Göksnåre nr 6, skattehemman, frälsehemman (Svante)

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:3    Fastigheten anges till 3 2/3 öresland på 1500-talet.

Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1732 som här benämns A och B.

Fastigheterna anges i jordeboken för 1787 till 2 1/6 öresland vardera vilket är lika med 3,25 hektar. Från 1788 anges det 1 5/6 öresland vardera vilket är lika med 2,75 hektar. Om detta stämmer skulle totalt 0,5 hektar ha sålts, av ägaren Leufsta bruk, till någon.

Säljs till Leufstabruk 1745.

Boningshuset finns 1822 på den tidigare platsen invid 7:4.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 19,274 ha.

Ladugård och uthus byggs på den nya platsen 1936.

Boningshuset är byggt 1937 och delvis flyttat från den tidigare placeringen.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Moderniserat 1943.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

 

1642-1651

Erik Nilsson (före 1620-1665) och nn (-1673) Han finns angiven i mantalslängder 1642-1651 och jordeböcker 1645-1672. Han är troligen bror till Mats Nilsson. Hans föräldrar är troligen Nils Ersson (-1665) och hans hustru (-x/3 1673)

 

1650-1682

Skattebonde Mats Nilsson (1623-x/2 1693) och hans hustru Maria Ersdotter (-1684) som möjligen är från Sikhjelma. Han är troligen bror till Eric Nilsson. Hans föräldrar är troligen Nils Ersson (-1665) och hans hustru (-x/3 1673) Mats och Erik har även brodern Per Nilsson Duus som levde i Slada.

De får barnen Per (1647-x/4 1697) som tar över här, Anna (1656-x/6 1716) se nedan, Nils (1661-x/5 1696) se nedan och Erik (21/1 1666-10/11 1740) som tar över när brodern Per dör.

Mats mor dör x/3 1673 ??. Maria kan vara den ”Maria i Göksnåre” som anklagas för häxeri 1675. Mats är angiven som en av byns jordägare 1679 när Skaten säljs.

Maria dör 1684, oklart hur gammal och Mats dör 1693, ca 70 år gammal.

 

Sonen Per tar över.

 

Dottern Anna (1656-x/6 1716) gifter sej 1682 med Nils Nilsson (1657-30/1 1725 i Fagerviken och de får Nils (x/3 1683-), Mats (x/1 1686-), Per (x/11 1688-), tvillingarna Erik (x/11 1689-före x/5 1691) och Johan (x/11 1689-) samt Erik (x/5 1691-) och Anna (x/4 1695-) Anna dör 1716, 60 år gammal. Endast ett av barnen lever 1725 när Nils dör 1725, 68 år gammal.

 

Sonen Nils (1661-x/5 1696) bor kvar i Göksnåre och dör 1896, 35 år gammal.

 

 

1680-1697

Skattebonde Per Matsson (1647-x/4 1697) och Anna Hansdotter (1653-x/12 1704) Han är son i huset. Hon är född i Evalla med föräldrarna Hans Andersson (1617-z/4 1697) och Maria Larsdotter (-x/5 1675) Han är angiven i jordeböckerna för åren 1680-1696. De gifter sej 1681 och får barnen Maria (x/10 1682- x/4 1742) se nedan, Mats (x/8 1684-) se nedan, Hans (x/11 1686-x/3 1687) som dör några månader gammal, Anna (x/2 1688-) se nedan, Anders (x/3 1690-1752) se nedan, Brita (x/4 1692-) se nedan och Per (x/4 1695-5/9 1725) se nedan.

Per Matsson har har börjat dra på sej skulder till De Geer som slutar sen med att han tar över 1745. När Per dör, 50 år gammal, tar hans bror Erik över. Hustrun Anna dör 1704, 51 år gammal.

 

Dottern Maria Persdotter (x/10 1682-29/3 1742) gifter sej 1708 med sockenskomakaren Johan Jönsson (x/5 1680-26/3 1742) Han är född i Hållen och de bosätter sej i Hermansbo. De får Jöns (x/3 1710-x/7 1710) som dör samma år han föds, Anna (26/11 1711-26/12 1797) se nedan, Per (1714-x/4 1742) som dör 28 år gammal i Hermansbo, Johan (1717-22/3 1742) som dör 25 år gammal i Hermansbo och Elisabet (1721-27/5 1758) se nedan. Maria och Johan dör båda i Hermansbo 1742, 60 respektive 62 år gamla. 4 personer i samma familj dör samtidigt, orsaken är tyvärr oklar. Av deras barn lever nu bara Anna och Elisabet.

-Dottern Anna gifter sej med Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) i Göksnåre. Se Göksnåre nr 6B. –Dottern Elisabet gifter sej med skogvaktaren Anders Olsson (1712-14/8 1800) i Hållen. Läs mer om henne och hennes arv under Göksnåre nr 6B.

 

Sonen Mats (x/8 1684-) gifter sej 31 maj 1708 med Karin Simonsdotter (x/10 1685-) från Julö. Det kan vara så att de redan fått Johan (x/9 1706-) De får Anna (x/6 1708-) innan de flyttar till Julö och får Simon (x/10 1710-)

 

Dottern Anna (x/2 1688-) Oklart.

