Kuggböle nr 1, frälsehemman.

¼, 1/8 mantal

År 1540 omnämns Kuggböle för första gången i skrift som Kukeboll (Upplands handlingar 1540:5) Det anges då som 1 mantals skattetorp.

1541 ändras beteckningen till 1 mantals skogsäng.

1542 anges Greger i Kuggböle i jordeboken

1546 anges det som ½ mantal skattehemman omfattande 1 öresland.

Fastigheten finns med i Sveriges bebyggelse, Uppland, D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

1542-1551

Greger (född 1500-1510) anges i jordeboken.Han har sonen Olof som tar över.

1552-1567

Olof Gregersson (född ca 1520-30) Han är son i huset och har sonen Olof som tar över.

1572-

Olof Olofsson (född 1540-50) Han är son i huset

1583-

Ev Lars, eller Anders (osäkert)

1599-1615

Eric (Ersson) omnämns som ägare i Upplands handlingar.

1622

Eric Jönsson omnämns som ägare i Upplands handlingar.

1623

Larsson omnämns som ägare i Upplands handlingar. En Anders Larsson i Kuggböle blir utskriven till militärtjänst år 1624. Kan det verkligen vara skattebonden själv?

1641-1655

Mårten anges i jordeboken.

1657

Per Mårtensson i Stenmo betalar år 1657 även skatt för Kuggböle, ¼ mantal. Han är troligen son till Mårten.

1664

Anders Persson anges i jordeboken. Han är troligen son till Per Mårtensson.

1665

Kuggböle säljs till Leufsta bruk. Det gamla dokumentet anger: Kaggebohl för detta är gifwit en Klädning och Contant 200 Riksdaler till detta hörer och 3ne Documenter.

1689- 1739   Frälsebonden Pär Ersson (ca 1659-22/6 1732) och Margareta Mikaelsdotter (1665-21/5 1738) Han är född i Kussil med föräldrarna Erik Mikaelsson (-x/10 1676) och Ingeborg Eriksdotter (1625-x/3 1692) Hon kommer från Åskarby, Österlövsta med föräldrarna Mikael Ersson och Karin. De gifter sej 1688, 29 respektive 23 år gamla, och får Elin (x/9 1689-) se nedan, Johan (x/1 1695-) se nedan, Catarina (x/1 1699-x/ 12 1774) se nedan, Erik (x/8 1701-) se nedan, Margareta (x/1 1703-x/12 1774) som tar över här och Per (x/2 1706-24/9 1765) se nedan

Per dör 1732, 73 år gammal, och dödsnotisen anger:

25/6 1732 Per Ersson i Kuggböle, född i Kussil år 1659, far Erik Mikaelsson, mor Ingeborg, sammanlevat med sin kvarlåtna hustru Margareta Mikaelsd. i 41 år och avlat med henne 6 barn, fört ett stilla leverne, blev död i kolik den 22/6 i en ålder av 73 år.”

Margareta dör 1738, 73 år gammal. I dödsnotisen anges:

”28/5 1738 Änkan Margareta Mikaelsd. i Kuggböle, född år 1665 i ????? Löfsta sn. far Mikael Ersson. mor Karin, har kunnat väl läsa i bok, när hon var 24 år gammal gifte hon sig med sin för 5 år sedan avlidne man Per Ersson, med honom hon har sammanlevat i 44 år och avlat 5 barn av vilka 1 son och 3 döttrar lever, varit i 11 veckor i bröstvärk, blev död den 21/5 i en ålder av 73 år.”

Om man jämför dödsnotiserna ser man några skiljaktliga uppgifter. Fick de 6 eller 5 barn ? De som går att hitta i kyrkoböckerna är 5 barn. Att 1 son och 3 döttrar lever 1738 när hon dör innebär att sönerna Johan och Erik måste ha avlidit och att dottern Elin lever.

Dottern Margareta tar över.

Dottern Elin (x/9 1689-) lever 1738 och är då 49 år gammal.

Sonen Johan (x/1 1695-före 1738) dör före 1738 alltså som mest 43 år gammal.

Dottern Catarina (x/1 1699-x/12 1774) blir kvar som piga hela livet i Kuggböle. Hon dör 1774, nästan 75 år gammal.

Sonen Erik (x/8 1701-före 1738) dör före 1738 alltså som mest 37 år gammal.

Sonen Per (x/2 1706-24/9 1765) blir kvar som dräng hela livet i Kuggböle. När han dör 1765 anges i dödboken: ”Kuggböle, Gl. drängen Per Persson, född därstädes 25 febr 1706, far Per Ersson, mor Margareta Ersd. har några år stått skriven för bonde och levat stilla och saktmodigt, han har i några år fått känning av vattusot som vid sistlidna Pingstdagstiden begynte att mer och mer tilltaga intill dess han av samma sjukdom den 24/9 avsomnade i en ålder av 59 1/2 år” Här kan noteras att moderns efternamn var Mikaelsdotter och inte Ersdotter som Pers dödsnotis anger. Hon var död sen 27 år så det är inte osannolikt att detta var bortglömt.

1739-1752

Frälsebonde Persson Löf (x/3 1690-1752) och Margareta Persdotter (x/1 1703-3/12 1774) Hon är dotter i huset. Han är född i Göksnåre nr 6A med föräldrarna Per Matsson (1647-x/4 1697) och Anna Hansdotter (1653-x/12 1704) Han har varit båtsman i Årböle och boende i Stenmo gift med Margareta Ersdotter (10/8 1690-2/9 1738) där. När han blir änkling flyttar han hit och de gifter sej 1739, 49 respektive 36 år gamla och får Margareta Andersdotter (13/1 1742-24/10 1792) som tar över senare.

Anders dör 1752, 62 år gammal och Margareta gifter om sej.

1755-1758

Frälsebonde Johan Persson (x/8 1728-28/5 1758) och Margareta Persdotter (x/1 1703-3/12 1774) Hon är änka i huset och han är född i Önsbo med föräldrarna Per Olofsson (x/12 1701-13/2 1769) och Elin Johansdotter 8x/1 1695-25/11 1759) De gifter sej 1755, 27 respektive 52 år gamla, men han dör redan 1758. I dödboken skrivs om honom:”gift den 28/12 år 1755 med änkan Margareta Persd. I Kuggböle sammanlevat i 2 ½ år utan barn, blev sjuk den 13/5 av en svullnad uti halsen och dödde därav den 28/5 i en ålder av 29 3/4 år”

Margareta har här alltså hunnit med att bli änka 2 gånger på bara 6 år och detta trots att hon, 52 år gammal, gifte sej med en 27-årig man.  Hon tar själv över några år innan dottern Greta gifter sej och tar över, se nedan.

År 1760 har Margareta en skuld till bruket på 48 riksdaler.

Hon dör 1774 här på gården, 71 år gammal, av huvudvärk.

