summa på 122 riksdaler 16 skilling

– Åker- och körredskaper: 1 verkvagn 10 rd, 1 gammal dito 4 rd, 1 verkkärra med träfjädrar 6.32 rd, 1 spillningskärra 2 rd, 1 trästock*, 1 gammal dito, 1 par järnskodda kälkar, 2 åkerharvar 1.16 rd, 1 vinterhöskrinda, 3 sämre dito, 1 par järnskodda kälkar 2 rd, 1 dito, 1 bakkälke, 1 par gamla kälkar, 4 kolskrindor 1.16 rd, 1 par träskodda kälkar, 1 ojärnad kälke, 1 träskodd kälke, 1 rader* med skidor, 1 sandkista, 1 färdankorg*, 1 gammal trästock utan bill*, 1 slipsten med järnvev 2 rd, 1 grov sten med vev, 1 liten slipsten med trävev, 1 åkskrinda 2 rd, 2 drätter*, 1 dito gammal, 2 enbenta skaklar, 2 bukok*, 1 par selar, 1 kyrksele, 1 par gamla selar, 1 gammal sele, 2 vedstegar* allt värderat till 40 riksdaler 32 skilling

– Diverse järnsaker: 2 järnspett, 1 högaffel, 1 grep, 2 skyfflar, 4 huggyxore 1 rd, 12 gamla liar med orv 2 rd, 1 gammal talgyxa, 1 bättre dito, 1 järnkedja, 5 stampar*, 2 hamrar, 1 tång, 1 järnselkrok avbruten, 1 stockhakståg*, 4 diverse borrar, 1 ny järnstång, 1 såg, 2 små borrar, 4 lövskäror, 1 båtshake, 2 bandknivar, 1 st 12-kannsgryta*, 1st 8-kannsgryta, 1 morter*, 1 pannkaksvändare, 1 ljussax, 1 st 5-kannsgryta, 1st 4-kannsgryta, 1 ljussax, 1 ullsax, 1 liten pannhäll, 1 strykjärn, 2 tackjärnsstekpannor, 1 pannring, 1 plåtpanna, 1 gammal dito, 1 bleckpanna, 1 hammare och hovtång, 1 bleckskopa, 1 tri fog*, 1 halster, 1 grytlock värderat till totalt 13 riksdaler 24 skilling

– Koppar: 1 brännvinsrustning 6 riksdaler 32 skilling, 2 kopparfat, 1 liten panna, 1 kopparskål, 1 kopparskopa, 1 mässingskruka, 1 metalljusstake värderat till 11 riksdaler 36 skilling

– Blecksaker: 1 lykta, 1 mjölksil, 1st ½-stops mått*, 1 quartersmått, 1 jungfrumått, 1 gammalt rivjärn, 1 bleckbägare, 1 tratt värderat tillm1 riksdaler 10 skilling.

– Tenn: 1 djupt fat 1 riksdaler, 2 flata fat 1.8 rd till ett totalt värde på 2 riksdaler 8 skilling

– Glas och porslin: ½ dussin djupa tallrikar, ½ dussin flata tallrikar, 1 dussin flata diverse tallrikar, 6 spräckta tallrikar, 2 smörassietter, 1 glaslykta, 1 spegel, 6 buteljer, 4 diverse små flaskor, 1 liten flaska, 1 litet glas värderat till 2 riksdaler 12 skilling

– Stenkärl: 4 flata fat, 3 djupa fat, 3 djupa fat spräckta, 1 flat fat, 1 flat fat spräckt, 2 st ½-stops skålar, 6 tallrikar, 2 krus sönder värderat till 1 riksdaler 3 skilling

– Diverse: 2 kälkar, 1 listhyvel, 6 par bordsknivar, 1 häckla, 1 järnljusstake, 1 ny fiskkorg, 1 gammal dito, 2 kaggar, 1 harvel*, 1 tallriksstege*, 1 vattenså, 1 slipsten, 1 rissel*, 1 spalkorg*, 1 liten korg, 2 fiskkorgar, 1 träkorg, 2 kabblar med stol*, 2 nyst fötter, 1 brödkorg, 1 litet baktråg, 3 små flaskor, 1 par vävstolar 1 rd, 1 par rännträn, 2 gamla bord, 1 skåp 4 rd, 2 byttor, 1st 3-famnars notstycke* 1 rd, 1 ½-del i en notbåt 1 rd, 1 slåck, 1 mjöllår med 3 rum 1 rd, 1 sädeslår, 1 köttina 1.16 rd, 1 köttina, 1 liten lår, 1 handkvarn, 1 större nud*, 1 dito, 1 wanna*, 1 strömmings ½-tunna, 2 fjärdingar*, 1 gryntunna, 1 gammal kärna, 1 gammal tunna, 1 klen kolfat, 1 hacklåda, 1 sikt, 4 såll, 1 bryggtina, 2 drickstunnor 2.32 rd, 1 nytt baktråg, 1 drankkar*, 2 fjärdingar, 1 klyfta*, 3 bråkar, 1 bjällra, 1 gammal bråk, 2 bryggkar 2.16 rd, 2 vattensåar, 6 ämbar, 3 mjölkbunkar, 1 dricksstop, 1 gammalt skåp 1 rd, 1 väggklocka med fodral 2 rd, 1 målat fällbord 2.16 rd, 1 gammalt fällbord 1 rd, 2 par gamla stolar, 1 soffa 1 rd, 1 bord i kammaren, diverse tapeter, 5 gamla vävskedar, 1 vävspännare av järn, 1 postilla allt värderat till 32 riksdaler 35 skilling