 

Sonen Anders (x/3 1690-1752) blir båtsman i Årböle 1713 och får då namnet Löf. Han gifter sej med Margareta Ersdotter (10/8 1690-2/9 1738) läs om dem i berättelsen om Årböle båtsmanstorp och hemmanet Stenmo. När han blir änkling gifter han om sej med Margareta Persdotter (x/1 1703-3/12 1774) i Kuggböle. Läs om dem där.

 

Dottern Brita (x/4 1692-) Oklart.

 

Sonen Per (x/4 1695-5/9 1725) blir båtsmansfördubbling Berg i Vavd 1715 och gifter sej 1722 med Brita Olofsdotter (1692-9/2 1768) från Kullen och får Per (1722-), Anders (1724-) och Maria (1726-) Han dör 1725, 30 år gammal, av frossa.

 

 

1697-1707

Skattebonden Erik Mattsson Duus (x/1 1666-10/11 1740) och Kerstin Persdotter (1657-x/5 1707) Han tar över efter sin avlidne bror Per och hon är från Griggebo. Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Erik har det, han finns inte i militära register. De gifter sej 1695 då Erik är 29 år och Kerstin 38 år gammal. Han är angiven i jordeböckerna 1700-1706. Han finns också med i brukets bondeböcker. De får Mats (22/7 1700-24/3 1762) som senare tar över, Malin (x/4 1706-x/4 17049 som dör några veckor gammal och Erik (x/4 1707-x/7 1707) som dör ungefär 3 månader gammal. Troligen dör Kerstin i barnsäng, 50 år gammal, när hon får Erik. Hennes man Erik gifter om sej med Anna Ersdotter.

 

 

1707-1720

Skattebonden Erik Mattsson Duus (21/1 1666-10/11 1740) och Anna Ersdotter (x/3 1685-16/5 1766) Han är änkling i huset och hon är från Nyböle. Han är angiven i mantalslängden 1709-1720 och i jordeböckerna 1707-1720. Han finns också med i brukets bondeböcker. Duus är ett soldatnamn men det är oklart varför Erik har det, han finns inte i militära register. De gifter sej 1707 då han är 41 år och hon bara 22 år gammal. De får barnen Maria (x/7 1708-x/12 1717) som dör 9 år gammal, Hans (x/5 1711-x/6 1711) som dör ungefär 1 månad gammal, Anna (x/4 1712-) se nedan, Anders (x/3 1715-x/4 1715) som också dör tidigt, Brita (x/3 1716-) se nedan, Maria (x/6 1717-senast x/11 1718) och Maria (x/12 1718-12/11 1797) se nedan.

Erik dör 1740, 74 år gammal, och prästen skrev i dödboken om honom:

Erik Mattsson i Göksnåre, född därstädes 1666-01-21, far Mats Nilsson, mor Maria, gift 2 ggr. 1:a giftet år 1695 då han var 28 år gammal med Karin Persd. ifrån Griggebo, sammanlevde med henne i 12 år och avlade 2 barn varav 1 son lever, 2:a giftet år 1707 med sin kvarlåtna hustru Anna Ersd. ifrån Kullen sammanlevat med henne 33 år och avlat 7 barn varav 1 son och 3 döttrar lever, den 10/11 blev han hastigt sjuk om morgonen och dödde strax om en liten stund i en ålder av 74 år.

När hon dör, 25 år senare, skriver prästen om henne “Änkan Anna Ersd. i Göksnåre, född i Lill Kullen 22/3 år 1685, far Erik Ersson, mor Anna Olofsd. gift den 28/10 år 1707 med Erik Mattsson i Göksnåre, sammanlevde med honom i 33 år och 14 dagar intill hans död den 10/11 år 1740, haft tillhopa 7 barn varav 1 son och 3 döttrar lever, hon har varit änka i 25 1/2 år, fört ett stilla och saktmodigt leverne, blev sjuk den 11/3 av hosta och svullnad i benen och blev död den 16/5 i en ålder av 81 år och 6 veckor.”

Sonen Mats tar över.

 

Dottern Anna (x/4 1712-) Oklart

 

Dottern Brita (x/3 1716-) är troligen den som gifter sej 1738 med drängen Per Ersson (x/12 1714-) från Barknåre. Oklart.

 

Dottern Maria (x/12 1718-12/11 1797) gifter sej 1740 i Göksnåre med båtsman Anders Olofsson Rotman (-) som dör senast 1743. Han saknas i Soldatregistret och finns inte i Hållnäs Död- och begravningsbok. Hon gifter om sej i Göksnåre 1744 med Erik Andersson Berg (1717-24/7 1773) från Rångsen, Valö och får Catharina (28/4 1745-17/5 1758) som dör 13 år gamma, Anna (23/9 1747-9/3 1809) som tar över här, Anders (1/5 1753-före 1797), Karin (1756-18/3 1817) se nedan och Brita (7/11 1759-6/5 1829) se nedan.

