Göksnåre 15:1, Båtmanstorpet

 

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns inte på kartan från 1823.

Finns på skifteskartan 1839-44 då båtsman Olof Friskman bor här. Har då littera 602-603. Båtsmanstorpet fick denna mark vid skiftet 1839-44 så troligt är att det ursprungliga torpet här byggdes något av dessa år. Själva huset kan också ha flyttats hit.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 312. Denna fastighets styckas dock inte av vid detta tillfälle utan har hela tiden legat som en egen samfälld del för byn.

Tillhörde Norra Roslags 1a Båtmanskompani som bytte namn till Roslags 4e Båtmanskompani 1875. Kompaniet bildades 1640 och det totala båtsmanshållet avskaffades 1887. Göksnåre var rote nr 58.

Varje ny Båtsman tog sej ett båtsmansnamn som nästan alltid skulle vara samma namn som föregångarens.

Till huset hör bla ett brygghus som Alve Olsson i början på 1980-talet byggde ut och om till ett helt nytt torp, se nästa fastighet.

I flottans rulla för Roslagen 1658 finns inte Hållnäs och de andra nordliga båtsmanssocknarna Österleufsta och Västland med.

Rotarna skulle dessutom hålla reserver sk dubblingar.

Var dessa bodde är oklart.

Till huset hör bla ett brygghus som Alve Olsson i början på 1980-talet byggde ut och om till ett helt nytt torp, se nästa fastighet.

 

(1640)- (1665)

Mats Olofsson (xx-x/6 1672) Han är son i Göksnåre nr 1. Han finns inte angiven i rullorna men tituleras båtsman i byn 1664 när han får dottern Anna (x/10 1664-) Han kan vara den Mats Olofsson som dör i Malen.

 

(1665)-1677

Anders Larsson Geting (1637-x/5 1697) och Kerstin Ersdotter (1638-17/10 1718) Han är son i Göksnåre nr 1 och hennes föräldrar är Erik Tomson och Malin Larsdotter i Ängskär. I soldatregistret finns inga uppgifter om när han blev antagen eller när han fick avsked. Avskedet borde ha varit 1677 då nästa båtsman tar vid. De får Lars (x/12 1665-före 1718), Erik (x/3 1668-13/4 1731), Anders (x/9 1670-före 1718), Johan (x/12 1672-), Isak (x/3 1675-före 1718), Olle (x/3 1677-före 1718), Elin (-x/8 1680-x/9 1680) som dog innan 1 månad, Per (x/4 1682-före 1718), Anna (x/4 1686-) Strax före 1680 flyttar de till Göksnåre nr 5 och tar över där.

 

1677-1708

Anders Johansson Mölnare (1652-14/6 1729) och Karin Matsdotter (16xx-) Han antas som båtsman 1677. Han är från Gunnarsbo gård, Wahlö med föräldrarna Johan Olofsson och Anna Lint. och hon är troligen från Göksnåre. Hon är troligen född mellan 1650 och 1663. Hon finns inte i födelseboken som började föras 1664. Mölnare är ett annat ord för mjölnare. De gifter sej 1685. De får Johan (x/4 1686-) se nedan, Anna (x/3 1688-) se nedan, Barbro (x/12 1689-) se nedan, Karin (x/12 1691-) se nedan, Maria (x/6 1695-13/2 1763) se nedan, och Anders (x/7 1699-) se nedan. Anders anges som båtsman tom 1691 men inte från 1695. Han var enligt död- och begravningsboken båtsman i 33 ½ år. Han fick enligt soldatregistret avsked 1708. De bor kvar i Göksnåre och han dör 1729, 77 år gammal.

Sonen Johan (x/4 1686-) Oklart

Dottern Anna (x/3 1688-) Oklart

Dottern Barbro (x/12 1689-) Oklart

Dottern Karin (x/12 1691-) Oklart

Dottern Maria (x/6 1695-13/2 1763) gifter 1717 sej med fördubblingsbåtsmannen Hans Heinrich Hansson Kallman (x/10 1688-x/5 1741) från Kallnäs. Läs mer om dem bland fördubblingsmännen.

Sonen Anders (x/7 1699-) Oklart

 

1694-

Mats Skärkarl. Han blev antagen 1694.

 

(1699-1702)

Erik Andersson Gök (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) Han är son i Göksnåre nr 2 och hon är från Ängvreta. De gifter sej 1693 och då har han fått rollen som fördubblad båtsman. De bor i Klockargården där Erik är klockare fram till minst 1699 och de får Kerstin (x/2 1695-5/5 1895 ) som dör högst 3 månader gammal, Brita (x/11 1896-) se nedan, Kerstin (x/6 1899-24/1 1770) se nedan. Före 1700 flyttar de till Göksnåre där de får Anna (x/10 1700-30/6 1784) se nedan, Maria (x/2 1702-27/4 1785) se nedan. De flyttar sen till Göksnåre nr 2 och tar över där.

Dottern Brita (x/11 1696-) Oklart

Dottern Kerstin (x/6 1699-24/1 1770) gifter sej 1723 med Mats Ersson (22/7 1700-24/3 1762) i Göksnåre nr 6A. Läs om dem där.

Dottern Maria (x/2 1702-27/4 1785) gifter sej 1734 med drängen Per Jansson (x/2 1714-1/4 1741 i Hermansbo. De får barnen Johan (x/12 1734-13/1 1735), Maria (31/12 1736-21/5 1737) och Brita (30/7 1740-) Per dör sedan själv endast 28 år gammal. Det måste vara någon form av smittsam sjukdom i och med att Pers föräldrar Johan Jönsson (x/5 1680-26/3 1742) och Maria Persdotter (x/10 1682-29/3 1742) samt hans bror Johan Johansson (x/3 1717-22/3 1742) alla dör ungefär samtidigt som Per. Det är 10 dagar mellan det första och sista dödsfallet. Maria gifter om sej, 44 år gammal, med 1746 med drängen och senare bonden Anders Olofsson (x/9 1714-28/7 1790 i Rossholm. De får inga barn. Maria dör 1785, 83 år gammal och Per ”Sjuknade i en böld förl. Mars hvartil stod kallbrand vari han dog d. 28 Juliihos” Han blev 75 år gammal.

Sonen Anders (x/6 1705-20/1 1770) gifter sej med Anna Johansdotter (1711-26/12 1797) och blir skattebonde i Göksnåre nr 6B. Läs vidare om dem där.

 

(1694)-1698

Lars Andersson Gieting (x/12 1665-) och Kerstin Matsdotter (1648-x/4 1698) Han är bror till Erik och hon är från Göksnåre nr 3. De gifter sej 1693 och får tvillingarna Anders och Karin (x/9 1694-) En av tvillingarna dör x/12 1694. Den andra av dem dör x/1 1695. De flyttar till Göksnåre nr 2 och tar över där.

 

1707-1740

Jakob Wattson (1688-) Född i Stockholm. Släktnamn Erlandsson. Antagen som ordinarie 1707, 19 år gammal. Får avsked 1740, 52 år gammal. Var båtsman i 33 år.

 

1740-1741

Hans Jansson Friskman (1720-3/10 1741) Han ska vara född i Hållnäs men finns inte i födelseboken. Antagen som ordinarie 1740, 20 år gammal. Dör i tjänsten i Karlskrona 1741, 21 år gammal. På båtarna var det brist på färskvatten och mer än hälften av besättningen blev sjuka eller dog av bla dysenteri. Skeppen som återvänder till Karlskrona för med sej smittan så även staden drabbas av epidemin.