– Sängkläder: 1 gammalt bolstervar, 1 kudde, 1 fäll, 1 vepa, 2 lakan, 1 sängställe med sparlakan* 4 riksdaler (änkans säng), 2 gamla fällar, 1 nytt bolstertäcke, 2 gamla kuddar, 1 kudde gammal, 1 xx, 2 lapp xx, 2 sängsparlakan 1.24 rd, 3 par lufter gardiner 2 rd, 2 enkla gardiner värderat till 11 riksdaler 26 skilling

– Mans gångkläder: 1 svart klädning frack, väst och byxor 3.16 rd, 1 grå syrtut* 3.16 rd, 1 gammal ljusblå frack och väst 1.16 rd, 1 par blå långbyxor, 1 randig bomullsväst, 1 gammal vardagsväst, 1 vardagsbyxa och tröja, 1 randig ylleväst, 1 linneskjorta, 1 blångarnsskjorta*, 1 par yllestrumpor grå, 1 par gamla stövlar, 1 par läderskor, 1 svart hatt värderat till 12 riksdaler 16 skilling.

– Diverse: 1 hall hake* värd 2 skilling

Summa inventarier 251 riksdaler 30 skilling

Sterbhusets skulder:

– Till Leufsta bruks kontor tills vidare, 88 riksdaler 42 skilling 3 runstycken

– Sterbhusets skuld till puppillen Carl Anderssons i Griggebos omyndige son Carl Fredrick i kapital, 37 riksdaler 1 skilling

– Obetald ränta, 2 riksdaler 36 skilling

– Till LG Holmqvists omyndiga barns arv i kapital, räntan ouppgiven, 13 riksdaler 16 skilling

– Till bonden Eric Ersson i Vavd så som rest å hästhandel, 15 riksdaler 16 skilling

– Till Lars Nilsson uti Skållbo enligt revers av den 20 april 1835, 20 riksdaler

– Upplupen ränta siruiur, 4 riksdaler 24 skilling

– Till Boråshandlande Bengt Andersson, Johan Larsson och Johansson tillsammans, 26 riksdaler 32 skilling

– Till Erik Nills sterbhus, 1 riksdaler

– Förättningsmans arvode, 2 riksdaler 16 skilling

– De fattigas andel av inventariesumman, 16 skilling

Summa 212 riksdaler 7 skilling 3 runstycken

Änkan Anna Nilsdotter intygar med sitt bomärke att boet nedtecknats och värderats på ett riktigt sätt

Närvarande å de omyndigas vägnar, unge Anders Ersson och Lars Eric Larsson undertecknade med sina bomärken

Förrättningsmännen AG Nordling och fd nämndemannen Pehr Pettersson i Ängskär undertecknade med namn respektive bomärke

Fattigprocenten erlagd med 16 skilling kvitteras /oläsligt/

Förklaringar:

– Frände: Släkting

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Rader med skidor. En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.

– Färdankorg. Oklart

– Trästock utan bill. Se ovan.

– Drätter är troligen delar till en plog

– Bukok. En del av seltyget för hästen.

– Vedstegar. Oklart

– Stampar. Oklart

– Stockhakståg. Oklart

– 12-kannsgryta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 12-kanns gryta var alltså på 31,4 liter

– Morter. Mortel

– Tri fog. Oklart

– ½-stops mått, quartersmått, jungfrumått, Gamla svenska volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– Harvel eller härvel är ett visst slags redskap på vilket spunnet garn vindas upp från rulle i spinnrock eller från spinnmaskin.

– Tallriksstege. Oklart

– Rissel är olika slag av (större och grövre) såll, förr vanligen av flätade vidjor.

– Spalkorg. Oklart

– Kabblar med stol. Delar till en vävstol

– 3-famnars notstycke. Not är fiskenät. 3 famnar är 5,34 meter.

– Nud. Oklart

– Wanna. Vanna är ett redskap för finrensning av säd.

– Fjärdingar. Ett volymmått på en fjärdedels tunna. En fjärding är 31,4 liter

– Drankkar. Drank är en restprodukt vid framställning av brännvin.

– Klyfta. Oklart

– Sparlakan. Sparlakan var ett skjutbart sängomhänge som hängde omkring en stolpsäng eller en gardinliknande förlåt till en skåpsäng. Ordet användes även om förhänge till annat än sängar och om prydande vägg- och takdukar. Sparlakansläxa är ett uttryck känt sedan 1700-talet för den uppläxning hustrun kunde ge mannen, bakom “fördragna gardiner”.

– Syrtut. Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa.

