Skaten nr 1, frälsehemman.

1/8 mantal         Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Skaten 1:2         I registret står Skaten för 26,6 ha taxerat till 6300 kr

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

År 1624 omnämns Skaten i skrift. År 1638 finns Jacob i Skathen omnämnd.

1679 köper Jacob Jakobsson Skaten av Göksnåre byamän.

Efter 1780 års skogsdelning omfattade hemmanet 70,13 hektar.

Hemmanet delas i två delar om vardera 1/16 mantal på 1790-talet.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 26,6 ha.

Friköpt 1921.

Tillhör från böjan Göksnåre rote men senare Ängskärs rote.

 

1600-16xx

Nybyggaren Nils Larsson (född senast 1580-död tidigast 1623) Han är från Östgårdshemmanet i Göksnåre och troligen den första nybyggaren i Skaten. Nils finns med i mantalslängderna för hemmanet.

 

1624

Jakob Nilsson (-1673) och Anna (-x/2 1676) Han är son i huset och hon är från Magön. De får sonen Jakob (1642-/3 1723) som sen tar över.

 

1664-1682

Jakob Jakobsson (1642-/3 1723) och Anna (-x/2 1678) Han är son i huset. De får inga barn. Efter att hon avlidit gifter han om sej.

 

1682-1699

Kronoskattebonde Jakob Jakobsson (1642-/3 1723) och Brita Ersdotter (ca 1646-/5 1707) Han är son i huset och hon är från Slada. De gifter sej 1682 och får Anna (9/4 1683-4/10 1762) som tar över här och Margareta (/4 1686-1/7 1752) som gifter sej med Olof Simonsson i Hållen och får 5 barn. De köper Skaten 1679 av Göksnåre byamän för 400 Dahler kopparmynt. Fastebrevet är utskrivet 1695. Dottern Anna tar över.

 

1699-1709

Per Olsson (ca 1671-3/1 1709) och Anna Jakobsdotter (9/4 1683-4/10 1762) Hon är dotter i huset och han kommer närmast från Ängskär. De gifter sej 1699 då hon är bara 16 år gammal. De får Jakob (/9 1700-x/11 1700) som dör efter två månader, Karin (/12 1701-/5 1707) som dör 5 år gammal, Olof (/2 1704-före 1762) som dör före 1762, Jakob (/5 1705-/7 1705) som blir två månader gammal, Brita (/10 1706-23/2 1795) se nedan.

Per Olofsson i Skaten har tidigare lånat ut 100 daler kmt till Erik Andersson i Göksnåre för att han skulle kunna inlösa Dansängen som stått pantsatt hos madame De Malsij. 1709 klagar Pers änka, Anna Jakobsdotter, i tinget över att hon inte fått tillbaka pengarna. Nu har bruket betalat henne pengarna och tagit över Dansängen.

När hon blir änka gifter hon om sej efter 2 år.

Dottern Brita (/10 1706-23/2 1795) gifter sej 1731 med drängen Mats Olofsson (x/10 1710-) som är son i Göksnåre nr 2 Norrgården. Läs vidare om dem där.

 

1710-1712

Skattebonde Olof Eriksson (/5 1688-16/1 1711) och Anna Jakobsdotter (9/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Edsätra. De gifter sej 28/12 1710 men han dör redan efter 19 dygn. Hon är då gravid och får sen Anna (/7 1711-4/2 1792) se nedan. Nu är hon änka för andra gången och gifter om sej efter 1713

Dottern Anna (/7 1711-4/2 1792) flyttar till Nyböle och gifter sej med sonen i huset 1733.

 

1713-

Skattebonde och häradsdomare Hans Larsson (1684-30/5 1756) och Anna Jakobsdotter (9/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Hållen. De gifter sej 1713 och får Elin Helena (/10 1714-x/5 1774) se nedan, Margareta (/5 1718-12/4 1782) se nedan, Lars (/3 1722-/3 1727) som dör 5 år gammal, Hans (/11 1724-15/1 1774) som tar över här. Död- och begravningsboken säger att hon fört ett sederligt och vidsynterligt leverne.

Dottern Elin Helena (/10 1714-x/5 1774) gifter sej 1737 med drängen Johan Eriksson (x/11 1704-12/3 1760) från Hjälmunge. De får ett dödfött barn (x/10 1738), Erik (11/11 1739-6/5 1777), Anna (12/1 1743-), Brita (14/12 1744-), Helena (4/6 1746-18/7 1823), Greta (24/8 1748-), Maria (20/9 1751-tidigt), Maria (x/12 1753-) och Johan (19/2 1756-8/12 1831) som blir torpare i Göksnåre 7:11, Västerbo. 1756 anges Johan vara skogvaktare.

Johan Eriksson dör 1760, 55 år gammal. Dödboken beskriver: Blef siuk uti starck feber, smittad af de hemkommna båtsmännernad. 3 Martij och dödde d. 12 do52 ½ åhr gl.” Elin Helena dör 1774, 60 år gammal, av en svår uppkastning.

