Skatviken, skattehemman

Göksnåre 4:x    Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

1/24 mantal          Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Avdelat 1862 från den andra delen av Göksnåre nr 43, Kumlet.

 

1862-1873

Skattebonde Mats Andersson (27/2 1827-27/9 1914) och Maria Helena Hålldin (22/10 1834-30/8 1919) Han är son från Göksnåre nr 4 och hon är från Malen. Hon flyttade till honom i Göksnåre 1857 och de gifte sej samma år. De fick Andreas (9/11 1858-8/5 1941) se nedan, och Anna Matilda (3/10 1860-11/5 1868) när de bodde i byn. Här anges det lite kryptisk ”eger Fr. bond, Mats Andersson i Malen” Om det var tänkt att han skulle ta över i Malen när han gift sej med äldsta dottern Maria Helena skulle han ha blivit ”frälsebonde i Malen” Nu blev det inte så utan han blev skattebonde här istället när en liten del av hans föräldrahem styckades av åt dem.

Här får de sen Carl Fredrik (25/12 1862-25/4 1884) som dör 1884, 21 år gammal av vattusot, Maria Augusta (24/9 1864-25/12 1864) som dör 3 månader gammal, Johan Gustaf (9/11 1865-13/2 1930) se nedan Dottern Anna Matilda dör 1868, 7 år gammal, av utan angiven orsak. De får sen Edla Maria (18/9 1868-11/6 1943) se nedan och Augusta (15/8 1871-10/6 1958) se nedan. De säljer och flyttar till hennes föräldrar i Malen 1873. Mats dör 1914, 87 år gammal och Maria Helena dör 1919, 84 år gammal, båda i Malen.

 

Sonen Andreas (9/11 1858-8/5 1941) som föds i Göksnåre, är 4 år när de flyttar till Skatviken och 15 år när de flyttar till Malen. När han är 35 år, 1893, gifter han sej med Anna Margreta Wahlöf (1/9 1860-30/3 1943) från Österleufsta och de tar över frälehemmanet Malen nr 1. Han dör 1941, 82 år gammal och hon dör 1943, också 82 år gammal båda i Malen.

 

Sonen Johan Gustaf (9/11 1865-13/2 1930) som tar namnet Andersson 11/10 1890. Han anges då ”vistas vid slöjdskolan i Karlskoga”

Om den kan nämnas: Det var en av de första yrkesskolorna i landet, den startades 1882 av missionsförbundet och undervisade i lantbruk, snickeri, måleri och smedsyrket. Även svenska språket, räkning, skrivning, ritning, bokhålleri samt kommunal- och statsförfattningar ingick i läroplanen. Den hade elever från hela mellansverige och drevs med kristen grund. Mitt antagande är att föräldrar som var med i missionsförbundet såg detta som en möjli skola för något eller några av sina barn. Man skulle vilja undersöka vad detta ställde för ekonomiska krav på föräldrarna i form av ev. avgifter, skolkläder, resor och inte minst förlorad arbetsresurs hemma.

6 maj 1891 gifter han sej med Maria Gustafva Ersdotter (20/1 1866-17/3 1937) från grannhuset i Malen och de får Anna Alfrida (1/8 1891-15/1 1932) Samma år flyttar de till Kårbo nr 1 och blir frälsebönder. De kommer tillbaka till Malen och han dör 1930, 64 år gammal, och hon dör 1937, 71 år gammal. Deras dotter Hanna Alfrida gifter sej 1918 med änklingen och rättaren Karl Joel Eriksson (3/8 1893-5/2 1954) från Forsmark. De får Inga Britta (19/9 1919-26/12 1931) som dör 12 år gammal, av febersjukdom och Tora Valborg (4/10 1920-) Hon dör 1932, tre veckor efter sin dotter, 40 år gammal, av hjärnblödning i Elgmossen, Forsmark.

 

Dottern Edla Maria (18/9 1868-11/6 1943) dör ogift i Malen 1943, 74 år gammal.

 

Dottern Augusta (15/8 1871-10/6 1958) gifter sej 1910 med Johan August Jansson (28/7 1882-22/2 1975) Hon dör 1958, 86 år gammal, och han dör 1975, 92 år gammal, båda i Lissbo.

