Olarsbo nr 1, frälsehemman.

Hemmanet finns med i Älvsborgs lösen 1614.

Det finns med i Upplands handlingar första gången 1615. År 1624 omnämns Olarsbo i skrift. Det var då ett av Hållnäs sju kyrkohemman.

Efter 1780 års skogsdelning omfattade hemmanet 121,5 hektar.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 16,77 ha.

Friköpt 1936.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949, se längre fram i berättelsen.

1614-1629

Skattebonde Jöns Larsson omnämns som ägare i Älvsborgs lösen 1614, Upplands handlingar 1615-1623 och jordeböcker fram till 1655 (se dock nedan om försäljningen) Gården benämns Olandsboda/Olarsboda i boskapslängder som var underlag för beskattningen.

1641-1646

Skattebonde Olof Jönsson. Han är troligen son i huset och anges i räkenskapsböckerna i Leufsta bruksarkiv.

1646

Gården köps av De Geer och blir ett frälsehemman. Troligen får den tidigare ägaren Olof Jönsson, gå från gården och De Geer ger brukandet till en ny bonde. Det kan vara så att Olof inte har en tillräckligt gammal son för att få ta över hemmanet som frälsebonde. 14 år senare kommer dock Mats Olofsson som skulle kunna vara Olofs son att bli frälsebonde här, se nedan.

1649

Frälsebonden Steffen Bertilsson benämns i räkenskapsböckerna för Ollenzboo.

1653

Frälsebonde Erich Bertilsson. Han är troligen bror i huset och anges i räkenskapsböckerna för Olansbo. Han får troligen sonen Hans och kanske även Per ()

1664-1667

Frälsebonde Hans Eriksson. Han får Anna (x/11 1664-) och Kerstin (x/11 1666-) Han är troligen son i huset och anges i räkenskapsböckerna för Olarsbo.

En Per Eriksson har en son Bengt (x/11 1683-x/2 1694) som dör 1694. Per kan vara bror till Hans, se ovan.

ca 1660-1675

Frälsebonde Mats Olofsson (ca 1631-x/7 1697) och Karin (-x/7 1675) Han kan vara son till Olof Jönsson som sålde hemmanet 1646. När Karin dör gifter han om sej.

En Per Matsson i Olarsbo får sonen Olof (x/1 1669-) Per kan möjligen vara son till Mats Olofsson, se ovan.

1675-1697

Frälsebonde Mats Olofsson (ca 1631-x/7 1697) och Anna Tomasdotter (ca 1642-2/10 1734) Han är änkling i huset och hon är från Forsmark med föräldrarna byggmästaren Tomas Ersson Stockman och hustrun Anna.

De gifter sej 1675 och får 10 barn, varav 9 är kända, nämligen Erik (x/8 1676-12/8 1756) som tar över här, Karin (x/7 1677- 8/3 1746) se nedan, Brita (x/10 1678-) se nedan, Mats (x/10 1680-) se nedan, dotter nn (x/4 1682-) se nedan, Johan (x/4 1684-) se nedan, Nils (x/2 1687-) se nedan, Anna (x/3 1689-) se nedan och Lars (x/5 1691-) se nedan.

Mats dör 66 år gammal och sonen Erik tar över här.

Anna bor kvar, se nedan.

Dottern Karin (x /7 1677- 8/3 1746) gifter sej 1698 med drängen Anders Larsson i Göksnåre. Hon blir änka och gifter om sej 1724 med skattebonden och domaren Erik Månsson (18/5 1655-31/12 1740) från Kärven. Hon är då 46 och han 69 år gammal. Han har köpt Göksnåre nr 3 åt sin son och han dör där men Karin flyttar tillbaka till Olarsbo och dör där 68 år gammal.

Dottern Brita (x/10 1678-)

Sonen Mats (x/10 1680-)

Dottern nn (x/4 1682-)

Sonen Johan (x/4 1684-)

Sonen Nils (x/2 1687-)

Dottern Anna (x/3 1689-) gifter sej 1687 med båtsman Anders Ersson Sik (1665-) i Sikhjelma. De får Erik (x/7 1692-x/7 1693) som dör 1 år gammal.

Sonen Lars (x/5 1691-)

1700

Mats Olofssons änka Anna Tomasdotter (ca 1642-2/10 1734) står kvar som brukare innan sonen Erik tar över. Hon bor kvar även sen och och dör hela 92 år gammal. I dödsnotisen står:

” D. 13 Octob
Madts Olofs änckia ifrån Olarsbo hust. Anna Thomsdotter är född uti Forsmarks bruk af ärliga föräldrar. Fadren … Thomas Ersson Stockman, modren hust Anna. Med sin aflidne man har hon lefwat uti ägtenskap 24 år och under samma tid födt 10 barn. Enkia warit i 38 år. Blef död d. 2 Octob. Åldern 92 år.

1701-1723

Frälsebonde Erik Matsson (x/8 1676-12/8 1756) och Anna Persdotter (x/5 1680-9/1 1723) Han är son i huset och hon är från Hjälmunge med föräldrarna domaren Per Larsson (1644-15/4 1729) och Anna Nilsdotter (1646-27/4 1734) De gifter sej 1701 och får Anna (x/10 1702- före 1756) se nedan, Mats (2/12 1705-18/12 1790) som tar över här, Karin (x/6 1707-/11 1721) som dör 14 år gammal, Brita (x/10 1710-/9 1741) se nedan, Malin (x/12 1712-25/1 1778) se nedan, Kerstin Stina (x/1 1715-8/6 1784) se nedan och Erik (x/11 1719-30/10 1739) som dör knappt 20 år gammal.

