Göksnåre nr 6B, frälsehemman (Björkeholm)

¼ mantal            Skapas 1732 genom att det ursprungliga hemmanetklyvs.

Göksnåre 14:1     Säljs till Leufstabruk 1745.

(Göksnåre 7:2)    Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 1 5/6 öresland vilket är lika med 2,75 hektar.

Fastighetens byggnader ligger på skifteskartan år 1822 betydligt längre västerut än idag. Själva gården verkar ligga direkt söder om Göksnåre nr 5A. På skifteskartan 1844 redovisas tomten och fastigheterna i nuvarande läge.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 1 5/6 öresland vilket är lika med 2,75 hektar.

Boningshuset är byggt ungefär 1880.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 40,509 ha och heter Göksnåre 7:2.

Friköpt 1929. Är då på 40 ha. Den jordlott som betecknas med ”c” på kartan 1925 och tillhör båtsmanstorpet köps senare och det är troligen då som fastigheten byter namn till 14:1. Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938. Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Ombyggt 1956-57 då brygghuset användes under byggtiden.

1732-1745

Skattebonde Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) och Anna Johansdotter (x/11 1711-26/12 1797) Han är angiven i jordeboken 1732-1742. Han är son till Erik Andersson Gök (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) i Göksnåre nr 2 och hon är dotterdotter till Per Matsson (1647-x/4 1697) och Anna Hansdotter (1653-x/12 1704) som ägde och brukade detta hemman innan det delades. Det är hennes arvslott som gör dem till skattebönder här. Hennes föräldrar är sockenskomakare Johan Jönsson och Maria Persdotter i Hållen. De gifter sej 1731 och får barnen Erik (x/10 1732-30/10 1804), Johannes/Johan (x/1 1735-9/2 1741) som dör 6 år gammal, Brita (7/4 1737-8/7 1737) som dör 3 månader gammal, Maria (1/6 1739-15/2 1741) som dör 1 ½ år gammal, Anders (2/5 1742-3/2 1761) och Johan (11/8 1745-31/8 1798) Hon har systern Elisabet (1721-27/5 1758) i Hållen som är gift med bonden Anders Olsson.

De säljer sitt hemman till Charles De Geer 1745 och får det torpställe norr i byn som hans far Erich Andersson innehaft och bebott (Snickars, min anm.) Anders får den nyinrättade tjänsten som skogvaktare i byn och han får behålla den mjölkvarn han för några år sen byggde med den nu avlidna Erik Larsson i Göksnåre nr 5. Hans syster som är gift med Anders Olsson i Hållen har fått sitt och även hans syster änkan Maria Erichsdotter i Hermansbo har fått till sin omyndiga dotter.

Läs vidare om hela familjen under Snickars.

1745-1780

Frälsebonde och danneman Johan Olofsson (x/1 1714-30/10 1802) och Maria Eriksdotter (x/3 1712-5/6 1778) De är fmfffff respektive fmffffm till Björn Björkeholm och de är mmmfmmff respektive mmmfmmfm till Per Östergren. Han är från Barknåre med föräldrarna Olof Olofsson (1675-21/10 1757) och Caisa Johansdotter (x/9 1687-19/12 1761) och hon från Åddebo, Kussil med föräldrarna Erik Johansson (x/10 1683-17/10 1755) och Barbro Olofsdotter (x/6 1687-2/2 1729) Hon har fått 5 barn som alla är döda i ett tidigare giftemål 1731 med Bengt Matsson från Åddebo. De har gift sej 1743. År 1760 hade han en skuld på 170 riksdaler till bruket. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog och i Leufsta bruks Bondebok för samma år. De har Olof (30/4 1744-26/11 1823) se nedan och Johan (25/10 1745-26/4 1831) som tar över här som är födda i Åddebo. När de flyttat hit får de sen Anders (16/12 1747-) se nedan, Karin (3/12 1749-29/9 1828) se nedan och Maria (1/6 1753-) se nedan.

Maria dör 1778, 66 år gammal och i död-och begravningsboken anges:

Maria Ersd. i Göksnåre, född i Kussil 16 mars 1712, far Erik Johansson, mor Barbro Olofsd. gift 2 ggr. 1:a giftet den 3/10 år 1731 med Bengt Mattsson i Åddebo, sammanlevde med honom i 10 1/2 år intill hans död den 31/3 år 1742, hade med honom 5 barn som alla äro döda, 2:a giftet den 6/1 år 1743 med sin efterlevande man Jan Olofsson i Göksnåre, levat med honom i 35 år och 5 månader och haft med honom 5 barn, 3 söner och 2 döttrar som alla lever, fört ett kristerligt och vänligt leverne, sjukdomen började i slag, avled den 5/6 i en ålder av 66 år, 2 månader och 3 veckor.”

Johan dör 1802, hela 88 år gammal.Om honom anges:

“Bonden Jan Olsson i Göksnåre, född i Barknåre 3/1 år 1714, far Olof Olofsson, mor Caisa Johansd. gift den 6/1 år 1743 med Maria Ersd. i Åddebo, levde med henne i 35 år intill hennes död den 5/6 år 1778, fört en beskedlig vandel, död i ålderdomsbräcklighet den 30/10 i en ålder av 88 år”

Sonen Jan/Johan tar över.

Sonen Olof (30/4 1744-26/11 1823) flyttar 1882 till Barknåre och gifter sej 1784 med änkan Barbro Matsdotter (8/4 1737-27/4 1810) Hon har barnen Anna (18/2 1775-) och Magnus (27/8 1780-) Barbro dör 1810, 73 år gammal och Olof dör som ”förre bonden” i Barknåre 1823, 79 år gammal.

Sonen Anders (16/12 1747-) Det finns ett datum, 4/3 -63, angivet i husförhörslängden för 1755-1780. Oklart vad som avses. Han lever 1778 när modern dör. Han är då 31 år gammal och sen vet vi inte mer.

Dottern Karin (3/12 1749-29/9 1828) gifter sej 1785 med änklingen och torparen Lars Jansson (17/7 1752-30/4 1806) i Kussil. Han har Olof (1778-), Johan (1780-) och Lars (1783-) De får Anna ( 24/5 1777-13/12 1777) som dör av mässlingen 6 månader gammal, och Anders (30/12 1788-) innan de flyttar till Sikhjälma 1789 där de tar över hemmanet. De får där Erik (6/1 1793-10/10 1871)

Lars dör 1806 53 år gammal av magsjuka.

Karin flyttar 1815 till sin son i Träskvret, Sikhjälma där hon dör 1828, 78 år gammal.

Dottern Maria (1/6 1753-) lever 1778 när modern dör. Han är då 25 år gammal och sen vet vi inte mer.

1778-(1798)

Frälsebonde Johan Johansson (25/10 1745-26/4 1831) och Caisa Larsdotter (26/9 1746-16/1 1818) Han är son i huset och hon är född i Vedlösa med föräldrarna Lars Johansson (x/12 1702-13/7 1786) och Karin Olofsdotter (x/11 1700-22/5 1767) Han är angiven både 1778 och 1780 samtidigt som hans far också är angiven, se ovan, 1780. Han är angiven i Leufsta bruks Bondebok för 1782. De gifter sej 1770 och får barnen Maria (11/11 1771-7/9 1834) se nedan, Johan (6/2 1774-14/4 1855) som tar över här, Catharina (30/1 1776-25/9 1859) se nedan, Helena (15/3 1778-10/10 1781) som dör 3 ½ år gammal utan angiven orsak, Brita (11/2 1780-20/9 1847) se nedan, Lars (26/5 1782-2/8 1782) som dör drygt 2 månader gammal, Lars (16/7 1783-25/7 1862) som blir skeppare, läs om honom under Personer, Andreas (6/10 1785-1856), se nedan, Erik (18/10 1788-5/5 1854) se nedan och ett dödfött barn (15/11 1791)

Caisa dör 1918 av ålderdom 72 år gammal.

Bouppteckningen redovisar som efterlevande förutom mannen de sju barns om överlevt henne (av de 10 de fått)

Boet upptecknas som följer:

– 1 målat skåp 6 riksdaler, 1 gammal visar ur, 1 drickstunna 1 rd, 1 karmstol, 1 tennstop 1 rd, 1 blecklykta, 1 besman, 2 porslinstallrikar, 1 gammal tina, 1 spinnrock, 1 målad släde gammal 1 rd (avdelas som mannens undantag), 1 gryta om 6 kannor*, 1 par vävstolar, 1 par kardor, 1 ullsax, 2 gamla får och en gymer* 3.16 rd, diverse linkläder 1.8 rd, 1 gammal svart sartunskjortel*, 1 dito höst bättre, 1 blå klädeströja 1.24 rd, 1 dito sämre, 1 blårandig yllekjortel 1 rd, 1 blå och vit bomullsklädning 2 rd, 1 randig ylledito 1.16 rd, 1 sämre dito, 1 gammalt dito, 1 gammal qvinnströja, 1 cattunskofta*, 2 gamla livstycken av ylle, 1 av skinn dito och ett av linne dito, 2 par gamla ullstrumpor, 1 par gamla fingerhandskar, 1 par ludna utan finger dito, 1 svart qvinnsmössa, 1 cattunsförkläde, 1 randigt bomullsdito, 1 blåbottnig camrits skarf*, 1 vitbottning cattuns dito, 1 dito sämre, 1 vitt lärftskläde, 1 dito grövre, 2 nya lärftsvepor*, 1 täcke, diverse sängkläder gamla 4 rd (mannens undantag)

Summa 32 riksdaler 30 skilling och till mannens undantag 6 riksdaler 40 skilling (som kan ses ovan finns bara 5 riksdaler redovisat, oklart hur summan kan bli 6.40)

Änklingen gamla Jan Jansson intygade med sitt bomärke att boet upptecknats och värderats på ett riktigt sätt.

Närvarande: Gamla Jan Jansson, Lars Eklund, Eric Jansson, Anders Eklund, Jan Larsson, Eric Ersson, Jakob Larsson (de första fyra är sönerna och de övriga fyra är svärsönerna)

Förättningsmännen nämndeman Per Ersson i Vavd och M Kjellberg i Göksnåre undertecknar med bomärke respektive namnteckning

Begravningskostnaden anges till 10 riksdaler

De fattigas arvode 3 skilling är betalt och kvitteras av Lars Gillberg

Förklaringar:

– Gryta om 6 kannor. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter.

– 6kansgryta. En gryta om 6 kannor var alltså på ca 15,7 liter

– Gymer (gymner (gimmer, gymmer) ung tacka, i synnerhet tacka som inte haft lamm

– Sartunskjortel. Oklart

– Cattunskofta. Kattun, även stavat cattun, är ett bomullstyg med tryck, ofta blommigt. Ordet var från början en äldre svensk benämning för bomull, men kom därefter att specifikt syfta på en tunn, glättad bomullsväv i tuskaft, antingen vitt eller med tryckt mönster.

