Göksnåre nr 6, skattehemman, frälsehemman (Svante)

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:3    Fastigheten anges till 3 2/3 öresland på 1500-talet.

Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1732 som här benämns A och B.

Fastigheterna anges i jordeboken för 1787 till 2 1/6 öresland vardera vilket är lika med 3,25 hektar. Från 1788 anges det 1 5/6 öresland vardera vilket är lika med 2,75 hektar. Om detta stämmer skulle totalt 0,5 hektar ha sålts, av ägaren Leufsta bruk, till någon.

Säljs till Leufstabruk 1745.

Boningshuset finns 1822 på den tidigare platsen invid 7:4.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 19,274 ha.

Ladugård och uthus byggs på den nya platsen 1936.

Boningshuset är byggt 1937 och delvis flyttat från den tidigare placeringen.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Moderniserat 1943.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949.

 

1599-1600

Lars Pärsson (före 1560-) Omnämns som ägare i Upplands handlingar. Han har troligen sonen Pär (före 1595-) som tar över.

 

1615-1636

Skattebonden Pär Larsson (före 1580-) Han är son i huset. Han är angiven i jordeboken för år 1615-1636 och i Älvsborgs lösen. Han har troligen sonen Lars (före 1620-) som tar över.

 

1640-1666

Skattebonden Lars Pärsson (före 1600-) Han är son i huset. Han är angiven i jordeböckerna för åren 1640-1670. Han kanske får en dotter Malin (före 1618-x/8 1676) Han kanske får dottern Elisabet (ca 1615-x/4 1688) som får ta över här. Detta är bara antaget.

 

1642-1651

Erik Nilsson (före 1629-1665) och nn (-1673) Han finns angiven i mantalslängder 1642-1651 och jordeböcker 1645-1672. Han är troligen bror till Mats Nilsson. Han är troligen son till Erik Larsson.

1666-1680

Mats Ersson (1625-x/4 1696) och Elisabet (ca 1615-x/4 1688) Mats finns angiven i mantalslängden 1666-1682. De har sonen Per (1647-) som tar över här.

1650-1682

Skattebonde Mats Nilsson (1623-x/2 1693) och hans hustru Maria Ersdotter (-1684). Han är möjligen bror till Eric Nilsson. Hans föräldrar är troligen Nils Ersson (-1665) och hans hustru (-x/3 1673) Mats har också en bror, Per Nilsson Duus som levde i Slada. Maria är möjligen från Sikhjelma. De får barnen Per (1647-x/4 1697) som tar över här, Anna (1656-x/6 1716) se nedan, Nils (1661-x/5 1696) se nedan, Erik (21/1 1666-10/11 1740) som tar över efter sin bror Per.

Mats mor dör x/3 1673 ??. Maria kan vara den ”Maria i Göksnåre” som anklagas för häxeri 1675. Mats är angiven som en av byns jordägare 1679 när Skaten säljs. Mats dör 1693, ca 70 år gammal.

Sonen Per tar över.

 

Dottern Anna (1656-x/6 1716) gifter sej 1682 med Nils Nilsson (1657-30/1 1725 i Fagerviken och Nils (x/3 1683-), Mats (x/1 1686-), Per (x/11 1688-), tvillingarna Erik (x/11 1689-före x/5 1691) och Johan (x/11 1689-) samt Erik (x/5 1691-) och Anna (x/4 1695-) Anna dör 1716, 60 år gammal. Endast ett av barnen lever 1725 när Nils dör 1725, 68 år gammal.

 

Sonen Nils (1661-x/5 1696) bor kvar i Göksnåre och dör 1896, 35 år gammal.

 

 

1680-1697

Per Matsson (1647-x/4 1697) och Anna Hansdotter (1653-x/12 1704) Han är son i huset. Han är angiven i jordeböckerna för åren 1680-1696. De gifter sej 1681 och får barnen Maria (x/10 1682- x/4 1742) se nedan, Mats (x/8 1684-) se nedan, Hans (x/11 1686-x/3 1687) som dör några månader gammal, Anna (x/2 1688-) se nedan, Anders (x/3 1690-1752) se nedan, Brita (x/4 1692-) se nedan och Per (x/4 1695-5/9 1725) se nedan.

Per Matsson har har börjat dra på sej skulder till De Geer som slutar med att han tar över 1745. När Per dör tar hans bror Erik över.