 

1742-1742

Pål Pålsson Friskman (1708-24/9 1742) Född i Österlövsta. Antagen som ordinarie 1742, 34 år gammal. Dör i tjänsten till sjöss samma år, på fregatten (Serkel) xxxx bergh, vilket kan vara i det som kallas Hattarnas ryska krig som var mellan Sverige och Ryssland 1741-43. Se även föregående båtsman.

 

1743-1764

Måns Ersson Friskman (11/9 1719-8/5 1793) och Maja Andersdotter (1708-28/2 1780) Han är född i Rångsen, Forsmark och hon är från Harg. De gifter sej 1744 (han står dock felaktigt angiven med förnamnet Erik) och får 3 söner varav 2 dör före Måns. Erik (4/4 1745-5/3 1748) som blir nästan 3 år gammal, Anders (14/10 1746-4/7 1805) som tar över som båtsman efter sin far och Magnus (x/9 1751-före 1793) Han blir antagen som ordinarie 1743, 24 år gammal. År 1760 har han en blygsam skuld till bruket på knappt 3 riksdaler. Han tar avsked 1764, 45 år gammal. Då flyttar de till jordetorpet Göksnåre 7:9. Hans föräldrar var Erik Matsson Dahlman () och Maria Ersdotter i Rångsen, Forsmark. De gifte sej 29/4 1714. De borde vara födda senast ca 1694. De har även sonen Mats (16/3 1716-)

 

1767-1784

Anders Månsson Friskman (14/10 1746-4/7 1805) och Anna Larsdotter (23/11 1750-27/11 1827) Han är son till den förre båtsmannen Måns Ersson Friskman och hon är dotter till frälsebonden i Göksnåre nr 1. Han blir antagen som ordinarie 1767 och benämns obefaren. De gifter sej 1773 och får barnen Magnus (22/10 1774-x/11 1774) som dör mindre än 1 månad gammal, Lars (13/6 1776-14/6 1831) som tar sej namnet Hollman och blir sockenskomakare i Göksnåre 7:9, Anders (5/5 1779-25/2 1848) se nedan. I 1780 års generalmönsterrulla anges: ”gjort en resa till Finland på Björn Järnsida, är obefaren”   (se nedan) Anders erhåller Kungl. Krigs Collegie avsked 20/4 1784, 38 år gammal. De flyttar då till jordetorpet Göksnåre 7:9.

Sonen Anders (5/5 1779-25/2 1848) blir skomakargesäll, tar sej namnet Holmstedt, gifter sej 1800 med Kajsa Ersdotter Söderman (27/5 1768-4/3 1830) från Norrbo, Vedlösa och flyttar dit till hennes föräldrar där de blir torpare. De får Anna (23/8 1801-), Erik (29/8 1803-), Stina Kajsa (4/4 1806-) och Anders (6/1 1809-) Kajsa dör 1830, 61 år gammal, av lugsot och Anders gifter om sej 1831 med Christina Larsdotter (16/1 1876-22/12 1851) från Forsmark. Sonen Eric gifter sej samtidigt och tar över torpet. Anders dör 1848, 68 år gammal, av maginflammation och Christina dör 1851, 75 år gammal.

Björn Järnsida och en annan fregatt (bild Nationalmuseum)         Björn Järnsidas galjonsfigur (bild Nationalmuseum)

 

Björn Järnsida var en fregatt av klassen Turuma som byggdes i Karlskrona och sjösattes 1774. Var i svensk tjänst till 1789 do hon togs av Ryssland. Hon var i tjänst där till 1808 då hon sjönk.

Längd: 37,4 m. Bredd 9,2 m. Djupgående 3,3m. Deplacement 550 ton, Framdrift segel. Besättning 226 man. Bestyckning 2 st 18 pundskanoner och 24 st 12 pundskanoner samt 22 nickhakar.

 

1784-1790

Anders Andersson Friskman (15/4 1749-x/6 1790) och Anna Andersdotter (1738-27/4 1802) Han är son till båtsmannen i Sikhjelma Anders Ersson och hon kommer från Västland. Han hette tidigare Kallman som fördubbling från 1767. De fick Anders (28/7 1769-30/8 1844) i Vavd se nedan och gifte sej sen i Västland 1770. Här i Göksnåre fick de sen Christina (18/9 1771-) se nedan och Anna (21/12 1774-) se nedan, innan de kom hit. Han blir antagen som ordinarie 24/4 1784 och de flyttar hit. 1 juni 1787 inmönstras han för 1 års tjänst på Sveaborg. Han dör i tjänsten i kriget i juni 1790, 41 år gammal. Kan möjligen ha dött i slaget vid Kronstadt 3-4/6. Han finns inte registrerad i Hållnäs dödbok. Änkan Anna dör i april 1802 i bröstfeber. Vid bouppteckningen summeras värdet till 30 riksdaler 6 skilling banco 2 runstycken varav drygt hälften hänför sej till djuren; 2 kor, 2 tackor och 3 lamm.

 

Sonen  Anders Andersson Kjärf (28/7 1769-30/8 1844) sej 1794 med Brita Larsdotter (14/12 1755-18/8 1822) från Göksnåre nr 1A. De får tvillingarna Anders (10/8 1794-26/8 1794) och Lars (10/8 1794-29/8 1794) som båda dör efter knappt 3 veckor av okänd barnsjukdom, Anna Cajsa (29/3 1798-3/12 1837) Han är då fördubblingsman men blir sen ordinarie båtsman i Kärven fram till 1810 när han får avsked och han istället blir torpare. De bor kvar 1817. Brita dör i Gudinge 1822, 66 år gammal, av nervfeber och Anders gifter om sej 1825 med Anna Grönberg (10/10 1783-22/3 1858) från Edsätra. De får ett dödfött barn 6/4 1826. Anders dör i Gudinge 1844, 75 år gammal och Anna dör 1858, 74 år gammal.

 

Dottern Stina (18/9 1771-) är 1790 förlovad med korpralen Johan Bredberg. Läs om dem under nästa båtsman.

 

Dottern Anna (21/12 1774-) gifter sej 1808 med vice korpral Jonas Hök (1772-) De får en son Jonas (2/1 1808-7/2 1809) som dör, 1 år gammal, av mässling och en dotter Anna Stina (8/8 1810-). De flyttar till Kierfven 1810 och vidare till Alunda 1813.

