Göksnåre 7:12, jordetorp (Sven-Erik)

Göksnåre 7:12, jordetorp (Sven-Erik)

Tillhör Göksnåre nr 4. Anges som att ligga på ”skatteägor”

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Benämns backstuga 1823.

Finns 1839. Littera 417 på kartan.

Benämn jordetorp 1869.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 5,308 ha.

Friköpt 1930.

Nuvarande hus byggt 1937. Första våningen är byggd med stående timmer som tagits från det gamla huset. Centralvärme installerades 1955.

 

Göksnåre712

 

Denna bild tillhör Sven-Erik Holmström. Den föreställer Sven Eriks farfar Carl Ossian Holmström och farmor Ada Albertina Olsson samt deras söner Carl Elias Tage (Sven-Eriks far) och Tore Julius framför det gamla huset som revs 1937 och ladugården som ännu finns kvar. Utifrån en bedömning av åldern på pojkarna är bilden troligen tagen ca 1933-34.

 

1817-1843

Nybyggaren och backstugemannen Erik Mattsson (22/4 1786-27/3 1865) och Britta Stina Jansdotter (20/10 1779-15/12 1855) Han är från Göksnåre nr 6 och hon från Filsarby, Tolfta. De är fmmmmf resp fmmmmm till Sven-Erik Holmström. Han bor kvar hemma hos sina föräldrar men det är angivet att de gifter sej 1810 i Uppsala, och hon flyttar hit. De får barnen Anna Caisa (4/12 1810-) som gifter sej i Olarsbo och tvillingarna Stina Lisa (8/11 1817-27/5 1853) och Gustava (8/11 1817-) som senare tar över här. I husförhörslängden för 1803-09 står det följande om Eric: undergått uppskrift 9/7 1807 för …1808. I husförhörslängden för 1810-16 står han angiven som: Nybyggaren. 1817 står det något som tolkas som att far och son delar på en dräng. Troligen har Eric då flyttat hit till ”Nybygget då”.

Möjligen hos Erik Hållman 1823-31. Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857) flyttar in 1816 från Österleufsta. Hon är änka efter artelleristen Lars Lundholm. De har barnen Lena Caisa (28/8 1808-) och Lars Petter (5/4 1812-) Lars Petter är född i Gävle och då anges modern till Greta Skoglund. Här får de även Maja Greta (20/9 1818-) När hon får Erik (26/3 1827-) är det utan angiven fader och hon anges som änka. Greta bor kvar här till sin död 1857.

År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om nybyggare Eric Mattsson: utom torpet, föder sej med arbete hos andra, torpet är på skatteägor.

Om änkan Greta Sundholm noteras: föder sej med handarbeten, bor på på frälseägor.

Greta benämns som utfattig. Hon dör av ålderdom 74 år gammal.

Här bor också fattighjonet och båtsmansänkan Anna Larsdotter (1750-27/11 1827)

Den förre sjömannen Jan Erik Satts (20/6 1820-10/6 1851) flyttar in från Gefle 1843 och gifter sej med dottern Gustava Ersdotter (8/11 1817-) och de tar över. Han är son till båtsmannen i Snatrabodarna Eric (1775-1/3 1837) och hans hustru Greta Jansdotter (1777-) Han har varit dräng hos fiskaren och borgaren Per Abraham Högberg i Gefle sen 1841 då han kom från Västland.

 

1843-1851

Torparemågen Jan Erik Satts (20/6 1820-10/6 1851) och Gustava Ersdotter (18/11 1817-) Han är från Gefle och hon är dotter i huset. De är fmmmf resp fmmmm till Sven-Erik Holmström. De gifter sej 1843 och får Jan Erik (28/3 1843-31/8 1933) se nedan, Lars Gustaf (13/6 1846-) se nedan, och Per Alfred (22/1 1849-) se nedan.

Sonen Jan Erik flyttar till Grönö, Österleufsta som dräng 1863 och kommer tillbaka hit 1865. Året efter flyttar han tillbaka till Grönö som dräng. 1867 flyttar han till ett annat torp under Grönö nr 3 som dräng. 1868 gifter han sej med dottern i huset Johanna Lindlöf (2/4 1841-7/9 1921) och blir fiskare. De får Eric Peter (17/4 1868-) som flyttar till Hyttön, Österfärnebo 1893 Johanna dör 1921, 80 år gammal och Jan Erik flyttar 1932 till Fattiggården i Skärplinge (dvs Norbergahemmet) Han dör 1933, 90 år gammal.

