Göksnåre 7:31,Snickars

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

En släkt har innehaft torpet från 1745 till början på 2000-telet.

Var skogvaktarboställe från 1745 till 1791 då tjänsten övertogs av Göksnåre 7:27.

Bostadshuset byggt i början på 1800-talet.

År 1823 går tillträdesvägen från sydost med väg som gick vidare till Norrgården. Vägen utgick från vägen till nuvarande båtsmanstorpet.

År 1839 går tillträdesvägen från sydväst med avstick från den andra och nu existerande vägen till Norrgården.

Finns med på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 627 på den kartan. Enligt uppgift uppstod någon form av störning i relationen mellan Joel Andersson på denna fastighet och Karl Johan Jansson eller Johan Helmer Karlsson (beroende på när detta skedde) på Göksnåre nr 5 på vars mark tillträdesvägen delvis gick. Därför lades tillträdesvägen om till den nu existerande som istället går över marken som tillhör Göksnåre nr 3.

1872 anges att skattetorpet hör under Göksnåre nr 1.

Gimo Bruks AB köpte 713 av Leufsta bruk år 1916.

Tillhör Göksnåre 713 år 1925.

Utängarna Knarrvik och Vikänget hör hit.

Avstyckat till 7:31 1958 och köpt av Gimo Österby bruks AB (Korsnäs) 1959.

 

Före 1731-1745

Fd skattebonde Erik Andersson Gieting (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) I Anders Erssons försäljning av sitt hemman 1745 anges att det är det torp hans hans far Erich Andersson ”tillförne bebott” vilket kan översättas med förr i tiden. Det betyder att Erik, och hans hustru, troligen bott här till hans död 1731. Hon kan tänkas ha bott kvar till 1745 då sonen Anders kommer hit, se nedan. Erik var en av de bröder som ägde Göksnåre nr 2, numera Norrgården. Om detta då är en tidigare upplaga av skattehemmanet eller inte är svårt att säga. Erik var dessutom först dubblerad och sen ordinarie båtsman några år och om detta torp har med detta att göra är också oklart.

 

1745-1762:

Skogvaktare Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) och Anna Johansdotter (1711-26/12 1797) Anders Erson i Göksnåre nr 6B och hans systers man Maths Erson i Göksnåre nr 6A (22/7 1700-24/3 1762) säljer sina hemman Göksnåre nr 6 1745 till Leufsta bruk. Anders får denna fastighet och bli skogvaktare åt bruket. Maths Ersson får bli kvar på sin gård Göksnåre nr 6A som frälsebonde. De har gift sej 1731 och fått barnen Erik (x/10 1732-20/10 1804) som tar över skogvaktarsysslan, Johannes/ Johan (x/1 1735-9/2 1741) som dör 6 år gammal, Brita (8/4 1737-8/7 1737) som dör 3 månader gammal, Maria (1/6 1739-15/2 1741) som blir 1 ½ år gammal, Anders (2/5 1742-3/2 1761) som dör 19 år gammal och Johan (11/8 1745-31/8 1798) se hans historia under Personer. När de flyttat hit får de Per (12/12 1747-16/5 1790) se hans historia under Personer, Lars (30/12 1752-18/3 1800), som senare blir bonde i Göksnåre nr 1.

År 1760 har Anders en skuld till bruket på 109 riksdaler.

I dödsnotisen kan vi läsa att Anders ”kunde väl läsa i bok” och ”i sistlidna november blev han sjuk av magvärk och därav dödde den 20/1 1770 i en ålder av 64 ½ år

Anders hustru Anna bor kvar som änka när sonen Erik tar över. Om hans änka Anna kunde man i hennes dödsnotis 1797 läsa ”.. alltid haft en jämn hälsa och var väl kunnig uti Guds ord och känd av alla för en dygdig och gudfruktig kvinna” Hon dör 1797, 86 år gammal.

