Skaten 1:4

Fastigheten avstyckas från Skaten nr 1 och består av 2 delar. Den ena delen ligger invid vägen och bebyggs med boningshuset och den andra delen är vid vattnet och bebyggs med ett båthus.

 

1929-1974

Fiskaren Eric Oskar Eriksson (25/3 1899-4/4 1974) och Nanna Maria Hollstrand (11/11 1905-16/9 1984) Han är son i Göksnåre nr 3 och hon är från Vavd med föräldrarna Johan Hållstrand (29/2 1872-26/12 1962) och Ella Johanna Hägerström (21/7 1877-27/9 1957) De gifter sej 1929 och flyttar hit samma år. De köper av Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) De får Erik Ove (14/4 1930-21/5 2015), Nils Ragnar (31/8 1931-), Jens Inge Harald (15/3 1933-), Sven Johan (13/9 1934-5/8 1997), Bror Oskar (16/9 1936-27/9 1998), Lars Erik (20/6 1938-) och Hans Ingemar (18/7 1939-) Oskar dör 1974, 74 år gammal. Nanna Maria dör på Wesslandia i Karlholm 1984, 78 år gammal.

 

1974-                  Oklart