I hennes dödsnotis står: år 1739 blev hon gift första gången med sin afl. man Kronobåtsman Anders Löf och sammanlefvat i 13 år. Haft tillhopa en dotter som ännu lefver. Warit enka i 3 år. År 1755 d 28 december blevh hon gift 2a gången med Bonden Johan Persson i Önsbo med hvilken hon sammanlefwat 2 och ett halft år utan livsfrugt. Har fördt et christl. lewerne. Blef död af hufvudwärk. Sedan hon d 3 december insomnade då hennes ålder har warit 72 år på en månad när.

Ca 1762-1792

Frälsebonden Lars Larsson (x/10 1733-16/5 1808) och Greta Andersdotter (13/1 1742-24/10 1792) Hon är dotter i huset och han är från Pålsbo med föräldrarna Lars Larsson (x/1 1710-16/1 1792) och Anna Matsdotter (x/4 1698-29/3 1746) De gifter sej 1762, 29 respektive 20 år gamla och får Lars (8/12 1763-13/12 1763) som dör 5 dagar gammal, Anna (28/9 1766-2/1 1826) som tar över här, Greta (16/12 1769-10/10 1860) se nedan och Maria (1773-1/2 1849) se nedan. Maria saknas i födelseboken för Hållnäs.

Greta dör 1792, 50 år gammal, och dödsnotisen skrivs: Kuggbölö d. 22 Oct
Greta Andersdr. född 1742 Juhltiden. Ptes. Anders persson och h. Greta Persdr. i Kuggbölö. Hemma ho sina föräldrar til dess hon gifte sig med än lefwande Lars Larsson 1762 med hvilken hon haft 1 som som med döden föregått samt 3ne efterlefwande döttrar. Sjuklig …. detta år i modersjuka havri hon efter e månads svåra plågor nu tilslut dog d.24 dennes 50 år.

För Lars anges i husförhörsboken för 1796-1802 ”ingenio debilis” Han är då 63-69 år och den latinska texten kan väl närmast översättas med dement.

Dottern Anna tar över 1793 med sin man Olof. Lars bor kvar här se nästa generation.

Dottern Greta (16/12 1769-10/10 1860) gifter sej 1797 med den 17 år äldre sjömannen Olof Wahlgren (15/9 1752-15/3 1819) från Frebbenbo, Valö med föräldrarna Anders Matsson och Catharina Olofsdotter. De bor hos hans bror och får Anders Petter (1797-) och Anna Margareta (10/12 1800-14/12 1891) som dör 1 år gammal. Från 1807 anges de bo i Frebbenbos backstugor och hennes man Olof anges som ofärdig. De får även Olof (27/11 1807-23/2 1887), Greta (17/7 1812-) och Caisa (31/2 1814-) Hennes man Olof dör 1819, 66 år gammal. Greta bor kvar själv tillsammans med barnen. Sonen Olof flyttar hem 1832, gifter sej och de blir kvar som torpare. Greta lever kvar i torpet till 1860 då hon dör, nästan 91 år gammal.

Dottern Maria (1773-1/2 1849) bor kvar som piga åt sin syster tills hon gifter sej med Carl Nyberg och de tar över här, se nästnästa generation.

1793-1816

Frälsebonden Olof Bengtsson (6/9 1751-5/1 1826) och Anna Larsdotter (28/9 1766-2/1 1826) Hon är dotter i huset och han är från Kvarnbo med föräldrarna Bengt Bengtsson (13/12 1715-18/1 1797) och Anna Greta Olofsdotter (x/1 1713-29/6 1768) De har gift sej 1789, 38 respektive 23 år gamla..

De har fått Anna (13/10 1790-11/4 1797) som dog 6 år gammal av kopporna, Anders (27/9 1793-6/9 1803) som dör 3 veckor före sin 10-årsdag av bröstvärk, Lars (7/5 1797-11/3 1865) se nedan och Olof (6/2 1804-2/5 1804) som dör som dör knappt 3 månader gammal av uppkastningar.

Annas far Lars bor kvar här. Han är sjuklig med bland annat demens. De vårdar honom i 15 år innan han går bort.

Han dör 1808, 74 år gammal, av ”ålderdomsbräcklighet” Bouppteckningen efter honom klaras av på en enda sida. Det redovisas att han efterlämnade 3 döttrar, Anna, Greta och Maria (se nedan) Boet upptecknas enligt följande:

– 1 tacka med lamm, 1 kopparkittel, 1 dricksskopa av tenn, 1 målat skåp, 1 gammal mans ridsadel*, 1 gammal släde, 1 gammalt bolstervar skadat, 1 svart rock och väst, 1 klädning av tvinn*tyg, 1 blå kapprock, 1 blå rock, 1 livstycke, 1 skinnpäls till ett totalt värde av 10 riksdaler 24 skilling

Sterbhusets skulder var:

– Fattigprocenten, 8 runstycken

. Begravningskostnad, 4 riksdaler

– Bouppteckningskostnad 36 skilling

– Skötsel och vård under den dödas sjukdom och klensiktighet under 15 år, 15 riksdaler

Summa 19 riksdaler 36 skilling 8 runstycken

Att uppteckningen är riktigt utförd intygar Olof Bengtsson, hans hustru Anna Larsdotter och Olof Wahlgren med sina bomärken.

Förrättningsmännen nämndeman Per Ersson i Vavd och Abr. Kastberg undertecknade med bomärke respektive namn.

Förklaringar:

– Mans ridsadel. Detta var inte vanligt, det har funnits i Stenmo och Nyböle samt hos skogvaktaren men inte annars.

– Tvinntyg. Väv med varpen i två material, t.ex. lin och ull, eller två färger där trådarna tvinnats samman och ger en spräcklig effekt.

– Nämndeman Per Ersson i Vavd är Per Ersson (25/7 1758-16/11 1822)

– Abr. Kastberg är Abraham Kastberg (3/3 1767- 28/12 1824) klockare i Edvalla

Anmärkningar:

– Kreaturens värde är ca 10% av boets värde

– Fattigprocenten är ca 1,3 promille eller 1/8-dels procent

– Skulden för den omvårdnad han fått av dottern gör att hans dödsbo visar ett minus på nästan 100%. Om man utgår ifrån att de andra kostnaderna ska betalas så blir det bara värden för mindre än 6 riksdaler kvar för dotterns ersättning. Det är oklart hur detta reglerades, fick de andra systrarna gå in och betala?

Både Anna och Olof bor kvar när hennes syster tar över. 3 av deras 4 barn dog tidigt. De dör i januari 1826, han 3 dagar efter henne. Anna dör av kallbrand 59 år gammal och Olof av kräftan 74 år gammal.

Deras gemensamma bouppteckning upprättades 10 januari och visar att de bara har en 1 levande arvinge nämligen den myndige och gifte sonen Lars Olsson. Boet upptecknades och värderades enligt följande:

– Kreatur: 1 svart vallack, 1 ko Åpla, 1 ko Vissa värderade till 24 riksdaler.