Anna dör 1723, 42 år gammal och dödsnotisen anger:

”D. 20 Januarij begrofs hust Anna Persdott ifrån Olarsbo född utij jilmunge åhr 1680. Fad. Per Larsson, mod. hust. Anna Nilsdotter. Kunde läsa i bok. Anno 1701 gift med Er. Matsson i Olarsbo. Aflatt med honom 8 st barn. Blef siuk utij Wattusoten Anno 1722 och dödde uthi d. 9 Jan i 42 3/4 åhr gl.”

Notisen anger 8 barn, men bara 7 är kända.

I Eriks dödsnotis 1756 kan vi se att det var 3 söner och 5 döttrar. Det är alltså en son som saknas.

Erik gifter om sej.

Dottern Anna (x/10 1702-före 1756) dör före sin far, som mest 54 år gammal.

Sonen Mats (2/12 1705-18/12 1790) tar över här,

Dottern Brita (x/10 1710-/9 1741) dör som ogift piga knappt 31 år gammal.

Dottern Malin (x/12 1712-25/1 1778) gifter sej 1743 med Erik Matsson (8/10 1711-) i Rångsön. Läs om henne där.

Dottern Kerstin Stina (x/1 1715-8/6 1784) är 44 år gammal när hon gifter sej 1759 med den 24-årige Anders Olofsson (x/8 1735-22/3 1788) i Kullen. De får inga barn och hon dör 69 år gammal i Kullen. Anders gifter om sej med Anna Matsdotter (13/6 1740-10/5 1813) från Göksnåre nr 3 Läs om henne där.

1723-1742

Frälsebonde Erik Matsson (x/8 1676-12/8 1756) och Maria Ersdotter (x/11 1694-5/6 1766) Han är änkeman i huset och hon är från Göksnåre nr 5A med föräldrarna skattebonden Erik Larsson och Karin Matsdotter. Han är 57 och hon är 29 år gammal när de gifter sej 1723 och får Karin (x/6 1724-8/3 1804) se nedan, Lars (x/4 1726-) se nedan, Nils (x/1 1729-) se nedan, Johan (x/4 1731-) se nedan, Maria (x/1 1734-6/8 1739) som dör 5 år gammal och Olof (x/8 1736-) se nedan.

Erik dör 1756, 80 år gammal av bröstvärk och i dödsnotisen kan vi läsa:

”Olarsbo Aug 22.
Erick Matsson, f. ibm. d.13 Aug 1676. Föräldr. Mats Olofsson, h. Anna Tomsdr. fr. Forsmarck. Gifte sig 1sta gången åhr 1701 med h. Anna Pärsdr. fr. Hielmunge. Sammanlefde i 22 åhr. Haft tilhopa 8 st barn, 3 söner och 5 döttrar, 3 äro döda af döttrarna. Eft 3/4 åhrs enklingstånd gifte han sig 2ra gången d. 22 Sept 1723 med sin efterlåtna maka h. Maria Ericksdr ifrån Giöksnåre. Sammanlefat i 33 åhr. Haft tilhopa 6 st barn, 4 söner , 2 döttrar, 4 lef ännu. Dödde d. 12 Aug utaf bröstwärck cok mäst af ålder ty han 80 åhr gl.”

Här ser vi att 3 av de 5 döttrarna i första äktenskapet har avlidit före Erik.

Av de 6 födda barnen det andra äktenskapet är det 4 som lever vilket betyder 2 av de med okända livsöden.

Maria dör 10 år senare. I hennes dödsnotis kan läsas: Vid midsommartiden … åhr 1765 begynnade hon blifva siuklig. Den 1 Nov den påföljande blef hon alldeles sängliggande intill den 5 Juni …. då hon afsomnade 71 ½ åhr gammal.

Hans son Mats från första giftet tar över.

Dottern Karin (x/6 1724-8/3 1804) dör i Västlands bruk, nästan 80 år gammal

Sonen Lars (x/4 1726-) kan vara 1 av de 4 barn som lever 1756, i så fall 30 år gammal.

Sonen Nils (x/1 1729-) kan vara 1 av de 4 barn som lever 1756, i så fall 27 år gammal.

Sonen Johan (x/4 1731-) kan vara 1 av de 4 barn som lever 1756, i så fall 25 år gammal.

Sonen Olof (x/8 1736-) kan vara 1 av de 4 barn som lever 1756, i så fall 20 år gammal.

1743-1763

Frälsebonde Mats Ersson (2/12 1705-18/12 1790) och Malin Larsdotter (x/9 1707-9/4 1763) Han är son i huset och hon är född i Hjelmunge med föräldrarna Lars Jakobsson (1/11 1664-24/8 1745) och Karin Olofsdotter ( 2/4 1674-x/8 1737) De gifter sej 1738 och får Jan Erik (24/10 1739-) se nedan, Lars (29/1 1743-24/8 1783) se nedan, Mats (9/2 1745-16/6 1809) som tar över här, Johanna (25/3 1747-) se nedan och Catharina (x/9 1750-) se nedan.

År 1760 har Mats en skuld på 133 riksdaler till Leufstabruk. Samtidigt finns en skuld på hans avlidne far på 6 riksdaler.

I 1762 års arbetarlängd anges: ” gratialist gamla bonden Eric Andersson 87, Carin Andersdotter 78, Lena 30 med oäkta Caisa 1” De är från Magön och flyttar sen till Gällbo, Västland. Läs mer om dem under fastigheten Magön.

