Göksnåre 15:1, Båtmanstorpet

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Finns inte på kartan från 1823.

Finns på skifteskartan 1839-44 då båtsman Olof Friskman bor här. Har då littera 602-603. Båtsmanstorpet fick denna mark vid skiftet 1839-44 så troligt är att det ursprungliga torpet här byggdes något av dessa år. Själva huset kan också ha flyttats hit.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 312. Denna fastighets styckas dock inte av vid detta tillfälle utan har hela tiden legat som en egen samfälld del för byn.

Tillhörde Norra Roslags 1a Båtmanskompani som bytte namn till Roslags 4e Båtmanskompani 1875. Kompaniet bildades 1640 och det totala båtsmanshållet avskaffades 1887. Göksnåre var rote nr 58.

Varje ny Båtsman tog sej ett båtsmansnamn som nästan alltid skulle vara samma namn som föregångarens.

Till huset hör bla ett brygghus som Alve Olsson i början på 1980-talet byggde ut och om till ett helt nytt torp, se nästa fastighet.

I flottans rulla för Roslagen 1658 finns inte Hållnäs och de andra nordliga båtsmanssocknarna Österleufsta och Västland med.

Rotarna skulle dessutom hålla reserver sk dubblingar.

Var dessa bodde är oklart.

Till huset hör bla ett brygghus som Alve Olsson i början på 1980-talet byggde ut och om till ett helt nytt torp, se nästa fastighet.

(1640)- (1665)

Mats Olofsson (-x/6 1672) Han är son i Göksnåre nr 1. Han finns inte angiven i rullorna men tituleras båtsman i byn 1664 när han får dottern Anna (x/10 1664-) Dottern anges som född i Barknåre. Han kan vara den Mats Olofsson som dör i Malen.

(1665)-1677

Anders Larsson Geting (1637-x/5 1697) och Kerstin Ersdotter (1638-17/10 1718) Han är son i Göksnåre nr 1 och hennes föräldrar är Erik Tomson och Malin Larsdotter i Ängskär. I soldatregistret finns inga uppgifter om när han blev antagen eller när han fick avsked. Avskedet borde ha varit 1677 då nästa båtsman tar vid. De får Lars (x/12 1665-före 1718), Erik (x/3 1668-13/4 1731), Anders (x/9 1670-före 1718), Johan (x/12 1672-), Isak (x/3 1675-före 1718), Olle (x/3 1677-före 1718), Elin (-x/8 1680-x/9 1680) som dog innan 1 månad, Per (x/4 1682-före 1718), Anna (x/4 1686-) Strax före 1680 flyttar de till Göksnåre nr 5 och tar över där.

1677-1708

Anders Johansson Mölnare (1652-14/6 1729) och Karin Matsdotter (16xx-) Han antas som båtsman 1677. Han är från Gunnarsbo gård, Wahlö med föräldrarna Johan Olofsson och Anna Lint. och hon är troligen från Göksnåre. Hon är troligen född mellan 1650 och 1663. Hon finns inte i födelseboken som började föras 1664. Mölnare är ett annat ord för mjölnare. De gifter sej 1685. De får Johan (x/4 1686-) se nedan, Anna (x/3 1688-) se nedan, Barbro (x/12 1689-) se nedan, Karin (x/12 1691-) se nedan, Maria (x/6 1695-13/2 1763) se nedan, och Anders (x/7 1699-) se nedan. Anders anges som båtsman tom 1691 men inte från 1695. Han var enligt död- och begravningsboken båtsman i 33 ½ år. Han fick enligt soldatregistret avsked 1708. De bor kvar i Göksnåre och han dör 1729, 77 år gammal.

Sonen Johan (x/4 1686-) Oklart

Dottern Anna (x/3 1688-) Oklart

Dottern Barbro (x/12 1689-) Oklart

Dottern Karin (x/12 1691-) Oklart

Dottern Maria (x/6 1695-13/2 1763) gifter 1717 sej med fördubblingsbåtsmannen Hans Heinrich Hansson Kallman (x/10 1688-x/5 1741) från Kallnäs. Läs mer om dem bland fördubblingsmännen.

Sonen Anders (x/7 1699-) Oklart

1694-

Mats Skärkarl. Han blev antagen 1694.

1699-1707

Erik Andersson Gök (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) Han är son i Göksnåre nr 2 och hon är från Ängvreta. De gifter sej 1693 och då har han fått rollen som fördubblad båtsman. De bor i Klockargården där Erik är klockare fram till minst 1699 och de får Kerstin (x/2 1695-5/5 1695 ) som dör högst 3 månader gammal, Brita (x/11 1696-), Olof (x/4 1698-) och Kerstin (x/6 1699-24/1 1770) Före 1700 flyttar de till Göksnåre där de får Anna (x/10 1700-30/6 1784), Maria (x/2 1702-27/4 1785)

Han äger andel i Göksnåre nr 2 som hans bror brukar och är med och säljer det hemmanet. Läs mer om mer om dem där.

1707-1740

Jakob Wattson (1688-) Född i Stockholm. Släktnamn Erlandsson. Antagen som ordinarie 1707, 19 år gammal. Får avsked 1740, 52 år gammal. Var båtsman i 33 år.

1740-1741

Hans Jansson Friskman (1720-3/10 1741)

Han ska vara född i Hållnäs men finns inte i födelseboken.

Antagen som ordinarie 1740, 20 år gammal. Dör i tjänsten i Karlskrona 1741, 21 år gammal. På båtarna var det brist på färskvatten och mer än hälften av besättningen blev sjuka eller dog av bla dysenteri. Skeppen som återvänder till Karlskrona för med sej smittan så även staden drabbas av epidemierna.

1742-1742

Pål Pålsson Friskman (1708-24/9 1742)

Född i Österlövsta. Antagen som ordinarie 1742, 34 år gammal. Dör i tjänsten till sjöss samma år, på fregatten (Serkel) xxxx bergh, vilket kan vara i det som kallas Hattarnas ryska krig som var mellan Sverige och Ryssland 1741-43. Se även föregående båtsman.

1743-1764        Måns Ersson Friskman (11/9 1719-8/5 1793) och Maria Andersdotter (1708-28/2 1780) Han är född i Rångsen, Forsmark med föräldrarna Erik Matsson Dahlman och Maria Ersdotter och hon är född i Harg som dotter till Magdalena Larsdotter (x/1 1677-9/11 1748) från Göksnåre nr 2 och förre femmänningssoldaten Anders Larsson Kohlmark (1674-24/12 1751) som flyttar med hit. Måns och Maria gifter sej 1744 (han står dock felaktigt angiven med förnamnet Erik) och får 3 söner och varav 2 dör före Måns. Erik (4/4 1745-5/3 1748) som dör nästan 3 år gammal, Anders (14/10 1746-4/7 1805) som tar över som båtsman efter sin far och Magnus (x/9 1751-före 1793)

Han blir antagen som ordinarie 1743, 24 år gammal. År 1760 har han en blygsam skuld till bruket på knappt 3 riksdaler. Han tar avsked 1764, 45 år gammal. Då flyttar de till jordetorpet Göksnåre 7:9.

I dokumentet från Sam Tärnströms möte 1747 med Göksnåres invånare omnämns båtsmannen Mats Kohlmans änka. Det är då Marias mor Magdalena som avses.

1767-1784

Anders Månsson Friskman (14/10 1746-4/7 1805) och Anna Larsdotter (23/11 1750-27/11 1827) Han är son till den förre båtsmannen Måns Ersson Friskman och hon är dotter till frälsebonden i Göksnåre nr 1. Han blir antagen som ordinarie 1767 och benämns obefaren. De gifter sej 1773 och får barnen Magnus (22/10 1774-x/11 1774) som dör mindre än 1 månad gammal, Lars (13/6 1776-14/6 1831) som tar sej namnet Hollman och blir sockenskomakare i Göksnåre 7:9, Anders (5/5 1779-25/2 1848) se nedan. I 1780 års generalmönsterrulla anges: ”gjort en resa till Finland på Björn Järnsida, är obefaren”

Anders erhåller Kungl. Krigs Collegie avsked 20/4 1784, 38 år gammal. De flyttar då till jordetorpet Göksnåre 7:9.

