Göksnåre 7:12, jordetorp (Sven-Erik)

Göksnåre 7:12, jordetorp (Sven-Erik)

Tillhör Göksnåre nr 4. Anges som att ligga på ”skatteägor”

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Benämns backstuga 1823.

Finns 1839. Littera 417 på kartan.

Benämn jordetorp 1869.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 5,308 ha.

Friköpt 1930.

Nuvarande hus byggt 1937. Första våningen är byggd med stående timmer som tagits från det gamla huset. Centralvärme installerades 1955.

 

Göksnåre712

 

Denna bild tillhör Sven-Erik Holmström. Den föreställer Sven Eriks farfar Carl Ossian Holmström och farmor Ada Albertina Olsson samt deras söner Carl Elias Tage (Sven-Eriks far) och Tore Julius framför det gamla huset som revs 1937 och ladugården som ännu finns kvar. Utifrån en bedömning av åldern på pojkarna är bilden troligen tagen ca 1933-34.

 

1817-1843

Nybyggaren och backstugemannen Erik Mattsson (22/4 1786-27/3 1865) och Britta Stina Jansdotter (20/10 1779-15/12 1855) Han är från Göksnåre nr 6 och hon från Filsarby, Tolfta. De är fmmmmf resp fmmmmm till Sven-Erik Holmström. Han har bott kvar hemma hos sina föräldrar innan han troligen 1808 flytade till Uppsala. Där gifter de sej 1810 och de flyttar hit. De får barnen Anna Caisa (4/12 1810-31/3 1907) som gifter sej i Olarsbo, läs vidare om henne där och tvillingarna Stina Lisa (8/11 1817-27/5 1853) läs om henne under Personer och Gustava (8/11 1817-15/5 1903) som senare tar över här. I husförhörslängden för 1810-16 står Eric angiven som: Nybyggaren. 1817 står det något som tolkas som att far och son delar på en dräng. Troligen har Eric då flyttat hit till ”Nybygget då”.

År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om nybyggare Eric Mattsson: utom torpet, föder sej med arbete hos andra, torpet är på skatteägor.

Dottern Gustava gifter sej och tar över.

Erik och Stina bor kvar livet ut, se nedan.

 

 

1843-1851

Torparemågen Jan Erik Satts (20/6 1820-10/6 1851) och Gustava Ersdotter (8/11 1817-15/5 1903) Han har varit sjöman och flyttar hit från Gefle 1843. Han är son till båtsmannen i Snatrabodarna Eric (1775-1/3 1837) och hans hustru Greta Jansdotter (1777-) Han har varit dräng hos fiskaren och borgaren Per Abraham Högberg i Gefle sen 1841 då han kom från Västland.

Hon är dotter i huset. De är fmmmf resp fmmmm till Sven-Erik Holmström. De gifter sej 1843 och får Jan Erik (28/3 1843-31/8 1933) se nedan, Lars Gustaf (13/6 1846-10/5 1914) se nedan, och Per Alfred (22/1 1849-15/9 1928) se nedan.

Jan Erik dör 1851, 30 år gammal, enligt husförhörslängden av en ”olycklig händelse”. I död- och begravningsboken anges mer detaljerat ” ihjälslagen genom fall” Hans bouppteckning visar bland annat att han troligen var duktig snickare då han hade ett 30-tal verktyg för trä. I övrigt kan noteras 1 kaffekvarn, 1 skoborste, 1 plånbok, 1 filthatt, 1 paraply och 1 par damasker. Han hade 1 ko, 1 kviga och 2 tackor med lamm till ett värde av 22 riksdaler. Han hade även en stugbyggnad med kammare, ofärdig, 12 varv hög utan tak. Summan av tillgångarna värderades till 103 riksdaler.

Bland skulderna kan noteras Carl Persson i Kuggböle 14 riksdaler, Olof Sjögren i Årböle för auktionsinrop 4.40, Lars Larsson i Olarsbo 1.16 och traktör Giljam i Leufsta 2 riksdaler. Skulderna summerades till 24 riksdaler. Gustava gifter om sej med den 7 år yngre sockenskomakardrängen Jan Erik Forslund

 

Sonen Jan Erik (28/3 1843-31/8 1933) flyttar till Grönö, Österleufsta som dräng 1863 och kommer tillbaka hit 1865. Året efter flyttar han tillbaka till Grönö som dräng. 1867 flyttar han till ett annat torp under Grönö nr 3 som dräng. 1868 gifter han sej med dottern i huset Johanna Lindlöf (2/4 1841-7/9 1921) och blir fiskare. De får Eric Peter (17/4 1868-) som flyttar till Hyttön, Österfärnebo 1893. Johanna dör 1921, 80 år gammal och Jan Erik flyttar 1932 till Fattiggården i Skärplinge (dvs Norbergahemmet) Han dör 1933, 90 år gammal.