– Camrits skarf. Oklart

– Lärftsvepor. Lärft ät tätvävda tyger i tuskaft, främst vita linnetyger, men även bomullstyger. Vepa är en tunn yllevävnad som man från medeltiden på många håll in på 1900-talet hade som underlakan eller täcke i sängen

– Nämndeman Per Ersson i Vavd är Per Ersson (25/7 1758-16/11 1822)

– M Kjellberg är skogvaktaren i byn Mats Kjellberg (16/4 1768-21/4 1836)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 10% av boets värde.

– Hon hade inga skulder men notaras kan att begravningens kostnad uppgick till ca 30% av boets värde.

– De fattigas andel var ca 1,9 promille av boets.

Johan dör 1831, 85 år gammal. Ingen bouppteckning har hittats efter honom.

Sonen Jan har tagit över hemmanet.

Johan dör 1831, 85 år gammal. Ingen bouppteckning har hittats efter honom.

Dottern Maria (11/11 1771-7/9 1834) gifter sej 1797 med bondsonen Erik Larsson i Göksnåre nr 2, läs om dem där.

Dottern Catharina (30/1 1776-25/9 1859) gifter sej 1804 med dannemanssonen Eric Ersson (7/5 1774-20/7 1858) i Griggebo. De får Caisa Stina (16/11 1805-22/5 1886) Eric dör 1858, 84 år gammal och Catharina dör ett år senare 83 år gammal.

Dottern Brita (11/2 1780-20/9 1847) gifter sej 1800 med bondesonen Jakob Larsson (28/8 1775-5/11 1829) i Slada. De får tvillingarna Catharina (16/4 1801-16/11 1864) och Lars (16/4 1801-20/6 1801), som dör 2 månader gammal, Johan (27/2 1804-13/1 1885), Lars (12/3 1806-11/4 1884), Brita (4/7 1809-före 1860), Maria Christina (27/12 1812-11/2 1895) och tvillingarna Anna Greta (7/10 1815-13/6 1895) och Helena (7/10 1815-4/5 1817) som dör 1 ½ år gammal av okänd orsak och slutligen Johanna Helena (20/3 1821-7/10 1868) som är fm fm m till Sven-Erik Holmström i Göksnåre.

Jakob dör 1829, 54 år gammal, av förstoppning. Brita bor kvar med sin son och hans familj. Hon dör 1847, 67 år gammal, av förstoppning precis som sin man dog 18 år tidigare.

Sonen Andreas (6/10 1785-1856) tar sej namnet Eklund. Han är kvar som dräng till sin bror innan han flyttar 1811 till Göksnåre 3A som dräng. 1813 förlovar han sej med pigan Maja Ersdotter (17/7 1788-) innan han flyttar vidare till Norrgården, där anges också att han är förlovad. Trots det flyttar han samma år till Lugnet, Börstils by där han blir statdräng åt friherrinan von Otter. Maja flyttar samtidigt till Valö. I Börstil gifter han sej 1815 med Caisa Öberg (1785-27/10 1842) och de får Jan Eric (14/4 1815-2/12 1832) som dör 17 år gammal, Catharina (17/6 1817-29/6 1820) som dör 3 år gammal, Anders (3/10 1821-14/3 1885), Greta Maria (18/3 1824-1857) som dör ogift som piga i Söderbod, Gräsö, Anna Carolina (16/2 1827-6/1 1908) se nedan, och Johanna (23/6 1829-16/9 1887) som dör ogift som piga i Vavd 58 år gammal.

Vid dopet av sonen Anders är hans farfar bonden Jan Jansson och farbror Jan faddrar vid dopet,

Andreas systerdotter Anna Greta Jansdotter (16/12 1804-22/4 1888) bor här mellan 1816 och 1817. De flyttar alla till Nybygget, Östermörtare Rote, Gräsö 1831, där han blir kolare. Hans hustru Caisa dör 1842, 57 år gammal och han dör 1856, 71 år gammal.

-Deras dotter Anna Carolina gifter sej med kolaren Erik Forsberg (16/8 1816-24/6 1889) från Forsmark. De bor i Österlund och sen i Lingontega, Gräsö och får Johanna Gustava (20/9 1869-3/2 1946) 1890 är hon backstugehjon och änka. Hon dör 1908, 80 år gammal, i Sundsängen, Gräsö.

Sonen Erik (18/10 1788-5/5 1854) gifter sej 25 år gammal med den 14 år äldre bondeänkan Brita Andersdotter (4/11 1774-10/10 1836) i Årböle nr 1. Hon är dotter till Maria Ersdotter (11/5 1744-8/10 1809) från Göksnåre 2, Norrgården. Hon är änka i huset och har Erik (10/9 1796-23/12 1852, Anders (4/10 1799-24/7 1857), Maja Lena (12/12 1800-27/2 1871), Brita Caisa (12/8 1803-30/1 1875), Anna Stina (20/10 1806-5/12 1890) och Johanna Greta (20/10 1809-) som flyttar till Leufstabruk 1830.

Brita dör 1836 ”genom hästs skening omkommen” 62 år gammal. Erik lever ytterligare 18 år innan han dör 65 år gammal av slag.

(1798)-(1826)

Frälsebonde Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855) och Greta Ersdotter (18/10 1774-1/11 1831) Han är son i huset och hon är dotter från Göksnåre nr 5. År 1820 är hans far angiven med eget hushåll här. Han är omnämnd på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 215-249. De gifter sej 1797 och är då angivna som bondson och bonddotter. De får Caisa (15/3 1798-21/4 1817) som dör i bröstfeber 19 år gammal, Jan (5/5 1800-28/8 1839) som tar över här, Anna Greta (10/9 1802-13/3 1846) se nedan , Eric (4/1 1805-) se nedan, Lars (14/9 1807-2/1 1886) läs om honom under Personer, Anders (4/4 1810-15/1 1881) se nedan, Mats (10/8 1812-) se nedan och Petter (8/4 1815-9/11 1878) se nedan.

När Greta dör är 7 av barnen i livet och Jan anges som förre frälsebonden.

När hon dör 1831, 57 år gammal, av pleuresie (lunginflammation) redovisar bouppteckningen att änklingen Jan och de 6 levande barnen är arvingar. De omyndiga barnens rätt bevakades av deras skyteman* nämndemannen Mats Ersson i Vavd och Jan Jansson i Julö. Samtliga arvtagare var närvarade och boet uppgavs enligt följande:

– Kreatur: 1 ko Visla 10 riksdaler, 1 ko Kronan 10 rd, 1 hagkalv, 1 sto Brunan 13 år 13 rd, 4 tackor 5 rd totalt ca 49 riksdaler

– 1 fjäderkärra 20 rd, 1 åkskrinda 10 rd, 1 par järnskodda kälkar till ett totalt värde på 32 riksdaler

– Brygg- och laggkärl: 1 bryggkar, 1 dricktunna, 1 ämbar, 1 ämbar utan sattan?*, 1 1Kannsbytta*, 1 tråg, 1 mjölbunke, 1 stäva, 1 mjöllår, 1 baktråg, 2 skränfjärdingar*, 1 gammal kista i boden, 1 större såll, 1 handkorg med lock, 1 bråkkråk, 1 par vävstolar, 1 dricksflaska, 1 huggyxa, 1 tennstop, 1 xxflaska, 1 brännvinsrustning av koppar med kylfat 7 riksdaler, 3 bättre liar, 1 kyrkfela* 2 rd, 1 brunmålat skåp 6 rd, 1 utdragssäng 2 rd, 1 fällbord med ram och skiva, 1 väggslagur, 3-del i en blåsbälg allt värderat till ca 31 riksdaler

– Sängkläder: 1 lingarnslakan, 2 randiga lakan, 7 beredda fårskinn 3 rd, 2 randiga kuddar, 1 randigt ulltäcke, 1 gammal fäll, 1 sängomhänge, 1 sämre häkla*, 1 par bättre kardor, 1 par sämre kardor, 4 skottspolar*, 6 vevskedar*, 1 spinnrock, 1 vattenså*, 1 bärtunna, 1 svart omlottsklänning 5rd, 1 bomullsomlottsklänning, 1 katxxxomlottsklänning*, 1 sämre bomullsomlottsklänning, 1 blårutig omlottsklänning, 1 gammal bomullsklänning, 1 vitt bomullsförkläde, 1 grövre ylleförkläde, 1 kamullsförkläde, 1 blått förkläde, 1 sämre förkläde, 1 vinterkapprock, 1 svart omlottströja, 1 halvsidensjal, 1 silkessjal, 1 catanssnodd*, 1 rutig bomullshalsduk, 1 catunssjal grön botten, 1 catunssjal vitbottnig, 1 vit mössa, 1 svart mössa, 1 svart mössa sämre, 3 mösstycken, 1 lingarnslintyg, 1 sämre dito, 1 nytt blångarnsdito*, 1 par vända (garns)skor*, 1 par gamla bäcksinskängor, 1 6kansgryta*, 1 pannhäll, 1 strykjärn, 1 fingerring förgylld, 1 silverring.

Totalt värde ca 152 riksdaler

Alla posters värde är fördelat i 10 kolumner. Det är postens värde, faderns undantag, de 7 barnen samt en kolumn kallad ”diverse avdrag” Av den totala behållningen fördelas ca 76 riksdaler till fader, ca 7 riksdaler till varje barn. Ca 18 riksdaler placeras under diverse avdrag.

De första kon och hagkalven tillfaller likstolen* under diverse avdrag. Resten av kreaturen samt kärran, skrindan och kälkarna tillfaller fadern. Alla sängkläder tillföll fadern.

Resterande del av boet delas mellan barnen.

Jan Jansson intygar med sitt bomärke att allt har blivit riktigt uppgivet.

Jan Jansson och de myndiga barnen skriver under på att de är nöjda med uppdelningen. Även de omyndiga barnens förmyndare skriver under.

Förrättningsmännen nämndemannen Mats Ersson i Vavd och Mats Kjellberg i Göksnåre skriver under med bomärke respektive namnteckning

De fattigas arvode 10 skilling banco är betalt. Kvitterar Hållnäs Kyrka den 15 januari 1832. M Wallmon, pastor

Förklaringar:

– Skyteman. Ska vara skyldeman som är ett äldre begrepp för nästående släkting

– Ämbar utan sattan. Ämbar är ett större kärl för föraring av vätska. Sattan, oklart.

– 1Kannsbytta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter.

– 6kansgryta. En 6-kanns gryta var alltså på ca 15,7 liter

– Skränfjärdingar. En fjärding är en fjärdedels tunna dvs 31,4 liter

– Kyrkfela. Oklart

– Häkla. Linhäckla är ett redskap som används vid häckling av lin.