 

 

1762-1791:

Skogvaktare Eric Andersson (x/10 1732-20/10 1804) och Caisa/Karin Olofsdotter (x/5 1732-15/1 1796) Han är son i huset och hon är från Ängskär. De gifter sej 1758 och får barnen Anna (8/4 1759-28/4 1808) som gifter sej med skattebonden Erik Nilsson i Sörgården, Anders (10/1 1761-18/8 1806) Ersson Holldahl som tar över som torpare här, Olof (21/7 1766-) se nedan, Erik (7/8 1775-14/9 1775) som dör 1 månad gammal, Petter (7/9 1777-14/2 1784) som dör 7 år gammal av kopporna och Johan (19/12 1780-25/2 1781) som blir 2 månader gammal.

Eriks mor änkan Anna bor här tills sin död. I hennes bouppteckning 1798 anges värdet på hennes lösöre till 328 riksdaler. Fastigheten värderas här till hela 1500 riksdaler. Fastigheten beskrivs enligt följande:

Ett Skatte frällse Torp, beläget på Gjöksnåre Bys äga i Hållenäs Sochen med 6 årlige Dränge Dagswärkens Ränta, om 10 f. (fjärdingsland) Utsäde tillsammans, och ingen utäga utan hägn och stängning wärderat efter öfwerens Kommelse

 

Sonen Anders tar över.

Sonen Olof Holldahl (21/7 1766-) är dräng i Göksnåre nr 6A 1788-89. Senare blir han tunnbindare i Norrköping (Kv. Gördeln 11, Valnöten 6) Tunnbindaren mäster Söderström ägde tomterna Gördeln 11 och Valnöten 6.

I Svea Artilleriförsamling, Stockholm finns i början av 1800-talet en avskedad artillerist vid namn Eric Holldahl. Han är född mellan februari 1784 och februari 1785. Han gifter sej 8/9 1811 med Lovisa Ulrika Johansdotter (1780-) Han dör 16/2 1823 av lungsot och anges då vara 38 år, gift och fattig. Lungsot. Det finns ingen i Hållnäs som stämmer in på honom så det verkar som att det finns andra som tagit sej namnet Holldahl

 

1791-1806:

Skattetorpare Anders Erson Holldahl (10/1 1761-18/8 1806) och Caisa Nilsdotter (24/1 1766-31/3 1842) Han är son i huset och hon är dotter i Göksnåre nr 4. De gifter sej 1790 och får Erik (18/10 1791-24/12 1791) som dör 2 månader gammal, Nils (17/9 1793-14/11 1793) som dör knappt 2 månader gammal, Anders (28/11 1794-1/4 1846) som tar över efter nästa generation, Eric (19/3 1799-1/1 1801) som dör knappt 2 år gammal efter 2 veckors sjukdom, Catharina (22/5 1802-25/9 1877) se nästa generation och Anna Lisa (24/10 1804-5/12 1808) som dör 4 år gammal av bröstvärk)

Anders far Eric dör 1804 av lungsot 73 år gammal. Bouppteckningen efter honom visar på att han hade 1 vallack och 2 kor, varav 1 ko var sjuklig. Totalt hade han djur och lösöre för ca 80 riksdaler. Torpet, som värderades till 63 riksdaler, beskrivs som ” ett torp av ungefär ½ tunnas årligt utsäde, slåtta till omkring 20 sommarlass och med nödiga husbyggnader” Skillnaden mellan 1500 riksdaler 1798 och 63 riksdaler 1804 måste ha någon förklaring, men den är tillsvidare okänd.

Anders drunknar 1806 tillsammans med båtsman Per Friskman och pigan Maja Andersdotter. Då är sonen Anders 11 år, dottern Catarina 5 år och Anna Lisa 2 år. I bouppteckningen finns då 1 vallack, 1 föl, 5 kor, 4 kvigor, 3 tackor 1 gumsar och 3 lamm angivna. Han har värden för ca 160 riksdaler minus skulder på 37 riksdaler. Av nettot utgör djuren ca 28 %. Caisa gifter 1807 om sej med Jacob Holmstedt/ Olsson.

