Göksnåre nr 6B, frälsehemman (Björkeholm)

¼ mantal            Skapas 1732 genom att det ursprungliga hemmanetklyvs.

Göksnåre 14:1     Säljs till Leufstabruk 1745.

(Göksnåre 7:2)    Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 1 5/6 öresland vilket är lika med 2,75 hektar.

Fastighetens byggnader ligger på skifteskartan år 1822 betydligt längre västerut än idag. Själva gården verkar ligga direkt söder om Göksnåre nr 5A. På skifteskartan 1844 redovisas tomten och fastigheterna i nuvarande läge.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 1 5/6 öresland vilket är lika med 2,75 hektar.

Boningshuset är byggt ungefär 1880.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 40,509 ha och heter Göksnåre 7:2.

Friköpt 1929. Är då på 40 ha. Den jordlott som betecknas med ”c” på kartan 1925 och tillhör båtsmanstorpet köps senare och det är troligen då som fastigheten byter namn till 14:1. Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938. Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Ombyggt 1956-57 då brygghuset användes under byggtiden.

1732-1745

Skattebonde Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) och Anna Johansdotter (x/11 1711-26/12 1797) Han är angiven i jordeboken 1732-1742. Han är son till Erik Andersson Gök (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) i Göksnåre nr 2 och hon är dotterdotter till Per Matsson (1647-x/4 1697) och Anna Hansdotter (1653-x/12 1704) som ägde och brukade detta hemman innan det delades. Det är hennes arvslott som gör dem till skattebönder här. Hennes föräldrar är sockenskomakare Johan Jönsson och Maria Persdotter i Hållen. De gifter sej 1731 och får barnen Erik (x/10 1732-20/10 1804), Johannes/Johan (x/1 1735-9/2 1741) som dör 6 år gammal, Brita (7/4 1737-8/7 1737) som dör 3 månader gammal, Maria (1/6 1739-15/2 1741) som dör 1 ½ år gammal, Anders (2/5 1742-3/2 1761) och Johan (11/8 1745-31/8 1798) Hon har systern Elisabet (1721-27/5 1758) i Hållen som är gift med bonden Anders Olsson.

De säljer sitt hemman till Charles De Geer 1745 och får det torpställe norr i byn som hans far Erich Andersson innehaft och bebott (Snickars, min anm.) Anders får den nyinrättade tjänsten som skogvaktare i byn och han får behålla den mjölkvarn han för några år sen byggde med den nu avlidna Erik Larsson i Göksnåre nr 5. Hans syster som är gift med Anders Olsson i Hållen har fått sitt och även hans syster änkan Maria Erichsdotter i Hermansbo har fått till sin omyndiga dotter.

Läs vidare om hela familjen under Snickars.

1745-1780

Frälsebonde och danneman Johan Olofsson (x/1 1714-30/10 1802) och Maria Eriksdotter (x/3 1712-5/6 1778) De är fmfffff respektive fmffffm till Björn Björkeholm och de är mmmfmmff respektive mmmfmmfm till Per Östergren. Han är från Barknåre med föräldrarna Olof Olofsson (1675-21/10 1757) och Caisa Johansdotter (x/9 1687-19/12 1761) och hon från Åddebo, Kussil med föräldrarna Erik Johansson (x/10 1683-17/10 1755) och Barbro Olofsdotter (x/6 1687-2/2 1729) Hon har fått 5 barn som alla är döda i ett tidigare giftemål 1731 med Bengt Matsson från Åddebo. De har gift sej 1743. År 1760 hade han en skuld på 170 riksdaler till bruket. Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog och i Leufsta bruks Bondebok för samma år. De har Olof (30/4 1744-26/11 1823) se nedan och Johan (25/10 1745-26/4 1831) som tar över här som är födda i Åddebo. När de flyttat hit får de sen Anders (16/12 1747-) se nedan, Karin (3/12 1749-29/9 1828) se nedan och Maria (1/6 1753-) se nedan.

Maria dör 1778, 66 år gammal och i död-och begravningsboken anges:

Maria Ersd. i Göksnåre, född i Kussil 16 mars 1712, far Erik Johansson, mor Barbro Olofsd. gift 2 ggr. 1:a giftet den 3/10 år 1731 med Bengt Mattsson i Åddebo, sammanlevde med honom i 10 1/2 år intill hans död den 31/3 år 1742, hade med honom 5 barn som alla äro döda, 2:a giftet den 6/1 år 1743 med sin efterlevande man Jan Olofsson i Göksnåre, levat med honom i 35 år och 5 månader och haft med honom 5 barn, 3 söner och 2 döttrar som alla lever, fört ett kristerligt och vänligt leverne, sjukdomen började i slag, avled den 5/6 i en ålder av 66 år, 2 månader och 3 veckor.”

Johan dör 1802, hela 88 år gammal.Om honom anges:

“Bonden Jan Olsson i Göksnåre, född i Barknåre 1714-01-03, far Olof Olofsson, mor Caisa Johansd. gift den 6/1 år 1743 med Maria Ersd. i Åddebo, levde med henne i 35 år intill hennes död den 5/6 år 1778, fört en beskedlig vandel, död i ålderdomsbräcklighet den 30/10 i en ålder av 88 år”

Sonen Jan/Johan tar över.

