Stenolvet, backstuga under Göksnåre nr 4.

1863-1879        Backstugeman Mats Andersson (19/2 1825-27/11 1894) och Anna Maja Sporrong (13/3 1826-30/6 1898) Han är son till bonden Anders Ersson och Maria Matsdotter i Göksnåre nr 6. Hon är dotter till kolaren Eric Sporrong och Caisa Matsdotter i Stora Rångsön. De gifte sej 2/10 1859 i Forsmark. De hade då fått dottern Anna Karin (6/12 1858-) Från kyrkoboken kan noteras att hon är ”född under äktenskapslöfte”. De flyttade till Skärplinge där han var statdräng på Kronolänsmansbostället.1862 flyttar de vidare till Göksnåre nr 5 där de levde som gifta dräng och piga. 1863 flyttar de hit till backstugan. Hans far flyttar in 1872. Dottern Anna Katrina gifter sej 1879 och tar senare över.

 

1879-1894        Torpare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katrina Mattsdotter (6/12 1858-) Han flyttar in till henne och de gifter sej 1879. Se separat berättelse om honom innan han kom hit. De får barnen Anna Kristina (7/1 1880-), Maria Antonia (11/11 1882-), Johan Fredrik (21/5 1887-), Carl Oscar Leonard (15/10 1889-) och Hanna Fredrika (29/8 1892-) Han anges som torparmåg 1880. De har fähus och källare och får troligen slå foder till djuren. Efter att det senaste barnet fötts var de 9 personer i detta lilla hus. De flyttar till Göksnåre nr 1 2/11 1892 och hennes föräldrar följer efter 1894. Man kan anta att den lilla stugan stod öde efter detta och nu finns endast grunderna av husen kvar.