 

 

1807-(1827)

Torpare Jakob Olsson (27/5 1780-14/4 1852) och Caisa Nilsdotter (24/1 1766-31/3 1842) De gifter sej 1807. Hon är änka i huset och han kommer från Slada med föräldrarna Olof Persson (1730-) och Kajsa Jakobsdotter (1738-) Han är torpare och heter Holmstedt i giftasboken. Hon har Anders (28/11 1794-1/4 1846) som som flyttar till Gävle som sjöman 1813 och kommer tillbaka hit 1815 innan han gifter sej 1821 med bondedottern Stina Ersdotter från Skållbo och tar över här. Caisa har också Catarina (22/5 1802-25/9 1877) från förra äktenskapet, läs om henne och hennes barn och barnbarn under Personer och Anna Lisa (24/10 1804-5/12 1808) som dör 4 år gammal av bröstvärk. År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om torpare Jacob Olsson: föder sej av torpet, som är på skatteägor. När Caisa dör av slag 76 år gammal har sonen Anders tagit över här. Dottern Catarina är gift med skattebonden och nämndemannen Lars Ersson i Kjerfen. Då deras torp är ett ägandes skattetorp har de skrivit testamente. Bland tillgångarna kan nämnas 2 kor och 1 tacka med lamm. Fastigheten beskrivs som ” 1 torp av ungefär en half tunnas årligt utsäde, slåttat till 20 lass i vidsträckta ägor och nödiga husbyggnader” Värdet sätts till 22 riksdaler 10 skilling banco 8 runstycken. De totala tillgångarna värderas till 132 riksdaler. När sen Jakob dör 1852 av ålderdom 71 år gammal är sonen Anders redan död så hans änka Christina och hans hustrus dotter Catarina i Kjärfven är arvtagarna. Endast lösöre för 41 riksdaler finns då kvar i boet.

 

 

(1827)-1845:

Anders Andersson Holldahl (28/11 1794-1/4 1846) och Christina Ersdotter (27/5 1796-20/2 1854) Han är son i huset och hon är från Skållbo med föräldrarna Erik Eriksson och Maria Nilsdotter

De gifter sej 1821 och får Anders (19/6 1821-2/5 1909) se nedan, Eric (2/5 1824-22/6 1903) som tar över här, Caisa Maria (26/7 1827-28/7 1890) som flyttar till Göksnåre nr 1 och gifter sej med Anders Petter Persson (16/11 1828-17/12 1891) läs om dem där, Nils Henric (14/9 1829-25/5 1913) läs om honom och några av hans barn under Personer, Jakob (21/12 1832-12/5 1891) läs om honom under Personer, Lars Fredrik (24/7 1835-19/4 1878) som gifter sej med skogvaktardottern Anna Greta Vennberg och flyttar till Backen, läs om dem där och Carl Petter (30/7 1838-1/7 1914) se nedan.

När Anders dör av lunginflammation 43 år gammal är alla barn i livet, Anders 25 år, Eric 22, Nils Henric 16, Jacob 13, Lars Fredrik 10, Carl Petter 7 och Caisa Maria 18 år. I bouppteckningen angivs 3 kor, 2 kvigor, 1 kalv, 1 gris, 4 tackor med lamm, 1 häst på 9 året (30rd) och en liten Dys (unghäst) Kreaturens totala värde var 311 riksdaler. Torpet med de andra husen var värda 120 riksdaler och summan av alla tillgångar var 431 rd. Han hade en skuld till svågern och nämndeman Lars Ersson i Kjerfven på 33 riksdaler och lite andra skulder på 11 rd.

 

Näst äldste sonen Erik tar över.

 

