Göksnåre nr 5 A, skattehemman, frälsehemman (Wärefors)

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:22 Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1738 som här benämns A och B.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 2 1/6 öresland vilket är lika med 3,25 hektar.

Är skattehemman fram till 1825 då det säljs till Leufstabruk.

Gamla boningshuset finns 1839.

Nytt bostadshus byggt ca 1860.

Tillhör Göksnåre 713 år 1925.

Avstyckat efter 1925 men senast 1941.

Till släkten 1936.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Förvärvat av släkten 1941.

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

 

-1540

Oluff (född i slutet av 1400-talet) Han har sonen Anders

 

1542-1544

Anders Olsson (född senast 1520) Han finns angiven i Upplands handlingar för 1542-1544. Han har sonen Erik.

 

15xx-15xx

Erik Andersson (född ca 1560) Antaget. Son i huset. Han har sonen Lars.

 

15xx-1599

Lars Ersson (född i slutet av 1500-talet) Antaget. Han har sönerna Erik och Nils.

 

1599-1636

Erik Larsson (före 1579-) Han finns angiven i Upplands handlingar för 1599-1636. Han är son till Lars Ersson som också är angiven i Upplands handlingar 1623.

 

 

1641-1642

Nils Larsson (född i slutet av 1500-talet) Han finns angiven i jordeböcker 1641-1642. Han är troligen son till Lars Ersson och bror till Erik Larsson. Han har troligen sönerna Erik Nilsson (före 1629-1665), Mats Nilsson (1623-x/2 1693) och Per Nilsson Duus ()

Mats Nilsson Duus Göksnåre (-x/4 1666)

 

1642-1651

Erik Nilsson (före 1629-1665) och nn (-1673) Han finns angiven i mantalslängder 1642-1651 och jordeböcker 1645-1672. Han är troligen son till Nils Larsson. Det verkar som att hans bror Mats Nilsson brukar och bor på hemmanet när Erik dör men Erik står kvar som ägare i jordeboken tills hans son Mats Duus Ersson (1626-x/2 1708) tar över.

 

 

1654-1682

Skattebonde Mats Nilsson (1623-x/2 1693) och Maria (Ersdotter)(-x/5 1684) Han är son i huset och bror till Eric Nilsson. Han är angiven i mantalslängderna 1654-1682. Han får ta över brukandet när brodern Erik dör. Hans föräldrar är troligen Nils Ersson (-1665) och hans hustru (-1673) Mats har också en bror, Per Nilsson Duus som levde i Slada. Maria är möjligen från Edvalla. De får barnen Per (1647-x/4 1697), Anna (1656-x/6 1716) se nedan, Nils (1661-x/5 1696) se nedan, Erik (21/1 1666-10/11 1740) se nedan. Mats mor dör x/3 1673. Maria kan vara den ”Maria i Göksnåre” som anklagas för häxeri 1675. Mats är angiven som en av byns jordägare 1679 när Skaten säljs.

Erik Larsson finns angiven i jordeböckerna för 1685-1688. Han är en av jordägarna när byn säljer Skaten 1679. Lars Larsson anges i jordeboken 1680. Troligen är dessa två personer som finns angivna i jordeböckerna ett tecken på att arvsskifte inte utförts eller på det faktum att jordeböckerna ofta var eftersläpande på den här tiden.

 

Dottern Anna (1656-x/6 1716) gifter sej 1682 med Nils Nilsson från Edvalla och flyttar till Fagerviken och får 7 barn

 

Sonen Nils (1661-x/5 1696) gifter sej 1688 med Anna Mårtensdotter (1652-x/7 1712) från Edvalla. När Nils dör flyttar Anna tillbaka till Edvalla.

 

Sonen Erik (21/1 1666-10/11 1740) gifter sej 1695 med Kerstin Persdotter (1657-x/5 1707) från Griggebo. De tar över Göksnåre nr 6A. ????

 

 

1693-1732

Skattebonden Erik Larsson (27/2 1670-13/3 1744) och Karin Matsdotter (x/8 1670-2/3 1744) Han är son till Lars Ersson (1642-x/10 1714) i Göksnåre 2 och Maria Olsdotter (1649-x/5 1720) från Nyböle. Köper han hemmanet med hjälp av farfar Erik Tomsson och hennes föräldrar? Han är angiven i mantalslängden 1709-1732 och jordeboken 1693-1732. Hon är född i Kårbo med föräldrarna Mats Simonsson (1647-6/12 1725) och Karin Staffansdotter (1646-x/4 1725) Han bygger en kvarn tillsammans med Anders Ersson i Göksnåre nr 6B. De gifter sej 1693 och får barnen Maria (x/11 1694-5/6 1766) se nedan, Karin (x/3 1699-17/4 1750) se nedan, Magdalena (x/6 1702-8/12 1775) se nedan, Lars (x/11 1705-x/5 1772) som tar över här, Matts (x/11 1708-17/4 1762) se nedan, Erik (x/4 1812-före 1744) se nedan och Anna (x/3 1714-efter 1744) se nedan.

Karin kunde någorlunda läsa. Karin blir funnen ”i ett vedlider där hon hållits att hugga ved” 73 år gammal och Erik dör av bröstvärk 11 dagar senare, 74 år gammal. De begravs samtidigt 18/3 och i död-och begravningsboken anges:

Giöksnåre d. 18 Martij Erick Larsson och dess hustru Karin Matsdr. , gifta den 29 Octob, sammanlefwat uti 50 år 17 veckor afl. 7 barn af hvilka 2 söner og 4 döttrar lefa, hustrun fans död den 2 Martij uti et………. hon hållit åt hugga wed, men mannen Erik Larsson har en tijd bortåt varit siuk i bröstwärk i …. dödde den 13 Marti då han var 74 år gammal, men hans hustru var 73 1/2 åhr.”

Här anges att de fått 7 barn och att 6 av dem lever 1744. Enligt födelseböckerna fick de mycket riktigt 7 barn, 3 söner och 4 döttrar. Det är alltså en son som avlidit.

 

Äldsta sonen Lars tar över här.

 

Dottern Maria (x/11 1694-5/6 1766) gifter sej 1723 med änklingen Erik Mattsson (x/8 1676-12/8 1756) i Olarsbo. Läs mer om dem där.

