Göksnåre 7:11, jordetorp, backstuga (Västerbo)

Torpet ligger vid 1780 års skogsdelning vid en inhägnad äga som tillhör byn. Ägan ligger inom den skogslott som tilldelas frälsehemmanet Olarsbo men själva ägan fortsätter att tillhöra byn.

I husförhörslängden 1782-88 finns stället omnämnt första och enda gången som Västerbo när torparen Jan Jansson Skatberg kommer hit.

Torpet är inte markerat på kartan 1823 men som redovisas nedan finns boende här från 1788.

På kartan från 1839, finns littera 396 och anges då som ”tomt backstugeman”.

På skifteskartan 1839-44 ligger torpet inom Leufstabruks ägor.

Från 1845-56 anges Lars Hållsten som ”fördelstorpare”

På kartan från 1869 benämns det jordetorp.

Från 1862-82 anges för torparen Jan Olof Hållsten att torpet hör till ”nr 1, ¼ mantal, Leufstabruk” Efter det anges bara ”torpare”

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938.

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 9,94 ha.

1788-(1825)

Torpare Jan Jansson Skatberg (19/2 1756-8/12 1831) och Caisa/Katarina Larsdotter (31/3 1753-12/12 1822) De är gifta i Skaten 1784 och flyttar in 1788. Han är från Skaten och son till skogvaktare Jan Ersson (x/11 1704-12/3 1760) och Helena Hansdotter (x/10 1714-x/5 1774) Fadern dog av feber efter att ha blivit smittad av hemvändande båtsmän. Hon är dotter till Lars Israelsson (4/9 1722-31/3 1800) och Caisa Olofsdotter (juni-dec 1728-30/5 1812) från Göksnåre nr 1. De har dottern Lena (13/6 1784-17/4 1860), se nedan. De får sen Caisa (3/10 1789-1800) se nedan som dör 11 år gammal och Anna Greta (6/7 1797-13/12 1866) som tar över här.

Cajsa dör 1822, 69 år gammal och Jan dör 1831, 74 år gammal.

Hans bouppteckning visar att han hade 2 döttrar, Anna Greta och Lena (se om dem ovan)

– Kreatur: 1 ko Visla 10 riksdaler, 1 ko Kulla 10 rd, 1 kviga Fana 8 rd, 1 hagkalv 2 rd, 1 gell gumse* 1.12 rd till ett totalt värde på 31 riksdaler 12 skilling

– Diverse saker: 6 par porslinstallrikar, 1 djupt stenfat, 1 flat stenfat sämre, 1 stentallrik, 1 kopparskål (vikt 1 skålpund), 1 måttals tumlare*, 2 huggyxor gamla, 1 järnspett, 1 skyffel utnött, 1 stekpanna, 1 dito sämre, 1st 3-kannsgryta*, 1st 6-kannsgryta 1 riksdaler värderat till totalt 3 riksdaler 35 skilling

– Laggkärl: 1 skräptina, 1 vattenså, 1 ämbar gammalt, 1 drickstunna, 2 mjölkbunkar, 1 gammal stantunna*, 1 skräpfjärding*, 1 baktråg, 1 gammal kista, 1 par gamla vävstolar, 1 handkvarn 1 riksdaler, 1 litet skåp målat 1.12 rd, 1 litet hörnskåp, 1 bord, 2 karmstolar värderat till 5 riksdaler 16 skilling

– Mans gångkläder (delas mellan arvtagarna): 1 blå vadmalsrock 2 riksdaler, 1 tygrock 2 rd, 1 tygtröja, 1 par byxor av ylletyg, 1 tygväst, 1 dito randig, 1 lingarnsskjorta, 1 lingarnslakan, 1 gammalt väggur 1.16 rd, 1 par ullstrumpor, 1 par gamla stövlar värderat till 10 riksdaler 2 skilling

– Husbyggnad: 1 stuga med kammare 15 riksdaler, 1 trösklada 3 rd, 2 bodar gamla 1.16 rd, 1 fähus med foderhus 8 rd, 1 kjällare 2 rd, andel i en badstuga 24 skilling till ett totalt värde på 29 riksdaler 40 skilling

– Sjötyg: 1 strömmingssköta 1817* 2 riksdaler, 1 strömmingssköta 1815, 1 strömmingssköta 1814, 1 skottnät* värderat till totalt 3 riksdaler 24 skilling

Summa 82 riksdaler 9 skilling

Lars Hållsten och hans hustru Anna Greta Skatberg intygar med samma bomärke att boet blivit riktigt upptecknat.