– Blångarnsskjorta. Blångarn är kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Hall hake. Oklart

– Leufsta bruks kontor är det konto hos bruket där arrenden, skatter, varuuttag, arbetslön mm bokfördes för varje brukare eller torpare.

– Puppillen Carl Anderssons (23/9 1797-10/4 1829) i Griggebos omyndige son Carl Fredrick (25/5 1828-4/4 1852) Pupill är lika med föräldralös eller faderslös. Hans far som var skattebonde dog när han var 1 år gammal. Modern gifte om sej och kanske fick Carl Fredrik ut arvet i pengar som han kunde förvalta genom att låna ut dem och få ränta.

– Obetald ränta. Om det var den vanliga 6% i ränta är detta ränta för ett år.

– LG Holmqvists omyndiga barns arv. Detta handlar om torparen Lars Gustaf Holmquist (24/5 1797-14/12 1879) i Kårbo med hustru Kajsa Marcusdotter (11/9 1794-4/7 1865) samt deras barn Lars (10/11 1826-16/4 1902) och Kajsa Greta (5/12 1829-28/8 1899) Hur Eric kunde låna av deras arv är väldigt oklart.

– Bonden Eric Ersson i Vavd så som rest å hästhandel. Troligen frälsebonden i Vavd Erik Ersson (27/8 1787-16/3 1843)

– Lars Nilsson uti Skållbo enligt revers av den 20 april 1835. Skattebonden i Skållbo Lars Nilsson (14/11 1780-23/4 1849) som är född i Göksnåre nr 4, Sörgården.

– Upplupen ränta siruiur. Den vanliga räntan 6% skulle här ge ett belopp på 2 riksdaler 15 skilling men det är istället ganska precis dubbelt så mycket. Varför ?

– Boråshandlande Bengt Andersson, Johan Larsson och Johansson tillsammans. Handelsmän eller knallar som gick runt och försålde olika

– Erik Nills sterbhus. Dialektal sammandragning av Erik Nilsson och det är skattebonden i Göksnåre nr 4, Sörgården Erik Nilsson (10/8 1763-17/1 1837) som avses. Eric här i huset är alltså, 27 februari, skyldig skattebonden Erik 1 riksdaler. Den 30 jan när skattebonden Eriks bouppteckning upprättas anges att Eric Ersson här i huset är skyldig honom 42 skilling 8 runstycken. Allt tyder alltså på att han har betalat av merparten av sin skuld.

– Skattebonden unge Anders Ersson. Är skattebonden i Göksnåre nr 4, Kumlet Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865)

– Skattetorparen Anders Andersson i Göksnåre är Anders Andersson Holldahl (28/11 1794-1/4 1846) i Snickars

– Lars Eric Larsson är frälsebonden Lars Erik Larsson (30/1 1813-23/7 1885) i Kuggböle.

– AG Nordling är Anders Gabriel Nordling (30/10 1791-21/6 1865) på Flottskär. Dykerikommisarie, landsfiskal mm

– Fd nämndemannen Pehr Pettersson i Ängskär är trolige Per Persson (21/3 1782-22/12 1853)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var 49% av boets totala värde

– Skulderna uppgick till 83% av boets värde

– Fattigprocenten var 1,3 promille eller 1/8-dels procent av boets värde

Sonen Eric tar över.

Vagnmakareänkan Brita Berg (7/11 1759-6/5 1829) bor här med sina barn. Sonen Carl Fredrik flyttar till Gefle 1813 och blir sjöman. Dottern Lena Caisa gifter sej med Lars Erik Larsson i Göksnåre nr 3. Dottern Johanna flyttar till Skaten 1817 för att 1826 gifta sej med båtsmannen Olof Gräs Friskman och flytta in i båtsmanstorpet i Göksnåre. Brita dör av frossa 70 år gammal. Hon är då benämnd fattighjon.

Dottern Anna Maria (8/10 1808-24/3 1870) anges som är ”ofärdig”. Hon flyttar 1838, 30 år gammal, till Ängskärs lastageplats som piga. Hon blir kvar där 16 år innan hon 1854 flyttar till Göksnåre 3 där hon blir piga åt sin lillasyster Lena Caisa och hennes familj. Detta kan nog ses som ett fall av fattigvård, hon anges som ofärdig och fri från mantal dvs hon ingår inte i skatteunderlaget. Man kan kanske översätta det med att hon inte är arbetsför. 1861 flyttar hon tillbaka till Ängskärs lastageplats. 1863 flyttar hon tillbaka till Göksnåre 3 och 1867 flyttar hon med dem till Kuggböle. Hon dör 1870, 61 år gammal.

Sonen Anders (4/3 1812-10/7 1864) bor kvar som dräng när hans 1 år yngre bror tar över här. Han dör 1864, 52 år gammal, av lungsot. Han benämns då ”gamle drängen”

Dottern Lena Caisa (9/4 1816-16/1 1897) flyttar 1835 till Göksnåre nr 6 som piga. 1836 flyttar hon till Göksnåre nr 3 B och gifter sej med bonden Lars Erik Larsson (30/1 1813-23/7 1885) Läs om hennes vidare öden under Göksnåre nr 3B.