 

Dottern Karin (x/3 1699-17/4 1750) gifter sej 1725 med änklingen och tolvmannen Olof Johansson (x/11 1693-29/11 1757) i Kärven och får Catharina (x/9 1727-x/12 1743) som dör 16 år gammal, Johannes (x/12 1730-x/9 1731) som dör 9 månader gammal, Erik (x/10 1732-4/4 1798), Elin Helena (x/8 1735-28/3 1742), som dör 17 år gammal och Johan (17/12 1737-7/5 1784) År 1747 säljer hennes man Olof hennes arvedel i Göksnåre nr 5B, läs om det i berättelsen om det hemmanet. Karin dör 1750, 51 år gammal, i kräftan. 3 av deras 5 barn är döda och endast sönerna Erik 25 år och Johan 20 år lever när fadern Olof dör 1757, 64 år gammal.

 

Dottern Magdalena (x/6 1702-8/12 1775) gifter sej 1728 med Erik Eriksson (1693-23/3 1767) i Hjelmunge. De får Erik (x/6 1730-26/11 1808), Karin Kajsa (x/12 1731-17/6 1807), Lars (x/4 1733-12/3 1816) se nedan, Malin Magdalena (x/3 1735-10/1 1816), Anders (23/2 1737-30/8 1737) som dör 6 månader gammal, Johan (12/7 1738-25/1 1826) och Mats (7/10 1741-18/1 1819) Magdalena dör 1775, 73 år gammal. I död- och begravningsboken kan man läsa följande om henne: Lefwat i änkostånd i 8 åhr 8 månader och 2 dagar. Fördt en stilla och saktmodig wandel. Blef för något 2 år sedan rörd af slag att hon…… men blef såsmåningom litet bättre tils hon d. 4 innevarande Dec. Utan fick nu hetsig känning i den ………. förmodl. af förra slaget. Hwartil äfwen rötta den gångbara bröst febern. War uti hon afled natten mellan den 7 och 8 Dec då hon lefvat 73 åhr 5 månader och 2 veckor.

-Deras son Lars (x/4 1733-12/3 1816) gifter sej 1776 med Catharina Andersdotter (31/10 1755-) från Gunnarsbo. De får där Magdalena (16/1 1777-18/3 1779) som dör 2 år gammal, Brita (28/6 1779-18/11 1835) som dör som piga i Göksnåre, Catharina (7/12 1781-19/12 1846) som gifter sej med Lars Eriksson (10/1 1777-28/3 1847) i Olarsbo och Bladäng och Stina (9/11 1783-2/4 1804) som dör 20 år gammal, i Gunnarsbo.

 

Sonen Matts (x/11 1708-17/4 1762) gifter sej 1736 med Maria Eriksdotter (1707-3/4 1777) från Vavd och tar det andra Göksnåre nr 5 som bildas 1738. Läs vidare om dem där.

 

Sonen Erik (x/4 1712-före 1744) dör före sina föräldrar, således som mest 32 år gammal. Återfinns inte i någon kyrkobok.

 

Dottern Anna (x/3 1714-efter 1744) lever och är 30 år gammal när föräldrarna dör. Återfinns inte i någon kyrkobok.

 

 

1734-1760

Skattebonden Lars Ersson (x/11 1705-x/5 1772) och Karin Olsdotter (x/1 1707-15/1 1793) Han är angiven i mantalslängden 1734-1742 och jordeböcker för 1734-1742. År 1735 anges i brukets jordebok att hans skuld är 280 riksdaler. Han är son i huset och hans farfar var bror till Anders Larsson Gieting. Hon kommer från Lönnö med föräldrarna Olof Persson (x/2 1662-27/1 1751) och Karin Ersdotter (x/7 1672-8/10 1740) De gifter sej 1729 när han jobbar som dräng och hon som piga och får barnen Eric (x/10 1730-20/10 1804) som tar över här, Karin (x/9 1732-3/4 1753) som dör som ogift piga 21 år gammal, Malin (x/7 1734-14/7 1735) som blir 1 år gammal, Brita (x/5 1736-27/7 1736) som blir 2 månader gammal, Olof (31/8 1737-11/8 1794) se nedan, Lars (7/1 1741-24/5 1741) som dör 4 månader gammal, Per (1/3 1744-9/3 1744) som dör efter 8 dagar, Barbro (21/2 1746-18/8 1818) se nedan och Stina Kerstin (25/3 1749-13/2 1818) se nedan. 1745 bevittnar Lars försäljningen av Göksnåre nr 6. År 1760 har han en skuld till bruket på 443 riksdaler.

Lars dör 1772, 66 år gammal. Sonen Eric tar över.

Om Lars anges: ”Lars Ersson ifr. Giöksnåre föddes 27 Nov 1705 uti Giöksnåre Fad: Eric Larsson Mod. Hus. Catharina Ericsdr. Gift d. 5 Oct 1729 med sin qvarlåtna hus Cath. Olofsdr. Tilhopa aflat 7 barn af hvilka 3 söner och 2 döttrar lefwa, blef död d. 29 Maji 66 ½ åhr gl.

Här kan noteras att prästen räknat fel, de fick 9 barn

varav 2 söner och 2 döttrar levde.

4 dog spädbarnsdöd och ytterligare 1 dog före sin far.

Karin dör 1793, hela 86 år gammal.

Om Karin anges: ”Enkan h. Caisa Olsdr. född 1707. Ptes Ol Persson och h Caisa Lönnö. Gift för 64 år sedan med Lars Ersson som dog för 22 år seda och hade med … 9 barn, 4 söner och 5 döttrar af hvilka 2 söner och 3 döttrar med döden föregått ………… Mich. då hon lades til sängs af åld. Krämpor”

Här får blir antalen födda och döda barn rätt.

 

Sonen Olof (31/8 1737-11/8 1794) 1753 är han 16 år och finns noterad. Han jobbar som dräng hela sitt liv. När han dör 1794 56 år gammal anges i död- och begravningsboken: “Malen 17 aug. Gl. drängen Olof Larsson fr Göksnåret född 1737, far Lars Ersson, mor Caisa Olofsd. tjänat i trohet och anständighet för flera och ….. nu. sedemera levnadsåren mindre med avtagande kropp och sinande krafter …… flyttade hit hos svåger Per Ersson i Malen, där han efter 14 dagars sängliggande i sin förut långa havda sjukdom lungsoten, varav han dog den 11/8 i en ålder av 57 år.”