För att bevaka den omyndiges rätt undertecknar frälsebonden Eric Ersson i Göksnåre med sitt bomärke

Förrättningsmännen nämndeman Mats Ersson i Vavd och Mats Kjellberg i Göksnåre med bomärke respektive namnteckning

” att vi underteknad arftagare kommitt öfverens att ej hålla nogett byte så som dottren Lena är sjuklig så skall vi underteknade kläda, föda och sköta henne till döden

Undertecknat med bomärke av Lars Hållsten och dess hustru Anna Greta Skatberg

För att bevaka Lenas rätt vittnade gamle Eric Ersson i Göksnåre

Nämndemannen Mats Ersson i Vavd och Mats Kjellberg i Göksnåre undertecknade.

Förklaringar:

– Gell gumse Gumse är hanne av får, bagge. Gäll betyder kastrerard.

– Måttals tumlare. Oklart

– 3-kannsgryta. En kanna är ett volymmått som var 2,62 liter. En 3-kanns gryta var alltså på 7,9 liter

– Stantunna. Oklart

– Skräpfjärding. Fjärding är ett volymmått på 31,4 liter som är en fjärdeles tunna. Skräp är troligen inte det vi menar med skräp

– Strömmingssköta 1817. Ett nät för strömmingsfiske från år 1817 dvs för 14 år sedan.

– Torpare Lars Hållsten (Olsson) (7/5 1797-11/3 1865) och Anna Greta Skatberg (6/7 1797-13/12 1866) Hon är dotter i huset och de tar över (se nedan)

– Frälsebonden Eric Ersson är frälsebonden i Göksnåre nr 5B Eric Ersson (20/2 1783-16/2 1837)

– Mats Ersson i Vavd är Mats Ersson (14/2 1778-27/3 1837) född i Göksnåre nr 2A, Norrgården. Gift och bosatt i Vavd blir han, tolvman, nämndeman och häradsdomare.

– Mats Kjellberg är frälsebonden och sjömannen Matts Kjellberg (16/9 1796-27/2 1845)

– Wallmon är kyrkoherden Mattias Wallmon (8/2 1790-9/6 1836) Han var född i Valö och dog 46 år gammal av ”hjernans inflammation

Anmärkningar:

– Kreaturens värde var ca 72 % av hans tillgångar exklusive byggnaderna.

– Husbyggnadernas värde var 29 skilling 40 skilling är ca 36% av boets totala värde.

– De fattigas andel 5 skilling 3 runstycken är betalt kvitteras av M Wallmon

Dottern Anna Greta och hennes man tar över. Torpet benämns här Västerbo.

Dottern Lena (13/6 1784-17/4 1860) är sjuklig och bor kvar hemma med föräldrarna. När hennes far dör är hon 47 år gammal och i buppteckningen anges att dottern Anna Greta och hennes man ska ta över torpet och lova att ”kläda, föda och sköta” Lena till döden. Lena bor kvar här hela livet och dör 1860, 76 år gammal av ålderdom.

Dottern Caisa (3/10 1789-1800) dör 1800, 11 år gammal enligt husförhörsboken. Hon saknas i död- och begravningsboken.

Änkan Stina Holmgren (1746-2/2 1823) flyttar in från Uppsala 1794 med sin 5-åriga dotter Stina (21/8 1789-) se nedan. I husförhörsboken anges för modern Stina: Undergick upp. kyrkoplikt för tjuvnad 10 oktober 1802. Hennes son Lars (1783-) är född i Uppsala men flyttar till Göksnåre från Leufsta 1806. Han blir den nya båtsmannen Lars Larsson Friskman och hon flyttar in till honom. Läs vidare om dem där.

