Kuggböle nr 1, frälsehemman.

¼, 1/8 mantal

År 1540 omnämns Kuggböle för första gången i skrift som Kukeboll (Upplands hanlingar 1540:5) Det anges då som 1 mantals skattetorp.

1541 ändras beteckningen till 1 mantals skogsäng.

1542 anges Östen i Kuggböle i jordeboken

1546 anges det som ½ mantal skattehemman omfattande 1 öresland.

 

1542                   Östen anges i jordeboken.

 

1599-1615        Eric (Ersson) omnämns som ägare i Upplands handlingar.

 

1622                   Eric Jönsson omnämns som ägare i Upplands handlingar.

 

1623                   Anders Larsson omnämns som ägare i Upplands handlingar.

1665                   Kuggböle säljs till Leufsta bruk. Det gamla dokumentet anger: Kaggebohl för detta är gifwit en Klädning                                    och Contant 200 Riksdaler till detta hörer och 3ne Documenter.

 

1689- 1739

Frälsebonden Pär Ersson (ca 1659-22/6 1732) och Margareta Mikaelsdotter (1665-21/5 1738) Han är född i Kussil. De gifter sej ca 1689 och får Catarina (x/1 1699-x/ 12 1774) se nedan, Erik (x/8 1701-) se nedan, Margareta (x/1 1703-x/12 1774) som tar över, Per (x/2 1706-24/9 1765) se nedan. Per dör 1732, 73 år gammal av kolik. Margareta dör 1738, 73 år gammal av bröstvärk.

Dottern Margareta tar över.

Dottern Catarina (x/1 1699-x/12 1774) blir kvar som piga hela livet i Kuggböle. Hon dör 1774, nästan 75 år gammal.

Sonen Erik (x/8 1701-) oklart.

Sonen Per (x/2 1706-24/9 1765) blir kvar som dräng hela livet i Kuggböle. När han dör 1765 anges i dödboken: ”Gl. drängen Per Persson i Kuggböle, född därstädes 1706-02-25, far Per Ersson, mor Margareta Ersd. har några år stått skriven för bonde och levat stilla och saktmodigt, han har i några år fått känning av vattusot som vid sistlidna Pingstdagstiden begynte att mer och mer tilltaga intill dess han av samma sjukdom den 24/9 avsomnade i en ålder av 59 1/2 år “

 

1738-1752

Frälsebonden Anders Löf Persson (1690-1752) och Margareta Persdotter (1703-x/12 1774) Han är född i Göksnåre med föräldrarna Per Matsson och Anna Hansdotter. Hon är dotter i huset. Han har varit båtsman. De gifter sej 1739 och får ett barn som avlider och 3 döttrar som överlever bla Greta (13/1 1742-24/10 1792) som sen tar över.

 

1755-1758

Johan Persson (x/8 1728-28/5 1758) och Margareta Persdotter (x/1 1703-3/12 1774) Han är född i Önsbo och hon är änka i huset. De gifter sej 1755 men han dör redan 1758. I dödboken skrivs:”gift den 28/12 år 1755 med änkan Margareta Persd. I Kuggböle sammanlevat i 2 ½ år utan barn, blev sjuk den 13/5 av en svullnad uti halsen och dödde därav den 28/5 i en ålder av 29 3/4 år”  Margareta dör 1774, 71 år gammal.

 

Ca 1762-ca 1803

Frälsebonden Lars Larsson (x/10 1733-16/5 1808) och Greta Andersdotter (13/1 1742-24/10 1792) Hon är dotter i huset och han är från Pålsbo. De gifter sej 1762 och får Lars (8/12 1763-13/12 1763) som dör 5 dagar gammal, Anna (28/9 1766-2/1 1826) som tar över här, Greta (16/12 1769-) se nedan och Maria (1773-1/2 1849) som tar över här efter sin syster Maja.

För honom anges i husförhörsboken för 1796-1802 ”ingenio debilis” Han är då 63-69 år och den latinska texten kan väl närmast översättas med dement.

Dottern Greta (16/12 1769-10/10 1860) gifter sej 1797 med den 17 år äldre sjömannen Olof Wahlgren (15/9 1752-15/3 1819) från Valö. De bor hos hans bror och får Anders Petter (1797-), Anna Margareta (10/12 1800-14/12 1891) som dör 1 år gammal. Från 1807 anges de bo i Frebbenbos backstugor och hennes man Olof anges som ofärdig. De får även Olof (27/11 1807-) Hennes man Olof dör 1813, 66 år gammal. Greta bor kvar själv tillsammans med barnbarnen Greta (17/7 1812-) och Caisa (31/2 1814-) Sonen Olof flyttar hem 1832, gifter sej och de blir kvar som torpare. Greta lever kvar i torpet till 1860 då hon dör, nästan 91 år gammal.