 

Dottern Barbro (21/2 1746-18/8 1818) gifter sej 1766 med Peter Eriksson (17/9 1738-7/10 1818) i Malen. De får Helena (17/12 1767-15/2 1850), Caisa 19/5 1771-26/2 1856) som blir torparhustru i Skäret, Göksnåre, Erik (22/1 1775-25/3 1854), Christina (22/10 1777-17/3 1778) som dör 5 månader gammal, Lars (4/2 1779-8/2 1855), Per (21/3 1782-22/12 1853), tvillingarna Barbro (29/6 1787-19/7 1787) som dör 3 veckor gammal och Lisa (29/6 1787-19/7 1787) som också dör 3 veckor gammal samt slutligen Olof (29/7 1789-4/8 1868) Sonen Erik gifter sej och tar över hemmanet i Malen. Barbro dör i augusti 1818, 71 år gammal och Peter dör två månader senare, 80 år gammal.

 

Dottern Stina Kerstin (25/3 1749-13/2 1818) gifter sej 1777 med sjömannen Hans Lindroth (13/7 1746-12/1 1826) i Ängskär. De får Brita (26/10 1778-25/3 1856), Erik (19/9 1780-30/8 1834) som dör av koleraepidemin, Catharina (23/10 1782-7/11 1800) som dör 18 år gammal av rötfeber, Stina Greta (18/9 1784-) som flyttar till Stockholm 1802 , Johan (22/3 1787-24/10 1800) som dör 13 år gammal av kopporna och Hans (3/4 1792-) som flyttar till Stockholm 1810. Stina Kerstin dör 1818, 68 år gammal och Hans dör 1826 79 år gammal.

 

 

(1760)-(1793)

Skattebonden Eric Larsson (x/10 1730-20/10 1804) och Anna Mattsdotter (x/3 1736-5/6 1811) Han är son i huset och hon kommer från Stånggrund med föräldrarna mätaren Mats Olofsson (x/10 1710-11/4 1763) och Brita Persdotter (x/10 1706-23/2 1795) som tidigare var skattebönder i Göksnåre nr 2, Norrgården 1734-1739. Modern föddes i Skaten. Eric finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog. Hemmanet är delat till ¼ mantal men denna del är fortfarande ett skattehemman. De gifter sej 1762 som dräng och piga och får barnen Lars (23/9 1762-8/3 1837) som tar över här, Erik (6/10 1764-1827) se nedan, Kajsa (24/1 1766-18/3 1817) se nedan, Brita (1/1 1769-23/4 1769) som dör knappt 4 månader gammal, Anna (5/12 1770-4/12 1820) se nedan, Mattias (18/10 1774-27/11 1774) som dör 1 månad gammal, hans tvillingsyster Greta (18/10 1774-1/11 1831) se nedan och Mats (14/2 1778-27/3 1837) se nedan.

Eric omnämns i ett dokument daterat 28/5 1784 i Leufsta Bruks arkiv ”rörande olika bönders skuld till Leufsta bruks contoir”

Efter slutad Räkning den 11, 12 och 13 Maij År 1784 befinnes nedan Skrefne Bönders Skuld Balance till Leufsta bruks Contoir eneligt Afräknings Boken wara. Nembl.n

 

        Löfsta Sochn 

Imundbo       Eric Mattsson 1/8 mantal          1177.8 koppar mt

                                                                                 65.19.4 Specie mt

                        Hållnäs Sochn

Edvalla          Eric Marcusson ¼ mantal    1488.26 koppar mt

                                                                                 82.34.2Specie mt

Hjälmunge   Eric Simonsson ¼ mantal       1783.30 koppar mt

                                                                                  99.5.2 Specie mt                                                                                                                                       

Göksnåret     Eric Larsson ¼ mantal         1359.20 koppar mt

                                                                              75.25.8   Specie mt 

Slada             Olof Ersson ¼ mantal               1310.4 koppar mt

                                                                                 72.37.8 Specie mt

 

        Leufsta BruksContoir d 28 Maj 1784

        Joh Gust DeJounge

 /Eric Larsson är alltså skyldig 75 riksdaler specie, eller 1359 riksdaler kopparmynt (1 riksdaler specie motsvarar 18 riksdaler kopparmynt) Hemmanet är det sista som inte klarar av att överleva som självägt skattehemman.1825 byter sonen Lars Ersson detta hemman värderat till 1000 rd mot ett hemman i Åsmundbo värderat till 333 rd/

 

Hans mor bor kvar tills hon dör.

Eric omnämns som ägaren i jordeböcker och i Leufsta bruks Bondebok så sent som 1793. Han dör 1804 av lungsot, 74 år gammal. Hustrun Anna omnämns då som den ”gamla enkan” 68 år gammal. Förutom sonen Lars som tagit över hemmanet omnämns de andra barnen.

Bouppteckningen efter Eric omfattar bla 5 djur till ett värde av 17 riksdaler. Änkan tilldelades hälften av värdet och barnen delade lika på den andra hälften. Hemmanet, och troligen merparten av djuren, hade sonen Lars redan tagit över. Hon dör av frossa 7 år senare, då 75 år gammal, och hennes bouppteckning uppgår till ca 32 riksdaler varav hälften av värdet består av en ko. Alla 6 barnen uppgavs vara gifta och närvarande och de delade lika på arvet efter sin mor. De hade fått 8 barn men 2 av dem dog spädbarnsdöd.

 

Sonen Erik (6/10 1764-1827) flyttar hemifrån före 1882. Han tar sej namnet Hållsten och flyttar till Östhammar 1794. Han blir där borgare och smed och gifter sej med Margareta Engman (1768-18/2 1830) från Börstil. De får Gustaf Eric (25/10 1796-) se nedan, Johan Christian (26/3 1802-senast 1804) och Anna Margareta (21/9 1806-) som flyttar till Stockholm i juli 1829. Eric dör 1827, 63 år gammal. Hans bouppteckning visar en summa tillgångar på 24 riksdaler och skulder på 54 riksdaler. Således var han utfattig. Hans hustru bor kvar med sonen Gustav Eric. Hon dör 1830, 62 år gammal. Som dödorsak anges att hon ”ihjälfrusit”

Deras son Gustaf Eric flyttar 1813 till klensmeden och släktingen Johan Engman (8/2 1740-) Han gifter sej med Anna Eliasdotter Rosenlöf (30/4 1792-15/1 1884) och de får Per Gustaf (26/4 1815-12/4 1879) i Östhammar och Maria Margareta (15/7 1817-) i Skepptuna. 1818 flyttar de till sjätte roten. De flyttar tillbaka 1819 till första kyrkoroten. De får Frans Wilhelm (30/7 1821-) innan de flyttar till (Väddö) 1823 och kommer tillbaka 1824. De får Karl Florentin (18/6 1826-) och Ulrica Wilhelmina (6/9 1829-21/11 1901) i Östhammar. 1833 flyttar de till Rådhusroten nr 12 där han benämns handlare. Gustaf Eric dör troligen före 1860 och hans änka är fattighjon på fattigstugan 1880 innan hon dör 1884, 91 år gammal.