Malin dör 1763, 55 år gammal, av hetsig feber och dödsnotisen skriver:

”Olarsbo April 17 H. Malin Larsdr. F. Den 22 Sept. 1707 uti Hjelmunge. F. Lars Jacobsson m.h. Karin Olofsdr. ifrån Holn. Då hon war 31 åhr 14w gl. Blef hon gift den 26 Dec 1738 med sin aflidne man Mats Ericsson i Olarsbo. Med han hon sammanlefvat i 24 åhr 14w. och tilhopa fådt 3 söner och 2 döttrar som lefa. Hon kunnat läsa i bok. Har fördt et Christeligt lefverne. Den 26 Marti blef hon siuk i hetsig feber och blef död den 9 April 55 ½ åhr gl.”

Här kan vi notera att det står ”avlidna man” vilket inte stämmer. För ovanlighetens skull har inget av deras barn avlidit före en förälder.

Läs om deras barn under nästa generation.

Mats gifter om sej.

1764-1779

Frälsebonde Mats Ersson (2/12 1705-18/12 1790) och Maria Bertilsdotter (17/11 1723-8/2 1801) Han är änkling i huset och hon är från Hållen. De gifter sej 1764.

Mats dör 85 år gammal och i prästen skriver:

”Gl. Mats Ersson född Kyndelsmässan 1705. Ptes Eric Matsson och h. Anna Persdr. i Olarsbo. Gift 1738 med afl. Malin larsdr. Hade med henne 3 söner och 2 döttrar af hvilka 1 son … död. Nämde hustru dog för 28 år sedan. Gift 2dra gången 1 år därefter med efterlefvande Maria Bertilsdr. med hvilken inga arfvingar. Siukling och sängl. sedan .. Michaeli tid och dog d. 18 dennes, 85 år och 10 månader gl. af åld. bräckl.”

Här kan vi se att en av deras söner har dött sen Mats hustru dog, det är Lars, se nedan.

Övriga barn lever.

Maria dör 77 år gammal.

Hennes bouppteckning anger att hon inte har några bröstarvingar. Den totala behållningen var 382 riksdaler.

Sonen Mats (9/2 1745-16/6 1809) tar över.

Sonen Jan Erik (24/10 1739-efter 1790) lever och är 51 år gammal, år 1790.

Sonen Lars (29/1 1743-24/8 1783) bor kvar i Olarsbo och dör ogift 1783, 40 år gammal.

Dottern Johanna (25/3 1747-efter 1790) gifter sej 1769 med fiskaren Erik Persson Grönstrand (1742-) i Hästskär, Österlövsta. De får tvillingarna Per (30/8 1770-) och Greta (30/8 1770-) samt Magdalena (19/6 1774-) Hon lever och är 43 år gammal, år 1790.

Dottern Catharina (x/9 1750-16/12 1831) gifter sej 1776 med tolvman och riksdagsman Olof Persson (1/3 1750-25/1 1824) i Årböle. Läs om henne där.

1780-1805

Frälsebonde Mats Matsson (9/2 1745-16/6 1809) och Maja Matsdotter (22/10 1753-11/1 1835) Han är son i huset och hon är från Lönnö med föräldrarna Mats Larsson (1721-6/4 1796) och Margareta Persdotter (1727-23/4 1796) Hennes mormor är Karin Larsdotter (1688-8/1 1748) från Göksnåre nr 2, Norrgården. De gifter sej 1775 och får Mats (21/9 1776-26/7 1826) som tar över här, Magdalena (27/9 1778-30/5 1864 se nedan, Eric (24/3 1780-5/2 1832) se nedan, Greta (16/10 1782-11/1 1791) som dör 8 år gammal, Lars (18/2 1785-9/12 1858) se nedan , Maja (13/1 1787-13/3 1867) se nedan , Abraham (8/3 1789-27/9 1791) som dör 2 ½ år gammal, Caisa (15/10 1790-29/12 1790) som dör 2 månader gammal , Anna (12/9 1792-17/12 1829) se nedan och Abraham (6/6 1795-11/11 1795) som dör 5 månader gammal.

Sonen Mats tar över här och själva flyttar de till Lönnö. Mats dör där 1809, 64 år gammal, av rötfeber och Maja lever vidare ytterligare 25 år innan hon dör, 81 år gammal.

Dottern Magdalena (27/9 1778-30/5 1864) gifter sej 1810 med Mats Grundberg i Stångrund. Hon dör 86 år gammal i Hästskär, Österlövsta.

Sonen Eric (24/3 1780-5/2 1832) dör i Lönnö 51 år gammal.

Sonen Lars (18/2 1785-9/12 1858) gifter sej 1811 med Maria Ersdotter. De flyttar till Edsätra.

Dottern Maja (13/1 1787-13/3 1867) dör 80 år gammal i Ängskär.

Dottern Anna (12/9 1792-17/12 1829) gifter sej 1811 med Hans Karlsson i Lönnö. Hon dör 37 år gammal.

1806-1809

Frälsebonde Mats Matsson (21/9 1776-26/7 1826) och Stina Persdotter (20/4 1775-11/8 1839) Han är son i huset och hon är från Lönnö med föräldrarna Per Andersson (10/6 1738-21/10 1807) och Barbro Larsdotter (1735-10/6 1815) De har gift sej 1798 och fått Mats (10/8 1798-) se nedan, Abraham (14/1 1801-26/5 1856) se nedan och Maja Christina (22/5 1803-17/8 1803) som dog knappt 3 månader gammal. Om honom står det: Undergått spöstraff för stöld första resan. De flyttar till Gudinge och blir nybyggare. Mats drunknar knappt 50 år gammal i Gudinge.