Sonen Anders (5/5 1779-25/2 1848) blir skomakargesäll, tar sej namnet Holmstedt, gifter sej 1800 med Kajsa Ersdotter Söderman (27/5 1768-4/3 1830) från Norrbo, Vedlösa och flyttar dit till hennes föräldrar där de blir torpare. De får Anna (23/8 1801-30/3 1867), Erik (29/8 1803-28/9 1853), Stina Kajsa (4/4 1806-17/1 1841) och Anders (6/1 1809-23/7 1850) Kajsa dör 1830, 61 år gammal, av lungsot och Anders gifter om sej 1831 med Christina Larsdotter (16/1 1876-22/12 1851) från Forsmark. Sonen Eric gifter sej samtidigt och tar över torpet. Anders dör 1848, 68 år gammal, av maginflammation och Christina dör 1851, 75 år gammal. Noterbart är medellivslängden för deras barn: 47 år.

      

Björn Järnsida och en annan fregatt (bild Nationalmuseum)         Björn Järnsidas galjonsfigur (bild Nationalmuseum)

Björn Järnsida var en fregatt av klassen Turuma som byggdes i Karlskrona och sjösattes 1774. Var i svensk tjänst till 1789 do hon togs av Ryssland. Hon var i tjänst där till 1808 då hon sjönk.

Längd: 37,4 m. Bredd 9,2 m. Djupgående 3,3m. Deplacement 550 ton, Framdrift segel. Besättning 226 man. Bestyckning 2 st 18 pundskanoner och 24 st 12 pundskanoner samt 22 nickhakar.

1784-1790

Anders Andersson Friskman (15/4 1749-x/6 1790) och Anna Andersdotter (1738-27/4 1802) Han är son till båtsmannen i Anders Ersson Sikberg (x/4 1719-x/7 1763) och Kerstin Andersdotter (x/12 1714-22/5 1767) Hon är från Bunken, Västland med fadern bonden Anders Jonsson. Han hette tidigare Kallman som fördubbling från 1767. De fick Anders (28/7 1769-1789) i Vavd se nedan och gifte sej sen i Västland 1770. Här i Göksnåre fick de sen Christina (18/9 1771-11/1 1846) se nedan och Anna (21/12 1774-25/1 1844) se nedan, innan de kom hit.

Han blir antagen som ordinarie 24/4 1784 och de flyttar hit. 1 juni 1787 inmönstras han för 1 års tjänst på Sveaborg.

Han dör i tjänsten i kriget i juni 1790, 41 år gammal. Kan möjligen ha dött i slaget vid Kronstadt 3-4/6. Han finns inte registrerad i Hållnäs dödbok.

Änkan Anna dör i april 1802 och dödsnotisen anger:

”Göksnåre 2 Maji
Hustru Anna Andersdotter född 1738 i Vesslands socken och Bunkarne. Fadren Bonden Anders Jonsson och modrens namn okändt. Gifte sig omkring 1770 i Vessland med Båtsman för Göksn. Rote And. Friskman med hvilken 3 barn, 1 son och 2 döttrrar ännu i lifvet. Sjuk 13 dygn uti bröstfeber och dog den 27 April 63 år gl.

Vid bouppteckningen summeras värdet till 30 riksdaler 6 skilling banco 2 runstycken varav drygt hälften hänför sej till djuren; 2 kor, 2 tackor och 3 lamm.

Sonen Anders (28/7 1769-1789) blir fördubblad båtsman här i byn 1786, läs om honom där.

Dottern Stina (18/9 1771-11/1 1846) är 1790 förlovad med korpralen Johan Bredberg. Läs om dem under nästa båtsman.

Dottern Anna (21/12 1774-25/1 1844) gifter sej 1808 med vice korpral vid Kungliga Jägerhorns regemente Jonas Hök (1772-16/8 1833) från Uppsala. De får Jonas (2/1 1808-7/2 1809) som dör, 1 år gammal, av mässling och Anna Stina (8/8 1810-) De flyttar till Kierfven 1810 och vidare till Alunda 1813. Han blir där antagen som rotesoldaten Jonas Storm i Hammarby rote. Hans syster Stina Holmgren (1789-) är med dem som piga. Han får avsked 1820. I husförhörslängden anges den latinska meningen ”Furti damnatus privatim absolutus 25/3 1824” En översättning ord för ord ger: Stölder dömdes personligen släpptes 25/3 1824, vilket ungefär förklarar vad det handlar om. Dottern flyttar till Österby 1826. Jonas dör 1833, 61 år gammal, och Anna anges då som utfattig. Anna dör 1844, 69 år gammal. Det anges att hon dör i Uppsala.

1790-1806

Petter (Pehr) Jansson Friskman (19/11 1768-18/8 1806) och Caisa Ericsdotter (24/1 1766-18/3 1817) Han är född i Vavd och halvbror till bonden Anders Jansson i Vavd som gifter sej med Petters svägerska Anna Ersdotter när han blir änkling. Caisa kommer från Göksnåre nr 5. De gifter sej 10/3 och han blir antagen som ordinarie 7/7 1790. De får barnen Johannes (21/3 1791-17/8 1796) som dör 5 år gammal, Eric (6/5 1794-1/3 1805) som dör 11 år gammal av rödfeber, Peter (12/5 1796- ca 1812) se nedan, Brita (1/4 1798-4/11 1872) se nedan, Anna (20/8 1800-28/8 1884) se nedan och hennes tvillingsyster Caisa (20/8 1800-1/9 1800) som dör 12 dygn gammal i bröstfeber, Johan (24/8 1802-9/3 1840) se nedan, Lars (4/11 1804-1/12 1854) se nedan och Erik (19/3 1807-7/4 1880) se nedan. Pehr är i 1795 års ”Generalmunstringsrulla” fortfarande obefaren, dvs har ej, som det heter, varit på sjön. 3 juni 1797 avmönstras han från Kungliga Armens Flottas eskader i Åbo och får åka hem.

26 maj 1798 inmönstras han igen för 1 års tjänst i Kungliga Armens Flottas eskader i Åbo. 4 juni 1799 avmönstras han från den tjänstgöringen vid Åbo slott.

Petter drunknar 18/8 1806, 38 år gammal, okänt var och i vilket sammanhang. Tillsammans med honom dör samtidigt Anders Ersson Holldal, 45 år från Snickars och Maja Andersdotter, 20 år dotter till torparen Anders Friskman.

Pehr finns noterad som död i dödboken, dock ej som begravd. Hans hustru Caisa föder 7 månader senare deras sista barn Eric.

I Petters bouppteckning anges änkan och 5 barn som arvingar,

Här finns barnen Petter 11 år, Johan 4 år, Lars 2 år, Brita 8 år och Anna 6 år angivna.

Boet upptecknas enligt följande:

– 1 ko Frödga 3.24 riksdaler, 1 ko Tärna gammal 2.32 rd, 2 tackor 1.16 rd, 2 lamm 32 skilling, 1 drickesstop av tenn, 1 st 8-kannsgryta*, 1 st 4-kannsgryta, 1 pannhäll, 1 visarur utan foder, 1 skåp omålat 1.32 rd, 1 soffa, 1 bord, 1 bryggkar, 1 drickestunna, 1 slipsten 1 rd, 4 liar, 1 järnspett, 1 dussin porslinstallrikar, 4 stenfat, diverse sängkläder, 1 svart klädning 1.24 rd, 1 blå rock 1.24 rd, 1 grön jacka,

Summa tillgångar 20 riksdaler 10 skilling

Friskmans änka Kajsa Ersdotter intygar att boet blivit riktigt upptecknat

Närvarande å de omyndigas vägnar var Lars Ersson i Göksnåre och Anders Jansson i Vavd

Förrättningsmännen nämndemannen Eric Ersson i Kärven och Abr Kastberg undertecknar

Förklaringar:

– 8-kannsgryta En gryta med volymen 8 kannor dvs 8×2,62 liter=21 liter.

– Lars Ersson i Göksnåre är troligen unge Lars Ersson (27/2 1747-4/11 1811) i Göksnåre nr 2, Norrgården.

– Anders Jansson i Vavd är hans halvbror Anders Jansson (6/3 1760-20/7 1821)

– Nämndemannen Eric Ersson i Kärven är troligen sjömannen, skattebonden Erik Ersson Wennberg (19/7 1770- 30/4 1838)

– Abr Kastberg är Abraham Kastberg (3/3 1767- 28/12 1824) klockare i Edvalla

Anmärkningar:

– Kreaturens värde 8.8 rd var ca 40% av boets hela värde

– Inga skulder fanns

– De fattigas andel anges inte

Caisa är noterad som utfattig och fattighjon innan hon dör 1817 av rödfeber. I hennes bouppteckning stämmer barnens namn och ålder.