(1825)-(1855)

Torpare Lars Hållsten (Olsson) (7/5 1797-11/3 1865) och Anna Greta Skatberg (6/7 1797-13/12 1866) Han flyttar in 1825 från Kuggböle där han är född och hon är dotter i huset. I ett antal av husförhörslängderna står att han är född 1895 vilket är fel. År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om torpare Lars Hållsten: utom torpet, föder sej med arbete. Det anges att torpet är på skatteägor, oklart vad som menas, se ingressen. De får barnen Johan Olof (22/7 1827-25/10 1912) som tar över här, Lars Eric (14/3 1831-15/2 1916) se nedan och Anna Kajsa (29/1 1834-25/7 1911) se nedan. Lars dör av slag 67 år gammal och Anna Greta året efter 69 år gammal. Inga bouppteckningar är funna efter dem. Sonen Johan Olof tar över.

Sonen Lars Eric (14/3 1831-15/2 1916) flyttar 1854 till Flottskär som dräng, 1859 flyttar han till Göksnåre nr 5 som dräng, han gifter sej samma år med dottern i huset Anna Kajsa Ersdotter (5/1 1839-2/2 1895) De får Anna Gustava (27/8 1860-4/10 1860) som dör drygt en månad gammal och Johanna Christina (30/1 1862-27/7 1900) 1865 flyttar de till Prästgården där han blir statdräng. 1867 flyttar de tillbaka till Göksnåre nr 5. De får Erik August (20/11 1867-3/9 1941) innan de flyttar 1870 till Tröskvret, Sikhjälma där de blir torpare. 1885 flyttar de till Norrby, Valö. 1892 flyttar de till ett annat ställe i Norrby där de bor hos sin son Erik August och hans familj och Anna Kajsa dör 1895, 56 år gammal. 1896 flyttar han till Karö nr 2 och 1902 flyttar han tillbaka hit. Han dör 1916, 85 år gammal.

Dottern Anna Kajsa (29/1 1834-25/7 1911) flyttar 1852 till Malen och gifter sej med sonen i huset Erik Holmström (20/4 1824-9/5 1880) De får Carl Johan (9/2 1854-21/10 1938) som lever och dör i Malen, Lars Eric (27/2 1855-21/5 1930) som flyttar till Uppsala 1875, Maria Gustafa (3/8 1858-3/8 1864) som dör på sin 6-årsdag. Erik blir sjöman och de får sen Anders Gustav (6/6 1862-30/9 1862) som blir knappt tre månader gammal, Anna Matilda (23/10 1864-29/10 1946) som flyttar till Uppsala 1884, John August (2/7 1876-5/3 1906) Erik dör 1880, 56 år gammal, av lunginflammation. Sonen och sjömannen Carl Johan gifter sej och tar över torpet 1883 men Anna Kajsa bor kvar till sin död 1911, hela 77 år gammal.

1856-1895

Det är troligt men inte alls säkert att fastigheten inrymmer en till backstugeman under denna tid.

Se beskrivningen i slutet av detta kapitel.

(1855)-1881

Torpare Jan Olof Hållsten (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) Han är son i huset. Hon flyttar in 1852 som piga. Hon är född i Rossholm som dotter till båtsman Anders Erik Sund Hålldin (x/11 1802-4/9 1841) från Stockholm och Helena Gällström (23/4 1810-16/7 1905) De gifter sej 1855 och får barnen Anna Lovisa (17/10 1856-20/6 1935) som gifter sej med bergsprängare Jan Erik Lööf från Rundsvia (Rundskär) läs om dem där, Lars Erik (20/2 1859-6/8 1918) läs om honom under Personer, Katarina Matilda (14/12 1861-6/2 1955) se Olof Larsson i Göksnåre 7:12, Johan Gustav (3/7 1864-18/4 1934) som gifter sej med Maria Matilda Larsdotter från Göksnåre nr 5 och tar över där sen, Anders (14/9 1868-17/5 1878) som dör 10 år gammal av scharlakansfeber, Maria Gustava (11/9 1871-15/5 1878) som dör 6 ½ år gammal av scharlakansfeber, Emma (5/7 1874-11/7 1918) läs om henne under Personer.

