Olarsbo nr 1, frälsehemman.

 

1/8 mantal         Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Olarsbo 1:1         Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

År 1624 omnämns Olarsbo i skrift. Det var då ett av Hållnäs sju kyrkohemman.

Efter 1780 års skogsdelning omfattade hemmanet 121,5 hektar.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 16,77 ha.

Friköpt 1936.

Till hemmanet fanns torpet Bladäng under 1800-talet, se separat sida.

 

1614-1629

Jöns Larsson omnämns som ägare i Älvsborgs lösen 1614, Upplands handlingar 1615-1623 och jordeböcker fram till 1655 (se dock nedan om försäljningen) Gården benämns Olandsboda/Olarsboda i boskapslängder som var underlag för beskattningen.

1641-1646

Olof Jönsson. Han är troligen son i huset och anges i räkenskapsböckerna i Leufsta bruksarkiv.

1646

Gården köps av De Geer och blir ett frälsehemman. Troligen får den tidigare ägaren Olof Jönsson, gå från gården och De Geer ger brukandet till en ny bonde.

1649

Frälsebonden Steffen Bertilsson benämns i räkenskapsböckerna för Ollenzboo.

1653

Erich Bertilsson. Han är troligen bror i huset och anges i räkenskapsböckerna för Olansbo.

1667

Johan/Hans Eriksson. Han får Anna (x/11 1664-) och Kerstin (x/11 1666-) Han är troligen son i huset och anges i räkenskapsböckerna för Olarsbo. En Per Matsson i Olarsbo får sonen Olof (x/1 1669-)

(16xx)-(-1675)

Mats Olofsson (ca 1631-x/7 1697) och Karin (-x/7 1675) Det är oklart vilka de är. När Karin dör gifter han om sej.

1676-1697

Mats Olofsson (ca 1631-/7 1697) och Anna Tomasdotter (ca 1642-2/10 1734) Han är änkling i huset och hon är från Valö. De gifter sej 1675 och får 10 barn, varav 9 är kända, nämligen Erik (/8 1676-12/8 1756), Karin (/7 1677- 8/3 1746), Brita (/10 1678-), Mats (/10 1680-), dotter NN (/4 1682-), Johan (/4 1684-), Nils (/2 1687-), Anna (/3 1689-) och Lars (/5 1691-) Annas far Tomas Ersson Mockman var byggmästare i Forsmark. Dottern Karin gifter sej med Erik Månsson i Göksnåre nr 3. Sonen Erik tar över här. En Per Eriksson har en son Bengt (x/11 1683-x/2 1694) som dör 1694.

1700

Mats Olofssons änka Anna Tomasdotter (ca 1642-2/10 1734)

1709-1723

Erik Matsson (/8 1676-12/8 1756) och Anna Persdotter (/5 1680-9/1 1723) Han är son i huset och hon är från Hjälmunge. De gifter sej 1701 och får 8 barn, varav 7 är kända, nämligen Anna (/10 1702-), Mats (2/12 1705-18/12 1790), Karin (/6 1707-/11 1721), Brita (/10 1710-/9 1741) som dör som ogift piga, Malin (/12 1712-25/1 1778) som gifte sej i Rångsön, Kerstin Stina (/1 1715-8/6 1784) som gifte sej i Kullen, Erik (/11 1719-30/10 1739) När hon dör gifter han om sej.

1723-1742

Erik Matsson (/8 1676-12/8 1756) och Maria Ersdotter (/11 1694-5/6 1766) Han är änkeman i huset och hon är från Göksnåre med föräldrarna skattebonden Erik Larsson och Karin Matsdotter. De gifter sej 1723 och får 6 barn nämligen Karin (/6 1724-), Lars (/4 1726-), Nils (/1 1729-), Johan (/4 1731-), Maria (/1 1734-6/8 1739), Olof (/8 1736-) Hans son Mats från första giftet tar över.

