Skaten nr 1, frälsehemman.

1/8 mantal         Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Skaten 1:2         I registret står Skaten för 26,6 ha taxerat till 6300 kr

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

År 1624 omnämns Skaten i skrift. År 1638 finns Jacob i Skathen omnämnd.

1679 köper Jacob Jakobsson Skaten av Göksnåre byamän. Det är på 340 tunnland, 1/8 krono mantal.

Efter 1780 års skogsdelning omfattade hemmanet 70,13 hektar.

Hemmanet delas i två delar om vardera 1/16 mantal på 1790-talet.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 26,6 ha.

Friköpt 1920.

Tillhör från början Göksnåre rote men senare Ängskärs rote.

 

1600-16xx

Nybyggaren Nils Larsson (född senast 1580-död tidigast 1623) Han är från Östgårdshemmanet i Göksnåre och troligen den första nybyggaren i Skaten. Nils finns med i mantalslängderna för hemmanet. Han får sonen Jacob som tar över.

 

1624

Jakob Nilsson (-1673) och Anna (-x/2 1676) Han är son i huset och hon är från Magön.

De får sonen Jakob (1642-x/3 1723) som sen tar över.

 

1664-1682

Jakob Jakobsson (1642-x/3 1723) och Anna (-x/2 1678) Han är son i huset. De får inga barn. Efter att hon avlidit, troligen 30-35 år gammal, gifter han om sej.

 

1682-1699

Kronoskattebonde Jakob Jakobsson (1642-x/3 1723) och Brita Ersdotter (ca 1646-x/5 1707) Han är änkling i huset och hon är från Slada. De gifter sej 1682 och får Anna (x/4 1683-4/10 1762) som tar över här och Margareta (x/4 1686-1/7 1752) se nedan. De köper Skaten 1679 av Göksnåre byamän för 400 Dahler kopparmynt. Fastebrevet är utskrivet 1695. Hustrun Brita dör 1707, ca 61 år gammal och Jakob dör 1723, ca 81 år gammal. Dottern Anna tar över.

 

Dottern Margareta (x/4 1686-1/7 1752) gifter sej 1712 med änklingen Olof Simonsson (1671-26/12 1834) i Hållen. Han har fått 5 barn i sitt första äktenskap varav minst 2 dött tidigt. De får nu Jakob (x/8 17131713-x/2 1714) som dör ca 6 månader gammal, Anna (x/3 1715-8/12 1783), Johan (x/5 1718-20/7 1765), Margareta (x/6 1721-9/1 1810) och Karin Catharina (x/9 1726-24/2 1808)

 

 

1699-1709

Per Olsson (ca 1671-3/1 1709) och Anna Jakobsdotter (x/4 1683-4/10 1762) Hon är dotter i huset och han kommer närmast från Ängskär men finns inte i födelseböckerna för Hållnäs. Han kan vara son till Olof Hermansson i Ängskär. De gifter sej 1699 då hon är bara 16 år gammal. De får Jakob (x/9 1700-x/11 1700) som dör efter två månader, Karin (x/12 1701-/x5 1707) som dör 5 år gammal, Olof (x/2 1704-före 1762) se nedan, Jakob (x/3 1705-x/7 1705) som blir två månader gammal, Brita (x/10 1706-23/2 1795) se nedan. Per dör 1709, ca 38 år gammal.

 

Per Olofsson i Skaten har tidigare lånat ut 100 daler kmt till Erik Andersson i Göksnåre för att han skulle kunna inlösa Dansängen som stått pantsatt hos madame De Malsij. 1709 klagar Pers änka, Anna Jakobsdotter, i tinget över att hon inte fått tillbaka pengarna. Nu har bruket betalat henne pengarna och tagit över Dansängen.

När hon blir änka gifter hon om sej efter 2 år.

 

Sonen Olof (x/2 1704-före 1762) som inte finns i husförhörslängden 1755 och inte omnämns 1762 när hans mor dör. Han finns inte heller i död-och begravningsböckerna för Hållnäs.

 

Dottern Brita (x/10 1706-23/2 1795) gifter sej 1731 med drängen Mats Olofsson (x/10 1710-11/4 1763) som är son i Göksnåre nr 2 Norrgården. Läs vidare om dem där.