 

Dottern Maria Persdotter (1682-x/4 1742) gifter sej 1708 med sockenskomakaren Johan Jönsson (1680-x/3 1742) Han är född i Hållen och de bosätter sej i Hermansbo. De får Jöns (1710-1710) som dör samma år han föds, Anna (26/11 1711-26/12 1797), Per (1714-x/4 1742) dör 28 år gammal i Hermansbo, Johan (1717-22/3 1742) dör 25 år gammal i Hermansbo och Elisabet (1721-27/5 1758) se nedan. Maria och Johan dör båda i Hermansbo 1742, 60 respektive 62 år gamla. 4 personer i samma familj dör samtidigt, orsaken är tyvärr oklar. Av deras barn lever nu bara Anna och Elisabet. Anna gifter sej med Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) i Göksnåre. Se Göksnåre nr 6B. Elisabet gifter sej med skogvaktaren Anders Olsson (1712-14/8 1800) i Hållen. Läs mer om henne och hennes arv under Göksnåre nr 6B.

 

Sonen Mats (x/8 1684-) gifter sej 1798 med Karin Simonsdotter från Julö

 

Dottern Anna (x/2 1688-) Oklart.

 

Sonen Anders (x/3 1690-1752) tar sej namnet Löf Persson och gifter sej med Margareta Ersdotter (10/8 1690-2/9 1738) och får 5 barn. När han blir änkling gifter han om sej med Margareta Persdotter (x/1 1703-3/12 1774) i Kuggböle. Läs om dem där.

 

Dottern Brita (x/4 1692-) Oklart.

 

Sonen Per (x/4 1695-5/9 1725) blir båtsman Berg i Årböle 1715 och gifter sej 1722 med Brita Olofsdotter (1692-9/2 1768) och får Per (1722-), Anders (1724-) och Maria (1726-) Han dör 1725, 30 år gammal av frossa.

 

 

1697-1707

Erik Mattsson Duus (21/1 1666-10/11 1740) och Kerstin Persdotter (1657-x/5 1707) Han är bror till Per och hon är från Griggebo. Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Erik har det, han finns inte i militära register. De gifter sej 1695. Han är angiven i jordeböckerna 1700-1706. Han finns också med i brukets bondeböcker. De får Mats (22/7 1700-24/3 1762) som senare tar över och Erik (x/4 1707-x/7 1707) som dör tidigt. Troligen dör Kerstin i barnsäng när hon får Erik, dock är datumen någonstans felaktiga. Hon kan rimligen inte begravas 2 månader före innan han döps. Att hon dör 1707 stämmer väl med texten om Erik när han dör, se nedan. Erik gifter om sej med Anna Ersdotter.

 

 

1707-1720

Erik Mattsson Duus (21/1 1666-10/11 1740) och Anna Ersdotter (x/3 1685-16/5 1766) Han är änkling i huset och hon är från Lillkullen. Han är angiven i mantalslängden 1709-1720 och i jordeböckerna 1707-1720. Han finns också med i brukets bondeböcker. Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Erik har det, han finns inte i militära register. De gifter sej 1707 och får barnen Maria (x/7 1708-x/12 1717) som dör 9 år gammal, Erik (x/3 1711-) se nedan och hans tvilligbror Per (x/3 1711-x/4 1711) som dör tidigt, Anna (x/4 1712-) se nedan, Anders (x/3 1715-x/4 1715) som också dör tidigt, Brita (x/3 1716-) se nedan och Maria (12/11 1718-12/11 1797) se nedan.

Prästen skrev i dödboken om honom “Erik Mattsson i Göksnåre, född därstädes 1666-01-21, far Mats Nilsson, mor Maria, gift 2 ggr. 1:a giftet år 1695 då han var 28 år gammal med Karin Persd. ifrån Griggebo, sammanlevde med henne i 12 år och avlade 2 barn varav 1 son lever, 2:a giftet år 1707 med sin kvarlåtna hustru Anna Ersd. ifrån Kullen sammanlevat med henne 33 år och avlat ? barn varav 1 son och 3 döttrar lever, den 10/11 blev han hastigt sjuk om morgonen och dödde strax om en liten stund i en ålder av 74 år.