Sonen Anders (19/6 1821-2/5 1909) flyttar till Göksnåre nr 3 1938 och vidare till Kärven 1839. 1942 kommer han tillbaka hem. Han gifter sej 1843 med Lena Caisa Larsdotter 20/8 1824-27/1 1864) från Kärven. De får Anders Gustav (5/1 1844-) och flyttar 1845 till Vedlösa nr 1 och blir frälsebönder. De får sen Lars Eric (16/9 1846-), Emma Kristina (19/8 1848-), Lena Caisa (23/11 1850-), Carl Fredrik (22/7 1853-11/1 1854) som dör 5 månader gammal, Anders Gustaf (21/3 1856-23/3 1856) som dör bara 2 dagar gammal, Johanna Augusta (12/12 1857-) och Anna Erica (18/5 1860-) Hans hustru Lena Caisa dör i januari 1864, 39 år gammal, av vattusot. Redan i december samma år gifter han om sej med Anna Maria Larsdotter (18/5 1830-20/8 1867) och hon dör redan i augusti 1867, bara 37 år gammal, av vattusot. I oktober 1868 gifter han sej igen nu med den 15 år yngre pigan i huset Johanna Ersdotter (6/11 1836-30/4 1918) Hon har den oäkta sonen Erik Adolf (30/7 1861-) och de får tillsammans Johan August (7/2 1872-) och tvillingarna Klara (21/10 1874-3/12 1875) som dör 1 år gammal av medfödd allmän svaghet och Matilda (21/10 1874-) och Andreas Edward (14/8 1878-1/4 1881) som dör 2 ½ år gammal, av slag. Hans dotter Anna Erica gifter sej och de tar över. Anders dör 1909, 87 år gammal och hans tredje hustru Johanna dör 1918, 81 år gammal. Anders har fått 12 stycken barn varav 4 dör mycket unga. Han var 57 år gammal vid den sista barnafödelsen. Han har varit gift 3 gånger där de två första av hans hustrur dog bara 39 respektive 37 år gamla.

 

Sonen Carl Petter Lundqvist (30/7 1838-1/7 1914) flyttar till Årböle nr 1 som dräng 1860. 1863 flyttar han till Kvarnbo ägor som dräng. 1866 flyttar han till sin bror Jakob i Vedlösa som dräng. 1867 flyttar han tillbaka till torpet i Kvarnbo och blir ägare till det. Han flyttar vidare år 1868 till Snickars som dräng till sin bror Erik. 1874 gifter han sej med Anna Charlotta Jansdotter (30/1 1849-1/6 1910) från Göksnåre nr 2B. Han tituleras då snickare. De får Karl Johan (18/10 1874-16/12 1952) och flyttar samtidigt till Skatviken under Göksnåre nr 4 som de köper och blir skattebönder. Läs deras vidare öden under den fastigheten.

 

 

1845-1878:

Erik Andersson (2/5 1824-22/6 1903) och Johanna Margareta Andersdotter (5/7 1828-20/5 1892) Han är son i huset och hon är från från Göksnåre nr 4.

I husförhörslängden anges de som boende På No 1 ¼. De gifter sej 1852 och får barnen Johanna Christina (4/10 1852-10/5 1933) läs om henne under Personer, Anders Gustaf (17/8 1854-12/8 1943) som tar över här, Carl Fredrik (22/11 1856-14/9 1931) läs om honom under Personer, Anna Lovisa (6/6 1860-4/3 1922) som gifter sej 1878 med skräddaren Johannes Fjellman (Jonsson) och flyttar till Göksnåre 4:7, Alfred (31/8 1865-20/2 1875) som dör 9 år gammal av ryggmärgslidande, Clara (24/12 1869-27/9 1895) se nedan och Josefina (21/8 1875-8/9 1894) se nedan.

 

Sonen Anders Gustaf tar över.

Eriks bror Karl Peter (30/7 1838-1/7 1914) bor kvar som dräng och snickare tills han gifter sej och får barn 1874. Då flyttar de till Skatviken. Läs mer om dem där.

 

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar hit 1861 från Göksnåre, Västerbo. Han flyttar till Göksnåre 4B Kumlet 1863. Han kommer tillbaka hit 1867 från Göksnåre nr 5A och flyttar till Göksnåre nr 6B 1868. Läs om hela hans liv under Personer.

 

Dottern Clara (24/12 1869-27/9 1895) får en oäkta dotter och flyttar sen till barnets far i Nyböle där de ska gifta sej, de hinner med tre lysnigar innan hon dör i en olycka, se fastigheten Nyböle.

 

Dottern Josefina (21/8 1875-8/9 1894) flyttar 1893 till Vamsta nr 2, Valö som piga där hon dör 1894, 19 år gammal, av nervfeber.