 

Sonen Lars Gustaf (13/6 1846-10/5 1914) flyttar till Gefle 1864. När han kommer till dit flyttar han efter något år in hos skräddarmästaren Olof Baumgren (-3/10 1875) och börjar gå i lära. Han är skräddargesäll 1868 då han gifter sej med Helena Christina Brodin (29/12 1849-28/6 1938) som är fiskardotter från Gefle. De bor i samma fastighet som hennes föräldrar nr 19,20 i Kv I och får barnen Beda Eugenia (23/6 1868-20/2 1941) se nedan, Hulda Laurentia (20/9 1870-1/6 1948) se nedan, Gerda Adolfina (7/3 1877-26/11 1953) se nedan, Helena Elisabet (2/9 1881-14/4 1939) se nedan, Gustav Adolf (9/8 1883-12/4 1975) se nedan, Bernhard Leopold (8/7 1886-16/12 1891) som dör 5 år gammal, Edvin Isidorus (9/11 1889-) se nedan och John Bernhard (14/12 1891-11/4 1962) se nedan Under 1880-talet blir han dessutom skräddare och, kanske i samband med detta, ändrar stavningen av sitt namn till Satz. Han dör är mycket sjuk på 1910-talet och dör 1914, 67 år gammal, av 1914, 67 år gammal, av hjärtmuskelinflammation och kronisk njurinflammation/njursvikt med ödem pga hjärtsvikt och njursvikt. Hans hustru Helena Christina dör 1938, 88 år gammal.

 

Deras dotter Beda Eugenia Satz (23/6 1868-20/2 1941) dör ogift i Gävle 1941, 72 år gammal.

 

Deras dotter Hulda Laurentia Satz (20/9 1870-1/6 1948) gifter sej 1893 med Karl August Sörling (26/6 1868-25/11 1952) Hon dör 1948, 77 år gammal, i Gävle och Karl August dör 1952, 84 år gammal, i Barknåre. Hur gick detta till ?

 

Deras dotter Gerda Adolfina Satz (7/3 1877-26/11 1953) gifter sej 1912 med Peter August Pettersson (10/3 1854-21/6 1922) från Norra Ljunga i Småland. Han dör 1922 68 år gammal och hon dör 1953, 76 år gammal, i Enskede, Stockholm.

 

Deras dotter Helena Elisabet Satz (2/9 1881-14/4 1939) gifter sej 1908 med Karl EHmanuel Wahlström (16/6 1880-9/10 1912) i Västland. Han dör 1912, 32 år gammal och hon dör 1939, 57 år gammal, i Gävle.

 

Deras son Gustav Adolf Satz (9/8 1883-12/4 1975) som flyttar till Jakobs församling, Stockholm 1903 och ev. till Göteborg 1906. Han gifter sej 1940 med Ester (1/4 1894-9/2 1989) från Göta Artilleriregements församling i Göteborg Han dör 1975, 91 år gammal, på Storgatan 32 i Malmö. Hon dör 1989, 94 år gammal, i Malmö.

Han kan möjligen kan vara farfar till Jörgen Satz som kontaktat mej efter att ha läst hemsidan.

 

Deras son Edvin Isidorus (9/11 1889-) som blir ångbåtseldare. Han är inskriven i Gävle Båtsmanshus 1910-1912 med inskrivningsnummer 7205. Han saknas i Sveriges dödbok vilket kan tyda på att han utvandrat.

 

Deras son John Bernhard Satz (14/12 1891-11/4 1962) gifter sej 1945 med Petronella Kristina Elisabet (10/6 1899-14/12 1975) från Gävle. Han dör 1962, 70 år gammal, och hon dör 1975, 76 år gammal, båda i Gävle.