I 1749 års arbetarlängd för Leufsta bruk är han med som ”dagverkaren Eric Andersson 32 med hustrun Maria Ersdotter 32 ½ och barnen Catharina 4 ¾, Anna 2” Hos dem finns också: ”svärmodern Eric Mattssons änka Anna Ersdotter 64”. Det anges också: ” Bor i Göksnåre i eget hus. 1/5 1753 föddes sonen Anders.”  Vilket hus det är och hur det kommer sej att de har det är oklart. Han är den enda i byn förutom skogvaktaren som är upptagen i arbetarlängden. De tar 1762 över Göksnåre nr 5B.

 

 

1721-1760

Skattebonde och senare frälsebonden unge Matts Ersson (22/7 1700-24/3 1762) och Kerstin Ersdotter (x/6 1699-24/1 1770) Han är son i huset och hon är dotter till Eric Andersson (7/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) i Göksnåre nr 2. Hon är syster till Anders Ersson i granngården. Han är angiven i mantalslängden 1721-1742 och i jordeboken för 1722-1742. De gifter sej 1723 och får barnen Kerstin (x/6 1724-x/10 1725) som dör drygt ett år gammal, Brita (x/3 1723-) se nedan, Erik (x/3 1728-29/9 1787) som tar över här, Maria (x/11 1730-11/3 1801) se nedan, Christina (x/2 1733-) se nedan, Mats (17/8 1735-9/5 1799) se nedan, Anders (31/3 1738-18/3 1814) se nedan och Anna (15/6 1740-10/5 1813) se nedan.

1732 delas hemmanet i 2 delar som här benämns A och B. I brukets jordebok 1735 anges hans skuld till 140 riksdaler.

Gården säljs till Charles De Geer 1745 i en överenskommelse där även hennes bror Anders Ersson och hans farbror Per Matsson ingår.

1747-1748 anges att unge Matz Ersson säljer sin halva av detta hemman (1/8 mantal, 1 1/12 öresland) för 600 daler.

Matts fortsätter som frälsebonde medan Anders får gå från sin gård och bli torpare och skogvaktare i Snickars. Läs avtalet om detta under Berättelser. Mats dör efter att ha varit sängliggande 4 ½ år

I död- och begravningsboken anges: Mats Ersson i Göksnåre, född därstädes 1700-07-22, far Erik Mattsson, mor Kerstin Persd. ifrån Griggebo, gift den 29/9 år 1723 med Kerstin Ersd. ifrån Göksnåre, sammanlevat med henne i 38 år och haft tillhopa 8 barn varav 3 söner och 3 döttrar lever, han har fört ett kristerligt och saktmodigt leverne uti 4 1/2 års tid har han varit jämt sängliggande, dödde den 24/3 i en ålder av 61 år och 32 veckor.”

Kerstin var sängliggande 1 ½ år med stark bröstvärk och lungsot innan hon dog 70 år gammal. Hon begravdes samtidigt som sin bror i Göksnåre nr 6 B Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770)

I död- och begravningsboken anges: “Kerstin Ersd. i Göksnåre, född i Klockargården 1699-06-11, far som vid denna sin dotters födelse var klockare och bodde här i klockargården men sedan blev boende i Göksnåre vid namn Erik Andersson, mor Brita Larsd. kunde icke läsa i bok dock blev hon gift den 29/9 år 1723 med gl. Mats Ersson i Göksnåre, sammanlevde med honom i 38 1/2 år intill hans död den 24/3 år 1762, avlat tillhopa med honom 8 barn varav 3 söner och 3 döttrar lever, har fört ett kristerligt leverne, för 1 1/2 år sedan blev hon sjuk och sängliggande av en stark bröstvärk och lungsot, blev död den 23/1 och fick följa sin bror till graven i en ålder av 70 1/2 år.”

Av 8 barn lever alltså 3 söner och 3 döttrar 1762.

 

Sonen Eric tar över. En Erik Matsson omnämns 1748 i Sam Tärnströms protokoll. Det kan vara Mats som är med på det mötet.

 

Dottern Brita (x/3 1726-) Hon försvinner före 1755. Hon eller hennes syster Christina dör före 1762. Den andra av dem lever 1770.

 

Dottern Maria (x/11 1730-11/3 1801) Hon är 23 år då hon flyttar till Skaten som piga. Hon är kvar på samma ställe i Skaten i 47 år innan hon dör, 70 år gammal. Enligt död- och begravningsboken var hon ”sjuk flera år i lungsoten och dog i samma sjukdom d 11 mars efter 8 dagars sängliggande”

 

Dottern Christina (x/2 1733-) försvinner före 1755. Hon eller hennes syster Brita dör före 1762. Den andra av dem lever 1770.

 

Sonen Mats (17/8 1735-9/5 1799) gifter sej med änkan Barbro Persdotter (18/2 1828-) från Hållen 1766. Hon har barnen Erik (1/12 1752-26/1 1843), Per (2/2 1755-), Andreas (13/2 1756-21/2 1761) som dör 5 år gammal, Ingrid (25/3 1758-11/11 1845), Lars (4/3 1760-4/3 1760), Johan (15/8 1761-) och Brita (22/6 1763-9/4 1768) som dör av kopporna 5 år gammal. De får tillsammans Stina (14/1 1767-9/7 1829) och Mats (2/10 1768-efter 1799) Mats dör 1799, 64 år gammal.