I 1906 års stadsplan för Östhammar bildas Smedjegatan efter smederna Hollsten och Åberg.

 

Dottern Kajsa (24/1 1766-18/3 1817) gifter sej 1790 med ordinarie båtsman Petter Friskman. Läs vidare om dem i texten om båtsmanstorpet.

 

Dottern Anna (5/12 1770-4/12 1820) är ogift 33 år gammal när fadern dör. Hon gifter sej sen 1806 med den 46-årige änkemannen frälsebonden Anders Jansson (6/3 1760-20/7 1821) i Vavd nr 3. Han är halvbror till båtsman Friskman som hennes syster Kajsa är gift med. Han har barnen Maja (6/12 1789-12/10 1835) och Anders (23/9 1792-19/10 1838) från förra äktenskapet. De får tillsammans Anna Brita (19/10 1809-12/3 1881) se nedan och Catharina (9/8 1812-29/4 1822) se nedan. Anna dör 1820, en dag före sin 50-årsdag, av lungfeber, Anders dör 7,5 månader senare, 61 år gammal, av lungfeber och dottern Catharina dör ytterligare 9 månader senare också av lungfeber.

-Deras dotter Anna Brita (19/10 1809-12/3 1881) gifter sej med Pehr Persson (22/1 1806-27/8 1851) i Göksnåre nr 2B, läs om henne där.

 

Dottern Greta (18/10 1774-1/11 1831) gifter sej 1797 med bondsonen i Göksnåre nr 6 B Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855) Läs mer om dem där.

 

Sonen Mats (14/2 1778-27/3 1837) är 27 år gammal när han gifter sej 1805 med den 44-åriga änkan Katarina Ersdotter (27/10 1761-20/4 1845) från Vavd nr 1 där de bosätter sej. Hon är änka och har barnen Anna (7/9 1785-21/1 1866), Lars (10/5 1788-23/8 1828), Brita (24/12 1791-4/5 1883), Eric (22/10 1794-7/12 1875), Matts (1/10 1797-7/10 1810) som dör 6 dagar efter sin 13-årsdag av rödsot, Caisa (24/10 1800-17/7 1845) och de får Jan Peter Matsson (23/9 1805-11/12 1805) som dör 2 månader gammal av något slags hjärtfel.

Mats Ersson blir tolvman, nämndeman och häradsdomare och dör 1837, 59 år gammal, av lungsot och Katarina dör 1845, 84 år gammal. Bouppteckningen efter Mats visar att han inte hade några egna arvingar men väl hustrun och 4 styvbarn i livet. Den avlidne styvsonen Matts 3 omyndiga barn omnämns här i en testamentarisk disposition från 1824. Enligt frivillig överenskommelse skulle, efter skett undantag för änkan, dela lika lott. Den totala behållningen var 272 riksdaler där änkan fick 72rd och de 5 barnen 20 rd vardera. Diverse avdrag var 27 riksdaler.

 

 

(1794)-1825

Skattebonden Lars Ersson (23/9 1762-8/3 1837) och Brita Ersdotter (12/10 1758-2/5 1835) Han är son i huset och hon är från Julö med föräldrarna Erik Simonsson (x/6 1732-28/11 1796) och Helena Johansdotter (x/11 1732-1/7 1764) Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 250-272. Han säljer hemmanet 2/6 1825. I fastebrevet står det: Jag bortbyter och avträder mitt ägande ¼ mantal skattefrälse Göksnåre nr 5 om 2 1/6 öresland värderat till 1000 riksdaler banco mot ¼ mantal kronoskatte Åsmundbo nr 1 om 1 2/3 öresland värderat till 333 riksdaler 16 banco. De gifter sej 1786 och får barnen Anna (12/7 1787-13/5 1857) se nedan, Lena (31/7 1790-5/6 1865) se nedan, Brita (10/8 1793-8/1 1861) se nedan, Kajsa (25/9 1796-1/4 1870) som tar över här, Erik (3/1 1800-24/2 1870) se nedan och Greta Stina (21/8 1803-23/11 1867) se nedan.

Från 1801 till 1802 bor här också soldaten Jonas Hök född Bredberg (21/7 1772-) från Uppsala. Han flyttar till Göksnåre nr 6B år 1804.

Lars och Brita flyttar 1825 till det hemman i Åsmundbo de bytt till sej. De har med sej de yngsta barnen Eric och Greta Stina. Greta Stina dör 1835, 76 år gammal och Lars dör två år senare, 74 år gammal

 

Dottern Kajsa tar över hemmanet i Åsmundbo som frälsebonde

 

Dottern Anna (12/7 1787-13/5 1857) gifter sej med förre sjömannen Erik Löf (19/8 1784-5/12 1866) som är son till båtsman Löf i Årböle. De flyttar hit till hennes föräldrahem i Göksnåre 1813 med barnen Anna Brita (10/1 1811-6/7 1849) och Lena Caisa (21/8 1812-31/5 1836) Här får de sen Anders (17/8 1814-26/4 1886), Eric (16/4 1816-27/4 1854) och Stina Greta (1/12 1818-29/9 1820) som dör av hosta innan hon fyllt 2 år. Någon gång mellan 1821 och 1824 flyttar de till nybygget Rundsvia och blir torpare. Lär mer om dem där.

 

Dottern Lena (31/7 1790-5/6 1865) gifter sej 1817 med bondesonen Anders Andersson (23/9 1792-19/10 1838) från Vavd nr 3. De tar över som frälsebönder där och får Lena Caisa (7/8 1817-3/6 1888), Anders (2/3 1822-5/3 1896), Lars Eric (16/6 1824-12/12 1876), Brita Maja (3/3 1826-21/1 1894) och Johan (9/11 1828-29/1 1830) som dör drygt ett år gammal av kikhosta. Hennes make Anders dör 1838, 46 år gammal, efter att ha blivit ”krossad vid kullkörning”. De yngsta dottern gifter sej och tar över hemmanet. Lena bor kvar hos sin dotter och hennes familj till sin död 1865, 74 år gammal.