 

 

Sonen Per Alfred (22/1 1849-15/9 1928) flyttar alltså till Gefle 1868. Han är där några år och jag tappar kontakten med honom innan han 1885 träffar Christina Gustafsson (5/9 1856-7/7 1904) från Värmland och de får dottern Gertrud Pamelia (16/3 1885-) Per Alfred är då skomakare. Därefter flyttar de till Nordanåker i Österfärnebo där de får Signa Amalia (20/2 1889-) De flyttar vidare 1891 till Kräbäck i samma socken och där får de Gustaf Adolf (30/12 1891-) 1894 flyttar de till Kofversta, 1895 till Laggarbo och 1897 till Ön och där får de Karl Johan (5/12 1897-) Hans hustru Christina dör 1904, 48 år gammal, av njurfel. 1917 har alla barnen flyttat och han själv flyttar till fattiggården i Vreta. 1924 verkar det som att fattiggården läggs ner då alla flyttar till ålderdomshemmet som är i prästgården i Klappsta. Han dör 1928, 79 år gammal.

 

 

1853-1875

Sockenskomakardrängen Jan Erik Forslund (4/12 1824-26/4 1886) och Gustava Ersdotter (8/11 1817-15/5 1903) Han är från Forsmark och hon är änka i huset. De är farmorsmorfar resp farmorsmormor till Sven-Erik Holmström. De gifter sej 1853 och får Augusta (30/9 1853-6/1 1885) som tar över här, Johanna Kristina (5/4 1857-26/7 1921) läs om henne under Personer och Anna Lovisa (22/6 1860-14/3 1939) läs om henne under Personer

Här bor också hennes far och mor. Modern, Britta Stina (20/10 1779-15/12 1855) dör 1855, 75 år gammal och fadern den gamle torparen Erik Mattsson (22/4 1786-27/3 1865) som dör 1865, 78 år gammal.

Jan Erik och Gustava bor kvar när dottern gifter sej och tar över. När dottern och mågen flyttar till Nybygget bor de först kvar själva, se nästnästa stycke.

 

 

1875-1876

Dräng och torpare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Augusta Forslund (1853-6/1 1885). Hon är dotter i huset och han är född i Storsten med föräldrarna backstugeman Lars Johan Andersson (21/11 1820-) och Johanna Helena Jakobsdotter (20/3 1821-) 1868 flyttar han till ett annat torp under Slada som dräng och 1869 till ett torp på Hållens ägor. 1870 till ännu ett torp på Hållens ägor. Han och hans bror jobbade dessutom på järnvägsbyggen med stambanan i Gävle. De gick de till fots mellan Hållnäs och Gävle. Det är oklart vilken del av järnvägsbygget de deltog i. 1871 flyttar Olof till en fiskare på Hästskär, Grönö, Österleufsta. Samtidigt flyttar Augusta Forslund från Göksnåre till en annan fiskare på Hästskär, Grönö. 1872 flyttar han till ytterligare en fiskare på Hästskär och 1873 flyttar de tillsammans tillbaka till Hållnäs, han till arbete som dräng i Göksnåre 4 hos Anders Petter Eriksson och hon hit till till sina föräldrar.

Han flyttar hit och de gifter sej 1875 när de får dottern Emma Kristina (21/6 1875-2/10 1894) som dör av hjärtfel 19 år gammal. De flyttar till ”Nybygget” som Olof byggt på Göksnåre 4s mark 1876.

 

 

1876-1883

Torparen Jan Erik Forslund (11/2 1824-26/4 1886) och Gustava Ersdotter (18/11 1817-15/5 1903) bor kvar till 1883 då de flyttar till Göksnåre Nybygget och deras dotter med familj flyttar tillbaka hit.

 

 

1884-1885

Torpare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Augusta Forslund (1853-12/1 1885). De flyttar tillbaka hit från ”Nybygget” De får sitt sjätte barn Erik August (6/1 1885-18/3 1964) se Göksnåre 2B. Sex dagar senare dör Augusta endast 32 år gammal, troligen i sviterna efter förlossningen. Olof bor kvar och gifter om sej.

 

 

1886-1891

Torpare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-6/2 1955) Hon flyttar in 30/10 1886 från grannhuset Göksnåre 7:11 där hon var dotter i huset. Hon är Sven-Eriks farfarsmor. Hon kommer för att hjälpa till med barnen men gifter sej sen med Olof 5/1 1887. De får Johan (11/8 1878-31/10 1889) som dör 11 år gammal av scarlakansfeber och Gustav Emil (28/7 1890-) se Göksnåre 2B. 1891 flyttar familjen vidare till Göksnåre nr 2, det som kallas Gunnars dvs Göksnåre 7:7.

 

 

1891-1894

Carl Erik Engström (7/3 1845-21/9 1894) och Helena Katarina Larsdotter (2/4 1843-22/10 1905) Hon är född i Göksnåre nr 3B. De flyttar in efter en lång resa med många flyttar, läs berättelsen om henne under Personer. Även hans bakgrund finns med i hennes berättelse.