– Skottspolar eller skyttel är ett redskap som används för att skyttla inslagetfram och åter i varpens öppnade skäl vid vävning.

– Vevskedar. Vävsked är ett kamliknande redskap som placeras i vävstolen.

– Vattenså. Ungefär som en vattenhink av trä

– Katxxxomlottsklänning. Kattun, även stavat cattun, är ett bomullstyg med tryck, ofta blommigt. Ordet var från början en äldre svensk benämning för bomull, men kom därefter att specifikt syfta på en tunn, glättad bomullsväv i tuskaft, antingen vitt eller med tryckt mönster.

– Catanssnodd, se ovan.

– Blångarnsdito. Blångarn är kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Vända (garns)skor. Oklart

– Likstolen eller likstod var en avgift i Sverige som betalades till prästenför en begravning/jordfästning.

– Nämndemannen Mats Ersson (14/2 1778-27/3 1837) i Vavd

– Mats Kjellberg (16/9 1796-27/2 1845) frälsebonde i Göksnåre nr 3B

– M Wallmon är kyrkoherden Mattias Wallmon (8/2 1790-9/6 1836) Han var född i Valö och dog 46 år gammal av ”hjernans inflammation”

Anmärkningar:

– Boskapen stod för ca 32% och åkredskapen stod för ca 20% av det totala värdet.

– De fattigas arvode, 10 skilling av 152 riksdaler innebär att ca ca 1,4 promille av boet gick till de fattiga.

Hennes man Jan blir nu änkling 57 år gammal. Hela hans liv före och långt efter denna tidpunkt finns i hans egna berättelse. Läs om Jan Jansson under Personer.

Vice korpral Jonas Hök (född Bredberg) vid Kongl. Jägerhornsregementet bor här från 1804 till 1808. Han har tidigare bott i Göksnåre 5 och nu när han gifter sej med båtmansdottern Anna Friskman flyttar de till den nuvarande båtsmannen Lars Larsson Friskman.

Jan Jansson själv lever länge än, han dör först 1855 hela 81 år gammal, i byn.

Dottern Anna Greta (10/9 1802-13/3 1846) gifter sej 1825 med skattebonden Jan Jansson (30/5 1797-20/9 1868) i Julö nr 2. De får Brita Stina (12/9 1826-1/11 1863), Anna Greta (6/11 1829-16/2 1893) som gifter sej i Göksnåre nr 4B, tvillingarna Lena Caisa (25/12 1835-8/3 1902) och Johan (26/12 1835-20/3 1836) som föds efter midnatt och dör knappt 3 månader gammal av bröstfeber. Jan är både nämndeman och kyrkvärd. Anna Greta dör 1846, 43 år gammal, av lunginflammation. Dottern Brita Stina gifter sej 1850 och tar över men dör redan 1863, 37 år gammal, av lungsot. Jan dör själv 1868, 71 år gammal.

Sonen Eric (4/1 1805-14/3 1850) flyttar till 3e roten i Gävle före 1825 och blir först sjöman och sen repslagare. Han gifter sej med Anna Margareta Martinell (4/5 1801-16/8 1878) från Österlövsta. De gifter sej 1828 och får Selma Augusta (1/1 1830-28/2 1902), Lars Eric (4/4 1832-), Maria Johanna (12/8 1835-30/12 1853), Karl Johan (23/10 1838-16/8 1839) som dör 10 månder gammal och Carl Wilhelm (22/9 1842-30/5 1873) 1847 flyttar de till 10e roten där Eric dör 1850 utan angiven orsak. Han blir 45 år gammal. Änkan Anna Margareta flyttar med barnen till fastighet 142, 10 roten och 1851 till fastighet 147. 1853 flyttar de till fastighet 144.

-Dottern Maria Johanna anges vara sängliggande och dör 1853, 18 år gammal, av lungsot.

-Sonen Lars Erik blir sjötimmerman i början på 1850-talet och 1856 anges han som rymd i New York.

1862 flyttar modern och barnen till 3e roten fastighet 56.

-Sonen Karl Wilhelm är då repslagare och gifter sej 1868 med repslagaränkan Carolina Christina Malmgren (28/3 1828-5/7 1876)

Anna Margareta flyttar med Selma Augusta vidare 1870 till fastighet 54 och dottern gifter sej 1872 med brädgårdsarbetaren Lars August Hjort (30/8 1842-8/5 1932) från Varnum, Värmland.

Anna Margareta dör i Gävle, 1878, 73 år gammal.

Sonen Anders (4/4 1810-15/1 1881) flyttar 1826 till Skaten som dräng och flyttar tillbaka hem 1827. 1828 flyttar han till Göksnåre nr 2B. Han flyttar vidare 1829 till Årböle. 1931 flyttar han till Vavd nr 4. Han flyttar till ett torp under Hjälmunge nr 4 1833. Nu tar han sej namnet Eklund precis som hans farbror Anders gjorde. Han gifter sej med den 17 år äldre änkan Caisa Ersdotter (12/8 1793-10/1 1864) Hon har Malena (16/10 1822-18/10 1891), Eric (16/7 1824-25/4 1898) och Olof (23/7 1828-8/12 1900) De får Catharina Johanna (10/9 1850-23/12 1929) Hennes son Eric Hellström gifter sej och tar över. Dottern Malena är ”ofärdig” och bor kvar hemma. Caisa dör 1864, 70 år gammal. Anders bor kvar med sin ofärdiga styvdotter till 1881 när han dör 70 år gammal. Styvdottern Malena bor kvar tills hon dör 1891, 69 år gammal.

Sonen Mats (10/8 1812-) flyttar till Göksnåre nr 3B 1829, Han flyttar 1830 till Julö. Han flyttar till Leufsta 1831. Sen är det oklart.

Sonen Petter (8/4 1815-9/11 1878) flyttar 1836 till Hjälmunge och 1837 till Vavd nr 3. Han gifter sej 1840 med Lena Caisa Andersdotter (7/8 1817-3/6 1888) och de blir frälsebönder. De får Margareta Helena (16/10 1840-18/4 1931), Johan (15/4 1844-), Anders Petter (14/10 1847-9/9 1848) som dör 11 månader gammal av okänd barnsjukdom, Anders Petter (2/2 1850-1/9 1932), Lars Eric (24/5 1853-13/7 1912) och Johanna Gustava (10/12 1856-11/4 1924) Sonen Johan gifter sej och tar över. Per dör 1878, 63 år gammal, av gikt och Lena Caisa dör 1888, 70 år gammal, av hjärninflammation.

(1826)-1842

Frälsebonde Jan Jansson (5/5 1800-28/8 1839) och Brita Stina Jansdotter (28/9 1802-28/5 1848) Han är son i huset och hon är från Julö med föräldrarna bonden och fjärdingsmannen Johan Ersson (22/1 1766-16/3 1838) och Brita Andersdotter (20/9 1769-18/12 1851) Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 95 på den kartan. De gifter sej 1825 och får Johan (25/9 1826-28/11 1891) läs mer om honom och en av hans döttrar i hans egen berättelse under Personer.

Jan har bara 20-30 riksdaler i skuld på sitt konto hos bruket åren 1829-31.

De får sen Greta Lena (30/1 1830-14/2 1830) som dör av bröstfeber efter 2 veckor, Brita Stina (22/3 1831-30/3 1862) som flyttar 1854 till Göksnåre 2, Norrgården, först som piga men sen gifter hon sej med sonen i huset och de tar över där, Anna Greta (23/10 1833-12/2 1837) som dör 3 år gammal i bröstfeber, Lars Erik (4/4 1836-2/2 1919) se nedan och Greta Lena (26/11 1839-23/10 1885), läs hennes tragiska öde under Personer.

Jan har bara 20-30 riksdaler i skuld på sitt konto hos bruket åren 1829-31.

År 1832 kommer den 43-åriga Anna Larsdotter (8/7 1790-24/11 1832) hit som piga. Hon dör samma år. Hon är född i Göksnåre nr 2A, Norrgården, läs om hennes liv och hennes bouppteckning under den fastigheten.

När Jan dör 39 år gammal anges orsaken som ”gastrisk feber”  Först 4 ½ månad senare, 10 januari 1940, utförs hans bouppteckning. Det anges att han efterlämnade makan och fyra barn (se ovan) Barnens närmaste fränder* på fädernet är farbrodern frälsebonden Per Jansson i Vavd och skattebonden Jan Jakobsson i Slada som är kusin med den bortgångne. Närvarande var den förstnämnde och frälsebonden Per Ersson i Malen som bevakade de omyndigas rätt till dess respektive domstolen förordnar lagliga förmyndare. Boet uppgavs och värderades enligt följande:

– Kreatur: 1 brunt sto 6 år 20 riksdaler, 1 häst Brunte 9 år 16.32 rd, 1 häst Röden 11 år 12 rd, 1 ko Rosa 11 rd, 1 ko Havra 11 rd, 1 ko Hjärtgås 9 rd, 1 ko Svartsida 10 rd, 1 kviga Svana 6.32 rd, 1 kviga Morlik 7 rd, 1 kvigkalvar 3 rd, 1 oxkalv 3.24 rd, 11 tackor 14.32 rd, 3 lamm 2 rd och 1 sugga 5 rd till ett totalt värde på 131 riksdaler 24 skilling

– Åker- och körredskap: 1 winterhöskrinda, 2 sommarhöskrindor, 1 kolryss, 4 kolskrindor, 2 par gamla kälkar, 1 gammal åkskrinda, 2 par bättre kälkar 4 riksdaler 13 skilling, 2 värkvagnar 11 rd, 1 gammal värkvagn 1.24 rd, 3 gamla trästockar*, 2 sandkistor, 2 dyngrader*, 1 järnstege, 1 åkerharv 2.16 rd, 2 gamla dito 1.16 rd, 1 årder, 1 par oskodda kälkar, 1 gammalt årder, 1 färdankorg*, 1 ny färdåka 2 rd, 1 bättre trästock, 2 bukok*, 1 värkkärra 5 rd, 3 drottar*, 1 enbent skakel, 1 par bättre selar 2.32 rd, 1 par dito 1.12 rd, 1 selkrok, 1 enbent skakel, 1 kyrksele 2.24 rd till ett totalt värde på 39 riksdaler 20 skilling.

– Brygg- och laggkärl: 1 kar 1.32 rd, 1 litet kar, 1 balja, 1 gammal så, 1 rissel, 1 kar 1.40 rd, 2 lårar 1.24 rd, 1 handkvarn, 1 st ½-tunna*, 1 tunna, 4 nudar, 1 såningsskeppa, 1 strömmingsfjärding, 8 skräpkärl*, 1 baktråg, 1 vanna, 2 skräpkärl, 1 ljuskärna, 1 strömmingstunna, 2 skräpkar, 8.9, 3 skräptunnor, 1 gammal skxx, 2 drickstunnor 2.16 rd till ett totalt värde av 10 riksdaler 30 skilling.

