Göksnåre 4:15, Backen

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns inte 1839.

Fastigheten avstyckad från Göksnåre 42 (Sörgården) xx.

Byggt ca 1865.

Finns inte 1863.

2016 hittas nedanstående föremål på vinden.

Efter lite efterforskningar har jag fått hjälp av Lilian Edström som är chef på Svenska Skoindustrimuseet i Kumla. Föremålet är en sk läst dvs den modell man formar skon kring. Det är troligt att den är från andra halvan av 1800-talet. För att forma en sko behövdes också andra bitar som sattes ovanpå denna del. Troligen är denna läst tillverkad av en person som använt den för att själv göra skor på gården och inte av en byskomakare. Vem av följande torpare som är skaparen av denna läst är naturligtvis svårt att veta.

 

1865-1881

Torpare Lars Fredrik Andersson (24/7 1835-19/4 1878) och Anna Greta Vennberg ((5/5 1843-14/8 1930)) De gifter sej 28/12 1862. Hon kommer från skogvaktarens ungefär 1865 där hon var dotter i huset. Han kommer från en plats som dräng hos sin bror torpare Eric Andersson i Snickars där han också är född.

De får barnen Carl Fredrik (19/2 1865-16/1 1866) som drunknar knappt 11 månader gammal, Emma Kristina (25/12 1869-29/9 1939) se nästa generation, Agathon (5/9 1875-28/3 1878) som dör i en epidemi av scharlakansfeber 2 ½ år gammal.

Fredrik dör 1878, 42 år gammal, av lungsot.

Anna Greta bor kvar med dottern Emma Kristina till 1881 då hon gifter om sej, se nedan.

 

 

1881-1884

Torpare Anders Gustaf (Simonsson) Rosman (23/12 1851-14/11 1933) och Anna Greta Vennberg (5/5 1843-14/8 1930) Hon är änka i huset och han kommer från Wahlö 1881. De gifter sej 1881. Hon har Emma Kristina 25/12 1869-29/9 1939) kvar i livet. De får tillsammans Gustaf Georg (14/8 1882-16/12 1967) se nedan. De flyttar till Wahlö 1884 och vidare till Norrby, Forsmark 1885. Anna Greta dör 1930, 87, år gammal, och Anders Gustaf dör 1933, 81 år gammal, båda i Östhammar.

 

Dottern Emma Kristina (25/12 1869-29/9 1939) gifter sej 21/12 1888 med drängen i huset Erik Petter Eriksson (22/9 1857-3/6 1911) Han är född i Sikhjälma, Hållnäs. De får sonen Albin Leonard (30/4 1889-) och flyttar till Stenhusroten 13, Forsmark samma år. 1892 flyttar de tillbaka till hennes föräldrar som flyttat till Klintbol, Vamsta 9/5 1891. Emma Kristina och Erik Petter flyttar till Norrby, Valö och får Gunnar Agaton (15/9 1893-), Gunhild Emilie (19/3 1896-), Engla Emma Ingeborg (23/7 1899-), Eskil Viktor (18/4 1902-10/7 1915), Anna Viktoria (9/12 1904-) och Signe Gertrud Altea (4/9 1910-) Erik Petter dör 1911, 53 år gammal, av självmord, i Norrby, Valö. I död- och begravningsboken anges ordagrannt ”Själfmord-med en sax afskurit pulsådern på halsen-förblödde mycket hastigt” Emma Kristina flyttar till Börstil 1919 och dör 1939, 69 år gammal i Kristinelund, Gammelbyn, Börstil.

 

Sonen Gustaf Georg (14/8 1882-16/12 1967) tar över då han gifter sej 29/6 1907 med f. lärarinnan Viktoria Katarina Andersson (13/2 1880-16/6 1960) De får dottern Anna Hedvig Katarina (10/9 1908-) Båda generationerna flyttar 12/4 1919 till Östhammar och till Rådhuskvarteret 22. Troligen är Gustaf Georg ägare till fastigheten. Viktoria Katarina dör 1960, 80 år gammal, och Gustaf George dör 1967, 85 år gammal, båda i Östhammar. År 1950 är George och Viktoria på besök hos familjen Jansson (senare Björkeholm) i Göksnåre nr 6. Se bild på detta under Bilder och under den fastigheten.

 

 

1885-1911

Torpare Erik Gustaf Jansson (22/10 1855-11/6 1911) och Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) De flyttar in från Kvarnbo där de anges som nybyggare och kommer dessförinnan från Österleufsta. Han är född i Göksnåre nr 2B. De har gift sej 1881. De har fått sonen Erik Axel Eriksson (25/9 1883-1965) i Österleufsta se nedan.

De flyttar till Skållbo nr 1 i november 1892 men kommer tillbaka i november 1893.

Erik Gustaf tar själfmord meddelst hängning 1911 ca 6 månader efter att sonen flyttat ut. Kristina bor kvar och gifter sen om sej.

 

Sonen Erik Axel (25/9 1883-1965) gifter sej 1907 med Maria Albertina Bergström (7/9 1882-17/6 1972) som är dotter till skogvaktare Bergström. De får Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) och flyttar till och tar över Göksnåre nr 2 1910. Läs vidare om dem där.