 

Dottern Brita (10/8 1793-8/1 1861) flyttar till Valö 1813. Hon är här i hemmanet när hon får Maria Helena (22/1 1820-före 1827) med dragon nr 89 Clas Åkerberg (4/3 1793-29/1 1850) i Leufsta. De gifter sej 12/3 1920. De flyttar till Hålldammen, Leufsta och får Carl Johan (24/10 1822-6/8 1832) som dör knappt 10 år gammal av bröstsjuka , Erik Gustaf (28/9 1823-19/4 1830) som dör 6 år gammal av bröstplågor, Claes (13/12 1827-) som flyttar till Uppsala 1849 och Johanna Christina Charlotta (1/7 1839-23/3 1848) som dör 8 år gammal av ofärdighet och kramp. Clas fryser ihjäl i Leufsta i den stora snöstormen som drabbar en stor del av Sverige 28-29 januari 1850. Över 200 dog, dock ingen i Hållnäs. Han benämns då ”avskedad dragon” Brita dör 1861, 67 år gammal. Noteras kan att hennes födelsedatum någon gång blivit fel i kyrkböckerna och sen har det felet följt med henne. Rätt datum är 10/8 1793.

 

Sonen Erik (3/1 1800-24/2 1870) flyttar med föräldrarna till Åsmundbo 1825, gifter sej där med Greta Persdotter (11/12 1798-25/12 1837) från Slada och de tar över hemmanet. De får Lars Petter (22/9 1826-), Eric (18/2 1827-1/5 1859), Maja Brita (28/1 1829-21/4 1915), Greta Lena (12/10 1830-28/2 1909), Anna Stina (26/11 1832-24/10 1836) som dör knappt 4 år gammal av okänd barnsjukdom, Mattias (18/6 1835-10/7 1921) Greta dör 1837, 39 år gammal, av barnsbörd. Erik gifter om sej 1/12 1838 med Anna Caisa Persdotter (30/11 1810-9/1 1893) från Tegelsmora och de får Christina Catharina (4/11 1839-), Anna Erica (8/2 1842-16/5 1842) som dör 3 månader gammal av okänd barnsjukdom, Anders (7/6 1843-), Fredrik (26/6 1846-15/4 1887) och Anna Erika (11/1 1856-26/5 1867) som dör 11 år gammal utan angiven orsak. Deras hemman ändras till att bli ett torp. Erik anges höra illa och han dör 1870, 70 år gammal.

 

Dottern Greta Stina (21/8 1803-23/11 1867) flyttar med föräldrarna till Åsmundbo 1925. 1834 flyttar hon till Prästgården som piga åt kyrkoherde Wallmon. Där blir hon kvar 5 år till 1839 då hon flyttar till Flottskär som piga åt dykerikommisarien Nordling. Efter 11 år där är hon 47 år gammal och flyttar 1850 till båtsmannen Kjerf i Kärven. 1851 flyttar hon till Flottskär. 1852 flyttar hon till sin bror Per i Göksnåre nr 5 som piga. Efter 2 år i Göksnåre flyttar hon år 1854 till strandsittaren på Vavds ägor Eric Andersson. Hon flyttar till Bovreten, Österleufsta 1855 som piga åt Carl Eric de Jounge. Redan 1856 flyttar hon tillbaka till Hållnäs och nu till fördelstorparen Jan Ersson i Göksnåre. Hon anges nu som förre pigan och sen som inhyses, oklart var i byn. Hon anges också vara svag och oförmögen att tjäna. Greta Stina dör 1867, 64 år gammal.

 

 

1825-(1855)

Frälsebonden Per Larsson (9/3 1802-26/3 1855) och Kaisa Larsdotter (25/9 1796-1/4 1870) Han finns angiven i brukets Kapitalräkningsbok som innehavare av ett ¼ mantals frälsehemman åren 1829-31. Det är dock inte nr 5 som anges. Troligen har det blivit fel nummer angivet. Hans skuld till bruket stiger från 82 till 98 riksdaler mellan 1829 och 1831.  Hon är dotter i huset. Han är son till sockenskomakaren Lars Hollman i Göksnåre 7:9. Han är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 57 på den kartan. De gifter sej 1823 och får Lars Petter (6/4 1825-3/2 1899) som tar över här, Eric (6/12 1828-14/6 1829 som dör av rödsot 6 månader gammal, Anna Caisa (23/10 1830-25/2 1916) se nedan, Erik Gustaf (12/7 1834-20/2 1859) se nedan, Anders (18/8 1835-31/12 1920) läs mer om honom under Personer, Brita Stina (17/3 1838-22/11 1909) läs mer om henne under Personer och Lena Greta (2/3 1840-19/6 1840) som dör av bröstfeber 3 månader gammal.

När Per dör av bröstsjukdom har de 5 barn i livet, nämligen sonen Lars Petter som redan är gift och troligen tagit över, Eric Gustaf är 20 år, Andreas 19, Anna Caisa 24 och Brita Stina 17 år. De omyndiga barnen företräddes av deras farbror Eric Hållman i byn. Boet innehåller 4 kor, 1 kviga, 1 oxe, 2 kvigkalvar, 4 tackor med lamm, 1 häst och 3 ston värderade till 139 riksdaler. Hela boet är värt 297 riksdaler men skulderna är ännu större, 323 rd. Långivarna är bland andra Leufsta 44 riksdaler, Nordling i Flottskär 5 rd, Hållnäs sockenmagasin för 3 tunnor 5 kappar råg (ca 460 liter), 76 rd samt 3 tunnor 6 kappar, 3 kannor korn (ca 475 liter), 30 rd. En xxx Brita Maja i Vavd har ett arv på 53 riksdaler som Per är skyldig henne. Förmyndaren Per Jansson i Vavd, 33 riksdaler och förmyndaren Jan Olsson i Magön, 42 riksdaler med ett års ränta. Vem Brita Maja är och vad som menas med Jan Olsson och Per Jansson är oklart.

 

Dottern Anna Caisa (23/10 1830-25/2 1916) flyttar 1853 till Griggebo som piga. 1856 flyttar hon tillbaka hem. 1858 flyttar hon till Skaten där hon gifter sej med sonen i huset Henrik Henriksson (9/8 1828-29/2 1884) läs vidare under fastigheten Skaten nr 1.