Jordbruksundersökningen 1878 redovisas 2 hästar, 4 kor, 2 ungnöt, 6 får och 1 svin. Läs mer i den egna berättelsen om 1878 års jordbruksundersökning.

De får sen Karl Adolf (18/5 1879-29/3 1951) som gifter sej med Ida Maria Andersson från Hage i Barknåre och flyttar till Göksnåre 7:12, Anna Kajsa (29/1 1834-25/7 1911) läs om henne under Göksnåre 7:11.

Hans mor Anna Greta bor här tills när hon dör 1866, 69 år gammal. De flyttar 1881 till Göksnåre nr 5 där de byter boende med de som bor där. Samtidigt utför bruket reparationer i torpet. Vad görs??. De flyttar vidare till sin son Lars Erik i Valö 1893.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) är som till backstugeman Anders Persson (12/3 1808-29/12 1895) och Maja Greta Larsdotter (26/12 1812-4/12 1874) Han flyttar till Göksnåre Snickars 1861. Läs om hela hans liv under Personer.

1881-1901

Torpare Carl Fredrik Andersson (14/7 1843-9/3 1922) och Johanna Ersdotter (21/8 1847-20/3 1901) De flyttar hit från Göksnåre nr 5 när de byter boende. De har gift sej 1872 och fått Carl Erik (12/10 1871-15/2 1959), Johan Fredrik (25/12 1873-15/11 1909), Anders Gustaf (10/4 1876-15/12 1964), August (24/3 1878-22/10 1957) och Adolf (29/3 1880-31/1 1963) Här får de sen Edward (4/4 1883-31/12 1958), Hanna Josefina (18/7 1885-22/4 1887) som dör knappt 2 år gammal utan angiven dödsorsak, Hulda Kristina (21/3 1889-10/1 1966) och Gunnar (14/3 1891-19/1 1980) 1887 lägger bruket nytt golv i huset.

Johanna dör 1901, 53 år gammal, av slag. Det är bara 6 dagar efter att hon fött sitt sista barn. Hon har då fött 9 barn med start när hon var 24 år gammal och med ca 3 års mellanrum.

Hennes bouppteckning är daterad 9 april 1891 vilket borde vara ett resultat av ovanan att det är ett nytt århundrade. Som arvingar anges mannen samt sönerna Carl Erik, Johan Fredrik, Anders Gustaf, August, Adolf, Edvard, Gunnar och dottern Hulda Kristina. Carl Fredrik angavs som förmyndare för de omyndiga barnen. Boet antecknades som följer:

– Koppar: 1 kopparkittel, 2 dito, 1 panna, 1 kruka, 1 bärare, 1 kruka, 1 panna värderat till 7,50 kr

– Järn- och blecksaker: 1 gryta, 2 pannor, kaffeordningar, 2 skopor, 1 emmar, 2 flaskor, 1 kagge, 1 lykta, 1 sil, 2 lampor värderat till 5,90 kr- Möbler: 3 sängar, 2 soffor, 4 bord, 2 skänkar, 6 stolar värderat till 22,75 kr

– Sängkläder: Diverse madrasser, kuddar, lakan och sängtäcken 5 kr, diverse gångkläder, linne, strumpor och skodon 8 kr till en summa på 13 kr

– Kreatur: 2 kor 120 kr, 1 kalv 8 kr, 2 höns 1 kr summerat till 129 kr

– Diverse saker: 1 spinnrock 2 kr, 1 härvel*, bakordningar, 1 lår, 2 slipstenar, 2 såar, 3 tunnor, 2 tinor, 1 smörkärna, diverse emma* och stävor, 1 dragkärra, diverse skyfflar och spett, yxor, liar och harvar, vävstolar, rännträn och kabblar, 1 dussin porslin, 3 lufter fönstergardiner, 2 muggar, ½ dussin gafflar, knivar och skedar, 1 sax, 1 klocka, 1 golvmatta och diverse småsaker värderat till totalt 23, 25 kr.