Deras son Per Gustaf tar över när pappan dör.

 

Dottern Maria Kristina får Adolf Bernhard (24/11 1894-20/1 1965) som är oäkta. Hon flyttar med sonen 1896 till Skaten som piga. 1897 flyttar hon vidare till Kärven. 1898 till flyttar hon till Prästgården, Österleufsta som piga åt arrendatorn. Hennes son får då flytta hem till mor- och farföräldrarna och bli fosterbarn. Samma år flyttar hon till en torpare under Hjelmunge nr 5 som piga och då flyttar sonen också dit. 1900 flyttar de till Älvkarleby men kommer tillbaka efter några månader. De blir då ”på församlingen skrivna” 1905 flyttar hon själv till Gävle och sonen, som blivit 10 år, flyttar till Lönnö som fosterbarn. 1910 bor hon i Gävle och är hushållerska. Hon är på församlingen skriven. 1914 flyttar hon, enligt församlingsboken, till obestämd ort. I utflyttningslängden anges att hon flyttar till Vallen, Kvarnåsen, Åmot som hushållerska åt kolaren Anders Fredrik Åström (24/12 1869-)1919 flyttar de till Hagbo, Kvarnåsen. Maria Kristina dör 1935, 68 år gammal.

 

Sonen Oskar Adolf (2/6 1885-) flyttar 1897 till Malen. Han är 12 år gammal och anges som fattighjon och fosterson. Han kommer hem 1898. Han flyttar igen i maj 1903 till Sandby nr 1, Västland som dräng, dä är han 18 år. Redan i november samma år flyttar han till Norrby, Valö. Här anges att han var frånvarande vid mönstring både 1906, 1908 och 1909. En notering anger att han finns i Gävle. I Församlingsboken för 1910-1922 står han bland obefintliga. Han är 30 år då han flyttar till Fiskvik, Bergsjö i Hälsingland 6 november 1915 där han blir grovarbetare och gifter sej 12 december med den 20-åriga Anna Norell (5/12 1894-24/8 1971) från Leksand. Hon är dotter till soldaten nr 103 Lars Erik Norell (17/10 1861-12/9 1902) och Anna Brita Larsdotter (6/1 1861-) Pappan hade noteringen ”för alltid medborgerligt förtroende förlustig/ förnekad”. Mamman och fyra av Annas syskon emigrerar till Amerika 1913. Hon har haft den oäkta dottern Linnea (2/7 1914-16/7 1914) som dog efter två veckor. De har fått Erik Ragnar i maj (22/5 1915-30/12 1992) Sen får de Elsa (14/11 1916-20/12 2012), Ester (22/9 1918-20/1 1995) och Evert Ragnvald (30/8 1919-17/2 2009) 1916 gör han värnplikten.

År 1919 emigrerar hela familjen till Minneapolis, Amerika. Anna och barnen har en flyttningsnotis 11/11 1919. Oskar Adolf är inte med på den och därför anges han som obefintlig 1920. Att han inte har närvarat vid mönstringarna kan vara en förklaring till att han emigrerar utan att gå den lagliga vägen. Familjen kommer in till Ellis Island i New York med fartyget Stockholm 19 november 1919. Hennes svåger, Lawrence Olsson, anges som kontakt. Deras mål är Minneapolis, Minnesota.

I församlingsböckerna för 1922-46 finns Oskar Adolf under ”Obefintliga” och anges vara i Amerika.

Sonen Eric verkar leva ihop med Virginia L. Reed (21/12 1928-12/8 1994) Han dör 1992 i Watkins, Meeker, Minnesota.

Elsa (Elsie) gifter sej med Dwight Royle och de får barnen Richard Dwight (15/8 1937-), Daria Ann (21/2 1940-), Denice Ione (13/1 1943-) och Stephen (2/10 1952-) Hon dör 2012.

Dottern Ester gifter sej med Carl A. Andersson och de får barnen Theodore Carl Andersson (11/5 1936-) Leonard Nels Andersson (17/4 1940-) Hon dör 1995.

Sonen Evert gifter sej 1944 med Leatrice Rae Law (9/7 1926-24/7 1998) Han dör 2009.

Oskar Adolf saknas i Sveriges dödbok vilket kan förklaras med att han dör i Amerika. Hans änka flyttar dock hem och gifter om sej 1935 och dör 1971, 76 år gammal i Tunsta, Insjön, Dalarna.