Dottern Maria (1773-1/2 1849) bor kvar som piga åt sin syster tills hon gifter sej med Carl Nyberg, se nedan.

 

ca 1803-1816

Frälsebonden Olof Bengtsson (1751-5/1 1826) och Anna Larsdotter (1766-2/1 1826) Hon är dotter i huset och han är från Kvarnbo. De har gift sej 1789. De har fått Anna (13/10 1790-11/4 1797) som dör 6 år gammal av kopporna, Anders (27/9 1793-6/9 1803) som dör 3 veckor före sin 10-årsdag av bröstvärk, Lars (7/5 1797-) se nedan och Olof (6/2 1804-2/5 1804) som dör som dör knappt 3 månader gammal av uppkastningar.

Sonen Lars (7/5 1797-) tar sej namnet Hållsten och flyttar till Göksnåre 7:11, Västerbo 1825. Läs vidare om honom där.

 

 

1825-ca 1842

Frälsebonden Carl Persson Nyberg (20/2 1786-) och Maja Larsdotter (1773-1/2 1849) Fram till 1815 är Carl fortfarande dräng här, någon gång mellan 1816 och 1824 tar de över. Maja är dotter i huset och anges som ofärdig redan på 30-talet. Han är född i Nyböle. De har Anna Greta (19/12 1809-) se nedan, Lars Petter (28/10 1812-1/10 1849) se nedan och Carl (10/9 1815-) som tar över här. Hennes syster Anna Larsdotter och svåger Olof Bengtsson bor kvar här tills de dör med 3 dagars mellanrum. Hon dör av kallbrand och han av kräftan.

Dottern Anna Greta Sonen Carl tar över.

Dottern Anna Greta (19/12 1809-) gifter sej med Anders Olsson (2/11 1802-) från Forsmark och de får Maria (26/8 1842-14/3 1936) Dottern föds i Hållnäs och dör i Katrinelund, Hållnäs. Hon gifter sej i sin tur med Jakob Andersson (21/12 1832-12/5 1891) från Snickars i Göksnåre. Hans berättelse kan läsas under Personer.

Sonen Lars Petter (28/10 1812-1/10 1849) flyttar till Skaten som dräng 1834 och kommer hem året efter. Han flyttar till Rångsön, Forsmark 1843 som dräng och kommer tillbaka till Kuggböle 1845 där hans bror Carl tagit över. Han flyttar tillbaka till Rångsön, Forsmark 1848 och han dör 1849, 36 år gammal, av gastrisk feber.

 

ca 1803-1816

Frälsebonden Olof Bengtsson (1751-5/1 1826) och Anna Larsdotter (1766-2/1 1826) Hon är dotter i huset. De har fått Anna (1790-1797), Anders (1793-1803) har sonen Lars (7/5 1797-) som flyttar 1814 till Rångsön. Hennes syster Maja Larsdotter (1773-1/2 1849) och mågen Carl Persson Nyberg (20/2 1786-) bor också här. De får Anna Greta (19/12 1809-), Lars Petter (28/10 1812-) och Carl (10/9 1815-) Någon gång mellan 1816 och 1825 tar Carl, som är 35 år yngre, över som frälsebonden här.

 

1825-ca 1842

Frälsebonden Carl Persson Nyberg (20/2 1786-) och Maja Larsdotter (1773-1/2 1849) Maja är dotter i huset och anges som ofärdig redan på 30-talet. Han är född i Nyböle. Hennes syster Anna Larsdotter (1766-2/1 1826) och svåger Olof Bengtsson (1751-5/1 1826) bor också här tills de dör med 3 dagars mellanrum. Hon dör av kallbrand och han av kräftan. Sonen Carl tar över.

 

ca 1842-1867

Frälsebonden Carl Larsson (10/9 1815-) och Maja Stina Olsdotter (15/3 1815-) s 185. Han är son i huset och hon är född i Forsmark. De gifter sej 1840 och får Carl (22/2 1842-), Olof (3/4 1844-10/4 1844), Maria (23/1 1846-), Christina (24/4 1849-), Andreas (15/3 1851-) och Anna Caisa (8/5 1854-) Hans far Carl Persson Nyberg bor kvar här xx. De flyttar till Olarsbo 1867.