Summa 204 kronor och 15 öre

Inga kontanta fordringar finnes

Skulder:

-Till handlar Johansson i Vavd, 28,01 kr

– Till handlar Hålldin i Vavd, 40 kr

– Till postmester Johnsson i Leufsta Br, 20 kr

– Till länsman Kjellner 20 kr

– Till Råb. Kastberg Hållnäs, 3 kr

– Till handlar Aspelin, 7 kr

  • – Gravölsomkostnader, 50 kr
  • – Bouppteckningsarvode, 1,50 kr
  • Summa 169 kronor 51 öre

Behållning 34,64 kr

Carl Fredrik Andersson intygar med sitt bomärke att allt blivit riktigt upptecknat

Upptecknings- och värderingsmännen AK Bergström och AG Eriksson skrev under.

Förklaringar:

– Härvel är ett textilredskap som består av en roterbar garnställning av trä

– Emma. Oklart

– Handlar Johansson i Vavd är Carl Johan Viktor Johansson (28/1 1853-5/5 1916) från Kungsåra, Västerås.

– Handlar Hålldin i Vavd bör vara Anders Fredrik Hålldin (25/9 1843-20/12 1925)

– Postmester Johnsson i Leufsta Br. Borde vara så att postmästaren hade privata resurser att låna ut pengar, det känns osannolikt att det skulle vara själva postverket som kav kredit.

– Länsman Kjellner. Oklart

– Råb. Kastberg Hållnäs är handlanden i Löten, Edvalla Carl Robert Kastberg (6/1 1860-1/4 1922)

– Handlar Aspelin är Anders Aspelin (20/9 1831-8/10 1905) från Pjetteryd, Växjö stift.

– AW Bergström är byns skogvaktare Adolf Wilhelm Bergström (24/7 1856-17/10 1904)

– AG Eriksson är skattebonde i Göksnåre nr 4, Sörgården och nämndemannen Anders Gustaf Eriksson (25/2 1853-24/10 1924)

Anmärkningar:

– Kreaturens värde är 63% av boets totala värde

– De egentliga skulderna ligger på 58% av boets värde

Carl Fredrik och hans hemmavarande barn flyttar till hans son bryggarmästaren Anders Gustaf i Vamsta nr 5, Wahlö.  Läs om dem alla i berättelsen om ”Carl Fredrik Andersson och hans familj” under Personer..

Sonen Johan Fredrik (25/12 1873-15/11 1909) flyttar 1901 till Mumenby, Dannemora och blir bryggeriarbetare. 1908 flyttar han till Dannemora som körare och gifter sej med Johanna Kristina Enlund (2/6 1887-21/4 1970) Drygt 1 år senare hänger han sej, 35 år gammal.

1902-1947

Brukstorpare och skogsarbetare Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) och Emma Erika Jansson (19/12 1879-14/9 1926) De flyttar in från Göksnåre nr 6 där hon är dotter i huset. Han är född i ett torp på Hållens ägor med modern Anna Maja Andersdotter (16/3 1835-12/8 1908) som föddes i torpet Skäret i Göksnåre. Från 1892 till 1899 har han arbetat i tur och ordning som dräng i Skälsjön, Frebbenbo, Vavd nr 4, Frebbenbo och Göksnåre nr 5B innan han flyttade till Göksnåre nr 6B 1899 som dräng. Han är farmors morbror till Roine Henriksson i Skaten.

