Göksnåre 4:15, Backen

Finns inte på karta1839.

Finns inte på karta 1863

Byggt ca 1865.

Fastigheten avstyckad från Göksnåre 42 (Sörgården) xx.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

2016 hittas nedanstående föremål på vinden.

Efter lite efterforskningar har jag fått hjälp av Lilian Edström som är chef på Svenska Skoindustrimuseet i Kumla. Föremålet är en sk läst dvs den modell man formar skon kring. Det är troligt att den är från andra halvan av 1800-talet. För att forma en sko behövdes också andra bitar som sattes ovanpå denna del. Troligen är denna läst tillverkad av en person som använt den för att själv göra skor på gården och inte av en byskomakare. Vem av följande torpare som är skaparen av denna läst är naturligtvis svårt att veta.

1865-1881

Torpare Lars Fredrik Andersson (24/7 1835-19/4 1878) och Anna Greta Vennberg (5/5 1843-14/8 1930) De gifter sej 28/12 1862. Hon kommer från skogvaktarens torp ungefär 1865 där hon var dotter i huset. Han kommer från en plats som dräng hos sin bror torpare Eric Andersson i Snickars där han också är född.

De får barnen Carl Fredrik (19/2 1865-16/1 1866) som drunknar knappt 11 månader gammal, Emma Kristina (25/12 1869-29/9 1939) se nästa generation, Agathon (5/9 1875-28/3 1878) som dör i en epidemi av scharlakansfeber 2 ½ år gammal.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

Fredrik dör 1878, 42 år gammal, av lungsot.

Hans bouppteckning anger 21 april som dödsdatum medan död- och begravningsboken har 19 april som dag. Den omyndiga dottern Emmas rätt bevakas av morbrodern torparen Anders Petter Westberg i Skeppsviken, Leufsta socken.

Han hade tillgångar för sammanlagt 773 kr där några saker kan nämnas

1 väggur                                15 kr

1 väggur                                5 kr

1 toalettspegel                    3,50

väggtavlor                              5 kr

2 bolster                                16 kr

4 kuddar                                8 kr

2 sängtäcken                       10 kr

2 fällar                                    8,50

1 dussin lakan och

1 madrass                            18 kr

2 kor                                       90 kr

2 får                                        8 kr

1 gris                                      15 kr

1 symaskin                           75 kr

1 stugbyggnad med

kök och kammare               200 kr

1 ladugård, foderbod, vedbod och svinhus        25 kr

2 tunnland jord på trettio åtta års tid*      75 kr

Summa 773 kr

Han hade skulder på sammanlagt 70,50 kr bestående av:

Till Mats Andersson i Malen enligt revärs, 60 kr

Hand. Apelin i Böle, 6 kr

APS i Göksnåre, 3 kr

Bouppteckningens uppgörande, 1,50 kr

Summa 70,50 kr

Sterbhusets behållning 702,85

Förklaringar:

– Anders Petter Westberg

– 2 tunnland på 38 års tid. Troligen ett gällande arrende med rättighet till jorden som tillhör hans torp)

– Mats Andersson i Malen är Mats Andersson 10/2 1827-27/4 1914 född i Kumlet, Göksnåre nr 4

– Hand. Aspelin i Böle är handlaren Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

– APS är Anders Petter Persson 14/11 1828-17/12 1891 frälsebonde i Göksnåre nr 1

 

Anmärkningar:

– Kreaturen var värda 113 kr. Det är ca 24% av boets värde exklusive torpet med arrendet.

– Torpet med arrendet var värt 300 kr dvs ca 68% av det övriga boets värde.

– Symaskin som var värd 75 kr var en tidig, naturligtvis fottrampad, modell.

– Skulderna var ca 9% av boets totala värde.

Anna Greta bor kvar med dottern Emma Kristina till 1881 då hon gifter om sej, se nedan.