När hon dör, 25 år senare, skriver prästen om henne “Änkan Anna Ersd. i Göksnåre, född i Lill Kullen 22/3 år 1685, far Erik Ersson, mor Anna Olofsd. gift den 28/10 år 1707 med Erik Mattsson i Göksnåre, sammanlevde med honom i 33 år och 14 dagar intill hans död den 10/11 år 1740, haft tillhopa 7 barn varav 1 son och 3 döttrar lever, hon har varit änka i 25 1/2 år, fört ett stilla och saktmodigt leverne, blev sjuk den 11/3 av hosta och svullnad i benen och blev död den 16/5 i en ålder av 81 år och 6 veckor.”

Sonen Mats tar över.

 

Sonen Erik (x/3 1711-) Oklart

 

Dottern Anna (x/4 1712-) Oklart

 

Dottern Brita (x/3 1716-) är troligen den som gifter sej 1738 med drängen Per Ersson (x/12 1714-) från Barknåre. Fader Erik Persson. Oklart.

 

Dottern Maria (12/11 1718-12/11 1797) gifter sej 1740 med båtsman Anders Olofsson Rotman (-1739) som dör, troligen, 1739. Han saknas i Soldatregistret och finns inte i Hållnäs Död- och begravningsbok. Hon gifter om sej 1740 med Erik Andersson Berg (1717-24/7 1773) och de tar över Göksnåre nr 5B. Läs mer om dem där.

 

 

1721-1760

Skattebonde och senare frälsebonden unge Matts Ersson (22/7 1700-24/3 1762) och Kerstin Ersdotter (x/6 1699-24/1 1770) Han är son i huset och hon är syster till Anders Ersson i granngården. Han är angiven i mantalslängden 1721-1742 och i jordeboken för 1722-1742. De gifter sej 1723 och får barnen Kerstin (x/6 1724-x/10 1725) som dör drygt ett år gammal, Brita (x/3 1723-) se nedan, Erik (x/3 1728-29/9 1787) som tar över här, Maria (x/11 1730-11/3 1801) se nedan, Christina (x/2 1733-) se nedan, Mats (17/8 1735-9/5 1799) se nedan, Anders (31/3 1738-18/3 1814) se nedan och Anna (15/6 1740-10/5 1813) se nedan.

1732 delas hemmanet i 2 delar som här benämns A och B. I brukets jordebok 1735 anges hans skuld till 140 riksdaler.

Gården säljs till Charles De Geer 1745 i en överenskommelse där även hennes bror Anders Ersson och hans farbror Per Matsson ingår. 1747-1748 anges att unge Matz Ersson säljer sin halva av detta hemman (1/8 mantal, 1 1/12 öresland) för 600 daler.

Matts fortsätter som frälsebonde medan Anders får gå från sin gård och bli torpare och skogvaktare i Snickars. Läs avtalet om detta under Berättelser. Mats dör efter att ha varit sängliggande 4 ½ år och Kerstin var sängliggande 1 ½ år med stark bröstvärk och lungsot innan hon dog. Sonen Eric tar över.            En Erik Matsson omnämns 1748 i Sam Tärnströms protokoll. Det kan vara Mats som är med på det mötet.

 

Dottern Brita (x/3 1726-) Hon försvinner före 1755.

 

Dottern Maria (x/11 1730-11/3 1801) Hon är 23 år då hon flyttar till Skaten som piga. Hon är kvar på samma ställe i Skaten i 47 år innan hon dör, 70 år gammal. Enligt död- och begravningsboken var hon ”sjuk flera år i lungsotenoch dog i samma sjukdom d 11 mars efter 8 dagars sängliggande”

 

Dottern Christina (x/2 1733-) försvinner före 1755.

 

Sonen Mats (17/8 1735-9/5 1799) gifter sej med änkan Barbro Persdotter (18/2 1828-) från Hållen 1766. Hon har barnen Erik (1/12 1752-), Per (2/2 1755-), Andreas (13/2 1756-21/2 1761) som dör 5 år gammal, Ingrid (25/3 1758-), Lars (4/3 1760-4/3 1760), Johan (15/8 1761-x) och Brita (22/6 1763-9/4 1768) som dör av kopporna 5 år gammal. De får tillsammans Stina (14/1 1767-efter 1799) och Mats (2/10 1768-efter 1799) Mats dör 1799, 64 år gammal.

Bonden Mats Mattsson i Hållen, född i Göksnåre 1735-08-17, far Mats Ersson, mor Stina Ersd. gift den 23/3 år 1766 med efterlevande Barbro Persd. levat med henne i 33 år och haft 3 barn, 1 son och 1 dotter leva, ett barn dödfött, sjuklig i flera år och dog i lungsoten efter 8 dagars sjukdom den 9/5 i en ålder av 64 år.”