 

 

1790-1806

Petter (Pehr) Jansson Friskman (19/11 1768-18/8 1806) och Caisa Ericsdotter (1766-18/3 1817) Han är född i Vavd, är halvbror till bonden Anders Jansson i Vavd som även gifter sej med hans svägerska Anna Ersdotter när han blir änkling. Caisa kommer från Göksnåre nr 5. De gifter sej 10/3 och han blir antagen som ordinarie 7/7 1790. De får barnen Johannes (21/3 1791-17/8 1796) som dör 5 år gammal, Eric (6/5 1794-1/3 1805) som dör 11 år gammal av rödfeber, Peter (12/5 1796-) se nedan, Brita (1/4 1798-4/11 1872) se nedan, Anna (20/8 1800-28/8 1884) se nedan och hennes tvillingsyster Caisa (20/8 1800-1/9 1800) som dör 12 dygn gammal i bröstfeber, Johan (24/8 1802-) se nedan och Lars (4/11 1804-1/12 1854) se nedan. Pehr är i 1795 års ”Generalmunstringsrulla” fortfarande obefaren, dvs har ej, som det heter, varit på sjön. 3 juni 1797 avmönstras han från Kungliga Armens Flottas eskader i Åbo och får åka hem. 26 maj 1798 inmönstras han igen för 1 års tjänst i Kungliga Armens Flottas eskader i Åbo. 4 juni 1799 avmönstras han från den tjänstgöringen vid Åbo slott. Petter drunknar 18/8 1806, 38 år gammal, okänt var och i vilket sammanhang. Tillsammans med honom dör samtidigt Anders Ersson Holldal, 45 år från Snickars och Maja Andersdotter, 20 år dotter till torparen Anders Friskman. Pehr finns noterad som död i dödboken, dock ej som begravd. I bouppteckningen finns barnen Petter 11 år, Johan 4 år, Lars 2 år, Brita 8 år och Anna 6 år angivna. Han hade då 2 kor, 2 tackor och 2 lamm. Hans totala tillgångar uppgår endast till ca 20 riksdaler varav djuren är ca 35-40%. Caisa är noterad som utfattig och fattighjon innan hon dör 1817 av rödfeber. I hennes bouppteckning stämmer barnens namn och ålder men hon har även Eric 10 år. Caisa måste ha varit höggravid när Petter dog. Denne Eric kommer 1835 att ta över Göksnåre nr 3. Caisa har 1 ko, 1 tacka med lamm och en galt när hon dör. Hon har kvar sin arvelott, en del i ett fjärdedels mantal frälse i Göksnåre nr 5 till ett värde av 33 riksdaler. Summan av hennes tillgångar uppgår till 66 rd.

 

Sonen Peter (12/5 1796-) flyttar till Göksnåre nr 6 som dräng år 1811. 9/8 1812 är han noterad som närvarande i husförhörsboken. Nästa datum där han borde ha varit noterad är 20/2 1813 men där saknas notering. Han är noterad som död men utan angiven tidpunkt. Han saknas i död- och begravningsboken i Hållnäs. Inte heller i Forsmarks eller Österleufstas dödböcker finns han upptagen. Om han dog i slutet av 1912 eller i början av 1913 så blev han 16 år gammal.

 

Dottern Brita (1/4 1798-4/11 1872) flyttar till Vavd nr 1 år 1813. Hon flyttar till Kärven 1814 och 1815 till Göksnåre nr 3. 1818 flyttar hon till Forsmark. Hon gifter sej med torparen Abraham Löfman (1801-26/5 1856) Han dör av maginflammation 1856, 55 år gammal, och hon dör av slag 1872, 74 år gammal, som torpareänka i Gudinge, Barknåre.

 

Dottern Anna (20/8 1800-28/8 1884) flyttar till Ängskär 1816 och kommer tillbaka därifrån. Hon flyttar till Vavd 1817. Hon gifter sej 1822 med Anders Persson (29/10 1799-3/3 1868) i Önsbo. De får Anna Brita (19/6 1824-5/12 1850), Maria Gustava (6/4 1844-27/12 1924) Anders dör 1868, 68 år gammal, utan angiven orsak och Anna dör 1884, 84 år gammal.

 

Sonen Johan (24/8 1802-) flyttar till Göksnåre nr 1 1817 och vidare till Göksnåre nr 2 1818. När luckan i husförhörsböckerna är slut 1825 bor han inte längre i Göksnåre. Han är troligen dör före 1860.

 

Sonen Lars (4/11 1804-1/12 1854) flyttar till Göksnåre nr 5 som dräng 1815. Han anges som krympling. På 1820-talet återfinner vi den som högst troligt är vår Lars fast med fel födelsedatum. Han anges nu vara född 11/11. Han anges vara ofärdig och benämns fattighjon. 1828 bor han i Göksnåre nr 4 och därefter i Åsmundbo och Göksnåre nr 3 i flera vändor. Från 1840 bor han hela tiden i Göksnåre nr 3 till sin död 1854. Han blir 50 år gammal och som dödsorsak anges bensår.

 

Korpralen vid Jägerhornska regementet Sveaborg Johan Bredberg Broberg (12/1 1773-) och hans trolovade Christina Kallman (18/9 1771-) bor här 1801-1806. De får sonen Carl (16/10 1801-18/12 1801) som dör i okänd sjukdom 2 månader gammal. De gifter sej utanför Hållnäs 13/1 1803 och får Johanna Stina (2/5 1804-) i Göksnåre. De flyttar till Kiervfen 1806 och får Anna Maja (2/10 1806-11/10 1810) som dör 4 år gammal av ”maskplåga”, Johan (31/5 1810-9/9 1810) som dör i ”barnplågor” och Karl (8/8 1811-5/1 1812) som dör i bröstfeber. De flyttar vidare till Österleufsta 1812. Hennes syster Anna Kahlman (1777-) jobbar här som piga en del av tiden.

 

1807-1810

Lars Larsson Friskman (1783-) Han är född i Uppsala men flyttar in från Leufsta 1806. Hans mor är Stina Holmgren (1746-2/2 1823) som kom till byn och torpet Västerbo 1792 med dottern Stina (21/8 1789-) Läs om dem där. Han blir antagen som ordinarie båtsman 1807, 24 år gammal. Ogift. Han anges som rymd i generalmönsterrullan 14/8 1810, 27 år gammal. Anges även i husförhörslängden 1810-16 som bortrymd.

 

1811-1823

Gustav Ståhl Friskman (1793-) och Brita Larsdotter (2/11 1776-) Han anges som infödd dvs född i Hållnäs men är ännu inte funnen. Möjligen från Wahlö. Hon kommer närmast från en tjänst som piga hos bonden Lars Larsson i Slada men är född i Göksnåre nr 2 Norrgården. Han blir antagen som ordinarie 14/1 1811, 17 år gammal. De gifter sej 30/3 1812 och hon har med sej sin oäkta son Olof (13/3 1806-) in i äktenskapet. År 1814 finns han med i Avräknings- och rekryteringsrullan med anteckningen ”uppförd till sommartjänst” Gustav omnämns i 1816 års ”Generalmunstringsrulla” efter 5 års tjänst, som 22 år, sjöbefaren och skräddare. Brita flyttar till Stockholm 1818. 1820 anges Gustav i mantalslängden som ensamstående och utan eget hushåll.1821 anges att han inte närvarat vid det årliga avräkningsmötet i Skärplinge. Han tar avsked/avskedas 1823, 29 år gammal. Här finns tydliga osäkerheter. De gifter sej 1812 när han är 19 och hon 36 år! Hon flyttar till Stockholm 1818?! Vart tar han vägen efter 1823?