1881-1884

Torpare Anders Gustaf Rosman (Simonsson) (23/12 1851-14/11 1933) och Anna Greta Vennberg (5/5 1843-14/8 1930) Hon är änka i huset och han är född i Edvalla med föräldrarna Simon Ersson (8/11 1809-2/12 1883) och Lena Helena Ersdotter (23/11 1813-14/5 1878) men kommer från Wahlö 1881 då de gifter sej. Hans bror Johannes (20/8 1843-2/9 1927) blir frälsebonde i göksnåre nr 6B. Hon har Emma Kristina 25/12 1869-29/9 1939) kvar i livet, se nedan. De får tillsammans Gustaf Georg (14/8 1882-16/12 1967) se nedan. De flyttar till Wahlö 1884 och vidare till Norrby, Forsmark 1885. Anna Greta dör 1930, 87, år gammal, och Anders Gustaf dör 1933, 81 år gammal, båda i Östhammar.

Dottern Emma Kristina (25/12 1869-29/9 1939) gifter sej 21/12 1888 med drängen i huset Erik Petter Eriksson (22/9 1857-3/6 1911) Han är född i Sikhjälma, Hållnäs. De får sonen Albin Leonard (30/4 1889-17/12 1963) och flyttar till Stenhusroten 13, Forsmark samma år. 1892 flyttar de tillbaka till hennes föräldrar som flyttat till Klintbol, Vamsta 9/5 1891. Emma Kristina och Erik Petter flyttar till Norrby, Valö och får Gunnar Agaton (15/9 1893-15/8 1966), Gunhild Emilie (19/3 1896-14/12 1988), Engla Emma Ingeborg (23/7 1899-10/10 1953), Eskil Viktor (18/4 1902-10/7 1915), Anna Viktoria (9/12 1904-5/1 1989) och Signe Gertrud Altea (4/9 1910-3/10 1997) Erik Petter dör 1911, 53 år gammal, av självmord, i Norrby, Valö. I död- och begravningsboken anges ordagrannt ”Själfmord-med en sax afskurit pulsådern på halsen-förblödde mycket hastigt” De har då 7 barn som då är mellan 9 månader och 22 år gamla. Emma Kristina bor kvar med barnen till 1919 då hon flyttar till Börstil. Hon dör 1939, 69 år gammal i Kristinelund, Gammelbyn, Börstil.

-Deras son Albin Leonard (30/4 1889-17/12 1963) gifter sej 1925 med Anna Emilia (23/3 1889-30/1 1973) Han dör 1963, 74 år gammal, i Enåker, Västmanland.

-Deras son Gunnar Agaton (15/9 1893-15/8 1966) gifter sej 5/7 1919 med Nanny Kristina Lundell (6/3 1899 -28/8 1964) Han dör 1966, 72 år gammal, i Valö.

-Deras dotter Gunhild Emilie (19/3 1896-14/12 1988) gifter sej med Per Johan Andersson (9/4 1879-8/12 1958) från Österlövsta. Hon dör 1988, 92 år gammal, i Skärplinge.

-Deras dotter Engla Emma Ingeborg (23/7 1899-10/10 1953) gifter sej 1924 med Karl Vilhelm Kjetselberg (24/8 1894-20/5 1972) Hon dör 1953, 54 år gammal, i Tobo.

-Deras dotter Anna Viktoria (9/12 1904-5/1 1989) gifter sej 1931 med Gösta Nordbrandt (2/1 1900-11/9 1967) från Umeå. Hon dör 1989, 84 år gammal, i Bromma, Stockholm.

-Deras dotter Signe Gertrud Altea (4/9 1910-3/10 1997) gifter sej 1958 med Nils Erik Lundqvist (27/2 1910-28/10 1970) från Häverö. Hon dör 1997, 87 år gammal, i Östhammar.

Sonen Gustaf Georg (14/8 1882-16/12 1967) tar över då han gifter sej 29/6 1907 med lärarinnan Viktoria Katarina Andersson (13/2 1880-16/6 1960) De får dottern Anna Hedvig Katarina (10/9 1908-24/2 1977)

Båda generationerna flyttar 12/4 1919 till Östhammar och till Rådhuskvarteret 22. Troligen är Gustaf Georg ägare till fastigheten. Viktoria Katarina dör 1960, 80 år gammal, och Gustaf George dör 1967, 85 år gammal, båda i Östhammar.