Sonen Carl Petter (1/9 1819-8/6 1850) flyttar 1836 till Göksnåre 3 som dräng. 1840 flyttar han till Flottskär som dräng. 1841 flyttar han till Göksnåre nr 1. 1842 flyttar han till Göksnåre nr 2. 1845 flyttar han till Årböle nr 2. 1848 flyttar han igen, nu till Göksnåre nr 5 och hans bror som övertagit hemmanet. Han dör 1850, 30 år gammal, av lungsot. Se hans bouppteckning under nästa generation.

Sonen Nils (28/10 1820-23/11 1863) bor kvar som dräng när hans äldre bror tar över här. 1840 flyttar han till Rångsand som dräng. 1841 flyttar han till Göksnåre 3 som dräng. 1843 flyttar han tillbaka till sin bror som dräng i Göksnåre 5. 1945 flyttar han till Göksnåre nr 2 som dräng. 1847 flyttar han till det andra Göksnåre 3 som dräng. 1849 flyttar han till Hjälmunge nr 2 som dräng. 1850 gifter han sej med dottern i huset Catharina Andersdotter (7/10 1827-22/8 1886) och de övertar hemmanet som skattebönder. De får Eric (21/2 1851-2/11 1893), Anna Cathrina (25/12 1852-14/10 1931), Anders Gustaf (24/11 1855-6/4 1881) Nils dör 1863, 43 år gammal, av bröstsjukdom och Catharina dör 1886, 58 år gammal av ”blodkräfta i magen”

Dottern Johanna (5/12 1828-25/2 1859) flyttar till Årböle som piga 1843 endast 15 år gammal. Hon flyttar hem igen 1845. 1847 flyttar hon till Göksnåre 3 som piga. 1849 flyttar hon till Österleufsta. 1850 kommer hon tillbaka till hem till Göksnåre 5. 1851 flyttar hon till Göksnåre 3 som piga. 1852 flyttar hon till Gävle II roten 2kv. Det anges att hon haft ett oäkta barn som dött. Hon flyttar till sjätte roten, fastighet 9. Hon byter namn till Ericson och blir piga hos häradshövdingen magistratssekreteraren Karl Dahls änka Margareta Kristina Valley (25/7 1778-)

Efter 1855 anges hon som förre pigan med noteringen okänd vistelseort. Hon flyttar till tionde roten fastighet 190, blir straffad för första rundan snatteri 1855 och gifter sej i oktober samma år med skräddare-gesällen Per Gustaf Löf (6/2 1829-27/7 1874) från Rundskär, Hållnäs. De får Johanna Gustava (29/5 1856-30/8 1882) Johanna dör 1859, 30 år gammal, utan angiven dödsorsak och Per Gustaf dör 1874, 45 år gammal, båda i Gävle. Deras dotter dör 26 år gammal.

1837-1872

Frälsebonden gamle Eric Ersson (26/5 1813-21/3 1875) och Anna Lena Jakobsdotter (27/11 1812-28/6 1874) Han är son i huset och hon är från Slada med föräldrarna skattebonden Jakob Andersson (10/8 1776-1/5 1848) och Anna Önsberg Zetterberg (29/11 1780-18/11 1822) Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 7 på den kartan. De gifter sej 1837 och får Anna Caisa (5/1 1839-2/2 1895) som gifter sej 1859 med drängen Lars Erik Hållsten från Västerbo, läs om dem i berättelsen om den fastigheten, Helena Maria (5/10 1840-28/11 1840) som dör knappt 2 månader gammal, Maja Stina (3/10 1841-21/4 1854) som dör av okänd orsak 12 år gammal, Eric Jakob (19/2 1844-22/4 1844) som dör av bröstfeber 2 månader gammal, Johanna Helena (14/2 1845-17/2 1845) dör 3 dagar gammal, Johanna (21/8 1847-20/3 1901) som tar över här, Eric Gustaf (30/12 1853-29/6 1858) som dör av scharlakansfeber 4 år gammal och Carl Johan (13/8 1858-22/8 1951) läs mer om honom under Personer. Av deras 8 barn har alltså bara 3 överlevt barndomen.

Hans mor Anna (6/1 1784-4/2 1850) dör av lunginflammation 1850. Hennes 4 söner och 3 döttrar som lever redovisas (se förra generationen) Skattebonden Anders Ersson var närvarande för att omhänderta de omyndigas rätt. Boet upptecknades och värderades som följer:

– Ko Rödfager 10 riksdaler (som avsattes för diverse avdrag*), 1st 3-stops pannhäll*, 1 blecklykta, 2 porslinstallrikar, 1 flat stenfat, 2 par bordsknivar, 1 bryggtina, 1 större nud, 1 baktråg, 1 dricksstop, 1 gammalt fällbord, 1 karmstol, 1 bolster, 1 kuddvepa, 1 skinnfäll, 2 lakan, 1 par fönstergardiner, 1 svart bombas-engsklen*, 1 dito förkläde, 1 mörkblå vallmansklänning*, 1 ullklänning, 1 blå klänning, 1 blått och vitt förkläde, 1 dito av dito, 1 dito förkläde, 1 vardagströja, diverse lintyg och sängkläder med säng och åmhx, kontant pengar enligt revers 29 riksdaler 22 skilling 2 runstycken varav 13 riksdaler 16 skilling avsattes för diverse avdrag*

