Göksnåre 15:1, brygghuset (vid båtsmanstorpet) samt båtsmansfördubblingarna

Göksnåre 15:1, brygghuset

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns ej 1839.

Backstuga 1869.

Brygghus åt båtsmanstorpet.

 

1960-talet-

Alve Olsson (21/2 1931-4/2 2015) och Inga Olsson f. Karlsson (20/10 1942-) Han är son till Elma Fredrika Matsson (25/12 1904-23/1 2002) från Båtsmanstorpet och hemmansägaren Carl Valfrid Olsson (19/8 1900-2/1 1943) i Hjälmunge (1900-1943) Hon är dotter i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1965 och bodde i Uppsala och får 2 söner, Christer och Anders. Sönerna är, om jag inte räknat fel, tremänningar med Åsa Eriksson i Göksnåre. Alve bygger torpet i början på 1980-talet.

Båtsmansfördubblingarna. De redovisas i husförhörslängderna i samband med de ordinarie båtsmännen så de kan ha bott här men det är oklart.

 

1709-1740

Hans Henrich Hansson Kallman (x/10 1688-x/5 1741) och Maria Andersdotter (x/6 1695-13/2 1763) Han är från Kallnäs som son till Hans Nilsson (-1704) och Cecilia Knutsdotter (1658-x/5 1694) och hon är dotter till båtsman Anders Mölnare i byn. Han blev antagen som fördubbling 1709, endast 15 år gammal. De gifter sej 1717 och får barnen Hans (x/6 1718-) se nedan, Anders (x/1 1720-x/1 1720) som dör inom en månad, Karin (x/9 1721-) se nedan, Johan (x/11 1723-) se nedan, Maria (3/11 1728-16/3 1788) se nedan, Anna (x/9 1730-) se nedan, Lars (x/9 1732-) se nedan, Anders (x/5 1736-) se nedan, Henrik (8/10 1738-) se nedan.

1727 står det i rullorna: 61 Lars Löf och 58 Heinrich Kallman: ”hvarit här på årlig st____ss person ___ _______   och förhållit sig redo”

Hans får avsked 1740, 46 år gammal, och dör i Göksnåre 1741, 52 år gammal. Maria lever kvar som änka här även med sin dotter som gifter sej med den kommande fördubblade båtsmannen Erik Israelsson Kallman. Se År 1748-1759 nedan.

Hon dör 1763 när hon blir sjuk med hetsig feber och dör efter 14 dagar av håll och stygn, 67 år gammal.

 

Sonen Hans (x/6 1718-) oklart

 

Dottern Karin (x/9 1721-) oklart

 

Sonen Johan (x/11 1723-) oklart

 

Dottern Maria (3/11 1728-16/3 1788) gifter sej 1753 med den kommande fördubblade båtsmannen Erik Israelsson Kallman. Se År 1748-1759 nedan.

 

Dottern Anna (x/9 1730-28/5 1772) gifter sej 1753 med båtsman Anders Jansson Söderman (1729-1758) i Slada. Han blev båtsman 1751. De får Magdalena Malin (1754-28/10 1812) Hennes man Anders Jansson Söderman dör i Karlskrona 1758. Anders Söderman Kjellbjörnsson (1732-1759) flyttar in hos Anna och blir ny båtsman 1759. De hinner inte gifta sej innan hon får tvillingarna Anders Andersson (5/11 1759-6/11 1759) som dör 1 dag gammal och Karin Andersdotter (5/11 1759-6/12 1759) som dör 1 månad gammal. Fadern Anders är då i tjänst och på väg hem från Karlskrona dör han. Man kan anta att han dragit på sej någon sjukdom i tjänsten.

Om sonen Anders står: Anders f. d. 5 do. Modren qwinspersonen Anna Hansdr hwilken wid barna födelse bekände ordn. Båtsm. för Slada rota Anders Söderman wara barn fadren hvilken i den förflutne somar har warit uti cronans tienst på kongl. örlog eskadern och på hemresan ifrån Carlscrona har blifvit död.

Anna gifter om sej 1768 med kyrkovaktaren Anders Engelbrekt Carlsten () i Lönnö. Oklart vart de tar vägen sen. Det finns en obekräftad uppgift om att hon dör 1772, dock inte i Hållnäs. Han finns inte i Hållnäs kyrkoböcker som född eller död.

Det finns en Anders Engelbert Carlsten som föds 1728 i Tierp och dör 1773 i Gävle. Fadern ska heta Anders Carlsten och dör i Tierp 1769 och modern Karin Olsdotter dör 1763 i Tierp.

I död- och begravningsboken 1773 i Gävle anges:

Feb. 27 Glasmästaren And. Eng. Carlsten död uti rötfeber 44 år”

 

 

Sonen Lars (x/9 1732-)

 

Sonen Anders (x/5 1736-)

 

Sonen Henrik (8/10 1738-)

 

 

1740-1741

Anders Olsson Kallman (1714-2/11 1741)

Han är född i Ovanåker, Hälsingland.

Han antages som fördubbling 1740, 26 år gammal. Han dör i tjänsten 1741, 27 år gammal, på skeppet (Heindrish)

 

1741-1748

Tjänsten är vakant.

 

 

1748-1759

Erik Israelsson Kallman (x/9 1727-1759) och Maria Hansdotter (3/11 1728-16/3 1788) Han är född i Rutarbo och är bror till frälsebonden i Göksnåre nr 1, Lars Israelsson. Hans släkt bakåt, med bla borgare i Öregrund, finns i släktträdet för Elna Olivia Karlsson (Maria L Hallengrens mormor) som kan läsas på www.hallengren.se. Hon är dotter till den tidigare båtsmansfördubblingen Hans Hansson Kallman.

