Tärrön, torp under Göksnåre nr 3

Avstyckat från fastigheten Skaten nr 1. Göksnåre 7:28, senare Skaten 2:1

 

1889-1899

Skepparen Per Gustaf Sjöstrand (11/3 1831-5/11 1897) och Anna Brita Persdotter (20/9 1831-4/2 1906) Han är född i Västland med föräldrarna skepparen Per Gustaf Sjöstrand (18/11 1795-21/2 1853) och Greta Satts (23/6 1803-18/10 1874) Han är uppvuxen i Stångrund och där gifter han sej 1853 med Maria Storman (24/3 1826-1880) från Gräsö. De får barnen Margareta Gustava (6/6 1849-7/4 1901) se nedan, Maria Christina (14/1 1854-24/10 1895) se nedan, Per Johan (20/11 1856-15/5 1901) se nedan, Gustav Emanuel (17/11 1861-27/10 1887) se nedan, Herman Engelbert (9/3 1867-22/11 1937) se nedan. Hans hustru Maria dör 1880, 54 år gammal, av lunginflammation. Han gifter om sej 1888 med Anna Brita Persdotter som blivit änka efter att hennes man sjömannen i Ängskär Karl Fredrik Wesström (8/12 1827-4/10 1883) avlidit. Hon har bla. sonen Carl Fredrik Wesström (28/8 1861-22/1 1936) som senare hamnar i Nyhem, Göksnåre. De flyttar hit 1889 när hans son Per Johan tar över Stånggrund, se nedan. Per Gustaf dör 66 år gammal. Anna Britas dotter i första äktenskapet tar över och bor Anna Brita kvar tills hon dör 1906, 74 år gammal.

 

Dottern Margareta Gustava (6/6 1849-7/4 1901) föds i Ängskär. Hon flyttar 1866 till faktorn Johan Kolling vid Ängskärs lastageplats som piga och flyttar hem igen 1868. 1869 flyttar hon till ett torp i Ängskär som piga. Där får hon den oäkta dottern Maria Josefina (19/3 1871-9/8 1955) och de flyttar till en av frälsebönderna i byn. 1873 flyttar de till Flottskär och 1876 till traktören Kolling igen. 1880 flyttar de hem till hennes till föräldrar. Hon bor kvar hemma även efter att hennes bror tagit över torpet. Dottern Maria Josefina flyttar år 1900 till Ängskär nr 1 som piga. Margareta Gustava dör 1901, 52 år gammal, av lungsot. Dottern gifter sej 1904 med garveriarbetaren Karl Emil Jakobsson (17/4 1866-7/2 1947) från Viby, Örebro. De får Karin Josefina Margareta (24/6 1906-25/6 1997) Maria Josefina dör 1955, 84 år gammal, i Gävle.

 

Dottern Maria Christina (14/1 1854-24/10 1895) gifter sej 1883 med fiskaren i Ängskär Mats Johan Vallinder (21/10 1860-25/12 1896) De får Hilda Maria (16/4 1883-27/4 1883) som dör 11 dagar gammal, Märta Margareta (1/6 1884-11/6 1965), Anna Christina (28/9 1886-13/4 1920) och Hulda Maria (19/10 1889-25/9 1923) Hon dör 1895, 41 år gammal, av lungsot och han dör året efter 36 år gammal, också av lungsot.

 

Sonen Per Johan (20/11 1856-15/5 1901) mönstrar på skonerten Leufsta som kock 19/11 1873 i Stockholm. Ägare är Carl Emanuel De Geer. Per Johan mönstrar av 12/6 1874 i Gävle. 11/7 1874 går han på igen från Öregrund, nu som jungman, till Hull via Ängskär. Han mönstrar av 5/10 1874 i Gävle och går samma dag på igen till Alger via Nyland. Denna gång mönstrar han av 1/6 1875 i Gävle och på igen samma dag till Hull. 7/9 mönstrar han av i Gävle och 30/9 går han på igen till Marseille. Han mönstrar av 15/6 1876 i Gävle. Han tar över som torpare i Stångrund 1888 och gifter sej med pigan i huset Johanna Helena Löfström (8/8 1866-8/1 1931) Hon är född i Göksnåre nr 5B. Han dör 1901, 44 år gammal, av lunginflammation. Hans hustru Johanna Helena flyttar tillbaka till Göksnåre nr 5B, läs mer om henne där och i hennes egen berättelse under Personer. Hon dör 1931, 64 år gammal.