1743-1779

Mats Ersson (2/12 1705-18/12 1790) och Malin Larsdotter (/9 1707-9/4 1763) Han är son i huset och hon är född i Hjelmunge. De får Jan Erik (24/10 1739-), Lars (29/1 1743-före 1782), Mats (9/2 1745-16/6 1809), Johanna (25/3 1747-) och nn (9/9 1750-) När hon dör gifter han om sej med Maria (17/11 1723-) Sonen Mats tar över.

1780-1805

Mats Matsson (9/2 1745-16/6 1809) och Maja Matsdotter (22/10 1753-11/1 1835) Han är son i huset och hon är från Lönnö. De gifter sej 1775 och får Mats (21/9 1776-26/7 1826), Magdalena (1778-), Eric (1780-1832), Greta (1782-1791), Lars (18/2 1785-1858), Maja (1787-1867), Abraham (1789-1791), Caisa (1790-1790), Anna (1792-1829) och Abraham (1795-1795) Sonen Mats tar över här och själva flyttar de till Lönnö.

1806-1809

Mats Matsson (21/9 1776-26/7 1826) och Stina Persdotter (20/4 1775-) Han är son i huset och hon är från Lönnö där de också bott. De har gift sej 1798 och fått Mats (10/8 1798-), Abraham (14/1 1801-) och Maja Christina (22/5 1803-17/8 1803) Om honom står det (inte helt säker): Undergått spöstraff för stöld första resan. De flyttar till Barknåre och blir nybyggare. När han dör bor han i Gudinge.

1810-1828

Frälsebonden Lars Ersson (1777-28/3 1847) och Caisa Larsdotter (1781-19/12 1846) De är troligen inte från Hållnäs. De får Lars Eric (30/1 1813-) De flyttar 1828 till torpet Bladäng där han sen anges som ”torparen i Bladäng”. 1835 blir sonen Lars-Eric frälsebonde i Göksnåre nr 3 efter att koleran dödade många där. Lars och Caisa bor också där till sin död. 1867 flyttar han med familj vidare till Kuggböle.

1829-1833

Frälsebonden Olof Olsson (21/11 1803-) och Maria Andersdotter (6/10 1803-) Han är från Vedlösa och hon är från Stenmo. De har fått Olof (2/2 1823-) och gifter sej 1825 och får sen Anders Peter (22/3 1831-) De flyttar till Valö 1833.

1833-1846

Frälsebonden Lars Larsson Hålldin (23/3 1784-) och Anna Pehrsdotter (1791-) Han är son till Lars Johansson och Margareta Markusdotter i Göksnåre nr 3 och hon är från Österleufsta. De flyttar in från Stånggrund 1833 där han var bruksarbetare. De har fått Jan (5/5 1816-21/11 1852), Lars Eric (20/3 1819-), Carl Petter (13/12 1826-), Anna Maria (18/5 1830-) Sonen Lars Erik Hålldin blir senare frälsebonde i Göksnåre nr 6. Sonen Jan tar över här.

1847-1852

Frälsebonden Jan Larsson (5/5 1816-21/11 1852) och Anna Caisa Ersdotter (4/12 1810-) Han är son i huset och hon är dotter till nybyggaren och backstugemannen Erik Mattsson och Britta Stina Jansdotter i Göksnåre 7:12. De får Jan Erik Jansson (10/10 1836-), Anna Stina (29/2 1840-) och Maria Margaretha (12/4 1846-) När han dör gifter hon om sej.

1852-1861

Frälsebonden Jan Olof Jansson (21/7 1822-1/9 1861) och Anna Caisa Ersdotter (4/12 1810-) Han är från Magön och hon är änka i huset. De får tillsammans Carl Fredrik (22/11 1855-) Sonen Jan Erik gifter sej med Brita Stina Hällinder (4/3 1829-) De få Anna Matilda (7/10 1858-), Margareta Christina (28/8 1860-) och bor här som inhyses. När Jan Olof dör tar hennes dotter från första giftet över.