 

Dottern Margareta (/5 1718-12/4 1782) gifter sej 1743 med Erik Persson (x/3 1722-9/1 1785) i Rångsen. De får Brita (28/9 1744-), Anna (26/9 1747-25/8 1792) och Margareta (21/5 1754-) Margareta dör 1782, knappt 64 år gammal. Dödboken skriver: ”Warit plågad de sista 8 årenmed upkastning och bröstwärk. Slutl. Andsattaf håll och sting” Afled den 12 Aprill 64 år på 5 veckor närgl.”

 

 

17xx-1777

Skatte/frälsebonde Hans Hansson (/11 1724-15/1 1774) och Greta Satts (1729-26/12 1816) Han är son i huset och hon är från Wahlö. De får Hans (13/7 1750-17/1 1813) se nedan, Jan (15/3 1753-5/10 1831) som tar över halva hemmanet, Henric (1756-1/11 1832) som på 1780-talet flyttar några år till Stockholm men kommer tillbaka och tar över halva hemmanet, Anna (17/1 1759-11/8 1834) se nedan och Jakob (2/9 1763-28/7 1846) läs om honom under Personer.

Hans har stora tvister med Leufsta om äganderätten till hemmanet. Genom en lag från 1723 § 77 förfaller skatterätten på det i 1695 års fastebrev stadgar. Under 1776 och 77 står Greta Satts som brukare.

Bröderna Jan och Henric tar över hemmanet tillsammans.

 

Sonen Hans (13/7 1750-17/1 1813) Det finns obekräftade uppgifter där han omnämns som nyckelharpspelare boende i torpet Adolfsberg, Årsta, Stockholm

Dottern Anna (17/1 1759-11/8 1834) som förlovar sej med blivande skräddaren Per Öberg från Magön och flyttar 1786 till Forsgrund. Läs mer om dem där.

 

 

1778-ca1816

Frälsebonde Jan Hansson (15/3 1753-5/10 1831) och Caisa Matsdotter (1760-13/1 1843) Han är son i huset och hon är från Wahlö. De brukar hemmanet tillsammans med hans bror och mor. De får Hans (26/4 1790-24/3 1869) som tar över här, Henric (24/5 1796-3/7 1796) som dör av diaree 1 månad gammal och Johan (24/5 1796-16/9 1796) som dör av magplågor och diaree knappt 4 månader gammal. Från 1790-talet brukar de hemmanet delat med Jans bror Henric med 1/16 mantal vardera. Jans del redovisas här först fram tills att hans sonson flyttar till Skatviken.

Hennes bouppteckning visar att hon hade tillgångar för 14 riksdaler. Sonen Hans tar över.

 

ca 1816-1850

Frälsebonde och strandfogde Hans Jansson (26/4 1790-24/3 1868) och Ulrika Dahlfors (10/12 1787-5/2 1856) Han är son i huset och hon kommer från Rångsön. De gifter sej 1814 och får Johan (6/11 1815-) som tar över här och Anna Caisa 3/4 1820-20/8 1904) se nedan. Johan flyttar till Gefle 1843 men kommer tillbaka samma år och tar senare över. Ulrikas bouppteckning visar bla. att hon hade fiskeredskap för 13 riksdaler, en ko och två får värderade till 11 riksdaler samt två böcker. Det sammanlagda värdet av hennes tillgångar var ca 77 riksdaler.

Dottern Anna Caisa (3/4 1820-20/8 1904) flyttar till Pålsbo 1846 och gifter sej med änklingen och frälsebonden Eric Ersson (22/11 1812-31/1 1892) Han har Eric (21/5 1830-), Lars Petter (15/10 1833-), Jan Olof (6/10 1836-), Caisa Stina (8/10 1839-) och Anders (29/9 1842-) De får Anna Ulrika (27/11 1849-) och Carl Gustaf (24/9 1852-) De flyttar till Åsmundbo 1852 och tillbaka till Pålsbo där de blir backstugeman 1856. Kring 1860 blir de inhyses. Dottern Anna Ulrika gifter sej och flyttar hit 1882.  Anna Caisas man Eric dör 1892 79 år gammal och Anna Caisa själv dör 1904 84 år gammal.

 

1850-1854

Frälsebonde Jan Hansson Hållstrand (6/11 1815-) och Catharina Jansdotter (15/2 1821-) Han är son i huset och hon är född i Kårbo. De gifter sej 1845 och får Hans (29/9 1848-2/10 1848) som dör 3 dagar gammal och Jan Eric (20/10 1849-) som tar över i Skatviken. De flyttar till Skatviken 1854.

 

1854-1855

Frälsebonde Carl Henric Andersson (21/2 1826-) och Johanna Engberg (28/1 1830-) Han är född i Österleufsta och hon i Kårbo. De flyttade in från Prästgården i Edvalla och flyttade också tillbaka dit. Här följer den parallella berättelsen om Jans bror Henric och hans ättlingar som har den andra delen av hemmanet tills ca 1855 när hans sonson får hela hemmanet.