Sonen Olof (30/4 1744-26/11 1823) flyttar 1882 till Barknåre och gifter sej 1784 med änkan Barbro Matsdotter (8/4 1737-27/4 1810) Hon har barnen Anna (18/2 1775-) och Magnus (27/8 1780-) Barbro dör 1810, 73 år gammal och Olof dör som ”förre bonden” i Barknåre 1823, 79 år gammal.

Sonen Anders (16/12 1747-) lever 1778 när modern dör. Han är då 31 år gammal och sen vet vi inte mer.

Dottern Karin (3/12 1749-29/9 1828) gifter sej 1785 med änklingen och torparen Lars Jansson (17/7 1752-30/4 1806) i Kussil. Han har Olof (1778-), Johan (1780-) och Lars (1783-) De får Anna ( 24/5 1777-13/12 1777) som dör av mässlingen 6 månader gammal, och Anders (30/12 1788-) innan de flyttar till Sikhjälma 1789 där de tar över hemmanet. De får där Erik (6/1 1793-10/10 1871)

Lars dör 1806 53 år gammal av magsjuka.

Karin flyttar 1815 till sin son i Träskvret, Sikhjälma där hon dör 1828, 78 år gammal.

Dottern Maria (1/6 1753-) lever 1778 när modern dör. Han är då 25 år gammal och sen vet vi inte mer.

1778-(1798)

Frälsebonde Johan Johansson (25/10 1745-26/4 1831) och Caisa Larsdotter (26/9 1746-16/1 1818) Han är son i huset och hon är född i Vedlösa med föräldrarna Lars Johansson (x/12 1702-13/7 1786) och Karin Olofsdotter (x/11 1700-22/5 1767) Han är angiven både 1778 och 1780 samtidigt som hans far också är angiven, se ovan, 1780. Han är angiven i Leufsta bruks Bondebok för 1782. De gifter sej 1770 och får barnen Maria (11/11 1771-7/9 1834) se nedan, Johan (6/2 1774-14/4 1855) som tar över här, Catharina (30/1 1776-25/9 1859) se nedan, Helena (15/3 1778-10/10 1781) som dör 3 ½ år gammal utan angiven orsak, Brita (11/2 1780-20/9 1847) se nedan, Lars (26/5 1782-2/8 1782) som dör drygt 2 månader gammal, Lars (16/7 1783-25/7 1862) som blir skeppare, läs om honom under Personer, Andreas (6/10 1785-1856), se nedan, Erik (18/10 1788-5/5 1854) se nedan och ett dödfött barn (15/11 1791)

Caisa dör 1918 av ålderdom 72 år gammal. 7 av de 10 barnen är då i livet. Hennes tillgångar värderas till 38 riksdaler. Johan dör 1831, 85 år gammal.

Sonen Jan har tagit över hemmanet.

Dottern Maria (11/11 1771-7/9 1834) gifter sej 1797 med bondsonen Erik Larsson i Göksnåre nr 2, läs om dem där.

Dottern Catharina (30/1 1776-25/9 1859) gifter sej 1804 med dannemanssonen Eric Ersson (7/5 1774-20/7 1858) i Griggebo. De får Caisa Stina (16/11 1805-22/5 1886) Eric dör 1858, 84 år gammal och Catharina dör ett år senare 83 år gammal.

Dottern Brita (11/2 1780-20/9 1847) gifter sej 1800 med bondesonen Jakob Larsson (28/8 1775-5/11 1829) i Slada. De får tvillingarna Catharina (16/4 1801-16/11 1864) och Lars (16/4 1801-20/6 1801), som dör 2 månader gammal, Johan (27/2 1804-13/1 1885), Lars (12/3 1806-11/4 1884), Brita (4/7 1809-före 1860), Maria Christina (27/12 1812-11/2 1895) och tvillingarna Anna Greta (7/10 1815-13/6 1895) och Helena (7/10 1815-4/5 1817) som dör 1 ½ år gammal av okänd orsak och slutligen Johanna Helena (20/3 1821-7/10 1868) som är fm fm m till Sven-Erik Holmström i Göksnåre.

Jakob dör 1829, 54 år gammal, av förstoppning. Brita bor kvar med sin son och hans familj. Hon dör 1847, 67 år gammal, av förstoppning precis som sin man dog 18 år tidigare.

Sonen Andreas (6/10 1785-1856) tar sej namnet Eklund. Han är kvar som dräng till sin bror innan han flyttar 1811 till Göksnåre 3A som dräng. 1813 förlovar han sej med pigan Maja Ersdotter (17/7 1788-) innan han flyttar vidare till Norrgården, där anges också att han är förlovad. Trots det flyttar han samma år till Lugnet, Börstils by där han blir statdräng åt friherrinan von Otter. Maja flyttar samtidigt till Valö. I Börstil gifter han sej 1815 med Caisa Öberg (1785-27/10 1842) och de får Jan Eric (14/4 1815-2/12 1832) som dör 17 år gammal, Catharina (17/6 1817-29/6 1820) som dör 3 år gammal, Anders (3/10 1821-14/3 1885), Greta Maria (18/3 1824-1857) som dör ogift som piga i Söderbod, Gräsö, Anna Carolina (16/2 1827-6/1 1908) se nedan, och Johanna (23/6 1829-16/9 1887) som dör ogift som piga i Vavd 58 år gammal.