Summa 50 riksdaler 22 skilling 2 runstycken

Enligt frivillig överenskommelse är persedlarna bytta arvingarna emellan

Att uppteckningen och värderingen upprättats på riktigt sätt intygas med bomärken av (sönerna) Eric Ersson, Anders Ersson, Nils Ersson, Carl Ersson och förmyndaren Anders Ersson

Förrättningsmännen Eric Englund i Ängskär och nämndeman Lars Ersson i Kärven undertecknade med sina bomärken

Sterbhusets skulder:

– De fattigas andel av inventariesumman, 4 skilling

– Förrättningsmäns arvode 32 skilling

– Begravningskostnader, 33 riksdaler 16 skilling

Summa 34 riksdaler 4 skilling

Förklaringar:

– Skattebonden och förmyndaren Anders Ersson är Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865) i Göksnåre nr 4, Kumlet

– Diverse avdrag gjordes med 23 riksdaler 16 skilling vilket var ca 46% av boets värde. Då denna summa inte stämmer med utgifterna som redovisas som skulder är det oklart vad som menas.

– 3-stops pannhäll. Nån form av gryta edyl med volymen 3,92 liter

– Svart bombas-engsklen. Oklart

– Vallmansklänning. Troligen avses vadmal.

– Eric Englund i Ängskär. Är torparen i Ängskär Eric Englund Olofsson (11/1 1794-29/1 1871)

– Nämndeman Lars Ersson i Kärven är skattebonden Lars Ersson (30/5 1795-29/10 1876)

Anmärkningar:

– Kreaturets, kons, värde utgjorde ca 20% av boets värde.

– Skulder. Inga egentliga skulder fanns

– De fattigas andel var ca 1,7 promille av boets värde

Hans 5 år yngre bror Carl Petter (1/9 1819-8/6 1850) bor troligen också här när han dör samma år, bara 30 år gammal. I bouppteckningen räknas hans 6 levande syskon upp som de efterlevande. Brodern här i hemmanet Eric Ersson valdes som förmyndare för de omyndiga syskonen. Boet upptecknades som följer:

– Silver: 1 fickur värt 6 riksdaler

– Husgeråd: 1 chiffonie 6 riksdaler, 1 koffert 2.16 rd, 1 mindre kopparstake, 1 butelj till ett totalt värde av 8 riksdaler 26 skilling

– Linne och gångkläder: 1 svart klädning* 9 riksdaler, 1 klädning med syrtut*, byxor och väst 10 rd, 1 vadmalspäls 2.16 rd, 1 vadmalskapprock 7 rd, 1 vadmalströja med byxor 3 rd, 1 gammal vadmalssyrtut 2 rd, 1 dito vänd 1 rd, 2 gamla vadmalsbyxor, 1 par nya sommarbyxor, 2 par gamla dito, 1 par snöstrumpor*, 1 vardagsrock med byxor 1 rd, 2 bättre västar 1.16 rd, 2 sämre dito, 3 tygvästar 1.8 rd, 2 sämre dito, 1 västtyg, 2 lingarnsskjortor, 3 blångarnsskjortor, 1 par byxhängslen, 1 par fingerhandskar, 1 par vardagsdito, 1 par vantar, 7 halsdukar 1 rd, 5 hattkragar*, 3 sömvantar*, 6 par ullstrumpor 1.16 rd, 1 ylletröja, 4 mössor 1.16 rd, 1 gånghatt, 2 par stövlar med galoscher 2.16 rd, 1 sämre dito, 1 par kängor, 1 par nya skor, 1 par gamla dito, 1 psalmbok, 1 klockfodral värerat till 51 riksdaler 18 skilling

– Kontanta penningar 12 riksdaler.

Summa 77 riksdaler 44 skilling

Skulder:

– Gravölsomkostnad 26 riksdaler 32 skilling

– Skyldig syster Anna Maria, 5 riksdaler 16 skilling

– Skyldig brodern Nils, 3 riksdaler

– Sjukskötning, 3 riksdaler 16 skilling

Summa 38 riksdaler 16 skilling

Eric Ersson intygar med sitt bomärke att boet upptecknats på riktigt sätt

Förrättningsmännen Olof Sjögren och nämndeman Carl Zättergren intygar att allt gått riktigt till.

Fattigprocenten är betald kvitteras av JG Söderbaum

Förklaringar:

– Klädning. Här avses inte att han ägde en klänning utan en hel klädning i svart dvs troligen byxor, väst mm för begravning mm.

– Syrtut. Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa.

– Snöstrumpor. Oklart

– Hattkragar. Oklart

– Sömvantar. Oklart

– Sjukskötning. Han har uppenbarligen legat sjuk ett tag och det är troligast att det är hemma hos brodern som då får betalt för detta.