Sonen Mats (10/8 1798-) flyttar till Västland 1813 bara 15 år gammal,

Sonen Abraham (14/1 1801-26/5 1856) tar namnet Löfman och gifter sej 1828 med Brita Friskman (1/4 1798-4/11 1821) Läs om dem under Båtsmanstorpet. Abraham dör 55 år gammal i Gudinge.

1810-1828

Frälsebonden Lars Ersson (10/1 1777-28/3 1847) och Caisa Larsdotter (7/12 1781-19/12 1846) Han är född i Griggebo med föräldrarna Erik Ersson (26/2 1746-21/11 1810) och Karin Bengtsdotter (14/11 1747-6/4 1810) Hon är född i Gunnarsbo med föräldrarna Lars Ersson (x/3 1733-17/3 1816) och Catharina Andersdotter (31/10 1755-11/8 1807) De får Lars Eric (30/1 1813-23/7 1885) se nedan.

Hans bouppteckning visar en vallack och ett får. Behållningen var 72 riksdaler varav 30 gick åt till begravningen.

Hennes far förre frälsebonden Lars Ersson bor också här tills han dör 82 år gammal.

De flyttar 1828 till torpet Bladäng där han sen anges som ”torparen i Bladäng”. 1835 blir sonen Lars-Eric frälsebonde i Göksnåre nr 3 efter att koleran dödade många där. Lars och Caisa bor också där till sin död.

1867 flyttar Lars Eric med familj vidare till Kuggböle. Läs mer om dem i berättelserna om Bladäng, Göksnåre nr 3 och Kuggböle.

1829-1833

Frälsebonden Olof Olsson Forsman (21/11 1803-27/12 1883) och Maria Andersdotter (6/10 1803-8/11 1876) Han är från Vedlösa med föräldrarna Olof Olofsson (26/11 1776-21/4 1854) och Maria Ersdotter (9/3 1774-14/3 1852) Hon är från Stenmo. De har fått Olof (2/2 1827-28/11 1886) i Slada se nedan. De har gift sej 1825 och får sen Anders Peter (22/3 1831-6/1 1915) läs om honom under Personer. De flyttar till Valö 1833. Han blir 1834 först båtsmannen Forsman Lätt i Frebbenbo-Gunnarsbo rote, Forsmark. Han får avsked 1842 och blir då statkarl, bruksarbetare i Stenhusroten, Forsmark.

Maria dör 1876, 73 år gammal och Olof dör 7 år senare 80 år gammal.

Sonen Olof (2/2 1827-28/11 1886) flyttar till Hållnäs 1844. Han kommer tillbaka till föräldrarna i Forsmark och de flyttar tillsammans till Storskär. Han gifter sej 1854 med Greta Stina Larsdotter (12/5 1833-) i Simundö, Börstil. De får Jan Peter (8/10 1855-Anders (1/3 1859-), Maria Sofia (30/4 1863-) (som får oäkta Johan Edward (9/7 1886-)), Gustaf (20/7 1866-), Anna Greta (22/9 1870-30/9 1870) som dör 8 dagar gammal utan angiven orsak och Adolf (4/5 1872-10/3 1875) som dör knappt 3 år gammal av sharlakansfeber. Olof dör 63 år gammal av glottisödem (svullnad i struphuvudet som kan leda till kvävning) Blir det för trångt så kvävs man.

1833-1846

Frälsebonden Lars Larsson Hålldin (23/3 1784-31/10 1860) och Anna Pehrsdotter (16/10 1791-11/4 1857) Han är son till Lars Johansson och Margareta Markusdotter i Göksnåre nr 3A och hon är från Risön, Österleufsta med föräldrarna Per Jansson (1758-) och Anna Malmsten (1768-) De flyttar in från Stånggrund 1833 där han var bruksarbetare. Han har Anders (8/5 1811-1/8 1893), från sitt förra äktenskap, se nedan. De har fått Jan (5/5 1816-21/11 1852) som tar över här, Lars Eric (20/3 1819-17/3 1887) se nedan, Carl Petter (13/12 1826-8/7 1898) se nedan, Anna Maria (18/5 1830-20/8 1867) se nedan.

Sonen Jan tar över här.

Föräldrarna i huset bor kvar länge än, modern Anna dör 1857, 65 år gammal och fadern Lars dör 1860, 76 år gammal. Annas bouppteckning visar en behållning på 140 riksdaler varav 1 ko och 3 tackor med lamm värderades till 25 riksdaler. Hon hade inga skulder.

Hans son Anders (8/5 1811-1/8 1893) gifter sej 1833 med Anna Maria Ersdotter (22/9 1811-19/7 1898) och blir bonde i Malen. Han dör 1893, 82 år gammal, och hon dör 1898, 86 år gammal, båda i Malen.

Sonen Lars Erik Hålldin (20/3 1819-17/3 1887) blir senare frälsebonde i Göksnåre nr 6. Läs mer om honom där.

Sonen Carl Petter (13/12 1826-8/7 1898) flyttar till Stenmo som dräng 1846. 1948 flyttar han till Malen och till Juvarsbo, Valö 1852 som dräng. 1853 flyttar han vidare till Bohl. 1856 anges både i husförhörsboken och i utflyttningslängden att han flyttar till Börstil. Där finns han inte upptagen i böckerna. Han gifter sej 1879 med Maria Ulrika Olsdotter (18/5 1830-10/10 1914) från Alunda och blir snickare. Han dör 1898, 71 år gammal, i Tomta, Norrskedika.