Sonen Lars Gustaf flyttar till Gefle 1864. När han kommer till dit flyttar han efter något år in hos skräddarmästaren Olof Baumgren och börjar gå i lära. Han är skräddargesäll 1868 då han gifter sej med Helena Christina Broden (29/12 1864-) som är från Gefle. De får barnen Beda Eugenia (23/6 1868-), Hulda Laurentia (20/9 1870-), Gerda Adolfina (1877-), Helena Elisabet (1881-), Gustav Adolf (1883-) som möjligen kan vara farfar till Jörgen Satz som kontaktat mej efter att ha läst bloggen, Bernhard Leopold (1896-) och Edvin Isidorus (1889-)

Under 1880-talet blir han dessutom skräddare och, kanske i samband med detta, ändrar stavningen av sitt namn till Satz.

Sonen Per Alfred flyttar alltså till Gefle 1868. Han är där några år och jag tappar kontakten med honom innan han 1885 träffar Christina Gustafsson (1856-) från Värmland och de får dottern Gertrud Pamelia (1885-) Per Alfred är då skomakare. Därefter flyttar de till Nordanåker i Österfärnebo där de får Signa Amalia (1889-) De flyttar vidare till Ön i samma socken och där får de Gustaf Adolf (1891-) och Karl Johan (1897-)

Redan 1910 jobbar sonen Gustaf Adolf som dräng i Fors.

Jan Erik Satts dör, 30 år gammal, enligt husförhörslängden av en ”olycklig händelse”. I död- och begravningsboken anges mer detaljerat ” ihjälslagen genom fall” Hans bouppteckning visar bland annat att han troligen var duktig snickare då han hade ett 30-tal verktyg för trä. I övrigt kan noteras 1 kaffekvarn, 1 skoborste, 1 plånbok, 1 filthatt, 1 paraply och 1 par damasker. Han hade 1 ko, 1 kviga och 2 tackor med lamm till ett värde av 22 riksdaler. Han hade även en stugbyggnad med kammare, ofärdig, 12 varv hög utan tak. Summan av tillgångarna värderades till 103 riksdaler.

Bland skulderna kan noteras Carl Persson i Kuggböle 14 riksdaler, Olof Sjögren i Årböle för auktionsinrop 4.40, Lars Larsson i Olarsbo 1.16 och traktör Giljam i Leufsta 2 riksdaler. Skulderna summerades till 24 riksdaler. Gustava gifter om sej med den 7 år yngre sockenskomakardrängen Jan Erik Forslund

 

1853-1875

Sockenskomakardrängen Jan Erik Forslund (4/12 1824-1886) och Gustava Ersdotter (8/11 1817-) Han är från Forsmark och hon är dotter i huset. De är farmorsmorfar resp farmorsmormor till Sven-Erik Holmström. De gifter sej 1853 och får Augusta (30/9 1853-6/1 1885) som tar över här, Johanna Kristina (5/4 1857-) läs om henne under Personer och Anna Lovisa (22/6 1860-) läs om henne under Personer

Här bor också hennes far gamle torparen Erik Mattsson (22/4 1786-27/3 1865)

 

1875-1876

Dräng och torpare Olof Larsson (28/8 1851-) och Augusta Forslund (1853-6/1 1885). Han är Sven-Erik Holmströms farmorsfar. Han är född i Storsten med föräldrarna backstugeman Lars Johan Andersson (21/11 1820-) och Johanna Helena Jakobsdotter (20/3 1821-) 1868 flyttar han till ett annat torp under Slada som dräng och 1869 till ett torp på Hållens ägor. 1870 till ännu ett torp på Hållens ägor. Han och hans bror jobbade dessutom på järnvägsbyggen med stambanan i Gävle. De gick de till fots mellan Hållnäs och Gävle. Det är oklart vilken del av järnvägsbygget de deltog i. 1871 flyttar Olof till en fiskare på Hästskär, Grönö, Österleufsta. Samtidigt flyttar Augusta Forslund från Göksnåre till en annan fiskare på Hästskär, Grönö. 1872 flyttar han till ytterligare en fiskare på Hästskär och 1873 flyttar de tillsammans tillbaka till Hållnäs, han till arbete som dräng i Göksnåre 4 hos Anders Petter Eriksson och hon hit till till sina föräldrar.