Vid dopet av sonen Anders är hans farfar bonden Jan Jansson och farbror Jan faddrar vid dopet,

Andreas systerdotter Anna Greta Jansdotter (16/12 1804-22/4 1888) bor här mellan 1816 och 1817. De flyttar alla till Nybygget, Östermörtare Rote, Gräsö 1831, där han blir kolare. Hans hustru Caisa dör 1842, 57 år gammal och han dör 1856, 71 år gammal.

-Deras dotter Anna Carolina gifter sej med kolaren Erik Forsberg (16/8 1816-24/6 1889) från Forsmark. De bor i Österlund och sen i Lingontega, Gräsö och får Johanna Gustava (20/9 1869-3/2 1946) 1890 är hon backstugehjon och änka. Hon dör 1908, 80 år gammal, i Sundsängen, Gräsö.

Sonen Erik (18/10 1788-5/5 1854) gifter sej 25 år gammal med den 14 år äldre bondeänkan Brita Andersdotter (4/11 1774-10/10 1836) i Årböle nr 1. Hon är dotter till Maria Ersdotter (11/5 1744-8/10 1809) från Göksnåre 2, Norrgården. Hon är änka i huset och har Erik (10/9 1796-23/12 1852, Anders (4/10 1799-24/7 1857), Maja Lena (12/12 1800-27/2 1871), Brita Caisa (12/8 1803-30/1 1875), Anna Stina (20/10 1806-5/12 1890) och Johanna Greta (20/10 1809-) som flyttar till Leufstabruk 1830.

Brita dör 1836 ”genom hästs skening omkommen” 62 år gammal. Erik lever ytterligare 18 år innan han dör 65 år gammal av slag.

(1798)-(1826)

Frälsebonde Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855) och Greta Ersdotter (18/10 1774-1/11 1831) Han är son i huset och hon är dotter från Göksnåre nr 5. År 1820 är hans far angiven med eget hushåll här. Han är omnämnd på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 215-249. De gifter sej 1797 och är då angivna som bondson och bonddotter. De får Caisa (15/3 1798-21/4 1817) som dör i bröstfeber 19 år gammal, Jan (5/5 1800-28/8 1839) som tar över här, Anna Greta (10/9 1802-13/3 1846) se nedan , Eric (4/1 1805-) se nedan, Lars (14/9 1807-2/1 1886) läs om honom under Personer, Anders (4/4 1810-15/1 1881) se nedan, Mats (10/8 1812-) se nedan och Petter (8/4 1815-9/11 1878) se nedan.

När Greta dör är 7 av barnen i livet.

När hon dör 1831 av pleuresie värderas hennes tillgångar till 152 riksdaler varav 40 rd för kreaturen som består av 1 ko, 2 ston, ½ kalv och 4 tackor. Hon har även en fjäderkärra och en åkskrinda värda 30 rd.

Vice korpral Jonas Hök (född Bredberg) vid Kongl. Jägerhornsregementet bor här från 1804 till 1808. Han har tidigare bott i Göksnåre 5 och nu när han gifter sej med båtmansdottern Anna Friskman flyttar de till den nuvarande båtsmannen Lars Larsson Friskman.

Jan Jansson själv lever länge än, han dör först 1855 hela 81 år gammal, i byn.

Dottern Anna Greta (10/9 1802-13/3 1846) gifter sej 1825 med skattebonden Jan Jansson (30/5 1797-20/9 1868) i Julö nr 2. De får Brita Stina (12/9 1826-1/11 1863), Anna Greta (6/11 1829-16/2 1893) som gifter sej i Göksnåre nr 4B, tvillingarna Lena Caisa (25/12 1835-8/3 1902) och Johan (26/12 1835-20/3 1836) som föds efter midnatt och dör knappt 3 månader gammal av bröstfeber. Jan är både nämndeman och kyrkvärd. Anna Greta dör 1846, 43 år gammal, av lunginflammation. Dottern Brita Stina gifter sej 1850 och tar över men dör redan 1863, 37 år gammal, av lungsot. Jan dör själv 1868, 71 år gammal.

Sonen Eric (4/1 1805-14/3 1850) flyttar till 3e roten i Gävle före 1825 och blir först sjöman och sen repslagare. Han gifter sej med Anna Margareta Martinell (4/5 1801-16/8 1878) från Österlövsta. De gifter sej 1828 och får Selma Augusta (1/1 1830-28/2 1902), Lars Eric (4/4 1832-), Maria Johanna (12/8 1835-30/12 1853), Karl Johan (23/10 1838-16/8 1839) som dör 10 månder gammal och Carl Wilhelm (22/9 1842-30/5 1873) 1847 flyttar de till 10e roten där Eric dör 1850 utan angiven orsak. Han blir 45 år gammal. Änkan Anna Margareta flyttar med barnen till fastighet 142, 10 roten och 1851 till fastighet 147. 1853 flyttar de till fastighet 144.