 

Sonen Anders (31/3 1738-18/3 1814) Han flyttar eventuellt till Vendel 1766 eller 67. Han kommer tillbaka hem 1769. Han flyttar hemifrån minst två gånger till utan att det finns någon notering om det. Det finns däremot noteringar om att han kommer tillbaka 1771 och 1776. Han är sjuklig och flyttar till sin syster Anna I Kullen från Älvkarleby 1808 och bor här som inhyses tills när hon dör 1813 då han flyttar till föräldrahemmet i Göksnåre. Han benämns den gamle bruksarbetaren när han dör i Göksnåre av lungsot 76 år gammal.

 

Dottern Anna (15/6 1740-10/5 1813) gifter sej 1785, 45 år gammal, med dagakarlen Anders Olofsson (7/8 1735-22/3 1788) från Kullen som dör 3 år senare, 52 år gammal, av vattusot. Anna bor kvar till sin död, 1813, 73 år gammal, av frossa. Hennes bror Anders är sjuklig och flyttar hit från Älvkarleby 1808 och bor här som inhyses tills när hon dör då han flyttar till föräldrahemmet i Göksnåre samtidigt med hans halvsyster pigan Maja Matsdotter (25/11 1791-) som flyttat hit år 1800.

 

 

1760-1786

Frälsebonden Eric Mattsson (19/3 1728-29/9 1787) och Brita Ersdotter (x/3 1723-13/10 1807) Han är son i huset och hon från Kussil. De gifter sej 1753. År 1760 har han en skuld på 291 riksdaler till bruket. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Han är angiven i Leufsta bruks Bondebok och i jordeböckerna fram till 1786. De får Mats (17/9 1754-11/4 1828) som tar över, Erik (16/9 1757-) se nedan och Anders (25/1 1760-) se nedan.

Eric dör 1787, 59 år gammal. När Brita dör i bråck dör efter att varit änka i 20 år ser vi i hennes bouppteckning att hon har 5 ägodelar till ett värde av 4 riksdaler 4 skilling banco. Hon bodde hos sin son Mats Ersson. Sonen Mats tar över.

 

Sonen Erik (16/9 1757-) tar sej namnet Eklund och står i början på 1780-talet angiven med anteckningen ”studiosus Gymnasist” Han finns angiven i rullorna för Wasaskolan i Gefle där han tar gymnasieexamen 1779. 5 juni 1783 skrivs han in på Uppsala universitet och tillhör då naturligtvis Upplands nation. Även då anges han vara född 1758, kanske har han angivit att han var ett år äldre redan i Gävle. Där står ”Patre Agriqola in Hållnäs” vilket man inte behöver kunna latin för att förstå (fader bonde) Nästa, och sista, raden anger ”musis valedixit” Det betyder ungefär ta farväl av musan. Denna text finns angiven även på andra studenter så det betyder troligen att de tagit farväl av akademien, dvs slutat på universitetet. I universitetets matriklar över studenter har jag letat efter honom och xxx. Det är ännu oklart var han tar vägen. Han finns inte med i samlingarna av herdaminnen över kyrkomän i Uppsala stift.

 

Sonen Anders (25/1 1760-) flyttar hemifrån 1783. Försvinner.

 

 

1787-1794

Frälsebonden Mats Ersson (17/9 1754-11/4 1828) och Caisa Larsdotter (1757-25/1 1794) Han är son i huset och hon är från Snatra, Västland. De är fmmmmff resp fmmmmfm till Sven-Erik Holmström i Göksnåre 7:12. De gifter sej 1782 och är då angivna som dräng och piga. Han är angiven i Leufsta bruks Bondebok och i jordeböckerna från 1787. De får barnen Brita (7/4 1784-14/3 1805) som dör i rödfeber 20 år gammal, Eric (22/4 1786-27/3 1865) som senare blir nybyggare i Göksnåre 7:12 läs mer om honom under nästa generation och under den fastigheten, Lars (13/12 1788-1/4 1823) se nedan, Maja (25/11 1791-8/9 1834) se nedan och Mats (21/1 1794-7/2 1794) som dör drygt 2 veckor gammal.

Här bor även hans farbror, gamle bruksarbetaren Anders Mattsson (31/3 1738-18/3 1814) sista året av sitt 76-åriga liv.