Skonerten Leufsta byggdes 1873 i Leufsta. Hon har en lastkapacitet på 62,5 nyläster (ca 265 ton vilket motsvarar maxlast för 5-6 moderna långtradare) HKSG/474 180 nt

Man kan se att en resa som börjar i Öregrund men sen går från Ängskär till Hull och tillbaka och avslutas i Gävle tar 86 dagar.

När han går på i Gävle, går till Hull och tillbaka tog det bara 68 dagar.

Den resa han gör från Gävle via Ängskär till Hull och tillbaka till Gävle tar hela 204 dagar. Där kan man tänka sej att de i själva verket gör 2 eller tom 3 resor fram och tillbaka.

En resa avviker, nämligen Gävle-Marseille fram och tillbaka. Det tog hela 9 ½ månad eller 257 dagar.

Målning med okänd konstnär. Bilden tillhör Digitalt museum

 

Sonen Gustav Emanuel (17/11 1861-27/10 1887) dör 1887, 25 år gammal, i Ängskär av lungsot.

 

Sonen Herman Engelbert (9/3 1867-22/11 1937) gifter sej 1889 med Maria Lovisa Lindgren (25/10 1867-13/10 1907) från Skogsbo, Hållnäs. Han dör 1937, 70 år gammal, i Danmarks by.

 

 

1899-1938

Fiskare och arbetare Per Johan Holmberg (27/9 1853-18/5 1937) och Emma Kristina Vesström (26/9 1859-15/7 1938) Han är född i Forsmark och hon är dotter i huset. De har gift sej 1883 och fått dottern Agnes Kristina (30/9 1885-17/10 1946) se nedan. De flyttar hit från Hedvig Elenora församling i Stockholm år 1899. De har kommit dit 27/11 1886. Han var då angiven som mekanisk arbetare och de bodde på Karlavägen 4. Här arbetar Per Johan, förutom fisket, som smed. Bla hjälper han Flottskär med järnbeslag på kälkar och annat. Han uppges även vara en ”gudabenådad berättare” enligt Sven Edman som bodde i Flottskär som barn.Per Johan och Emma Kristina avlider 1937 resp. 1938, 84 respektive 79 år gamla.

 

Dottern Agnes Kristina Holmberg (30/9 1885-17/10 1946) gifter sej 1911 med Karl Gunnar Bergström (9/8 1888-2/11 1963) som är son till förre skogvaktaren Bergström i Göksnåre. Läs mer om dem i berättelsen om skogvaktare Bergström i Göksnåre.

 

 

1940-

Skogsarbetare Johan Harry (Jansson) Henriksson (24/5 1917-6/10 1993) och Elin Ingeborg Andersson (24/6 1920-17/2 1991) De flyttar hit från Skaten nr 1 där han var son i huset och gifter sej 1940. Hon kommer från Hjelmunge. Samtidigt får de får Stig Bernt Harry (3/4 1940-) som föds på Uppsala BB och Solveig ()

Nedanstående bild och text kommer från Sveriges Bebyggelse, Uppland, D2, 1949.

Bild 1. Skalen 1 6, Vavd: 50 kilometer från järnvägsstation.

Areal: 10.000 kvm. Taxeringsvärde

5.000 kronor, därav mark 500, byggnad 4.500. Förvärvad

  1. Fastigheten av trä, uppförd 1947,

2 rum, 1 kök, 1 hall, källare. El, v, avl, cv. —

Fiskare Harry och Elin Henriksson. Barn: Stig,

Solveig.

 

Elin Ingeborg dör 1991, 70 år gammal och Johan Harry dör 1993, 75 år gammal, båda här i Skaten.