– Körredskap: 1 gammal kärra, 1 par järnskodda kälkar, 1 skakel, 1 åkskrinda, 2 selar, 1 par hjulnav och vagnsgaffel, 1 tacka*, 1 dricksstop av tenn, 1 tenntallrik, 1 kopparfat, 1 kopparfat, 1 koppartratt, 3 stenfat, 1 stenkruka, 2 tallrikar, 1 brödform, 1 rivjärn, 1 ljusstake, 1st 6 k gryta*, 1 pannhäll, 1 halster, 3 yxor, 1 järnspett, 1 grov slipsten felaktig, 1 visarur utan fodral, 1 målat skåp, 1 soffa, 3 karmstolar, 1 handkvarn, 1 fjerding och tina*, 1 gammal kärna och fotbunke*, 1 gammal kista, 1 drickestunna, 1 fiskkorg gammal, 1 vatten ämbar, 1 sköta 1815*, 1 säck, 1 glas totalt värderat till ca 25 riksdaler

– Diverse sängkläder värderade till ca 4 riksdaler

– Mans gångkläder: 1 svart klädning*, 1 blå syrtut, 1 gammal blå kapprock, 1 tygrock, väst och byxor, 3 västar, 1 sidenmössa, 3 par strumpor värderat till nästan 6 riksdaler

– Qvinns gångkläder: 1 svart klädning, 1 tygkapprock, 1 ylleklädning, 3 kjorlar*, 2 koftor, 2 förkläden, 1 randig kjol, 3 halsdukar, 2 gamla halsdukar, 1 par gamla handdukar, 2 mössor, 3 mösstycken*, 2 lingarnsskjortor, 3 blågarnsskjortor, 2 lintyg, 1 gammalt förkläde, 1 randig halsduk, 1 blångarnslintyg, 2 lärftsnäsdukar, 1 svart och grön kjol allt värderat till ca 14 riksdaler

Totalt var boet värderat till 74 riksdaler.

Att allt är riktigt upptecknat och värderat intygar Carl Persson och hans hustru Maria Larsdotter med sina bomärken.

Sonen Lars Olsson i Göksnåre förklarar sej helt nöjd och skriver under med sitt bomärke.

Förrättningsmännen xx Kastberg och nämndemannen Mats Ersson i Vavd skriver under med namnteckning respektive bomärke.

Förklaringar:

– Tacka värd 1 riksdaler 16 skilling. Oklart vad detta skulle vara om det inte borde tillhöra kreaturen.

– 1 fjerding och tina. Fjärding är ett volymmått på 31,4 liter. En tina är ett fångstredskap för hummer, kräftor och krabba

– 6 k gryta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 6-kanns gryta var alltså på 15,7 liter

– Gammal kärna och fotbunke. En kärna  är ett kärl för att kärna smör. En fotbunke är en bunke med ben (fötter) för olika ändamål

– Sköta 1815. En sköta är ett fiskenät, här engivet med årtalet som visar att det är 11 år gammalt.

– Svart klädning. Här avses inte att han ägde en klänning utan en hel klädning i svart dvs troligen byxor, väst mm för begravning mm.

– Kjorlar. Oklart om det är kjortel el kjol som avses. En kjortel är jämförbart med latinets tunica, vilket i svenskan har blivit en nutida benämning på liknande plagg.

– Mösstycken Kvinnor som använde bindmössa hade under mössan ett vitt stärkt mösstycke av ihopsydda knypplade spetsar

Kommentarer:

– Om vi räknar in den förmodade tackan bland kreturen så blev deras värde ca 34% av boets totala värde

– Carl Persson och hans hustru Maria Larsdotter är de nya frälsebönderna här. Maria är syster till den avlidna Anna, läs om dem i nästa generation.

– Sonen Lars Olsson i Göksnåre är sonen Lars (7/5 1797-11/3 1865) som sen sej namnet Hållsten och flyttar till Göksnåre 7:11, Västerbo 1825. Läs vidare om honom där.

-NH Kastberg är troligen Nils Henrik Kastberg (27/8 1897-5/7 1856)

Nämndemannen Mats Ersson i Vavd är Mats Ersson (14/2 1778-27/3 1837) född i Göksnåre nr 2A, Norrgården. Gift och bosatt i Vavd blir han, tolvman, nämndeman och häradsdomare.

-Sonen Lars (7/5 1797-11/3 1865) tar sej namnet Hållsten och flyttar till Göksnåre 7:11, Västerbo 1825. Läs vidare om honom där.

– De hade inga utlånade pengar och inte heller några skulder

Sonen Lars (7/5 1797-11/3 1865) tar sej namnet Hållsten och flyttar till Göksnåre 7:11, Västerbo 1825. Läs vidare om honom där.

1825-ca 1842

Frälsebonden Carl Persson Nyberg (20/2 1786-22/1 1869) och Maja Larsdotter (1773-1/2 1849) Fram till 1815 är Carl fortfarande dräng här, någon gång mellan 1816 och 1824 tar de över. Maja är dotter i huset och syster till till Anna Larsdotter som var brukare här. Hon anges som ofärdig redan på 30-talet. Han är född i Nyböle, se skattetorparen under tiden 1783-1828. De har gift sej 1809, 23 respektive 36 år gamla, och fått Anna Greta (19/12 1809-10/10 1885) se nedan, Lars Petter (28/10 1812-1/10 1849) se nedan och Carl (10/9 1815-18/4 1869) som tar över här. Carls mor Barbro Persdotter (1/4 1748-21/12 1831) flyttar hit från Nyböle 1828 när hon blev änka. Hon bor här tills hon dör 83 år gammal. Maja dör 1849, 75 år gammal och Carl dör 1869, 82 år gammal.

Sonen Carl tar över medan Carl och Maja bor kvar här.

Dottern Anna Greta (19/12 1809-10/10 1885) gifter sej med kolarsonen Anders Olsson (2/11 1802-28/3 1859) i Lilla Rångsön, Forsmark och de får Maria (26/8 1842-14/3 1936) som i sin tur gifter sej med Jakob Andersson (21/12 1832-12/5 1891) från Snickars i Göksnåre. Jakob Anderssons berättelse kan läsas under Personer. Anna Greta dör 1885, 75 år gammal.

Anders dör 1859, 56 år gammal och Anna Greta dör 1885, 75 år gammal, båda i Vavd.