Boet nedtecknas enligt följande:

– 1 silverfingerring 12 skilling, 2 mässingljusstakar 12 sk., 1 spegel 12 sk., 1 st 8-kannsgryta* 1.16 riksdaler,1 st 4-kannsgryta 12 sk., 1 st 2-kannsgryta 24 sk., 1 pannkakspanna 24 sk., 1 3-fot 2 sk., 1 rivjärn och tratt 6 sk., 15 porslinstallrikar 32 sk., 8 stenfat gamla 8 sk., 1 krus och 3 buteljer 18 sk., 1 kryddlåda 4 sk., 2 spinnrockar 1.18 rd, 1 ämbar och stäva 6 sk., 2 byttor och bunkar 6 sk., 2 gamla drickstunnor 36 sk., 1 betsman gammalt 8 sk., 1 spett och grep 18 sk., 1 visarur 1 rd, 1 skåp omålat 1.16 rd, 1 soffa och bord omålade 24 sk., 2 kärl 16 sk., 2 tråg 6 sk., 1 klädkorg 6 sk., 1 ljuslykta 2 sk., 1 ko Svana 10 rd, 1 tacka med lamm 1.8 rd, 1 galt Gamse 1 rd, 1 strömmingsskota 1814 3 rd, 1 aln skotsträng 4 sk., 1 blå qvinsrock 3 rd, 1 svart camb. klädning* 4 rd, 1 vit bomullströja 12 sk. Till ett summerat värde 33 riksdaler 30 skilling

– Fastighet: ”En niondedel i Ett fjerdedels mantal Frälsesk. Göksnår under Nr 5 33.16 rd” *

Summa 66 riksdaler 46 skilling

Sterbhusets skulder

– De fattigas arvode, 4 skilling 2 runstycken

– Till båtsman Frisk för ½ tunna råg, 5 riksdaler 16 skilling

– Till 12man Jan Olsson i Kussil 10 skilling 8 runstycken

– Till Mats Matsson i Göksnåre för kostn., 1 riksdaler 16 skilling

– Till Mats Ersson och Anders Jansson i Vavd för Br., 32 skilling

– Bouppteckningskostnad, 1 riksdaler 8 skilling

– För sonen Lars Larsson at lova, 3 riksdaler 16 skilling

– Till Kastberg för auktionsskuld, 1 riksdaler 20 skilling

Summa 13 riksdaler 26 skilling 10 runstycken

Mats Matsson och Kajsa Larsdotter intygar att allt blivit riktigt upptecknat och värderat

Färrättningsmännen nämndeman Per Ersson i Vavd och Abr Kastberg skriver under

 

Förklaringar:

– 8-kannsgryta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 8-kanns gryta var alltså på 21 liter

– Strömmingsskota 1814. En sköta är ett fiskenät, här engivet med årtalet som visar att det är 3 år gammalt.

– Svart camb. klädning. Kamlott är ursprungligen namn på ett kostbart, sannolikt av kamelgarn (angoraull) tillvärkat tyg från levanten; sedermera om ett glansigt, stundom vattrat eller mönstrat, vanligen tvåskäftat tyg av kamelgarn eller kamelgarn och silke eller av hårdt tvinnat kamgarn, stundom blandat med silke, bomulls- eller linnegarn

– Fastigheten är hennes arvelott, en niondedel i ett fjärdedels mantal frälse i Göksnåre nr 5. De var 6 syskon, 3 pojkar och 3 flickor. Då pojkar ärver dubbelt blir det 9 andelar (3 pojkar får 2 andelar var och 3 flickor får en andel var) Fastigheten var alltså värd 300 riksdaler.

– Båtsman Frisk är troligen Mats Frisk (25/11 1796-21/2 1866) i Vavd

– 12man Jan Olsson i Kussil är Johan Olofsson (19/9 1775-16/5 1827) Han var gift med Helena Nilsdotter (8/4 1776-9/10 1798) från Göksnåre nr 4, Sörgården.

– Mats Matsson i Göksnåre för kostn. Oklart vilken Mats Matsson som avses.

– Mats Ersson och Anders Jansson i Vavd för Br., 32 skilling Mats Ersson (14/2 1778-27/3 1837) född i Göksnåre nr 2A, Norrgården. Gift och bosatt i Vavd blir han, tolvman, nämndeman och häradsdomare. Anders Jansson är hennes makes avlidne halvbror Anders Jansson (6/3 1760-20/7 1821)

– Sonen Lars Larsson at lova är Lars (4/11 1804-1/12 1854) Lars är bara 12 år gammal och anges vara ”krympling” och ”ofärdig” Kan detta vara någon form av stöd till honom?

– Nämndeman Per Ersson i Vavd är Per Ersson (25/7 1758-16/11 1822)

– Abr Kastberg är Abraham Kastberg (3/3 1767- 28/12 1824) klockare i Edvalla

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var 12 riksdaler 8 skilling vilket är ca 36% av boets värde exklusive hennes arvslott.

– Skulderna är ca 37% av boets värde exklusive hennes arvslott.

– De fattigas arvode är ca 1,3 promille eller 1/8-dels procent av boets totala värde.

Sonen Peter (12/5 1796-ca 1812) flyttar till Göksnåre nr 6 som dräng år 1811. 9/8 1812 är han noterad som närvarande i husförhörsboken. Nästa datum där han borde ha varit noterad är 20/2 1813 men där saknas notering. Han är noterad som död men utan angiven tidpunkt. Han saknas i död- och begravningsboken i Hållnäs. Inte heller i Forsmarks eller Österleufstas dödböcker finns han upptagen. Om han dog i slutet av 1912 eller i början av 1913 så blev han 16 år gammal.

Dottern Brita (1/4 1798-4/11 1872) flyttar till Vavd nr 1 år 1813. Hon flyttar till Kärven 1814 och 1815 till Göksnåre nr 3. 1818 flyttar hon till Forsmark. Hon gifter sej med torparen Abraham Löfman (14/1 1801-26/5 1856) från Lönnö. Hans föräldrar brukade Olarsbo i början av 1800-talet. De flyttar till Gudinge och blir nybyggare. De får Christina Carlotta (12/1 1831-8/7 1899) och Mattias (6/5 1833-2/5 1910) Han dör av maginflammation 1856, 55 år gammal, och hon dör av slag 1872, 74 år gammal, som torpareänka i Gudinge, Barknåre. Abrahams bouppteckning visar att han bla hade ett fickur i silver, många snickarverktyg, 3 skötbåtar och många olika fiskenät. Han hade 2 kor, 1 kalv, 3 gamla tackor, 3 mindre lamm och 1 galt. Han hade en ny stugubyggnad (värd hela 66 riksdaler), en ladugård med foderlada, en vedbod, en källare, en gammal hölada, en sjöbod och en matbod.

Dottern Anna (20/8 1800-28/8 1884) flyttar till Ängskär 1816 och kommer tillbaka därifrån. Hon flyttar till Vavd 1817. Hon gifter sej 1822 med Anders Persson (29/10 1799-3/3 1868) i Önsbo. De får Anna Brita (19/6 1824-5/12 1850), Anders Petter (3/5 1829-13/12 1867), Jan Eric (29/6 1831-9/1 1901), Olof (10/4 1833-2/3 1913), Gustava (6/4 1844-27/12 1924) Anders dör 1868, 68 år gammal, utan angiven orsak och Anna dör 1884, 84 år gammal.

Hennes bouppteckning anger att hon efterlämnade sex barn. I själva verket har hon fött 7 barn. 3 av dem har överlevt henne och 3 av dem som har dött har barn. Ett av hennes barn, pigan Catharina Helena hade inga barn som kunde ärva, det förklarar bouppteckningens summering. Noterbart är att 3 av hennes barn dör vuxna inom loppet av 4 månader år 1867. Uppräkningen av barnen och eventuella barnbarn är rörig i bouppteckningen så här kommer en uppställning.

– Stina Cajsa född 1822, död 45 år gammal av nervfeber år 1867. Hon var gift med skogvaktaren Hallgren vid Ängskär och hade 5 barn varav 3 var omyndiga. Deras rätt bevakas av Olof Andersson i Önsbo.

