Göksnåre 7:12, jordetorp (Sven-Erik)

Göksnåre 7:12, jordetorp (Sven-Erik)

Vid 1780 års skogsdelning finns en inhägnad äga som tillhör byn men inget torp.

På skifteskarta 1823 benämns det backstuga.

På skifteskartan 1839 finns det med littera 417.

På kartan 1869 benämns det jordetorp.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 5,308 ha.

Friköpt 1930.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

Nuvarande hus byggt 1937. Första våningen är byggd med stående timmer som tagits från det gamla huset. Centralvärme installerades 1955.

Göksnåre712

Denna bild tillhör Sven-Erik Holmström. Den föreställer Sven Eriks farfar Carl Ossian Holmström och farmor Ada Albertina Olsson samt deras söner Carl Elias Tage (Sven-Eriks far) och Tore Julius framför det gamla huset som revs 1937 och ladugården som ännu finns kvar. Utifrån en bedömning av åldern på pojkarna är bilden troligen tagen ca 1933-34.

1817-1843

Nybyggaren och backstugemannen Erik Mattsson (22/4 1786-27/3 1865) och Brita Stina Jakobsdotter (20/12 1779-15/12 1855) De är fmmmmf resp fmmmmm till Sven-Erik Holmström. Erik är från Göksnåre nr 6 och Brita Stina från Riddarängstorpet, Norra Wisnarna, Fasterna med föräldrarna torparen Jakob Jakobsson (19/11 1750-) och Anna Hansdotter (1748-) Han har bott kvar hemma hos sina föräldrar innan han, troligen, 1808 har flyttat till Uppsala. Till Uppsala har Britta Stina också flyttat och där gifter de sej 1810 och flyttar hit. De får barnen Anna Caisa (4/12 1810-31/3 1907) som gifter sej i Olarsbo, läs vidare om henne där och tvillingarna Stina Lisa (8/11 1817-27/5 1853) läs om henne under Personer och Gustava (8/11 1817-15/5 1903) som senare tar över här. I husförhörslängden för 1810-16 står Eric angiven som: Nybyggaren. 1817 står det något som tolkas som att far och son delar på en dräng. Troligen har Eric då flyttat hit till ”Nybygget då”.

År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om nybyggare Eric Mattsson: utom torpet, föder sej med arbete hos andra, torpet är på skatteägor.

Dottern Gustava gifter sej och tar över.

Erik och Stina bor kvar livet ut, se nedan.

1843-1851

Torparemågen Jan Erik Satts (20/6 1820-10/6 1851) och Gustava Ersdotter (8/11 1817-15/5 1903) Han är född i Snatrabodarna som son till båtsmannen Eric Larsson Satz (1/5 1775-1/3 1837) från Uppsala och hans hustru Greta Jansdotter (1777-) från Säter. Hans farfar hette Lars Ehrnlund Sund vilket kan betyda att han ursprungligen kom från Sund, Österlövsta. Jan Eric har varit dräng hos fiskaren och borgaren Per Abraham Högberg i Gefle sen 1841 då han kom från Västland. Han har sen varit sjöman och flyttar hit från Gefle 1843.

Hon är dotter i huset. De är fmmmf resp fmmmm till Sven-Erik Holmström. De gifter sej 1843 och får Jan Erik (28/3 1843-31/8 1933) se nedan, Lars Gustaf (13/6 1846-10/5 1914) läs om honom under Personer och Per Alfred (22/1 1849-15/9 1928) se nedan.

Jan Erik dör 1851, 30 år gammal, enligt husförhörslängden av en ”olycklig händelse”. I död- och begravningsboken anges mer detaljerat ” ihjälslagen genom fall”

Hans bouppteckning dateras bara 6 dagar efter hans död och redovisar änkan och de 3 sönerna som arvingar. Barnens morbror frälsebonden Jan Larsson i Olarsbo inställde sej som förmyndare för de omyndiga barnen vid bouppteckningen.

Egendomen uppgavs av änkan och värderades enligt följande:

– Tenn: 1 djupt tennfat, 3 tenntallrikar, 1 tennljusstake värderat till 1 riksdaler 4 skilling.

– Koppar: 1 mullöga*, 1 stopspanna*, 1 kaffekvarn, värderat till 2 riksdaler 16 skilling

– Glas och porslin: 1 st ½-stops* flaska, 4 diverse buteljer, ½ dussin djupa tallrikar, ½ dussin flata tallrikar, 3 par kaffekoppar, 2 gamla muggar, 1 par små asietter, 1 sockerfat av glas, 1 par väggtavlor* värderat till 1 riksdaler 44 skilling

– Bleck och järn: 1 rivjärn, 1 tratt, 1 st 11-kannsgryta*, 1 pannhäll, 1 st 12-kannsgryta, 2 grytlock, 1 järnbesman, 1 grytfat, 1 järnstör, 2 skyfflar, 1 dynggrep, 1 huggyxa, 1 flankyxa, 1 handyxa, 1 järnplåt värderat till 6 riksdaler 23 skilling

– Verktyg*: 1 hyvelnänk 2 riksdaler, 1 foghyvel, 1 anhyvel, 1 sämsk, 1 släthyvel, 1 skrubbhyvel, 4 vinklar, 2 strykmått*, 1 germått, 1 smyg, 10 små borrar och 1 skaft, 3 skavare, 1 til, 1 bankniv, 1 banhaka, 1 handsåg, 1 liten listhyvel, 1 hammare och hovtång, 5 kallbilar, 1 vinkel, 4 stämjärn, 1 ställsåg, 1 nyna och 1 kniv, 1 skejärn, 1 haspil, 1 par ofärdiga kärrhjul, 1 par rännträn värderat till 6 riksdaler 39 skilling

– Laggkärl: 1 ny drickstunna, 1 brännvinskagge, 1 gammal dito, 1 fatbunke, 1 mjölkar, 1 liten smörbytta, 1 mjölkstäva, 1 vattenämbar, 1 baktråg, 1 koffert utan lock, 1 nytt fällbord, 1 litet bord, 1 nystfat*, 2 kabblar, 1 kista med lås, 1 liten koffert, 1 mjölsikt, 2 spalskäppor, 1 brödkorg, 1 skoborste*, 1 plånbok, 1 bleckhorn och 2 pennor, 1 rakkniv värderat till 5 riksdaler 36 skilling (här har nedtecknaren missat en rubrik, det var laggkärl för 2 riksdaler 17 skilling och diverse för 3 riksdaler.19 skilling)