 

 

1823-1852

Olof Gräs Friskman (2/10 1800-19/5 1877) och Johanna Berg (14/6 1802-21/4 1850) Han är född i Film och bror till frälsebonde Anders Ersson i Göksnåre nr 6 och hon flyttar in 1826 efter att ha varit piga i Skaten, hos frälsebonde Eric Ersson i Göksnåre och sen hos skattebonde Eric Ersson. Hon är född i Zätra i Eds socken med föräldrarna vagnmakaren Anders Berg och Brita Berg. Modern Brita som ursprungligen kommer från Göksnåre nr 6 kommer tillbaka till Göksnåre nr 5 när hon blivit änka. Han blir antagen som ordinarie båtsman 1823. Han är angiven som efterlyst i landshövdingens kungörelse 1 maj 1824 för att han uteblivit från mönstringen. Han tillhörde 1822 års klass. Kan de ha missat att han då redan var antagen som båtsman? De gifter sej 1826 och får Maria Charlotta (25/10 1827-27/5 1896) läs om henne under Personer, en dödfödd son (7/1 1830), Johanna (29/7 1831-29/3 1907) läs om henne under Personer, Anders Eric (7/4 1834-18/12 1889) som tar över som båtsman, Anna Brita (25/4 1836-22/2 1876) se nedan och Margareta Lovisa (8/8 1840-19/10 1899) se nedan. Olof är namngiven på skifteskartan 1839. Hans mor, soldatänkan Maja Andersdotter Gres (1759-26/9 1834) flyttar in från Films socken 1826. Maja Gres har också barnen Anders Ersson i Göksnåre nr 6, torparen och förre båtsmannen Eric Ersson Block (1792-26/7 1862) i Vavd och dottern Anna som är änka i Griggebo. Hon äger 1 ko och 1 tacka när hon dör i koleran 1834.

Johanna dör 1850 av vattusot 48 år gammal. En av döttrarna, Maria Charlotta, som flyttat hemifrån och jobbat som piga bla i Årböle och Kärven flyttar hem när hennes far blir ensam med småsyskonen.

Sonen Anders Erik är 16 år och tar över 2 år senare när han blivit 18. Dottern Johanna är 19 år, Anna Britta 14 och Britta Sofia 10 år. I Johannas bouppteckning ser vi att det fanns 1 häst, 3 kor, 2 kvigor, 1 kalv, 3 får och 2 getter till ett värde av 98 riksdaler. Det fanns en skuld till Norling i Flottskär på 8 riksdaler och till Olof Sjögren i Årböle på 3 riksdaler. Olof tar avsked/avskedas 1852, 52 år gammal. 1876 vistas han i Wahlö innan han dör 1877, 77 år gammal.

 

 

1852-1871

Anders Erik Friskman (7/4 1834-18/12 1889) och Maja Brita Mattsdotter (26/9 1834-) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre 6. Han tar över som båtsman 1852 och de gifter sej 1856. De får Johanna Christina (20/11 1856-11/2 1863) som dör av halsinflammation 6 år gammal, Maria Erica (2/8 1858-16/5 1873) som är ofärdig, kan ej tala, och dör av engelska sjukan 14 år gammal, Anna Matilda (7(8 1860-27/5 1929) läs om henne under Personer, Andrietta (13/11 1862-10/6 1863) som dör av okänd orsak 7 månader gammal, Augusta (12/4 1864-11/8 1908) se nedan, Johanna Christina (2/8 1866-26/9 1923), läs om henne under Personer, Eric Oscar (16/1 1871-18/2 1960) läs om honom under Personer och Emma Lovisa (23/8 1868-17/7 1947) läs om henne under Personer 1863 är ett tungt år för dem då först den då äldsta dottern dör 6 år gammal i februari och sen i juni dör den yngsta dottern Andrietta 8 månader gammal. 1871 köper de hemmanet Edvalla nr 4, 1/8 mantal flyttar dit och blir skattebönder. Han tar då namnet Lindgren. Där får de också Erik Oscar (16/1 1871-18/2 1960) innan de köper och flyttar till Hjälmunge nr 3 1874. Där får de sen Carl August (26/10 1873-8/8 1898), Johan Alfred (15/2 1876-), och Edla Maria (31/7 1878-) Den 23 september 1879 fastnar han i ett tröskverk och krossar högra handen och armen upp till armbågen. Han överlever detta men dör 10 år senare, 55 år gammal, utan angiven orsak. Maja Brita följer med med sina yngre barn när dottern Emma Lovisa flyttar till Ånbo, Vendel 1890. 1891 flyttar hon vidare med sina barn till Hyttön, Älvkarleby. Maja Brita bor på ett ställe med yngsta dottern Edla Maria, medan de tre sönerna Erik Oscar, Carl August och Johan Alfred blir drängar åt systern Anna Matilda och hennes familj. Maja Brita anges bo i Hofors bruk 1898 och från 1900 vistas hon i Ytter Harnäs hos sin måg Alfred Lindgren. 22/5 1903 flyttar hon, 69 år gammal, till N. Amerika. Hon verkar resa tillsammans med arbetaren Oscar Severin Blomqvist (3/5 1880-) och Elenora Norman f. Sten (10/6 1876-) vars man reste två år tidigare. Möjligen var barnen Johan Alfred och Edla Maria också med. Vart de tog vägen och deras vidare historia är tills vidare okänd. Maja Brita och de barnen finns inte registrerade som döda i Sverige.

 

 

1871-1886

Karl Gustav Ersson Friskman (20/9 1852-1/2 1930) och Anna Lovisa Larsdotter (19/8 1852-14/3 1942) Han är född i Pålsbo som son till inhyseman Erik Ersson (22/11 1812-) och hans hustru Anna Kajsa Hansdotter (3/4 1820-) Han jobbade som dräng från 1869 hos Matts Ersson i Göksnåre nr 6 innan han antogs som ordinarie båtsman 21/9 1871, nyss fyllda 19 år. Då anges att han är 5,7 fot lång, har ljust hår och blå ögon. Han har normalt färgseende. Han gifter sej med Anna Lovisa 1874 som flyttar in från Kuggböle där hon var dotter till bonden där, Lars-Erik Larsson. De får Carl Edward (17/10 1876-31/5 1970), Oscar Algot (22/6 1879-26/4 1917), Gustaf Erland (22/3 1881-16/1 1939), Johan Emil (19/1 1883-19/12 1960), Gunnar (21/8 1885-29/9 1958) De har en arbetskarl Engström boendes här som flyttar ut 1878.

Under 1875 han allmän tjänst 5 dagar på Hildur

Under maj-sept 1875 tjänstgör han 3 månader och 24 dagar som stormärsgast på Lagerbielke.

Under maj-sept 1878 tjänstgör han 3 månader och 24 dagar som skonertgast på Eugenie

Under sept-okt 1880 har han allmän tjänst 1 månad och 1 dag på ångbåten Kare

I okt 1880 har han allmän tjänst ytterligre 1 dag på ångbåten Kare

Under 1881 är han båtgast 1 månad och 10 dagar på sjömätningsfartyget Svalan

Under aug 1881 tjänstgör han 6 dagar som däcksgast på Sköldmön

Under maj-sept 1881 tjänstgör han 4 månader och 2 dagar som backsgast på Eugenie

Det här vet vi om dessa fartyg:

HMS Hildur, kanonbåt 1871, ångmaskin, modell

Eugenie, fregatt 1844, från 1877 korvett, 40 kanoner, bild från Digitalt Museum

 

Kare, ångfartyg, 1847

Svalan, 1881, ångslup, sjömätningsfartyg

Falken, 1888,

 

Sköldmön till vänster

 

Lagerbielke till vänster

Under tiden som båtsman hinner han med att vara på 5 olika fartyg som stormärsgast, båtgast, däcksgast eller backsgast. Han vistas sammanlagt 14 ½ månad till sjöss och är i tjänst drygt 61 månader vilket gör ca 35 % av den tid han var båtsman. Vid ett tillfälle 1875 är han 6 dagar sen tillbaka efter permission. För det får han ”3 dagars vatten och bröd”. Han erhåller avsked 5/7 1886, 34 år gammal. De flyttar 22/11 1886 till Hållen och blir torpare. Samma år flyttar de vidare till Kuggböle och vidare till Älvkarleby och Stockholm. Läs mer om det under fastigheten Kuggböle.