Sonen Lars Petter (28/10 1812-1/10 1849) flyttar till Skaten som dräng 1834 och kommer hem året efter. Han flyttar till Rångsön, Forsmark 1843 som dräng och kommer tillbaka till Kuggböle 1845 där hans bror Carl tagit över. Han flyttar tillbaka till Rångsön, Forsmark 1848 och han dör 1849, 36 år gammal, av gastrisk feber.

ca 1842-1867

Frälsebonden Carl Larsson (10/9 1815-18/4 1869) och Maja Stina Olsdotter (15/2 1815-14/7 1871) Han är son i huset och hon är född i Forsmark med föräldrarna kolaresonen Olof Andersson (13/9 1783-) och Stina Krus (20/8 1784-) i Lilla Rångsön. De gifter sej 1840, båda 25 år gamla, och får Carl (22/2 1842-17/4 1911), Olof (3/4 1844-10/4 1844) som dör 1 vecka gammal, Maria (23/1 1846-26/4 1918)

Carls mor Maja dör 1849, 75 år gammal. Hennes bouppteckning redovisar att hon efterlämnade mannen och 3 barn, sonen Lars Petter 36 år, sonen Carl 33 år och dottern Anna Greta 39 år gift med torparen Anders Olsson i Lilla Rångsön, Forsmark. Den lösa egendomen uppgavs av Carl Persson som följer:

– Husgeråd: 1 skåp 1.8 rd, 1 bordbänk 1 rd, 2 stolar, 1 säng med hänge gammal 1.16 rd till ett summerat värde av 3 riksdaler 42 skilling

– Sängkläder: 1 hårbolster 1.16 rd, 2 kuddar, 2 lakan 1 rd, 1 bordduk 1 rd värderat till 3 riksdaler 40 skilling

– Laggkärl: 1 mindre så, 1 drickstunna, 3 mjölkbunkar, 1 bytta med stäva, 1 hacklåda, 1 baktråg, 1 handqvarn 1.16 rd, 1 linhäkla värderat till 3 riksdaler 2 skilling

– Diverse: 1 slipsten med järnvev 2 rd, 1 huggyxa, 1 kicksla, 1 såg, 1 hyvel värderat till 3 riksdaler 25 skilling.

– Körredskap: 1 gammal fjäderkärra 6 rd, 1 par kälkar, 1 åka 3 rd, 1 lädersele 4 rd, 1 verksele, 1 stentallrik och skål, 1 slagur med fodral 5 rd värderat till 12 riksdaler 46 skilling

– Qvinns gångkläder: 1 svart klänning 1 rd, 1 brun ylledito, 1 söndrig dito, 1 blå bomullsklänning 1 rd, 1 blårandig dito, 1 ullklänning, 1 kjol, 1 blått förkläde, 2 sjalar, 1 svart dito, 1 bomullsnäsduk, 3 lärftsnäsdukar, 4 lingarnslintyg 1.16 rd, 4 blångarnsdito 1 rd värderat till 9 riksdaler 42 skilling

– Kreatur: 1 sto 40 rd, 1 ko Äppla 12 rd, 3 gamla får 3 rd summerat till 55 riksdaler

– Tenn och koppar: 1 kopparskopa, 1 tennstop värderat till 44 skilling

– Järnsaker: 1 st 5-kannsgryta* 1 rd, 1 stekpanna, 1 linsax, 3 par bordknivar, 1 gammal ullsax värderat till 2 riksdaler

– Glas och porslin: 6 gamla porslinstallrikar, 2 buteljer värderat till 12 skilling

Summa 100 riksdaler 15 skilling

– Gravölskostnad 33.16 rd

– Boets behållning 66 riksdaler 47 skilling

Carl Persson intygar med sitt bomärke att allt blivit riktigt upptecknat

Bouppteckningen och värderingen är förrättad av undertecknade Olof Sjögren och nämndeman Carl Zettergren

Fattigprocenten är betald kvitteras av JG Söderbaum

Förklaringar:

– 5-kannsgryta En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 5-kanns gryta var alltså på 13,1 liter

– Olof Sjögren Förre bonden Olof Sjögren (5/8 1789-27/10 1858) i Årböle

– Nämndeman Carl Zettergren är skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

– JG Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde är ca 55% av hela boets värde

– Fattigprocenten brukar vara 1/8-dels procent men är inte här angiven

– Inga skulder finns.

Carl och Maja Stina får sedan Christina (27/7 1849-12/1 1896), Andreas (15/3 1851-25/12 1872) och Anna Caisa (8/5 1854-14/8 1938) Hans far Carl Persson Nyberg bor kvar här. De flyttar alla till Olarsbo 1867. Läs vidare om dem under den fastigheten.

1867-1876

Frälsebonden Lars Erik Larsson (30/1 1813-23/7 1885) och Lena Kajsa Ersdotter (7/7 1816-1897) han är född i Olarsbo och hon i Göksnåre nr 5. De har gift sej 1836, 23 respektive 20 år gamla, och fått Lars Erik (9/2 1838-2/3 1923) läs om honom under Personer, Anna Caisa (20/12 1839-28/12 1839) som dör 8 dagar gammal, Carl Peter (14/1 1841- 4/12 1865) som dör 24 år gammal med dödsorsaken ”uppbränd i kolmila”, Helena Chatarina (3/4 1843-22/10 1905) läs om henne under Personer, Anders Gustaf (12/11 1844-15/3 1845) som dör 4 månader gammal av okänd barnsjukdom, Johannes (10/3 1846-11/12 1939) se under Göksnåre nr 3A, Anders Gustaf (8/2 1848-1/12 1923) se under Göksnåre nr 3A, Nils Henrik (8/5 1850-12/1 1867) som dör 16 år gammal av nervfeber, Anna Lovisa (19/8 1852-14/3 1942) se först under Göksnåre nr 3A och sen här i Kugböle, Johanna Charlotta (1/4 1855-23/4 1927) se under Göksnåre nr 3A och Maria Matilda (25/2 1859-30/8 1935) se under Göksnåre nr 3A. De flyttar in hit 1867 från Göksnåre nr 3A. De flyttar till Vamsta nr 2, Wahlö 1876 där de blir frälsebönder.

Lars Erik dör 1885, 72 år gammal. Sonen Anders Gustav tar över där och Lena Kajsa bor kvar hos sonen tills hon dör 1897, 80 år gammal.

1875-1885

Frälsebonden Jan Petter Larsson (18/8 1850-9/11 1929) och Johanna Lovisa Lundholm (8/1 1851-7/9 1941) Han är född i Norrfinnbo med föräldrarna Lars Peter Johansson (31/7 1828-21/2 1908) och Anna Maria Persdotter (16/6 1828-23/1 1893) men familjen flyttade till Pålsbo när han var 2 år gammal. Hon är född i Barknåre med föräldrarna torparen Anders Lundholm Andersson (16/1 1814-18/11 1892) och Maria Ersdotter (12/11 1825-24/5 1893) De har gift sej 1873, 23 respektive 22 år gamla, och fått Maria Lovisa (7/12 1873-1/9 1962) innan de flyttar in från Pålsbo. De får här Anders Petter (6/1 1876-13/6 1966) se nedan.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar att de har 3 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 3 ungnöt, 12 får och 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen Carl Gustaf (8/2 1879-4/3 1957) se nedan, Oscar Emanuel (22/2 1881-29/2 1964) se nedan och Hulda Charlotta (28/12 1882-20/1 1885) som dör 2 år gammal. De flyttar tillbaka till Pålsbo 1885.

Jan Petter dör 1929, 79 år gammal, i Pålsbo och Johanna Lovisa dör 1941, 90 år gammal, i Barknåre.