Bonden Mats Mattsson i Hållen, född i Göksnåre 1735-08-17, far Mats Ersson, mor Stina Ersd. gift den 23/3 år 1766 med efterlevande Barbro Persd. levat med henne i 33 år och haft 3 barn, 1 son och 1 dotter leva, ett barn dödfött, sjuklig i flera år och dog i lungsoten efter 8 dagars sjukdom den 9/5 i en ålder av 64 år.”

 

Sonen Anders (31/3 1738-18/3 1814) Han flyttar eventuellt till Vendel 1766 eller 67. Han kommer tillbaka hem 1769. Han flyttar hemifrån minst två gånger till utan att det finns någon notering om det. Det finns däremot noteringar om att han kommer tillbaka 1771 och 1776. Han är sjuklig och flyttar till sin syster Anna I Kullen från Älvkarleby 1808 och bor där som inhyses tills hon dör 1813 då han flyttar till föräldrahemmet i Göksnåre. Han benämns den gamle bruksarbetaren när han dör i Göksnåre av lungsot 76 år gammal.

 

Dottern Anna (13/6 1740-10/5 1813) gifter sej 1785, 45 år gammal, med dagakarlen Anders Olofsson (7/8 1735-22/3 1788) från Kullen som dör 3 år senare, 52 år gammal, av vattusot. Anna gifter om sej, nu 49 år gammal, med den 33-åriga Erik Persson (12/8 1756-22/3 1834) från Vavd. De bor bor kvar tills hon dör, 1813, 73 år gammal, av frossa. Hennes bror Anders är sjuklig och flyttar till Kullen från Älvkarleby 1808 och bor här som inhyses tills när hon dör 1813 då han flyttar till föräldrahemmet i Göksnåre.

 

 

1760-1786

Frälsebonden Eric Mattsson (19/3 1728-29/9 1787) och Brita Ersdotter (x/3 1723-13/10 1807) Han är son i huset och hon från Kussil med föräldrarna Erik Johansson (x/10 1684-17/10 1755) och Barbro Olofsdotter (x/6 1687-2/2 1729) De gifter sej 1753. Hennes syster Anna har 1741 gift sej med Erik Månsson i Göksnåre nr 3. År 1760 har han en skuld på 291 riksdaler till bruket. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Han är angiven i Leufsta bruks Bondebok och i jordeböckerna fram till 1786. De får Mats (17/9 1754-11/4 1828) som tar över, Erik (16/9 1757-) se nedan och Anders (25/1 1760-) se nedan.

Eric dör 1787, 59 år gammal. Det angs att de hade 5 barn men det finns bara 3 att finna i kyrkoböckerna och det är de 3 sönerna som lever när Eric dör.

I död-och begravningsboken anges:

Göksnåret Oct 7
Eric Matsson född 1728 d 19 Mars. Par i tiden Bond Mats Ersson och hustru Stina Ericsdotter. Gifte sig på sit 26 ålders år 1753 d. 26 Dec med hustru Brita Ericcsdr fr. Cussill. Sammanlefvde i 34 år och född 5 barn, 3ne söner lefwa. Dog d. 29 sistl. Sept 59 år
.

När Brita i bråck dör efter att varit änka i 20 år ser vi i hennes bouppteckning att hon har 8 ägodelar till ett värde av 4 riksdaler 4 skilling banco. Ägodelarna var: 1 bolster (av xx hår), 1 kista med lock, 1 yllekjortel, 1 kofta av bomull, 1 gryta, 1 gammal (han håb), 1 tennfat och 1 gammal päls av ylle. Det finns ingen uppgift om arvingar. Om det beror på att det inte fanns något av värde att ärva eller att det bara var sonen Mats, som hon bodde hos, kvar i livet, är oklart. Sonen Mats hade alltså tagit över hemmanet.

 

Sonen Erik (16/9 1757-) tar sej namnet Eklund och står i början på 1780-talet angiven med anteckningen ”studiosus Gymnasist” Han finns angiven i rullorna för Wasaskolan i Gefle där han tar gymnasieexamen 1779. År 1780 återfinns han i sjätte roten Östhammar (sid96) boende hos tunnbindare Johan Andersson Holldahl (11/8 1745-31/8 1798) från Snickars. Läs om Johan under Personer. Erik anges då som ”studiosus” och här anges födelseåret till 1759 och att han är från Hållnäs. Han är bara noterad just året 1780 och namnet är överstruket vilket brukar innebära att man flyttat. 5 juni 1783 skrivs han in på Uppsala universitet och tillhör då naturligtvis Upplands nation. Även då anges han vara född 1758, kanske har han angivit att han var ett år äldre redan i Gävle. Där står ”Patre Agriqola in Hållnäs” vilket man inte behöver kunna latin för att förstå (fader bonde) Nästa, och sista, raden anger ”musis valedixit” Det betyder ungefär ta farväl av musan. Denna text finns angiven även på andra studenter så det betyder troligen att de tagit farväl av akademien, dvs slutat på universitetet. I universitetets matriklar över studenter har jag letat efter honom. Det är ännu oklart var han tar vägen. Han finns inte med i samlingarna av herdaminnen över kyrkomän i Uppsala stift. Han lever och är 30 år gammal 1787 när fadern dör.