 

 

1710-1712

Skattebonde Olof Eriksson (x/5 1688-16/1 1711) och Anna Jakobsdotter (x/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Edsätra. De gifter sej 28/12 1710 men han dör redan efter 19 dygn, bara 22 år gammal. Hon är då gravid och får sen Anna (x/7 1711-4/2 1792) se nedan. Nu är hon änka för andra gången och gifter om sej 1713.

 

Dottern Anna (x/7 1711-4/2 1792) flyttar till Nyböle och gifter sej 1733 med sonen i huset Per Olofsson (30/8 1708-6/2 1786) Läs vidare om dem där.

 

 

1713-

Skattebonde och häradsdomare Hans Larsson (1684-30/5 1756) och Anna Jakobsdotter (9/4 1683-4/10 1762) Hon är änka i huset och han är från Hållen. De gifter sej 1713 och får Elin Helena (x/10 1714-x/5 1774) se nedan, Margareta (x/5 1718-12/4 1782) se nedan, Lars (x/3 1722-/3 1727) som dör 5 år gammal, Hans (x/11 1724-15/1 1774) som tar över här. Hans Larsson dör 1756, 72 år gammal och Anna dör 1762, 79 år gammal. Död- och begravningsboken säger att hon fört ett sederligt och vidsynterligt leverne.

 

Dottern Elin Helena (x/10 1714-x/5 1774) bor kvar här och gifter sej 1737 med drängen Johan Eriksson (x/11 1704-12/3 1760) från Hjälmunge. De får ett dödfött barn (x/10 1738), Erik (11/11 1739-6/5 1777), Anna (12/1 1743-före 1755), Brita (14/12 1744-), Helena (4/6 1746-18/7 1823), Greta (24/8 1748-), Maria (20/9 1751-före 1753), Maria (x/12 1753-) och Johan (19/2 1756-8/12 1831) som blir torpare i Göksnåre 7:11, Västerbo. 1756 anges Johan vara skogvaktare.

Johan Eriksson dör 1760, 55 år gammal. Dödboken beskriver: Blef siuk uti starck feber, smittad af de hemkommna båtsmännernad. 3 Martij och dödde d. 12 do52 ½ åhr gl.”

Elin Helena dör 1774, 60 år gammal, av en svår uppkastning.

 

Dottern Margareta (x/5 1718-12/4 1782) gifter sej 1743 med Erik Persson (x/3 1722-9/1 1785) i Rångsen. De får Brita (28/9 1744-), Anna (26/9 1747-25/8 1792) och Margareta (21/5 1754-) Margareta dör 1782, knappt 64 år gammal. Dödboken skriver: ”Warit plågad de sista 8 årenmed upkastning och bröstwärk. Slutl. Andsattaf håll och sting” Afled den 12 Aprill 64 år på 5 veckor närgl.” Hennes man Erik dör 1785, 62 år gammal. Sonen Hans tar över här.

 

 

17xx-1777

Skatte/frälsebonde Hans Hansson (/11 1724-15/1 1774) och Greta Satts Jansdotter (1729-26/12 1816) Han är son i huset och hon är från Wahlö. Hon står dock inte att hita i Valös dop- och födelseböcker. De gifter sej 1749 och får Hans (13/7 1750-17/1 1813) se nedan, Jan (15/3 1753-5/10 1831) som tar över halva hemmanet, Henric (1756-1/11 1832) som på 1780-talet flyttar några år till Stockholm men kommer tillbaka och tar över halva hemmanet, Anna (17/1 1759-11/8 1834) se nedan och Jakob (2/9 1763-28/7 1846) läs om honom under Personer.

Hans har stora tvister med Leufsta om äganderätten till hemmanet. Genom en lag från 1723, § 77 förfaller skatterätten på det i 1695 års fastebrev stadgar. Hans dör 1774 49 år gammal och under 1776 och 77 står Greta Satts som brukare.

Bröderna Jan och Henric tar över hemmanet tillsammans. Greta bor kvar och dör först 1816, 87 år gammal. Hennes bouppteckning visar värden för 45 riksdaler. Sönerna Jan och Henrik fick 20 riksdaler tillsammans för att de tagit hand om henne i 2 år under hennes sjukdom.