– Koppar: 1 brännvinspanna vägandes 17 xx 3 riksdaler, 1 kittel vägandes 14 xx 4.16 rd, 1 liten kittel 2.12 rd, 1 kruka 1.16 rd, 2 djupa fat 1.32 rd, 1 mullöga*, 1 stopspanna*, 1 skopa, 1 kaffepanna, 1 mässingskruka 2 rd, 1 par mässingsljusstakar 1 rd till ett totalt värde på 17 riksdaler 45 skilling

– Tenn: 2 djupa fat 2.32 rd, 1 söndrigt flat fat, 1 tallrik, 1 par ljusstakar, 1 D rs stop med lock 1.16 rd värderat till totalt 4 riksdaler 40 skilling

– Silver: 2 silver xxffrar 5 riksdaler, 1 fickur 5 rd totalt värde 10 riksdaler

– Blecksaker: 2 rivjärn, 1 skål, 1 lampa, 1 tratt värderat till 14 skilling

– Glas och porslin: 16 djupa tallrikar 1 riksdaler, 8 flata tallrikar, 3 diverse tallrikar, 1 rosigt porslinsfat, 3 par thekoppar*, 2 släta b rd flaskor, 6 buteljer, stenkrus söndriga värderat till 32 riksdaler 33 skilling

– Diverse husgeråd: 1 skåp med årtalet 1789* 4 riksdaler, 1 dalkarlsskåp* 4 rd, 1 enkelt bord, 1 kista, 1 litet skrin, 1 fällbord i kammaren 1.24 rd, 1 fällbord i vardagsstugan 1.16 rd, 1 väggur med fodral 4.24 rd, 1 skåp i vardagsstugan 1 rd, 1 bordxxx i dito, 1 soffa i dito 1.32 rd, 1 soffa i kammaren 1.16 rd, 2 brunmålade spalstolar*, 1 skjutgevär 16 skilling* allt värderat till totalt 21 riksdaler 32 skilling

– Järnsaker: 1 st 10-kannsgryta* 2 riksdaler 24 skilling, 1 st 8-kannsgryta lappad, 1 köttgaffel, 1 våffeljärn, 1 gammal pannring, 1 kaffebrännare värderat till totalt 3 riksdaler 35 skilling.

– Stenkärl: 3 djupa fat, 3 djupa stop, 2 flata fat, 2 ½-stops skålar* värderat till 34 skilling

– Smedjeredskap: 1/3-del i ett städ* 1 riksdaler, 1/3-del i en balja, 2 smedjetänger, 4 stampar, 1 hammare, 1 hovtång, 1 slägga, 1 nageltorn* värderat till totalt 1 riksdaler 45 skilling

– Snickarverktyg: 1 hyvelbänk 2 riksdaler, 1 foghyvel, 4 listhyvlar, 1 laggskaffare*, 1 dymlingsborr, 1 vinkel- och ritmått, 1 bandkniv, 1 såg, 1 dito söndrig, 1 dito hopsatt, 1 dito mindre, 4 stämjärn, 1 färgborr*, 1 foghyvel, 1 borr med järnskaft, 2 oxhyvlar, 1 släthyvel värderat till 3 riksdaler 17 skilling

– Diverse järnsaker: 6 huggyxor, 5 skyfflar, 1 billhacka, 1 grep, 2 spett, 1 räcknagel*, 1 smidd pannring, 10 xxi storlekarna nr 1- nr 6*, 1 grann sten 4 rd*, 1 grov sten, 1 grov sten, 1 gammal slipsten, 1 grep värderat till totalt 9 riksdaler 45 skilling

– Diverse: 1 par vävstolar 1 riksdaler, 1 par rännträn, 1 stockhakståg med hake, 1 dito, 1 tåg 4 ½ famn*, 1 kabbel, 1 stol med 2 kabblar, 1 sjökorg, 1 hukla, 1 stenkrus, 1 harvel, 1 spinnrock, 1 ljussax, 1 ny vattenså, 1 ny tvättina, 4 sämre ämbar, 2 bättre ämbar, 1 halvankare*, 1 pärtina, 6 mjölkbunkar, 3 byttor, 3 tråg, 1 Dxx kanna, 1 mansax, 1 strykjärn, 1 väggdrag*, 1 högaffel, 1 kol kolfat, 1 pannkakspanna, 1 mindre dito, 2 xxspalkorgar, 1 sikt, 4 nya spannmålssäckar, 2 sämre dito värderat till totalt 8 riksdaler 44 skilling

– Sängkläder: (änkans undantag anges här med U) 1 sparlakan i helgdagsstugan (U) 3 riksdaler, 1 dragsäng (U) 1.16 rd, 1 bolster med rörvipp* (U) 2 rd, 1 fäll med årtalet 1837 (U) 2 rd, 1 dunkudde (U) 1 rd, 2 vepor(U), 1 kudde med rörvipp (U), 2 lingarnslakan (U) 1 rd, 1 gammalt franstäcke (U), 1 sängsparlakan i vardagsstugan 1.16 rd, 2 blångarnslakan 1 rd, 1 skinnfäll år 1820 1.12 rd, 1 kudde, 1 gammal fäll överklädd, 1 kudde till ett totalt värde av 16 riksdaler 24 skilling

– Mans gångkläder: 1 svart frack, väst och byxor 3 riksdaler, 1 blå överklädd päls 6.32 rd, 1 blå kapprock 5.32 rd, 1 dito gammal 2 rd, 1 grön syrtut* 2 rd, 1 blå syrtut vänd 2 rd, 1 grön frack 1.24 rd, 1 par nya blå byxor 1.32 rd, 1 blå rock 3 rd,1 stickad tröja, 1 vardagsrock 1 rd, 1 par sämre blå byxor, 1 par nya lärftsbyxor*, 1 vit väst, 1 gulrandig cattunsväst*, 1 randig bomullsväst, 1 gammal ylleväst, 3 hattar 1,40 rd, 1 par stövlar 1.16 rd, 1 luden mössa, 1 par nya näverskor, 2 nattkappor, 2 lingarnsskjortor, 1 dito grövre, 1 ny blångarnsskjorta*, 1 lingarnsskjorta, 1 blångarnsskjorta, 2 par ullstrumpor, 1 par svarta vantar värderat till totalt 37 riksdaler 26 skilling

– Diverse: 6 par bordsknivar, 2 metallskedar, 1 järnvävspännare, 4 vävskedar, 1 bordsduk, 1 bibel, 1 bråk, 2 par nya lokträn, 1 ullsax, 4 oberedda fårskinn, 1 rakkniv, 1 notstycke 3 famnar, ½ i en notbåt*, 1 riksdaler, 2 par gardiner i helgdagsstugan* 1.16 rd, 3 par gardiner i vardagsstugan*, 1 par gardiner i kammaren*, 1 kolfat, 1 liten handbakx?, 2 hästpinglor, 1 bjällra värderat till 7 riksdaler 21 skilling

– Kontant fordran på Leufsta bruks kontor enligt motbok 15 riksdaler 28 skilling 6 runstycken

– Enligt revers av 9 januari 1837 utfärdad av nämndeman Jan Jansson i Julö. Kapital 100 riksdaler.

– Bonden Eric Persson i Vavd rest å potatishandel, 13 riksdaler 16 skilling

– Torparen Per Persson i Gårdskär för tvenne tunnor potatis, 5 riksdaler 16 skilling

– Torparen Anders Hålldal i Göksnåre för 1 tunna potatis, 2 riksdaler 32 skilling

– Bonden Pehr Andersson i Göksnåre för 1 tunna potatis, 2 riksdaler

– Båtsman Olof Friskman i Göksnåre för 1 tunna potatis, 2 riksdaler

– Jan Jansson i Julö skyldig på bytessäd 1 tunna 1 fjärding 2 ¼ kappe hälften råg och korn, (inget belopp)

– Bonden Per Jansson i Vavd skuld enligt revers, 5 riksdaler 16 skilling

– Bonden Per Jansson i Vavd skuld enligt revers av den 11 januari 1840 Kapital 6 riksdaler 32 skilling

– Kontant i sterbhuset, 15 riksdaler 28 skilling

Summa inventarier 499 riksdaler 46 skilling 6 runstycken

Sterbhusets skulder:

– Till bonden Per Jansson i Vavd bytessäd tvenne fjärdingar 3 ½ kanna spannmål hälften råg och korn (inget belopp)

– Till fru Wallmon såsom likstol, 12 riksdaler

– Till drängen Lars Brovall som lön, 2 riksdaler

– Förrättningsmäns arvode 4 riksdaler

– De fattigas andel av summa inventarier, 32 skilling

– Till nämndeman Jan Jansson i Julö 1 par halva svin, 10 skilling 8 runstycken

– Till fadern Jan Jansson för ett halvt svinkreaturförsåld uti Gefle vågxx, 4 lispund á riksdaler, 12 riksdaler

– Till fadern Jan Jansson kontant, 6 riksdaler 32 skilling

– Till sonen Jan kontant 2 riksdaler

Summa 39 riksdaler 26 skilling 8 runstycken

Änkan Brita Stina Jansdotter intygar med sitt bomärke att boet upptecknats och värderats på ett riktigt sätt.

Närvarande på de omyndigas vägnar Per Jansson i Vavd och Per Ersson i Malen skriver under med sina bomärken

Förrättningsmännen AG Nordling och nämndemannen Jan Jansson i Julö undertecknade med namn respektive bomärke

Fattigprocenten 32 skilling är betald och kvitteras av J Hollinder

Förklaringar:

– Farbrodern frälsebonden Per Jansson är alltså Jans bror Petter (8/4 1815-9/11 1878) i Vavd. Han var barnens frände (släkting), han hade en fordran på Jan för spannmål och han hade två skulder till Jan på sammanlagt 12 riksdaler

– Skattebonden Jan Jakobsson i Slada som är kusinen Jan Jakobsson (27/2 1804-13/1 1885)

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Dyngrader. En rader (råder) är en lång, smal, lådliknande vagnsflake med lösa sidobräder eller flake med fasta gavlar och löstagbara sidobräder för montering på kälkar.

– Färdankorg. Oklart

– Bukok. En del av seltyget för hästen.

– Värkkärra. Arbetskärra.

– ½-tunna ca 73,3 liter

– Skräpkärl. Då han har ett stort antal är det frågan om ”skräp” här betyder något annat än vad som nu menas.

– Mullöga. Handfat, tvättfat

– Stopspanna. Ett stop är 1,31 liter

– Thekoppar. Det är det enda fallet på 1800-talet vi finner thekoppar i byn.