1902-1947

Brukstorpare och skogsarbetare Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) och Emma Erika Jansson (19/12 1879-14/9 1926) De flyttar in från Göksnåre nr 6 där hon är dotter i huset. Han är född i ett torp på Hållen ägor med modern Anna Maja Andersdotter (16/3 1835-12/8 1908) som föddes i torpet Skäret i Göksnåre. Från 1892 till 1899 har han arbetat i tur och ordning som dräng i Skälsjön, Frebbenbo, Vavd nr 4, Frebbenbo och Göksnåre nr 5B innan han flyttade till Göksnåre nr 6B 1899 som dräng. Han är farmors morbror till Roine Henriksson i Skaten.

Bilder på Johan August Andersson (17/3 1875-20/2 1956) Gissningsvis ca 30-40 år gammal med cykel vilket innebär 1905-15 (?!) och i 50- 60-årsåldern på nästa bild vilket ger ca 1925-35.

De har gift sej 1900 och fått Johan Verner (12/7 1901-8/3 1906) som dör i sjukstugan i Leufsta bruk av meningitis (hjärnhinneinflammation) 5 år gammal.

Jordbruksundersökning 1905 visar att de har 2 kor, 1 ungnöt, 4 får, 1 svin och 3 höns. Läs mer i den egna berättelsen om 1905 års jordbruksundersökning.

Här får de sen Carl David (3/12 1906-13/7 1994) se nedan, Elna Maria (27/10 1911-7/11 1989) se nedan och August Sigvard (7/1 1917-10/1 1995) se nedan.

I 1916 års jordbruksundersökning redovisas 3 kor, 2 kalvar och 1 gris. Läs mer om detta under Berättelser.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 1. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:11 tillkommer. Emma Erika dör 1926, 47 år gammal, av hjärnhinneinflammation.

I 1916 års jordbruksundersökning finns redovisat om gårdens alla djur, odlingarna och skörden. Läs om detta under Berättelser.

1930 års folkräkning redovisas att Johan August har en inkomst på 900 kr /år.

Johan August köper fastigheten av Gimo-Österbybruks AB 29/6 1935. Den är då på 5/200 mantal. Han var byns slipare. Hade mjölkkor, gris och höns. Levererade mjölk på mjölkpall nere vid Göksnåre 7:12. Johan August bor ensam kvar till 1947. Han flyttar sen till sin son i Pålsbo där han dör 1956, 80 år gammal.

Sonen Carl David (3/12 1906-13/7 1994) flyttar 1928 till Slada nr 3 som dräng. Han kommer tillbaka 1929 och 1933 flyttar han till Berkinge och gifter sej med Ester Martina Andersson (22/11 1907-3/9 1999) från Åsmundbo. Han dör 1994 87 år gammal, i Pålsbo och hon dör 1999, 91 år gammal, på Edvallavägen.

Dottern Elna Maria (27/10 1911-7/11 1989) Bor kvar hemma 1942. Hon dör ogift 1989, 78 år gammal, i Årböle.

Sonen August Sigvard (7/1 1917-10/1 1995) Bor kvar hemma till 1942 då han gifter sej med Anna Rosa Kristina Andersson (15/5 1923-7/7 2008) från Torphaga. Han dör 1995, 78 år gammal och hon dör 2008, 85 år gammal, båda i Torphaga, Åsmundbo.

1947- 1970

Skogsarbetare Rikard-Backerik-Eriksson (18/3 1910-20/7 1970), bror till Bernhard i Göksnåre nr 3, och Ida Elisabet Karlsson (14/12 1913-5/2 1999) flyttar in från Göksnåre 4:15, möjligen med ett kort stopp i Österleufsta. Han finns nämligen i inflyttningsboken angiven som inflyttad 1947 med fru och en son från Österleufsta.

De är gifta och har en son Nils Rikard (14/5 1933-26/11 2008) som tar över här.

Richard arbetar på brädgården i Skutskär och sliter ut sej med bärandet av virke.De bedrev samtidigt jordbruket i liten skala. De hade normalt 2-3 kor, 1-2 ungdjur, 1 svin och 10-15 höns. De brukade 3 ha åker. Han bedrev även frisörverksamhet hemma för byborna.