– Anna Brita född 1824, död 26 år gammal år 1850. Hon var gift med skattebonden Mats Larsson i Vavd och hade 2 barn, båsa myndiga.

– Anders Petter född 1829, död 38 år gammal av vattusot år 1867 en månad efter systern Stina Caijsa. Han var gift med Anna Kajsa Jansdotter i Kussil och hade 4 barn, Anna, Maria, Anders Gustaf och Lydia de båda senare omyndiga och deras rätt bevakas av Jan Erik Jansson i Kussil

– Jan Eric född 1831, myndig, lever vid moderns död

– Olof född 1833, gift, lever vid moderns död

– Maria Gustafa född 1844 lever gift med skattebonden Anders Olsson i Slada.

– Chatarina Helena född 1842, död 26 år gammal av nervfeber 3 månader före sin syster Stina Caisa. Hon var ogift piga i Göksnåre 3A och ingick alltså inte bland arvtagarna.

Boet uppgavs av sonen Olof Andersson som följer:

– Koppar: 1 panna, 1 bunke, 1 kruka, gamla kopparkärl, 1 strykjärn, 2 knivar, 1 gaffel, 2 baljor, 1 gryta, 1 panna, 1 stekpanna, 1 skåp, 1 lädersele, 2 stolar, 2 kistor, 2 vävskedar, 1 karafin, 1 bordduk, 1 säng 8kr, 1 bolster, 1 madrass, 2 kuddar, 6 lakan 5 kr, 9 lintyg, 1 handduk, 2 ullklänningar, 1 svartklänning, 1 kjol, 1 kappa, 2 klänningar, 3 underkjolar, 5 förkläden, 5 shalar, 1 par strumpor.

Summa 57,05 kr.

Som skuld redovisas 80 kr för begravningskostnader vilket gör att behållningen naturligtvis var obefintlig.

Olof Andersson intygar riktigheten i ovanstående och undertecknar med sitt bomärke.

Förättningsmännen JG Setterberg och Fredrik Löfgren skriver under.

Kommentarer:

– Sängen värderad till 8 kr var det mest värdefulla.

– Värdet på hennes kläder var ca 20 kr.

Sonen Johan (24/8 1802-9/3 1840) flyttar till Göksnåre nr 1 1817 och vidare till Göksnåre nr 2 1818. När luckan i husförhörsböckerna är slut 1825 bor han inte längre i Göksnåre. Han har under tiden flyttat till Österlövsta varifrån han 1828 flyttar till Gällbo, Västland. Han kallar sej då Jan Persson Hollner. Han bor där 1 år innan han flyttar till Gävle. Där använder han bara efternamnet Hollner och är då skeppstimmerman. Han gifter sej 1833 med Anna Brita Hålldin (4/9 1804-xx) Hon är född i Gävle med föräldrarna segelarbetaren Jan Holldin (x/2 1774-) och Anna Brita Löfstedt (x/12 1778-)

De får Johanna Erica (21/4 1834-11/1 1837) som dör 3 år gammal av mässling och Johan Erik (30/5 1837-10/5 1838) som dör knappt 1 år gammal av kikhosta. De flyttar 1839 till Skolgatan 4 i Gävle. Johannes dör där 1840, 37 år gammal, av feber. Hans änka Anna Brita 36 år gammal och flyttar till en annan bostad i Gävle.

Sonen Lars (4/11 1804-1/12 1854) flyttar till Göksnåre nr 5 som dräng 1815. Han anges som krympling. På 1820-talet återfinner vi den som högst troligt är vår Lars fast med fel födelsedatum. Han anges nu vara född 11/11. Han anges vara ofärdig och benämns fattighjon. 1828 bor han i Göksnåre nr 4 och därefter i Åsmundbo och Göksnåre nr 3 i flera vändor. Från 1840 bor han hela tiden i Göksnåre nr 3 till sin död 1854. Han blir 50 år gammal och som dödsorsak anges bensår.

Sonen Erik (19/3 1807-7/4 1880) får flytta, 10 år gammal, 1817 till m.m(s) Förkortningen bör betyda mannens eller makans mor men de är alla döda i detta fall. Det är i Göksnåre nr 3A som han återfinns som ”gossen” Han bor kvar där åtminstonde till 1818 men sen är det oklart till 1835 då han kommer tillbaka till byn från Forsmark där han jobbat och blir frälsebonde i Göksnåre nr 3 efter att koleran slagit till där. Läs mer om honom under den Fastigheten.

Korpralen vid Jägerhornska regementet Sveaborg Johan Bredberg Broberg (12/1 1773-12/2 1830) och hans trolovade Christina Kallman (18/9 1771-11/1 1846) bor här 1801-1806. De får sonen Carl (16/10 1801-18/12 1801) som dör i okänd sjukdom 2 månader gammal. De gifter sej utanför Hållnäs 13/1 1803 och får Johanna Stina (2/5 1804-26/2 1876) i Göksnåre. De flyttar till Kiervfen 1806 och får Anna Maja (2/10 1806-11/10 1810) som dör 4 år gammal av ”maskplåga”, Johan (31/5 1810-9/9 1810) som dör i ”barnplågor” och Karl (8/8 1811-5/1 1812) som dör i bröstfeber. De flyttar vidare till Hålldammen, Österleufsta 1812 där han blir dagakarl. De får Johannes (20/1 1816-24/2 1891) Johan dör 1830, 57 år gammal och Christina dör 1846, 74 år gammal. -Dottern Johanna Stina gifter sej med Johan Lindman (1/4 1806-27/5 1878) och bor i Hålldammen när hon dör, 71 år gammal.

-Sonen Johannes gifter sej 1840 med Stina Greta Persdotter (13/8 1811-16/5 1892) från Leufsta. De flyttar till Sörgatan. De får Carl Johan (25/12 1840-5/1 1889) Johannes dör 1891, hela 75 år gammal. Hans 5 år yngre hustru Stina Greta lever ytterligare 1 år och blir nästan 81 år gammal.

Hennes syster Anna Kahlman (1777-) jobbar här som piga en del av tiden.

1807-1810

Lars Larsson Friskman (1783-)

Han är född i Uppsala men flyttar in från Leufsta 1806. Hans mor änkan Stina Holmgren (1746-2/2 1823) och systern Stina (21/8 1789-) flyttar hit från torpet Västerbo.

Han blir antagen som ordinarie båtsman 1807, 24 år gammal. Ogift.

Han anges som rymd i generalmönsterrullan 14/8 1810, 27 år gammal.

Anges även i husförhörslängden 1810-16 som bortrymd.

Modern Stina bor kvar i båtsmanstorpet tills hon dör 1823, 76 år gammal. Hennes dotter Stina (21/8 1789-) flyttar till Griggebo som piga 1801, bara 12 år gammal. Hon kommer eventuellt tillbaka 1802 men försvinner sen. Hon kommer till Göksnåre nr 4 som piga 1803, och flyttar sen till Hjälmunge till minst 1805.

1811-1823

Gustav Ståhl Friskman (1793-) och Brita Larsdotter (2/11 1776-) Han anges som infödd dvs född i Hållnäs men är ännu inte funnen. Möjligen från Wahlö. Hon kommer närmast från en tjänst som piga hos bonden Lars Larsson i Slada men är född i Göksnåre nr 2 Norrgården.

Han blir antagen som ordinarie 14/1 1811, 17 år gammal.

De gifter sej 30/3 1812 och hon har med sej sin oäkta son Olof (13/3 1806-) in i äktenskapet. År 1814 finns Gustav med i Avräknings- och rekryteringsrullan med anteckningen ”uppförd till sommartjänst”

Gustav omnämns i 1816 års ”Generalmunstringsrulla” efter 5 års tjänst, som 22 år, sjöbefaren och skräddare. Brita flyttar till Stockholm 1818. 1820 anges Gustav i mantalslängden som ensamstående och utan eget hushåll.1821 anges att han inte närvarat vid det årliga avräkningsmötet i Skärplinge. Han tar avsked/avskedas 1823, 29 år gammal.

Här finns tydliga osäkerheter.

De gifter sej 1812 när han är 19 och hon 36 år!

Hon flyttar till Stockholm 1818?!

Vart tar han vägen efter 1823?