– Husgeråd: 1 slagur utan lod 3 riksdaler, 1 målad dragkista 4 rd, 1 omålad soffa 1.32 rd, 1 vagga, 3 karmstolar värderat till totalt 9 riksdaler 12 skilling

– Gångkläder: 1 mörkbå syrtut 4 riksdaler, 1 par mörkblå byxor, 1 par sommarbyxor 1 rd, 3 diverse västar, 1 filthatt 1.16 rd, 1 paraply, 1 kantpäls* 1.16 rd, 2 gamla tröjor, 2 par tygbyxor 1.16 rd, 1 vintermössa, 2 stickade halsdukar, 1 par stövlar med galoscher 1.24 rd, 1 par gamla skor, 1 par strumpor, 1 par gamla strumpor, 1 par damasker, 2 lingarnsskjortor 1.24 rd, 2 blångarnsskjortor*, 1 svart silkeshalsduk, 1 pipa med järnbeslag, 2 nattkappor, 2 kragar värderat till 17 riksdaler

– Kreatur: 1 ko Grangås 12 riksdaler, 1 kviga Häfvda 8 rd, 2 tackor med lamm 2.32 rd summa 22 riksdaler 32 skilling

– Diverse:

– 1 stugbyggnad med kammare, ofärdig 12 varv hög* utan tak, 24 riksdaler

– 1 grov slipsten, 16 skilling

– 1 dragsäng med åtskilliga sängkläder 8 riksdaler som tillföll änkan

Summa 103 riksdaler 20 skilling

Sterbhusets skulder:

– Till Carl Persson i Kuggböle kontant, 14 riksdaler

– Till Olof Sjögren i Årböleför auktionsinrop, 4 riksdaler 40 skilling

– Till Lars Larssoni Olarsbo kontant 1 riksdaler 16 skilling

– Till traktör Giljam vid Leufsta Bruk, 2 riksdaler

– Till xxx Herr J G Söderbom för likstol, 32 skilling

– Förrättningsmän för bouppteckningskostnad, 1 riksdaler 24 skilling

– De fattigas andel av inventariesumman, 6 skilling 2 runstycken

Summa 24 riksdaler 22 skilling 2 runstycken

Boets behållning 78 riksdaler 46 skilling

Gustava Ersdotter intygar med sitt bomärke att boet blivit riktigt upptecknat

Å de omyndigas vägnar undertecknade Jan Larsson i Olarsbo med sitt bomärke

Närvarande vittnen och förrättningsmän fjärdingsman Jan Matsson i Kvarnbo och Carl Zettergren undertecknade med sina namn

Fattigprocenten betald kvitteras av xx Söderbaum

Förklaringar:

– Jan Larsson i Olarsbo är frälsebonden Jan Larsson (5/5 1816-21/11 1852)

– Mullöga. Handfat, tvättfat

– Stopspanna. Stop är ett gammalt svenskt volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– Väggtavlor. Då de är upptagna under rubriken Glas och porslin är det oklart vad detta är.

– 11-kannsgryta. En gryta med volymen 11 kannor dvs 11x 2,61 liter= 28,8 liter.

– Verktyg. Han har cirka 50 snickeriverktyg vilket visar att han snickrade för mycket mer än husbehov. Han hade tex ett par kärrhjul som troligen hade hållit på med. En hel del av snickarverktygen har namn som ännu inte är förklarade.

– Nystfot. En nystkrona på fot.

– Skoborste, plånbok, bleckhorn, pennor och rakkniv är inte helt vanliga vid mitten av 1800-talet.

– Kantpäls. Oklart

– Blångarnsskjortor. Blångarn kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Filthatt, paraply, damasker, silkeshalsduk, pipa med järnbeslag, nattkappor och kragar är det inte alla män som har.

– Stuga 12 varv hög. Dvs 12 timmer högt, troligen minst 180 cm

– Carl Persson i Kuggböle är frälsebonden Carl Persson Nyberg (20/2 1786-22/1 1869)

– Olof Sjögren i Årböle är förre bonden Olof Sjögren (5/8 1789-27/10 1858) i Årböle

– Lars Larsson i Olarsbo är frälsebonden Lars Larsson Hålldin (23/3 1784-31/10 1860)

– Traktör Giljam vid Leufsta Bruk. Georg Guillaume (24/9 1811-10/7 1877) var traktör, dvs värdshusvärd, 1834-1840. Han dog 65 år gammal som godsägare på Åsbergby, Östuna.

– xxx Herr J G Söderbom är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863. Likstol eller likstod var en avgift i Sverige som betalades till prästen för en begravning/jordfästning.

– Fjärdingsman Jan Matsson i Kvarnbo är socknens första fjärdingsman bonden i Kvarnbo Jan Matsson (8/1 1816-19/2 1889)

– Carl Zettergren i Årböle är skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

– Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 22% av boets hela värde.

– Om vi lägger till snickeriverktygen, som troligen bidrog till hans försörjning, uppgår det totala värdet till 29% av hela boets värde.

– Skulderna var ca 76% av boets tillgångar

– Fattigprocenten var ca 1,3 promille eller 1/8-dels procent.

Gustava gifter om sej med den 7 år yngre sockenskomakardrängen Jan Erik Forslund

Sonen Jan Erik (28/3 1843-31/8 1933) flyttar till Grönö, Österleufsta som dräng 1863 och kommer tillbaka hit 1865. Året efter flyttar han tillbaka till Grönö som dräng. 1867 flyttar han till ett annat torp under Grönö nr 3 som dräng. 1868 gifter han sej med dottern i huset Johanna Lindlöf (2/4 1841-7/9 1921) och blir fiskare. De får Eric Peter (17/4 1868-) se nedan. Johanna dör 1921, 80 år gammal och Jan Erik flyttar 1932 till Fattiggården i Skärplinge (Norbergahemmet) Han dör där 1933, 90 år gammal.

-Sonen Eric Peter (17/4 1868-) flyttar till en skomakare i Hyttön, Österfärnebo 1893. Han tillhör metodistkyrkan. 1896 flyttar han och år 1900 bor han i Hedvig Elenora, Stockholm. Han är skoarbetare och gifter sej med Hilda Maria Larsdotter (25/3 1879-) från Ånimskog, Älsvborgs län. 1910 bor de på Sturegatan 58, Engelbrekts församling och har fått Karl Harry (27/1 1909-) och de får där Maria Ingeborg (7/3 1911-) De flyttar 2 augusti 1911 till Amerika. De åker med fartyget Lusitania och kommer till Ellis Island 17 september.