 

 

1874-1898

”eger lägenheten” Skattebonde och snickare Karl Peter Andersson (30/7 1838-1/7 1914) och Anna Charlotta Jansdotter (30/1 1849-1/6 1910) De har precis gift sej 1874 och fått Karl Johan (18/10 1874-16/12 1952) se nedan, innan de flyttar hit. De kommer då från Snickars i Göksnåre by där han var född. De bodde hos hans bror och han tjänade som dräng och snickare. Hon är född Göksnåre nr 2. Här får de sen Maria Kristina (29/3 1876-8/4 1841) se nedan, Edla Augusta (18/10 1878-23/3 1968) läs om henne under Personer, Gustaf Erlaton (1/1 1881-1940) se nedan, Elon Gottfrid (16/12 1882-1966) se nedan, Hilma Josefina (10/2 1886-1975) se nedan.

De har även en hyresgäst som består av arbetskarlen Anders Petter Andersson (2/11 1849-15/10 1918) och hans hustru Brita Stina Persdotter (17/5 1838-22/11 1909) båda från Valö samt deras barn Andrietta Kristina (24/3 1871-2/5 1938) och Anders Gustaf (21/11 1872-10/7 1955) De flyttar in här 1873 från Österleufsta och flyttar vidare till Barknåre 1875.

Brita Stina Persdotter är dotter i Göksnåre nr 5, läs mer om henne i hennes egen berättelse under Personer.

Karl Peter och Anna Charlotta flyttar till Snesslinge nr 6, Börstil 1898 som de köper och blir hemmansägare. Anna Charlotta dör 1911, 61 år gammal av lunginflammation. Karl Peter bor kvar tillsammans med sonen och hans familj till sin död 1914. Han blir 75 år gammal.

Hemmanet köps 1898 av skepparen och trävaruhandlaren Jansson och hans svärfar skomakaremästaren A. Bohlin. Ovanstående notis kommer från Östhammars Tidning.

 

Sonen Karl Johan (18/10 1874-16/12 1952) gifter sej med Hulda Maria Matsson (20/10 1882-7/5 1965) och flyttar 1903 till Hökhuvud. När hans mor dör flyttar de till hans far i Snesslinge 1910 och tar över det hemmanet. Han dör 1952, 78 år gammal, i Skedika, Östhammar.Hon är då änka fram till sin död 1865 år gammal, då hon dör 83 år gammal i Pålsmora, Gimo

 

Dottern Maria Kristina (29/3 1876-8/4 1841) flyttar 1893 till och kommer tillbaka 1894. 1895 flyttar hon till Valö som piga och 1897 kommer hon hem igen. Hon flyttar med familjen till Börstil 1898 och får den oäkta Märta Ester Olivia (17/6 1900-26/6 1900) som dör 9 dagar gammal. När hennes mor dör flyttar hon 1907 till Snesslinge nr 5 som hushållerska. Hon kommer tillbaka hit 1911 och flyttar till Skäfthammar 1915. 1916 flyttar hon till Snesslinge nr 5 som hushållerska. Tillbaka 1918 och till Gråbovikarna, Sund 1919 som hushållerska. 1840 flyttar hon till ålderdomshemmet i Börstils by. Hon dör 1941, 65 år gammal, av åderförkalkning gissningsvis i benen eftersom hon fått gangrän (vävnadsdöd pga syrebrist)

 

 Sonen Gustaf Erlaton (1/1 1881-1940) flyttar till Amerika i april 1906. Obekräftad uppgift anger att han dör i USA 1940.

 

Sonen Elon Gottfrid (16/12 1883-1966) flyttar till Amerika i maj 1907. Obekräftad uppgift anger att han dör i USA 1966.

 

Dottern Hilma Josefina (10/2 1886-1975) flyttar till Gävle 1910. Hon kommer tillbaka 1911 och jobbar som piga åt sin bror till 1912 då hon flyttar till Snesslinge nr 5 som hushållerska. I april 1913 flyttar hon till Amerika. Obekräftad uppgift anger att hon dör i USA 1975.