Dottern Maria Lovisa (7/12 1873-1/9 1962) gifter sej 1895 med Karl Olov Jansson (22/5 1870-29/8 1942) Han dör 1942, 72 år gammal, och hon dör 1962, 88 år gammal, båda i Åsmundbo.

Sonen Anders Petter (6/1 1876-13/6 1966) gifter sej med Brita Elisabet Ringström (14/10 1880-27/10 1946) från Valbo. Han dör 1966, 90 år gammal, i Valla, Tierp och hon dör 1946, 66 år gammal, i Sandby, Västland.

Sonen Carl Gustaf (8/2 1879-4/3 1957) Han gifter sej 1908 med Karolina Sundqvist (25/3 1882-11/11 1925) från Enviken, Hon dör 1925, 43 år gammal och han dör 1957, 78 år gammal, i Gävle.

Sonen Oscar Emanuel (22/2 1881-29/2 1964) Han gifter sej med Hulda Charlotta (19/10 1878-4/11 1960) från Älvkarleby. Hon dör 1960, 72 år gammal, och han dör 1964, 83 år gammal, i Gävle.

1885-1886

Frälsebonden Johan Erik Palm (19/12 1844-21/7 1918) och Brita Lena Persdotter (13/2 1850-21/4 1926) Han är född i Iggelbo nr 3, Tierp med föräldrarna inhyses soldaten Jan Erik Palm (13/10 1815-11/12 1885) och Stina Jansdotter (6/6 1812-) Hon är född i Ängvreta med föräldrarna skattebonden Per Larsson (11/6 1809-24/10 1890) och Christina Hellström (21/3 1813-30/10 1873) De har gift sej 1876, 32 respektive 26 år gamla, och fått Per Knut (13/1 1877–5/5 1955) se nedan, Hulda Kristina (22/10 1878-1/10 1960) se nedan, Johan Ferdinand (20/1 1885-30/3 1970) se nedan. Han har från sitt första äktenskap Erik Gustaf (12/6 1870-23/8 1895) som dör 25 år gammal och Alfred (29/12 1874-18/11 1963) se nedan. De flyttar in från Böle och flyttar redan efter 1 år tillbaka dit. Han dör 1918, 73 år gammal och hon dör 1926, 76 år gammal, båda i Böle.

Sonen Per Knut (13/1 1877-5/5 1955) gifter sej 1900 med Anna Maria Olsson (6/6 1880-21/1 1954) från Böle. Hon dör 1954, 73 år gammal och han dör 1955, 78 år gammal, båda i Böle.

Dottern Hulda Kristina (22/10 1878-1/10 1960) gifter sej 1904 med Erik Vilhelm Larsson (9/6 1869-23/6 1957) från Ängvreta. Han dör 1957, 88 år gammal och hon dör 1960, 81 år gammal, i Ängvreta.

Sonen Johan Ferdinand (20/1 1885-30/3 1970) gifter sej med Elin Elisabet Eklund (18/9 1890-15/2 1970) från Tegelsmora. Hon dör 1970, 85 år gammal och han dör en månad senare 85 år gammal, på Frodegatan i Uppsala.

Johan Eriks son Alfred (29/12 1874-18/11 1963) gifter sej med Alma Helena Wahlström (31/7 1880-26/2 1961) från Västland. Han dör 1963, 88 år gammal, i Valla, Tierp.

1886-1900

Kolaren Karl Gustav Friskman (20/9 1852-1/2 1930) och Anna Lovisa Larsdotter (19/8 1852-14/3 1942) Han är född i Pålsbo som son till inhyseman Erik Ersson (22/11 1812-1/2 1893) och hans hustru Anna Kajsa Hansdotter (3/4 1820-20/8 1904) från Skaten, läs mer om henne där. Hon är dotter här i huset med föräldrarna Lars Erik Larsson (30/1 1813-23/7 1885) och Lena Kajsa Ersdotter (7/7 1816-1897) Han var båtsman i Göksnåre från 1871 och hon flyttade dit till honom och de gifte sej 1874, båda 22 år gamla. De har fått Carl Edward (17/10 1876-31/5 1970) se nedan, Oscar Algot (22/6 1879-26/4 1917) se nedan, Gustaf Erland (22/3 1881-16/1 1939) se nedan, Johan Emil (19/1 1883-19/12 1960) se nedan och Gunnar (21/8 1885-29/9 1958) se nedan när han var båtsman i Göksnåre.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

De får sen här Herman (12/7 1888-13/8 1927) se nedan, Ester (15/10 1890-19/3 1974) se nedan.

1 februari 1890 utförs bouppteckning för kyrkoherden i Hållnäs, Wessblad. Han hade lånat ut pengar till många människor i socknen. KG Friskman står antecknad för ett lån på 50 kr som hade tagits 9 oktober 1888. Fram till nu tillkom dessutom 6% ränta som blev 3 kr och 68 öre.

År 1892 dör Karl Gustavs far Erik Ersson 80 år gammal i Pålsbo. I hans bouppteckning kan vi läsa:

Fadern var ”inhysesman” och han efterlämnade som arvingar hustrun samt barnen Karl Gustaf, Johanna Ulrika gift med arbetaren Lars Erik Westergren i Pålsbo samt i förra giftet med sin avlidna hustru Greta Ersson och med henne sammanavlade sönerna Jan Olof nu mera i Helsingland och Anders Holmgren i Holmsånger. Alla var myndiga och de från det senaste giftet var närvarande. Boet bestod i ett trettiotal poster med typiska saker. De största posterna var en ko för 60 kr och en stuga för 40 kr. Det finns en källare, ett vedlider och en höbod som värderades till 8 kr.Totalt värde var 167 kr.

Begravningskostnaden var bara 20 kr och det fanns en skuld på 68,75 som nån skulle ha för ”underhåll och vård av avlidna Erik Ersson”

Totalt fanns en behållning på 167,50 kr

De får sen Arnold (20/5 1894-20/7 1975) se nedan.

År 1899 kan följande notis läsas i Östhammars tidning

Hela familjen utom Carl Edward som flyttat hemifrån flyttar till Långhäll, Bodarna, Älvkarleby år 1900 och de blir torpare.

Kolaren Lars Erik Vestergren (9/2 1838-9/3 1923) och Anna Ulrika Ersdotter (27/11 1849-5/2 1900) bor här från 1886 till 1890. De har gift sej 1873 och fått Klara Wilhelmina (15/3 1877-) De flyttar in ifrån och även tillbaka till Pålsbo.

Han är med på en egen rad i 1888 års jordbruksundersökning.

Hon dör 1900, 50 år gammal och han dör 1923, 85 år gammal, i Rångsen.

År 1906 flyttar Karl Gustav och Anna Lovisa med de yngsta barnen Herman 18 år, Ester 16 år och Arnold 12 år till Birkagatan 20 (kv Gjutaren 13, Mattheus församling) i Stockholm. Karl Gustav blir grovarbetare. Sonen Gustaf Erland har flyttat hit några månader före resten av familjen och sönerna Oscar Algot och Gunnar kommer efter senare samma år.