Caisa dör 25 januari 1794, 4 dagar efter att hon fött sonen Mats som sedan själv dör 7 februari. Mats gifter om sej.

 

Sonen Lars (13/12 1788-1/4 1823) bor kvar hemma. Under 1810-talet anges något om honom som kan tolkas ”något svagt förstånd” Han dör 1823 vid ett ”olycksfall genom ett träds fallande” 35 år gammal.

 

Dottern Maja (25/11 1791-8/9 1834) flyttar redan år 1800, bara 9 år gammal, till Kullen. Hon bor där hos sin halvsyster Anna, se förra generationen. Hon flyttar tillbaka hem 1813 och gifter sej 1821 med tjänstedrängen Anders Ersson (10/5 1797-31/12 1875) från Film och tar över här ca 1825, se nästnästa generation.

 

 

1794-(1825)

Frälsebonden Mats Ersson (17/9 1754-11/4 1828) och Brita Ersdotter (3/2 1752-2/7 1826) Han är änkling i huset och var tidigare gift med Caisa. Brita är född i Göksnåre nr 2 och var tidigare gift i Pålsbo med Lars Markusson (3/10 1753-1/1 1783). Mats är angiven på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 149-179. De gifter sej 1794 men får inga gemensamma barn.

Om hans son Eric står i husförhörslängden för 1803-1809: Undergått uppskrift 1807 för förhöret 1806. Han verkar ha flyttat 1808 och uppenbarligen är det Uppsala han flyttat till för han gifter sej där 13 mars 1810 med Brita Stina Jacobsdotter (20/10 1779-15/12 1855) som följer med till Göksnåre. Hon är född i Filsarby, Tolfta. I husförhörslängden för 1810-16 är han angiven som: Nybyggaren. De får barnen Anna Cajsa (4/12 1810-31/3 1907) och tvillingarna Stina Lisa (8/11 1817-27/5 1853) och Gustafva (8/11 1817-15/5 1903) 1817 står det något som tolkas som att far och son delar på en dräng. Troligen har Eric då flyttat till Göksnåre 7:12 ”Nybygget då”.

Brita dör 74 år gammal av vattusot och 2 år senare dör Mats lika gammal och med samma dödsorsak.

Pigan Anna Kallman Friskman (21/12 1774-) bor här 1805-1808. Hon är dotter till fördubblingsbåtsmannen i byn Anders Kallman som blev ordinarie båtsman 1784 och då fick byta namn till Friskman. Hon gifter sej med korpralen vid Kungliga Jägerhorns regemente Jonas Hök (1772-) 1808 och de flyttar till den nuvarande båtsmannen Lars Larsson Friskman.

Dottern Maria tar över.

 

 

(1825)-1834

Frälsebonden Anders Ersson (10/5 1797-31/12 1875) och Maria Mattsdotter (25/11 1791-8/9 1834) Han är från Film och bror med Olof Gräs Friskman som blir båtsman i byn 1823 och hon är dotter i huset. De gifter sej 1821 och får Caisa Maria (8/11 1821-14/9 1822), som dör 10 månader gammal, Jan Erik (30/9 1823-25/1 1824) som dör 4 månader gammal, Mats (19/2 1825-27/11 1894) se nedan, Maja Brita (29/7 1829-10/9 1862) läs hennes egen historia under Personer, Anna Caisa (28/7 1832-25/9 1832) som dör av okänd anledning 3 månader gammal och Anders (11/10 1833-18/10 1833) som dör efter 8 dagar av okänd anledning.

Pigan Anna Larsdotter (12/7 1789-24/11 1832) dör i magvärk 43 år gammal. Hon kom från Leufsta och har samma år fått den oäkta sonen Mattias (24/3 1832-15/10 1893) som bor kvar i Leufsta. Annas bouppteckning visar att hon har en guldring och guldörhängen värda 4 riksdaler 24 skilling banco. Utöver kläder består hennes ägodelar av 1 hörnskåp, 1 spegel, 2 askar, 1 koffert, 1 brännvinskagge och 1 sax. Hennes samlade tillgångar värderas till 47 riksdaler och hon har inga skulder.

Maria dör i koleran 1834, 42 år gammal. Anders gifter om sej.

När koleran härjar i byn tar sej drängen Erik Andersson ”Stor-Erik” eller ”Stor-Jerker” an de sjuka och döda. Läs om honom under Personer.