1823-1852

Olof Gräs Friskman (2/10 1800-19/5 1877) och Johanna Berg (14/6 1802-21/4 1850)

Han är född i Film och bror till frälsebonde Anders Ersson i Göksnåre nr 6 och hon flyttar in 1826 efter att ha varit piga i Skaten, hos frälsebonde Eric Ersson i Göksnåre och sen hos skattebonde Eric Ersson. Hon är född i Zätra i Eds socken med föräldrarna vagnmakaren Anders Berg och Brita Berg. Modern Brita som ursprungligen kommer från Göksnåre nr 6 kommer tillbaka till Göksnåre nr 5 när hon blivit änka.

Han blir antagen som ordinarie båtsman 1823. Han är angiven som efterlyst i landshövdingens kungörelse 1 maj 1824 för att han uteblivit från mönstringen. Han tillhörde 1822 års klass. Kan de ha missat att han då redan var antagen som båtsman? De gifter sej 1826 och får Maria Charlotta (25/10 1827-27/5 1896) läs om henne under Personer, en dödfödd son (7/1 1830), Johanna (29/7 1831-29/3 1907) läs om henne under Personer, Anders Eric (7/4 1834-18/12 1889) som tar över som båtsman, Anna Brita (25/4 1836-22/2 1876) se nedan och Margareta Lovisa (8/8 1840-19/10 1899) se nedan.

Olof är namngiven på skifteskartan 1839. Hans mor, soldatänkan Maja Andersdotter Gres (1759-26/9 1834) flyttar in från Films socken 1826. Maja Gres har också barnen Anders Ersson i Göksnåre nr 6, torparen och förre båtsmannen Eric Ersson Block (1792-26/7 1862) i Vavd och dottern Anna som är änka i Griggebo. Hon äger 1 ko och 1 tacka när hon dör i koleran 1834.

Johanna dör 1850 av vattusot 48 år gammal. En av döttrarna, Maria Charlotta, som flyttat hemifrån och jobbat som piga bla i Årböle och Kärven flyttar hem när hennes far blir ensam med småsyskonen.

Sonen Anders Erik är 16 år och tar över 2 år senare när han blivit 18. Dottern Johanna är 19 år, Anna Britta 14 och Britta Sofia 10 år.

Boet uppgavs av Friskman som följer:

– Tenn och koppar: 3 tennfat 2.12 riksdaler, 3 tenntallrikar, 1 kopparpanna, 1 kopparkruka 1.16 rd, 1 gammalt kopparfat, 1 liten kaffepanna, 1 kopparqvarter*, 1 tennstop 1 rd, 1 tennlykta värderat till 6 riksdaler 14 skilling

– Järnsaker: 1 st 10-kannsgryta* 1.16 rd, 1 st 4-kannsgryta 1 rd, 1st 2-kannsgryta, 1 dito mindre, 1 pannring, 2 järnspett, 2 skyfflar, 2 grepar, 3 liar gamla, 1 slipsten med järnvev 1.16 rd, 2 yxor, 1 bleckskål och sil, 2 lyktor, 1 bleckburk, 5 dito värderat till 6 riksdaler 29 skilling

– Husgeråd: 1 skåp 2 rd, 1 bordskåp, 1 fällbord 1 rd, 1 slagur med fodral 5 rd, 2 soffor 2.16 rd, 1 hyllskåp, 3 spalstolar, 1 kista, 1 säng, 1 mindre bord värderat till 12 riksdaler 40 skilling

– Brygg- och laggkärl: 1 kar, 1 tina, 1 kagge, 1 så, 3 ämbar, 1 mjölkbytta med stäva, 3 skräptunnor, 1 vanna*, 2 baktråg, 1 handkvarn, 1 fiskkorg, 1 spinrock 1 rd, 1 dito, 1 fjärdingsmått* värderat till 4 riksdaler 18 skilling

– Körredskap: 1 kärra 4 rd, 1 par kälkar 1 rd, 1 åka 1.16 rd, 1 ganshjul, 1 sele, 1 årder, 1 sandkista, 1 skakel, 1 stall med svinhus* 4 rd värderat till 11 riksdaler 12 skilling

– Qvins gångkläder: 1 ylleklänning 1 rd, 1 dito, 1 vardagsklänning, 1 förkläde, 1 halsduk, 1 lingarnslintyg, 2 blångarnsdito* värderat till 3 riksdaler 20 skilling

– Kreatur: 1 häst Gamle 4 rd, 1 ko Svana 10 rd, 1 ko Slagå 9 rd, 1 ko Krona 10 rd, 1 kviga Lilja 9 rd, 1 kviga Sahla 4 rd, 1 kalv 2 rd, 3 får 3 rd, 2 getter 2 rd till ett totalt värde på 53 riksdaler

– Glas och porslin: 16 bättre och sämre porslinstallrikar, 3 bruna krus, 5 stenfat, 2 smörasietter, 1 brännvinsflaska, 1 butelj, 2 stenskålar, 1 bibel 1 rd värderat till 2 riksdaler 37 skilling

Summa 98 riksdaler 21 skilling

Sterbhusets skulder

– Till Herr commisarie Nordling i Flottskär, 8 riksdaler

– Westgiöten Joseph Holm, 4 riksdaler 40 skilling

– Hållnäs magasinet skuld, 4 riksdaler

– Till Olof Sjögren i Årböle 3 riksdaler 6 skilling 6 runstycken

Summa skulder 19 riksdaler 46 skilling 6 runstycken

Boets behållning 78 riksdaler 23 skilling

Olof Friskman intygar att boet blivit riktigt upptecknat och värderat

Förrättningsmännen Olof Sjögren och nämndemannen Carl Zettergren skriver under

Fattigprocenten betald med 6 skilling kvitteras av JG Söderbaum

Förklaringar:

– Kopparqvarter. Gammalt svenskt volymmått för vätskor.  1 kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl

– 10-kannsgryta. En gryta med volymen 10 kannor dvs 10×2,62 liter=26,2 liter.

– Vanna. Vanna är ett redskap för finrensning av säd.

– Fjärdingsmått. Fjärding är ett volymmått på 31,4 liter

– Blångarn är ett kort spinnbart fiber­material som av­skiljs vid bearbetning av lin och hampa

– Herr commisarie Nordling i Flottskär är Anders Gabriel Nordling (30/10 1791-21/6 1865) på Flottskär. Dykerikommisarie, landsfiskal mm

– Westgiöten Joseph Holm. Okänd västgötaknalle

– Hållnäs magasinet skuld. Sockenmagasin avsett för förvaring av spannmål. Bönderna i socknen kunde förvara spannmål här och även låna under nödår. Därigenom skulle priserna variera mindre från år till år. Det är oklart om det fanns någon fysik byggnad i Hållnäs för detta.

– Olof Sjögren i Årböle

– Olof Sjögren i Årböle är bonden Olof Sjögren (5/8 1789-27/10 1858)

– Carl Zettergren i Årböle (skattebonden Carl Zettergren (11/11 1828-12/9 1895)

– JG Söderbaum Söderbaum är kyrkoherden Johan Gustaf Söderbaum (11/12 1804-30/5 1868) till 1863

Anmärkningar:

– Stall med svinhus. Det var bruket som ägde torpet men tydligen hade de byggt och ägde detta själva.

– Kreaturens värde var 54% av boets totala värde.

– Skulderna var 25% av boets värde.

– Fattigprocenten var 1,3 promille eller 1/8-dels procent

Olof tar avsked/avskedas 1852, 52 år gammal

1876 vistas han i Wahlö innan han dör 1877, 77 år gammal.

Dottern Anna Brita (25/4 1836-22/2 1876) bor hemma tills hon är 29 år gammal då hon flyttar 1865 till Rångsen som piga. 1864 flyttar hon till Göksnåre nr 3A som piga. 1865 flyttar hon till Snickars som piga.1866 flyttar hon till Göksnåre nr 3B som piga.1867 flyttar hon tillbaka till pappa i båtsmanstorpet. Där anges att hon hör illa, hon är då bara drygt 30 år gammal. Hon dör 1876, 39 år gammal, utan angiven orsak.