1862-1868

Frälsebonden Anders Persson Wahlgren (1/2 1830-10/3 1868) och Anna Stina Jansdotter (29/2 1840-) Hon är dotter i huset och han är från Bladäng. De gifter sej 1860 och får Maria Margareta (5/2 1863-), Anders Petter (12/10 1865-) Hennes bror Jan Erik gifter med familj bor kvar här som inhyses till 1863 när de flyttar till Vavd. När Anders dör 1868 håller Leufsta bruk auktion på pantförskriven lösegendom. En del av deras skuld till bruket regleras på detta sätt. Anna Stina och barnen flyttar till Årböle.

1868-1869

Frälsebonden Carl Carlsson (10/9 1815-18/4 1869) och Maja Stina Olsdotter (15/3 1815-) Han är från Kuggböle och han hon är från Lilla Rångsön, Forsmark. De har gift sej 1840 och flyttar in från Årböle. De har barnen Carl (22/2 1842-), Maria (23/1 1846-26/4 1918), Kristina (27/7 1849-Andreas (15/3 1851-), Anna Caisa (8/5 1854-) Hans far Carl Persson Nyberg (20/2 1786-22/1 1869) flyttar också hit. Carl dör efter bara ett år här.

1869-1871

Carl Carlsson änka Maja Stina Olsdotter (15/3 1815-4/2 1871) Hon står som ägare här men hennes äldste son Carl som är 27 år och ogift brukar gården. När hon dör tar han över.

1871-1911

Frälsebonden Carl Carlsson (22/2 1842-17/4 1911) och Lovisa Matilda Andersdotter (5/3 1845-1922) Han är son i huset och hon är från Ängskär. Hans syskon bor kvar här med honom. Hon flyttar hit 1872 från Ängskär och de gifter sej. De får Carl Bernhard (10/12 1875-28/6 1880), Carl (20/5 1881-) Hans syster Maria (23/1 1846-26/4 1918) bor här hos dem, hon anges som sinnessjuk. Sonen Carl (20/5 1881-) gifter sej 1902 med Hilma Maria Årman (13/1 1878-) som varit piga här i två år. De får Carl Helmer (1/4 1905-) och tar sen över här.

1911-1929

Hemmansbrukare Carl Carlsson (20/5 1881-) och Hilma Maria Årman (13/1 1878-) De tar över när hans far dör. De har gift sej och fått ett barn tidigare. Nu får de Carl Gunnar (17/3 1909-), Elin Maria (27/7 1910-) och Nanny Lovisa (25/8 1915-) Hans syster bor kvar här till sin död. Hans mor bor också kvar här. När hennes far i Årböle dör 1929 flyttar de dit och tar över det hemmanet.

1930-1935

Hemmansbrukare Gideon Andersson (26/8 1885-14/11 1964) och Elna Ingeborg Hägerström (7/2 1900-3/12 1971) De är båda från Vavd men flyttar in från Kuggböle. De har gift sej 1920 och fått barnen Clary Viola (12/9 1920-) Ragna Linnea (22/9 1922-16/1 2015) och Sven Bruno Vitalis (30/1 1929-16/12 1985) Här får de Rolf Åke (17/1 1933-29/12 2005), Stig Folke (26/7 1936-17/10 1994) Bröderna Rolf och Stig tar sej efternamnet Olarsbo 1959.

1936-1964

Hemmansägare Gideon Andersson (26/8 1885-14/11 1964) och Elna Ingeborg Hägerström (7/2 1900-3/12 1971) De köper hemmanet av gimo-Österby bruk AB.

1964-2005

Hemmansägare och skogsarbetare Rolf Åke Olarsbo (17/1 1933-29/12 2005) och MaryAnn Axinia Kron (f. 1939-2017) Han är son i huset och hon är från Lövstabruk. De gifter sej 1965. Han brukar först dödsboet men tar sen över.

2006-

Anneli Olarsbo (f.1964) Hon är dotter till Stig Folke Olarsbo.