Han flyttar hit och de gifter sej 1875 när de får dottern Emma Kristina (21/6 1875-2/10 1894) Hon dör senare av hjärtfel 19 år gammal. De flyttar till ”Nybygget” som Olof byggt på Göksnåre 4s mark 1876.

 

1876-1883

Torparen Jan Erik Forslund (11/2 1824-26/4 1886) och Gustava Ersdotter (18/11 1817-) bor kvar till 1883 då de flyttar till Göksnåre Nybygget och deras dotter med familj flyttar tillbaka hit.

 

1884-1885

Torpare Olof Larsson (28/8 1851-) och Augusta Forslund (1853-12/1 1885). De flyttar tillbaka hit från ”Nybygget” De får sitt sjätte barn Erik August (6/1 1885-) som är dräng i Norrby, Valö från 1902 till 1905. Sex dagar senare dör Augusta endast 32 år gammal, troligen i sviterna efter förlossningen. Olof bor kvar och gifter om sej.

 

1886-1891

Torpare Olof Larsson (28/8 1851-) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-) Hon flyttar in 30/10 1886 från grannhuset Göksnåre 7:11 där hon var dotter i huset. Hon är Sven-Eriks farfarsmor. Hon kommer för att hjälpa till med barnen men gifter sej sen med Olof 5/1 1887. De får Johan (11/8 1878-31/11 1889) och Gustav Emil (28/7 1890-) som gifter sej med Elsa Zettergren i Torphaga. 1891 flyttar familjen vidare till Göksnåre nr 2, det som kallas Gunnars dvs Göksnåre 7:7.

 

1891-1894

Carl Erik Engström (7/3 1845-21/9 1894) och Helena Katarina Larsdotter (2/4 1843-22/10 1905) De flyttar in efter en lång resa med många flyttar, se nedan. Hon har den oäkta dottern Maria Kristina (17/6 1867-19/10 1935) se nedan. De har tillsammans Per Gustaf (8/3 1875-) som tar över här och Oskar Adolf (2/6 1885-) se nedan.

Carl Erik föddes i Börstil med förre soldaten Nils Erik Engström och Greta Kajsa Vahlström, båda från Österleufsta, som föräldrar. Familjen har flyttat till Gudinge innan han flyttar hemifrån till Kuggböle som dräng och träffar Helena Kristina som är född där. Hon har då redan fått den oäkta dottern Maria Kristina. De gifter sej 1871 och flyttar 1872 till hans föräldrar i Gudinge. Där får de sonen Per Gustaf innan de 1876 flyttar till, troligen, backstugan vid båtsmanstorpet i Göksnåre. De flyttar vidare 1878 till Skällerö som torpare hos gästgivare Andersson i Frebbenbo. 1885 flyttar de till Grindtorp under Söderby gård, Börstil och de får sonen Oskar Adolf innan de 1888 flyttar vidare till Vamsta, Börstil där han blev statdräng. Där är de 1 år innan de flyttar till Lund, Wahlö där han också blev statdräng. Efter ytterligare 1 år, 1890, flyttar de slutligen hit till Göksnåre.

Sonen Per Gustaf tar över när pappan dör.

Dottern Maria Kristina får Adolf Bernhard (24/11 1894-) som är oäkta. Hon flyttar med dottern 1896 till Skaten som piga. 1897 flyttar hon vidare till Kärven. 1898 till flyttar hon till Prästgården, Österleufsta som piga åt arrendatorn. Hennes son får då flytta hem till mor- och farföräldrarna och bli fosterbarn. Samma år flyttar hon till en torpare under Hjelmunge nr 5 som piga och då flyttar sonen också dit. 1900 flyttar de till Älvkarleby men kommer tillbaka efter några månader. De blir då ”på församlingen skrivna” 1905 flyttar hon själv till Gävle och sonen, som blivit 10 år, flyttar till Lönnö som fosterbarn. 1910 bor hon i Gävle och är hushållerska. Hon är på församlingen skriven. 1914 flyttar hon, enligt församlingsboken, till obestämd ort. I utflyttningslängden anges att hon flyttar till Vallen, Kvarnåsen, Åmot som hushållerska åt kolaren Anders Fredrik Åström (24/12 1869-)1919 flyttar de till Hagbo, Kvarnåsen. Maria Kristina dör 1935, 68 år gammal.