Dottern Margareta Lovisa (8/8 1840-19/10 1899) flyttar 1855 till Göksnåre nr 3 som piga. 1856 flyttar hon till Öhn, Forsmark som piga. 1861 flyttar hon till Stenhusroten som piga åt mästersvennen Johan Petter Godeau. 1862 flyttar hon tillbaka till Öhn som nu kallas Rångsön.1866 flyttar hon till herrgården som piga. 1868 flyttar hon till Masugnsskogen, Valö och gifter sej med arbetskarlen Anders Peter Andersson (17/2 1841-12/9 1915) De får Anders Peter (17/2 1870-4/11 1943) se nedan, August Wilhelm (12/1 1872-25/1 1932) se nedan och Gustaf (7/6 1876-25/10 1879) som dör 3 år gammal av lunginflammation. Hennes man byter efternamn till Forslin. 1887 flyttar de till Fullerö nr 5, Gamla Uppsala där de blir arrendatorer. Margareta Lovisa dör 1899, 59 år gammal, av kräfta. Hennes man Anders Peter flyttar senare till Luntmakargatan i Stockholm där han dör 1915, 74 år gammal.

-Sonen Anders Peter gifter sej 1909 med Johanna Christina Lindqvist (12/3 1860-23/1 1949) från Eskilstuna. Han är sen ishandlare i Stockholm när han dör 1943, 73 år gammal.

-Sonen August Wilhelm gifter sej 1897 med Josefina Wilhelmina Andersson (26/12 1875-26/9 1957) från Varv, Västergötaland. Han är åkare/renhållningsentreprenör i Stockholm när han dör 1932, 60 år gammal, i Stockholm. Hans hustru bor på Sankt Eriksgatan 68, 1 kvarter från mej, när hon dör 81 år gammal.

1852-1871

Anders Erik Friskman (7/4 1834-18/12 1889) och Maja Brita Mattsdotter (26/9 1834-) Han är son i huset och hon är född i Göksnåre 6.

Han tar över som båtsman 1852 och de gifter sej 1856. De får Johanna Christina (20/11 1856-11/2 1863) som dör av halsinflammation 6 år gammal, Maria Erica (2/8 1858-16/5 1873) som är ofärdig, kan ej tala, och dör av engelska sjukan 14 år gammal, Anna Matilda (7/8 1860-27/5 1929) läs om henne under Personer, Andrietta (13/11 1862-10/6 1863) som dör av okänd orsak 7 månader gammal, Augusta (12/4 1864-11/8 1908) se nedan, Johanna Christina (2/8 1866-26/9 1923), läs om henne under Personer, Eric Oscar (16/1 1871-18/2 1960) läs om honom under Personer och Emma Lovisa (23/8 1868-17/7 1947) läs om henne under Personer.

1863 är ett tungt år för dem då först den då äldsta dottern dör 6 år gammal i februari och sen i juni dör den yngsta dottern Andrietta 8 månader gammal.

1871 köper de hemmanet Edvalla nr 4, 1/8 mantal flyttar dit och blir skattebönder. Han tar då namnet Lindgren. Där får de också Erik Oscar (16/1 1871-18/2 1960) och Carl August (26/10 1873-8/8 1898) innan de köper och flyttar till Hjälmunge nr 3 1874. Där får de sen Johan Alfred (15/2 1876-) se nedan och Edla Maria (31/7 1878-) se nedan. Den 23 september 1879 fastnar han i ett tröskverk och krossar högra handen och armen upp till armbågen. Han överlever detta men dör 10 år senare, 55 år gammal, utan angiven orsak.

Maja Brita följer med med sina yngre barn när dottern Emma Lovisa flyttar till Ånbo, Vendel 1890. 1891 flyttar hon vidare med sina barn till Hyttön, Älvkarleby. Maja Brita bor på ett ställe med yngsta dottern Edla Maria, medan de tre sönerna Erik Oscar, Carl August och Johan Alfred blir drängar åt systern Anna Matilda och hennes familj. Maja Brita anges bo i Hofors bruk 1898 och från 1900 vistas hon i Ytter Harnäs hos sin måg Alfred Lindgren. Sonen Johan Alfred är arbetsförman och bor där också. 22/5 1903 flyttar hon, 69 år gammal, till N. Amerika. Hon verkar resa tillsammans med arbetaren Oscar Severin Blomqvist (3/5 1880-) och Elenora Norman f. Sten (10/6 1876-) vars man reste två år tidigare. Möjligen var barnen Johan Alfred och Edla Maria också med. Vart de tog vägen och deras vidare historia är tills vidare okänd. Maja Brita och de barnen finns inte registrerade som döda i Sverige.

Dottern Augusta (12/4 1864-11/8 1908) flyttar 1884 till Såghamn och gifter sej med sonen i huset Carl Johan Wahlström (25/12 1857-14/7 1932) De får Johan Emil (17/10 1885-28/8 1914) som dör 28 år gammal och Hildur Augusta (10/9 1887-23/7 1903) som dör 15 år gammal av lungsot innan de flyttar 1888 till Nyvret, Slada och blir torpare. De får Carl Emanuel (13/1 1890-8/8 1895) som dör 5 år gammal utan angiven orsak, Christina Axelia (11/1 1892-19/11 1908) som dör 16 år gammal av lungsot, Gustav Edvin (28/1 1894-28/11 1966), Ivar Irenes (21/1 1879-11/2 1916) som dör 36 år gammal, av lungsot.

1897 flyttar de till hans föräldrar i Såghamn.

Sen följer en period på 8 år då 5 av familjemedlemmarna dör.

Augusta dör i augusti 1908, 44 år gammal, av lungsot.

Dottern Christina Axelia dör i november 1908, 16 år gammal, av lungsot.

Fadern Carl Martin Vahlström dör i mars 1909, 81 år gammal.

Sonen Johan Emil dör 1914, 28 år gammal, av bukhinneinflammation orsakad av tbc.

Medräknat dottern Hildur Augusta som dog 1903 är det fyra personer i familjen som dör av lungsot på 13 år.

Augustas man Johan dör 1932, 74 år gammal, i Såghamn.

Den enda som finns kvar i familjen är sonen Gustav Edvin. Han blir inskriven i Gävle sjömanshus 1914, flyttar till Häverö 1917 och kommer tillbaka 1920. Han gifter sej 1920 med Selma Augusta Vestergren (27/8 1902-29/4 1962) från Gåsbo. De flyttar till Älvkarleby 1921. Selma Augusta dör 1962 och Gustav Edvin gifter om sej 1963 med Astrid Maria (14/8 1911-22/8 1989) från Gävle. Han dör 1966, 72 år gammal, i Edsätra.

1871-1886

Karl Gustav Ersson Friskman (20/9 1852-1/2 1930) och Anna Lovisa Larsdotter (19/8 1852-14/3 1942) Han är född i Pålsbo som son till inhyseman Erik Ersson (22/11 1812-) och hans hustru Anna Kajsa Hansdotter (3/4 1820-20/8 1904) från Skaten, läs mer om henne där. Han jobbade som dräng från 1869 hos Matts Ersson i Göksnåre nr 6 innan han antogs som ordinarie båtsman 21/9 1871, nyss fyllda 19 år. Då anges att han är 5,7 fot lång, har ljust hår och blå ögon. Han har normalt färgseende. Han gifter sej med Anna Lovisa 1874 som flyttar in från Kuggböle där hon var dotter till bonden där, Lars-Erik Larsson. De får Carl Edward (17/10 1876-31/5 1970)

Jordbruksundersökningen 1878 redovisar inte djurinnehavet för de flesta hemman annat än med en summa för byn. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen (22/6 1879-26/4 1917), Gustaf Erland (22/3 1881-16/1 1939), Johan Emil (19/1 1883-19/12 1960), Gunnar (21/8 1885-29/9 1958) De har en arbetskarl Engström boendes här som flyttar ut 1878.

Under 1875 han allmän tjänst 5 dagar på Hildur

Under maj-sept 1875 tjänstgör han 3 månader och 24 dagar som stormärsgast på Lagerbielke.

Under maj-sept 1878 tjänstgör han 3 månader och 24 dagar som skonertgast på Eugenie

Under sept-okt 1880 har han allmän tjänst 1 månad och 1 dag på ångbåten Kare

I okt 1880 har han allmän tjänst ytterligre 1 dag på ångbåten Kare

Under 1881 är han båtgast 1 månad och 10 dagar på sjömätningsfartyget Svalan

Under aug 1881 tjänstgör han 6 dagar som däcksgast på (Sköldmön)

Under maj-sept 1881 tjänstgör han 4 månader och 2 dagar som backsgast på Eugenie.

Det här vet vi om dessa fartyg:

HMS Hildur, kanonbåt 1871, ångmaskin

Eugenie, fregatt 1844, från 1877 korvett, 40 kanoner.