För åren 1957 till 1970 kan vi se att jordbruket bidrog med i genomsnitt 16% av deras totala inkomst. Det varierade mellan 12 och 22 %. På slutet av 1960-talet är Richard utsliten men har svårt att acceptera detta.

Han dör här 1970, 60 år gammal. Ida Elisabet flyttar till Skutskär och dör 1999, 85 år gammal

1970-2008

Nils Rikard Eriksson (14/5 1933-26/11 2008) och Birgit Eriksson (30/6 1930-) De gifter sej 8/6 1963.

Nils arbetar på fabriken i Skutskär. Från lönebesked ser vi att han var hjälpkokare. Han kallas kokarnisse.

De får Ulf (3/7 1965-) som tar över här. Nils dör 2008, 75 år gammal, i Skutskär. Birgit flyttar till Skutskär.

2008-2022

Ulf Eriksson (3/7 1965-) bor i Skutskär och använder stället som sommarboende. Han har vistats i byn sen barnsben och har många minnen härifrån. Känner de flesta byinnevånare väl. Var tex syssling med Åsa Eriksson. Ulf blir sjuk på slutet av 2010-talet. Fastigheten lämnas ut till försäljning och säljs sommaren 2022.

2022-

Göran Jerker Mossander (19/10 1964-) köper huset och har det som sommarställe. Han bor i Uppsala

På nr 1 ”sockenfjärdedelen”

1856-1895

Backstugeman Anders Persson (12/3 1808-29/12 1895) och Maja Greta Larsdotter (26/12 1812-4/12 1874) Han är från Barknåre som son till inhysemannen och backstugesittaren Per Johansson (1759-25/4 1831) och Anna Andersdotter Frimodig (29/9 1771-1/11 1831) och hon är dotter till Lars Larsson som är född i Göksnåre nr 2, Norrgården. Båda två har jobbat på ett antal ställen innan de träffas som dräng och piga i Göksnåre nr 2 år 1836. De gifter sej 1837 och får dottern Anna Greta (2/9 1837-30/10 1866) se nedan och flyttar till Göksnåre 4. 1838 flyttar de tillsammans vidare till Göksnåre nr 1. Året därefter får han tjänst som statdräng i Slada och där får de dottern Maria Catharina (10/5 1840-22/1 1915) läs om henne under Personer. Redan 1841 är de tillbaka, nu till Göksnåre nr 6. Sen går flyttlasset till Bölö 1842 och vidare till Skållbo 1843. Där får de sonen Lars Petter (24/5 1844-19/2 1917) innan de flyttar till Åsmundbo. Läs om sonen Lars Petter och hans liv som dräng i Göksnåre under Personer. I Åsmundbo stannar de och får Lovisa (5/1 1848-6/5 1889) läs om henne under Personer och Johanna (4/7 1856-12/1 1940) läs om henne under Personer. Samma år flyttar de hit till Göksnåre där han anges som backstugeman (registrerade på samma sida som Göksnåre 7:11 Hållsten och Skatberg)

När dottern Anna Greta dör tar de hand om hennes son Jan Erik , läs om honom och hans barn under personer.

Maja Greta dör 1874, 61 år gammal, utan angiven orsak och då flyttar dottern Johanna till Göksnåre nr 6 som piga. Dottersonen Jan Erik flyttar efter nästa år. 1895 dör Anders, 87 år gammal, som fattighjon

Dottern Anna Greta (2/9 1837-30/10 1866) får den oäkta sonen Jan Erik (19/10 1860-7/12 1896) Läs om honom och hans barn under personer. Hon flyttar med den nyfödda sonen till Göksnåre nr 4 som piga och kommer tillbaka 1861. 1862 flyttar hon till Ängskärs lastageplats som piga och flyttar vidare till Göksnåre nr 3 1863. Hon kommer tillbaka 1864. Hon dör 30/10 1866, 29 år gammal. Hon blir innebränd i en eldsvåda hos skattebonden Bengt Adolf Sjögren i Qvarnbo. Läs mer om detta i historieberättelsen. Hennes föräldrar tar hand om sonen Jan Erik. Läs mer om honom där.