-Dottern Maria Johanna anges vara sängliggande och dör 1853, 18 år gammal, av lungsot.

-Sonen Lars Erik blir sjötimmerman i början på 1850-talet och 1856 anges han som rymd i New York.

1862 flyttar modern och barnen till 3e roten fastighet 56.

-Sonen Karl Wilhelm är då repslagare och gifter sej 1868 med repslagaränkan Carolina Christina Malmgren (28/3 1828-5/7 1876)

Anna Margareta flyttar med Selma Augusta vidare 1870 till fastighet 54 och dottern gifter sej 1872 med brädgårdsarbetaren Lars August Hjort (30/8 1842-8/5 1932) från Varnum, Värmland.

Anna Margareta dör i Gävle, 1878, 73 år gammal.

Sonen Anders (4/4 1810-15/1 1881) flyttar 1826 till Skaten som dräng och flyttar tillbaka hem 1827. 1828 flyttar han till Göksnåre nr 2B. Han flyttar vidare 1829 till Årböle. 1931 flyttar han till Vavd nr 4. Han flyttar till ett torp under Hjälmunge nr 4 1833. Nu tar han sej namnet Eklund precis som hans farbror Anders gjorde. Han gifter sej med den 17 år äldre änkan Caisa Ersdotter (12/8 1793-10/1 1864) Hon har Malena (16/10 1822-18/10 1891), Eric (16/7 1824-25/4 1898) och Olof (23/7 1828-8/12 1900) De får Catharina Johanna (10/9 1850-23/12 1929) Hennes son Eric Hellström gifter sej och tar över. Dottern Malena är ”ofärdig” och bor kvar hemma. Caisa dör 1864, 70 år gammal. Anders bor kvar med sin ofärdiga styvdotter till 1881 när han dör 70 år gammal. Styvdottern Malena bor kvar tills hon dör 1891, 69 år gammal.

Sonen Mats (10/8 1812-) flyttar till Göksnåre nr 3B 1829, Han flyttar 1830 till Julö. Han flyttar till Leufsta 1831. Sen är det oklart.

Sonen Petter (8/4 1815-9/11 1878) flyttar 1836 till Hjälmunge och 1837 till Vavd nr 3. Han gifter sej 1840 med Lena Caisa Andersdotter (7/8 1817-3/6 1888) och de blir frälsebönder. De får Margareta Helena (16/10 1840-18/4 1931), Johan (15/4 1844-), Anders Petter (14/10 1847-9/9 1848) som dör 11 månader gammal av okänd barnsjukdom, Anders Petter (2/2 1850-1/9 1932), Lars Eric (24/5 1853-13/7 1912) och Johanna Gustava (10/12 1856-11/4 1924) Sonen Johan gifter sej och tar över. Per dör 1878, 63 år gammal, av gikt och Lena Caisa dör 1888, 70 år gammal, av hjärninflammation.

(1826)-1842

Frälsebonde Jan Jansson (5/5 1800-28/8 1839) och Brita Stina Jansdotter (28/9 1802-28/5 1848) Han är son i huset och hon är från Julö med föräldrarna bonden och fjärdingsmannen Johan Ersson (22/1 1766-16/3 1838) och Brita Andersdotter (20/9 1769-18/12 1851) Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 95 på den kartan. De gifter sej 1825 och får Johan (25/9 1826-28/11 1891) läs mer om honom och en av hans döttrar i hans egen berättelse under Personer, Greta Lena (30/1 1830-14/2 1830) som dör av bröstfeber efter 2 veckor, Brita Stina (22/3 1831-30/3 1862) som flyttar 1854 till Göksnåre 2, Norrgården, först som piga men sen gifter hon sej med sonen i huset och de tar över där, Anna Greta (23/10 1833-12/2 1837) som dör 3 år gammal i bröstfeber, Lars Erik (4/4 1836-2/2 1919) se nedan och Greta Lena (26/11 1839-23/10 1885), läs hennes tragiska öde under Personer.

Jan har bara 20-30 riksdaler i skuld på sitt konto hos bruket åren 1829-31.

När Jan dör 39 år gammal anges orsaken som ”gastrisk feber”. Han har 1 sto, 2 hästar, 4 kor, 2 kvigor, 2 kvigkalvar, 11 tackor, 3 lamm och 1 sugga till ett värde av 131 riksdaler. Han har kläder för 22 riksdaler och alla ägodelar är värda ca 330 rd. Utöver det har han fodringar och utlånade pengar för ca 170 rd. Samtidigt har han skulder på 172 rd bla till Jan Jansson i Julö 100 rd och Leufsta 15 rd.

Änkan Brita Stina driver här själv gården till 1842 då hon gifter om sej.