 

1886-1893

Alexander Emanuel Eklöf Friskman (21/11 1868 -31/5 1957) och Katarina Lovisa Persdotter (6/5 1867-) Han är född i Gudinge som oäkta son till pigan Johanna Kristina Vennberg (12/12 1845-) men kommer närmast från Films socken. Antagen som ordinarie 5/7 1886, knappt 18 år gammal. Då har han blå ögon och ljust hår. Han är 1,587 meter lång. Metersystemet har slagit igenom i flottan sen Göksnåres förra båtsman. Han har normalt färgseende. Hon är dotter i första äktenskapet till skattebonden i Skållbo, Per Erik Ersson (2/2 1830-) Från att hon var 13 år har hon hunnit med att jobba som piga både i Barknåre och Österleufsta. Hon har dessutom fått den oäkta dottern Hilda Lovisa (29/8 1888-28/3 1974) se nedan. De gifter sej 1890 och får Axel Emanuel (18/9 1890-23/1 1970) se nedan och Carl Albin (20/3 1892-1960) se nedan. I husförhörslängden finns en notering om honom som lyder: Kallad till inställelse vid Skeppsholmen 1/5 1889 för (.. tjänstgöring) Tydligen ville han inte inställa sej, han har en notering ”undanhållning” 17/6 och får straffet ”fem dagar sträng arrest” Konstigt nog finns inte detta med i hans tjänstgöringsrulla. Några månader senare rymmer han, det står i rullan: 6/8 1889, första gången rymning. För det får han straffet ”Åtta dagar sträng arrest samt mistning av sängkläder” I hans tjänstgöringsrulla finns följande noteringar om tjänstgöring på olika fartyg samt hans rymning:

 

Under maj-aug 1887 tjänstgör han 3 månader och 27 dagar som förmärsgast på korvetten Eugenie.

26/6-5/8 1889 anges han som rymd och 6/8 är han häktad.

Under sept-okt 1889 har han allmän tjänst i 27 dagar på på sjömansfartyget Falken.

Under maj-okt 1890 tjänstgör han 5 månader som vinchskötare på på sjömansfartyget Falken.

 

Under hela tiden som båtsman var han ca 10 månader till sjöss på olika fartyg. Hans befattningar var förmärsgast, allmän tjänst samt vinchskötare. Under den tid han var båtsman, 5 år och 9 månader, var han i tjänst nästan 2 år och 4 månader dvs ca 40% av tiden. Han fick avsked med rotens samtycke 21/4 1892, 24 år gammal och blev då den siste ordinarie båtsmannen i Göksnåre. Han tjänade som båtsman i 6 år.

Under rubriken Personer återberättas hela historien om Göksnåres sista båtsman Alexander Emanuel Eklöf Friskman med alla hans barn deras öden.

I HFL 1891-95 finns noteringen: vistas i Holmsta som statkarl. De flyttar 1/11 1893 till Österleufsta socken med sina 4 barn. De har nämligen också fått dottern Jenny (8/7 1893-17/2 1941) se nedan, men hon är noterad som född i Östeleufsta. 1894 flyttar de vidare till Skärplinge gästgivargård där han blir dräng 1 år innan flyttlasset går till Valla, Västland. Här anges att han är inskriven som nr 165 år 1889. I Valla benämns han statdräng och de flyttas samma år till rubriken ”på församlingen skriven” och då anges han som ”fd statdräng”. De får Alma Katarina (6/12 1895-3/11 1896) som dör 11 månader gammal av tandslag, innan de 1896 flyttar till Vestermarma, Bodarna, Älvkarleby där han blir stuveriarbetare. De får Knut Ossian (27/7 1897-11/2 1974) se nedan, Gunnar Valfrid (7/9 1899-12/10 1975) se nedan, Gösta Engelbert (24/8 1901-16/1 1903) som dör 1 ½ år gammal, av lunginflammation, Alma Katrina (23/11 1903-10/3 1987) se nedan, Edit Cecilia (22/11 1905-1971) se nedan, Märta Olivia (26/12 1906-23/5 1989) se nedan, Agda Emilie (14/4 1909-12/1 1955) se nedan, Svea Frideborg (8/1 1911-25/2 1997) se nedan och Konrad Alexander (12/11 1912-1992) se nedan.

Så sent som 1930 är de kvar där. Då anges att han är stuvare/grovarbetare.

Alexander Emanuel dör 1957, hela 88 år gammal och han är begraven på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sin yngsta son Konrad Alexander.

 

Katarina Lovisas dotter Hilda Lovisa (29/8 1888-28/3 1974) gifter sej 1909 med hjälplastare Knut Elon Jansson (17/2 1884-5/5 1951) och flyttar till Skutskär. Hon har tagit sin styvfars efternamn Friskman. De får Aina Louise (26/10 1909-27/1 2001), Helga Alice (21/11 1911-24/3 1913) som dör 16 månader gammal av okänd orsak. Dottern Helga Alice gifter sej med Bror Lars Emanuel Helsing (25/9 1908-9/5 1969) och får barn 1934. Knut Elon är senare kantsågare. Knut Elon dör 1951, 67 år gammal och Hilda Lovisa dör 1974, 85 år gammal. De är begravda på Skutskärs kyrkogård tillsammans med dottern och mågen.

 

Sonen Axel Emanuel (18/9 1890-23/1 1970) blir sågarbetare. Han får sk. Hinderslöshetsbetyg till Sandefjord, Norge 27 november 1915 och gifter sej 8 december med Elise Marie Andreassen (10/5 1895-30/3 1921) i Sandar sokn i Vestfolds fylke. Hennes föräldrar är matros Anton Andreassen (26/9 1870-) och Marie Andreassen (18/9 1867-) från Narvik. De får Tora Marit (17/8 1916-) som föds i sjukstugan i det som då kallades Sandeherred, Jarlsberg och Larviks amt i Norge. Numera Vestfolds fylke. Modern Elise Maria dör 1921 i TBC, 25 år gammal. 1917 bokförs han och dottern i boken över ”obefintliga” i Skutskär. Han flyttar till Bomhus, Karskär 10, Gävle 1921 där han blir färgeriarbetare. Dottern är inte med. Han flyttar till Rote 8 och gifter sej 1922 med änkan Elvira Margareta Stark (1/11 1883-27/2 1975) från Hudiksvall och de får barnen Bernt Axel Friskman (1/7 1923-1/6 2012), Gert Emanuel Friskman (26/5 1926-11/5 2014) och Ulla-Britt Friskman (26/10 1928-4/2 2018) Han dör 1970 79 år gammal och Elvira Margareta dör 1975, 92 år gammal. Han är begraven på Skogskyrkogården i Gävle med hustrun och barnen. I samma grav finns även Emilia Augusta Wilhelmina Bodecker (gravsatt 1920), Julia Wigholm (gravsatt 1912) och Edla Isleben (gravsatt 1902) Oklart varför.