Sonen Per Alfred (22/1 1849-15/9 1928) flyttar alltså till Gefle 1868. Han är där några år och jag tappar kontakten med honom innan han 1885 träffar Christina Gustafsson (5/9 1856-7/7 1904) från Värmland och de får dottern Gertrud Pamelia (16/3 1885-7/1 1954) Per Alfred är då skomakare. Därefter flyttar de till Nordanåker i Österfärnebo där de får Signe Amalia (20/2 1889-17/9 1949) De flyttar vidare 1891 till Kräbäck i samma socken och där får de Gustaf Adolf (30/12 1891-) se nedan. 1894 flyttar de till Kofversta, 1895 till Laggarbo och 1897 till Ön och där får de Karl Johan (5/12 1897-19/12 1917) Hans hustru Christina dör 1904, 48 år gammal, av njurfel. 1917 har alla barnen flyttat och han själv flyttar till fattiggården i Vreta. 1924 verkar det som att fattiggården läggs ner då alla flyttar till ålderdomshemmet som är i prästgården i Klappsta. Han dör 1928, 79 år gammal.

-Sonen Gustaf Adolf blir 1909 dräng och 1911 volontär vid Helsinge regemente i Gävle. Där blir han korpral och flyttar han hem till Österfärnebo.1918 flyttar han till Karskär i Gävle och blir fabriksarbetare. 1920 flyttar han till Jokkmokk och kraftverksbygget i Harsprånget. I januari 1921 gifter han sej med Anna Victoria Ödman (23/5 1899-7/10 1964) från Gällivare. De får Karl Rudolf (27/3 1921-29/8 2010) I augusti 1921 flyttar de till Malmberget i Gällivare och 19 december flyttar de till Jukkasjärvi. 30 juni 1923 flyttar han ensam till Amerika. Hustrun och barnen flyttar till Jukkasjärvi, Gällivare 3 juli samma år. 1928 överförs de till boken över obefintliga. 28 april 1930 får hon skilsmässa genom en domare i Michigan, USA och 3 maj gifter hon sej med Edvin Teodor Arnoldsson (7/12 1899-24/6 1989) Han är född i Jämshög, Blekinge men kom 1931 tillbaka från Amerika. Gustaf Adolf öden är okända, hans förra hustru Anna Victoria dör 1964, 65 år gammal, i Gällivare. Deras son Karl Rudolf gifter sej 31/12 1946 med nn () Han dör 2010, 89 år gammal, i Sundbyberg.

1853-1875

Sockenskomakardrängen Jan Erik Forslund (11/12 1824-26/3 1886) och Gustava Ersdotter (8/11 1817-15/5 1903) Han är från Forsmark med föräldrarna hjälpsmeden Hans Andersson () och Anna Ersdotter (1787-) och hon är änka i huset. Han kom hit som skomakardräng 1852. De är farmorsmorfar resp farmorsmormor till Sven-Erik Holmström. De gifter sej 1853 och får Augusta (30/9 1853-6/1 1885) som tar över här, Johanna Kristina (5/4 1857-26/7 1921) läs om henne under Personer och Anna Lovisa (22/6 1860-14/3 1939) läs om henne under Personer

Här bor också hennes far och mor. Modern, Britta Stina (20/12 1779-15/12 1855) dör 1855, 75 år gammal och fadern den gamle torparen Erik Mattsson (22/4 1786-27/3 1865) som dör 1865, 78 år gammal.

Jan Erik och Gustava bor kvar när dottern gifter sej och tar över. När dottern och mågen flyttar till Nybygget bor de först kvar själva, se nästnästa stycke.

1875-1876

Dräng och torpare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Augusta Forslund (30/9 1853-6/1 1885). Hon är dotter i huset och han är född i Storsten med föräldrarna backstugeman Lars Johan Andersson (21/4 1820-24/11 1895) och Johanna Helena Jakobsdotter (20/3 1821-7/10 1868) 1868 flyttar han till ett annat torp under Slada som dräng och 1869 till ett torp på Hållens ägor. 1870 till ännu ett torp på Hållens ägor. Han och hans bror jobbade dessutom på järnvägsbyggen med stambanan i Gävle. De gick de till fots mellan Hållnäs och Gävle. Det är troligen järnvägen mellan Uppsala och Gävle de arbetade med. 1871 flyttar Olof till en fiskare på Hästskär, Grönö, Österleufsta. Samtidigt flyttar Augusta Forslund från Göksnåre till en annan fiskare på Hästskär, Grönö. 1872 flyttar han till ytterligare en fiskare på Hästskär och 1873 flyttar de tillsammans tillbaka till Hållnäs, han till arbete som dräng i Göksnåre 4 hos Anders Petter Eriksson och hon hit till till sina föräldrar.

Han flyttar hit och de gifter sej 1875 när de får dottern Emma Kristina (21/6 1875-2/10 1894) som dör av hjärtfel 19 år gammal. De flyttar till ”Nybygget” som Olof byggt på Göksnåre 4s mark 1876.

1876-1883

Torparen Jan Erik Forslund (11/2 1824-26/3 1886) och Gustava Ersdotter (18/11 1817-15/5 1903) bor kvar till 1883 då de flyttar till Göksnåre Nybygget och deras dotter med familj flyttar tillbaka hit.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisas 2 kor, 2 kalvar, 2 får.

Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

1884-1885

Torpare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Augusta Forslund (1853-12/1 1885). De flyttar tillbaka hit från ”Nybygget” De får sitt sjätte barn Erik August (6/1 1885-18/3 1964) se Göksnåre 2B. Sex dagar senare dör Augusta endast 32 år gammal, troligen i sviterna efter förlossningen.

De omyndigas rätt bevakades av deras morbror JE Sats i Grönö, Leufsta. Änklingen Olof Larsson uppgav boet enligt följande:

– 1 guldring 6 kr, 2 kopparfat 3 kr, 1 kopparflaska, 1 kopparpanna, 1 kaffepanna, 1 ljusstake, 1 gryta och 1 panna, 1 strykjärn, 2 järnspett, 4 stora yxor, 2 stora liar2 skyfflar, 1 grep, diverse blecksaker, 3 stora såar, 2 kar, 1 drickstunna, 2 ämbar, 2 stävor, 1 kagge, 1 smörbytta, diverse korgar, bakverktyg, 3 saxar, 1 symaskin 30 kr, diverse glaskärl, 2 lampor, 2 speglar, diverse porslin, 6 lakan 6 kr, 1 duk, 2 servetter, 4 handdukar, ½ dussin lintyg, gångkläder 50 kr, sängkläder 25 kr, 1 säng, 1 soffa, 1 vagga, 1 byrå, 3 bord, 1 koffert, 8 stolar, 1 lådfack, 2 skåp, 2 sågar, 1 spinnrock, kabbeldon, fiskeredskap 20 kr, 1 klockfodral, gardiner, 2 kor 80 kr, 2 kalvar 18 kr, 2 får 8 kr, 1 ladugård 25 kr och 2 tunnland jord på 40 år 150 kr.