Sonen Lars Erik (4/4 1836-2/2 1919) flyttar 1853 till Vavd som dräng, 1854 flyttar han till Kussil som dräng och 1856 flyttar han tillbaka till samma ställe i Vavd som dräng. 1858 gifter han sej med Maja Caisa Ersdotter (23/9 1838-29/1 1918) som är dotter i huset. De får Maja Stina (11/11 1858-1/10 1939) se nedan och Jan Erik (19/5 1861-5/6 1944) se nedan, innan de köper och flyttar till Vavd nr 2 1863 och blir skattebönder. Där får de Anna Matilda (17/5 1872-25/2 1932) som flyttar till Alfta, Hälsingland.

-Dottern Maja Stina gifter sej 1881 med Adolf Wilhelm Bergström som blir skogvaktare i Göksnåre, läs om dem där.

-Sonen Jan Erik gifter sej 1886 och tar över hemmanet.

Maja Caisa dör 1918, 79 år gammal och Lars Erik dör ett år senare 82 år gammal.

1842-1848

Frälsebonde Matts Ersson (12/3 1814-5/3 1887) och Brita Stina Jansdotter (28/9 1802-28/5 1848) Hon är änka i huset och han flyttar in från Österleufsta men är född i Edvalla med föräldrarna bonden Erik Ersson (1/11 1782-22/7 1863) och Chatarina Simonsdotter (20/1 1781-21/1 1859) De gifter sej 1842. Hon har 4 barn från förra giftet, se ovan. De får tillsammans Kristina Matilda (15/1 1844-3/3 1844) som dör 1 ½ månad gammal och Catharina Matilda (25/2 1845-24/9 1934) läs om henne under Personer.

När Brita Stina dör, av förstoppning 45 år gammal, 1848 är hennes son Johan 21 år, Lars Erik 12, dottern Brita Christina 17 och Greta Lena 8 år och deras gemensamma dotter Kristina Matilda är 3 år gammal. Bouppteckningen visar att det fanns guld och silver för 25 riksdaler, tenn och kopparsaker för 42 rd, järnsaker för 20 rd, husgeråd 25 rd, sängkläder 14 rd, snickarverktyg 3 rd, diverse verktyg 11 rd, brygg- och laggkärl 6 rd, glas och porslin 3 rd, linne och qvinnokläder 24 rd, åker och körredskap 71 rd, diverse 6 rd, kreatur (2 ston, 2 hästar, 6 kor, 1 kviga, 1 galt, 1 sugga, 13 tackor, 12 lamm och 2 gumsar) 231 rd, ett lån till Jan Jacobsson i Slada 46 rd och ett till Per Jansson i Vavd 8 rd. Skulderna var små summor till 6 olika personer för sammanlagt 28 riksdaler. Tillgångarna var netto på 543 riksdaler. Matts gifter om sej och bor kvar.

1848-1877

Frälsebonde Matts Ersson (12/3 1814-5/3 1887) och Greta Stina Sågström (27/11 1814-15/5 1899) Han är änkling i huset och hon kommer från Elingeskogen, Österleufsta med föräldrarna torparen Johan Sågström (22/6 1777-8/6 1856) och Anna Matsdotter (14/3 1778-12/11 1856) Föräldrarna flyttar till Edsätra och dör där.

Mats och Greta Stina är mmf och mmm till Torbjörn Wärefors i Göksnåre nr 5A. De är ffmf och ffmm till Björn Björkeholm. De gifter sej 1848 och får Anna Lovisa (10/1 1850-13/4 1851) som blir drygt 1 år gammal och Maria Christina (24/2 1852-14/9 1938) som tar över här. Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen.

Deras gemensamma dotter Maria Kristina tar över med sin man ca år 1877.

Mats dör 1887, 72 år gammal och hans bouppteckning anger som hans arvingar hustrun Greta Stina Sågström och deras barn dottern Maria Christina gift med frälsebonden Jan Ersson i Göksnåre.

Änkan uppgav boets tillgångar enligt följande:

– Koppar: 1 panna, 1 terare*, 1 bantia*, och 1 skål värderat till 2,65 kr

– Metall, mässing, järn och bläck: 1 par ljusstakar av mässing, 2 grytor av järn, 1 stekpanna och 1 strykjärn allt för 2,50 kr

– Tenn: 2 fat och 1 tallrik för 1,45 kr

– Sängkläder: 1 kudde, 1 bolster, 1 täcke, 2 lakan för en summa av 8,50 kr

– Mans gångkläder och skodon: Rock, byxor och väst av kläde, 1 överrock, 1 sämre rock och byxor, 1 par stövlar, 1 hatt, 1 rock summerat till 12 kr.

– Husgeråd: 1 skåp, 1 skänk, 2 mindre skåp, 1 säng, 1 bord, 2 stolar summerat till 18 kr.

– Diverse och körredskap: 1 tunna, 2 lårar, 4 hyvlar, 1 handyxa, 1 slagklocka, 1 trästock, 1 håxxx*, 1 släde för sammanlagt 10 kr

– Kreatur: 1 ko 20 kr, 2 får 6 kr ger summan 26 kr

– Kontanter: Innestående hos sin måg Jan Ersson 110 kr

Gravölskostnaden är kontant betalt, inga skulder finnes

Summa behållning 191,60 kr

Närvarande var änkan Greta Stina Sågström, hans måg Jan Ersson

Såsom värderingsmän

Vavd, Lars Erik Jansson

Göksnåre, Per Erik Persson

Att boet blivit riktigt upptecknat och värderat intygas under ed av de närvarande vittnena

Göksnåre, AW Bergström

Göksnåre, Per Erik Persson

Kommentarer:

Även om man hade haft en hyfsad materiell standard som frälsebonde så hade man inte så mycket kvar när man lämnat över till nästa generation.

