Göksnåre Nybygget på Grönvret

 

Tillhör Göksnåre nr 4.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns inte på karta 1823.

Finns inte 1839.

Finns inte 1869.

Troligen byggt 1876.

Är möjligen med på generalstabskartan 1878, dock inte på rätt plats.

Ödet efter 1886 är okänt.

 

1876-1884

Nybyggare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Augusta Forslund (1853-1885). De har byggt detta torp på Göksnåre 4:s mark 1876. Här får de barnen Johan Adolf (23/6 1877-6/9 1885) som dör av difteri 8 år gammal, Maria Augusta (29/12 1878-8/6 1952) se Göksnåre 2B, Karl Edvard (28/7 1881-5/2 1959) se Göksnåre 2B och Gustav Emil (25/12 1883-7/3 1884) som dör 2 månader gammal. De flyttar tillbaka till Göksnåre 7:12 år 1884. Samtidigt flyttar hans svärföräldrar därifrån och hit. Karl Edvard finns med på en bandinspelad intervju där han pratar om bla hur man underlättar gång när man är trött, arbete under Lövsta, höbärgning, skörd av säd, bygge av fjädervagn, vårbruk i Gibo, dikning, binda säd efter skördeapparat, knaper ekonomi med dagsverken och arrenden, kolning, kolresor till Tobo, körning av järn till Ängskär och gösar från Tobo, timmer- och massakörning till Ängskär, kälktillverkning, handlingar och bruksböcker, barons begravning och lugnande av skygga hästar, mobilisering 1914. Jag har tyvärr inte fått tillgång till denna inspelning.

 

 

1884-1886

Torparen Jan Erik Forslund, (11/2 1824-26/4 1886) kallad GrönvretsJan och Gustava Ersdotter (18/11 1817-15/5 1903) De flyttar hit från Göksnåre 7:12 och deras dotter med familj flyttar tillbaka dit. Jan Erik dör 1886, 62 år gammal, av magkräfta. Troligen flyttar hon tillbaka till sin dotters familj när hon blir änka. Om hon bor kvar här flyttar hon i alla fall med dem 1991 till Göksnåre nr 2.

Efter 1886 finns inga uppgofter om att detta nybygge finns kvar.