Tillgångar summeras till 509,50 kr.

Sterbhusets skulder:

Begravningskostnader, 30 kr

Till Skolkassan i Hållnäs, 107,50 kr

Till Handlaren O Olsson i Valö, 40 kr

Till Handlaren A Aspelin, 30 kr

Till August Eriksson i Malen, 5 kr

Till Mjölnare Lind i Leufstabruk, 9 kr

Till Gustaf Larsson i Göksnåre, 7 kr

Till Bouppteckningsarvode, 1,50 kr

Summa skulder 230 kr

Behållen inventariesumma 279,50 kr

Olof Larsson intygar att boet blivit riktigt upptecknat.

PA Andersson i Vavd och E Ersson i Göksnåre undertecknar uppteckningen

Längst ner i dokumentet har det lagts till:

Obs Tillkommande skuld:

Fru Rosander, Skärplinge 10 kr

Gustaf Jansson, Hammarviken 5 kr

Summa 15 kr

Behållen inventariesumma 264,50 kr

Förklaringar:

– Skolkassan i Hållnäs. Oklart

– Handlaren O Olsson i Valö, okänd

– Handlaren A Aspelin är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

– August Eriksson är den gifte bondsonen Eric August Ersson (12/7 1857-3/3 1907) Hans far kommer från Sörgården men själv är han född i Malen. Senare detta år tar han över Göksnåre nr 4, Kumlet.

– Mjölnare Lind i Leufstabruk . Okänd

– Gustaf Larsson är troligen frälsebonden Per Gustaf Larsson/Holmgren (16/6 1859-24/6 1932)

– PA Andersson i Vavd. Okänd

– E Ersson i Göksnåre är troligen skattebonden i Göksnåre nr 4 Sörgården Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885)

– Fru Rosander, Skärplinge Wilhelmina Charlotta Henrika Rosander, född Ahlberg (19/1 1836-10/2 1914) hustru till garveriidkaren Carl Rosander.

– Gustaf Jansson, Hammarviken. Okänd

Olof bor kvar och gifter om sej.

1886-1891

Torpare Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-6/2 1955) Han är änkling i huset och hon flyttar in 30/10 1886 från grannhuset Göksnåre 7:11 där hon var dotter i huset.

Hon är Sven-Eriks farmorsmor. Hon kommer för att hjälpa till med barnen men gifter sej sen med Olof 5/1 1887. De får Johan (11/8 1878-31/10 1889) som dör 11 år gammal av scarlakansfeber och Gustav Emil (28/7 1890-17/10 1961) se Göksnåre 2B. 1891 flyttar familjen vidare till Göksnåre nr 2, det som kallas Gunnars dvs Göksnåre 7:7.

Olof Larsson (28/8 1851-15/3 1924) och Katarina Matilda Hållsten (14/12 1861-6/2 1955)

1891-1894

Carl Erik Engström (7/3 1845-21/9 1894) och Helena Katarina Larsdotter (3/4 1843-22/10 1905) Hon är född i Göksnåre nr 3B. De flyttar in efter en lång resa med många flyttar, läs berättelsen om henne under Personer. Även hans bakgrund finns med i hennes berättelse.

Carl Erik dör 1894, 49 år gammal, av ”afrifven finne” * Hans bouppteckning upprättades den 8 januari 1895 och anger att han avled den 20 oktober. Detta stämmer inte med död- och begravningsboken som anger att han avled 21 september och begravdes 28 samma månad. Vidare anges arvingarna till änkan Helena Chatarina Larsdotter och deras barn dottern Maria Christina, myndig, sonen Per Gustaf född 8 mars 1856, sonen Oscar Adolf, född 2 juni 1885. De två sönerna var omyndiga och Adolf Ängström* i Gudinge blev utsedd till förmyndare. Boet uppgavs av änkan och antecknades enligt följande:

– Järn- och blecksaker:1 järngryta, 1 panna, 1 stekpanna, 1 mindre panna, 1 kaffebrännare, 1 flaskskopa*, 1 blecklykta, 1 oljekanna, ½ dussin skedar, 3 mässingsskedar allt värderat till 2,75 kr

– Möbler: 1 bord, 1 skänk, 2 sängar, 1 soffa, 4 stolar, 2 dragkistor, 1 skänk, 1 vedlår värderat till 18 kr

– Glas, porslin mm: ½ dussin porslin, 1 mugg, 1 kaffeklarare*, diverse kaffeordningar* värderat till 1,90 kr

– Sängkläder och linne: 3 madrasser, 4 kuddar, 2 täcken, 2 lakan värderat till 5,25 kr

– Trä och laggkärl: 1 så*, 1 tina*, 2 ämbar värde 1,45 kr

– Diverse: 1 kaffekvarn, 1 pressjärn, 2 yxor, 1 skyffel, 1 spett, 1 spegel, 1 sax, diverse flaskor, gardiner värderat till 3,70 kr

– Mans gångkläder: Diverse vardagskläder, 1 par stövlar, 1 par strumpor, 1 par vantar, 2 skjortor, 1 hatt, 1 kostymkläder, 2 mössor allt till ett värde av 8,40 kr

– Kreatur: 1 ko 40 kr och 1 tacka med lamm 7 kr

Summa 88,45 kr

Skulder:

– Inteckningsrevers till bonden Anders Gustaf Larsson i Vamsta, Valö socken 270 kr

– Ränta å dito kapital till 8 januari 1895 133,88 kr

– Skuld till gårdfarihandlanden Jansson från Västland 50 kr

– Skuld till Adolf Löfgren i Österlöfsta socken 10 kr

– Skuld till Handlar Eriksson i Hållnäs 16 kr

– Skuld till Säfenberg i Hållnäs 1 kr

– Skuld till son Per Gustaf i Göksnåre 15 kr

– Skuld till Lars Petter Persson i i Göksnåre 3,25 kr

– Skuld till guldsmeden i Österlöfsta 3 kr

Summa 502,13 kr

Summa brist 413, 68 kr

Änkan intygar med sitt bomärke att allt blivit riktigt upptecknat och värderat.