Sonen Oskar Adolf (2/6 1885-) flyttar 1897 till Malen. Han är 12 år gammal och anges som fattighjon och fosterson. Han kommer hem 1898. Han flyttar igen i maj 1903 till Sandby nr 1, Västland som dräng, dä är han 18 år. Redan i november samma år flyttar han till Norrby, Valö. Här anges att han var frånvarande vid mönstring både 1906, 1908 och 1909. En notering anger att han finns i Gävle. I Församlingsboken för 1910-1922 står han bland obefintliga. Han är 30 år då han flyttar till Fiskvik, Bergsjö i Hälsingland 6 november 1915 där han blir grovarbetare och gifter sej 12 december med den 20-åriga Anna Norell (6/12 1894-) från Fiskvik. Hon är dotter till soldaten nr 103 Lars Erik Norell (17/10 1861-12/9 1902) och Anna Brita Larsdotter (6/1 1861-) Pappan hade noteringen ”för alltid medborgerligt förtroende förlustig/ förnekad”. Mamman och fyra av Annas syskon emigrerar till Amerika 1913. Hon har haft den oäkta dottern Linnea (2/7 1914-16/7 1914) som dog efter två veckor.

De har fått Erik Ragnar i maj (22/5 1915-30/12 1992) Sen får de Elsa (14/11 1916-20/12 2012), Ester (22/9 1918-20/1 1995) och Evert Ragnvald (30/8 1919-17/2 2009) 1916 gör han värnplikten.

År 1919 emigrerar hela familjen till Minneapolis, Amerika. Anna och barnen har en flyttningsnotis 11/11 1919. Oskar Adolf är inte med på den och därför anges han som obefintlig 1920. Att han inte har närvarat vid mönstringarna kan vara en förklaring till att han emigrerar utan att gå den lagliga vägen. Familjen kommer in till Ellis Island i New York med fartyget Stockholm 19 november 1919. Hennes svåger, Lawrence Olsson, anges som kontakt. Deras mål är Minneapolis, Minnesota.

I församlingsböckerna för 1922-46 finns han under ”Obefintliga” och anges vara i Amerika.

Sonen Eric verkar leva ihop med Virginia L. Reed (21/12 1928-12/8 1994) Han dör 1992 i Watkins, Meeker, Minnesota.Elsa (Elsie) gifter sej med Dwight Royle och de får barnen Richard Dwight (15/8 1937-), Daria Ann (21/2 1940-), Denice Ione (13/1 1943-) och Stephen (2/10 1952-) Hon dör 2012.

Dottern Ester gifter sej med Carl A. Andersson och de får barnen Theodore Carl Andersson (11/5 1936-) Leonard Nels Andersson (17/4 1940-) Hon dör 1995.

Sonen Evert gifter sej 1944 med Leatrice Rae Law (9/7 1926-24/7 1998) Han dör 2009.

 

1894-1897

Torpare Per Gustaf Engström (8/3 1875-) Han är son i huset. Flyttar ensam till Österleufsta 1897. Hans syster Maria Kristina flyttar med sin son Adolf Bernhard till Österleufsta 1899, se ovan och hans bror Oskar Adolf flyttar till Västland 1903 se ovan. Deras mor Helena Kristina bor kvar tills hon dör 1905.

 

1898-1899

Torpare Carl Johan Olsson (8/8 1876-) och Augusta Ekman (23/10 1874-) Hon är född i Stora Tuna, Dalarna och han i Tolfta. Han flyttar in från Göksnåre nr 2 där han var dräng och hon från Nyvret, Lönnö där hon var piga. De gifter sej 1898 och flyttar till Elfkarleby året efter.