 

Sonen Mats (19/2 1825-27/11 1894) blir senare backstugeman under Göksnåre nr 4 i Stenolvet. Läs mer om honom där.

 

 

1834-1840

Frälsebonden Anders Ersson (10/5 1797-31/12 1875) och Brita Stina Hållvast (1791-30/1 1870) Hon är född i Österleufsta och han är änkling i huset. De gifter sej 1835. Hon var tidigare gift med Mats Matsson i Göksnåre nr 3 som dog i koleran 28/8 1834. En månad efter att hon blev änka föder hon deras barn Maria Brita (26/9 1834-), som flyttar runt i grannskapet som piga några år innan hon 1855 flyttar till båtsmanstorpet i Göksnåre och gifter sej med båtsmannen Anders Erik Friskman. Läs vidare om hur hon slutligen utvandrar.

Efter att Brita Stina dött flyttar Anders 1872 till sin son Anders i Stenolvet. Britta Stinas dotter Anna Stina från första giftet tar över.

 

 

1840-1843

Frälsebonden Eric Österberg (10/9 1805-27/11 1843) och Anna Stina Mattsdotter (20/3 1819-30/9 1879) Hon är dotter i huset och han är från Film. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 21 på den kartan. De gifter sej 1840 och får barnen Anna Brita (21/8 1840-20/12 1926) se nedan, Eric (1/10 1841-11/1 1890) läs om honom i hans egen berättelse under Personer, och Mats (20/8 1843-31/10 1914) som tar över här 1873. När Eric dör är Matts bara 3 månader gammal.

Erics bouppteckning redovisar bland annat 2 hästar, 1 får, 1 ko, 3 kvigor, 1 oxe, 2 kalvar, 3 får, 2 lamm och 1 svin till ett värde av 105 riksdaler. Den totala behållningen är 251 riksdaler men han har skulder på nästan lika mycket, 244 riksdaler. Han är skyldig till Olof Sjögren i Årböle 77 riksdaler, Lars … i Kjerfven 26 rd, Leufsta 89 rd, Leufsta sockenmagasin 32 rd och Hållnäs sockenmagasin 9 rd. När han dör gifter hon om sej.

 

Dottern Anna Brita (21/8 1840-20/12 1926) flyttar 1860 till Göksnåre 7:9 och gifter sej med torparen Lars Eric Hållman. Läs vidare om henne där.

 

 

1844-1873

Frälsebonden Lars Erik Larsson Hålldin (20/3 1819-17/3 1887) och Anna Stina Mattsdotter (20/3 1819-30/9 1879) Hon är änka i huset och han är född i Stånggrund. Hans farfar och farmor var frälsebonden Lars Johansson och Margareta Markusdotter i Göksnåre nr 6. Han flyttar in 1844 och de gifter sej samma år. De får inga barn. Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. Lars Erik blir ofärdig 1873, bara 54 år gammal, och hennes son Mats tar över. Anna Stina dör 1879, 60 år gammal, utan angiven orsak men Lars Erik lever vidare till 1887 när han dör, 3 dagar före sin 68-årsdag av kräfta.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1871 från Göksnåre nr 1A. Han flyttar till Göksnåre nr 2 Norrgården 1872 men 1873 kommer han tillbaka hit. Läs om hela hans liv under Personer.

 

 

1873-1893

Brukaren och frälsebonden Mats Österberg (20/8 1843-31/10 1914) och Katarina Sofia Vestergren (21/11 1839-19/4 1914) Han är son i huset och hon är piga här i huset sen 1868. Se nedan för hennes bakgrund. Katarina Sofia har, medan hon var piga här, fått den oäkta dottern Anna Sofia (2/9 1869-19/3 1960) som senare tar över här. De gifter sej 1871 och får Herman Wilhelm (25/8 1872-17/12 1872) som dör knappt 4 månader gammal, Kristina Matilda (4/1 1874-8/3 1966), läs om henne i hennes egen berättelse under Personer, Karl Erik (21/3 1875- 2/10 1947) läs om honom i hans egen berättelse under Personer, Johan Alfred (3/3 1877-26/2 1878) som dör 1 år gammal, Johan Gustaf (14/5 1880-30/7 1961) läs om honom i hans egen berättelse under Personer, Ida Josefina (10/4 1883-14/5 1968) läs om henne i hennes egen berättelse under Personer.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) jobbade här under den förra generationen. Efter en ettårig utflykt till Göksnåre nr 2 Norrgården 1872-73 kommer han tillbaka hit och flyttar 1880 till Göksnåre nr 4:3B (4:27) Läs om hela hans liv under Personer.