 

Sonen Erik Gustaf (12/7 1834-20/2 1859) flyttar 1856 till Kuggböle som dräng. 1858 flyttar han till Årböle som dräng. Han dör 1859, 24 år gammal, av bröstsjukdom.

 

 

(1855)-(1884)

Frälsebonden Lars Petter Persson (6/4 1825-3/2 1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-29/12 1903) Han är son i huset och hon kommer från Edsätra med föräldrarna frälsebonden Per Erik Björklund Eriksson (11/1 1809-30/4 1882) och Stina Ersdotter (16/6 1803-26/8 1884) Fadern är född i Stigslund, Hille, Gävle. De gifter sej 1854 och får Christina Erika (5/9 1855-23/5 1924) läs mer om henne under Personer, Catharina Charlotta (13/4 1857-22/11 1934) som gifter sej med Jan Henrik Henriksson i Skaten, Per Gustaf (16/6 1859-24/6 1932) som tar över här, Lars Erik (30/11 1861-14/10 1950) som tar över Göksnåre nr 2, Anna Lovisa (24/3 1864-22/4 1898) läs mer om henne under Personer, Maria Matilda (9/11 1866-4/10 1943) som gifter sej i det andra Göksnåre 5 med sonen i huset Johan Gustav Jansson, Carl Johan (11/8 1869-19/11 1881) som dör, 12 år gammal, av dragsjuka, Adolf Fredrik (10/2 1873-24/3 1905) se Göksnåre nr 4 och Emma (6/12 1875-1/3 1945) se Göksnåre nr 4.

Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. När sonen Per Gustaf, efter att ha tagit över här, sen 1890 tar över Göksnåre nr 4 flyttar de med tillsammans med sina två yngsta barn. Sonen Lars Erik tar över Göksnåre nr 2 1885.

Om det nya huset med två lägenheter nu är byggt kan det vara Lars Petters mor änkan Kaisa Larsdotter (25/9 1796-1/4 1870) som bor i den andra lägenheten.

 

(1884)-1890

Frälsebonde Per Gustaf Larsson/Holmgren (16/6 1859-24/6 1932) och Anna Stina Persdotter (28/5 1858-12/3 1942) Han är son i huset och hon flyttar in från Göksnåre nr 2 där hon var dotter i huset. De gifter sej 1884 och byter då namn till Holmgren. De får Karl Gustaf (2/1 1886-9/11 1942), Johan Viktor (25/10 1887-5/2 1889 som dog av ”medfödd allmän svaghet” 1 år och 3 månader gammal och Joel (5/1 1890-15/5 1980) De köper Kumlet och flyttar dit 1890. Läs mer om dem där.

 

 

1890-1897

Hemmansbrukare och frälsebonde Anders August Olsson (1/11 1862-4/5 1943) och Augusta Andersdotter (27/12 1861-23/6 1952) De flyttar in från Önsbo där han var son i huset. Hans föräldrar var frälsebonden Olof Andersson (10/4 1833-2/3 1913) och Johanna Ersdotter (11/10 1840-9/7 1940) Hon flyttade in hos hans föräldrar i Önsbo 1887 från Göksnåre nr 1A där hon var dotter till Anders Petter Persson och Kaisa Maria Andersdotter. De har gift sej 1888 och får Adina Augusta (8/11 1888-8/11 1970) i Önsbo, se nedan. Här får de sen Albin (12/9 1890-11/8 1973) se nedan, Lydia Maria (28/5 1893-4/3 1974) se nedan och Carl David (16/7 1895-6/6 1966) se nedan.

1897 flyttar de till Åkerby nr 4 ¼ mantal som de köper. Där får de Josef (1/11 1899-26/5 1900) som dör 6 månader gammal.

 

Dottern Adina Augusta (8/11 1888-8/11 1970) gifter sej 1913 med snickaren Johan Axel Douhan (12/6 1891-24/6 1929) och de flyttar till hennes föräldrar i Åkerby och tar över hemmanet 1919 fram till 1922 när de flyttar. Han dör 1929, 38 år gammal och hon dör 1970, på sin 82-årsdag.

Då flyttar sonen Carl David hem med sin hustru Maria Löfgren (26/3 1897-6/6 1966) och deras barn men de flyttar redan 1925. Han dör 1966, 70 år gammal, och hon dör 1990, nästan 93 år gammal, båda i Försäter.

Då flyttar dottern Adina Augusta med familj tillbaka. Hennes make Johan Axel dör 1929, 38 år gammal, av septichomia (blodförgiftning) men hon och föräldrarna bor kvar 1935. Fadern Anders August dör 1943, 80 år gammal och modern Augusta dör 1952, 90 år gammal. Adina bor kvar i Åkerby och dör där 1970, på sin 82-årsdag.

 

Sonen Albin (12/9 1890-11/8 1973) gifter sej 1917 med Elin Katarina Andersson (16/5 1894-22/2 1981) Han dör 1973, 82 år gammal, och hon dör 1981, 86 år gammal, båda i Gåsebo, Österlövsta.

 

Dottern Lydia Maria (28/5 1893-4/3 1974) dör 1974, 80 år gammal, i Hyreshuset, Salbohed, Västerfärnebo.

 

1897-1915

Brukare Johan August Eriksson (18/11 1866-15/9 1948) och Maria Augusta Andersson (6/5 1869-3/7 1949) Han är född i Lissbo som son till skattebonden, torparen, inhysemannen Erik Eriksson (12/2 1829-30/10 1903) och Anna Olsdotter (14/4 1833-6/9 1884) Hon är farmorsmor till Roine Henriksson i Skaten och dotter till pigan Anna Maja Andersdotter (16/3 1835-12/8 1908) Modern är född i torpet Skäret i Göksnåre. Hon är dessutom bror till Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) som återfinns i Göksnåre 7:11 Västerbo från 1902.

 

De har jobbat som dräng och piga på många olika ställen innan de träffas och gifter sej. Han har bla varit i Göksnåre nr 3 och hon i Göksnåre nr 4. De har gift sej 1891 och fått Carl Johan (15/1 1892-2/2 1926) se nedan, innan de flyttar till Frebbenbo, Wahlö 1892. Där fick de Hanna Augusta (30/5 1893-13/10 1987) se nedan, innan de 1895 flyttar till Frebbenbo, Forsmark. Där får de Emil (18/7 1895-23/4 1975) se nedan, innan det är dags för flytt igen, denna gång hit till Göksnåre nr 5. Här får de Axel (28/8 1897-3/5 1898) som dör 8 månader gammal, År 1898 dör deras djur i ladugården av någon okänd sjukdom.