– Olof Sjögren. Sjögren i Årböle är bonden Olof Sjögren (5/8 1789-27/10 1858)

– Nämndeman Carl Zättergren. Skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

– JG Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863

 

Anmärkningar:

– Kreatur. Då han var dräng hade han inga egna kreatur

– Skulder. Hans egentliga skulder var 8 riksdaler 16 skilling vilket är ca 11% av tillgångarna

– Kläder var värda 51 riksdaler 1 skilling vilket är 65% av boets hela värde

– Kontanter: Hans 12 riksdaler i kontanter var 15% av boets värde.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1864 från Göksnåre nr 4B Kumlet. Han flyttar till Göksnåre Snickars 1867. Läs om hela hans liv under Personer.

Dottern Johanna tar över.

1872-1881

Frälsebonden Carl Fredrik Andersson (14/7 1843-9/3 1922) och Johanna Ersdotter (21/8 1847-20/3 1901) Hon är dotter i huset och han flyttar in från Lönnö 1870 som dräng. Han är son till Anna Hollman från torpet Skäret i byn. Läs om henne under Personer. De gifter sej 1872 och får barnen Carl Erik (12/10 1871-15/2 1959) läs mer om honom under Personer, Johan Fredrik (25/12 1873-15/11 1909) läs mer om honom under Personer, Anders Gustaf (10/4 1876-15/12 1964) läs mer om honom under Personer, August (24/3 1878-22/10 1957) läs mer om honom under Personer.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen Adolf (29/3 1880-31/1 1963) läs mer om honom under Personer. De blir torpare 1881 då de byter boende med nästa familj, se nedan.

1881-1888

Frälsebonden Jan Olof Hållsten (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) De flyttar in från en plats som torpare under Göksnåre nr 1, Västerbo. De har gift sej 1855 och fått barnen Anna Lovisa (17/10 1856-20/6 1935) som gifter sej 1878 med bergsprängare Jan Erik Lööf (26/1 1848-12/1 1938) från Rundsvia (Rundskär) läs vidare om dem där, Lars Erik (20/2 1859-6/8 1918) läs mer om honom under Personer, Katarina Matilda (14/12 1861-6/2 1955) se Olof Larsson i Göksnåre 7:12, Johan Gustav (3/7 1864-18/4 1934) som tar över här, Anders (14/9 1868-17/5 1878) som dör, 9 år gammal, av den epidemi av scharlakansfeber som går i Hållnäs, Maria Gustava (11/9 1871-15/5 1878) som dör, 6 år gammal, av scharlakansfeber, Emma (5/7 1874-11/7 1918) läs mer om henne under Personer, Karl Adolf (18/5 1879-29/3 1951) som gifter sej 1902 med Ida Maria Andersson (1/7 1878-27/10 1956) från Hage i Barknåre och flyttar till Göksnåre 7:12. Jan Olof och Lena Katarina bor kvar här, se nedan.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

Sonen Johan Gustaf tar över.

1889-1892

Frälsebonden Johan Gustaf Jansson (3/7 1864-18/4 1934) och Maria Matilda Larsdotter (9/11 1866-4/10 1943) Han är son i huset och hon är dotter från det andra Göksnåre nr 5. De gifter sej 1887 och får Hilda Maria (12/6 1887-19/9 1889) som dör drygt 2 år gammal av scharlakansfeber, tvillingpojken Gustaf Anselm (24/1 1889-25/9 1889) som dör efter 8 månader i scharlakansfeber. Hans tvillingsyster är dödfödd. På en vecka förändras deras liv från att ha ett barn och vänta 2 till är de plötsligt helt barnlösa. Johan Gustafs föräldrar förre frälsebonden Jan Olof Hållstrand (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) bor också här men de flyttar till en dotter i Göksnåre nr 2 1892.

Själva flyttar de till Norrby, Wahlö samtidigt. Där blir de arrendatorer och får Ester Matilda (20/4 1892-22/8 1980) se nedan, Gustaf Joel (3/11 1893-22/4 1924) som är ofärdig och dör 30 år gammal av tuberkulos, Edit Maria (23/2 1896-30/12 1934) se nedan, Johan Evert (25/10 1902-6/1 1970) se nedan och Agnes Adelia (28/1 1905-11/5 1983) se nedan innan de flyttar till Andersbo, Film 1906. Där blir de frälsebönder under Österby bruk och får Gunnar (7/8 1907-13/5 1996) se nedan,1919 flyttar de till Söderby nr 4, Smedstorp, Börstil där de blir hemmansägare. Johan Gustaf dör 1934, 70 år gammal och Maria Matilda dör 1943, 76 år gammal, båda i Söderby.

Dottern Ester Matilda (20/4 1892-22/8 1980) gifter sej 1917 med August Sjöberg (9/8 1891-14/11 1981) från Film. Hon dör 1980, 88 år gammal, och han dör 1981, 90 år gammal, båda i Ekbacka, Österbybruk.

Dottern Edit Maria (23/2 1896-30/12 1934) gifter sej 1922 med Adolf Emanuel Westerberg (24/1 1901-8/10 1971) från Film. Hon dör 1934, 38 år gammal av TBC i Andersbo, Film. Han dör 1971, 70 år gammal, i Gräsbo, Dannemora.