Bouppteckningsmännen AW Bergström och AG Eriksson undertecknar med sina namnteckningar

Förklaringar:

– ”Afrifven finne” Troligen en hudinfektion (från finnen då typ en böld) som lett till blodförgiftning.

– Adolf Ängström är barnens farbror arbetaren och fiskaren Per Adolf Engström (29/9 1849-3/1 1937) i Gudinge.

– Flaskskopa kan tex vara till en flaska honung

– Kaffeklarare. Efter  att man kokat kaffet så tillsatte man en liten bit klarskinn för att de fasta partiklarna skulle klumpa sig och samlas med sumpen i botten. Klarskinn gjordes oftast av abborrskinn.

– Kaffeordningar. Det är troligen anordningar för kaffets görande som avses.

– Så är ett större laggkärl, dryckeskärl för boskap

– Tina är ett burliknande fångstredskap för hummer, kräftor och krabba

– Bonden Anders Gustaf Larsson är Anders Gustaf (8/2 1848-1/12 1923) i Vamsta, Valö. Han var först frälsebonde i Göksnåre nr 3A och tog sen över föräldrarnas hemman i Vamsta.

– Räntan var vanligen ca 5%. Lånet borde då ha tagits för ca 10 år sedan.

– Gårdfarihandlanden Jansson, oklart

– Adolf Löfgren, oklart

– Handlar Eriksson kan vara Johan Gustav Eriksson (3/11 1869-20/6 1941) från Sikhjäma.

– Säfenberg är bruksinspektorn Karl Otto Säfvenberg (5/12 1827-8/10 1903) på Flottskär.

– Lars Petter Persson är frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) i Göksnåre nr 5A.

– Guldsmeden i Österlöfsta, oklart

– AW Bergström är byns skogvaktare Adolf Wilhelm Bergström (24/7 1856-17/10 1904)

– AG Eriksson är skattebonden och nämndemannen Anders Gustaf Eriksson (25/2 1853-24/10 1924) i Göksnåre nr 4, Sörgården.

Anmärkningar:

– Det förekommer men inte speciellt ofta att boet har en brist efter räkning av alla tillgångar och skulder. Att, som i detta fall, skulden är nästan 6 gånger så stor som tillgångarna finns det inga andra exempel på i byn.

Skulden till Säfvenberg är troligen resten av ett större lån.

Sonen Per Gustaf (8/3 1875-20/11 1919) tar över när pappan dör. Hans mor Helena Katarina bor kvar, se nedan

Hennes dotter Maria Kristina (17/6 1867-19/10 1935) får Adolf Bernhard (24/11 1894-20/1 1965) som är oäkta. Hon flyttar med sonen 1896 till Skaten som piga. 1897 flyttar hon vidare till Kärven. 1898 till flyttar hon till Prästgården, Österleufsta som piga åt arrendatorn. Hennes son får då flytta hem till mor- och farföräldrarna och bli fosterbarn. Samma år flyttar hon till en torpare under Hjelmunge nr 5 som piga och då flyttar sonen också dit. 1900 flyttar de till Älvkarleby men kommer tillbaka efter några månader. De blir då ”på församlingen skrivna”

1905 flyttar hon själv till Gävle och sonen, som blivit 10 år, flyttar till Lönnö som fosterbarn. 1910 bor hon i Gävle och är hushållerska. Hon är på församlingen skriven. 1914 flyttar hon, enligt församlingsboken, till obestämd ort. I utflyttningslängden anges att hon flyttar till Vallen, Kvarnåsen, Åmot som hushållerska åt den ogifte kolaren Anders Fredrik Åström (24/12 1869-3/3 1948) 1919 flyttar de till Hagbo, Kvarnåsen. Maria Kristina dör 1935, 68 år gammal.

Sonen Oskar Adolf (2/6 1885-31/7 1958) har en egen berättelse under Personer, läs om honom där.

1894-1897

Torpare Per Gustaf Engström (8/3 1875-20/11 1919)

Han är son i huset. Han flyttar ensam till Österleufsta 1897, se nedan. Hans syster Maria Kristina flyttar med sin son Adolf Bernhard till Österleufsta 1899, se ovan och hans bror Oskar Adolf flyttar till Västland 1903 se ovan. Deras mor Helena Kristina bor kvar tills hon dör 1905, 62 år gammal av ”blodstörtning” (hemoptys, innebär att stora mängder blod hostas upp till följd av att ett blodkärl har brustit i luftstrupen)

Själv flyttar till Försäter nr 8, Österleufsta 1897 som dräng. Han gifter sej borgerligt 1898 med båtsmansdottern och pigan Augusta Want Nyström (17/1 1871-8/1 1958) från Österleufsta och flyttar till Gävle samma år. Hon har de oäkta barnen Johan Walfrid (2/4 1893-9/6 1977) och Ottilia (6/5 1896-12/3 1972) I Gävle blir han pråmskeppare och Augustas äldsta son blir sjöman. De får Oskar Bernhard (11/12 1898-18/9 1980) se nedan, Siri Ingeborg (24/6 1901-6/2 1904) som dör 2 ½ år gammal av lunginflammation och mässlingen, Rut Frideborg (2/10 1904-12/12 1988) se nedan, Lisa Valborg (19/5 1907-28/6 1988) se nedan och Märta Cecilia (23/11 1909-27/8 1996) se nedan. Per Gustaf dör 1919, 44 år gammal, av lunginflammation i Stora Sörby, Gävle. Hans hustru Augusta lever ända till 1958 när hon dör 86 år gammal i Hemlingby, Gävle.

Sonen Oskar Bernhard (11/12 1898-18/9 1980) gifter sej 1927 med Anna Matilda Löfgren (21/2 1903-30/1 1889) Han dör 1980, 81 år gammal, i Gävle.

Dottern Rut Frideborg (2/10 1904-12/12 1988) gifter sej med Thure Engelbert Hillberg (15/6 1897-22/12 1975) Hon dör 1988, 84 år gammal, i Gävle.

Dottern Lisa Valborg (19/5 1907-28/6 1988) gifter sej med Knut Lindström (4/7 1902-29/6 1882) Hon dör 1988, 81 år gammal, i Gävle.

Dottern Märta Cecilia (23/11 1909-27/8 1996) gifter sej 1942 med Edvard Rune Österberg (4/11 1912-21/6 1978) från Solna. Hon dör 1996, 86 år gammal, i Gävle.