 

 

1894-1897

Torpare Per Gustaf Engström (8/3 1875-20/11 1919) Han är son i huset. Han flyttar ensam till Österleufsta 1897, se nedan. Hans syster Maria Kristina flyttar med sin son Adolf Bernhard till Österleufsta 1899, se ovan och hans bror Oskar Adolf flyttar till Västland 1903 se ovan. Deras mor Helena Kristina bor kvar tills hon dör 1905, 62 år gammal.

Torparen Per Gustaf Engström (8/3 1875-20/11 1919) flyttar till Försäter nr 8, Österleufsta 1897 som dräng. Han gifter sej borgerligt 1898 med båtsmansdottern och pigan Augusta Want Nyström (17/1 1871-8/1 1958) från Österleufsta och flyttar till Gävle samma år. Hon har de oäkta barnen Johan Walfrid (2/4 1893-) och Ottilia (6/5 1896-) I Gävle blir han pråmskeppare och Augustas äldsta son blir sjöman. De får Oskar Bernhard (11/12 1898-18/9 1980) som gifter sej med Anna Matilda Löfgren (21/2 1903-30/1 1889), Siri Ingeborg (24/6 1901-6/2 1904) som dör 2 ½ år gammal av lunginflammation och mässlingen, Rut Frideborg (2/10 1904-12/12 1988) som gifter sej med Thure Engelbert Hillberg (15/6 1897-22/12 1975), Lisa Valborg (19/5 1907-28/6 1988) som gifter sej med Knut Lindström (4/7 1902-29/6 1882) och Märta Cecilia (23/11 1909-). Per Gustaf dör 1919, 44 år gammal, av lunginflammation i Stora Sörby, Gävle. Hans hustru Augusta lever ända till 1958 när hon dör 86 år gammal i Hemlingby, Gävle.

 

 

1898-1899

Torpare Carl Johan Olsson (8/8 1876-20/7 1945) och Augusta Ekman (23/10 1874-23/12 1963) Hon är född i Stora Tuna, Dalarna och han i Tolfta. Han flyttar in från Göksnåre nr 2 där han var dräng och hon från Nyvret, Lönnö där hon var piga. De gifter sej 1898 och flyttar till Elfkarleby året efter. Han dör 1945, 68 år gammal, och hon dör 1963, 89 år gammal, båda i Skutskär.

 

 

1899-1909

Torpare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katrina Mattsson (6/12 1858-20/9 1944) De flyttar in från Göksnåre nr 1 och har före det kommit från Stenolvet under Göksnåre nr 4. De är gifta sen 1879 och har barnen Anna Kristina (7/1 1880-1/2 1958) se nedan, Maria Antonia (11/11 1882-20/5 1964) se nedan, Johan Fredrik (21/5 1887-8/12 1914) se nedan, Carl Oscar Leonard (15/10 1889-20/4 1967) se nedan, Hanna Fredrika (29/8 1892-28/7 1971) se nedan, Märta (23/4 1895-5/9 1988) se nedan och Beda Ingeborg (28/3 1898-23/2 1915) se nedan. Alla flyttar sen till Lill-Rångsen, Forsmark i mars 1909. Johan Fredrik dör knappt 8 månader senare, 66 år gammal, av lamslag med hjärnblödning. Anna Katarina bor kvar som änka med barnen. Sonen Johan Fredrik dör 1914, se nedan och dottern Beda Ingeborg dör 1915, knappt 17 år gammal, av lungsot. Anna Katarina flyttar tillsammans med barnbarnet Elin Maria till sin dotter Märta i Bruksroten nr 14 1924. Läs vidare nedan i berättelsen om Märta.

 

Dottern Anna Kristina (7/1 1880-1/2 1958) har flyttar 1898 till Olarsbo som piga. Hon flyttar 1900 till Göksnåre nr 3 som piga. 1902 flyttar hon till Flottskär och 1903 till förvaltaren i Flottskär. 1904 flyttar hon hem igen och gifter sej 1904 med Karl Robert Holmgren (30/6 1878-27/7 1968) som flyttar in från Hållen. De får Märta Kristina (7/5 1906-) innan de flyttar till Lill-Rånsen, Forsmark 1907 där han blir bruksarbetare. De får Karl (29/2 1908-), Karl Verner (13/1 1910-), Karl Oskar Valfrid (23/12 1911-), Nils Alvar (4/3 1914-), Sven Ingvar (28/2 1916-), Adolf Bernhard (6/8 1918-) och Elsa Victoria (16/3 1921-24/7 1923) som dör 2 år gammal av hjärtfel och för stor lever. De två äldsta, Märta Kristina (7/5 1906-) och Karl (29/2 1908-) flyttar till Hållnäs 1923 och resten av familjen flyttar till Snesslinge, Börstil 1928 där de blir hemmansägare. 1935 flyttar de till Gammelbyn. Karl Robert, Anna Kristina och sonen Karl flyttar 1938 till, Kv Garvaren, Östhammar. 1939 flyttar de till Kv Berguven. Nu är fyra av barnen hemmavarande ett tag. Karl Robert och Anna Kristina bor kvar 1947. Hon dör 1958, 78 år gammal, och han dör 1968, 90 år gammal, båda i Östhammar.