Dottern Maria Christina och Jan Ersson som hon är gift med har tagit över detta hemman. Se nedan.

Troligt är att de innestående pengarna har med övertagandet och arvet att göra.

Matts har även Catharina Matilda (25/2 1845-24/9 1934) från sitt första äktenskap. Hon är nu 42 år gammal, är gift och bor i Vavd. Hon har nyligen fått Josef Lundqvist (12/7 1885-22/2 1957) som senare blir känd i Vavd och Hållnäs. Varför hon inte anges som arvtagare här är oklart.

Förklaringar:

– Vavd, Lars Erik Jansson är frälsebonden i Vavd Lars Erik Jansson (4/4 1836-2/2 1919) som är född här i huset, se tidigare generationer.

– Göksnåre, Per Erik Persson är frälsebonden Per Erik Persson (18/4 1831-20/2 1916) i Göksnåre nr 2, Norrgården.

– Göksnåre, AW Bergström är AW Bergström är byns skogvaktare Adolf Wilhelm Bergström (24/7 1856-17/10 1904)

– Terare, oklart

– Bantia, oklart

– Håxxx, oklart

Greta Stina dör 1899, 84 år gammal här i Göksnåre.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1868 från Göksnåre Snickars. Han flyttar till Göksnåre nr 1A 1869. Läs om hela hans liv under Personer.

1877-1899

Jan (Johannes) Simonsson Ersson (20/8 1843-2/9 1927) och Maria Kristina Mattson (24/2 1852-14/9 1938) Hon är dotter i huset och han kommer från Edvalla med föräldrarna Simon Ersson (8/11 1809-2/12 1883) och Lena Helena Ersdotter (23/11 1813-14/5 1878) . Han flyttar in 1868 som dräng och de gifter sej 1869. Hans bror Anders Gustaf Rosman (Simonsson) (23/12 1851-14/11 1933) blir torpare i Backen, Göksnåre.

De får Kristina Helena (1/7 1869-20/7 1957) se under Personer, Carl Johan (4/10 1871-22/9 1950) som gifter sej med Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-16/8 1951) 1899 och tar över Göksnåre nr 5, Erik August (12/7 1874-8/11 1955) som tar över här, Maria Lovisa (5/10 1876-26/7 1922) se nedan.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen Emma Erika (19/12 1879-14/9 1926) se nedan, Anna Matilda (17/9 1881-8/1 1961) se nedan.

Hennes mor bor också här.

1884 utför bruket en ny takläggning på huset.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

Sonen Erik August tar över här. Jan och Maria Kristina bor kvar här. Han dör 1927, 84 år gammal och hon dör 1938, 86 år gammal.

Dottern Maria Lovisa (5/10 1876-26/7 1922) flyttar 1896 till Ängskär som piga och 1898 flyttar hon till Norra gatan, Leufsta bruk. 1900 flyttar hon till Södra Gatan och 1901 flyttar hon igen, nu till Österänge som piga. 1902 flyttar hon tillbaka till Hållnäs och nu till Ängskär där hon gifter sej med hemmansbrukaren Karl Johan Jansson (15/7 1876-14/15 1956) De får Carl Gunnar (25/11 1903-12/10 1978) se Göksnåre 7:7 och Johan Bertil (5/1 1908-24/12 1928) Maria Lovisa dör 1922, 45 år gammal, av lungblödning och sonen Johan Bertil begår ”självmord genom hängning” 1928, 20 år gammal. Carl Johan gifter om sej 1923 med de 12 år yngre änkan Maria Lovisa Messing f.Persson (11/3 1888-12/1 1941) från Österleufsta och de får Hilda Maria (5/12 1924-7/11 2013) och tvillingarna Ester Signe Helena (8/3 1926-23/12 1972) och Anna Lovisa (8/3 1926-22/1 1994) Karl Johan blir änkling för andra gången då Maria Lovisa dör 1941, 52 år gammal. Han själv dör 1956, 79 år gammal, i Ängskär.

Dottern Emma Erika (19/12 1879-14/9 1926) gifter sej 1900 med drängen i huset Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) och de får Johan Verner (12/7 1901-8/3 1906) innan de flyttar till Göksnåre 7:11. Läs vidare om dem där.

Dottern Anna Matilda (17/9 1881-8/1 1961) gifter sej 1907 med den 14 år äldre hemmansägaren Anders Erik Alfred Hålldin (17/7 1867-22/5 1934) och flyttar till honom i Slada nr 3. Han är född och uppvuxen i Stenmo. De får Emma Matilda (26/4 1909-3/6 1909) som dör drygt en månad gammal utan angiven orsak, Anna Ottilia (24/6 1911-17/9 1998) se nedan och Hilda Linnea (18/1 1915-9/5 1928) Dottern Hilda Linnea dör 1928, 13 år gammal, av tuberkulos. Anders Erik Alfred dör 1934, 66 år gammal, av magsäckscancer. Anna Matilda dör 1961, 79 år gammal, i Slada.