– Årtalet 1789. Skåpet är alltså 60 år gammalt. Årtalet stämmer inte med deras eller deras förädrars giftermål så det hör inte ihop med det.

– Dalkarlsskåp eller dalaskåp. Målade möbler såldes av folk från Dalarna som rste runt i landet.

– Spalstolar. Oklart

– Skjutgevär. Ett av få gevär i byn trots att de uppenbarligen inte var särskilt dyra.

– 10-kannsgryta. En gryta med volymen 10 kannor dvs 10×2,62 liter= 26,2 liter.

– 1/3-del i ett städ. Det är vanligt i byn att man delade på smedsutrustning

– Nageltorn. Ett järn som användes vid skoning av hästar för nitning av sömmen

– Laggskaffare. Oklart

– Färgborr. Med färg menas här de plankor som används vid takläggning med näver.

– Räcknagel. Ett böjt järn med slö egg och krokar vid bägge ändar. Användes för att rensa skinnen från slamsor.

– Pannring, Metallring på ben, avsedd såsom underlag för en panna ställd över en öppen eld eller en krans av träbitar som användes som underlägg på bordet.

– 10 dito i storlekarna nr 1- nr 6. Oklart

– Grann sten. Med grann avses här med grann eller fin yta för slipning.

– Tåg 4 ½ famn. Rep med längden 4,5 x 1,78 meter dvs 8 meter

– Halvankare. 1 foder = 2 pipor = 4 oxhuvuden = 6 fat = 12 halvfat = 24 ankare = 48 halvankare = 360 kannor = 942,12 liter. ½-ankare är alltså 19,63 liter

– Väggdrag. Oklart

– Rörvipp. Vassvippa, högväxande (i synnerhet i vatten liggandes på vattenrik mark uppträdande) gräsarter med jämförelsevis grovt och styvt strå.

– Syrtut. Särskilt på 1700- och 1800-talen förekommande typ av livsydd, lång rock för innebruk med slag och skört och en eller två knapprader, använd både för civilt bruk och som uniformskappa.

– Vänd. Saker som var slitna kunde man vända och sy om

– Lärftsbyxor. Lärft ät tätvävda tyger i tuskaft, främst vita linnetyger, men även bomullstyger.

– Cattunsväst. Cattun är ett bomullstyg med tryck, ofta blommigt. Ordet var från början en äldre svensk benämning för bomull, men kom därefter att specifikt syfta på en tunn, glättad bomullsväv i tuskaft, antingen vitt eller med tryckt mönster.

– Blångarnsskjorta. Blångarn är ett kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– ½ i en notbåt. Båt som användes för notfiske. Han och en till delade tydligen på en båt.

– Helgdagsstugan, vardagsstugan, kammaren. Här finner vi att huset har 3 rum.

– Kontant fordran på Leufsta bruks kontor enligt motbok. Nästan unikt att någon hade fordran på bruket.

– Enligt revers av 9 januari 1837 utfärdad av nämndeman Jan Jansson i Julö. Det är Jan Jansson (30/7 1797-20/9 1868) som är gift med Jans syster Anna Greta Jansdotter (10/9 1802-13/3 1846) Han är skyldig det betydande beloppet 100 riksdaler samt bytessäd. Samtidigt hade han en fordran på vår Jan med 10 skilling 8 runstycken för ett par halva grisar.

– Bonden Eric Persson i Vavd är skattebonden Eric Persson (5/7 1790-21/4 1870) som är skyldig för potatis.

– Torparen Per Persson i Gårdskär är torparen i Gårdskär Per Persson (30/9 1792-19/2 1852) som är född i Vavd och nu är skyldig för potatis.

– Torparen Anders Hålldal i Göksnåre är torparen i Snickars Andersson Holldahl (28/11 1794-1/4 1846) som är skyldig för potatis.

– Bonden Pehr Andersson i Göksnåre är frälsebonden i Göksnåre nr 1 Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) som är skyldig för potatis.

– Båtsman Olof Friskman i Göksnåre är Olof Friskman (2/10 1800-19/5 1877) som är skyldig för potatis.

– Bonden Per Jansson i Vavd skuld enligt revers. Se ovan

– Bonden Per Jansson i Vavd skuld enligt revers av den 11 januari 1840. Se ovan.

– Kontant i sterbhuset. Att över huvud taget ha kontanter var ovanligt. 15 riksdaler är tillräckligt för att köpa en halvgammal häst

– Fru Wallmon såsom likstol. Likstol eller likstod var en avgift i Sverige som betalades till prästen för en begravning/jordfästning. Här var det kyrkoherden Mattias Wallmons hustru Margareta Gustava Fischer (4/9 1798-5/10 1890) som tog emot betalningen. Hennes man dog sommare 1836 och den nya kyrkoherden har inte kommit ännu.

– Drängen Lars Brovall som lön, 2 riksdaler (31/8 1813-26/6 1849) som kom hit från Kärven 1828. Han dör av kopporna som straffånge på Fästningen, Malmö, 35 år gammal.

– J Hollinder som kvitterar pengarna till de fattiga är okänd

Anmärkningar:

– Änkans undantag (U) Merparten av sänkläderna undantogs för änkan i arvsskiftet (12.4 av 16.24 riksdaler)

– Kreaturens värde är 40% av boets värde (exklusive fordingar och skulder)

– Skuldernas uppgår till 12% av boets värde (exklusive fordingar)

– Fordingarna. En ytterst ovanlig företeelse i byn att bouppteckningen innehåller ett stort antal fordringar. Ca 330 riksdaler materiella tillgångar, ca 170 riksdaler fordingar och ca 40 riksdaler skulder är unikt för byn under hela 1800-talet.

– De fattigas andel är ca 1,3 promille av boets totala tillgångar

Änkan Brita Stina driver här själv gården till 1842 då hon gifter om sej.

Sonen Lars Erik (4/4 1836-2/2 1919) flyttar 1853 till Vavd som dräng, 1854 flyttar han till Kussil som dräng och 1856 flyttar han tillbaka till samma ställe i Vavd som dräng. 1858 gifter han sej med Maja Caisa Ersdotter (23/9 1838-29/1 1918) som är dotter i huset. De får Maja Stina (11/11 1858-1/10 1939) se nedan och Jan Erik (19/5 1861-5/6 1944) se nedan, innan de köper och flyttar till Vavd nr 2 1863 och blir skattebönder. Där får de Anna Matilda (17/5 1872-25/2 1932) som flyttar till Alfta, Hälsingland.

-Dottern Maja Stina gifter sej 1881 med Adolf Wilhelm Bergström som blir skogvaktare i Göksnåre, läs om dem där.

-Sonen Jan Erik gifter sej 1886 och tar över hemmanet.

Maja Caisa dör 1918, 79 år gammal och Lars Erik dör ett år senare 82 år gammal.

1842-1848

Frälsebonde Matts Ersson (12/3 1814-5/3 1887) och Brita Stina Jansdotter (28/9 1802-28/5 1848) Hon är änka i huset och han flyttar in från Österleufsta men är född i Edvalla med föräldrarna bonden Erik Ersson (1/11 1782-22/7 1863) och Chatarina Simonsdotter (20/1 1781-21/1 1859) De gifter sej 1842. Hon har 4 barn från förra giftet, se ovan. De får tillsammans Kristina Matilda (15/1 1844-3/3 1844) som dör 1 ½ månad gammal och Catharina Matilda (25/2 1845-24/9 1934) läs om henne under Personer.

Brita Stina dör, av förstoppning 45 år gammal, 1848. Hennes barn från det förra giftet är sönerna Johan 21 år, Lars Erik 12, och doöttrarna Brita Christina 17 och Greta Lena 8 år. Deras gemensamma dotter Kristina Matilda är 3 år gammal. Skattebonden Jan Jacobsson i Slada och frälsebonden Per Jansson i Vavd är utsedda som förmyndare för de omyndiga barnen.

Lösa egendomen uppgavs av änklingen enligt följande:

– Guld och silver: 1 guldring 2 riksdaler, 1 silverbägare 24 lod* 36sk/lod 18 rd, 1 silverglas 2 ¾ lod 36 sk/lod 2.3 rd, 1 silverglas 2 ½ lod 36 sk/lod 1.42 rd, 1 silverglas 2 lod 36 sk/lod 1.14 rd till ett totalt värde 25 riksdaler 21 skilling

– Tenn och koppar: 6 tennfat* 11 2/4 H 12 sk/H 3 riksdaler 13 skilling, 4 tallrikar 4 ½ H 12 sk/h 1.6 rd, 1 liten tennskål, 1 tennstop, 1 dito gammalt, 1 kopparkittel 18H* 18 sk/H 6.36 rd, 1 gammal dito 17H 14 sk/H 4.46 rd, 1 brännvinsrustning 28H 16 sk/H 9.16 rd, 1 brännvinstunna med pipor 1 rd, 1 kokkittel med lock 3 rd, 1 kopparpanna, 1 bättre kopparkruka 1.16 rd, 1 mindre kopparkruka, 1 gammal dito, 1 kaffepanna, 1 kopparflaska, 3 dito mindre, 3 bättre kopparfat, 1 kopparskål, 3 större koppartallrikar, 3 mindre dito, 2 mässingsljusstakar 2 rd, 1 ljusplåt till ett totalt värde om 42 riksdaler 38 skilling

– Järnsaker: 1 st 16-kannsgryta* 3 riksdaler, 1 st 6-kannsgryta, 1 st 5-kannsgryta, 1 st 3-kannsgryta, 1 par hell?, 1 dito mindre, 1 gammal gryta, 2 grytlock, 1 långpanna, 1 tackjärnspanna, 1 stekpanna, 2 gamla dito, 2 bleckskopor, 1 hackniv, 1 kaffebrännare, 1 rivjärn, 1 dito sämre, 1 strykjärn, 1 lampa, 1 mansax, 2 ullsaxar, 1 linsax, 1 köttgaffel, 2 huggyxor, 3 gamla dito, 2 täljyxor, 1 handyxa, 1 järnspett, 2 dito mindre, 1 hyggespett, 4 skyfflar, 1 isbill, 3 hackor, 2 torvkrokar, 6 gödningsgrepar, 1 eldjärn, 1 par våffeljärnsskalmar, 2 pannringar, 1 smedjekroktång, 1 multång, 1 smedjehammare, 5 stampar, 1 tjäkla, 1 hållhake*, 2 hovtänger, 1 hammare, 1 qvarhacka*, 1 nageltorn*, 1 kratta med järnskrå*, 1 wang axel, 4 järnskenor, 14 slåtterliar med orv, 2 dito utan orv, 1/3-del av ett smedjestäd*, 1/3-del av en smedjebalja, 1 slägga, 1 järnkedja, 1 högaffel värderat till totalt för 20 riksdaler 32 skilling