1898-1899

Torpare Carl Johan Olsson (8/8 1876-20/7 1945) och Augusta Ekman (23/10 1874-23/12 1963) Han är född i Lönnö med föräldrarna odlingstorparen Olof Persson (11/8 1829-29/3 1902) och Maria Lovisa Matsdotter (11/5 1838-17/5 1918) Hon är född i Fornby, Stora Tuna, Dalarna med modern ogifta pigan Smens Anna Jansdotter (25/8 1848-18/5 1933) Fadern enges vara ”färgaregesällen Ekman” Modern har sen tidigare den oäkta Frans August (20/5 1872-) och får senare den oäkta Karl Fredrik (26/3 1877-1/5 1877) när hon flyttat till Västland. I husförhörsboken noterades: ”straffad första resan stöld återkom 1864 från Gävle. Andra resan stöld , 1 ½ års straffarbeteoch förlust av rättigheter i 7 år. Tredje resan stöld straffarbete i 3 år, förlust av medborgerliga rättigheter i 8 år. Återkom 1871”

Han flyttar in från Göksnåre nr 2 där han var dräng och hon från Nyvret, Lönnö där hon var piga.

Hans syster Lovisa Helena Olsson (12/3 1863-2/7 1944) och hennes man är frälsebönder i Göksnåre nr 2, Norrgården sen 1895.

De gifter sej 1898 och flyttar till Elfkarleby året efter. Han dör 1945, 68 år gammal, och hon dör 1963, 89 år gammal, båda i Skutskär.

1899-1909

Torpare Johan Fredrik Löfström (15/6 1845-9/9 1911) och Anna Katrina Mattsson (6/12 1858-20/9 1944) De flyttar in från Göksnåre nr 1 och har före det kommit från Stenolvet under Göksnåre nr 4. De är gifta sen 1879 och har barnen Anna Kristina (7/1 1880-1/2 1958) se nedan, Maria Antonia (11/11 1882-20/5 1964) se nedan, Johan Fredrik (21/5 1887-8/12 1914) se nedan, Carl Oscar Leonard (15/10 1889-20/4 1967) se nedan, Hanna Fredrika (29/8 1892-28/7 1971) se nedan, Märta (23/4 1895-5/9 1988) se nedan och Beda Ingeborg (28/3 1898-23/2 1915) se nedan.

I 1905 års jordbruksundersökning redovisas inte detta torp. Oklart varför. Läs mer under Berättelser.

Alla flyttar sen till Lill-Rångsen, Forsmark i mars 1909. Johan Fredrik dör knappt 8 månader senare, 66 år gammal, av lamslag med hjärnblödning. Anna Katarina bor kvar som änka med barnen. Sonen Johan Fredrik dör 1914, se nedan och dottern Beda Ingeborg dör 1915, knappt 17 år gammal, av lungsot. Anna Katarina flyttar tillsammans med barnbarnet Elin Maria till sin dotter Märta i Bruksroten nr 14 1924. Läs vidare nedan i berättelsen om Märta.

Dottern Anna Kristina (7/1 1880-1/2 1958) flyttar 1898 till Olarsbo som piga. Hon flyttar 1900 till Göksnåre nr 3 som piga. 1902 flyttar hon till Flottskär och 1903 till förvaltaren i Flottskär. 1904 flyttar hon hem igen och gifter sej 1904 med Karl Robert Holmgren (30/6 1878-27/7 1968) som kommer från Hållen. De får Märta Kristina (7/5 1906-25/2 1974) innan de flyttar till Lill-Rånsen, Forsmark 1907 där han blir bruksarbetare. De får Karl (29/2 1908-25/4 1988), Karl Verner (13/1 1910-3/1 1987), Karl Oskar Valfrid (23/12 1911-29/4 1999), Nils Alvar (4/3 1914-13/1 2007), Sven Ingvar (28/2 1916-20/9 1945) som dör 29 år gammal i Brännkyrka, Stockholm, Adolf Bernhard (6/8 1918-11/11 1994) och Elsa Victoria (16/3 1921-24/7 1923) som dör 2 år gammal av hjärtfel och för stor lever. De två äldsta, Märta Kristina och Karl flyttar till Hållnäs 1923 och resten av familjen flyttar till Snesslinge, Börstil 1928 där de blir hemmansägare. 1935 flyttar de till Gammelbyn. Karl Robert, Anna Kristina och sonen Karl flyttar 1938 till, Kv Garvaren, Östhammar. 1939 flyttar de till Kv Berguven. Nu är fyra av barnen hemmavarande ett tag. Karl Robert och Anna Kristina bor kvar 1947. Hon dör 1958, 78 år gammal, och han dör 1968, 90 år gammal, båda i Östhammar.

Dottern Maria Antonia (11/11 1882-20/5 1964) flyttar 1899 till Magön som piga. I mars 1900 flyttar hon med sin husbonde och familj till Snesslinge, Börstil. I oktober samma år flyttar hon till Sund nr 5. Hon flyttar till Sörgatan, Leufsta bruk 1902 som piga åt hammarsmed Broström. 1903 flyttar hon till Sillboda som piga åt jägmästare Malmström och 1905 till som piga åt extra provinsialläkaren Westberg. Hon stannar ända till 1910 då hon flyttar till Hålldammen och gifter sej med sonen i huset, hovslagardrängen Karl Bernhard Brovall (4/6 1884-14/3 1968) De får Nils Bernhard (23/7 1912-26/6 1976) Hennes man blir senare hovslagare och fjärdingsman. De bor kvar 1935. Hon dör 1964, 81 år gammal i Hålldammen. Han flyttar till Skärsättra, Lövstabruk och dör 1968, 83 år gammal.

Sonen Johan Fredrik (21/5 1887-8/12 1914) flyttar 1902 till torpet Skäret i byn som dräng. 1903 flyttar han till Göksnåre nr 5 som dräng. 1904 vidare till Göksnåre nr 6. 1905 flyttar han till Olarsbo. 1907 flyttar han hem igen. 1909 flyttar han med familjen till Lill-Rångsen, Forsmark. Där dör han 1914, 27 år gammal, av lungsot.

Sonen Carl Oscar Leonard (15/10 1889-20/4 1967) flyttar 1904 till Årböle nr 1 och hem igen 1905. Han flyttar med familjen till Lill-Rångsen 1909. Han gifter sej 1918 med Märta Matilda Forsberg (30/8 1898-6/1 1984) från Forsmark. De får Märta Teresia (17/10 1919-18/7 2005), Karl Emil Bertil (18/8 1921-8/11 1983) innan de flyttar 1924 till Björnbo och får Birgit Maria (23/1 1925-29/1 2004) De bor kvar 1931. Han dör 1967, 77 år gammal, i Lund, Valö. Hon flyttar sen till Vretgatan i Skutskär där hon dör 1984, 85 år gammal.