 

1867-1876

Frälsebonden Lars Erik Larsson (30/1 1813-1885) och Lena Kajsa Ersdotter (7/7 1816-1897) han är född i Olarsbo och hon i Göksnåre nr 5. De har gift sej 1836 och fått Lars Erik (9/2 1838-2/3 1923) läs om honom under Personer, Anna Caisa (20/12 1839-28/12 1839), Carl Peter (14/1 1841- 4/12 1865), Helena Chatarina (3/4 1843-22/10 1905) läs om henne under Personer, Anders Gustaf (12/11 1844-15/3 1845) som dör 4 månader gammal av okänd barnsjukdom, Johannes (10/3 1846-) se under Göksnåre nr 3A, Anders Gustaf (8/2 1848-) se under Göksnåre nr 3A, Nils Henrik (8/5 1850-12/1 1867) som dör 16 år gammal av nervfeber, Anna Lovisa (19/8 1852-) se under Göksnåre nr 3A, Johanna Charlotta (1/4 1855-) se under Göksnåre nr 3A och Maria Matilda (25/2 1859-) se under Göksnåre nr 3A. De flyttar in hit 1867 från Göksnåre nr 3A. De flyttar till Vamsta nr 2, Wahlö 1876 där de blir frälsebönder.

Lars Erik dör 1885, 72 år gammal. Sonen Anders Gustav tar över där och Lena Kajsa bor kvar hos sonen tills hon dör 1897, 80 år gammal.

 

1875-1885

Frälsebonden Jan Petter Larsson (18/8 1850-) och Johanna Lovisa Lundholm (8/1 1851-) han är född i Pålsbo och hon i Barknåre. De har gift sej 1873 och fått Maria Lovisa (7/12 1873-) innan de flyttar in från Pålsbo. De får här Anders Petter (6/1 1876-), Carl Gustaf (8/2 1879-), Oscar Emanuel (22/2 1881-) och Hulda Charlotta (28/12 1882-) De flyttar till Pålsbo 1885.

 

1885-1886

Frälsebonden Johan Erik Palm (19/12 1844-) och Brita Stina Persdotter (30/2 1850-) Han är född i Tierp och hon i Ängvreta. De har gift sej 1876 och fått Per Knut (13/1 1877-), Hulda Kristina (22/10 1878-), Johan Ferdinand (20/1 1885-) Han har från sitt första äktenskap Erik Gustaf (12/6 1870-) och Alfred (29/12 1874-) De flyttar in från Böle och flyttar även tillbaka dit.

 

1886-1900

Kolaren Karl Gustav Friskman (20/9 1852-1/2 1930) och Anna Lovisa Larsdotter (19/8 1852-) Han är född i Pålsbo och hon här i huset. De har gift sej 1874 och fått Carl Edward (17/10 1876-), Oscar Algot (22/6 1879-) se nedan, Gustaf Erland (22/3 1881-) se nedan, Johan Emil (19/1 1883-19/12 1960) se nedan och Gunnar (21/8 1885-29/9 1958) se nedan , när han var båtsman i Göksnåre. De får sen här Herman (12/7 1888-), Ester (15/10 1890-) och Arnold (20/5 1894-20/7 1975)

De flyttar till Långhäll, Bodarna, Älvkarleby år 1900 och han blir torpare.

Kolaren Lars Erik Vestergren (9/2 1838-) och Anna Ulrika Ersdotter (27/11 1849-) bor här från 1886 till 1890. De har gift sej 1873 och fått Klara Wilhelmina (15/3 1877-) De flyttar in ifrån och även tillbaka till Pålsbo.

År 1910 bor familjen Friskman i Mattheus församling i Stockholm. Han är då grovarbetare, de har Arnold, Oscar Algot som är dagarbetare, Gunnar som är elektricitetsmontör (1906 inflyttad, boddräng), Herman som är handelsbiträde, Gustaf Erland som är telefonarbetare och Ester som är hushållsbiträde boende kvar hemma. (De bor i fastigheten kv Gjutaren 13. Det är ett hus på Birkagatan som byggdes 1905 och ligger i samma kvarter som jag själv bor i)

 

Sonen Oscar Algot (22/6 1879-) bor i Bodarne, Älvkarleby 1901 och är garveriarbetare. Han döms 4/11 1904 av Gävle R.R. (Rådhusrätt) för 1a resan stöld till straffarbete i 3 mån och förlustig medborgerligt förtroende 1 år från frigivningsdagen. Frigiven den 6/2 1905. I augusti 1906 flyttar han till sina föräldrar i Stockholm.