Katarina Sofia Vestergren (21/11 1839-19/4 1914) föddes i Gefle. Hennes föräldrar var Olof Vestergren (14/9 1814-19/10 1892) från Sikhjelma och Anna Margareta Jakobsdotter (7/10 1815-13/6 1895) från Slada. Föräldrarna gifte sej när de bodde i Slada men flyttade till Gefle 1838. Där blev fadern varvstimmerman och där föddes Katarina Sofia. 1843 flyttade familjen tillbaka till Hållnäs och Slada där de blev torpare. Katarina Sofia flyttade hemifrån 16 år gammal och gjorde en lång resa runt i socknen innan hon till slut hamnade i Göksnåre. Hon var piga i Hållen, Slada, Norr Finnbo, Griggebo och Åddebo åren 1855-1868.

Både Mats och Katarina Sofia dör 1914. Han blev 71 år och hon blev 74 år gammal.

Hennes dotter Anna Sofia tar över.

 

 

1893-(1916)

Brukaren August Theodor Andersson (9/11 1858-13/9 1937) och Anna Sofia Österberg (2/9 1869-19/3 1960) Hon är dotter i huset. Han är född i Marbäcks socken. Läs mer om honom i hans egen berättelse under Personer. Han flyttar hit till Göksnåre 1886 och blir dräng här. 1887 flyttar han vidare till Flottskär men kommer tillbaka 1888 och gifter sej med dottern i huset Anna Sofia och de får August Hjalmar (12/8 1888-21/4 1978) som senare tar över här. 1890 flyttar de till Elfkarleby där de får dottern Elin Sofi (3/8 1890-24/7 1970) se nedan. De kommer tillbaka hit 1893 och tar över här. De får Matilda Andrietta (29/4 1893-19/12 1961) se nedan, 1894 bygger bruket nytt stall, redskapslider och vedbod. De får sen även Anna Salida (19/4 1899-22/5 1975) se nedan.

Anna Sofias föräldrar bor kvar här till sin död 1914.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns A Th Andersson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

I folkräkningen 1910 anges att de bor i Skatviken med alla fyra barnen och med hennes föräldrar. Denna uppgift stämmer inte med några uppgifter i församlingsböckerna så vi får anse det vara ett missförstånd.

Sonen August Hjalmar tar över.

 

Dottern Elin Sofi (3/8 1890-24/7 1970) gifter sej 1915 med arbetaren Emil Fredrik Lindqvist (12/8 1888-21/4 1978) och får Sven Emil (24/10 1915-25/12 1967) De flyttar till Forsmark 1916, kommer tillbaka 1918 och får Carl Helge (26/7 1920-21/9 1990) men då bor de i skogshuggarställe nr 2 som är det fd Göksnåre nr 1. Läs vidare om dem där.

 

Dottern Matilda Andrietta (29/4 1893-19/12 1961) flyttar 1913 till Önsbo, Vavd som piga. 1914 flyttar hon hem igen. Hon bor kvar hemma och flyttar med föräldrarna 1936 till Kullen. Hon bor kvar där ända till 1961 när hon dör, 68 år gammal.

 

Dottern Anna Salida (19/4 1899-22/5 1975) bor kvar hemma och flyttar med föräldrarna 1936 till Kullen. Hennes far August Theodor dör där 1937, 78 år gammal. Hennes mor Anna Sofia bor kvar i Kullen ända till 1960, när hon dör 90 år gammal. Anna Salida dör 1975, 76 år gammal, i Lövstabruk. Hon anges då som ogift.

 

 

(1917)-1936

August Hjalmar Andersson (12/8 1888-21/4 1978) och Gustava Andretta Carlström (5/9 1890-24/8 1968) Han är son i huset och hon kommer närmast från en tjänst som piga hos sin moster i Göksnåre nr 3 och är också född i det huset. De gifter sej 1913 och får August Edler (1/12 1913-14/12 1917) som dör 4 år gammal av sockersjuka, Hjalmar Elmer (3/10 1917-18/6 2006), Margit Altea (23/10 1919-4/4 2007) och Asta Ailiss Viola (29/6 1930-29/11 1947)

1956 sitter August Hjalmar i kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden taxeringsnämnden och kyrkofullmäktige.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 348. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:3 tillkommer.