 

Sonen Anders (25/1 1760-) flyttar hemifrån 1783. Han lever och är 27 år gammal 1787 när fadern dör.

 

 

1787-1794

Frälsebonden Mats Ersson (17/9 1754-11/4 1828) och Caisa Larsdotter (2/5 1757-25/1 1794) Han är son i huset och hon är från Sätra, Västland med föräldrarna Lars Staf (1721-) och Brita Larsdotter (1724-) De är fmmmmff resp fmmmmfm till Sven-Erik Holmström i Göksnåre 7:12. De gifter sej 1781 och är då angivna som dräng och piga. Han är angiven i Leufsta bruks Bondebok och i jordeböckerna från 1787. De får Brita (7/4 1784-14/3 1805) som dör i rödfeber 20 år gammal, Eric (22/4 1786-27/3 1865) som senare blir nybyggare i Göksnåre 7:12 läs mer om honom under nästa generation och under den fastigheten, Lars (13/12 1788-1/4 1823) se nedan, Maja (25/11 1791-8/9 1834) se nedan och Mats (21/1 1794-7/2 1794) som dör drygt 2 veckor gammal.

Här bor även hans farbror, gamle bruksarbetaren Anders Mattsson (31/3 1738-18/3 1814) sista året av sitt 76-åriga liv.

Caisa dör 25 januari 1794, 4 dagar efter att hon fött sonen Mats som sedan själv dör 7 februari. Mats gifter om sej.

 

Sonen Lars (13/12 1788-1/4 1823) bor kvar hemma. Under 1810-talet anges något om honom som kan tolkas ”något svagt förstånd” Han dör 1823 vid ett ”olycksfall genom ett träds fallande” 35 år gammal.

 

Dottern Maja (25/11 1791-8/9 1834) flyttar redan år 1800, bara 9 år gammal, till Kullen. Hon bor där hos sin halvsyster Anna, se förra generationen. Hon flyttar tillbaka hem 1813 och gifter sej 1821 med tjänstedrängen Anders Ersson (10/5 1797-31/12 1875) från Film och tar över här ca 1825, se nästnästa generation.

 

 

1794-(1825)

Frälsebonden Mats Ersson (17/9 1754-11/4 1828) och Brita Ersdotter (3/2 1752-2/7 1826) Han är änkling i huset och var tidigare gift med Caisa. Brita är född i Göksnåre nr 2 och var tidigare gift i Pålsbo med Lars (3/10 1753-1/1 1783) Hon har sonen Lars (28/3 1779-före 1825) som blir dräng här, se nedan. Mats är angiven på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 149-179. De gifter sej 1794 men får inga gemensamma barn.

 

Om hans son Eric står i husförhörslängden för 1803-1809: Undergått uppskrift 1807 för förhöret 1806. Han verkar ha flyttat 1808 och uppenbarligen är det Uppsala han flyttat till för han gifter sej där 13 mars 1810 med Brita Stina Jacobsdotter (20/12 1779-15/12 1855) som följer med till Göksnåre. Hon är född i Filsarby, Tolfta. I husförhörslängden för 1810-16 är han angiven som: Nybyggaren. De får barnen Anna Cajsa (4/12 1810-31/3 1907) och tvillingarna Stina Lisa (8/11 1817-27/5 1853) och Gustafva (8/11 1817-15/5 1903) 1817 står det något som tolkas som att far och son delar på en dräng. Troligen har Eric då flyttat till Göksnåre 7:12 ”Nybygget då”.

 

Hennes son Lars (28/3 1779-före 1825) flyttar till Elinge, Österlövsta 1802. Han gifter sej där med Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857) Läs om dem under torpet Skäret dit Greta kommer med deras barn 1818.

 

Brita är jordemor i byn minst från 1818 fram 1825, och hon dör 74 år gammal av vattusot och 2 år senare dör Mats lika gammal och med samma dödsorsak.

Pigan Anna Kallman Friskman (21/12 1774-25/1 1844) bor här 1805-1808. Hon är dotter till fördubblingsbåtsmannen i byn Anders Kallman som blev ordinarie båtsman 1784 och då fick byta namn till Friskman. Hon gifter sej 1808 med korpralen vid Kungliga Jägerhorns regemente Jonas Hök (1772-) och de flyttar till den nuvarande båtsmannen Lars Larsson Friskman.

Dottern Maria tar över.