 

1899-1909

Torpare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katrina Mattsson (6/12 1858-) backstugeman under De flyttar in från Göksnåre nr 1 och har före det kommit från Stenolvet under Göksnåre nr 4. De är gifta sen 1879 och har barnen Anna Kristina (7/1 1880-), Maria Antonia (11/11 1882-), Johan Fredrik (21/5 1887-), Carl Oscar Leonard (15/10 1889-) och Hanna Fredrika (29/8 1892-), Märta (23/4 1895-) och Beda Ingeborg (28/3 1898-) Dottern Anna Kristina gifter sej 1904 med Karl Robert Holmgren (30/6 1878-) från Hållen och de flyttar hit. Alla flyttar sen till Lill-Rångsen, Forsmark 1909.

 

1909-1920

Skomakare och torpare Karl Adolf Hållsten/Jansson (18/5 1879-) och Ida Maria Andersson (1/7 1878-) Han är farbrors morbror till Sven-Erik. De flyttar in från Boda, Bölö men hon kommer från Hage i Barknåre och han är från Göksnåre 7:11. De har gift sej 1902 och fått Helga Maria (18/11 1903-) och Berta Matilda (13/9 1906-) Här får de Anna Helena (13/10 1911-) och Bror Gerhard (20/9 1914-) De flyttar till Västland 1920. Hans systerdotter Ada Albertina och hennes man tar över.

I Prästgården, Västland blir han torpare och skomakare. Helga Maria flyttar till Uppsala domkyrkoförsamling 1923.

Berta Matilda flyttar till Väster-Ekeby som piga 1921 och kommer tillbaka hit 1923. 1939 gifter hon sej med hemmansägaren Olof Wilhelm Gustafsson (13/11 1906-) och flyttar till honom i Stav.

Anna Helena flyttar till Uppsala 1933 och kommer tillbaka 1935 för att flytta dit igen 1936. Hon kommer tillbaka igen samma år och flyttar till Samariterhemmet, Uppsala 1938.

Året efter att sista barnet Berta Matilda flyttat hemifrån flyttar de också till Stav. Där bor de kvar 1945.

Bror Gerhard flyttar till Uppsala 1936

 

1920-1953

Brukstorpare och skogsarbetare Carl Ossian Holmström (11/12 1893-1/3 1970) och Ada Albertina Olsson (25/5 1898-28/12 1982) De tar över efter hennes morbror. Han kommer från Malen där han är född och hon kommer från några tjänster som piga men är född i Prästgården som dotter till brukaren där. De gifter sej 1920 och får Carl Elias Tage (10/2 1922-13/1 1984) som tar över här och Tore Julius (9/12 1925-) De är alla omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949.

Tore Julius, linjearbetare, flyttar till Sigtuna 1948. Gifter sej med Doris Ingeborg Sörehall (27/5 1928) från Göksnåre nr 4. De får barnen Birgitta (16/9 1951-) och Maria (9/3 1950-) De flyttar till Vallentuna 1954. På 1980-talet träffar Per Östergren på Tore Jilius då han avancerat från linjearbetare till linjemästare (avdelningschef) på Sollentuna Telesektion. Han dör 19xx.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 49. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:12 tillkommer. De köper av Gimo-Österbybruks AB 29/6 1935. Fastigheten är nu på 2/100 mantal.

 

1953-1984

Carl Elias Tage Holmström (10/2 1922-13/1 1984) och Helfrid Andersson (9/3 1924-xx/12 2005) Han är son i huset och hon är dotter från Snickars. Tage får diagnosen MS när han är 20 år. De gifter sej 1953. Han blir anställd på Korsnäs 1937 och blir avmätare 1947. 1956 är han ordförande i Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet avd 462. Han får sjukpension ca 1962. De får barnen Nils Åke (12/51954-), Sven Erik (20/4 1956-) som tar över här och Ulla Britt (14/4 1959-) som bor i Borås. Sonen Sven Erik tar över.

holmgren

Tage Holmström, 1956

 

1984-

Sven-Erik Holmström Sven Erik (20/4 1956-) (lantarbetare och djurbonde)  Helfrid bor kvar till 2001 när hon flyttar till Wesslandia i Karlholm.