Dottern Hanna Fredrika (29/8 1892-28/7 1971) är med familjen till Lill-Rångsen 1909 och flyttar till Norrby, Valö 1911. Hon flyttar vidare till grannhuset i Norrby 1913 och till Sörgatan, Leufsta bruk 1914. 1915 flyttar hon till sin mor i Lill-Rångsen. 1916 flyttar hon till Valö igen. Hon kommer hem en gång till innan hon flyttar 1919 till Skatviken, Skaten som piga åt fiskare Hållstrand. Här får hon Barbro Alice (18/8 1920-2/5 1956) som dör 35 år gammal i Älvkarleby. Fadern ska enligt senare uppgifter i husförhörslängderna vara Ernst Rudolf Andersson (15/5 1896-8/11 1972) som är son i Slåtan, Skaten. Detta är också infört i födelseboken med annan penna än den ursprungliga texten där ingen far angavs. 1921 flyttar hon med dottern till Ön, Björnbo, Forsmark och 1924 flyttar de till Älvkarleby där Hanna Fredrika blir hushållerska. 1929 gifter hon sej med den 16 år äldre grovarbetaren och änklingen Erik August Eriksson (4/8 1876-19/1 1954)  Han tjänar 1000 kr/ år och har en förmögenhet på 6000 kr. De bor kvar 1947. Han dör 1954, 77 år gammal, i Postmästarhagen, Älvkarleby och hon dör 1971, 78 år gammal, på Pensionärshem 3, Östanå, Älvkarleby

Dottern Märta (23/4 1895-5/9 1988) får den oäkta dottern Elin Maria (9/10 1911-20/2 1934) som dör 22 år gammal i Griggebo och flyttar själv till Stenmo, Hållnäs 1913. Hon kommer tillbaka till föräldrarna 1914. Hon flyttar själv till Österleufsta 1919 och kommer tillbaka 1920. 1923 flyttar hon till Bruksroten nr 3 och gifter sej med sonen i huset jordbruksarbetaren August Verner Olsson (17/8 1899-6/3 1962) från Forsmark. De får Ingrid Karin Charlotta (6/3 1924-19/10 2003) innan de 1924 flyttar till Bruksroten nr 14. Hennes dotter Elin Maria bor kvar i Lill-Rångsen med sin mormor Anna Katrina (6/12 1858-20/9 1944) tills de två flyttar till Märta i Bruksroten nr 14 1924. Märta och August Verner får sen Gudrun Anna Lisa (24/11 1927-7/10 2014) se nedan. De bor alla kvar 1931. Anna Katrina dör där 1944, 85 år gammal. August Verner dör 1962, 62 år gammal och Märta dör 1988, 93 år gammal, på Sköldnoravägen 15 B, Uppsala. Deras dotter Gudrun Anna Lisa gifter sej 1948 med Sven Rune Torsten Åström (9/1 1922-6/6 2009) från Forsmark. Hon dör 2014, 86 år gammal, i Gamla Uppsala.

1909-1920

Skomakare och torpare Karl Adolf Hållsten/Jansson (18/5 1879-29/3 1951) och Ida Maria Andersson (1/7 1878-27/10 1956) Han är farmors morbror till Sven-Erik. De flyttar in från Boda, Bölö men hon kommer från Hage i Barknåre och han är från Göksnåre 7:11. De har gift sej 1902 och fått Helga Maria (18/11, 1903-13/11 1981) se nedan och Berta Matilda (13/9 1906-) se nedan. Här får de Anna Helena (13/10 1911-27/5 1996) se nedan och Bror Gerhard (20/9 1914-20/12 1993) se nedan.

I 1916 års jordbruksundersökning redovisas 3 kor, 1 ungnöt, 2 kalvar, 1 gris.Läs mer under Berättelser.

De flyttar till Prästgården, Västland 1920 där han blir torpare och skomakare. De flyttar till Valla 8. År 1840 när sista barnet Berta Matilda flyttat hemifrån flyttar de också till Stav. Där bor de kvar 1945. Karl Adolf dör 1951, 71 år gammal, i Stav.

Karl Adolfs systerdotter Ada Albertina och hennes man tar över.

Skomakeriarbetaren Johan August Albin Berg (29/7 1895-13/4 1947) flyttar in från Österleufsta 1913. Han är född i Singö i Stockholms län. Han flyttar 1918 till Vavd och gifter sej med dottern i huset Märta Lovisa Hålldin (14/2 1894-27/3 1958) Hon har tidigare fått diagnosen ”sinnessjuk” och varit inskriven på Uppsala Hospital under en stor del av både 1911 och 1915. Han dör 1947, 51 år gammal, och hon dör 1958, 64 år gammal, båda i Gävle.

 

Dottern Helga Maria (18/11 1903-13/11 1981) flyttar till Uppsala domkyrkoförsamling 1923 som tjänarinna. Hon gifter sej 1925 med byggnadsarbetaren Johan Gottfrid Nydahl (28/9 1899-29/5 1947) från från Arnäs, Västernorrland. De flyttar 1926 till Nyby nr 1, Gamla Uppsala och får Mary Elisabet (26/3 1926-) De flyttar 1927 till ett annat ställe i Nyby nr 1. Han tjänar 3 400 kr/år. De flyttar in till Timmermansgatan 14/ Repslagargatan 19, Uppsala 1932. De flyttar sen till Repslagargatan 13. Hennes bror Bror Gerhard flyttar hit 1936 från Västland och flyttar till Adolf Fredrik i Stockholm 1938. De själva flyttar till Idunagatan 20/ Vikingagatan 20 där Johan Gottfrid blir köpman. Han flyttar till Fyristorg 4 och Helga Maria flyttar med dottern till Sankt persgatan 13/ Dragarbrunnsgatan 34. Där arbetar hon som sömmerska. De flyttar ihop igen på Trädgårdsgatan 9. De skiljer se 16/4 1947 och han dör 1 ½ månad senare, 47 år gammal. Helga Maria dör i Vaksala 1981, 5 dagar före sin 78-årsdag. Hon heter då Matsson och har sannolikt varit gift med Gustaf Emanuel Matsson (15/11 1889-10/7 1978) De är begravda på Hammarby kyrkogård i Uppsala. Där ligger också Karin Olovia Matsson född Rosenquist. Hon är gravsatt 12/2 1950 men ingen uppgift anges om födelse- eller dödsdatum. Kan hon vara Gustaf Emanuels första hustru ?