 

 

1878-1916

Anders Gustaf Eriksson (17/8 1854-12/8 1943 och Johanna Augusta Wallgren (4/10 1849-6/10 1934) Han är son i huset och hon är skogvaktardotter från Kärven. De gifter sej 1878 och får barnen Hilda Augusta (15/7 1878-7/3 1929) se nedan, Emma Fredrika (8/1 1880-17/4 1979) som gifter sej 1904 med Per Gustaf Mattsson från Göksnåre nr 3 och de flyttar till backstugan vid båtsmanstorpet, Johan Gustaf (18/12 1881-22/8 1889) som dör 7 år gammal utan angiven orsak, Hanna Kristina (19/6 1884-12/10 1953) som sen tar över, Karl Edvard (5/2 1886-23/9 1972) se nedan, August Emanuel (18/1 1891-9/6 1973) se nedan och Elsa (1/4 1894-19/3 1991) som gifter sej med Werner Bergström i skogvaktarbostället, läs mer om henne där. Anders snickrade möbler och likkistor och har därmed gett gården sitt nutida namn. Han omnämns också 1908 som lägenhetsägare vid den vägdelning som då utförs.

Dottern Hilda Augusta får Selma Maria (4/2 1900-21/2 1900) som bara blir 17 dagar gammal. Hon gifter sej 1901 med skräddaren Carl Erik Andersson (14/5 1872-4/1 1916) som flyttar in här. De flyttar 1902 till Vavd nr 2 där de blir torpare i Lissbo. De får Hilda Ingeborg (6/3 1907-) innan han dör 1916, 44 år gammal, av äggvita och lunginflammation. Hilda Augusta får sen den oäkta dottern Mary Elisabet (18/1 1917-). När hon får nästa barn, Ingvar (18/9 1918-) erkänner den 15 år äldre fotografen Anders Petter Engström (5/11 1863-10/8 1928) från Gävle att han är fadern. Han flyttar in och de gifter sej 1921. Redan 1928 dör han, 65 år gammal, av blödning i hjärnan och hjärnhinnan. Dessutom har han akut lunginflammation.  Hilda Augusta dör själv 1929, 51 år gammal, av slag.

 

Sonen Karl Edvard gifter sej 1915 med Elsa Fredrika Hållstrand (26/8 1896-23/10 1980) och flyttar till henne i Ängskär nr 1. Hennes far dog 1912 och hennes mor i maj detta år. Nu tar hon och hennes man över hemmanet. De får Anna Febe Maria (29/7 1916-), Elsa Ingegerd (12/8 1918-), Karl Åke (18/5 1924-14/8 1924) som dör 3 månader gammal och Vera Ingeborg (18/5 1924-) De bor kvar i Ängskär och han dör 1972, 86 år gammal medan Elsa Fredrika dör 1980, 84 år gammal.

 

Sonen August Emanuel (18/1 1891-9/6 1973) flyttar till Missionshuset, Elsarbo, Film 1920. Han blir predikant och gifter sej med Ada Pettersson (12/7 1897-5/9 1927) Hon är född i Västergarn på Gotland men flyttar nu in från Kungsholmen, Stockholm. De får Maggie Frideborg (27/3 1921-) 1921 flyttar de till Kv Ekorren 2, Betel, Öregrund. Där får de Ragnar Emanuel (29/4 1922-), Rosa Viola (9/5 1923-) och Gurli Britta Maria (27/4 1926-) Ada dör 1927, 30 år gammal, av dubbelsidig lunginflammation samt ett medfött hjärtfel. Hon begravs på mannens begäran utan kyrklig jordfästning i Visby. 1935 gifter han om sej med sitt hembiträde Elma Maria Eriksson (3/2 1891-) och de flyttar till predikantbostaden i Forsa, Harmånger i Gävleborgs län. De byter namn till Ängvard 1939. De bor kvar 1941. Han dör 1973, 82 år gammal.

 

Här ser vi från vänster Britta Eriksson (f. 22/9 1926, Sture Erikssons syster), Anders Gustaf Eriksson (17/8 1854-12/8 1943) och Gunborg Andersson (9/3 1924-, barnbarn till Anders Gustaf) I bakgrunden ses boningshus och ladugård för Göksnåre 3. Fotografen står på den nygrusade vägen ner till Göksnåre 1. Dränghuset är ännu ej byggt. Bilden bör vara tagen på andra halvan av 1930-talet. Foto från Sven-Erik Holmström.