Han blir antagen som fördubbling 1748, 21 år gammal. De gifter sej 1753 och får Hans (9/8 1754-) se nedan, Erik (21/7 1756-) se nedan och Israel (20/4 1759-7/5 1759) som dör 17 dagar gammal.

Även Marias mor Maria Andersdotter (x/6 1695-20/2 1763) bor med dem till hon dör 1763, 67 år gammal.

Han dör i tjänsten 1759, 32 år gammal, i Karlskrona samtidigt med 3 andra båtsmän från Hållnäs. Han har då en skuld till bruket på 1 riksdaler som finns i bruksböckerna år 1760.

Det kan möjligen ha varit i slaget vid Frishes Haff 10/9 1759.

Änkan Maria bor kvar några år men flyttar 1766 med sina 2 söner. Det var inte vilken flytt som helst utan till Brunskär vid Kungälv på Västkusten.

Denna ort var på den här tiden väldigt expansiv och allt berodde på att sillen hade kommit i stora mängder i mitten på 1700-talet. Jonas Westbeck (27/3 1728-24/11 1809) var prästsonen från Österlövsta som drev ett skärgårdsverk (sillsalterier och trankokerier) åt Stockholms fiskerikompani på Brunskär.

Det är oklart hur det kommer sej att Maria tar detta stora steg att flytta till Västkusten. Har hon kontakt med Jonas Westback eller finns det någon annan i hennes närhet som har det ? Den enda flytt från Hållnäs vi känner till är Lars Kjellbjörnsson Hollström (7/3 1736-) som med hustrun Stina Persdotter (8/6 1743-) och dottern Catharina (25/8 1765-) flyttade dit året efter.

Hans bror var gift med Marias syster Anna.

Maria dör i Brunskär, 1788, 60 år gammal.

-Hennes son Hans (9/8 1754-) Oklart

-Hennes son Erik (21/7 1756-) Oklart

 

Anna Ersdotter (x/10 1700-30/6 1784) som varit gift med hovslagargesällen Georg Hoffman (-ca 1750) från Tierp och fått 6 barn kommer tillbaka till byn och bor här. Hennes dotter Anna Göransdotter (1738-) är också med. På 1780-talet anges att modern Anna är sängliggande innan den anteckningen stryks och istället skrivs: död. Hon dör 1784, 83 år gammal. Dottern Anna flyttar till Ängvreta 1795 där hon gifter sej med fiskaren och änklingen Simon Ersson (17/5 1750-26/5 1809) Hon blir änka 1809 och flyttar till Västland 1810.

 

1761                   Erik (Ols)son Kallman

 

1759-1773        Tjänsten är troligen vakant.

 

1773-1784

Anders Andersson Kallman (15/4 1749-x/6 1790) och Anna Andersdotter (1738-27/4 1802) Han är son till båtsmannen i Sikhjälma Anders Ersson Sikberg (x/4 1719-x/7 1763) och Kerstin Andersdotter (x/12 1714-22/5 1767)och hon är från Bunken, Västland med fadern bonden Anders Jonsson. Han antas som fördubbling 1773 och anges vara obefaren. De gifter sej i Västland 1770 och får barnen Christina (18/9 1771-11/1 1846) se nedan och Anna (21/12 1774-25/1 1844) se båtsmanstorpet.

Han antas som ordinarie båtsman 24/4 1784 och flyttar då till båtsmanstorpet och byter namn till Friskman. Läs vidare om dem där.

 

Dottern Christina (18/9 1771-11/1 1846) flyttar till båtsmanstorpet med sin trolovade 1801. Läs mer om henne där.

 

1786-1789

Anders Andersson Kallman (1769-ca 1789) Han är son till torpare Anders Wallström (1738-16/2 1811) och Stina Olofsdotter (1738-14/2 1786) som kommer från Tierp resp Ununge. Han antas som fördubbling 10/2 1786, 17 år gammal. År 1789 är han antecknad som fånge, 20 år gammal. I husförhörslängden 1789-95 är angiven som död. I kriget med Ryssland togs svenska fångar. Ett exempel är det första slaget vid Svensksund 24 augusti 1789. En del finns dokumenterat i tex brev men det gäller i första hand officerare.

 

1790-1791

Lars Andersson Kallman (1770-x/3 1791) Födelseort är okänd, men återfinns inte i födelseboken för Hållnäs eller Västland. Antagen som fördubbling 23/2 1790, 20 år gammal. Död i tjänsten (hå ältag) (s60) i mars 1791, 21 år gammal, var och hur okänt. Finns noterad i husförhörslängderna 1789 till 95 dock inte noterad som närvarande vid förhör. Även angiven som död utan årtal. Saknas i dödboken.

 

1794-1795

Carl/Per Persson Kallman (1774-) Ska vara född i Hållnäs men återfinns inte i födelseboken. Antas som fördubbling 10/2 1794, 20 år gammal. Får vid 1795 års ”Generalmunstringsrulla” avsked med rotens tillstånd.

 

1795-(1811?)

Lars Larsson Kallman (1777-1808) Födelseort okänd. I 1795 års ”Generalmunstringsrulla” införd som fördubbling i stället för Carl Persson. Anges som drängen Lars Larsson, 16 år, obefaren, infödd. Det finns ingen Lars Larsson som föds i Hållnäs detta år. Angiven i husförhörslängden för 1789-95 närvarande 1795.