 

Dottern Maria Antonia (11/11 1882-20/5 1964) flyttar 1899 till Magön som piga. I mars 1900 flyttar hon med sin husbonde och familj till Snesslinge, Börstil. I oktober samma år flyttar hon till Sund nr 5. Hon flyttar till Sörgatan, Leufsta bruk 1902 som piga åt hammarsmed Broström. 1903 flyttar hon till Sillboda som piga åt jägmästare Malmström och 1905 till som piga åt extra provinsialläkaren Westberg. Hon stannar ända till 1910 då hon flyttar till Hålldammen och gifter sej med sonen i huset, hovslagardrängen Karl Bernhard Brovall (4/6 1884-14/3 1968) De får Nils Bernhard (23/7 1912-) Han blir senare hovslagare och fjärdingsman. De bor kvar 1935. Hon dör 1964, 81 år gammal i Hålldammen. Han flyttar till Skärsättra, Lövstabruk och dör 1968, 83 år gammal.

 

Sonen Johan Fredrik (21/5 1887-8/12 1914) flyttar 1902 till torpet Skäret i byn som dräng. 1903 flyttar han till Göksnåre nr 5 som dräng. 1904 vidare till Göksnåre nr 6. 1905 flyttar han till Olarsbo. 1907 flyttar han hem igen. 1909 flyttar han med familjen till Lill-Rångsen, Forsmark. Där dör han 1914, 27 år gammal, av lungsot.

 

Sonen Carl Oscar Leonard (15/10 1889-20/4 1967) flyttar 1904 till Årböle nr 1 och hem igen 1905. Han flyttar med familjen till Lill-Rångsen 1909. Han gifter sej 1918 med Märta Matilda Forsberg (30/8 1898-6/1 1984) från Forsmark. De får Märta Teresia (17/10 1919-), Karl Emil Bertil (18/8 1921-) innan de flyttar 1924 till Björnbo och får Birgit Maria (23/1 1925-) De bor kvar 1931. Han dör 1967, 77 år gammal, i Lund, Valö. Hon flyttar sen till Vretgatan i Skutskär där hon dör 1984, 85 år gammal.

 

Dottern Hanna Fredrika (29/8 1892-28/7 1971) är med familjen till Lill-Rångsen 1909 och flyttar till Norrby, Valö 1911. Hon flyttar vidare till grannhuset i Norrby 1913 och till Sörgatan, Leufsta bruk 1914. 1915 flyttar hon till sin mor i Lill-Rångsen. 1916 flyttar hon till Valö igen. Hon kommer hem en gång till innan hon flyttar 1919 till Skatviken, Skaten som piga åt fiskare Hållstrand. Här får hon Barbro Alice (18/8 1920-). Fadern ska enligt senare uppgifter i husförhörslängderna vara Ernst Rudolf Andersson (15/5 1896-) som är son i Slåtan, Skaten.Detta är också infört i födelseboken med annan penna än den ursprungliga texten där ingen far angavs. 1921 flyttar hon med dottern till Ön, Björnbo, Forsmark och 1924 flyttar de till Älvkarleby där Hanna Fredrika blir hushållerska. 1929 gifter hon sej med den 16 år äldre grovarbetaren och änklingen Erik August Eriksson (4/8 1876-19/1 1954) Både hon och han har 3 års skolgång. Han tjänar 1000 kr/ år och har en förmögenhet på 6000 kr. De bor kvar 1947. Han dör 1954, 77 år gammal, i Postmästarhagen, Älvkarleby och hon dör 1971, 78 år gammal, på Pensionärshem 3, Östanå, Älvkarleby

 