 

Sonen Hans Hansson Hållstrand (13/7 1750-17/1 1813) hamnar i torpet Adolfsberg, Årsta, Stockholm. Han är då bla nyckelharpspelare och omnämns i Årstafruns dagböcker. Läs hans egen berättelse under Personer.

 

Dottern Anna (17/1 1759-11/8 1834) förlovar sej med blivande skräddaren Per Öberg från Magön, gifter sej 1786 och flyttar till Forsgrund. Läs mer om dem där.

 

 

1778-ca1816

Frälsebonde Jan Hansson (15/3 1753-5/10 1831) och Caisa Matsdotter (1760-13/1 1843) Han är son i huset och hon är från Wahlö. De får Hans (26/4 1790-24/3 1869) som tar över här, Henric (24/5 1796-3/7 1796) som dör av diaree 1 månad gammal och Johan (24/5 1796-16/9 1796) som dör av magplågor och diaree knappt 4 månader gammal. Från 1790-talet brukar de hemmanet delat med Jans bror Henric med 1/16 mantal vardera. Jans del redovisas här först fram tills att hans sonson flyttar till Skatviken. Jan dör 1831, 78 år gammal och Caisa dör 1843, ca 82 år gammal.

Hennes bouppteckning visar att hon hade tillgångar för 14 riksdaler. Sonen Hans tar över.

 

 

ca 1816-1850

Frälsebonde och strandfogde Hans Jansson (26/4 1790-24/3 1868) och Ulrika Dahlfors (10/12 1787-5/2 1856) Han är son i huset och hon kommer från Rångsön. De gifter sej 1814 och får Johan (6/11 1815-20/7 1876) som tar över här och Anna Caisa 3/4 1820-20/8 1904) se nedan. Johan flyttar till Gefle 1843 men kommer tillbaka samma år och tar senare över. Ulrika dör 1856, 68 år gammal. Hennes bouppteckning visar bla. att hon hade fiskeredskap för 13 riksdaler, en ko och två får värderade till 11 riksdaler samt två böcker. Det sammanlagda värdet av hennes tillgångar var ca 77 riksdaler. Hans dör 1868, 77 år gammal. Sonen Johan tar över här.

 

Dottern Anna Caisa (3/4 1820-20/8 1904) flyttar till Pålsbo 1846 och gifter sej med änklingen och frälsebonden Eric Ersson (22/11 1812-31/1 1892) Han har Eric (21/5 1830-18/4 1901), Lars Petter (15/10 1833-29/9 1918), Jan Olof (6/10 1836-15/5 1888), Caisa Stina (8/10 1839-9/3 1884) och Anders (29/9 1842-19/12 1912) från sitt första äktenskap.

De får Anna Ulrika (27/11 1849-5/2 1900) och Carl Gustaf (24/9 1852-1/2 1930) se nedan. De flyttar till Åsmundbo 1852 och tillbaka till Pålsbo där han blir backstugeman 1856. Kring 1860 benämns de inhyses. Sonen Carl Gustaf flyttar 1869 till Göksnåre nr 6A som dräng. 1871 får han betyg till båtsmanstjänst och flyttar till Båtsmanstorpet och blir båtsman Carl Gustav Friskman. Läs mer om honom där. Dottern Anna Ulrika gifter sej 1873 med arbetskarlen Lars Erik Westergren (9/2 1838-2/3 1923) och flyttar till hennes föräldrar i Pålsbo 1882.

Anna Caisas man Eric dör 1892 79 år gammal och Anna Caisa själv dör 1904 84 år gammal. Dottern Ulrika dör år 1900, 50 år gammal. Hennes man flyttar 1918 till Rångsen som fattighjon 80 år gammal. Han dör där 1923, hela 85 år gammal.

 

 

1850-1854

Frälsebonde Jan Hansson Hållstrand (6/11 1815-20/7 1876) och Catharina Jansdotter (15/2 1821-29/12 1879) Han är son i huset och hon är född i Kårbo. De gifter sej 1845 och får Hans (29/9 1848-2/10 1848) som dör 3 dagar gammal och Jan Eric (20/10 1849-23/7 1909) som tar över i Skatviken 1854. Jan och Catharina flyttar med honom till Skatviken. Här tar andra frälsebönder över.