 

 

(1825)-1834

Frälsebonden Anders Ersson (10/5 1797-31/12 1875) och Maria Mattsdotter (25/11 1791-8/9 1834) Han är från Gräsbo, Film med föräldrarna soldaten Erik Gräs Ersson (1759-1808) och Maja Andersdotter (1759-) Han är bror med Olof Gräs Friskman som blir båtsman i byn 1823 och hon är dotter i huset. De gifter sej 1821 och får Caisa Maria (8/11 1821-14/9 1822), som dör 10 månader gammal, Jan Erik (30/9 1823-25/1 1824) som dör 4 månader gammal, Mats (19/2 1825-27/11 1894) se nedan, Maja Brita (29/7 1829-10/9 1862) läs hennes egen historia under Personer, Anna Caisa (28/7 1832-25/9 1832) som dör av okänd anledning 3 månader gammal och Anders (11/10 1833-18/10 1833) som dör efter 8 dagar av okänd anledning.

Pigan Anna Larsdotter (12/7 1789-24/11 1832) dör i magvärk 43 år gammal. Hon är född i Göksnåre nr 2, Norrgården, läs mer om henne där.

Maria dör i koleran 1834, 42 år gammal. Hon har fött 6 barn men bara 2 av dem överlever henne.

Anders gifter om sej.

När koleran härjar i byn tar sej drängen Erik Andersson ”Stor-Erik” eller ”Stor-Jerker” an de sjuka och döda. Läs om honom under Personer.

 

Sonen Mats (19/2 1825-27/11 1894) blir senare backstugeman under Göksnåre nr 4 i Stenolvet. Läs mer om honom där.

 

 

1834-1840

Frälsebonden Anders Ersson (10/5 1797-31/12 1875) och Brita Stina Hållvast (3/6 1791-30/1 1870) Hon är född i Österleufsta (läs under Göksnåre nr 3 om hennes far ryttaren som dog 1814 i Schleswig-Holstein, Preussen) och han är änkling i huset. De gifter sej 1835. Hon var tidigare gift med Mats Matsson i Göksnåre nr 3 som dog i koleran 28/8 1834. En månad efter att hon blev änka föder hon deras barn Maria Brita (26/9 1834-), som flyttar runt i grannskapet som piga några år innan hon 1855 flyttar till båtsmanstorpet i Göksnåre och gifter sej med båtsmannen Anders Erik Friskman. Läs vidare om hur hon slutligen utvandrar.

Efter att Brita Stina dött, 78 år gammal, flyttar Anders 1872 till sin son Anders i Stenolvet. Britta Stinas dotter Anna Stina från första giftet tar över.

 

 

1840-1843

Frälsebonden Eric Österberg (10/9 1805-27/11 1843) och Anna Stina Mattsdotter (20/3 1819-30/9 1879) Hon är dotter i huset. Han anges vara född i Film och flyttar in därifrån 1839 och blir dräng här. Han saknas dock i Films födelsebok. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 21 på den kartan. De gifter sej 1840 och får barnen Anna Brita (21/8 1840-20/12 1926) se nedan, Eric (1/10 1841-11/1 1890) läs om honom i hans egen berättelse under Personer och Mats (20/8 1843-31/10 1914) som senare tar över här 1873. När Eric dör, 38 år gammal av lungsot, är yngsta sonen Matts bara 3 månader gammal. Anna Stina gifter om sej.

Erics bouppteckning redovisar bland annat 2 hästar, 1 får, 1 ko, 3 kvigor, 1 oxe, 2 kalvar, 3 får, 2 lamm och 1 svin till ett värde av 105 riksdaler. Den totala behållningen är 251 riksdaler men han har skulder på nästan lika mycket, 244 riksdaler. Han är skyldig till Olof Sjögren i Årböle 77 riksdaler, Lars … i Kjerfven 26 rd, Leufsta 89 rd, Leufsta sockenmagasin 32 rd och Hållnäs sockenmagasin 9 rd.

 

Dottern Anna Brita (21/8 1840-20/12 1926) flyttar 1860 till Göksnåre 7:9 och gifter sej med torparen Lars Eric Hållman. Läs vidare om henne där.

 

 

1844-1873

Frälsebonden Lars Erik Larsson Hålldin (20/3 1819-17/3 1887) och Anna Stina Mattsdotter (20/3 1819-30/9 1879) Hon är änka i huset och han är född i Stånggrund med föräldrarna Lars Larsson Hålldin (23/3 1784-31/10 1860) från Göksnåre nr 3A och Ingrid Andersdotter (9/10 1786-15/5 1815) från Stenmo. Han flyttar in 1844 och de gifter sej samma år. De får inga barn. Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. Lars Erik blir ofärdig 1873, bara 54 år gammal, och hennes son Mats tar över. Anna Stina dör 1879, 60 år gammal, utan angiven orsak men Lars Erik lever vidare till 1887 när han dör, 3 dagar före sin 68-årsdag av kräfta.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1871 från Göksnåre nr 1A. Han flyttar till Göksnåre nr 2 Norrgården 1872 men 1873 kommer han tillbaka hit. Läs om hela hans liv under Personer.