Sonen Johan Evert (25/10 1902-6/1 1970) gifter sej 1941 med Edit Maria (1/1 1915-14/11 1972) från Börstil. Han dör 1970, 67 år gammal, och hon dör 1972, 57 år gammal, båda i Söderby.

Dottern Agnes Adelia (28/1 1905-11/5 1983) gifter sej 1930 med slaktaren Albin Gottfrid Johansson (9/7 1903-15/3 1982) från Gävle. De bor i Snuggsund, Björnäs. De flyttar till Näsby i Täby 1934. De har då inga barn. De tar sej namnet Svedlund. Albin Gottfrid dör 1982, 78 år gammal och Agnes Adelia dör 1983, 78 år gammal, båda i Östhammar.

Sonen Gunnar (7/8 1907-13/5 1996) gifter sej 1932 men Lydia Märta Ingeborg (4/12 1903-6/5 1979) från Harg. Hon dör 1979, 75 år gammal, och han dör 1996, 88 år gammal, båda i Söderby.

1892-1899

Hemmansbrukare Per Johan Löfström (17/8 1842-1/4 1923) och Margareta Johanna Ögren (22/9 1840-9/10 1913) De är fmf och fmm till Inga och Lillemor. Han är född i Flottskär med föräldrarna torparen på Flottskär Jan Erik Löfström (11/9 1810-31/1 1900) och Lena Kajsa Lundholm (16/8 1808-16/12 1852) Han är halvbror till Katarina Lovisa Holmgren (1/8 1863-17/3 1920)

Margareta Johanna är torparedotter från Edsätra med föräldrarna torparen Mats Ögren (4/4 1797-26/7 1864) och Brita Lindberg (30/7 1803-28/5 1887)

De har gift sej 1866 och flyttar in från Flottskär 1892 där han varit ”arbetskarl”. Hans far Jan Erik Löfström med sin nya hustru Anna Greta Nilsdotter (19/8 1819-20/11 1892) flyttar också hit.

Det torp de bott i på Flottskär säljer Per Johan när de flyttat hit. I Östhammars Tidning kan följande annons läsas 22 april 1892. Notera att det var en byggnad för 2 familjer. Per Johan och hans hustru har troligen bott i den ena delen sen de gifte sej för 26 år sen och fått 5 barn. Per Johans far, hans hustru och Per Johans 3 syskon och halvsyskon har troligen bott i den andra delen.

500 kr motsvarar idag ca 35 000 kr. Om man använder löneindex, dvs hur länge man behöver arbeta för att tjäna in detta belopp, motsvarar det istället över 500 000 kr.

Fadern dör 1900 89 år gammal. Läs om Per Johans föräldrar under Personer om hans mor Lena Kaisa Lundholm.

De har barnen Johanna Helena (8/8 1866-8/1 1931) som flyttat hemifrån men som kommer tillbaka som änka 1901, läs mer om henne under Personer, Augusta Kristina (9/9 1871-3/11 1963) som flyttat hemifrån, läs mer om henne under Personer, Karl Erik (1/1 1874-23/10 1895) som hör och talar illa enligt husförhörslängden och dör, 21 år gammal, av fallandesot, dvs epilepsi, Ida Matilda (21/9 1875-16/8 1951) som tar över här och Per Johan (30/3 1880-14/6 1899) som dör av lunginflammation 19 år gammal.

Margareta Johanna dör 1813, 73 år gammal och Per Johan dör 1823, 80 år gammal.

Dottern Ida Matilda tar över.

1899-1942

Brukare Karl Johan Jansson (4/10 1871-22/9 1950) och Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-16/8 1951) De är ff och fm till Inga och Lillemor. Hon är farmor till Irene. Han är bror till Björn Björkeholms ff. Han flyttar in från Göksnåre nr 6 1899 och de gifter sej. Hon är född här i huset. De är omnämnda i Svenska Gods och Gårdar” 1938. De får Elvira Maria (12/6 1902-27/9 1988) läs mer om henne under Personer.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungnöt, 5 får, 5 lamm, 1 svin och 12 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

De får sen Märta Margareta (11/9 1905-7/8 1994) läs mer om henne under Personer, Johan Helmer Karlsson (15/11 1908-4/11 1991) som tar över här och Carl Lennart (26/8 1912-11/2 1993) se nedan.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns CJ Jansson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 277. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:5 tillkommer. I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 1400 kr/år. Hon anges som arrendator.

Sonen Carl Lennart (26/8 1912-11/2 1993) bor kvar när brodern tar över 1942. Han flyttar till Österlövsta 1943. Han dör 1993, 80 år gammal, i Eds skola, Upplands Väsby.

Här bor också Ida Matildas föräldrar förre hemmansägaren Per Johan Löfström (17/8 1842-1/4 1923) och hans hustru Margareta Johanna Ögren (22/9 1840-9/10 1913) Modern dör 1913, 73 år gammal och fadern dör 1923, 80 år gammal.

Även torparen och fd sjömannen Per Johan Sjöstrands änka Johanna Helena Löfström (8/8 1866-8/1 1931) flyttar in hit från Stånggrund 1901 med sin fosterson Johan Emil Sjöstrand (4/10 1889-5/9 1976)

Johan Emil har flyttat in från Västland men är född i Hållnäs med föräldrarna statdrängen Herman Engelbrekt Sjöstrand och Maria Lovisa Lindgren.