Dottern Berta Matilda (13/9 1906-2/1 1974) flyttar till Väster-Ekeby som piga 1921 och kommer tillbaka hit 1923. Hon flyttar 1839 till Stav nr 4 och gifter sej med hemmansägaren Olof Wilhelm Gustafsson (13/11 1906-3/6 1973) Hon är inskriven på Ulleråker andra halvan av 1947. De bor kvar 1949. Han dör 1973, 66 år gammal och hon dör året efter 67 år gammal i Stav.

Dottern Anna Helena (13/10 1911-27/5 1996) flyttar till Uppsala 1933 och kommer tillbaka 1935 för att flytta dit igen 1936. Hon kommer tillbaka igen samma år och flyttar 1938 till Dragarbrunnsgatan 74 som sjukhusbiträde. Hon flyttar till Akademiska sjukhuset och jobbar som städerska. Efter det flyttar hon till Vretgränd 18/Dragarbrunnsgatan 53 och jobbar som fabriksarbetare. Sannolikt gifter hon sej med Ebbe Björklund (19/9 1915-4/8 1981) som dör 1881, 65 år gammal. Anna Helena dör 1996, 84 år gammal. De bodde i Vaksala och är begravda på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Sonen Bror Gerhard (20/9 1914-20/12 1993) flyttar 1936 till sin syster Helga Maria i Uppsala. 1938 flyttar han till Kungstensgatan 67, Adolf Fredriks församling i Stockholm som byggnadsarbetare. 1940 gifter han sej med Gunhild Elisabet Brunn (13/10 1917-19/11 2004) Hon är född i Uppsala med den ogifta sömmerskan Olga Ottilia Elisabet Bruhn (19/11 1886-26/12 1957) från Börje som mor. De bodde på Kungsgatan 61/Bangårdsgatan innan Gunhild Elisabet fick flytta till Sandby som 6-åring 1923. Hon växte upp i Sandby som fosterbarn till Nanny Kristina Karolina Molin (1879-) Bror Gerhard och Gunhild Elisabet flyttar till Rindögatan 18nb, Oscars församling och de återtar hans fars namn Hållsten. De flyttar till Bromma och får Kerstin Elisabet (11/12 1945-) De bor på Broderivägen 21, Bromma när han dör 1993, 79 år gammal. Hon dör 2004, 87 år gammal, och de är båda begravda i Bromma kyrkogårds minneslund.

1920-1953

Brukstorpare och skogsarbetare Carl Ossian Holmström (11/12 1893-1/3 1970) och Ada Albertina Olsson (25/5 1898-28/12 1982) De tar över efter hennes morbror. Han kommer från Malen där han är född och hon kommer från några tjänster som piga men är född i Göksnåre nr 2B som dotter till brukaren där. De gifter sej 1920 och får Carl Elias Tage (10/2 1922-13/1 1984) som tar över här och Tore Julius (9/12 1925-6/9 2011) se nedan.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 6. Göksnåre 7 12, Vavd:

Areal: Total 5,5 ha, därav 2,5 åker, 3 skog rn. m. Taxeringsvärde jord 4.500 kronor. Förvärvad 1930.

Manbyggnaden av trä, uppförd 1937, innehållande 3 rum, 1 kök, 1 hall, veranda. Bekvämligheter: El, v, avl.

Ladugården av trä, uppförd 1940, för 5 nötkreatur.

Lantbrukare Ossian och Ada Holmström. Barn: Tage, Tore.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 49. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:12 tillkommer. I 1930 års folkräkning redovisas att Carl Ossian har en inkomst på 1200 kr /år och en förmögenhet på1 000 kr. De köper av Gimo-Österbybruks AB 29/6 1935. Fastigheten är nu på 2/100 mantal.

Sonen Tore Julius, linjearbetare, flyttar till Sigtuna 1948. Han gifter sej med Doris Ingeborg Sörehall (28/5 1927-28/5 2005) från Göksnåre nr 4. De får barnen Birgitta (16/9 1951-) och Maria (9/3 1950-) De flyttar till Vallentuna 1954. På 1980-talet träffar Per Östergren på Tore Julius då han avancerat från linjearbetare till linjemästare (avdelningschef) på Sollentuna Telesektion. Doris Ingeborg dör 2005, på sin 78-årsdag och Tore Julius, dör 2011, 85 år gammal båda i Vallentuna.

1953-1984

Carl Elias Tage Holmström (10/2 1922-13/1 1984) och Helfrid Andersson (9/3 1924-2/12 2005) Han är son i huset och hon är dotter från Snickars. Tage får diagnosen MS när han är 20 år. Han blir anställd på Korsnäs 1937 och blir avmätare 1947. De gifter sej 1953. 1956 är han ordförande i Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet avd 462. Han får sjukpension ca 1962. De får barnen Nils Åke, snickare (12/5 1954-) som bor i Böle och har 2 söner, Sven Erik (20/4 1956-) som tar över här och Ulla Britt (14/4 1959-) som bor i Borås. Sonen Sven Erik tar över.

Sonen Tore Julius, linjearbetare, flyttar till Sigtuna 1948. Gifter sej med Doris Ingeborg Sörehall (28/5 1927-28/5 2005) från Göksnåre nr 4. De får barnen Birgitta (16/9 1951-) och Maria (9/3 1950-) De flyttar till Vallentuna 1954. På 1980-talet träffar Per Östergren på Tore Julius då han avancerat från linjearbetare till linjemästare (avdelningschef) på Sollentuna Telesektion. Doris Ingeborg dör 2005, på sin 78-årsdag och Tore Julius, dör 2011, 85 år gammal båda i Vallentuna.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 49. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:12 tillkommer. De köper av Gimo-Österbybruks AB 29/6 1935. Fastigheten är nu på 2/100 mantal.

1953-1984

Carl Elias Tage Holmström (10/2 1922-13/1 1984) och Helfrid Andersson (9/3 1924-2/12 2005) Han är son i huset och hon är dotter från Snickars. Tage får diagnosen MS när han är 20 år. De gifter sej 1953. Han blir anställd på Korsnäs 1937 och blir avmätare 1947. 1956 är han ordförande i Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet avd 462. Han får sjukpension ca 1962. De får barnen Nils Åke, snickare (12/5 1954-) som bor i Böle och har 2 söner, Sven Erik (20/4 1956-) som tar över här och Ulla Britt (14/4 1959-) som bor i Borås. Sonen Sven Erik tar över.

holmgren

Tage Holmström, 1956

1984-

Sven-Erik Holmström (20/4 1956-) (lantarbetare och djurbonde)  Helfrid bor kvar till 2001 när hon flyttar till Wesslandia i Karlholm.