Bladäng, torp under Olarsbo

Torpet låg på Olarsbos ägor sydväst om hemmanet.

Inga uppgifter har hittats som gör gällande att det har funnits före 1828.

 

1828-1835        Torparen och förre frälsebonden Lars Ersson (1777-28/3 1847) och Caisa Larsdotter (1781-19/12 1846) De flyttar hit från hemmanet Olarsbo. De har Lars Eric (30/1 1813-) 1835 blir sonen Lars-Eric frälsebonde i Göksnåre nr 3 efter att koleran dödade många där. Lars och Caisa flyttar med dit.

 

1836-1864        Inhyses, förre bonden Per Jansson (1785-12/1 1851) och Stina Hållinder (20/8 1788-21/3 1864) De har gift sej 1807 och flyttar in från Griggebo. De har fått barnen Stina Brita (29/1 1811-24/5 1834), Jan Peter (12/3 1813-) som flyttat hemifrån 1833, Mattias (18/10 1815-), Carl (15/10 1824-) och Anders (7/2 1830-) Det står om honom: Lidit straff för brott mot 7:e budet år 1833. Samtidigt står det om äldsta dottern Stina Brita: fått oäkta barn 1833. Lidit straff för brott mot 7:e budet år 1833. Man kan ju ana vad som hänt men utan att ännu ha kollat med tingsrättshandlingar får det stå osagt. Den son Per Olof (21/5 1833-5/11 1833) som hon får ”oäkta” dör bara 6 ½ månader gammal av okänd orsak. Hon själv dör av ”slag” ett år senare 23 år gammal. Stina bor kvar med ”ofärdige” sonen Carl till sin död.

 

1864-1884        Backstugumannen Carl Perssons (15/10 1824-1884) och Katarina Kristina Mineur (26/8 1831-) Han är son i torpet och hon kommer från Österleufsta. Hon har den ”oäkta” dottern Vendela Matilda (24/4 1856-) och får här Johanna Christina (5/9 1865-) som också anges som oäkta. När Carl dör flyttar hon härifrån. Därefter blev torpet ödelagt.