Karl Gustav dör 1930, 77 år gammal, och Anna Lovisa dör 1942, 89 år gammal, båda på Idungatan 10, Stockholm.

Sonen Carl Edward (17/10 1876-31/5 1970 flyttar till Udden, Bruksroten, Forsmark 1899 och gifter sej med Amanda Katarina Lager (20/4 1878-9/4 1943) från Forsmark. Han blir bruksarbetare och de får Karl Gösta (29/5 1904-18/8 1979) Carl Edward blir sen trädgårdsarbetare innan de flyttar till Snesslingeberg, Börstil 1905 där Carl Edward blir trädgårdsmästare på Snesslingebergs gård. De flyttar till Erstavik, Nacka 1913 och vidare till Margretelund, Österåker 1920. De flyttar till Skälby, Järfälla 1924. Carl Edward är hela tiden trädgårdsmästare. Sonen Karl Gösta gifter sej 1936 med Borghild Amalia Husby (6/5 1910-10/10 1950) från Norge och de får Hulda Sofie (30/11 1936-) Amanda Katarina dör 1943, knappt 65 år gammal och Carl Edward dör 1970, 93 år gammal i Skälby, Österhaninge.

Sonen Oscar Algot (22/6 1879-26/4 1917) bor med föräldrarna i Bodarne, Älvkarleby 1901 och är garveriarbetare. Han döms 4/11 1904 av Gävle R.R. (Rådhusrätt) för 1a resan stöld till straffarbete i 3 mån och förlustig medborgerligt förtroende 1 år från frigivningsdagen. Frigiven den 6/2 1905. I augusti 1906 flyttar han till sina föräldrar på Birkagatan 20, Stockholm, se ovan. Han blir dagarbetare och han dör 1917, 37 år gammal.

Sonen Gustaf Erland (22/3 1881-16/1 1939) blir telefonarbetare 1906 då han flyttar före sina föräldrar till Birkagatan 20. 1910 har han flyttat till Tomtebogatan 14 och är cementarbetare. Han dör i Huvudsta i Solna 1939, 57 år gammal.

Sonen Johan Emil (19/1 1883-19/12 1960) flyttar till Magön som dräng 1898 och kommer tillbaka året efter. Han flyttar med familjen till Älvkarleby och sen anges att han flyttar till Uppsala 1901. 1902 kommer han tillbaka till familjen i Bodarne. Han hade burit utflyttningsbetyget på sej och inte varit skriven någonstans. Han flyttar 1904 till Matteus församling och bor 1910 på Birkagatan 25 (kv Eldaren 6, Matteus församling, rote 27) i Stockholm. Han är elektricitetsmontör och gift med Alma Josefina (18/10 1875-18/7 1924) från Falköping. De har dottern Clary Josefina (1906-) som är född i Matteus församling. Alma Josefina dör 1924, 49 år gammal på Västmannagatan i Stockholm. Johan Emil gifter om sej 1930 med Olga Andrietta Vilhelmina Friskman (26/5 1897-3/1 1971) från Torp, Medelpad. Han dör 1960, 77 år gammal, och hon dör 1971, 73 år gammal, båda på Frejgatan i Stockholm. De är begravda tillsammans på Norra begravningsplatsen i Solna.

 

Sonen Gunnar (21/8 1885-29/9 1958) Det anges att han flyttar till Börstil 1902 men det blev aldrig av. Han bar utflyttningsbetyget på sej och är från 1904 åter noterad hos föräldrarna i Bodarne. Han döms av Gävle R.R. (rådhusrätt) den 7/12 1904 för första resan snatteri att böta 75 kr. Han flyttar 1905 till Adolf Fredriks församling i Stockholm och han flyttar till sina föräldrar när de flyttar till Birkagatan 20. Han är då boddräng men blir senare elektricitetsmontör. 1923-26 bor han på Valhallavägen 80, är verkmästare och gift med Ester Eugenia (21/12 1886-16/11 1976) född Karlsson ifrån Kristvalla socken i Kalmar län. Hon har tidigare varit uppasserska i Stockholm. De har dottern Britt Gunhild Gördis (28/1 1924-) Gunnar dör 1958, 73 år gammal, och Ester Eugenia dör 1976, 89 år gammal. De är begravda på Skogskyrkogården i Stockholm. Britt Gunhild Hjördis dör 2021, 97 år gammal, i Helsingborg.

 

Sonen Herman (12/7 1888-13/8 1927) anges i början på 1900 spm ”fd markör” Det anges också: dömd av Gävle R.R. (rådhusrätt) den 24/11 1904 för stöld till 3 mån straffarbete. Han flyttar med föräldrarna 1906 till Birkagatan 20. Han är senare handelsbiträde och dör ogift 1927, 39 år gammal, på Frejgatan i Stockholm.

 

 

Dottern Ester (15/10 1890-19/3 1974) flyttar med föräldrarna till Birkagatan 20 1906. Hon bor kvar med föräldrarna och arbetar som hushållsbiträde. Hon gifter sej 1913 med Gideon Josef Emanuel Engman (23/7 1885-3/8 1972) från Stockholm. Han dör 1972, 86 år gammal, och hon dör 1974, 83 år gammal, båda i Älvsjö, Stockholm.

 

Sonen Arnold (20/5 1894-20/7 1975) flyttar med föräldrarna till Birkagatan 20 1906. Han gifter sej inte och är ogift och bor på Kungsholmen i Stockholm när han dör 1975, 81 år gammal. Han är begraven tillsammans med sin bror Gunnar och svägerska på Skogskyrkogården.

1900-1917

Hemmansbrukare Klas Otto Andersson (6/12 1860-21/6 1928) och Maria Matilda Lundkvist (8/5 1862-25/10 1929) Han är född i Barknåre med föräldrarna torpare, kopparslagaregesällen Anders Kimlund (21/6 1814-15/8 1861) från Skånela och Maja Lisa Larsdotter (23/6 1823-4/5 1907) Hon är född i Vavd med föräldrarna skeppstimmermannen och torparen Johannes Lundqvist Andersson (30/10 1824-27/5 1891) och Brita Segerlund (28/10 1827-18/12 1912) De flyttar in från Ängskär. De har gift sej 1885, 25 respektive 23 år gamla och fått Carl Adolf Claesson (18/6 1885-15/1 1938), Johan Olle (20/11 1891-18/6 1954) se nedan, Märta Maria (30/12 1892-17/2 1966) se nedan, Alice Matilda (14/8 1895-2/11 1982) se nedan, Erik Valfrid (12/1 1900-4/9 1975) se nedan och Astrid Ottilia (30/11 1905-6/12 1906) som dör 1 år gammal utan angiven orsak.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 hästar, 5 kor, 4 ungnöt, 7 får, 4 lamma 1 svin och 12 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Jordbruksundersökningen 1916 redovisar att här fanns 1 sto, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungnöt, 2 kalvar, 6 baggar och tackor, 4 lamm, 1 gris och 10 höns.