 

Sonen Gustaf Erland (22/3 1881-) är telefonarbetare 1906 då han flyttar tillbaka till sina föräldrar.

 

Sonen Johan Emil (19/1 1883-19/12 1960) bor 1910 i kv Eldaren 6, Matteus församling, rote 27 i Stockholm. Han är elektricitetsmontör och gift med Alma Josefina (1875-) från Falköping. De har dottern Clary Josefina (1906-) som är född i Matteus församling. Troligen dör Alma Josefina för Olga A V Friskman (26/5 1897-3/1 1971) är begravd tillsammans med honom på Norra begravningsplatsen i Solna.

 

Sonen Gunnar (21/8 1885-29/9 1958) dömd av Gävle R.R. (rådhusrätt) den 7/12 1904 för första resan snatteri att böta 75 kr. 1923-26 bor Han på Valhallavägen 80, är verkmästare och gift med Ester Eugenia (21/12 1886-16/11 1976) född Karlsson i Kristvalla socken i Kalmar län. De har dottern Britt Gunhild Gördis (28/1 1924-) Gunnar dör 1958 och Ester Eugenia 1976. De är begravda på Skogskyrkogården i Stockholm.

 

Sonen Herman (12/7 1888-) dömd av Gävle R.R. (rådhusrätt) den 24/11 1904 för stöld till 3 mån straffarbete.

 

Dottern Ester (15/10 1890-) Oklart

 

Sonen Arnold (20/5 1894-20/7 1975) dör 1975 och är begraven tillsammans med sin bror Gunnar och svägerska på Skogskyrkogården.

 

 

1900-1917

Hemmansbrukare Klas Otto Andersson (6/12 1860-) och Maria Matilda Lundkvist (8/5 1862-) Han är född i Barknåre och hon i Vavd. De flyttar in från Ängskär. De har gift sej 1885 och fått Carl Adolf Claesson (18/6 1885-), Johan Olle (20/11 1891-) se nedan, Märta Maria (30/12 1892-) se nedan, Alice Matilda (14/8 1895-) se nedan, Erik Valfrid (12/1 1900-4/9 1975) se nedan och Astrid Ottilia (30/11 1905-6/12 1906) som dör 1 år gammal utan angiven orsak.

Skogsarbetaren Johan Leonard Lundholm bor även här.

 

Sonen Carl Adolf (18/6 1885-) flyttar till Gävle 1902. Läs hans egna historia under Berättelser.

 

Sonen Johan Olle (20/11 1891-) gifter sej 1920 med Anna Teresia (3/2 1902-) i Magön. Läs vidare om dem där.

 

Dottern Märta Maria (30/12 1892-) gifter sej 1915 med jordbruksarbetaren Karl Robert Persson (5/4 1888) i Kullen och de flyttar till Ulfsbo nr 1, Tegelsmora där de blir hemmansbrukare. De flyttar vidare till Kråkbo nr 1 1917 där de blir arrendatorer. De får Nils Evert (7/9 1919-) De får senare köpa hemmanet. Sonen Nils Evert gifter sej 1945 och de bor kvar 1945.

 

Dottern Alice Matilda (14/8 1895-) flyttar till Nybron, Österleufsta 1915 och gifter sej med skogsarbetaren Karl Axel Magnusson (28/3 1887-) De får Carl Artur (16/1 1916-), Axel Sigurd (30/1 1917-), Nils Harry (28/11 1918-) innan de flyttar till Degerslätten, Västland 1919 där de blir torpare. De får Inga Lisa (28/11 1920-) De flyttar, efter att alla barnen flyttat ut, själva till Nöttö 5:19 1939 där han blir fabriksarbetare. De bor kvar 1949.

 

Sonen Erik Valfrid (12/1 1900-4/9 1975) flyttar till Flottskär 1917 när övriga familjen flyttar till Kråkbo, Tegelsmora. Senare samma år flyttar han efter familjen dit. Efter ett år, i december 1918, flyttar han tillbaka Hållnäs. Nu till nästgårds hemmanet Nyböle. Efter ett år där flyttar han 1919 till Kråksbo igen. 1922 drar flyttlasset vidare till Degerslätten, Västland. 1924 flyttar han till sin bror Carl Adolf på Tomtebogatan 5, Matteus församling i Stockholm. 1924 är han också angiven som boende och arbetare i Brännkyrka. Han är då ensamstående och utan barn. Han flyttar därifrån 1930. Han dör 1975. Hans aska flyttads från Engelbrekts columbarium år 2000 och han gravsätts i Galärvarvkyrkogårdens minneslund. Då anges hans hemort vara Uppsala Domkyrkoförsamling.