 

1799-ca1830

Frälsebonde Henric Hansson/Hållstrand (1/9 1756-1/11 1832) och Magdalena Grundberg Persdotter (19/12 1775-22/7 1832) Han är son i huset och hon är född i Stånggrund. Hon är piga här från 1791. De gifter sej 1799 och brukar hemmanet delat med Henrics bror Jan med 1/16 mantal vardera. De får Jan Peter (23/10 1800-16/7 1882) som tar över här. Magdalena dör 1832 av trånsjuka (utmärgling) och Henric 3 månader senare av ålderdom.

De fick en gemensam bouppteckning som visade att de hade tillgångar för sammanlagt 228 riksdaler och inga skulder. I en jämförelse med andra frälsebönder ser man att fisket hade större betydelse. De hade fiskeutrustning för 11 riksdaler varav en fribordsbåt som värderades till 2 riksdaler. Sonen Jan Peter tar över.

 

ca1830-1862

Frälsebonde Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882) och Christina Blom (4/9 1800-29/8 1890) Han är son i huset. Hon är född i Barknåre. Hon flyttar hit som piga 1826 och de gifter sej 1827 och får Henric (9/8 1828-29/2 1884) som tar över och Carl Johan (13/10 1840-2/1 1841) som dör 2 ½ månad gammal. Sonen Henric tar över.

 

1862-1885

Frälsebonde Henric Jansson (9/8 1828-29/2 1884) och Anna Kaisa Persdotter (23/10 1830-25/2 1916) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1862 och får Jan Henrik (18/9 1862-14/1 1925) som tar över här och Anders Gustav (18/8 1867-) som blir nybyggare i Slåtan 1888 och får 11 barn.

 

1885-1916

Hemmansbrukare Jan Henrik Henriksson (18/9 1862-14/1 1925) och Katarina Charlotta Larsdotter (13/4 1857-22/11 1934) Han är son i huset och hon är dotter i Göksnåre 5A. De gifter sej 1885. Skaten brinner ner 1/7 1887. 16 st hus blev lågornas byte, endast logen, en sjöbod och ett båthus blev kvar. Ett nytt boningshus byggs upp samma år.

De får Johan Emil (8/8 1888-27/2 1973) som tar över här, Viktor (12/2 1891-26/6 1891) som dör 4 månader gammal och Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) se nedan.

1910 skrivs ett nytt arrendekontrakt på 5 år med Leufstabruk. Till kontraktet finns en prislista för arbeten som utförs åt bruket. Johan Emil tar över.

 

Dottern Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) anges som lungsjuk innan hon flyttar till Gefle 1915 och gifter sej med brädgårdsarbetaren Johan Emil Sjöstrand (14/10 1889-5/9 1976) Han är född i Skogsbo, Hållnäs men har varit fosterson i Stånggrund och bott med sin fostermor i Göksnåre nr 6B. Hon dör 1916, 3 dagar före sin 22-årsdag, av kronisk tjocktarmsinflammation och kronisk njurinflammation. Alltsammans troligen orsakat av tbc.

Han gifter om sej 1918 med Rut Catharina Henriksson (6/10 1899-16/5 1987)

 

1916-eft.1942

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5A. De gifter sej 1915 och får Johan Harry (24/5 1917-6/10 1993) som flyttar till Tärrön, Skaten och gifter sej 1940, Carl Gösta (24/8 1920-15/10 1997) som tar över här, Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) och Emil Henry (12/4 1928-) Emil är den sista som gör en nyodling på hemmanet. För det blir han ledamot i hushållningssällskapet 1932. Barnen tar sej namnet Henriksson. Huset byggs om och renoveras 1938. Sonen Karl Gösta tar över.

ca 1945-2008

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) och Gertrud Britt Elly Viola Andersson (2/11 1926-) De gifter sej 1945 och får Karl Jonny (26/9 1945-), Anders Gösta (10/5 1947-), Olov Roine (16/3 1950-), Kjell Erik (16/5 1954-) och Jan Henrik (29/7 1964-) De är de sista som verkar som bönder. Djuren säljs 1977.

 

2008-

Anders Gösta Henriksson (10/5 1947-),

12 generationer rakt ned från Nils Larsson

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) framför Torpet i Skaten år 1932. Torpet byggdes efter den stora stormfällningen 15 december 1931. Gösta var 11 år gammal och levererade mjölk till huggarna och körarna som var här och röjde upp i skogen.(bild Roine Henriksson)

En ny ladugård byggdes i skaten 1946 (bild Roine Henriksson)

Ester Ottilia Janssons (13/5 1894-10/5 1916) konfirmationsbok 1908

 

Hemmansbrukare Jan Henrik Henriksson (18/9 1862-14/1 1925) och Katarina Charlotta Larsdotter (13/4 1857-22/11 1934)(bild Roine Henriksson)

Jan Petter Henrikssons postilla som överlevde branden 1887 (bild Roine Henriksson)

 

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987)(Bild Roine Henriksson)

 

 

Johan Emil Janssons (8/8 1888-27/2 1973) Postilla (Predikningar och Griftetal) tryckt år 1855 (Bild Roine Henriksson)