 

 

1854-1855

Frälsebonde Carl Henric Andersson (21/2 1826-6/4 1878) och Johanna Löfberg (28/1 1830-10/7 1867) Han är född i Österleufsta och hon i Harbo socken. De har gift sej 1854 och fått Charlotta Elisabet (19/8 1855-24/10 1923) se nedan och Johanna Matilda (8/12 1856-31/12 1856) som dör 23 dagar gammal. De flyttar in från Prästgården i Edvalla och flyttar också tillbaka dit. De flyttar 1857 till Västland och Johanna dör där 1867, 37 år gammal. Carl Henrik flyttar senare ensam till Skärplinge där han dör som arrenderande bonde 1878, 52 år gammal.

 

Dottern Charlotta Elisabet (19/8 1855-24/10 1923) gifter sej 1876 med Johan Gustaf Åberg (16/11 1854-21/11 1916) Hon dör 1923, 68 år gammal, i Lövstabruk.

 

Här följer den parallella berättelsen om Jans bror Henric och hans ättlingar som har den andra delen av hemmanet till ca 1855 när hans sonson får hela hemmanet.

 

1799-ca1830

Frälsebonde Henric Hansson/Hållstrand (1/9 1756-1/11 1832) och Magdalena Grundberg Persdotter (19/12 1775-22/7 1832) Han är son i huset och hon är född i Stånggrund. Hon är piga här från 1791. De gifter sej 1799 och brukar hemmanet delat med Henrics bror Jan med 1/16 mantal vardera. De får Jan Peter (23/10 1800-16/7 1882) som tar över här. Magdalena dör 1832, 56 år gammal av trånsjuka (utmärgling) och Henric dör 3 månader senare av ålderdom, 76 år gammal.

De fick en gemensam bouppteckning som visade att de hade tillgångar för sammanlagt 228 riksdaler och inga skulder. I en jämförelse med andra frälsebönder ser man att fisket hade större betydelse. De hade fiskeutrustning för 11 riksdaler varav en fribordsbåt som värderades till 2 riksdaler. Sonen Jan Peter tar över.

 

 

ca1830-1862

Frälsebonde Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882) och Christina Blom (4/9 1800-29/8 1890) Han är son i huset. Hon är född i Barknåre. Hon flyttar hit som piga 1826 och de gifter sej 1827 och får Henric (9/8 1828-29/2 1884) som tar över och Carl Johan (13/10 1840-2/1 1841) som dör 2 ½ månad gammal. Sonen Henric tar över.

 

 

 

 

Jan Petter Henrikssons postilla som överlevde branden 1887 (bild Roine Henriksson)

 

1862-1885

Frälsebonde Henric Jansson (9/8 1828-29/2 1884) och Anna Kaisa Persdotter (23/10 1830-25/2 1916) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5. De gifter sej 1862 och får Jan Henrik (18/9 1862-14/1 1925) som tar över här och Anders Gustav (18/8 1867-4/9 1935) som blir nybyggare i Slåtan 1888 och får 11 barn. Läs om honom där.

 

 

1885-1916

Hemmansbrukare Jan Henrik Henriksson (18/9 1862-14/1 1925) och Katarina Charlotta Larsdotter (13/4 1857-22/11 1934) Han är son i huset och hon är dotter till frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-29/12 1903) i Göksnåre 5A. De gifter sej 1885. Skaten brinner ner 1/7 1887. 16 st hus blev lågornas byte, endast logen, en sjöbod och ett båthus blev kvar. Ett nytt boningshus byggs upp samma år.

De får Johan Emil (8/8 1888-27/2 1973) som tar över här, Viktor (12/2 1891-26/6 1891) som dör 4 månader gammal och Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) se nedan.

1910 skrivs ett nytt arrendekontrakt på 5 år med Leufstabruk. Till kontraktet finns en prislista för arbeten som utförs åt bruket. Johan Emil över.

