Stenolvet, backstuga under Göksnåre nr 4.

1863-1879

Backstugeman Mats Andersson (19/2 1825-27/11 1894) och Anna Maja Sporrong (13/3 1826-30/6 1898) Han är son till bonden Anders Ersson och Maria Matsdotter i Göksnåre nr 6. Hon är dotter till kolaren Eric Sporrong (13/3 1794-19/3 1831) och Caisa Matsdotter (5/6 1791-25/7 1855) i Stora Rångsön. De gifte sej 2/10 1859 i Forsmark. De hade då fått dottern Anna Karin (6/12 1858-20/9 1944) se nästa generation. Från kyrkoboken kan noteras att hon är ”född under äktenskapslöfte”. De flyttade till Skärplinge där han var statdräng på Kronolänsmansbostället.1862 flyttar de vidare till Göksnåre nr 5 där de levde som gifta dräng och piga. 1863 flyttar de hit till backstugan. Hans far flyttar in 1872.

Jordbruksundersökningen 1878 är torpet med men djurinnehavet redovisas inte för de flesta ställen annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

Dottern Anna Katrina gifter sej 1879 och tar då över.

1879-1894

Torpare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katrina Mattsdotter (6/12 1858-20/9 1944) Han flyttar in till henne och de gifter sej 1879. Se separat berättelse under Personer om honom innan han kom hit. De får barnen Anna Kristina (7/1 1880-1/2 1958), Maria Antonia (11/11 1882-20/5 1964), Johan Fredrik (21/5 1887-8/12 1914), Carl Oscar Leonard (15/10 1889-20/4 1967) och Hanna Fredrika (29/8 1892-28/7 1971) Han anges som torparmåg 1880. De har fähus och källare och får troligen slå foder till djuren. Efter att det senaste barnet fötts var de 9 personer i detta lilla hus. De flyttar till Göksnåre nr 1, 1892 och hennes föräldrar följer efter 1894. Man kan anta att den lilla stugan stod öde efter detta och nu finns endast grunderna av husen kvar. Läs mer om familjen under Göksnåre nr 1B.