Klas Otto dör 1928, 67 år gammal i Degerslätten, Västland och hon dör 6 månader senare i Knöding, Hållnäs

Skogsarbetaren Johan Leonard Lundholm bor även här.

Sonen Carl Adolf (18/6 1885-15/1 1938) flyttar till Gävle 1902. Läs hans egna historia under Berättelser.

Sonen Johan Olle (20/11 1891-18/6 1954) gifter sej 1920 med Anna Teresia (3/2 1902-15/5 1982) i Magön. Läs vidare om dem där.

Dottern Märta Maria (30/12 1892-17/2 1966) gifter sej 1915 med jordbruksarbetaren Karl Robert Persson (5/4 1888-29/7 1965) i Kullen och de flyttar till Ulfsbo nr 1, Tegelsmora där de blir hemmansbrukare. De flyttar vidare till Kråkbo nr 1 1917 där de blir arrendatorer. De får Nils Evert (7/9 1919-) De får senare köpa hemmanet. Sonen Nils Evert gifter sej 1945 och de bor kvar 1945. Karl Robert dör 1965, 77 år gammal och Märta Maria dör 6 månader senare, 73 år gammal båda i Kråkbo.

Dottern Alice Matilda (14/8 1895-2/11 1982) flyttar till Nybron, Österleufsta 1915 och gifter sej med skogsarbetaren Karl Axel Magnusson (28/3 1887-6/8 1968) De får Carl Artur (16/1 1916-18/2 1943) som dör ogift 27 år gammal, Axel Sigurd (30/1 1917-21/4 2010), Nils Harry (28/11 1918-6/1 2009) innan de flyttar till Degerslätten, Västland 1919 där de blir torpare. De får Inga Lisa (28/11 1920-) De flyttar, efter att alla barnen flyttat ut, själva till Nöttö 5:19 1939 där han blir fabriksarbetare. De bor kvar 1949. Karl Axel dör 1968, 81 år gammal och Alice Matilda dör 1982, 86 år gammal, i Lingnåre.

Sonen Erik Valfrid Claesson (12/1 1900-4/9 1975) flyttar till Flottskär 1917 när övriga familjen flyttar till Kråkbo, Tegelsmora. Senare samma år flyttar han efter familjen dit. Efter ett år, i december 1918, flyttar han tillbaka Hållnäs. Nu till nästgårds hemmanet Nyböle. Efter ett år där flyttar han 1919 till Kråksbo igen. 1922 drar flyttlasset vidare till Degerslätten, Västland. 1924 flyttar han till sin bror Carl Adolf på Tomtebogatan 5, i Stockholm. 1924 är han angiven som boende och arbetare i Brännkyrka. Han är då ensamstående och utan barn. Han flyttar därifrån 1930. Han gifter sej med Svea Helena Lundberg (1/1 1904-24/1 1990) från Västland och de skiljer sej 14/2 1949. Han dör 1975, 75 år gammal, på Vaksalagatan, Uppsala. Hans aska flyttads från Engelbrekts columbarium år 2000 och han gravsätts i Galärvarvkyrkogårdens minneslund. Då anges hans hemort (mycket riktigt, min anm.) vara Uppsala Domkyrkoförsamling. Trots mina samtal med ansvariga både på columbariet och minneslunden är orsaken till det som händer efter hans död är ännu höljt i dunkel.

1917-1920

Skogsarbetare Carl Albert Lundholm (24/3 1891-19/3 1958) och Ellen Julia Bengtsson (23/11 1897-8/7 1990) Han är född i Boda, Prästgården med föräldrarna torparen Johan August Lundholm (7/9 1859-12/3 1922) och Johanna Augusta Skantz (7/8 1866-18/12 1909) Hans bror Johan Leonard Lundholm (3/3 1887-15/1 1941) tar samtidig över fastigheten Magön. Hon är född i Griggebo med föräldrarna torparen Bengt Pettersson (8/9 1847-24/3 1930) och Catrina Elisabet Holmgren (23/8 1852-8/7 1918) De har gift sej 1916, 25 respektive 19 år gamla, och precis fått Bengt Albert (6/3 1917-21/4 1992) se nedan, när de flyttar in från Kvarnbo. Här får de Hugo (6/9 1918-5/9 2015) se nedan innan de 1920 flyttar vidare till Hammarby, Södermanland där han blir kördräng. 1922 kommer de tillbaka till Hållnäs då de flyttar till Kvarnbo.

Carl Albert dör 1958, knappt 67 år gammal, i Kolvreten, Griggebo och Ellen Julia dör 1990, 92 år gammal, i Edsätra

I den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 berörs inte Kuggböle.

Sonen Bengt Albert (6/3 1917-21/4 1992) gifter sej 1938 med Karin Elvira (1/9 1912-15/4 1974) Hon dör 1974, 61 år gammal och han dör 1992, 75 år gammal, båda i Griggebo.

Sonen Hugo (6/9 1918-5/9 2015) gifter 1946 sen med Olga Maria (31/6 1925-16/2 1949) från Österlövsta. Hon dör 1949, 23 år gammal och han dör 2015, en dag före sin 97-årsdag.

1922-1930

Skogsarbetaren och brukaren Gideon Andersson (26/8 1885-14/11 1964) och Elna Ingeborg Hägerström (7/2 1900-3/12 1971) Han är från Vavdstorpen med föräldrarna torparen Anders Erik Jansson (18/7 1852-2/2 1930) och Catharina Lovisa Lundberg (25/11 1851-8/1 1887) Hon är född i Vavd med föräldrarna handlanden och skogsarbetaren Karl Gustaf Wilhelm Hägerström (4/6 1869-2/1 1922) från Österlövsta och Ida Amalia Pettersson (25/5 1870-30/5 1939) från Dingtuna. Hon är syster med Ebba Hägerström i Stenmo (1942-1978) De gifter sej 1920, 35 respektive 20 år gamla, och får Clary Viola (12/9 1920-2/12 2020) i Vavd innan de flyttar hit 1922. Här får de Ragna Linnea (22/9 1922-16/1 2015) och Sven Bruno Vitalis (30/1 1929-16/12 1985) innan de flyttar till Olarsbo 1930. Elna har berättat för sin svärdotter MaryAnn Olarsbo om hur de hade det. Gideon arbetade med skogshuggning åt bolaget. Han hade ingen häst så ibland lånade han en av sin svåger i Stenmo för gårdens körslor. Åkertegarna och hagarna låg utspridda. Det var tufft, fattigt och väldigt avsides. Läs vidare om familjen under fastigheten Olarsbo.