-Deras dotter Anna Ottilia gifter sej 1931 och de tar över hemmanet i Slada.

-Deras dotter Anna Ottilia (24/6 1911-17/9 1998) gifter sej 1931 med Gustav Enok Wärefors (28/4 1908-1/1 1990) från Slada. Han dör 1990, 81 år gammal och hon dör 1998, 87 år gammal, i Slada. Se mer om Wärefors i Göksnåre nr 5A.

(1899)-(1942)

Hemmansbrukare Erik August Jansson (12/7 1874-8/11 1955) och Hilda Kristina Zettergren (14/5 1892-26/11 1965)

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 4 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungnöt, 4 får, 6 lamm, 1 svin och 11 höns. Det är fortfarande hans far som står som brukare men då han nu är 67 år gammal och August är 31 så är det nog sonen som driver gården. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns EA Jansson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

Bild på August, Hilda och Elon. Hilda är inte synligt gravid. Arne föds 31/5 1917 och Elsie Maria föds 19/3 1921. Bilden måste vara tagen efter maj 1917 och före oktober-november 1920. Detta betyder att Elon skulle vara mellan 15 månader och 4 ½ år gammal. Bilden är tagen sommartid vilket ger de möjliga åldrarna 1 år och 3 månader, 2 år och 3 månader, 3 år och 3 månader och 4 år och 3 månader. Min tolkning är att det första alternativet är det som stämmer bäst.

Bilden är då tagen sommaren 1917 då Hilda är 25 år och August 43 år gammal. Han är son i huset och hon är barnbarn till Jan Erik Nyman och Anna Maja Jansdotter i Göksnåre 2B och flyttar in 1915 från

Hon flyttar in 1915 från Lissbo när de gifter sej. Han är då 41 år medan hon bara är 23, troligen har han redan tidigare tagit över gården 1899. Han är körare åt bolaget och kör tex ända till Gävle med last. Han körde också timmer till Ängskär som drogs till Hallstavik. De får Carl Elon (9/3 1916-27/6 1996) se nedan, Erik Arne (31/5 1917-30/1 2015) som tar över här, Elsie Maria (19/3 1921-28/1 2005) se nedan, August Edor (24/5 1923-20/10 2011) se nedan, Edit Ingegerd (15/5 1926-23/3 2012) se nedan, Stina Elise (4/12 1929-4/5 2017) se nedan och Sonja Elenora (30/9 1931-11/5 2005) se nedan. Nu finns också namnet Björkeholm angivet.

I 1916 års jordbruksundersökning finns redovisat om gårdens alla djur, odlingarna och skörden. Läs om detta under Berättelser.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 408. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:2 tillkommer. Den har senare ändrats till Göksnåre 14:1, oklart varför. De köper fastigheten av Gimo-Österbybruks AB 1/6 1929. Den är då på 1/10 mantal. I 1930 års folkräkning redovisas att Gustav Verner har en inkomst på 2000 kr /år och en förmögenhet på 13 000 kr. Troligen köper man även en bit som tillhört båtsmanstorpet 1938. För att dryga ut inkomsterna hade man sommarbarn och den kände travkusken Håkan Wallners far var en av dem. En reflektion på denna barnaskara går inte att undvika, 5 av 6 barn blir minst 80 år gamla med Arne i topp med sina 97 år och 8 månader.

August och Hilda bor kvar här, han dör 1955, 81 år gammal och hon dör 1965, 73 år gammal.

Sonen Carl Elon (9/3 1916-27/6 1996) jobbar som diversearbetare och bor kvar 1942 men gifter sej 1947 med Gunvor Annea Martinelle (22/2 1925-28/1 1949) i Vavd. Hon dör i barnsäng, 23 år gammal, när de ska få sitt första barn. Han flyttar till Brunnsgatan i Gävle 1953 och börjar jobba på Gösta Anderssons åkeri. Som en kuriositet kan nämnas att min egen far Rolf Olsson (1930-1999) jobbar där från ca 1958. Elon gifter om sej med Gunhild Maria (7/3 1920-24/11 1999) från Ovansjö. De skiljer sej 15/8 1984. Elon dör 1996, 80 år gammal, på Arbetshusgatan i Gävle.

Sonen Erik Arne (31/5 1917-30/1 2015) jordbruksarbetare som senare tar över gården,

Dottern Elsie Maria (19/3 1921-28/1 2005) flyttar till Tierp 1941 och sen vidare till Enköping och ett arbete på Bacho. Hon gifter sej 1947 med Folke Jansson (12/7 1914-12/1 1992) och får 3 söner. Han dör 1992, 77 år gammal och hon dör 2005, 83 år gammal, båda i Enköping.