Han flyttar till Gefle 1907 som fabriksarbetare/ brädgårdsarbetare. 1915 flyttar han och gifter sej med Ester Ottilia Jansson (13/5 1894-10/5 1916) från Skaten, Hållnäs. Hon dör 1916 av kronisk tjocktarmsinflammation och kronisk njurinflammation. Alltsammans troligen orsakat av tbc. Förutom det har hon tbc i båda lungorna.

Han gifter om sej 1918 med Rut Katarina Henriksson (6/10 1899-16/5 1987) från Hållen, Hållnäs. 1923 flyttar de inom Gävle och får Margit Elisabet (5/7 1919-24/11 1981) i Staffans församling. De skiljer sej och han dör 1976, 86 år gammal, på Rågångsvägen i Gävle. Rut Katarina gifter om sej 1931 med Karl Valfrid Östlund (26/10 1898-8/3 1981), blir änka 1981 och dör 1987, 87 år gammal, på Södertulls sjukhus i Gävle.

Äldste sonen Johan Helmer Karlsson tar över gården 1931. Karl Johan och Ida Matilda flyttar 1942 till Göksnåre 7:14 som Johan Helmer också köpt. Karl Johan dör 1950, nästan 79 år gammal och Ida Matilda dör 1951, 76 år gammal. Båda anges då bo på Göksnåre 7:5.

Bild och text nedan kommer från: ”Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Göksnåre 7, Postadress.: Lövsta bruk.

Areal: Total 24,4 har, därav 12,2 åker, 2 skog, 10 impediment. Tax.-v. 7.300.

Jordart: Mo o. sand på lerbotten, stenbundet. Skogsbest.: Barr- o. lövsk. Manbyggn. uppf. på 1870-talet, restaur. 1901. Ekonomibyggn. uppf.: Stall 1905, ladug., loge på 1890-talet. 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 3 ungdj., 5 svin, 10 får, 30 höns.

Gården till släkten 1929.

Den har arrend. av nuv. äg:s förfäder sedan 1890.

Arr.: Johan Helmer Karlsson f. 15/11 08. Son till Karl Joh. Jansson o. h. h. Ida f. Löfström.

Bild och text nedan kommer från: ”Sverigesbebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Johanna Helena Sjöstrand f. Löfström (8/8 1866-8/1 1931) Bilden tagen 1912 när hon alltså är 54 år gammal av Gustav Wilhelm Reimers och finns nu i Digitalt Museum. Hon var farmors fars syster till Inga, Lillemor och Irene.

1942-ca 1974

Johan Helmer Karlsson (15/11 1908-4/11 1991) och Hilma Margareta Ytterberg (4/9 1911-1/4 1980) Han är son i huset. Hon är från Sättra, Edebo och flyttar in från Göksnåre nr 1B där hon blev änka 4 år tidigare. Hon har från det äktenskapet den åttaårige dottern Britt Irene Engman (18/4 1934-13/10 2014) (se Göksnåre 7:14) I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 800 kr/år och att han är hemmansägare. Han köper hemmanet, som är på 13/200 mantal, av Gimo-Österbybruks AB 1931. Han köper samtidigt Göksnåre 7:14 på 1/200 mantal och Göksnåre 7:15 på 3/200 mantal. 7:15 är den första av de hittills obrukade lotter som avstyckats öster om Göksnåre 14:1, Björkeholms. De gifter sej 1942 och får Inga (20/10 1942-) (se 15:1), Lillemor (23/12 1945-), Bror-Inge (22/8 1947-27/8 2013) se nedan och Sven (19/3 1953-) som bor i Karlholm. De är omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949.

De flyttar till Vavd i början av 70-talet. Hilma Margareta dör där 1980, 68 år gammal, och Johan Helmer dör 1991, 83 år gammal.

Irene (18/4 1934-13/10 2014) gifter sej 1955 med Karl Rune Karlsson (21/12 1931-20/12 1970) se Göksnåre 2B.

Inga (20/10 1942-) gifter sej 1965 med Alve Olsson (21/2 1931-4/2 2015) från Hjälmunge. Se Göksnåre 7:15.

Lillemor (23/12 1945-) flyttar 1962 till Gävle. Hon gifter sej med Bertil Hauffman (21/3 1952-) Se Göksnåre 5B.

Bror-Inge (22/8 1947-27/8 2013) flyttar till Skäfthammar i Östhannar, Han gifter sej inte. Han dör 2013, precis fyllda 66 år, på Algatan i Gimo.

Sven (19/3 1953-)

Ca 1974-1984

Familjen använder det som sommarställe tillsammans.

1984-

Lillemor Hauffman f. Karlsson (23/12 1945-) och Bertil Hauffman (21/3 1952-) köper av de andra. Sommargäster. 2013 brinner brygghuset ner till grunden.

Lillemor och Bertils barn och barnbarn räknas nu in som sommargäster i byn.

2018 bygger dottern Anna ett nytt hus.