– Husgeråd: 1 blåmålat skåp 5 riksdaler 16 skilling, 1 brunmålat skåp 1.16 rd, 1 skåp i brygghuset, 1 vinkelskänk 2 rd, 1 skänkskåp 1.16 rd, 1 fällbord 1.16 rd, 1 dito med runda skivor 1.16 rd, 1 enkelt bord, 1 spalsoffa 1.12 rd, 1 ny dragsäng 1.24 rd, 1 dragsäng med tak 2 rd, 1 bordbänk, 2 wålastolar*, 3 spalstolar, 1 matstol, 1 kista, 1 gammal kista, 1 matskrin, 1 slagur med fotval?*, 4 rd till ett totalt värde på 25 riksdaler 24 skilling

– Snickarverktyg: 1 hyvelbänk 1 riksdaler, 1 foghyvel, 1 fallhyvel, 1 oxhyvel, 2 släthyvlar, 1 skrubbhyvel, 1 hålkärl med xx, 4 sågar, 2 bandknivar, 3 stämjärn, 2 strykmått, 2 vinklar, 2 borrskaft, 3 mindre borrar, 1 dymlingsborr, 2 färgborrar, 2 raspar värderat till 3 riksdaler 26 skilling

– Diverse saker: 1 spannmålslår med tre rum 1 riksdaler 24 skilling, 2 dito med två rum 1.24 rd, 1 köttina 1 rd, 1 strömmingstunna, 1 nud, 1 skräptunna, 1 gammal vattenså, 1 vanna, 1 såningsskeppa, 2 baktråg, 2 tjärfjärdingar, 1 rödfärgsfjärding*, 2 såll, 1 sikt, 1 handkvarn 1 rd, 1 bakbord, 1 gammalt skåp, 3 skräptunnor, 1 järnborrskaft, 2 häklor, 1 haspil*, 1 harvel, 1 handkorg, 3 spalkorgar, 1 par vävstolar, 1 par rännträn*, 1 vävsked 22 parmar*, 1 vävsked 16 parmar, 1 vävsked 21 parmar, 1 vävsked 22 parmar, 1 vävsked sämre, 1 vävsked 18 parmar, 1 vävspännare värderat till totalt 11 riksdaler 12 skilling

– Brygg- och laggkärl: 4 byttor, 6 ämbar, 1 gammalt helankare*, 1 halvankare, 1 enh? Kagge, 2 kar 2.16 rd, 1 kar mindre, 1 drickstunna av ek 1.16 rd, 1 dito av furu, 1 gammal tunna, 1 tina, 1 rissel, 2 stävor, 2 kärnor värderat till 6 riksdaler 38 skilling

– Glas och porslin: 1 brännvinsflaska, 2 buteljer, 4 krus, 12 djupa porslinstallrikar, 6 söndriga, 2 bättre, 5 par thekoppar, 1 spillkum*, 1 dito mindre, 1 gräddsnäcka, 1 saltkar, 1 porslinsfat, 1 smörassiett, 1 gult fat, 1 stenkruka, 1 stenskål, 2 stenfat, 6 hopsatta fat, 3 flata fat, 1 tallrik värderat till 3 riksdaler 9 skilling

– Linne och qvinnsgångkläder: 1 svart klänning 2 riksdaler, 1 tryckt dito 1 rd, 1 kartunsdito 1 rd, 2 bomullsdito, 1 ylles dito 1.24 rd, 1 wannes kappa 2.24 rd, 1 sidensjal 1.16 rd, 1 ny bomullsdito 1.24 rd, 1 dito gammal, 1 snäd*, 1 dito, 1 tryckt förkläde, 1 svart dito, 1 bomullsajal 1.16 rd, 1 bomullsklänning, 12 bindmössor*, 3 mösstycken, 4 lingarnslakan 2 rd, 1 dito gammalt, 1 bordduk 1.16 rd, 3 dito grövre 2.16 rd, 2 lintyg, 1 par nya kängor, 1 par gamla dito värderat till totalt 24 riksdaler 24 skilling

– Sängkläder: 1 gammalt bolster, 1 gammal kudde, 1 dunkudde med örngott 1.16 rd, 1 gammal kudde, 2 sämre kuddar, 1 tryckt sängtäcke 2 rd, 1 bomulls sängtäcke 2 rd, 1 hårtäcke, 1 randigt täcke, 4 hästtäcken, 1 slipsväpa*, 1 skinnfäll, 1 sämre dito, 1 slädfäll 1 rd, 1 gammal fäll, 1 sängomhänge 1.16 rd, 2 fönstergardiner Stugan, 4 lufter i köket och kammaren, 9 spannmålssäckar 1.24 rd värderat till totalt 14 riksdaler 40 skilling

– Åker och körredskap: 1 bättre vagn 8 riksdaler, 1 bättre vagn 7 rd, 1 sämre vagn 3 rd, 1 gammal framvagn, 4 par kälkar 3 rd, 3 träskodda kälkar, 2 åkerharvar 2 rd, 1 gammal dito, 1 färdanskorg, 1 järnslägga, 2 trästockar*, 1 ny dito, 1 årder, 2 rader, 2 sandkistor, 1 verkkärra 4 rd, 1 fjäderkärra 13.16 rd, 2 håck*, 1 gammal så, 2 drättar, 2 skaklar, 2 selar blå 1.16 rd, 1 par bruna selar, 2 par nya lok 2 rd, 1 grimma, 3 huvudlag 1.16 rd, 1 åka 5 rd*, 1 sommarskrinda, 2 vinterskrindor, 1 halvskrinda, 1 kolryss, 4 kolskrindor, 1 ny lädersele 8 rd, 1 slipsten 3 rd, 1 grov sten värderat till totalt 71 riksdaler 33 skilling

– Diverse: 3 spinnrockar 1 riksdaler 20 skilling, 1 klädkorg, 1 nytt fat, 3 skrin, 2 träflaskor, 3 mjölkbunkar, 3 mjölktråg, 1 par kardor, 1 knivlåda med 8 par knivar, 1 blocklykta, 1 spegel, 1 brödkorg med bricka, 1 qvarter- och 1 jungfrumått*, 1 tratt, 1 bleckspruta, 1 par bruna lok, 3 hästpinglor, 2 skallror, 1 hästskallra, 1 koskälla, 1 fårskälla, 1 mössask, 2 liar 1 rd, 1 yxa, 1 verksele värderat till totalt 6 riksdaler 39 skilling

– Kreatur: 1 sto Svarta 6 år 50 riksdaler, 1 sto Bruna 3 år 40 rd, 1 häst Röden 25 år, 1 häst Brunte 19 år 10 rd, 1 ko Walla 12 rd, 1 ko Kramsa 12 rd, 1 ko 1 ko Rosa 12 rd, 1 ko Molik 12 rd, 1 ko Eppla 10 rd, 1 ko Blomstra 10 rd, 1 tjur 8 rd, 1 dito 4 rd,1 dito 4 rd, 1 kviga 7rd, 1 kalv 1 rd, 1 galt 8 rd, 1 sugga 6 rd, 13 tackor 13 rd, 12 lamm 4 rd, 2 gumsar* 2 rd till ett totalt värde på 231 riksdaler

– Kontanter:

– Jan Jakobsson i Slada skyldig, 42 riksdaler 24 skilling

– 2 års ränta på 5%, 4 riksdaler 12 skilling

– Per Jansson i Vavd skyldig 6 riksdaler 32 skilling

– 5 års ränta på 5%, 1 riksdaler 32 skilling

Summa 543 riksdaler 4 skilling

Sterhusets skulder:

– Skyldig Wästgöten B Holmgren, 4 riksdaler

– Skyldig dito Josef Holm, 6 riksdaler 28 skilling

– Skyldig Jan Matsson i Kvarnbo, 12 riksdaler

– Skyldig traktör Gulliam, 5 riksdaler 16 skilling

– Skyldig Jan P Henriksson, 16 skilling

– Skyldig Jan Jansson i gården, 32 skilling

Summa 28 riksdaler 44 skilling

Boets behållning 514 riksdaler 8 skilling

Mats Ersson intygar med sitt bomärke att boet blivit riktigt upptecknat och värderat

Bouppteckningsmännen Olof Sjögren och nämndeman Carl Zättergren skriver under med sina namn

Fattigprocenten är betald kvitteras av Söderbaum. (beloppet anges inte)

Förklaringar:

– Lod silver. 1 lod=13,3 gram. Värdet var 36 skilling per lod. Silversakerna vägde alltså sammanlagt 31.25 lod dvs 416 gram som var värt drygt 23 riksdaler.

– Tennsakerna vägdes i skålpund.. 1 skålpund är 425 gram. Här betalades 1 skålpund med 12 skilling. Totalt vägde tennsakerna 16 skålpund dvs 6,8 kg.

– Kopparsakerna vägdes i skålpund. 1 skålpund är 425 gram. Här betalades 1 skålpund med 12 skilling eller 8 skilling om det var gammalt. Totalt vägde kopparsakerna 18,75 skålpund dvs 7,97 kg.

– 16-kannsgryta. En gryta med volymen 16 kannor dvs 16×2,62 liter=41,9 liter.

– Hållhake eller krampa används av timmermän vid bygge av timmerhus.

– Qvarhacka. Oklart

– Nageltorn. Ett järn som användes vid skoning av hästar för nitning av sömmen

– Kratta med järnskrå. Oklart

– 1/3-del av ett smedjestäd. Det är vanligt i byn att man delade på smedsutrustning.

– Wålastolar. I trakten av Östervåla fanns en hel liten industri för tillverkning av möbler.

– Slagur med fotval. Oklart

– Rödfärgsfjärding. Fjärding är ett volymmått på 31,4 liter. 1 fjärdedels tunna. Detta är det första fallet där vi finner en fjärding för rödfärg.

– Haspil. Oklart

– Rännträn är verktyg för linberedning

– Parmar. En parm är ett volymmått med varierande storlek.

  • – Spillkum är en typ av skålar utformade med ett urtag på ett ställe för att enkelt kunna hälla ur.

– Helankare. 1/2 –ankare. 1 foder = 2 pipor = 4 oxhuvuden = 6 fat = 12 halvfat = 24 ankare = 48 halvankare = 360 kannor = 942,12 liter. ½-ankare är alltså 19,63 liter

– Kartunsklänning. Cattun, är ett bomullstyg med tryck, ofta blommigt. Ordet var från början en äldre svensk benämning för bomull, men kom därefter att specifikt syfta på en tunn,

– Wannes kapp. Oklart

– Snäd. Oklart

– Bindmössa är en liten rundkullig styv kvinnomössa, idag främst vanlig i folkdräkter.