Dottern Anna Maria (18/5 1830-20/8 1867) flyttar till Malen 1846 som piga. 1853 flyttar hon till Magön och 1855 till Lilla Rångsö, Forsmark. Hon flyttar 1858 till Skällerö,Valö, 1859 till Sund, Börstil och 1861 till Kaverö, Börstil. 1862 flyttar hon till Öregrund som piga åt en garvare i en månad. Sen flyttar hon till Kaverö, Börstil igen och 1863 tillbaka till Lill-Rångsen, Forsmark. Hon flyttar till Vedlösa nr 1 1864 och gifter sej med änklingen och frälsebonden Anders Andersson (19/6 1821-2/5 1909) och blir bondhustru. Hon dör 1867, 37 år gammal, utan angiven orsak och han dör 1909, 87 år gammal.

1847-1852

Frälsebonden Jan Larsson (5/5 1816-21/11 1852) och Anna Caisa Ersdotter (4/12 1810-31/3 1907) Han är son i huset och hon är dotter till nybyggaren och backstugemannen Erik Mattsson och Britta Stina Jansdotter i Göksnåre 7:12. Kajsa flyttade 1826 till Göksnåre nr 3 som piga. 1827 flyttade hon till Göksnåre nr 6 och blev piga åt sina farföräldrar, 1828 flyttade hon till Göksnåre nr 5 och 1834 flyttade hon till hit till Olarsbo

De får Johan Erik (10/10 1836-13/2 1917) se nästa generation och under Personer, Anna Stina (29/2 1840-12/7 1923) som senare tar över här och Maria Margaretha (12/4 1846-7/4 1929) läs om henne och hennes barn under Personer.

Jan dör 1852, 36 år gammal, av lungsot. Anna Caisa gifter om sej.

1852-1861

Frälsebonden Jan Olof Jansson (22/7 1822-31/8 1861) och Anna Caisa Ersdotter (4/12 1810-31/3 1907) Han är från Magön och hon är änka i huset. De får tillsammans Carl Fredrik (22/11 1855-28/4 1856) som dör 5 månader gammal av okänd barnsjukdom.

Hennes son Jan Erik (10/10 1836-13/2 1917) gifter sej med Brita Stina Hållinder (4/3 1829-9/4 1901) som är dotter i skogvaktartorpet i Göksnåre. De får Anna Matilda (7/10 1858-23/9 1931), Margareta Christina (28/8 1860-20/10 1930) och bor här som inhyses. Se Jan Eriks och Brita Stinas vidare öden i deras egen berättelse under Personer.

Jan Olof dör 1861, 39 år gammal av förblödning och Anna Caisas dotter från första giftet tar över. Jan Olofs bouppteckning visar bla ganska mycket smedjeredskap. Han hade 5 hästar, 8 kor, kalvar och oxar, 4 tackor med lamm och 2 grisar till ett sammanlagt värde av 301 riksdaler. De har även ett tröskverk värt 40 riksdaler. Den totala behållningen var 683 riksdaler men det fanns dessutom en hel del skulder:

Till herr prosten JG Söderbaum för likstol                                  5 rd

Till nämndeman Hålldin i Malens omyndiga barn               116 rd

Till gästgivaren Per Ersson i Håkansbo                                 102 rd

Till Carl Eric Årman i Kallnäs                                                      62 rd

Till Anders Kastberg i Skälsjön                                                  62 rd

Till Hubinette i Forsmarks bruk                                                  79 rd

Till BA Sjögren i Kvarnbo                                                              17 rd

Till styvson Jan Eric jansson                                                       15 rd

Till mågen A Persson i gården                                                   80 rd

Till handlaren Herr JE Henning i Leufsta bruk                        40 rd

Till fd traktören, Herr G Guildaume i Stockholm                    100 rd

Till skräddaren JP Westergren i Kullen                                    27 rd

Till P Årmans änka i Årböle                                                            6 rd

Till Hollinders änka i Rossholm                                                   5 rd

Till Eric Gustav Jansson i Magön                                               20 rd

Till Eric persson i Kuggböle                                                          9 rd

Till handlaren, Herr P Winge i Konradslund                               8 rd

Till auktionsförrättaren A Wahlund i Sillbo                                20 rd

Oberäknad ränta på reversen                                                     10 rd

Till sockenmagasinet 5 tunnor råg och 3 tunnor korn         120 rd

Till Anders Persson i gården för diverse                                     6 rd

Till Anders Petter Jansson i Magön 1 tunna råg                     16 rd

Till A Hendriksson i Hållen                                                          70 rd

Till handlaren L Holm i Borås                                                     26 rd

Till handlaren JM Brandt i Borås                                                14 rd

Till Anders Ersson i Gudinge för strömming                           12 rd

Till nn Larsson i Börstil                                                                50 rd

Till Wahlgrens änka i Bladäng                                                      2 rd

Till gravölet                                                                                        7 rd

Fattigprocenten av inventariesumman                                        1 rd

Således hade han skulder på sammanlagt 1113 riksdaler dvs 163 % av tillgångarna.

Anna Caisa själv dör först 1907, hela 96 år gammal.

1862-1868

Frälsebonden Anders Persson Wahlgren (1/2 1830-10/3 1868) och Anna Stina Jansdotter (29/2 1840-12/7 1923) Hon är dotter i huset och han är från Bladäng. De har gift sej 1860 och får här Maria Margareta (5/2 1863-1/6 1928) och Anders Petter (12/10 1865-23/3 1956) Läs om deras liv innan de kom hit under Personer. Hennes bror Jan Erik med familj bor kvar här som inhyses till 1863 när de flyttar till Vavd. När Anders dör 1868, 38 år gammal, utan angiven orsak, håller Leufsta bruk auktion på pantförskriven lösegendom. En del av deras skuld till bruket regleras på detta sätt.