Kare, ångfartyg, 1847

Svalan, 1881, ångslup, sjömätningsfartyg

Falken, 1888, fregatt, korvett, ångslup, sjömätningsfartyg

Lagerbielke

Under tiden som båtsman hinner han med att vara på 5 olika fartyg som stormärsgast, båtgast, däcksgast eller backsgast. Han vistas sammanlagt 14 ½ månad till sjöss och är i tjänst drygt 61 månader vilket gör ca 35 % av den tid han var båtsman. Vid ett tillfälle 1875 är han 6 dagar sen tillbaka efter permission. För det får han ”3 dagars vatten och bröd”. Han erhåller avsked 5/7 1886, 34 år gammal.

De flyttar 22/11 1886 till Hållen och blir torpare. Samma år flyttar de vidare till Kuggböle och vidare till Älvkarleby och Stockholm. Läs mer om det under fastigheten Kuggböle.

1886-1893

Alexander Emanuel Eklöf Friskman (21/11 1868 -31/5 1957) och Katarina Lovisa Persdotter (6/5 1867-24/2 1946)

Han är född i Gudinge som oäkta son till pigan Johanna Kristina Vennberg (12/12 1845-25/2 1896) men kommer närmast från Films socken. Hans mor gifter sej 1871 med Alexander Emanuel Eklöf (11/12 1836-3/10 1925) från Sala. Han blev 1865 fälld för första resan stöld, inbrott, till 12 ½ månaders straffarbete och medborgerliga rättigheter i 6 år.

Vår Alexander blir antagen som ordinarie 5/7 1886, knappt 18 år gammal. Då har han blå ögon och ljust hår. Han är1,587 meter lång. Metersystemet har slagit igenom i flottan sen Göksnåres förra båtsman. Han har normalt färgseende.

Hon är dotter i första äktenskapet till skattebonden i Skållbo, Per Erik Ersson (2/2 1830-16/11 1912) Från att hon var 13 år har hon hunnit med att jobba som piga både i Barknåre och Österleufsta. Hon har dessutom fått den oäkta dottern Hilda Lovisa (29/8 1888-28/3 1974) se nedan. De gifter sej 1890 och får Axel Emanuel (18/9 1890-23/1 1970) se nedan och Carl Albin (20/3 1892-1960) se nedan.

I husförhörslängden finns en notering om honom som lyder: Kallad till inställelse vid Skeppsholmen 1/5 1889 för (.. tjänstgöring) Tydligen ville han inte inställa sej, han har en notering ”undanhållning” 17/6 och får straffet ”fem dagar sträng arrest” Konstigt nog finns inte detta med i hans tjänstgöringsrulla. Några månader senare rymmer han, det står i rullan: 6/8 1889, första gången rymning. För det får han straffet ”Åtta dagar sträng arrest samt mistning av sängkläder”

I hans tjänstgöringsrulla finns följande noteringar om tjänstgöring på olika fartyg samt hans rymning:

Under maj-aug 1887 tjänstgör han 3 månader och 27 dagar som förmärsgast på korvetten Eugenie.

I 1888 års jordbruksundersökning redovisas bla. mycket utförligt om utsäden och arealer, läs om det i den egna berättelsen om detta.

26/6-5/8 1889 anges han som rymd och 6/8 är han häktad.

Under sept-okt 1889 har han allmän tjänst i 27 dagar på på sjömansfartyget Falken.

Under maj-okt 1890 tjänstgör han 5 månader som vinchskötare på på sjömansfartyget Falken.

Under hela tiden som båtsman var han ca 10 månader till sjöss på olika fartyg. Hans befattningar var förmärsgast, allmän tjänst samt vinchskötare. Under den tid han var båtsman, 5 år och 9 månader, var han i tjänst nästan 2 år och 4 månader dvs ca 40% av tiden.

Han fick avsked med rotens samtycke 21/4 1892, 24 år gammal och blev då den siste ordinarie båtsmannen i Göksnåre. Han tjänade som båtsman i 6 år.

Under rubriken Personer återberättas hela historien om Göksnåres sista båtsman Alexander Emanuel Eklöf Friskman med alla hans barn och deras öden, även efter tiden som båtsman här i byn.

1893-1904

Anna Lovisa Ersdotter Magnell (6/6 1860-4/3 1922) Hon är änka efter skräddaren Johannes Fjällman Jonsson (25/12 1850-23/5 1891) Hon blev änka 1891 och flyttar in från Söderhamn 1893 men är född i Snickars och bodde i Nyhem fram till 1885. Hon har Anna Eugenia (15/8 1878-10/4 1936) se nedan, Karl Victor Emanuel (25/12 1882-30/9 1935) se nedan, Ester Elisabet (2/8 1884-3/4 1965) se nedan, Ernst Fridolf (2/6 1887-9/12 1908) se nedan och Olga Josefina (16/12 1889-20/10 1969) se nedan.

Här i Göksnåre får Anna Lovisa även de oäkta sönerna Johan Ferdinand (6/6 1894-1/10 1988) se nedan och Karl Gerhard (3/2 1898-18/4 1898) som dör 2 ½ månad gammal. Hon flyttar med de 3 kvarvarande barnen till Björnbo, Rångsen, Forsmark 1904. Hon gifter sej med bruksarbetaren och änklingen Per Gustaf Gustafsson (14/6 1861-2/1 1941) Han är änkling efter hennes kusin Johanna Christina Lundqvist (20/7 1857-28/3 1904) som var dotter till Nils Henric Lundqvist (14/9 1829-25/5 1913) i Snickars. Han har fyra hemmavarande barn mellan 6 och 14 år gamla. Anna Lovisa dör 1922, 62 år gammal, av astma. Per Gustaf flyttar senare till Hernebo, Skog, Hälsingland där han dör 1941, 79 år gammal.

Dottern Anna Eugenia (15/8 1878-10/4 1936) flyttar 1893 till Skaten som piga. Där får hon den oäkta sonen Karl Edwin (24/9 1896-13/6 1943) innan hon kommer tillbaka hit till båtsmanstorpet 1899 och får den oäkta sonen Ernst Birger (10/11 1900-8/1 1982) När modern flyttar till Björnbo bor hon kvar här med sina barn. Se nästa generation.

Sonen Karl Victor Emanuel (25/12 1882-30/9 1935) flyttar 1897 till Magön som dräng. 1898 flyttar han vidare till Stenmo som dräng. Där är han kvar ända till 1908 när han flyttar till Rångsen och gifter sej med dottern i huset Ester Matilda Andersson (18/10 1889-28/2 1978) De får Georg Emanuel (20/3 1909-20/12 1978), Karl Birger (22/5 1910-16/2 1992) och Gustav Elof (2/12 1912-9/2 1991) innan de flyttar till Danbo, Forsmark 1913. Där får de Nils Elis (20/6 1914-17/12 2002), Knut Henning (15/7 1915-10/7 1988) De flyttar till Aludden, Bruksroten 1917 och vidare till Stora Rångsön 1921 och där bor de kvar 1931. Karl Victor dör 1935, 52 år gammal. Ester Matilda flyttar senare till Johannisfors där hon dör 1978, 88 år gammal

Dottern Ester Elisabet (2/8 1884-3/4 1965) flyttar till Vendel 1904. Hon flyttar sen till Österleufsta och 1907 till sin mor i Rångsen. Senare samma år flyttar hon till herrgården i Forsmark som piga och kommer tillbaka 1908. Hon får Astrid Elisabet (11/3 1908-6/11 1997) innan hon flyttar till Yttre Sandviken 1909 som hushållerska men hon gifter sej samma år med Anders Gustav Forsberg (30/1 1888-20/6 1953) från Gräsö. De flyttar tillsammans tillbaka till Stora Rångsön och han blir skogsarbetare. De får Tyra Linnea (10/9 1910-4/6 1996) innan de flyttar tillbaka till Sandviken 1911 där han blir bruksarbetare igen. De får Alf Erik Gustaf (14/10 1912-21/6 1937) innan de flyttar till Snesslingeberg, Börstil 1913 där han benämns ståldräng. Efter 4 år där flyttar de 1917 till Björnbo, Forsmark. De får Dagny Alice (20/2 1925-4/6 2008) Anders Gustav dör 1953, 65 år gammal. Ester Elisabet dör 1965, 80 år gammal, på ålderdomshemmet i Forsmark.