 

Sonen Carl Albin (20/3 1892-1960) blir sågarbetare 1912 och flyttas till boken över ”obefintliga” i Skutskär 1917. Han blir överförd till sina föräldrar i församlingsboken 1927 och direkt samma år flyttar han till Gävle, Rote V, Sylen 8 och blir textilarbetare. 1560. Han gifter sej med Sandra Kristina Andersson (7/6 1890-4/8 1964) som flyttar in från Skutskär 1928 med sin dotter Mary Teresia Olsson (11/8 1912-7/3 1988) Sandra Kristina har varit gift Olsson. De flyttar till Sylen 2. Dottern flyttar till Staffans församling 1929. De bor kvar 1947. Carl Albin dör 1960, 68 år gammal och Sandra Kristina dör 1964, 74 år gammal. De är begravda tillsammans på Skogskyrkogården i Gävle.

 

Dottern Jenny (8/7 1893-17/2 1941) får den oäkta dottern Margit Eugenia (28/9 1914-) Hon flyttar 1917 hemifrån Älvkarleby till Skutskär och gifter sej med sågarbetaren Johan Edvin Östberg (4/3 1890-13/11 1918) De får Vesta Maria (29/11 1917-) innan hennes man dör 1918, 28 år gammal, av lunginflammation. Jenny får sen Johan Ingvar (4/10 1920-) med Johan Viktor Jansson (28/3 1898-21/1 1926) från Träskvret, Sikhjälma. Hon flyttar samtidigt dit till honom och de gifter sej. De får sen Edit Katarina (27/2 1922-25/11 1944) och Karl Alf Edmund (16/11 1925-4/3 1926) som dör knappt 4 månader gammal, av medfödd svaghet. Hennes andra man Johan Viktor dör 1926, en månad före deras lilla son. Han är då 27 år gammal och dödsorsaken är lungsot. Jenny flyttar till Bodarne, Skutskär 1926 och vidare till Staffan, Gävle 1927. Hon bor i Karskär 4. Hon har dottern Edit Katarina med sej och får Birgit (1929-31/1 1919) som dör mindre än en månad gammal. Hon arbetar som hushållerska i 11 år innan hon flyttar till Upplandsbodarna, Skutskär 1938 och hennes dotter flyttar till Östanå, Älvkarleby men kommer 1940 till mamman i Bodarna. Jenny dör 1941, 47 år gammal och dottern Edit Katarina flyttar då till Slipgatan 1 n.b., Högalids församling i Stockholm. Hon dör 1944, 22 år gammal, av TBC. Hon begravs på Skogskyrkogården. Dottern Margit Eugenia (28/9 1914-18/10 1992) gifter sej med Åke Julius Söderhäll (22/3 1912-6/2 1984) från Älvkarleby. Han dör 1984, 71 år gammal och hon dör 1992, 78 år gammal och de begravs tillsammans med hennes moster Edit Cecilia se nedan.

 

Sonen Knut Ossian (27/7 1897-11/2 1974) gifter sej 1922 med Anna Teresia Nygren (16/4 1896-11/11 1938) från Söderala. De flyttar till Rote 12, Karskär 10 i Gävle och han blir fabriksarbetare. De får Sven Evert (22/7 1922-) och 1931 flyttar de till Karskär 6. De skiljer sej 1938 och Anna Teresia flyttar till Kv Baggaren 11 tillsammans med deras son. De flyttar vidare 1929 till Kv Hammarsmeden 11. Viktoria Emilia Karlsson (12/3 1909-19/7 1998) flyttar in 1939 från Söderhamn till Knut Ossian och de gifter sej. De får Anita (1940-), Knut (1942-) De flyttar 1943 till stadsäga 4551. De får Ingrid (24/2 1944-28/9 1998) Knut Ossian blir cellulosaarbetare. Han dör 1974, 76 år gammal och Viktoria Emilia dör 1998, 89 år gammal. De är begravda på Bomhus Kyrkogård tillsammans med dottern Ingrid som dog 1998, 54 år gammal.

 

Sonen Gunnar Valfrid (7/9 1899-12/10 1975) flyttar till Hållnäs 1922. Han flyttar tillbaka hem 1925 och stannar hemma till 1932 när han flyttar till Valö. Han kommer tillbaka hem igen 1933 som jordbruksarbetare. Han flyttar till Älvkarleby 1934 och gifter sej med Anna Maria Andersson (22/7 1899-2/10 1970) Hon dör 1970, 71 år gammal och han dör 1975, 76 år gammal. De är begravda på Älvkarleby kyrkogård.

 

Dottern Alma Katrina (23/11 1903-10/3 1987) får barnen Gullan Ingrid Katarina (25/11 1923-) och Stig Yngve Emanuel (26/1 1926-) Hon flyttar 1926 till ett annat ställe i Skutskär och gifter sej med diversearbetaren och senare slakteriarbetaren Ture Emanuel Skymberg (10/10 1902-21/2 1987) De får Majvor Cecilia (4/9 1927-), Ullabritt (18/1 1931-), Inga Lisa (12/1 1933-29/6 1935) som dör 2 år gammal, Ture Lennart (20/2 1934-), Gunvor Maria (20/8 1936-), Knut Rune (15/3 1937-14/3 1998) och Sven-Erik (10/11 1940-) Alma Katarina och Ture Emanuel dör båda 1987 med 2 veckors mellanrum, 83 respektive 84 år gamla. De är begravda på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sonen Knut Rune som dör 1998, 61 år gammal.

 

Dottern Edit Cecilia (22/11 1905-1971) flyttar till Hållnäs 1922. Hon flyttar vidare till Skutskär och 1926 till Östanå, Älvkarleby. Där gifter hon sej 1926 med skrädderiarbetaren Carl Gideon Jansson (16/9 1902-18/3 1985) från Barknåre, Hållnäs. De har båda 3 års skolgång och han tjänar 1930 2500 kr/år. De flyttar 1938 till Gävle, Rote 5, Sylen 8. Där han blir skräddare och i början på 1940-talet blir han skräddarmästare. 1947 flyttar de till Drejargatan 9. Edit Cecilia dör 1971, 65 år gammal och Carl Gideon dör 1985, 83 år gammal. De är begravda på Älvkarleby kyrkogård tillsammans med Åke Julius Söderhäll (22/3 1912-6/2 1984 (från Älvkarleby, gravsatt 1984) och hennes maka Margit Eugenia Söderhäll (28/9 1914-18/10 1992) (från Skutskär, gravsatt 1992) Margit Eugenia är hennes systerdotter, se ovan.

 

Dottern Märta Olivia (26/12 1906-23/5 1989) flyttar till Staffan, Gävle 1930. Rote 12, Karskär 15 Hon får Stig (1931-) ”utom äktenskapet”, Hon gifter sej med de 14 år äldre järnarbetaren och senare svetsaren Gustav Fredrik Karlsson (17/12 1892-15/10 1985) från Kopparberg. Han har Rut Benta Olivia (20/9 1919-) och Astrid (23/3 1924-) från sitt förra äktenskap. De bor kvar i Karskär 1947. Gustav Fredrik dör 1985, 92 år gammal och Märta Olivia dör 1989, 82 år gammal. Hon är begravd i minneslunden på Skogskyrkogården i Gävle.