Dottern Märta (23/4 1895-5/9 1988) får den oäkta dottern Elin Maria (9/10 1911-) och flyttar själv till Stenmo, Hållnäs 1913. Hon kommer tillbaka till föräldrarna 1914. Hon flyttar själv till Österleufsta 1919 och kommer tillbaka 1920. 1923 flyttar hon till Bruksroten nr 3 och gifter sej med sonen i huset jordbruksarbetaren August Verner Olsson (17/8 1899-6/3 1962) från Forsmark. De får Ingrid Karin Charlotta (6/3 1924-) innan de 1924 flyttar till Bruksroten nr 14. Hennes dotter Elin Maria bor kvar i Lill-Rångsen med sin mormor Anna Katrina (6/12 1858-20/9 1944) tills de två flyttar till Märta i Bruksroten nr 14 1924. Märta och August Verner får sen Gudrun Anna Lisa (24/11 1927-) De bor alla kvar 1931. Anna Katrina dör där 1944, 85 år gammal. August Verner dör 1962, 62 år gammal och Märta dör 1988, 93 år gammal, på Sköldnoravägen 15 B, Uppsala.

 

 

1909-1920

Skomakare och torpare Karl Adolf Hållsten/Jansson (18/5 1879-29/3 1951) och Ida Maria Andersson (1/7 1878-27/10 1956) Han är farbrors morbror till Sven-Erik. De flyttar in från Boda, Bölö men hon kommer från Hage i Barknåre och han är från Göksnåre 7:11. De har gift sej 1902 och fått Helga Maria (18/11, 1903-13/11 1981) se nedan och Berta Matilda (13/9 1906-) se nedan. Här får de Anna Helena (13/10 1911-) se nedan och Bror Gerhard (20/9 1914-20/12 1993) se nedan. De flyttar till Prästgården, Västland 1920 där han blir torpare och skomakare. De flyttar till Valla 8. År 1840 när sista barnet Berta Matilda flyttat hemifrån flyttar de också till Stav. Där bor de kvar 1945. Karl Adolf dör 1951, 71 år gammal, i Stav.

Skomakeriarbetaren Johan August Albin Berg (29/7 1895-13/4 1947) flyttar in från Österleufsta 1913. Han är född i Singö i Stockholms län. Han flyttar 1918 till Vavd och gifter sej med dottern i huset Märta Lovisa Hålldin (14/2 1894-27/3 1958) Hon har tidigare fått diagnosen ”sinnessjuk” och varit inskriven på Uppsala Hospital under en stor del av både 1911 och 1915. Han dör 1947, 51 år gammal, och hon dör 1958, 64 år gammal, båda i Gävle.

Karl Adolfs systerdotter Ada Albertina och hennes man tar över.

 

Dottern Helga Maria (18/11 1903-13/11 1981) flyttar till Uppsala domkyrkoförsamling 1923 som tjänarinna. Hon gifter sej 1925 med byggnadsarbetaren Johan Gottfrid Nydahl (28/9 1899-29/5 1947) från från Arnäs, Västernorrland. De flyttar 1926 till Nyby nr 1, Gamla Uppsala och får Mary Elisabet (26/3 1926-) De flyttar 1927 till ett annat ställe i Nyby nr 1. De har 3 års skolgång och han tjänar 3 400 kr/år. De flyttar in till Timmermansgatan 14/ Repslagargatan 19, Uppsala 1932. De flyttar sen till Repslagargatan 13. Hennes bror Bror Gerhard flyttar hit 1936 från Västland och flyttar till Adolf Fredrik i Stockholm 1938. De själva flyttar till Idunagatan 20/ Vikingagatan 20 där Johan Gottfrid blir köpman. Han flyttar till Fyristorg 4 och Helga Maria flyttar med dottern till Sankt persgatan 13/ Dragarbrunnsgatan 34. Där arbetar hon som sömmerska. De flyttar ihop igen på Trädgårdsgatan 9. De skiljer se 16/4 1947 och han dör 1 ½ månad senare, 47 år gammal. Helga Maria dör i Vaksala 1981, 5 dagar före sin 78-årsdag. Hon heter då Matsson och har sannolikt varit gift med Gustaf Emanuel Matsson (15/11 1889-10/7 1978) De är begravda på Hammarby kyrkogård i Uppsala. Där ligger också Karin Olovia Matsson född Rosenquist. Hon är gravsatt 12/2 1950 men ingen uppgift anges om födelse- eller dödsdatum. Kan hon vara Gustaf Emanuels första hustru ?