Sen får de Verner (21/5 1899-9/6 1899) som bara blir knappt 3 veckor, August Bernhard (20/6 1900-23/4 1901) som blir 10 månader gammal, Enar Sigfrid (22/9 1901-2/3 1967) se nedan, Arvid (17/12 1903-6/2 1905) som blir drygt 14 månader innan han dör av kikhosta, Verner (16/8 1906-5/8 1991) se nedan, Hilda Maria (4/4 1910-13/7 1990) se nedan och Edit (20/8 1912-28/8 1912) som bara blir 8 dagar innan hon dör. Den ende av barnen som får en dödsorsak angiven, Arvid, inleder en kort epidemi av kikhosta i Hållnäs. 6 mycket små barn dör på 2 månader, Arvid är den ende i Göksnåre. Hennes mor Anna Maja Andersson (16/3 1835-12/8 1908) flyttar in hit 1904 och bor här till sin död 73 år gammal.

Gården brukas av Karl Johan Jansson i Göksnåre nr 5B och Erik August Jansson i Göksnåre nr 6B.

Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 omnämns JA Eriksson som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs. Läs mer om det i en egen berättelse.

De flyttar till Valla nr 1, Västland 1915 som brukare. De bor kvar där 1945. Johan August dör 1948, 81 år gammal och Maria Augusta dör 1949, 80 år gammal, båda i Valla. De fick 11 barn varav 5 dör väldigt små. De övriga har en medellivslängd på hela 73 år. Om vi räknar bort den epilepsisjuke carl Johan blir det hela 81 år.

 

Sonen Carl Johan (15/1 1892-2/2 1926) har fallandesot (epilepsi) och har av häradsrätten förklarats omyndig 3/6 1930 (?) Han bor kvar med sina föräldrar och dör 1926, 34 år gammal.

 

Dottern Hanna Augusta (30/5 1893-13/10 1987) flyttar själv till Skaten och gifter sej med sonen i huset Johan Emil Jansson (8/8 1888-27/2 1973) Läs mer om dem i historien om Skaten nr 1.

 

Sonen Emil (18/7 1895-23/4 1975) gifter sej 1922 med Ebba Maria Johansson (25/12 1901-3/9 2002) från Frebbenbo, Forsmark och de får Johan Tore (11/10 1922-30/11 2016) De flyttar 1923 till Västlands gård där han blir arbetare. 1927 flyttar de tillbaka till Valla nr 1 och blir arrendatorer. Deras son Johan Tore gifter sej 1945 med Maj Viola Matsson (18/5 1923-28/5 1999) från Valö och de flyttar. Emil och Ebba Maria bor kvar i Valla nr 1 1949. Emil dör 1975, 79 år gammal, i Väla. Ebba Maria flyttar senare till Karlholmsbruk där hon dör 2002, nästan 101 år gammal. Sondottern Maj Viola dör 1999, 76 år gammal och sonen Johan Tore dör 2016, hela 94 år gammal, på Wesslandia i Karlholm.

 

Sonen Enar Sigfrid (22/9 1901-2/3 1967) är måleri- och grovarbetare. Han flyttar 1930 till Staf och gifter sej med Edit Ellida Eriksson (14/2 1893-15/2 1982) från Tolfta. 1932 flyttar de till Stymne. 1937 flyttar de vidare till Sörby, Tegelsmora. De adopterar sonen Kurt Sixten Eriksson (13/1 1930-) enligt beslut från Upsala läns norra domsaga 4/12 1936. De flyttar till Film 1939. Han dör 1967, 65 år gammal, hon dör 1982, 89 år gammal båda i Österby bruk. Styvsonen Kurt Sixten lever i Österbybruk.

 

Sonen Verner (16/8 1906-5/8 1991) är jordbruksarbetare och flyttar till Marma, Älvkarleby i januari 1928 som dräng. I december samma år flyttar han tillbaka hem till Valla, Västland. 1929 flyttar han till Vavd nr 2 som dräng åt handlaren Josef Lundqvist. 1930 anges att han tjänar 900 kr/år. Han är kvar där i 9 år till 1938 då han flyttar till Katrinelund, Vavd som diversearbetare. Han gifter sej 1939, 33 år gammal, med Gertrurd Martina Olsson (8/9 1909-11/10 1986) från Barknåre och de får Hans Verner (31/12 1841-) som föds i Österleufsta. De bor kvar i Vavd 1942. Hon dör 77 år gammal och han dör 1991, knappt 85 år gammal, båda i Vavd.

 

Dottern Hilda Maria (4/4 1910-13/7 1990) flyttar till Hållnäs 1927. Hon gifter sej 1938 med Johan Alvar Karlsson (16/12 1914-27/7 1978) från Österleufsta. De får Lena Maria Elisabet (9/3 1950-) i Uppsala. De bor på Luthagsesplanaden 9A i Uppsala.

Johan Alvar dör 1978, 63 år gammal och Hilda Maria dör 1990, 80 år gammal.

 

 

1915-(1942)

Skogsarbetaren Gustav Verner Andersson (25/4 1892-14/12 1956) och Ester Fredrika Lindkvist (17/6 1894-8/10 1975)

Verner är från Barknåre med föräldrarna torparen Anders Gustav Larsson (4/2 1867-4/5 1917) och Edla Maria Skants (22/11 1871-15/6 1945)

Edla Maria Skants, foto ägt av Gunilla Wärefors.

 

Ester är från Storsten med föräldrarna torparen Lars Erik Lindkvist (10/5 1843-27/2 1897) och Lena Kajsa Söderman (18/5 1852-4/11 1930) De gifter sej 1915 och får Karin Linnea (24/9 1915-28/7 1994) se nedan, Ellen Maria (31/7 1917-13/2 1998) se nedan, Ester Margareta ”Greta” (11/3 1920-14/3 2010) se nedan och Maj Lisa ”Majlis” (13/11 1922-16/10 1993) se nedan.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 339. Denna fastighets styckas dock inte av vid detta tillfälle utan ligger kvar på bolagets ägor, troligen för att det fungerade som arbetarbostad.