 

 

1873-1893

Brukaren och frälsebonden Mats Österberg (20/8 1843-31/10 1914) och Katarina Sofia Vestergren (21/11 1839-19/4 1914) Han är son i huset och hon är piga här i huset sen 1868. Se nedan för hennes bakgrund. Katarina Sofia har, medan hon var piga här, fått den oäkta dottern Anna Sofia (2/9 1869-19/3 1960) som senare tar över här. De gifter sej 1871 och får Herman Wilhelm (25/8 1872-17/12 1872) som dör knappt 4 månader gammal, Kristina Matilda (4/1 1874-8/3 1966), läs om henne under Personer, Karl Erik (21/3 1875- 2/10 1947) läs om honom under Personer, Johan Alfred (3/3 1877-26/2 1878) som dör 1 år gammal, Johan Gustaf (14/5 1880-30/7 1961) läs om honom under Personer, Ida Josefina (10/4 1883-14/5 1968) läs om henne under Personer.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) jobbade här under den förra generationen. Efter en ettårig utflykt till Göksnåre nr 2 Norrgården 1872-73 kommer han tillbaka hit och flyttar 1880 till Göksnåre nr 4:3B (4:27) Läs om hela hans liv under Personer.

Frun i huset Katarina Sofia Vestergren (21/11 1839-19/4 1914) föddes i Gefle. Hennes föräldrar var Olof Vestergren (14/9 1814-19/10 1892) från Sikhjelma och Anna Margareta Jakobsdotter (7/10 1815-13/6 1895) från Slada. Föräldrarna gifte sej när de bodde i Slada men flyttade till Gefle 1838. Där blev fadern varvstimmerman och där föddes Katarina Sofia. När hon var 4 år flyttade familjen tillbaka till Hållnäs och Slada där de blev torpare. Katarina Sofia flyttade hemifrån 16 år gammal och gjorde en lång resa runt i socknen innan hon till slut hamnade i Göksnåre. Hon var piga i Hållen, Slada, Norr Finnbo, Griggebo och Åddebo åren 1855-1868.

Både Mats och Katarina Sofia dör 1914. Han blev 71 år och hon blev 74 år gammal.

 

Hennes dotter Anna Sofia tar över.

 

 

1893-(1916)

Brukaren August Theodor Andersson (9/11 1858-13/9 1937) och Anna Sofia Österberg (2/9 1869-19/3 1960) Hon är dotter i huset. Han är född i Marbäcks socken. Läs mer om honom i hans egen berättelse under Personer. Han flyttar hit till Göksnåre 1886 och blir dräng här. 1887 flyttar han vidare till Flottskär men kommer tillbaka 1888 och gifter sej med dottern i huset Anna Sofia och de får August Hjalmar (12/8 1888-21/4 1978) som senare tar över här. 1890 flyttar de till Elfkarleby där de får dottern Elin Sofi (3/8 1890-24/7 1970) se nedan. De kommer tillbaka hit 1893 och tar över här. De får Matilda Andrietta (29/4 1893-19/12 1961) se nedan, 1894 bygger bruket nytt stall, redskapslider och vedbod. De får sen även Anna Salida (19/4 1899-22/5 1975) se nedan.

Anna Sofias föräldrar bor kvar här till sin död 1914.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns A Th Andersson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

I folkräkningen 1910 anges att de bor i Skatviken med alla fyra barnen och med hennes föräldrar. Denna uppgift stämmer inte med några uppgifter i församlingsböckerna så vi får anse det vara ett missförstånd.

 

Sonen August Hjalmar tar över.

 

Dottern Elin Sofi (3/8 1890-24/7 1970) gifter sej 1915 med arbetaren Emil Fredrik Lindqvist (12/8 1888-21/4 1978) från Tröskvret, Hållnäs och får Sven Emil (24/10 1915-25/12 1967) De flyttar till Forsmark 1916, kommer tillbaka 1918 och får Carl Helge (26/7 1920-21/9 1990) men då bor de i skogshuggarställe nr 2 som är det fd Göksnåre nr 1. Läs vidare om dem där.

 

Dottern Matilda Andrietta (29/4 1893-19/12 1961) flyttar 1913 till Önsbo, Vavd som piga. 1914 flyttar hon hem igen. Hon bor kvar hemma och flyttar med föräldrarna 1936 till Kullen. Hon bor kvar där ända till 1961 när hon dör, 68 år gammal.

 

Dottern Anna Salida (19/4 1899-22/5 1975) bor kvar hemma och flyttar med föräldrarna 1936 till Kullen. Hennes far August Theodor dör där 1937, 78 år gammal. Hennes mor Anna Sofia bor kvar i Kullen ända till 1960, när hon dör 90 år gammal. Anna Salida dör 1975, 76 år gammal, i Lövstabruk. Hon anges då som ogift.

 

 

(1917)-1936

August Hjalmar Andersson (12/8 1888-21/4 1978) och Gustava Andretta Carlström (5/9 1890-24/8 1968) Han är son i huset och hon kommer närmast från en tjänst som piga hos sin moster i Göksnåre nr 3 och är också född i det huset. De gifter sej 1913 och får August Edler (1/12 1913-14/12 1917) som dör 4 år gammal av sockersjuka, Hjalmar Elmer (3/10 1917-18/6 2006) se nedan, Margit Altea (23/10 1919-4/4 2007) se nedan och Asta Ailiss Viola (29/6 1930-29/11 1947) se nedan.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

I 1930 års folkräkning redovisas att August Hjalmar har en inkomst på 1300 kr /år.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 348. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:3 tillkommer.