 

Dottern Ester Ottilia (13/5 1894-10/5 1916) anges som lungsjuk innan hon flyttar till Gefle 1915 och gifter sej med brädgårdsarbetaren Johan Emil Sjöstrand (14/10 1889-5/9 1976) Han är född i Skogsbo, Hållnäs men har varit fosterson i Stånggrund och bott med sin fostermor i Göksnåre nr 5B. Hon dör 1916, 3 dagar före sin 22-årsdag, av kronisk tjocktarmsinflammation och kronisk njurinflammation. Alltsammans troligen orsakat av tbc. Johan Emil gifter om sej 1918 med Rut Catharina Henriksson (6/10 1899-16/5 1987), läs mer om honom under fastigheten Göksnåre nr 5B.

 

Ester Ottilia och Johan Emil Sjöstrand 1915 (Bild Roine Henriksson)

Ester Ottilia Janssons (13/5 1894-10/5 1916) konfirmationsbok 1908

 

1916-1959

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre nr 5A. De gifter sej 1915 och får Johan Harry (24/5 1917-6/10 1993) som flyttar till Tärrön, Skaten och gifter sej 1940, Carl Gösta (24/8 1920-15/10 1997) som tar över här. 1920 köper de hemmanet av Gimo-Österby. De får sen Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) se nedan och Emil Henry (12/4 1928-9/9 2013) se nedan. Emil är den sista som gör en nyodling på hemmanet. För det blir han ledamot i hushållningssällskapet 1932. Barnen tar sej namnet Henriksson. 1930 är Johan Emil förutom hemmansägare även skogsarbetare och fiskare. Han tjänar 1500 kr/ år och har en förmögenhet på 6000 kr. Hanna Augusta har ingen inkomst eller förmögenhet. Huset byggs om och renoveras 1938.

Johan Emil är ägare vid 1944 års jordbruksundersökning. Sonen Karl Gösta tar över.

 

 

Johan Emil Janssons (8/8 1888-27/2 1973) Postilla (Predikningar och Griftetal) tryckt år 1855 (Bild Roine Henriksson)

Hemmansbrukare Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) och Hanna Augusta Eriksson (30/5 1893-13/10 1987)(Bild Roine Henriksson)

Dottern Gunn Hanna Maria (10/8 1923-5/2 1995) gifter sej 1988 med Gunnar Vilhelm Kjetselberg (12/12 1920-29/9 2011) Hon dör 1995, 71 år gammal, i Rångsand, och han dör 2011, 90 år gammal, på Wesslandia, Karlholm.

 

Sonen Emil Henry (12/4 1928-9/9 2013) gifter sej 1963 med Inga Lisa Zetterberg () från Slada. Han dör 2013, 85 år gammal i Edvalla.

 

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) framför Torpet i Skaten år 1932. Torpet byggdes efter den stora stormfällningen 15 december 1931. Gösta var 11 år gammal och levererade mjölk till huggarna och körarna som var här och röjde upp i skogen.(bild Roine Henriksson)

 

En ny ladugård byggdes i skaten 1946 (bilder Roine Henriksson)

 

1959-2008

Carl Gösta Henriksson (24/8 1920-15/10 1997) och Gertrud Britt Elly Viola Andersson (2/11 1926-4/6 2019) De gifter sej 1945 och får Karl Jonny (26/9 1945-) blir fiskare på Gotland, Anders Gösta (10/5 1947-) se nedan, Olov Roine (16/3 1950-) som bor kvar i byn och arbetar som fiskare och diverse annnat, Kjell Erik (16/5 1954-2004) arbetar som chaufför och dör 2004, 60 år gammal och Jan Henrik (29/7 1964-) som flyttar till Järvsö och arbetar som servitör på Silja line. De är de sista som verkar som bönder. Djuren säljs 1977. Carl Gösta dör 1997, 77 år gammal och Gertrud Britt Elly Viola lever ända till 2019 då hon dör, 92 år gammal.

 

 

2008- 2019

Anders Gösta Henriksson (10/5 1947-) och Nina Pettersson () från Berga. Han bor i Gimo och arbetar som chaufför innan han flyttar tillbaka och tar över. Han är 12 generationer rakt ned från Nils Larsson

 

2019-

Carl-Johan Henriksson () och Annamia Nord () från Västland. Han är son till Roine och Lotta Henriksson