– Slipsväpa. Oklart

– Trästock är ett årder dvs hela den träkonstruktion och bill som anväds för plöjning.

– Håck Häckla är ett redskap som används vid framställning av lingarn. Den består av en bräda med piggar av metall som linet efter bråkning och skäktning dras igenom för att få linets fibrer att ligga paralle Oklart.

– Qvarter- och jungfrumått. -½-stops mått, quartersmått, jungfrumått, Gamla svenska volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– Gumsar. Hannar av får, baggar

– Jan Jakobsson i Slada är hennes mans kusin Jan Jakobsson (27/2 1804-13/1 1885)

– Per Jansson i Vavd hennes mans bror Petter Jansson (8/4 1815-9/11 1878) i Vavd.

– Wästgöten B Holmgren är en handlanden från Borås. Okänd västgötaknalle.

– Josef Holm är en handlanden från Borås. Okänd västgötaknalle.

– Jan Matsson i Kvarnbo är socknens första fjärdingsman bonden i Kvarnbo Jan Matsson (8/1 1816-19/2 1889)

– Traktör Gulliam är Georg Guillaume (24/9 1811-10/7 1877) var traktör, dvs värdshusvärd, 1834-1840. Han dog 65 år gammal som godsägare på Åsbergby, Östuna.

– Jan P Henriksson är frälsebonden i Skaten Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882)

– Jan Jansson i gården är hennes svärfar Jan Jansson (5/5 1800-28/8 1839) som bor kvar här på gården.

-Olof Sjögren är bonden Olof Sjögren (5/8 1789-27/10 1858) i Årböle

– Nämndeman Carl Zättergren är skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

– Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 43% av boets värde.

– Skulderna var ca 5% av boets värde.

Matts gifter om sej och bor kvar.

1848-1877

Frälsebonde Matts Ersson (12/3 1814-5/3 1887) och Greta Stina Sågström (27/11 1814-15/5 1899) Han är änkling i huset och hon kommer från Elingeskogen, Österleufsta med föräldrarna torparen Johan Sågström (22/6 1777-8/6 1856) och Anna Matsdotter (14/3 1778-12/11 1856) Föräldrarna flyttar till Edsätra och dör där.

Han har 2 styvbarn som bor kvar hemma , Lars Erik (4/4 1836-2/2 1919) och Greta Lena (26/11 1839-23/10 1885) som hans förra hustru hade från hennes första äktenskap, se 1826-42 ovan. Han har även den egna dottern från förr äktenskapet Catharina Matilda (25/2 1845-24/9 1934), se ovan.

Mats och Greta Stina är mmf och mmm till Torbjörn Wärefors i Göksnåre nr 5A. De är ffmf och ffmm till Björn Björkeholm. De gifter sej 1848 och får Anna Lovisa (10/1 1850-13/4 1851) som blir drygt 1 år gammal och Maria Christina (24/2 1852-14/9 1938) som tar över här.

1855 dör förre frälsebonden Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855) här 81 år gammal. Han är inte släkt med de nuvarande innehavarna av hemmanet, han var aktiv för 3 generationer sedan, se ovan. Läs även hans egna hela historia under Personer.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Deras gemensamma dotter Maria Kristina tar över med sin man ca år 1877.

Mats dör 1887, 72 år gammal och hans bouppteckning anger som hans arvingar hustrun Greta Stina Sågström och deras barn dottern Maria Christina gift med frälsebonden Jan Ersson i Göksnåre.

Änkan uppgav boets tillgångar enligt följande:

– Koppar: 1 panna, 1 terare*, 1 bantia*, och 1 skål värderat till 2,65 kr

– Metall, mässing, järn och bläck: 1 par ljusstakar av mässing, 2 grytor av järn, 1 stekpanna och 1 strykjärn allt för 2,50 kr

– Tenn: 2 fat och 1 tallrik för 1,45 kr

– Sängkläder: 1 kudde, 1 bolster, 1 täcke, 2 lakan för en summa av 8,50 kr

– Mans gångkläder och skodon: Rock, byxor och väst av kläde, 1 överrock, 1 sämre rock och byxor, 1 par stövlar, 1 hatt, 1 rock summerat till 12 kr.

– Husgeråd: 1 skåp, 1 skänk, 2 mindre skåp, 1 säng, 1 bord, 2 stolar summerat till 18 kr.

– Diverse och körredskap: 1 tunna, 2 lårar, 4 hyvlar, 1 handyxa, 1 slagklocka, 1 trästock, 1 håxxx*, 1 släde för sammanlagt 10 kr

– Kreatur: 1 ko 20 kr, 2 får 6 kr ger summan 26 kr

– Kontanter: Innestående hos sin måg Jan Ersson 110 kr

Gravölskostnaden är kontant betalt, inga skulder finnes

Summa behållning 191,60 kr

Närvarande var änkan Greta Stina Sågström, hans måg Jan Ersson

Såsom värderingsmän

Vavd, Lars Erik Jansson

Göksnåre, Per Erik Persson

Att boet blivit riktigt upptecknat och värderat intygas under ed av de närvarande vittnena

Göksnåre, AW Bergström

Göksnåre, Per Erik Persson

Kommentarer:

Även om man hade haft en hyfsad materiell standard som frälsebonde så hade man inte så mycket kvar när man lämnat över till nästa generation.

Dottern Maria Christina och Jan Ersson som hon är gift med har tagit över detta hemman. Se nedan.

Troligt är att de innestående pengarna har med övertagandet och arvet att göra.

Matts har även Catharina Matilda (25/2 1845-24/9 1934) från sitt första äktenskap. Hon är nu 42 år gammal, är gift och bor i Vavd. Hon har nyligen fått Josef Lundqvist (12/7 1885-22/2 1957) som senare blir känd i Vavd och Hållnäs. Varför hon inte anges som arvtagare här är oklart.

Förklaringar:

– Vavd, Lars Erik Jansson är frälsebonden i Vavd Lars Erik Jansson (4/4 1836-2/2 1919) som är född här i huset, se tidigare generationer.

– Göksnåre, Per Erik Persson är frälsebonden Per Erik Persson (18/4 1831-20/2 1916) i Göksnåre nr 2, Norrgården.

– Göksnåre, AW Bergström är AW Bergström är byns skogvaktare Adolf Wilhelm Bergström (24/7 1856-17/10 1904)

– Terare, oklart

– Bantia, oklart

– Håxxx, oklart

Greta Stina dör 1899, 84 år gammal här i Göksnåre.

I hennes bouppteckning som bara omfattar en enda sida kan följande läsas:

Hon efterlämnade som arvingar dottern Maria Kristina gift med hemmansbrukaren Johan Ersson i Göksnåre. Boet uppgavs av Johan Ersson och nedtecknades som följer:

– Husgeråd: 1 säng, 1 skåp, 1 par stolar, 1 kista, 1 panna, 1 gryta som värderades till 15,75 kr

– Säng- och gångkläder: Diverse sängkläder 5 kr, gångkläder 15 kr vilket blev tillsammans 20 kr

– Kreatur: 1 ko 50 kr, 1 får 5 kr vilket blir 55 kr

Summa tillgångar: 85,75 kr

Avgående poster:

– Begravningskostnad 50 kr

Saldo, behållning 35,75 kr

Johan Ersson undertecknar med sitt bomärke och bouppteckningsmännen C Efverström och O Larsson skriver under med sina namnteckningar.

Förklaringar:

– Dottern Maria Kristina är Maria Kristina Mattson (24/2 1852-14/9 1938), se nästa generation.

– Johan Ersson är Jan Simonsson Ersson (20/8 1843-2/9 1927), se nästa generation.

– C Efverström är korpralen Carl Efverström (2/8 1854-27/9 1925) Han är gift med Vendela Matilda (24/4 1856-21/1 1947) från Stensäng, Olarsbo.

– O Larsson är frälsebonden Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) i Göksnåre nr 2B

Anmärkningar:

– Kreaturen stod för hela 84% av värdet på hennes bo.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1868 från Göksnåre Snickars. Han flyttar till Göksnåre nr 1A 1869. Läs om hela hans liv under Personer.

1877-1899

Jan (Johannes) Simonsson Ersson (20/8 1843-2/9 1927) och Maria Kristina Mattson (24/2 1852-14/9 1938) Hon är dotter i huset och han kommer från Edvalla med föräldrarna Simon Ersson (8/11 1809-2/12 1883) och Lena Helena Ersdotter (23/11 1813-14/5 1878) . Han flyttar in 1868 som dräng och de gifter sej 1869. Hans bror Anders Gustaf Rosman (Simonsson) (23/12 1851-14/11 1933) blir torpare i Backen, Göksnåre.

De får Kristina Helena (1/7 1869-20/7 1957) se under Personer, Carl Johan (4/10 1871-22/9 1950) som gifter sej med Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-16/8 1951) 1899 och tar över Göksnåre nr 5, Erik August (12/7 1874-8/11 1955) som tar över här, Maria Lovisa (5/10 1876-26/7 1922) se nedan.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen Emma Erika (19/12 1879-14/9 1926) se nedan, Anna Matilda (17/9 1881-8/1 1961) se nedan.

Hennes mor bor också här.

1884 utför bruket en ny takläggning på huset.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

Sonen Erik August tar över här. Jan och Maria Kristina bor kvar här. Han dör 1927, 84 år gammal och hon dör 1938, 86 år gammal.

Dottern Maria Lovisa (5/10 1876-26/7 1922) flyttar 1896 till Ängskär som piga och 1898 flyttar hon till Norra gatan, Leufsta bruk. 1900 flyttar hon till Södra Gatan och 1901 flyttar hon igen, nu till Österänge som piga. 1902 flyttar hon tillbaka till Hållnäs och nu till Ängskär där hon gifter sej med hemmansbrukaren Karl Johan Jansson (15/7 1876-14/15 1956) De får Carl Gunnar (25/11 1903-12/10 1978) se Göksnåre 7:7 och Johan Bertil (5/1 1908-24/12 1928) Maria Lovisa dör 1922, 45 år gammal, av lungblödning och sonen Johan Bertil begår ”självmord genom hängning” 1928, 20 år gammal. Carl Johan gifter om sej 1923 med de 12 år yngre änkan Maria Lovisa Messing f.Persson (11/3 1888-12/1 1941) från Österleufsta och de får Hilda Maria (5/12 1924-7/11 2013) och tvillingarna Ester Signe Helena (8/3 1926-23/12 1972) och Anna Lovisa (8/3 1926-22/1 1994) Karl Johan blir änkling för andra gången då Maria Lovisa dör 1941, 52 år gammal. Han själv dör 1956, 79 år gammal, i Ängskär.

Dottern Emma Erika (19/12 1879-14/9 1926) gifter sej 1900 med drängen i huset Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) och de får Johan Verner (12/7 1901-8/3 1906) innan de flyttar till Göksnåre 7:11. Läs vidare om dem där.