I 1930 års folkräkning redovisas att Gustav Verner har en inkomst på 1500 kr /år och en förmögenhet på 500 kr. Gustav Verner dör här 1956, 64 år gammal och Ester Fredrika dör här 1975, 81 år gammal.

 

Dottern Karin Linnea (24/9 1915-28/7 1994) flyttar 1831 till prästgården som piga åt kyrkoherden innan hon kommer tillbaka 1932 för att sen 1933 flytta till Malen som tjänarinna och vidare till Fågelsången som hembiträde. 1937 flyttar hon till Sörgården och gifter sej med sonen där Ragnar Julius (16/6 1914-14/1 1988) De får Stig Ragnar (14/4 1938-) innan de flyttar hit 1940, se nedan.

 

Här följer en liten utvikning om Karins anor:

Farfar Anders Gustav Larsson (4/2 1867-4/5 1917) föddes oäkta i Gräsbo, Film av den 30-åriga Lovisa Jansdotter (16/9 1837-13/3 1895) från Andersbo, Film. Den 50-åriga arbetskarlen Lars Andersson (5/12 1815-1/12 1880) från Garsås, Mora erkände faderskapet.

Farmor Edla Maria Skants (22/11 1871-15/6 1945) föddes i Valnäs, Österlövsta där hennes far var båtsman. På hennes sida finns Karins farmors morfars mor Kajsa Jansdotter (3/12 1749-29/9 1828) som föddes i Göksnåre nr 6B.

Morfar Lars Erik Lindkvist (10/5 1843-27/2 1897) föddes i Edsätra. På hans sida finns Karins farfars morfars mor som var Barbro Larsdotter (21/2 1746-18/8 1818) som föddes i detta hemman Göksnåre 5B när det fortfarande var ett självägt skattehemman.

Mormor Lena Kajsa Söderman (18/5 1852-4/11 1930) föddes i Slada. På hennes sida finns Karins farmors mormors mor Brita Jansdotter (11/2 1780-20/9 1847) som föddes i Göksnåre nr 6B.

Om man undersöker alla anor i 8:e generationen bakåt så finner man nästan uteslutande människor från Hållnäs och i viss mån Österlövsta. Av över 200 personer i denna generation finns en man som angavs vara född 1625 i Finland och en kvinna född i Öregrund 1620. Utöver de tidigare redovisade finns en hel del anor från Göksnåre. Karin var med andra ord en RIKTIG Hållnäsare.

 

Här fortsätter berättelsen om Verners och Esters barn:

Dottern Ellen Maria (31/7 1917-13/2 1998) flyttar till Flottskär som hembiträde 1935.

Hon kommer tillbaka till byn 1940 och gifter sej med Karl Magnus Holmgren (23/10 1913-9/12 1997) i Göksnåre nr 4 Kumlet. Läs mer om dem där.

 

Dottern Ester Margareta ”Greta” (11/3 1920-14/3 2010) flyttar 1938 till handlare Kastberg och blir affärsbiträde. Hon bor kvar där 1942. Hon gifter sej 1945 med Erik Gunnar Östlund (9/12 1917-22/10 1993) från Söderala, Hälsingland.

 

Dottern Maj Lisa ”Majlis” (13/11 1922-16/10 1993) är syelev och bor kvar med föräldrarna 1942. Hon gifter sej 26/12 1945 med Erik Oskar Pettersson (16/9 1920-12/3 2010) Hon dör 1993, 71 år gammal, Åkerby och han dör 2010, nästan 90 år gammal, i Karlholmsbruk.

 

 

1935-1936

1935 flyttar Karl Algot Eriksson (13/2 1911-8/5 1996) och Elsa Gustava Karlström (18/4 1914-9/5 1997) in, troligen i den andra lägenheten. Han är från båtmanstorpet, Kärven med föräldrarna byggmästaren Erik Adolf Jansson (13/2 1875-15/1 1946) och Hilma Erika Andersson (27/3 1877-14/5 1968) Hon kommer från skogvaktartorpet i Göksnåre. Där får de Nils Algot (20/2 1938-) och flyttar till Gåvastbo, Österleufsta samma år. Senare flyttar de till Gävle och 5e Tvärgatan 32A. Han dör 1996, 85 år gammal och Elsa Gustava dör året efter 83 år gammal. Som kuriosa kan nämnas att jag själv bodde några hundra meter därifrån fram till 1974. Dottern Inga Britt Anna Vilhelmina gifter sej Gerdemark, skiljer sej 1990 och dör 2002 några kvarter därifrån på 5e Tvärgatan 18.

 

 

1940-1994

1940 flyttar skogsarbetaren Ragnar Julius Andersson (16/6 1914-14/1 1988) och Karin Linnea (24/9 1915-28/7 1994) och deras son Stig Ragnar (14/4 1938-) in från Göksnåre nr 4, Sörgården. Hon är dotter här i huset. Han är född i Sörgården. De gifte sej 1937. Den 4/4 1941 blir namnbytet till Sörehall godkänt. Det året förvärvas också fastigheten från Korsnäs.

De får sen dottern Gunilla (11/1 1943-)

 

En hel del skomakeriverksamhet bedrevs i huset. Bland annat den lilla stugan öster om boningshuset användes till detta.

Bild och text nedan kommer från: ”Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949”

Bild 1. Göksnåre 7:22, Vavd: 5 kilometer från busshållplats. Areal: 15.000 kvm. Taxeringsvärde 4.300 kronor, därav mark 800, byggnad 3.500.

Till släkten 1936. förvärvad 1941. Fastigheten av trä, uppförd omkr. 1860, innehållande 2 lägenheter, 2 rum. 2 kök, veranda. Bekvämligheter: El.

Ladugård av trä, uppförd omkr. 1870, för 3 nötkreatur.

Skogsarbetare Ragnar och Karin Sörehall. Barn: Stig, Gunilla

 

1958 flyttar Stig Ragnar tillsammans med 4 andra män från Hållnäs till en adress i Skutskär. Troligen har de fått jobb på fabriken. 1961 flyttar Karin Gunilla till Leufsta bruk. Ragnar Julius dör här 1988, 73 år gammal och Karin Linnea dör 1994, 78 år gammal.

 

 

199x-

Torbjörn (7/7 1945-) och Gunilla Wärefors f. Sörehall (11/1 1943) De har barnen nn, Maria och Ulrik (5/11 1971-)