I bouppteckningen kan vi läsa följande:

Barnens rätt tillses av bonden Jan Olsson i Årböle.

Han har tillgångar för sammanlagt 157,25 kr med bland annat:

1 mindre vagn 15 kr

1 vävstol 5 kr

1 tröskverk 50 kr

Han hade skulder enligt följande:

J.P. Wallner i Kullen enligt räkning                                                 7.-

Carl Westergren i Kullen enligt revers                                           22.-

Handlanden P.A. Sundgren i Konradslund enligt räkning         40.-

Drängen P.A. Satts i Göksnåre för innestående lön                   12.-

Carl Settergren i Årböle för 2 fot råg                                               9.-

Thias Wahlund för lånta pengar till begravningen                       8.-

Dito för bouppteckningens upprättande                                        1,50

Pigan Lena Maja Lyman för innestående lön                               18.50

Guldsmed Fr. Skoglund i Åkerby                                                     5.-

Handlanden J. E. Henning i Leufsta bruk                                     16.25

Dito A. Hasselqvist i Film                                                                  18.-

Summa skulder                                                                                  157.25

Personförklaringar:

J.P. Wallner i Kullen är torparen Eric Petter Wallner (26/7 1805-25/5 1871)

Carl Westergren i Kullen är torparen Carl Petter Westergren (17/9 1831-25/3 1871)

Handlanden P A. Sundgren i Konradslund är Per Adolf Sundgren (13/3 1834-11/7 1872)

Drängen P.A. Satts i Göksnåre är Per Alfred Satts (22/10 1849-15/9 1928)

Carl Settergren i Årböle är skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

Thias Wahlund är ??

Pigan Lena Maja Lyman är Maja Lena Nyman (9/12 1848-30/12 1931) från Stensängen.

Guldsmed Fr. Skoglund i Åkerby är guld- och silverarbetaren Fredric Skoglund (7/4 1837-15/1 1915)

Handlanden J. E. Henning i Leufsta bruk är traktören och handlanden på värdshuset Johan Eric Henning (22/2 1824-9/10 1872)

Dito A. Hasselqvist i Film är handlanden Andreas Hasselqvist (22/12 1841-26/12 1898)

Varför hans tillgångar är exakt lika stora som skulderna är oklart.

Anna Stina och barnen flyttar till Årböle.

Dottern Maria Margareta (5/2 1863-1/6 1928) gifter sej med Johan August Söderström (2/8 1836-22/5 1890) Hon dör i Lövstabruk 65 år gammal.

Sonen Anders Petter (12/10 1865-23/3 1956) gifter sej år 1900 med Maria Kristina Jonsson (3/3 1867-20/5 1941) från Valö. Han dör 90 år gammal, i Kullen.

1868-1869

Frälsebonden Carl Carlsson (10/9 1815-18/4 1869) och Maja Stina Olsdotter (15/2 1815-14/7 1871) Han är från Kuggböle och han hon är från Lilla Rångsön, Forsmark med föräldrarna kolarsonen Olof Andersson (13/9 1783-) och Stina Krus (20/8 1784-) De har gift sej 1840 och flyttar in från Årböle. De har barnen Carl (22/2 1842-17/4 1911) som tar över här, Maria (23/1 1846-26/4 1918) se nedan efter år 1871, Kristina (27/7 1849-12/1 1896) se nedan, Andreas (15/3 1851-25/12 1872) som dör 21 år gammal, utan angiven orsak. Anna Caisa (8/5 1854-14/8 1938) läs om henne under Personer. Hans far Carl Persson Nyberg (20/2 1786-22/1 1869) flyttar också hit men dör i januari 1869, 82 år gammal. Carl dör drygt 2 månader senare, 53 år gammal, utan angiven orsak.

I hans bouppteckning kan vi läsa att han efterlämnade änkan och 5 barn nämligen sönerna Carl född 1842 omyndig och Andreas född d 15/3 1851, döttrarna Maria född d 23/1 1846, Christina född d 27/7 1849 och Anna Catharina född d 8/5 1854. De första fyra är omyndiga och deras rätt bevakas av bruksarbetaren Gustaf Lundin, Lilla Rångsön, Forsmarks socken. Alla ovannämnda var närvarande . Boet innehöll bla:

Koppar: Kittlar, kaffepanna, krukor mm             46,50

Mässing: Ljusstakar och mortel                            4,00

Tenn: Brandspruta, dricksstop mm                      3,00

Järn- och blecksaker: Grytor, pannor,

våffeljärn, pannringar mm:                                   12,75

Glas och Porslin: Flaskor, karaffer, vinglas,

4 par gaffelkoppar, tallrikar mm                            7,35

Möbler: 3 skåp, 2 skänk, 2 dragkistor,

6 bord, 8 karmstolar, 3 dragsängar,

2 soffor mm                                                             71,-

Sängkläder: 7 kuddar, 3 bolster, 1 sängtäcke,

3 skinnfällar mm                                                      27,75

Gångkläder: 1 svart väst med böxer (5 kr), 1 brun

bonjour (8) kr, 2 vadmalsrockar med böxer och väst

(18 kr), 2 pälsar med svarta respektive vita

skinn (15 kr), 10 skjortor (10 kr), 2 par stövlar

(6,50), mm                                                                 78,75

Kör- och Åkerredskap: Kälkar, slädar, värk-

vagnar, kärror, kolryssar mm                                 122,25

Laggkärl: 4 drickstunnor, 3 kar mm                        15,50

Kreatur: 1 sto Brunan (50 kr), 1 sto Svartan

(20 kr), 1 sto Fjudran (40 kr), 1 ko Sundgås

(30kr), 1 ko Molik (26 kr), 1 ko Stälsa (30 kr)