 

Dottern Agda Emilie (14/4 1909-12/1 1955) får Erik Bruno Ingemar (19/1 1928-13/3 2001) och Anna Kajsa (4/5 1931-) Fadern heter i båda fallen Erik Pettersson. Hon flyttar till Nöttö, Västland 1933 och den 2-åriga dottern Anna Kajsa får komma efter några månader senare. Sonen Erik Bruno bor kvar med morföräldrarna till 1937 då han får flytta till Älvkarleby. Han kommer tillbaka till morföräldrarna 1939 och flyttar återigen till Älvkarleby 1942. Han gifter sej 1961 med Sonja Marianne (30/5 1936-21/12 2001) Lungsund, Värmland. Han dör 2001, 73 år gammal, i Möllevången, Malmö. I Västland gifter sej Agda Emilia med sågverksarbetaren Bror Ernfrid Helmer Harström (19/4 1901-7/6 1954) från Älvkarleby. De får Karl Lennart (9/10 1934-) och flyttar till Bodarna, Skutskär 1936. 1426. Sonen Karl Lennart Harström får 6 år gammal flytta till Staffan Gävle 1940. Rote 12 stä 662 där han blir fosterbarn till fabriksarbetaren Erik Gustaf Henry Gustafsson (22/6 1907-) och Karin Hulda Fanny Nordlöf (20/2 1907-7/3 1946) som inte har några egna barn. Hans fostermor dör 39 år gammal, när han är 12 år. Han bor kvar med sin fosterfar 1947. I Skutskär verkar det som att hans föräldrar skiljer sej 1942 då Bror Ernfrid Helmer flyttar till Katarina, Stockholm och Agda Emilie flyttar med sin dotter till Gävle rote 12, Karskär 15 och bor hos sin syster Märta Olivia. Hon flyttar samma år till Kv Kompassen 10 i rote 1 som hushållerska. Hon flyttar 1945 till Sandviken Hansbogatan 10. Agda Emilie dör 1955, 45 år gammal, i Sandviken. Agda Emilies förra man, Bror Ernfrid Helmer Harström, dör 1954 i Brännkyrka, Stockholm, 53 år gammal.

 

Dottern Svea Frideborg (8/1 1911-25/2 1997) flyttar till Rote 10, Grepen 1, Gävle 1930 som hembiträde. Hon flyttar 1931 till Rote 12, Karskär 15. Där får hon Kurt (1932-) innan hon flyttar samma år till Norslund 46. Hon gifter sej med fabriksarbetaren Hugo Bernhard Gustafsson (20/8 1910-23/10 1976) från Gävle. De flyttar 1932 till stadsäga 448, De flyttar 1946 till stadsäga 457C. Hugo Bernard dör 1976, 66 år gammal och Svea Frideborg dör 1997, 85 år, gammal. De är begravda på Bomhus kyrkogård i Gävle.

 

Sonen Konrad Alexander (12/11 1912-1992) blir plåtslageriarbetare och gifter sej 1943. Han dör 1992, 79 år gammal. Han är begravd på Skutskärs kyrkogård. Där ligger också fadern Alexander Friskman (21/11 1868-31/5 1957) och systern Agda Emilia Nordstrand f. Friskman (14/4 1909-12/1 1955)

 

 

1893-1904

Anna Lovisa Ersdotter Magnell (6/6 1860-4/3 1922) Hon är änka efter skräddaren Johannes Fjällman Jonsson (25/12 1850-23/5 1891) Hon blev änka 1891 och flyttar in från Söderhamn 1893 men är född i byn och bodde i Nyhem fram till 1885. Hon har Anna Eugenia (15/8 1878-10/4 1936) se nedan, Karl Victor Emanuel (25/12 1882-30/9 1935) se nedan, Ester Elisabet (2/8 1884-3/4 1965) se nedan, Ernst Fridolf (2/6 1887-9/12 1908) se nedan och Olga Josefina (16/12 1889-20/10 1969) se nedan. Här i Göksnåre får Anna Lovisa även de oäkta sönerna Johan Ferdinand (6/6 1894-1/10 1988) se nedan och Karl Gerhard (3/2 1898-18/4 1898) som dör 2 ½ månad gammal. Hon flyttar med de 3 kvarvarande barnen till Björnbo, Rångsen, Forsmark 1904. Hon gifter sej med bruksarbetaren och änklingen Per Gustaf Gustafsson (14/6 1861-2/1 1941) Han har fyra hemmavarande barn mellan 6 och 14 år gamla. Anna Lovisa dör 1922, 62 år gammal, av astma. Per Gustaf flyttar senare till Hernebo, Skog, Hälsingland där han dör 1941, 79 år gammal.

 

Dottern Anna Eugenia (15/8 1878-10/4 1936) flyttar 1893 till Skaten som piga. Där får hon den oäkta sonen Karl Edwin (24/9 1896-) innan hon kommer tillbaka 1899 och får den oäkta sonen Ernst Birger (10/11 1900-) När modern flyttar till Björnbo bor hon kvar här med sina barn. Se nästa generation.

 

Sonen Karl Victor Emanuel (25/12 1882-30/9 1935) flyttar 1897 till Magön som dräng. 1898 flyttar han vidare till Stenmo som dräng. Där är han kvar ända till 1908 när han flyttar till Rångsen och gifter sej med dottern i huset Ester Matilda Andersson (18/10 1889-28/2 1978) De får Georg Emanuel (20/3 1909-), Karl Birger (22/5 1910-) och Karl Olof (2/12 1912-) innan de flyttar till Danbo, Forsmark 1913. Där får de Nils Elis (20/6 1914-), Knut Henning (15/7 1915-) De flyttar till Aludden, Bruksroten 1917och vidare till Stora Rångsön 1921 och där bor de kvar 1931. Karl Victor dör 1935, 52 år gammal. Ester Matilda flyttar senare till Johannisfors där hon dör 1978, 88 år gammal

 

Dottern Ester Elisabet (2/8 1884-3/4 1965) flyttar till Vendel 1904. Hon flyttar sen till Österleufsta och 1907 till sin mor i Rångsen. Senare samma år flyttar hon till herrgården i Forsmark som piga och kommer tillbaka 1908. Hon får Astrid Elisabet (11/3 1908-) innan hon flyttar till Yttre Sandviken 1909 som hushållerska men hon gifter sej samma år med Anders Gustav Forsberg (30/1 1888-20/6 1953) från Gräsö. De flyttar tillsammans tillbaka till Stora Rångsön och han blir skogsarbetare. De får Tyra Linnea (10/9 1910-) innan de flyttar tillbaka till Sandviken 1911 där han blir bruksarbetare igen. De får Alf Erik Gustaf (14/10 1912-) innan de flyttar till Snesslingeberg, Börstil 1913 där han benämns ståldräng. Efter 4 år där flyttar de 1917 till Björnbo, Forsmark. De får Dagny Alice (20/2 1925-) De bor kvar 1935. Anders Gustav dör 1953, 65 år gammal. Ester Elisabet dör 1965, 80 år gammal, på ålderdomshemmet i Forsmark.

 

Sonen Ernst Fridolf (2/6 1887-9/12 1908) flyttar till Stenmo 1802 och sen vidare till först Olarsbo och sen Börstil innan han dör av lungsot i Nyböle 1908, 21 år gammal.