Sonen August Edor (24/5 1923-20/10 2011) blir jordbruksarbetare och bor kvar 1942. Han gifter sej 14/12 1947 med Inga Lisa Zetterberg (7/5 1928-) De får Nils Gunnar (9/2 1951-) och Erik Håkan (3/7 1957-) Han är förvaltare för Flottskärs gård 1948 till september 1952 samt arrendator från 1963 till 1968. 1953 får han tillstånd att bedriva taxiverksamhet med Ängskär som stationeringsort och efter 1968 i Tierp. I mellantiden bor han i Ängskär. Under den tiden jobbar han på Karlholmsfabriken. Han dör 2011, 88 år gammal, på Strömsbergsvägen i Tierp. Inga Lisa bor kvar där 2019.

Dottern Edit Ingegerd (15/5 1926-23/3 2012) jobbar som piga i Vavd 1940-41 och sen på ICA i Vavd. Senare jobbar hon även på barnbespisningen i Vavd. Hon gifter sej 1954 med Erik Danberg (2/5 1928-24/2 2013) från Ramsta. De får inga barn. Hon dör 2012, 85 år gammal, och han dör 2013, 84 år gammal, båda i Vavdstorpen.

Dottern Stina Elise (4/12 1929-4/5 2017) bor kvar 1942 men jobbar sen som piga på Flottskär innan hon flyttar till Vendel 1943 och till Kungsgatan i Gävle 1953 och ett jobb på Ahlgrens karamellfabrik. Hon gifter sej med Ingemar Vallinder (5/10 1930-24/5 2006) från Gudinge och flyttar till Karlholm. De får Christina Elisabet (11/3 1959-) och Lars Johan Ingemar (17/12 1965-) Han dör 2006, 75 år gammal, i Vavdstorpen och hon dör 2017, 87 år gammal, på Vendelgården i Örbyhus.

Dottern Sonja Elenora (30/9 1931-11/5 2005) också är kvar 1942 men som flyttar till Fleminggatan i Gävle 1953. Hon gifter sej med Ove Eriksson (14/4 1930-21/5 2015) som är byggnadssnickare i Karlholm. Hon dör i cancer 2005, 73 år gammal, och han dör 2015, 85 år gammal, båda i Karlholm.

Här bor också hans föräldrar Jan Erson (20/8 1843-2/9 1927) och Maria Kristina Mattson (24/2 1852-14/9 1938) med hemmavarande dottern Anna Matilda (17/9 1881-8/1 1961) Hon gifter sej och flyttar 1907 till Slada. Se förra generationen.

1947-2014

Näst äldste sonen Arne Björkeholm (31/5 1917-30/1 2015) och Annie (6/12 1918-21/8 2008) Hon är från Magön och syster med Julan i Göksnåre 7:4. De gifter sej 1944 och får barnen Kenneth (28/10 1944-), Lars (4/5 1946-2017), Björn (24/12 1947-) och Ove (19/7 1951-11/4 1981) Ove dör 1981, 29 år gammal, i en brand i Skärplinge.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 5. Göksnåre 14′, Vävd: 41 ha, 21 åker, 20 skog m. m. Tax. 10.700 (9.600, 1.100).

Förvärvad 1947

Trä, omkr. 1880, 3 rum, 1 kök, 1 hall, ver. El.

Ekonomibyggn.. trä, omkr. 1889, för 2 hästar, 8 nöt.

Lantbr. Arne o. Anny Björkeholm.

Barn: Kenneth, Lars, Björn.

Bilden  visar huset före ombyggnaden, altanen ska stå använd någonstans ner vid trakten av Magön. Enligt Björn byggdes brygghuset för detta av en Oskar Lod.

1969-70 arrenderar de Flottskär1977 firar IK Vavd 20 år. Kennet Björkeholm var med redan från början som ishockeyspelare i klubben, då 13 år gammal.

Förutom jordbruket jobbar Arne bla i skogen där han tex kör med häst medan Rune Karlsson och Evert Karlström var huggare. 1993 slutade man med mjölkkorna men har kvar några kvigor ett antal år.

22 oktober 2013 skriver Arne över egendomen på sönerna Kennet, Björn och Lars.

Arne flyttar till Wesslandia i Karlholm våren 2014 och avlider i januari 2015.

(Bild Torbjörn Forsman och Lars Norén)

Bilden är med största sannolikhet tagen sommaren 1950. Småpojkarna i första raden är Björn 3,5 år, Kenneth knappt 6 år och Lars 4 år. I andra raden har vi från vänster frun i huset Annie 31 år och snett bakom henne hennes man husbonden Arne 33 år. I mitten av bilden finner vi Arnes mor Hilda 58 år och far August 76 år gammal. Enligt uppgift så var det Hedvig Rosman som fotograferade och då kan det vara hennes man som står längst bak i mitten. Hedvigs far Georg Rosman 62 år och mor förre lärarinnan Victoria Katarina i hatt 70 år finner vi troligen baktill till höger.

2014-

Björn Björkeholm (24/12 1947-)

Började arbeta i Skutskär som truckförare 1963. Att han inte fyllt 16 år ordnades med lite pappersarbete. 1972 börjar han på Karlholmsfabriken där han jobbar i 32 år. Har B-licens som travtränare. Hade travhästar på sommarbete några år.