 

1917-1920

Skogsarbetare Carl Albert Lundholm (24/3 1891-) och Ellen Julia Bengtsson (23/11 1897-) Han är född i Boda, Griggebo och hon i Griggebo. De har gift sej 1916 och precis fått Bengt Albert (6/3 1917-) när de flyttar in från Kvarnbo. Här får de Hugo (6/9 1918-) innan de 1920 flyttar vidare till Hammarby, Södermanland. Där han blir kördräng. 1922 kommer de tillbaka till Hållnäs då de flyttar till Kvarnbo.

 

1922-1930

Skogsarbetaren och brukaren Gideon Andersson (26/8 1885-) och Elna Ingeborg Hägerström (7/2 1900-) De är båda födda i Vavd. Hon är syster med Ebba i Stenmo. De gifter sej 1920 och får Clary Viola (12/9 1920-) i Vavd innan de flyttar hit 1922. Här får de Agna Linnea 22/9 1922-) och Sven Bruno Vitalis (30/1 1929-) innan de flyttar till Olarsbo 1930. Elna har berättat för sin svärdotter MaryAnn Olarsbo om hur de hade det. Gideon arbetade med skogshuggning åt bolaget. Han hade ingen häst så ibland lånade han en av sin svåger i Stenmo för gårdens körslor. Åkertegarna och hagarna låg utspridda. Det var tufft, fattigt och väldigt avsides.

 

1922-1929

Skogsarbetaren Joel Berner Vadström (2/8 1891-) och hans hustru Amanda Josefina Söderlind (24/9 1895-) flyttar in från Tierp 1922. Han är född i Barknåre och hon Böle. De har gift sej 1913 och har barnen Ellen Ingegerd (5/7 1913-), Olov Sune (6/7 1916-) som är född i Gävle, Essy Anna Maria (9/12 1918-), Greta MajLisa Margareta (26/11 1922-) och Ture Inge (12/9 1924-). De flyttar till Vavd 1929

 

1930-1936

Skogsarbetaren Karl Gunnar Matsson (8/8 1906-) och Elsa Kristina Persson (5/5 1904-) Han är född i Vavd och hon i Rundsvia (Rundskär) med torparna Per Gustaf Andersson och Ida Kristina Vallin som föräldrar. De har gift sej 1929 och flyttar in från Forsmark. De flyttar till Lissbo 1936.

Hennes bror Johan Magnus Persson (7/3 1910-) flyttar in från Börstil 1930 och flyttar vidare till Börstil 1931. Samma år kommer han tillbaka och sen flyttar han 1932 tillbaka till Börstil. Han är också född i Rundskär

Den yngre brodern Tore Åke Emanuel Persson (21/9 1926-) flyttar in från Börstil 1935 och flyttar vidare till Lissbo 1936. Han är född i Vavd när föräldrarna blivit brukare där.

 

1936-1963

Arrendator och skogsarbetare Johan Edvin Eriksson (25/6 1904-) och Birgit Linnea Karlsson (12/5 1913-) Han är född i Vavd och hon i Kullen. De har gift sej 1933 och flyttar in från Årböle. De får Siv Birgitta (21/2 1938-) och Berit (1944-) Siv, äldsta dottern arbetade på Syfabriken I Lövstabruk. Den var inrymd i nuvarande Bruksarkivets lokaler. Den lades ned 1958-59. Dottern Siv flyttar då hem 31/10 men redan 16/12 flyttar hon till Stationsgatan i Tierp. Dottern Berit flyttar 3/1 1961 till Apoteket i Leufsta bruk. Samma år flyttar skogsarbetarna Knut Ivar Olsson () och Abel Gunnar Herman Olsson (1899-) in från Söderfors respektive Eksjö.

Föräldrarna flyttar från gården 1963. De blev de sista som brukade gården.

 

1963-196x

Skogsarbetarna Ivar och Gunnar bor kvar några år. Ivar blir sjuk och kom in på sjukhem och Gunnar flyttar till en ny lägenhet i Vavds skola. Dessvärre levde han inte så länge. Han ligger begravd på Hållnäs kyrkogård.

 

19xx

Gården, som låg väldigt högt och fint, revs av ägaren Korsnäs. Man ville inte sälja och att någon skulle bo där, man sa att man var rädd för tjuvjakt.