Båda generationerna flyttar 12/4 1919 till Östhammar och till Rådhuskvarteret 22. Troligen är Gustaf Georg ägare till fastigheten. Viktoria Katarina dör 1960, 80 år gammal, och Gustaf George dör 1967, 85 år gammal, båda i Östhammar.

1885-1911

Torpare Erik Gustaf Jansson (22/10 1855-11/6 1911) och Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) De flyttar in från Kvarnbo där de anges som nybyggare och kommer dessförinnan från Österleufsta. Han är född i Göksnåre nr 2B och hon är född i Skållbo med föräldrarna skattebonden Per Erik Eriksson (21/2 1830-16/11 1912) och Anna Stina Olofsdotter (1/9 1831-18/9 1880) När hennes mor dör 1880 gifter hennes far om sej med Anna Lena Persdotter (9/10 1843-22/12 1931) som föddes i Göksnåre nr 2B. De har gift sej 1881. De har fått sonen Erik Axel Eriksson (25/9 1883-28/4 1965) i Österleufsta se nedan.

De flyttar till Skållbo nr 1 i november 1892 men kommer tillbaka i november 1893.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 kor och 2 ungnöt. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Erik Gustaf tar själfmord meddelst hängning 1911 ca 6 månader efter att sonen flyttat ut. Kristina bor kvar och gifter sen om sej.

Sonen Erik Axel (25/9 1883-28/4 1965) gifter sej 1907 med Maria Albertina Bergström (7/9 1882-17/6 1972) som är dotter till skogvaktare Bergström. De får Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) och flyttar till och tar över Göksnåre nr 2B 1910. Läs vidare om dem där.

1912-1929

Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) och Anders Andersson (24/11 1858-30/3 1924) Han flyttar in och de gifter sej 1912. Hon är änka i huset och han är frånskild och från Valnäs, Österleufsta med föräldrarna bonden Anders Jansson (27/9 1830-8/4 1902) och Charlotta Ersdotter (16/7 1828-19/10 1920) Hon har fosterdottern Emma Kristina Lindquist (13/1 1910-27/9 1924) ”i sin vård”.

I 1916 års jordbruksundersökning kan man läsa alla detaljer om hemmanets marker, djur, och skördar. Läs under Berättelser.

Kristinas mor bor i Göksnåre nr 1B och hon flyttar till Fågelsången 1923 och blir piga. Kristina blir änka igen 1924 då Anders dör av kräfta i bröstet. Då flyttar Maria Kristina Lovisa Hillberg (16/4 1871-22/4 1956) in från Österleufsta men flyttar ut igen 1925. Kristina flyttar 1929 till Valö (se dock nedan)

1929-1936

Ossian Emanuel Bergström (23/9 1895-24/6 1971) och Hilda Josefina Holmgren (18/2 1894-23/2 1975) De flyttar in från Lill-Rångsen i Forsmark där han också är född med föräldrarna bruksarbetaren Karl Erik Bergström (6/3 1851-1/5 1919) och Kristina Wadin (23/1 1862-14/3 1941) Hon är född i Göksnåre nr 4B. Hans farbror Adolf Wilhelm Bergström har varit skogvaktare i Göksnåre 1881-1905. De har gift sej 1921. De har en fosterson Lars Olof Eriksson (19/11 1924-9/5 2002) som de adopterar 1934.

I 1930 års folkräkning redovisas att Ossian Emanuel har en inkomst på 800 kr /år.

Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) flyttar tillbaka hit 1932 och dör året efter.

Redan 1933 flyttar Rikard Eriksson och Ida Karlsson in, se nedan.

Ossian Emanuel Bergström och Hilda Josefina flyttar till Älvkarleby 1936. Han dör 1971, 75 år gammal och hon dör 1975, 81 år gammal, i Älvboda, Skutskär.