 

Dottern Berta Matilda (13/9 1906-2/1 1974) flyttar till Väster-Ekeby som piga 1921 och kommer tillbaka hit 1923. Hon flyttar 1839 till Stav nr 4 och gifter sej med hemmansägaren Olof Wilhelm Gustafsson (13/11 1906-3/6 1973) Hon är inskriven på Ulleråker andra halvan av 1947. De bor kvar 1949. Han dör 1973, 66 år gammal och hon dör året efter 67 år gammal i Stav.

 

Dottern Anna Helena (13/10 1911-27/5 1996) flyttar till Uppsala 1933 och kommer tillbaka 1935 för att flytta dit igen 1936. Hon kommer tillbaka igen samma år och flyttar 1938 till Dragarbrunnsgatan 74 som sjukhusbiträde. Hon flyttar till Akademiska sjukhuset och jobbar som städerska. Efter det flyttar hon till Vretgränd 18/Dragarbrunnsgatan 53 och jobbar som fabriksarbetare. Sannolikt gifter hon sej med Ebbe Björklund (19/9 1915-4/8 1981) som dör 1881, 65 år gammal. Anna Helena dör 1996, 84 år gammal. De bodde i Vaksala och är begravda på Gamla kyrkogården i Uppsala.

 

Sonen Bror Gerhard (20/9 1914-20/12 1993) flyttar 1936 till sin syster Helga Maria i Uppsala. 1938 flyttar han till Kungstensgatan 67, Adolf Fredriks församling i Stockholm som byggnadsarbetare. 1940 gifter han sej med Gunhild Elisabet Brunn (13/10 1917-19/11 2004) Hon är född i Uppsala med den ogifta sömmerskan Olga Ottilia Elisabet (19/11 1886-) från Börje som mor. De bodde på Kungsgatan 61/Bangårdsgatan innan Gunhild Elisabet fick flytta till Sandby som 6-åring 1923. Hon växte upp i Sandby som fosterbarn till Nanny Kristina Karolina Molin (1879-) Bror Gerhard och Gunhild Elisabet flyttar till Rindögatan 18nb, Oscars församling och de återtar hans fars namn Hållsten. De flyttar till Bromma och får Kerstin Elisabet (11/12 1945-) De bor på Broderivägen 21, Bromma när han dör 1993, 79 år gammal. Hon dör 2004, 87 år gammal, och de är båda begravda i Bromma kyrkogårds minneslund.

 

 

1920-1953

Brukstorpare och skogsarbetare Carl Ossian Holmström (11/12 1893-1/3 1970) och Ada Albertina Olsson (25/5 1898-28/12 1982) De tar över efter hennes morbror. Han kommer från Malen där han är född och hon kommer från några tjänster som piga men är född i Göksnåre nr 2B som dotter till brukaren där. De gifter sej 1920 och får Carl Elias Tage (10/2 1922-13/1 1984) som tar över här och Tore Julius (9/12 1925-6/9 2011) se nedan. De är alla omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949.

Sonen Tore Julius, linjearbetare, flyttar till Sigtuna 1948. Gifter sej med Doris Ingeborg Sörehall (28/5 1927-28/5 2005) från Göksnåre nr 4. De får barnen Birgitta (16/9 1951-) och Maria (9/3 1950-) De flyttar till Vallentuna 1954. På 1980-talet träffar Per Östergren på Tore Julius då han avancerat från linjearbetare till linjemästare (avdelningschef) på Sollentuna Telesektion. Doris Ingeborg dör 2005, på sin 78-årsdag och Tore Julius, dör 2011, 85 år gammal båda i Vallentuna.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 49. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:12 tillkommer. De köper av Gimo-Österbybruks AB 29/6 1935. Fastigheten är nu på 2/100 mantal.

 

 

1953-1984

Carl Elias Tage Holmström (10/2 1922-13/1 1984) och Helfrid Andersson (9/3 1924-2/12 2005) Han är son i huset och hon är dotter från Snickars. Tage får diagnosen MS när han är 20 år. De gifter sej 1953. Han blir anställd på Korsnäs 1937 och blir avmätare 1947. 1956 är han ordförande i Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet avd 462. Han får sjukpension ca 1962. De får barnen Nils Åke, snickare (12/5 1954-) som bor i Böle och har 2 söner, Sven Erik (20/4 1956-) som tar över här och Ulla Britt (14/4 1959-) som bor i Borås. Sonen Sven Erik tar över.

 

 

holmgren

Tage Holmström, 1956

 

1984-

Sven-Erik Holmström (20/4 1956-) (lantarbetare och djurbonde)  Helfrid bor kvar till 2001 när hon flyttar till Wesslandia i Karlholm.