1 ko Wandra (25 kr), 1 ko Lilja 20 kr),

3 kalvar (15 kr), 3 får (39 kr)                                 295,-

Diverse: Bordsdukar, speglar, väggur, hand-

kvarn, slipstenar, hyvelbänk, skyfflar, grepar,

verktyg, 24 slåthar, vävstolar, smeds-

verktyg, fönstergardiner, rullgardiner,

spinnrock mm                                                          85,05

Summa                                                                    768,90

Sterbhusets skulder

Till Dahlfors änka i Nyböle                                   30,-

Till Gustaf Lund i Lillrångsen                               10,-

Till Anders P. Bergström i Lillrångsen                  5,-

Till Jan S. Henriksson i Skaten                             5,-

Till handl. Hr Aspelin i Conradslund                   12,-

Till handl. Hr JE Henning i Leufsta Bruk              9,-

Till Henrik Jansson i Skaten                                  3,75

Till J Satts whid Stora Rångsön                            3,25

Till Hållnäs Sn Magazinet 17,1.20 t Råg              53,-

Till Leufsta Bruks Contoir                                    66,63

Till son Carl                                                            30,-

Boupptecknings och värderingsmän                   2,50

Summa skulder                                                   230,13

Boets behållning                                                  538,77

Summa                                                                    768,90

Att uppteckningen är riktig intygar änkan Maja Stina Olsdotter med sitt bomärke.

Även sonen Carl Carlsson intygar detta med sitt bomärke.

Gustaf Lund intygar detta på de omyndigas vägnar med sitt bomärke

Närvarande boupptecknings och värderingsman fd nämndemannen i Årböle jan Olsson skriver under med sin namnteckning

Att avskriften är likalydande med orginalet intygar Emma Wahlund med sin namnteckning

Förklaringar:

– Gaffelkopp, oklart

– Dragkista är en sorts byrå. En dragkista består av två separata kistor med lådor i stället för lock. På kortsidorna fanns handtag så varje del kunde bäras.

– Bonjour är en formell herrjacka

– Slåthar, oklart

– Dahlfors änka i Nyböle är Catharina Hansdotter (7/2 1787-5/1 1882)

– Gustaf Lund i Lillrångsen är bruksarbetaren Gustaf Lund (23/4 1825-23/9 1878)

– Anders P. Bergström i Lillrångsen är bruksarbetaren Anders Petter Bergström (11/10 1821-5/11 1876)

– Jan P. Henriksson i Skaten är Jan Peter Henriksson (23/10 1800-16/7 1882)

– handl. Hr Aspelin är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

-handl. Hr JE Henning är Johan Eric Henning (22/2 1824-9/10 1872)

– Henrik Jansson i Skaten är Henric Jansson (9/8 1828-29/2 1884)

– J Satts whid Stora Rångsön är skattebonden Jan Jacob Satts (15/8 1821-18/12 1908)

– Hållnäs Sn Magazinet 17,1. 20t Råg. Oklart, möjligen 17 och lite mer tunnor råg.

– Leufsta Bruks Contoir är kontot på bruket

– son Carl är Carl Carlsson (22/2 1842-17/4 1911) se även nedan.

Dottern Kristina (27/7 1849-12/1 1896) flyttar 1871 till Stenmo som piga. Hon flyttar 1873 till Nyböle. 1875 flyttar hon tillbaka hem till Olarsbo. 1876 gifter hon sej med bruksarbetaren Carl Gustaf Jansson (24/3 1853-11/4 1916) och flyttar till Björnbo, Forsmark. De får Karl Oscar (14/10 1878-21/12 1955), Johan Edvard (24/2 1883-24/2 1956) och Adolf Wilhelm (17/3 1889-30/11 1974). Kristina dör 1896, 46 år gammal, av magkräfta.

1869-1871

Carl Carlssons änka Maja Stina Olsdotter (15/2 1815-14/7 1871) Hon står som ägare här men hennes äldste son Carl som är 27 år och ogift brukar gården. När hon dör 55 år gammal av andtäppa, tar han över.

1871-1911

Frälsebonden Carl Carlsson (22/2 1842-17/4 1911) och Lovisa Matilda Andersdotter (5/3 1845-16/2 1922) Han är son i huset och hon är från Ängskär med föräldrarna frälsebonden Anders Jansson (4/3 1807-14/1 1870) och Anna Lena Sandin (22/9 1808-5/4 1899) Hans syskon bor kvar här med honom. Hon flyttar hit 1872 från Ängskär och de gifter sej. De får Carl Bernhard (10/12 1875-28/6 1880) som dör 4 år gammal av bröstsjukdom och Carl (20/5 1881-17/5 1930) som tar över här.

Hans syster Maria (23/1 1846-26/4 1918) bor här hos dem, hon anges som sinnessjuk.

Sonen Carl (20/5 1881-17/5 1930) gifter sej 1902 med Hilma Maria Årman (13/1 1878-29/10 1944) som varit piga här i två år. När hans far dör 1911, 69 år gammal, tar han över. Lovisa Matilda dör 1922, 76 år gammal.