I folkräkningen 1930 kommer en konstig uppgift. Det anges att August Hjalmar och Gustava Andretta, tre av deras barn, August Theodor och Anna Sofia och två av deras barn bor i Matuva, Hållnäs. Vad detta är för by eller ort som man uppfunnit är oklart. Det finns några otydliga noteringar för dem när de bor i Kullen som delvis skulle kunna tolkas som Matuva men det är oklart. Denna uppgift stämmer inte med några uppgifter i församlingsböckerna så vi får anse det vara ett missförstånd.

August Hjalmar och Gustava Andretta flyttar med två av sina barn till Kullen 1936. Även hans föräldrar August Theodor och Anna Sofia med deras två yngsta döttrar Matilda Andrietta 43 år och Anna Salida 37 år flyttar med. August Theodor dör 1937, 78 år gammal. Anna Sofia bor kvar i Kullen ända till 1960, när hon dör 90 år gammal.

Gustava Andretta dör 1968, knappt 78 år gammal, i Vavd och August Hjalmar dör 1978, 89 år gammal i Lövstabruk.

 

Dottern Margit Altea (23/10 1919-4/4 2007) flyttar samtidigt till Vavd som hembiträde. Hon gifter sej med Karl Ivar Östergren (12/12 1908-21/11 1992) från Vendel. Han dör 1992, 83 år gammal i Skärplinge och hon dör 2007, 87 år gammal, i Söderfors.

 

Sonen Hjalmar Elmer (3/10 1917-18/6 2006) blir byggnadsarbetare och gifter sej 1941 med Agda Viola (23/2 1920-2/2 2008) och bosätter sej i Vavd. Han dör 2006, 88 år gammal, i Karlholm. Hon dör 2008, 87 år gammal, i Söderfors.

 

Dottern Asta Ailiss Viola (29/6 1930-29/11 1947) dör 1947, 17 år gammal, i Vavd.

 

Den här fastigheten ägs då fortfarande av bruket, nu i form av skogsbolaget Korsnäs.

 

 

1937-(1973)

Hemmansägare Karl Hjalmar Olsson (9/8 1906-12/6 1983) och Maja Vallinder/Persson (31/1 1913-19/10 2004) De kommer från Vavd där de bodde hos hans föräldrar hemmansägare Karl Edvard Olsson och hans hustru Selma Kristina Larsson. Karl Hjalmars farfar och farmor var Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-6/2 1955) som flyttade från Göksnåre nr 2B år 1904. Hjalmar var också vice brandchef i Hållnäs.

Delar av huset flyttas nu till den nuvarande platsen och byggs upp till det nuvarande huset. Troligen friköps gården nu. Det som var kvar på den ursprungliga platsen såldes som bränsle under kriget.

De får har fått Lars Hjalmar (12/10 1934-) i Vavd och får här Karl Svante (10/9 1939-) och Lisbet Ann-Marie (10/7 1941-) se Göksnåre 7:230. De är alla omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949. 1956 sitter Karl Hjalmar i kommunalfullmäktige. Lars Hjalmar flyttar 1958 till Karlholmsbruk.

En stor artikel med bild om Hjalmar Olsson i Göksnåre publiceras 30/6 1977 i UNT. Han berättar där att hans synproblem började 1961 då synen på högra ögat försvann helt på någon vecka. Han fortsatte jordbruket och skogskörningen trots handikappet men 6 år senare, 1967, var det dags för det andra ögat. Det var grå starr han drabbats av och med operationer och glasögon kunde han fortsätta med arbetet. En olyckshändelse i januari 1973 då Hjalmar halkade och slog i bakhuvudet gjorde att näthinnan gick sönder. Han genomgick ett par operationer men synen gick inte att rädda. Jordbruket fick delvis avvecklas och övertas av sonen Svante som hade biffkor ett tag innan han gick i pension.

 

Skärmavbild 2017-01-22 kl. 15.21.36

Hjalmar Olsson i UNT 30/6 1977

1979 Hjalmar och Maja Olsson

Hjalmar och Maja Olsson tillsammans med Valborg Karlsson från Synskadades Riksförbund 1979

 

 

(1973)-           Svante Olsson (10/9 1931-)

1979 Svante Olsson och nn

Svante Olsson och nn på skördetröska 1979