Dottern Hanna Kristina tar över.

 

 

1916-1953

Joel Andersson (7/3 1889-28/1 1951) och Hanna Kristina Eriksson (19/6 1884-12/10 1953) Han kommer från Göksnåre nr 1 och hon är dotter i huset. Han är ledamot av kommunfullmäktige.

De får barnen Gösta (21/3 1916-30/7 1990) som tar över här, Ingrid Alice (28/6 1917-7/1 2007) se nedan, Rut Margit (20/2 1919-29/10 1929) som dör 10 år gammal av sockersjuka, Sigrid Maria (1/6 1920-13/7 2001) se nedan, Gunborg Elisabet (9/3 1924-27/12 2004) se nedan, Helfrid Marianne (9/3 1924- 2/12 2005) se nedan och Karl Folke (14/9 1927-24/12 2001) se nedan.

De är alla omnämnda i ”Svenska Gods och Gårdar” 1938 och ”Sveriges bebyggelse” 1949. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 284. Denna fastighets styckas dock inte av vid detta tillfälle utan ligger kvar på bolagets ägor, troligen för att den var förenad med vissa villkor som överenskoms 1745 mellan Leufsta Bruk och 2 st frälsebönder. Joels mor änkan Anna Stina Matsdotter (4/3 1863-27/8 1945) flyttar in 1932 från Göksnåre nr 4 där hon bott sen 1932. Gösta gifter sej någon gång mellan 1943 och 1949 när han och hans hustru flyttar 1949 till Skyttorp, men han tar över stället ändå.

 

Dottern Ingrid Alice (28/6 1917-27/1 2007) som 1936 flyttar till Griggebo och gifter sej 1939 med hemmansägaren Emil Göte Emilsson (9/4 1914-13/11 1998) Han dör 1998, 84 år gammal, och hon dör 2007, 89 år gammal, i Griggebo.

 

Dottern Sigrid Maria (1/6 1920-13/7 2001) flyttar till Sundbo, Västland 1940. Hon gifter sej 1949 med Nils Lennart Holmgren (29/7 1914-27/1 1974) från Österlövsta. Han dör 1974, 59 år gammal, och hon dör 200181 år gammal, båda i Grönö.

 

Dottern Gunborg Elisabet (9/3 1924-27/12 2004) flyttar till Griggebo 1940 och blir hembiträde hos sin storasyster och sen vidare till Skäfthammar, Gimo år 1947, se en bild på henne tillsammans med sin morfar ovan. Hon gifter sej 1946 med Anders Rune Andersson (12/1 1923-29/1 1992) från Skutskär. Han dör 1992, 69 år gammal och hon dör 2004, 80 år gammal, i Märsta.

 

Dottern Helfrid Marianne (9/3 1924- 2/12 2005) som flyttar till Ängskär 1941 och blir hembiträde hos Sven Halvard och Gertrud Brattfält, hon gifter sej 1953 och flyttar in i Göksnåre 7:12. Läs vidare om dem där.

 

Sonen Karl Folke (14/9 1927-24/12 2001) som flyttar till Gävle 1949 men kommer troligen tillbaka då han anges flytta till Skutskär 1950. Han gifter sej 1963 med nn () Han dör i Skutskär 2001, 74 år gammal.

 

 

1953-1990

Gösta Andersson (21/3 1916-30/7 1990) Han gifter sej 1948 med Sonja Viktoria Andersson (19/4 1918-2/9 1999) Hon dör 1999, 81 år gammal, och han dör 1990, 73 år gammal, i Skyttorp.

Barn: Torgny (8/4 1950-), Kristina (3/2 1952-) och Helena (3/2 1952-)

 

 

1990-20xx

Torgny Andersson (8/4 1950-), Kristina Thomsson (8/4 1950-) och Helena Andersson(8/4 1950-)  sommargäster.

 

20xx-

Stefan Johansson