 

 

1912-1929

Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) och Anders Andersson (24/4 1858-30/3 1924) Han flyttar in och de gifter sej 1912. Hon är änka i huset och han är frånskild och från Österleufsta. Hon har fosterdottern Emma Kristina Lindquist (13/1 1910-27/9 1924) ”i sin vård”. Hennes föräldrar bor i Göksnåre 7:16. Emma Kristina flyttar till Fågelsången 1923 och blir piga. Kristina blir änka igen 1924 då Anders dör av kräfta i bröstet. Då flyttar Maria Kristina Lovisa Hillberg (16/4 1871-22/4 1956) in från Österleufsta men flyttar ut igen 1925. Kristina flyttar 1929 till Valö (se dock nedan)

 

 

1929-1936

Ossian Emanuel Bergström (23/9 1895-24/6 1971) och Hilda Josefina Holmgren (18/2 1894-23/2 1975) De flyttar in från Lill-Rångsen i Forsmark där han också är född och hon är född i Göksnåre 43A. Hans farbror Adolf Wilhelm Bergström har varit skogvaktare i Göksnåre 1881-1905. Adolf Wilhelm har varit sjöman och hade sjömansbok fram till 1882. De har gift sej 1921. De har en fosterson Lars Olof Eriksson (19/11 1924-9/5 2002) som de adopterar 1934. Han är född i Harg, Östhammar med föräldrarna Valfrid Sundin och Ester Kristina Eriksson (29/7 1904-)

Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) flyttar tillbaka hit 1932 och dör året efter.

Redan 1933 flyttar Rikard Eriksson och Ida Karlsson in, se nedan.

Ossian Emanuel Bergström och Hilda Josefina flyttar till Älvkarleby 1936. Han dör 1971, 75 år gammal och hon dör 1975, 81 år gammal, i Älvboda, Skutskär.

 

1933-(1951)

Skogsarbetare Rikard-Backerik-Eriksson (18/3 1910-20/7 1970) och Ida Elisabet Karlsson (14/12 1913-5/2 1999) De flyttar in från Gudinge i november 1933 men hade bara bott där sen i maj. De kommer då från Göksnåre nr 3 där han var son. Hon kom dit från Flottskär där hon var piga men är född i Skållbo. I Gudinge benämndes han fiskare och skogsarbetare. Rickards bror Oscar är gift med Nanna och de har 2 barn som ofta vistas här. De har på våren 1933 gift sej och fått sonen Nils Rikard (14/5 1933-26/11 2008) Nils Rikard får senare en son vid namn Ulf som nu är ägare till Göksnåre 7:11. 11/6 1947 flyttar de till Skärplinge (Åkerby 1019) i Österleufsta socken. Redan 27/9 samma år flyttar de tillbaka hit. De flyttar senare till Göksnåre 7:11. Detta sker troligen efter 1951 då hans namn finns på Jordbrukarnas Föreningsblad från 20 oktober 1951 som hittats på vinden.

Ida, frun i huset, beställer blomsterlökar på postorder någon gång under denna tid. Jag har ännu inte kunnat precisera tidpunkten närmare men det kommer nog.

 

Denna beställningslista är funnen på vinden.

 

(1947)-(1959)

Fd lantbrukare Erik Axel Eriksson (25/9 1883-1965) och Maria Albertina Bergström (7/9 1882-17/6 1972) Han är född i Österleufsta men uppväxt här i huset som son till Erik Gustaf Jansson (22/10 1855-11/6 1911) och Kristina Persson (24/9 1862-8/9 1933) som bodde här från 1885 och hon dotter till skogvaktare Adolf Vilhelm Bergström i Göksnåre. De har gift sej här 1907 och fått Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) se nedan, innan de flyttade till Göksnåre nr 2 år 1910. Där fick de Erik Konrad (2/11 1910-4/4 1986) se nedan, Elsa Linnea (16/12 1912-4/4 2002) se nedan, Sven Evert (18/2 1920-27/12 1993) se nedan och Edler Martin (26/4 1925-1/3 2003) se nedan, innan de flyttade till Vigelsbo äng i Film 1929. 1932 flyttade de vidare till Randersbo i samma socken där de är kvar 1942. När de kommer tillbaka hit är höljt i dunkel men de är omnämnda i ” Sveriges bebyggelse” 1949.

 

Dottern Helga Elisabet (24/1 1908-26/2 2001) gifter sej 1933 med Karl Helmer Persson (10/3 1898-16/1 1980) från Forsmark. De tar över som sommarställe 1959.

 

Sonen Erik Konrad (2/11 1910-4/4 1986) gifter sej 1944. Han dör 1986, 75 år gammal, i Gagnef, Dalarna.

 

Dottern Elsa Linnea (16/12 1912-4/4 2002) Gifter sej, blir änka 1993 och dör 2002, 89 år gammal, i Nora, Västmanland.

 

Sonen Sven Evert (18/2 1920-27/12 1993) gifter sej 1963 och dör 1993, 73 år gammal, i Gamla Uppsala.

 

Sonen Edler Martin (26/4 1925-1/3 2003) gifter sej 1952 och dör 2003, 77 år gammal, i Sollentuna.

 

 

1959-2014

Karl Helmer Persson (10/3 1898-16/1 1980) och Helga Elisabet Persson (24/1 1908-26/2 2001), sommargäster.

De har sonen Erik Axel Vilhelm Persson och dottern Hillevi Maria Elisabet Pettersson. Sigge dog på 60-talet astma. Helmer dör 1980, 81 år gammal och Helga dör 2001, 93 år gammal, båda på Sporrbacksvägen i Österbybruk.

 

 

2014-                  Kristina Caroline Karlegård (21/3 1976-) köper hösten 2014.