I folkräkningen 1930 kommer en konstig uppgift. Det anges att August Hjalmar och Gustava Andretta, tre av deras barn, August Theodor och Anna Sofia och två av deras barn bor i Matuva, Hållnäs. Vad detta är för by eller ort som man uppfunnit är oklart. Det finns några otydliga noteringar för dem när de bor i Kullen som delvis skulle kunna tolkas som Matuva men det är oklart. Denna uppgift stämmer inte med några uppgifter i församlingsböckerna så vi får anse det vara ett missförstånd.

August Hjalmar och Gustava Andretta flyttar med två av sina barn till Kullen 1936. Även hans föräldrar August Theodor och Anna Sofia med deras två yngsta döttrar Matilda Andrietta 43 år och Anna Salida 37 år flyttar med. August Theodor dör 1937, 78 år gammal. Anna Sofia bor kvar i Kullen ända till 1960, när hon dör 90 år gammal.

1956 sitter August Hjalmar i kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden taxeringsnämnden och kyrkofullmäktige.

Gustava Andretta dör 1968, knappt 78 år gammal, i Vavd och August Hjalmar dör 1978, 89 år gammal i Lövstabruk.

 

Dottern Margit Altea (23/10 1919-4/4 2007) flyttar till Vavd som hembiträde. Hon gifter sej med Karl Ivar Östergren (12/12 1908-21/11 1992) från Vendel. Han dör 1992, 83 år gammal i Skärplinge och hon dör 2007, 87 år gammal, i Söderfors.

 

Sonen Hjalmar Elmer (3/10 1917-18/6 2006) blir byggnadsarbetare och gifter sej 1941 med Agda Viola (23/2 1920-2/2 2008) och bosätter sej i Vavd. Han dör 2006, 88 år gammal, i Karlholm. Hon dör 2008, 87 år gammal, i Söderfors.

 

Dottern Asta Ailiss Viola (29/6 1930-29/11 1947) dör 1947, 17 år gammal, i Vavd.

 

Den här fastigheten ägs 1936 fortfarande av bruket, nu i form av skogsbolaget Korsnäs.

 

 

1937-(1973)

Hemmansägare Karl Hjalmar Olsson (9/8 1906-12/6 1983) och Maja Vallinder/Persson (31/1 1913-19/10 2004) De kommer från Vavd där de bodde hos hans föräldrar hemmansägare Karl Edvard Olsson och hans hustru Selma Kristina Larsson. Karl Hjalmars farfar och farmor var Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-6/2 1955) som flyttade från Göksnåre nr 2B år 1904. Majas mor var pigan Edit Josefina Vallinder (18/9 1893-13/7 1974) i Kvarnbo. Hon var född i Ängskär. Hjalmar var också vice brandchef i Hållnäs.

Delar av huset flyttas nu till den nuvarande platsen och byggs upp till det nuvarande huset. Troligen friköps gården nu. Det som var kvar på den ursprungliga platsen såldes som bränsle under kriget.

De får har fått Lars Hjalmar (12/10 1934-) i Vavd och får här Karl Svante (10/9 1939-) och Lisbet Ann-Marie (10/7 1941-) se Göksnåre 7:230.

 

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 5. Göksnåre 73, Vavd: Areal: Total 19 ha, därav 8 åker, 11 skog in. in. Taxeringsvärde 9.000 kronor, därav jord 8.200. skog 800.

Manbyggnaden av trä, uppförd 1937, innehållande 2 rum, 1 kök. 1 hall, veranda. Moderniserad 1943. Bekvämligheter: El, v, avl. Ekonomibyggn. av trä, uppf. 1976. för 3 hästar och 1.0 nötkreatur.

Lantbrukare Hjalmar och Margit Olsson.

Barn: Lars. Svante, Lisbeth.

 

1956 sitter Karl Hjalmar i kommunalfullmäktige. Lars Hjalmar flyttar 1958 till Karlholmsbruk.

En stor artikel med bild om Hjalmar Olsson i Göksnåre publiceras 30/6 1977 i UNT. Han berättar där att hans synproblem började 1961 då synen på högra ögat försvann helt på någon vecka. Han fortsatte jordbruket och skogskörningen trots handikappet men 6 år senare, 1967, var det dags för det andra ögat. Det var grå starr han drabbats av och med operationer och glasögon kunde han fortsätta med arbetet. En olyckshändelse i januari 1973 då Hjalmar halkade och slog i bakhuvudet gjorde att näthinnan gick sönder. Han genomgick ett par operationer men synen gick inte att rädda. Jordbruket fick delvis avvecklas och övertas av sonen Svante som hade biffkor ett tag innan han gick i pension.

 

Skärmavbild 2017-01-22 kl. 15.21.36

Hjalmar Olsson i UNT 30/6 1977

1979 Hjalmar och Maja Olsson

Hjalmar och Maja Olsson tillsammans med Valborg Karlsson från Synskadades Riksförbund 1979

 

 

(1973)-           Svante Olsson (10/9 1939-)

1979 Svante Olsson och nn

Svante Olsson och nn på skördetröska 1979