1933-(1951)

Skogsarbetare Rikard-Backerik-Eriksson (18/3 1910-20/7 1970) och Ida Elisabet Karlsson (14/12 1913-5/2 1999) De flyttar in från Gudinge i november 1933 men hade bara bott där sen i maj. De kommer då från Göksnåre nr 3 där han var son. Hon kom dit från Flottskär där hon var piga men är född i Skållbo med föräldrarna Olof Fridolf Karlsson (16/1 1877-10/9 1945) och Matilda Kastberg (24/9 1878-27/4 1948) I Gudinge benämndes han fiskare och skogsarbetare. Rickards bror Oscar är gift med Nanna och de har 2 barn som ofta vistas här. De har på våren 1933 gift sej och fått sonen Nils Rikard (14/5 1933-26/11 2008) Nils Rikard får senare en son vid namn Ulf som senare är ägare till Göksnåre 7:11. 11/6 1947 flyttar de till Skärplinge (Åkerby 1019) i Österleufsta socken. Redan 27/9 samma år flyttar de tillbaka hit. De flyttar senare till Göksnåre 7:11. Detta sker troligen efter 1951 då hans namn finns på Jordbrukarnas Föreningsblad från 20 oktober 1951 som hittats på vinden.

Ida, frun i huset, beställer blomsterlökar på postorder någon gång under denna tid. Jag har ännu inte kunnat precisera tidpunkten närmare men det kommer nog.

Denna beställningslista är funnen på vinden.

(1947)-(1959)

Fd lantbrukare Erik Axel Eriksson (25/9 1883-28/4 1965) och Maria Albertina Bergström (7/9 1882-17/6 1972)Han är född i Österleufsta men uppväxt här i huset som son till Erik Gustaf Jansson (22/10 1855-11/6 1911) och Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) som bodde här från 1885 och hon dotter till skogvaktare Adolf Vilhelm Bergström i Göksnåre. De har gift sej här 1907 och fått Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) se nedan, innan de flyttade till Göksnåre nr 2 år 1910. Där fick de Erik Konrad (2/11 1910-4/4 1986) se nedan, Elsa Linnea (16/12 1912-4/4 2002) se nedan, Sven Evert (18/2 1920-27/12 1993) se nedan och Edler Martin (26/4 1925-1/3 2003) se nedan, innan de flyttade till Vigelsbo äng i Film 1929. 1932 flyttade de vidare till Randersbo i samma socken där de är kvar 1942. När de kommer tillbaka hit är höljt i dunkel men de är omnämnda i ” Sveriges bebyggelse” 1949.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 3. Göksnåre 41′, Vavd:

5 kilometer från busshållplats.

Areal: 20.000 kvm. Taxeringsvärde 3.000 kronor, därav mark 1.000, byggnad 2.000.

Förvärvad 1933. Fastigheten av trä, uppförd omkr. 1860, innehållande 1 rum, 1 kök, veranda. El.

Fd lantbrukare Axel och Albertina Eriksson.

Erik Axel dör 1965, 87 år gammal och Maria Albertina dör 1972, 3 veckor före sin 90-årsdag.

Dottern Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) gifter sej 1933 med Karl Helmer Persson (10/3 1898-16/1 1980) från Forsmark. De tar över som sommarställe 1959.

Sonen Erik Konrad (2/11 1910-4/4 1986) gifter sej 1944. Han dör 1986, 75 år gammal, i Gagnef, Dalarna.

Dottern Elsa Linnea (16/12 1912-4/4 2002) gifter sej, blir änka 1993 och dör 2002, 89 år gammal, i Nora, Västmanland.

Sonen Sven Evert (18/2 1920-27/12 1993) gifter sej 1963 och dör 1993, 73 år gammal, i Gamla Uppsala.

Sonen Edler Martin (26/4 1925-1/3 2003) gifter sej 1952 och dör 2003, 77 år gammal, i Sollentuna.

1959-2014

Karl Helmer Persson (10/3 1898-16/1 1980) och Helga Elisabet Persson (24/1 1908-26/2 2001), sommargäster. Hon är dotter i huset.

De har sonen Erik Axel Vilhelm Persson (16/4 1935-) och dottern Hillevi Maria Elisabet Pettersson (17/7 1937-) Helmer dör 1980, 81 år gammal och Helga dör 2001, 93 år gammal, båda på Sporrbacksvägen i Österbybruk.

2014-                  Kristina Caroline Karlegård (21/3 1976-) köper hösten 2014.