Sonen Ernst Fridolf (2/6 1887-9/12 1908) flyttar till Stenmo 1802 och sen vidare till först Olarsbo och sen Börstil innan han dör av lungsot i Nyböle 1908, 21 år gammal.

Dottern Olga Josefina (16/12 1889-20/10 1969) flyttar till Skaten, Hållnäs 1905. 1906 flyttar hon till Stenmo. 1908 flyttar hon till skogvaktaren i Björnbo som piga. 1910 flyttar hon till sin mor i Rångsen. 1911 flyttar hon tillbaka till skogvaktaren i Björnbo som piga. 1912 flyttar hon hem igen och 1913 flyttar hon till rote I i Gävle som tjänarinna. Där gifter hon sej 1915 med statkarlen Axel Rudolf Hillborg (5/1 1890-20/1 1970) och de får Rudolf Henry Emanuel (8/11 1915-6/1 1916) som dör 2 månader gammal. 1919 flyttar de till Staffans församling och samma år till rote II, fastighet 216,217. Där blir Axel Rudolf stationskarl. De flyttar senare till N. Sjötullsgatan 9, fastigheten Hospitalet 5. I början av 1940-talet blir han stationskarlsförman och sen blir han konduktör. De bor kvar 1947.

Olga Josefina dör 1969, 80 år gammal och Axel Rudolf dör 3 månader senare, också 80 år gammal. De bodde i Tomas församling och är begravda på Gamla kyrkogården i Gävle tillsammans med Anders Smärt (gravsatt 1898)

Sonen Johan Ferdinand (6/6 1894-1/10 1988) flyttar 1916 till Danbo som bruksarbetare. 1918 flyttar han tillbaka hem och 1919 flyttar han till Stor Rångsen där han gifter sej med Nanny Maria Engström (25/3 1901-10/6 1986) från Kussil. De får Johan Henry (23/4 1920-8/11 1956) 1925 flyttar de till ett annat ställe i Stora Rångsön och får där Elsy Maria (13/9 1929-10/4 2012) De bor kvar där 1931. Hon dör 1986, 85 år gammal, och han dör 1988, 94 år gammal, båda i Forsmark.

1905-1906

Johan August (Hållman) Sillén (12/10 1875-21/1 1951) och Anna Eugenia Jonsson (15/8 1878-10/4 1936) Hon bor här sen tidigare med sina barn Karl Edwin (24/9 1896-13/6 1943) och Ernst Birger (10/11 1900-8/1 1982) Han är född i jordetorpet Skäret. Han flyttar in och de gifter sej 1905.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 3 kor, 2 ungnöt och 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

De flyttar vidare till Valbo i mars 1906. I oktober samma år flyttar de tillbaka till byn men då till Skaten. Läs hela hans berättelse under Personer.

Hennes son Karl Edwin (24/9 1896-13/6 1943) flyttar med familjen till Bruksroten nr 6 1922 och bor kvar hemma 1931, 35 år gammal. Han gifter sej 1935 med Lovisa Wilhelmina Sillén (16/4 1901-15/7 1985) från Forsmark. Han dör 1943, 46 år gammal, i Forsmark. Hon flyttar senare till Solgården i Östhammar och dör där 1985, 84 år gammal.

Hennes son Ernst Birger (10/11 1900-8/1 1982) anges som far till den ogifta Birgitta Maria Karlssons son Sten Gustav. Han flyttar med familjen till Bruksroten nr 6 1922 och han flyttar till Vaksala, Uppsala 1924 som cykelfabriksarbetare. Han flyttar till Vaksala och gifter sej 1928 med Maria Birgitta Karlsson (18/8 1901-15/10 1995) De flyttar till Valfridsborg, Gränby. Han tjänar 2100 kr/år. Ernst Birger dör 1982, 81 år gammal och Birgitta Maria dör 1995, hela 94 år gammal. De är båda begravda på Gamla kyrkogården i Uppsala.

1905-1945

Bruksarbetare Per Gustaf Mattsson (18/2 1878-8/6 1949) och Elma Fredrika Andersson (8/1 1880-17/4 1979) De gifte sej 1904 och flyttar in från Göksnåre nr 3 i november 1905. Han är son i Göksnåre nr 3 och hon dotter i Snickars. Elma finns med på en gammal bandinspelad intervju där hon pratar om bla skoltiden i Ängskär, pigtiden, slåtterarbete, kolmilor, textilarbete, lin, vävning, skördearbete, tröskning, potatis, linberedning, julslakt, bakning, julfirande, textilberedning, ullfärgning, bärplockning, resor till Gävle för försäljning, mathållning, missionsförsamlingen och olika predikanter. Tyvärr har jag inte fått ta del av den inspelningen. De har fått dottern Elin Elma Fredrika (25/12 1904-23/1 2002) se nedan.

Här får de sen Gertrud (30/10 1908-30/1 2006) se nedan.

I 1916 års jordbruksundersökning redovisas 3 kor, 2 kalvar, 3 baggar och tackor, 3 lamm, 1 gödsvin. Läs mer under Berättelser.

De får sen Elsa (Elsie) Maria (21/1 1918-5/2 1986) se nedan. De får också en fosterdotter från Lissbo, Mary Elisabet Engström (18/1 1917-29/6 2001) se nedan.

I 1930 års folkräkning redovisas att Per Gustav har en inkomst på 1400 kr /år och en förmögenhet på 2 000 kr.

De köper fastigheten av Gimo-Österbybruks AB 1/11 1938. Samtidigt finns det anteckning om att Erik August och Hilda Jansson i Göksnåre nr 6 skulle köpa 1,24 ha av den ursprungliga fastigheten. Det är troligen den lott öster om deras mark som tillhört båtsmanstorpet som Janssons nu vill inlemma i sin fastighet. Det är oklart om detta genomfördes, men i nutid är det genomfört. Dottern Elsa (Else) tar över.

Per Gustaf dör här 1949, 71 år gammal och Elma Fredrika dör 1979, också hon här, 99 år gammal.

Elma Fredrika hade uppenbarligen goda gener för ålder, själv blev hon som sagt 99 år och två av hennes tre döttrar blir 97 år gamla

Dottern Elin Elma Fredrika (25/12 1904-23/1 2002) gifter sej 1928 med hemmansägaren Carl Valfrid Olsson (19/8 1900-2/1 1943) i Hjälmunge. De får sonen Alve Olsson (21/2 1931-4/2 2015) som gifter sej med Inga Karlsson (20/10 1942-) från Göksnåre nr 5. Carl Valfrid dör 1943, 42 år gammal, i Hjälmunge och Elin Elma dör 2002, 97 år gammal, i Göksnåre. Det vore intressant att se om hon hade några barnbarn efter dessa döttrar för att se hur gamla de blev.

Dottern Gertrud (30/10 1908-30/1 2006) gifter 1937 med Sven Halvar Brattfält (19/1 1907-1/7 1989) i Ängskär. Sven Halvar dör 1989, 82 år gammal och Gertrud dör 2006, 97 år gammal, båda i Ängskär.

Dottern Elsa (Elsie) Maria (21/1 1918-5/2 1986) bor kvar med föräldrarna 1942. Hon flyttar 1945 till Enskede, Stockholm. Hon kommer sen tillbaka och tar över, se nedan.

Fosterdottern från Lissbo, Mary Elisabet Engström (18/1 1917-29/6 2001) gifter sej 1956 med Johan Martin Gustavsson (27/12 1911-9/6 1995) från Tuna. Han dör 1995, 83 år gammal, i Gamla Uppsala och hon dör 2001, 84 år gammal i Storvreta.

19(42)-19xx

Johan Edmund Härebrandt (4/1 1917-13/7 2009) och Else Maria Persson (21/1 1918-5/2 1986) Han kommer från Göksnåre nr 1 och hon är dotter i huset. De gifter sej 1945. De får dottern Inger (4/11 1945-29/4 2011) som sen gifter sej med Olle Norrbrand (18/1 1941-) Else Maria dör 1986, 68 år gammal i Johanneshov, Stockholm och Johan Edmund dör 2009, i Enskede, Stockholm, 92 år gammal. De är begravda på Skogskyrkogården i Stockholm.

19xx-

Olle Norrbrand (18/1 1941-) och Inger Härebrandt (4/11 1945-29/4 2011), sommargäster. Han kommer från Enskede och hon är dotter i huset. De gifter sej 1967. Hon dör, 65 år gammal, i Tyresö.

Son Lars (4/7 1969-) och Anders (12/5 1971-)