1911-1929

Hemmansbrukare Carl Carlsson (20/5 1881-17/5 1930) och Hilma Maria Årman (13/1 1878-29/10 1944) De tar över när hans far dör. De har gift sej 1902 och fått Carl Helmer (1/4 1905-28/12 1969) tidigare. Se om honom nedan. Nu får de Carl Gunnar (17/3 1909-25/1 2000) se nedan, Elin Maria (27/7 1910-15/1 2008) se nedan och Nanny Lovisa (25/8 1915-1/5 1932) som dör 16 år gammal. Hans syster bor kvar här till sin död. Hans mor bor också kvar här.

När hennes far i Årböle nr 2, (2:5) dör 1929 flyttar de dit med de övriga barnen och tar över det hemmanet. Läs vidare om dem där.

Sonen Carl Helmer (1/4 1905-28/12 1969) flyttar 1923 till Gävle, Norra Villakvarteret vret 76,77 Lövudden och får jobb som skrädderiarbetare. Han flyttar till kvarter VII, 1938. Han gifter sej med Ellen Ingeborg Söderström (9/9 1903-15/12 1961) Han dör 1969 och är begravd på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sin hustru.

Sonen Carl Gunnar (17/3 1909-25/1 2000) gifter sej inte och dör år 2000 i Årböle, 90 år gammal.

Dottern Elin Maria (27/7 1910-15/1 2008) gifter sej med Konrad Alvar Andersson (2/10 1910-26/7 1980) från Österlövsta. Hon dör 2008, 97 år gammal, i Karlholmsbruk.

1930-1964

Hemmansbrukare Gideon Andersson (26/8 1885-14/11 1964) och Elna Ingeborg Hägerström (7/2 1900-3/12 1971) Han är från Vavdstorpen med föräldrarna torparen Anders Erik Jansson (18/7 1852-2/2 1930) och Catharina Lovisa Lundberg (25/11 1851-8/1 1887) Hon är född i Vavd med föräldrarna handlanden och skogsarbetaren Karl Gustaf Wilhelm Hägerström (4/6 1869-2/1 1922) från Österlövsta och Ida Amalia Pettersson (25/5 1870-30/5 1939) från Dingtuna. Hon är syster med Ebba Hägerström i Stenmo (1942-1978) De har gift sej 1920 och fått barnen Clary Viola (12/9 1920-) se nedan, Ragna Linnea (22/9 1922-16/1 2015) se nedan och Sven Bruno Vitalis (30/1 1929-16/12 1985) som tar över här. Här får de Rolf Åke (17/1 1933-29/12 2005) se nedan och Stig Folke (26/7 1936-17/10 1994) se nedan.

Bröderna Rolf och Stig tar sej efternamnet Olarsbo 1959.

I 1930 års folkräkning redovisas att Gideon har en inkomst på 1400 kr /år och en förmögenhet på 2 000 kr. Båda han och hans hustru Elna Ingeborg har 3 års skolgång. Gideon benämns arrendator och skogsarbetare.

De köper hemmanet av Gimo-Österby bruk AB 1936.

Bild och text nedan kommer från Sveriges Bebyggelse, Uppland, D2, 1949.

Bild 3. Olarsbo 1 2, I 5, Lövstabruk: 18 ha, 6 åker, 12 skog m. m. Tax. 6.000 (5.400. 600).

Förvärvad 1932.

Trä, omkr. 1850, 2 rum, 1 kök, ver. Omb. o. mod. 1935. El. Ekonomibyggn., trä, 1941, för 2 hästar o. 10 nötkr.

Lantbr. Gideon o. Ingeborg Andersson. Barn: Clarry, Ragna, Bruno, Rolf, Stig.

Dottern Clary Viola (12/9 1920-) gifter sej 1949 med Gustav Sivert Gustavsson (27/5 1919-27/2 2003) från Malen. De bosätter sej i Malen där de får Dick Sivert (28/8 1950-) och Clary Anita (16/1 1952-) Hennes man Gustav Sivert dör 2003, 83 år gammal.

Dottern Ragna Linnea (22/9 1922-16/1 2015) gifter sej 1946 med Erik Folke Olsson (14/7 1922-23/1 2017) från Österlövsta. De flyttar till Älvkarleby samma år. Hon dör 2015, 92 år gammal och han dör 2017, 94 år gammal, båda på Vallongatan i Gävle.

Sonen Sven Bruno Vitalis (30/1 1929-16/12 1985) flyttar till Vendel som butiksbiträde 1948. Han kommer tillbaka hit och flyttar 1952 till Skutskär. Han förblir ogift till sin död, 1985, 56 år gammal, i Skutskär.

Sonen Stig Folke (26/7 1936-17/10 1994) gifter sej 1964 med nn () De får Annelie (1964-) Han dör 1994, 58 år gammal, i Bälinge.

1964-2005

Hemmansägare och skogsarbetare Rolf Åke Olarsbo (17/1 1933-29/12 2005) och MaryAnn Axinia Kron (23/3 1939-27/12 2016) Han är son i huset och hon är född i Engelbrekts församling i Stockholm med föräldrarna Per Hilding Vilhelm Krohn (29/12 1908-16/8 1988) från Holmestad, Götene och Mary Elisabet Pettersson (6/9 1914-8/8 2009) från Uppsala. Hon flyttar in från Österlövsta 1965 och de gifter sej och de gifter sej. Han brukar först dödsboet men tar sen över. Rolf dör 2005, 72 år gammal. MaryAnn dör 2016, 77 år gammal.

2006-

Anneli Olarsbo (f.1964) Hon är dotter till Stig Folke Olarsbo.