1922-1929

Skogsarbetaren Joel Berner Vadström (2/8 1891-1/3 1971) och hans hustru Amanda Josefina Söderlind (24/9 1895-11/6 1967) flyttar in från Tierp 1922. Han är född i Barknåre med föräldrarna torparmågen Johan Vadström (14/3 1866-26/5 1948) och Anna Stina Block (15/5 1859-9/1 1936) Hon är född i Böle med föräldrarna frälsebonden Anders Johan Söderlind (30/9 1861-10/8 1951) från Valla, Västland och Maria Lovisa Jansdotter (8/12 1862-3/2 1937) De har gift sej 1913 och har barnen Ellen Ingegerd (5/7 1913-1/5 1987) se nedan, Olov Sune (6/7 1916-17/11 1987) se nedan, Essy Anna Maria (9/12 1918-20/10 2001) se nedan, Greta MajLisa Margareta (26/11 1922-29/12 1989) se nedan och Ture Inge (12/9 1924-10/6 1927) som dör knappt 3 år gammal. De flyttar till Vavd nr 3 1929 och samma år vidare till Tolfta. I 1930 års folkräkning redovisas att Joel Berner har en inkomst på 1300 kr /år. Amanda Josefina dör 71 år gammal och Joel Berner dör 79 år gammal i Tolfta.

Dottern Ellen Ingegerd (5/7 1913-1/5 1987) gifter sej 1935 med Karl Gideon Persson (20/3 1898-16/1 1973) från Västland. Han dör 1973, 75 år gammal, och hon dör 1987, 83 år gammal, båda i Tolfta.

Sonen Olov Sune (6/7 1916-17/11 1987) är född i Gävle och gifter sej 1944 med Mary Linnea Larsson (1/11 1920-30/8 2003) Han dör 1987, 71 år gammal och hon dör 2003, 82 år gammal.

Dottern Essy Anna Maria (9/12 1918-20/10 2001) gifter sej 1941 med Knut Eskil Gilljam (4/9 1908-2/1 2003) Hon dör 2001, 82 år gammal,och han dör 2004, 94 år gammal, båda i Tolfta.

Dottern Greta Majliss Margareta (26/11 1922-29/12 1989) gifter sej 1944 med Gösta Per Olof Boström (23/6 1916-21/5 1997) från Tierp. Hon dör 1989, 67 år gammal och han dör 1997, 80 år gammal.

1930-1936

Skogsarbetaren Karl Gunnar Matsson (8/8 1906-1/9 1981) och Elsa Kristina Persson (5/5 1904-29/12 1989) Han är född i Vavd med modern torparedottern Alma Kristina Persson (3/10 1881-19/2 1963) och hon i Rundsvia (Rundskär) med torparna Per Gustav Andersson (12/6 1878-22/12 1956) och Ida Kristina Vallin (12/3 1884-8/5 1949) som föräldrar. De har gift sej 1929, 23 respektive 25 år gamla, och flyttar in från Forsmark. I 1930 års folkräkning redovisas att Karl Gunnar har en inkomst på 600 kr /år. De flyttar till Lissbo 1936. Han dör 1981, 75 år gammal, och hon dör 1989, 85 år gammal, båda i Karlholm.

Hennes bror Johan Magnus Persson (7/3 1910-16/6 1996) flyttar in från Börstil 1930 och flyttar vidare till Börstil 1931. Samma år kommer han tillbaka och sen flyttar han 1932 tillbaka till Börstil. Han är också född i Rundskär. Han gifter sej 1941 med Elsa Linnea (30/10 1908-17/4 2001) Han byter namn till Ågstrand. Han dör 1996, 86 år gammal, och hon dör 2001, 92 år gammal, båda i Norrtälje.

Den yngre brodern Tore Åke Emanuel Persson (21/9 1926-7/7 2015) flyttar in från Börstil 1935 och flyttar vidare till Lissbo 1936. Han är född i Vavd när föräldrarna blivit brukare där. Han byter namn till Ågstrand som sin bror. Han gifter sej 1979 med Anna Lisa (19/9 1928-19/8 2001) Hon dör 2001, 72 år gammal i Solhem, Skärplinge och han dör 2015, 88 år gammal, i Enköping.

1936-1963

Arrendator och skogsarbetare Johan Edvin Eriksson (25/6 1904-19/11 1995) och Birgit Linnea Karlsson (12/5 1913-28/8 2002) Han är född i Vavd med föräldrarna frälsebonden Erik Eriksson (2/2 1870-10/11 1955) och Katrina Lovisa Lundqvist (4/9 1866-21/10 1957) Hon är född i Kullen med föräldrarna arbetaren Carl Carlsson (9/1 1874-14/4 1949) och Beda Kristina Kastberg (17/5 1882-9/5 1961) De har gift sej 1933, 31 respektive 20 år gamla, och flyttar in från Årböle. De får Siv Birgitta (21/2 1938-) se nedan och Berit (1944-) se nedan.

1943 kom baltiska flyktingar till Sverige. Skogsbolaget byggde en barack här där ett flertal fick bo och arbeta i skogen. Läs mer och se en bild i historieberättelsen om byn.

Bild och text nedan kommer från Sveriges bebyggelse, uppland, D2, 1949.

Bild 4. Kuggböle 11, Lövstabruk: 3.17 ha åker.

Trä. omkr. 1830 2 rum. 1 kök, 1 hall. Rest. o. mod. 1941. El. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1914, för 2 hästar o. 6 nötkr.

Korsnäs AB. — Arr. Edvin o. Birgit Eriksson. Barn: Siv, Berit.

Dottern Siv (21/2 1938-) arbetade på Syfabriken I Lövstabruk. Den var inrymd i nuvarande Bruksarkivets lokaler. Den lades ned 1958. Hon flyttar då hem men samma år flyttar hon till Stationsgatan i Tierp.

Dottern Berit (1944-) flyttar 3/1 1961 till Apoteket i Leufsta bruk.

Samma år, 1961, flyttar hit den 53-årige skogsarbetaren Knut Ivar Olsson (18/11 1908-2/9 1995) från Ljungby, Småland och den 62-årige skogsarbetaren Abel Gunnar Herman Olsson (16/8 1899-28/6 1972) från Forserum, Småland. Ivar är ogift och Gunnar är änkling. Han gifte sej 1934 med Ingrid Elisabet Nykvist (8/9 1894-6/11 1952) från Eksjö, Småland. Hon dog 1952, 58 år gammal i Eksjö.

Johan Edvin och Birgit Linnea flyttar från gården 1963. De blev de sista som brukade gården. Han dör 1995, 91 år gammal och hon dör 2002, 89 år gammal, båda i Tolfta.

1963-196x

Skogsarbetarna Ivar och Gunnar bor kvar några år. Ivar blir sjuk och kom in på sjukhem och Gunnar flyttar till en ny lägenhet i Vavds skola. Han flyttar därifrån till Nyböle där han dör 1972, 72 år gammal. Han ligger begravd på Hållnäs kyrkogård.

Ivar dör 1995, 86 år gammal I Forshem, Hållnäs.

19xx

Gården, som låg väldigt högt och fint, revs av ägaren Korsnäs. Man ville inte sälja och att någon skulle bo där, man sa att man var rädd för tjuvjakt.