Dottern Anna Matilda (17/9 1881-8/1 1961) gifter sej 1907 med den 14 år äldre hemmansägaren Anders Erik Alfred Hålldin (17/7 1867-22/5 1934) och flyttar till honom i Slada nr 3. Han är född och uppvuxen i Stenmo. De får Emma Matilda (26/4 1909-3/6 1909) som dör drygt en månad gammal utan angiven orsak, Anna Ottilia (24/6 1911-17/9 1998) se nedan och Hilda Linnea (18/1 1915-9/5 1928) Dottern Hilda Linnea dör 1928, 13 år gammal, av tuberkulos. Anders Erik Alfred dör 1934, 66 år gammal, av magsäckscancer. Anna Matilda dör 1961, 79 år gammal, i Slada.

-Deras dotter Anna Ottilia gifter sej 1931 och de tar över hemmanet i Slada.

-Deras dotter Anna Ottilia (24/6 1911-17/9 1998) gifter sej 1931 med Gustav Enok Wärefors (28/4 1908-1/1 1990) från Slada. Han dör 1990, 81 år gammal och hon dör 1998, 87 år gammal, i Slada. Se mer om Wärefors i Göksnåre nr 5A.

(1899)-(1942)

Hemmansbrukare Erik August Jansson (12/7 1874-8/11 1955) och Hilda Kristina Zettergren (14/5 1892-26/11 1965)

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 4 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungnöt, 4 får, 6 lamm, 1 svin och 11 höns. Det är fortfarande hans far som står som brukare men då han nu är 67 år gammal och August är 31 så är det nog sonen som driver gården. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns EA Jansson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

Bild på August, Hilda och Elon. Hilda är inte synligt gravid. Arne föds 31/5 1917 och Elsie Maria föds 19/3 1921. Bilden måste vara tagen efter maj 1917 och före oktober-november 1920. Detta betyder att Elon skulle vara mellan 15 månader och 4 ½ år gammal. Bilden är tagen sommartid vilket ger de möjliga åldrarna 1 år och 3 månader, 2 år och 3 månader, 3 år och 3 månader och 4 år och 3 månader. Min tolkning är att det första alternativet är det som stämmer bäst.

Bilden är då tagen sommaren 1917 då Hilda är 25 år och August 43 år gammal. Han är son i huset och hon är barnbarn till Jan Erik Nyman och Anna Maja Jansdotter i Göksnåre 2B och flyttar in 1915 från

Hon flyttar in 1915 från Lissbo när de gifter sej. Han är då 41 år medan hon bara är 23, troligen har han redan tidigare tagit över gården 1899. Han är körare åt bolaget och kör tex ända till Gävle med last. Han körde också timmer till Ängskär som drogs till Hallstavik. De får Carl Elon (9/3 1916-27/6 1996) se nedan, Erik Arne (31/5 1917-30/1 2015) som tar över här, Elsie Maria (19/3 1921-28/1 2005) se nedan, August Edor (24/5 1923-20/10 2011) se nedan, Edit Ingegerd (15/5 1926-23/3 2012) se nedan, Stina Elise (4/12 1929-4/5 2017) se nedan och Sonja Elenora (30/9 1931-11/5 2005) se nedan. Nu finns också namnet Björkeholm angivet.

I 1916 års jordbruksundersökning redovisas 3 vallacker, 1 sto, 1 föl, 8 kor, 2 ungdjur, 5 kalvar, 11 baggar och tackor, 8 lamm, 1 gödsvin, 1 gris, 19 höns. Läs mer om detta under Berättelser.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 408. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:2 tillkommer. Den har senare ändrats till Göksnåre 14:1, oklart varför. De köper fastigheten av Gimo-Österbybruks AB 1/6 1929. Den är då på 1/10 mantal. I 1930 års folkräkning redovisas att Gustav Verner har en inkomst på 2000 kr /år och en förmögenhet på 13 000 kr. Troligen köper man även en bit som tillhört båtsmanstorpet 1938. För att dryga ut inkomsterna hade man sommarbarn och den kände travkusken Håkan Wallners far var en av dem. En reflektion på denna barnaskara går inte att undvika, 5 av 6 barn blir minst 80 år gamla med Arne i topp med sina 97 år och 8 månader.

August och Hilda bor kvar här, han dör 1955, 81 år gammal och hon dör 1965, 73 år gammal.

Sonen Carl Elon (9/3 1916-27/6 1996) jobbar som diversearbetare och bor kvar 1942 men gifter sej 1947 med Gunvor Annea Martinelle (22/2 1925-28/1 1949) i Vavd. Hon dör i barnsäng, 23 år gammal, när de ska få sitt första barn. Han flyttar till Brunnsgatan i Gävle 1953 och börjar jobba på Gösta Anderssons åkeri. Som en kuriositet kan nämnas att min egen far Rolf Olsson (1930-1999) jobbar där från ca 1958. Elon gifter om sej med Gunhild Maria (7/3 1920-24/11 1999) från Ovansjö. De skiljer sej 15/8 1984. Elon dör 1996, 80 år gammal, på Arbetshusgatan i Gävle.

Sonen Erik Arne (31/5 1917-30/1 2015) jordbruksarbetare som senare tar över gården,

Dottern Elsie Maria (19/3 1921-28/1 2005) flyttar till Tierp 1941 och sen vidare till Enköping och ett arbete på Bacho. Hon gifter sej 1947 med Folke Jansson (12/7 1914-12/1 1992) och får 3 söner. Han dör 1992, 77 år gammal och hon dör 2005, 83 år gammal, båda i Enköping.

Sonen August Edor (24/5 1923-20/10 2011) blir jordbruksarbetare och bor kvar 1942. Han gifter sej 14/12 1947 med Inga Lisa Zetterberg (7/5 1928-) De får Nils Gunnar (9/2 1951-) och Erik Håkan (3/7 1957-) Han är förvaltare för Flottskärs gård 1948 till september 1952 samt arrendator från 1963 till 1968. 1953 får han tillstånd att bedriva taxiverksamhet med Ängskär som stationeringsort och efter 1968 i Tierp. I mellantiden bor han i Ängskär. Under den tiden jobbar han på Karlholmsfabriken. Han dör 2011, 88 år gammal, på Strömsbergsvägen i Tierp. Inga Lisa bor kvar där 2019.

Dottern Edit Ingegerd (15/5 1926-23/3 2012) jobbar som piga i Vavd 1940-41 och sen på ICA i Vavd. Senare jobbar hon även på barnbespisningen i Vavd. Hon gifter sej 1954 med Erik Danberg (2/5 1928-24/2 2013) från Ramsta. De får inga barn. Hon dör 2012, 85 år gammal, och han dör 2013, 84 år gammal, båda i Vavdstorpen.

Dottern Stina Elise (4/12 1929-4/5 2017) bor kvar 1942 men jobbar sen som piga på Flottskär innan hon flyttar till Vendel 1943 och till Kungsgatan i Gävle 1953 och ett jobb på Ahlgrens karamellfabrik. Hon gifter sej med Ingemar Vallinder (5/10 1930-24/5 2006) från Gudinge och flyttar till Karlholm. De får Christina Elisabet (11/3 1959-) och Lars Johan Ingemar (17/12 1965-) Han dör 2006, 75 år gammal, i Vavdstorpen och hon dör 2017, 87 år gammal, på Vendelgården i Örbyhus.

Dottern Sonja Elenora (30/9 1931-11/5 2005) också är kvar 1942 men som flyttar till Fleminggatan i Gävle 1953. Hon gifter sej med Ove Eriksson (14/4 1930-21/5 2015) som är byggnadssnickare i Karlholm. Hon dör i cancer 2005, 73 år gammal, och han dör 2015, 85 år gammal, båda i Karlholm.

Här bor också hans föräldrar Jan Erson (20/8 1843-2/9 1927) och Maria Kristina Mattson (24/2 1852-14/9 1938) med hemmavarande dottern Anna Matilda (17/9 1881-8/1 1961) Hon gifter sej och flyttar 1907 till Slada. Se förra generationen.

1947-2014

Näst äldste sonen Arne Björkeholm (31/5 1917-30/1 2015) och Annie (6/12 1918-21/8 2008) Hon är från Magön och syster med Julan i Göksnåre 7:4. De gifter sej 1944 och får barnen Kenneth (28/10 1944-), Lars (4/5 1946-2017), Björn (24/12 1947-) och Ove (19/7 1951-11/4 1981) Ove dör 1981, 29 år gammal, i en brand i Skärplinge.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 5. Göksnåre 14′, Vävd: 41 ha, 21 åker, 20 skog m. m. Tax. 10.700 (9.600, 1.100).

Förvärvad 1947

Trä, omkr. 1880, 3 rum, 1 kök, 1 hall, ver. El.

Ekonomibyggn.. trä, omkr. 1889, för 2 hästar, 8 nöt.

Lantbr. Arne o. Anny Björkeholm.

Barn: Kenneth, Lars, Björn.

Bilden  visar huset före ombyggnaden, altanen ska stå använd någonstans ner vid trakten av Magön. Enligt Björn byggdes brygghuset för detta av en Oskar Lod.

1969-70 arrenderar de Flottskär1977 firar IK Vavd 20 år. Kennet Björkeholm var med redan från början som ishockeyspelare i klubben, då 13 år gammal.

Förutom jordbruket jobbar Arne bla i skogen där han tex kör med häst medan Rune Karlsson och Evert Karlström var huggare. 1993 slutade man med mjölkkorna men har kvar några kvigor ett antal år.

22 oktober 2013 skriver Arne över egendomen på sönerna Kennet, Björn och Lars.

Arne flyttar till Wesslandia i Karlholm våren 2014 och avlider i januari 2015.

(Bild Torbjörn Forsman och Lars Norén)

Bilden är med största sannolikhet tagen sommaren 1950. Småpojkarna i första raden är Björn 3,5 år, Kenneth knappt 6 år och Lars 4 år. I andra raden har vi från vänster frun i huset Annie 31 år och snett bakom henne hennes man husbonden Arne 33 år. I mitten av bilden finner vi Arnes mor Hilda 58 år och far August 76 år gammal. Enligt uppgift så var det Hedvig Rosman som fotograferade och då kan det vara hennes man som står längst bak i mitten. Hedvigs far Georg Rosman 62 år och mor förre lärarinnan Victoria Katarina i hatt 70 år finner vi troligen baktill till höger.

2014-

Björn Björkeholm (24/12 1947-)

Började arbeta i Skutskär som truckförare 1963. Att han inte fyllt 16 år ordnades med lite pappersarbete. 1972 börjar han på Karlholmsfabriken där han jobbar i 32 år. Har B-licens som travtränare. Hade travhästar på sommarbete några år.