 

Dottern Olga Josefina (16/12 1889-20/10 1969) flyttar till Skaten, Hållnäs 1905. 1906 flyttar hon till Stenmo. 1908 flyttar hon till skogvaktaren i Björnbo som piga. 1910 flyttar hon till sin mor i Rångsen. 1911 flyttar hon tillbaka till skogvaktaren i Björnbo som piga. 1912 flyttar hon hem igen och 1913 flyttar hon till rote I i Gävle som tjänarinna. Där gifter hon sej 1915 med statkarlen Axel Rudolf Hillborg (5/1 1890-20/1 1970) och de får Rudolf Henry Emanuel (8/11 1915-6/1 1916) som dör 2 månader gammal. 1919 flyttar de till Staffans församling och samma år till rote II, fastighet 216,217. Där blir Axel Rudolf stationskarl. De flyttar senare till N. Sjötullsgatan 9, fastigheten Hospitalet 5. I början av 1940-talet blir han stationskarlsförman och sen blir han konduktör. De bor kvar 1947. Olga Josefina dör 1969, 80 år gammal och Axel Rudolf dör 3 månader senare, också 80 år gammal. De bodde i Tomas församling och är begravda på Gamla kyrkogården i Gävle tillsammans med Anders Smärt (gravsatt 1898)

 

Sonen Johan Ferdinand (6/6 1894-1/10 1988) flyttar 1916 till Danbo som buksarbetare. 1918 flyttar han tillbaka hem och 1919 flyttar han till Stor Rångsen där han gifter sej med Nanny Maria Engström (25/3 1901-10/6 1986) från Kussil. De får Johan Henry (23/4 1920-) 1925 flyttar de till ett annat ställe i Stora Rångsön och får där Elsy Maria (13/9 1929-) De bor kvar där 1931. Hon dör 1986, 85 år gammal, och han dör 1988, 94 år gammal, båda i Forsmark.

 

 

1905-1906

Johan August (Hållman) Sillén (12/10 1875-21/1 1951) och Anna Eugenia Jonsson (15/8 1878-10/4 1936) Hon bor här sen tidigare med sina barn Karl Edwin (24/9 1896-13/6 1943) och Ernst Birger (10/11 1900-8/1 1982) Han är född i jordetorpet Skäret. Han flyttar in och de gifter sej 1905. De flyttar vidare till Valbo i mars 1906. I oktober samma år flyttar de tillbaka till byn men då till Skaten. Läs hela hans berättelse under Personer. Hennes son Karl Edwin (24/9 1896-13/6 1943) Han flyttar med familjen till Bruksroten nr 6 1922 och bor kvar hemma 1931, 35 år gammal. Han gifter sej 30/11 1935 med Lovisa Wilhelmina Sillén (16/4 1901-15/7 1985) från Forsmark. Han dör 1943, 46 år gammal, i Forsmark. Hon flyttar senare till Solgården i Östhammar och dör där 1985, 84 år gammal. Hennes son Ernst Birger (10/11 1900-8/1 1982) anges som far till den ogifta Birgitta Maria Karlssons son Sten Gustav. Han flyttar med familjen till Bruksroten nr 6 1922 och han flyttar till Vaksala, Uppsala 1924 som cykelfabriksarbetare. Han flyttar till Vaksala och gifter sej 1928 med Maria Birgitta Karlsson (18/8 1901-15/10 1995) De flyttar till Valfridsborg, Gränby. De har båda 3 års skolgång och han tjänar 2100 kr/år. De bor kvar 1944. Ernst Birger dör 1982, 81 år gammal och Birgitta Maria dör 1995, hela 94 år gammal. De är båda begravda på Gamla kyrkogården i Uppsala.

 

 

1905-(1942)

Bruksarbetare Per Gustaf Mattsson (18/2 1878-8/6 1949) och Elma Fredrika Andersson (8/1 1880-17/4 1979) De gifte sej 1904 och flyttar in från Göksnåre nr 3 i november 1905. Han är son i Göksnåre nr 3 och hon dotter i Snickars. Elma finns med på en gammal bandinspelad intervju där hon pratar om bla skoltiden i Ängskär, pigtiden, slåtterarbete, kolmilor, textilarbete, lin, vävning, skördearbete, tröskning, potatis, linberedning, julslakt, bakning, julfirande, textilberedning, ullfärgning, bärplockning, resor till Gävle för försäljning, mathållning, missionsförsamlingen och olika predikanter. Tyvärr har jag inte fått ta del av den inspelningen. De har fått dottern Elin Elma Fredrika (25/12 1904-23/1 2002) se nedan. Här får de sen Gertrud (30/10 1908-30/1 2006) se nedan och Elsa (Elsie) Maria (21/1 1918-5/2 1986) se nedan. De får också en fosterdotter från Lissbo, Mary Elisabet Engström (18/1 1917-29/6 2001) se nedan. De köper fastigheten av Gimo-Österbybruks AB 1/11 1938. Samtidigt finns det anteckning om att Erik August och Hilda Jansson i Göksnåre nr 6 skulle köpa 1,24 ha av den ursprungliga fastigheten. Det är troligen den lott öster om deras mark som tillhört båtsmanstorpet som Janssons nu vill inlemma i sin fastighet. Det är oklart om detta genomfördes, men i nutid är det genomfört. Dottern Elsa (Else) tar över. Per Gustaf dör här 1949, 71 år gammal och Elma Fredrika dör 1979, 99 år gammal. Elma Fredrika hade uppenbarligen goda gener för ålder, själv blev hon ,som sagt, 99 år och två av hennes tre döttrar blir 97 år gamla

 

Dottern Elin Elma Fredrika (25/12 1904-23/1 2002) gifter sej 1928 med hemmansägaren Carl Valfrid Olsson (19/8 1900-2/1 1943) i Hjälmunge. De får sonen Alve Olsson (21/2 1931-4/2 2015) som gifter sej med Inga Karlsson (20/10 1942-) från Göksnåre nr 5. Carl Valfrid dör 1943, 42 år gammal, i Hjälmunge och Elin Elma dör 2002, 97 år gammal, i Göksnåre. Det vore intressant att se om hon hade några barnbarn efter dessa döttrar för att se hur gamla de blev.

 

Dottern Gertrud (30/10 1908-30/1 2006) gifter 1937 med Sven Halvar Brattfält (19/1 1907-1/7 1989) i Ängskär. Sven Halvar dör 1989, 82 år gammal och Gertrud dör 2006, 97 år gammal, båda i Ängskär.

 

Dottern Elsa (Elsie) Maria (21/1 1918-5/2 1986) bor kvar med föräldrarna 1942 och tar sen över.

 

Fosterdottern från Lissbo, Mary Elisabet Engström (18/1 1917-29/6 2001) gifter sej 1956 med Johan Martin Gustavsson (27/12 1911-9/6 1995) från Tuna. Han dör 1995, 83 år gammal, i Gamla Uppsala och hon dör 2001, 84 år gammal i Storvreta.

 

 

19(42)-19xx

Johan Edmund Härebrandt (4/1 1917-13/7 2009) och Else Maria Persson (21/1 1918-5/2 1986) Han kommer från Göksnåre nr 1 och hon är dotter i huset. De får dottern Inger () som sen gifter sej med Olle Norrbrand (18/1 1941-) Else Maria dör 1986, 68 år gammal och Johan Edmund dör 2009, 92 år gammal. De är begravda på Skogskyrkogården i Stockholm.

 

19xx-

Olle Norrbrand (18/1 1941-) och Inger Härebrandt (), sommargäster. Han kommer från xx och hon är dotter i huset.

Son Anders Norrbrand (12/5 1971-) och xx