Stenmo nr 1, frälsehemman.

1/8 mantal         Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Stenmo 1:2       Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Säljs på slutet av 1670-talet till Leufstabruk.

Skogsdelningen 1780-1781 av Göksnåre rågångsskifte, tilldelade Stenmo 115 tunnland skogsmark,

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 är fastigheten på ca 121 ha varav ca 48 ha tilldelas hemmanet.

 

1600-

Lars Jönsson är omnämnd som ägare i Upplands handlingar

 

1615-1651

Mårten Larsson är omnämnd som ägare i Upplands handlingar.

I en boskapslängd från 1624 står Mårten Larsson för Stenmo, alltså tio år före köpet. Han har då 2 gamla ston, 1 ko, 1 kviga, 5 får, 8 getter och 3 risbitare (årsgamla bockar). Av längden framgår att han har en ”huskvinna”, Anna och att hon har 1 ko och 1 får.

Av 1641 års Bondebok i Leuftsta bruksarkiv framgår vad Mårten betalar i skatt. Det är många små ”persedlar” som omvandlas till smör och läster kol. Följer man dessa längder framåt i tiden syns att boskapsbeståndet ökar år för år. Det sista året för boskapslängder, 1641, har Mårten 1 häst, 1 föl, 2 ston, 10 kor, 4 kvigor, 5 stutar, 12 gamla getter, 4 unga getter, 9 gamla får, 5 unga får, 1 gammalt och 1 ungt svin. År 1646 får De Geer rätten att ta upp den årliga räntan (skatten) från Stenmo. Av en körjournal framgår att Mårten arbetar åt bruket som kolkörare 1638-51.

 

1634 ?

Nils Larsson

Vem som var den förste nybyggaren av Stenmo går inte att finna. En man vid namn Nils Larsson ägde Stenmo 1634 då han sålde det till Mårten Larsson (se ovan). Fastebrevet är ej bevarat, men enligt ett register över fastebrev i Lövsta bruksarkiv skall det ha utfärdats den 23 oktober 1634. Det bekräftas också av ett häradsprotokoll där köpet omtalas.

 

1654-

Mats Mårtensson (-x/1 1676) och Brita (-x/1 1676) Han är som till Mårten Larsson. Han finns antecknad i mantalslängden från 1654, då med två vuxna personer och en piga. Under åren 1665-1674 antecknas fyra vuxna personer, två kan vara vuxna skattepliktiga barn. Troligen är det inte samma barn hela tiden, de avlöser varandra alltefter som de äldre flyttar ut. 3 av barnen var Anders (ca 1643-x/7 1726) som sen tar över här, Erik (1650-x/5 1694) se nästa generation och Per () som flyttar till Bladäng. En eller två pigor och i början någon dräng finns i hushållet.

Även Mats arbetar som kolkörare. 1653 betalar Mats sin skatt helt i kol, 9 läster, varav 5 för den ”årliga räntan”. År 1657 betalar han skatt även för gården Kuggböle, ¼ mantal.

I ett tingsprotokoll 1659-60 för Lövsta Tingslag, kommer ett tvistemål om en mosse upp ett par gånger. Tvisten utfaller till Mats nackdel.

Enligt kyrkoräkenskaperna för Hållnäs socken har Mats betalat 5 daler till kyrkans klockköp.          Mats och Brita begravs båda 9 januari 1676. Det finns inget dokumenterat om varför båda makarna dött samtidigt.

 

16xx-1680

Skattebonde Anders Matsson (ca 1643-x/7 1726) och Elin Olofsdotter (- x/5 1680) från Böle, Vavd.

Han är son i huset. De gifter sej 1666 och han betalar då ”kronpenningar” 3 daler. Han arbetar liksom sin far som kolarbonde och körare. De får får Brita (x/3 1667-), Karin (x/4 1668-), Lisbet (x/2 1670-x/7 1670) som dör 5 månader gammal, Eric (x/5 1671-31/3 1754) se nedan, Margareta (x/7 1672-), Mats (x/8 1674-x/1 1676) som dör 17 månader gammal, Elin (x/1 1677-) och Anna (x/4 1678-) Någon av de 3 yngsta döttrarna dör i augusti 1676. Hans hustru är antecknad som ”kyrkogångshustru” 5 gånger mellan åren 1667-1678. Tre av barnen har dött och Anders betalar testamente till kyrkan för dem. I slutet av 1670-talet drabbas Anders av ekonomiska problem och Emanuel de Geer löser in gården för en skuld på 450 daler och 3½ öre kopparmynt. Året var 1680 och samma år dör hustrun och han betalar 5 daler i testamente. Han får fortsätta som frälsebonde.

 

Sonen Eric (x/5 1671-31/3 1754) flyttar till Kallnäs och gifter sej 1698 med Kerstin Andersdotter (1656-27/7 1746) De får Anders (x/10 1698-4/2 1778)

 

1680- ca1683

Frälsebonde Anders Matsson (ca 1643-x/7 1726) och Karin Johansdotter (ca 1645-x/2 1715) från Kullen. Han är änkeman i huset och de gifter sej 1680 och även denna gång betalar han ”kronpenningar” med 3 daler. De får Johan (x/4 1682-) i Stenmo och Anders (x/10 1685-x/5 1702) i Bladäng när de flyttat dit. När Karin dör 1715 och Anders 1726 bor de i Bladäng, Olarsbo.

En sonson till Anders Matsson kräver senare att få köpa tillbaka Stenmo från de Geer. Han kan tänka sig att betala kontant!

Anders bror dagsverkskarlen Erik Matsson (1650-x/5 1694) och hans hustru Margareta Hansdotter () bor också här. De får Mats (x/4 1678-), Brita (x/12 1679-), Malin (x/4 1684-), Hans (x/11 1687-), Margareta (10/8 1690-2/9 1738) se nedan och Johan (x/6 1692-x/3 1698) som dör knappt 6 år gammal.

 

Dottern Margareta (10/8 1690-2/9 1738) gifter sej med Anders Löf (x/3 1690-1752) och de bor här från 1722, se nedan.

 

 

1683-1697

Frälsebonde Johan Johansson (1647-x/5 1716) och Brita Andersdotter (1655-x/6 1697) från Elingeskogen. Johan är bondson och född i Sund. Han kom att bli betjänt hos herr Emanuel de Geer och reste med honom i främmande länder. Sedermera blev Johan baronens kammartjänare i tolv år.

Hon har tjänat huspiga på herrgården i tio år. Herr Emanuel höll bröllop för dem och gav dem Stenmo gård för deras långa och trogna tjänst. Johan fick bruka Stenmo utan ”utlagor” dvs han behövde troligen inte leverera skattekol, övriga utlagor betalade han dock som de andra bönderna. Johan hade arvejord i Sund som han bytt mot jord i Skärsättra som han sedan bytte in i Stenmo.

De får ett dödfött barn (x/6 1682), Anders (x/5 1683-18/4 1752) som tar över här, Johan (x/8 1684-), Catharina (x/11 1688-x/1 1693) som dör 4 år gammal, Erik (x/3 1686-x/8 1697) som dör 13 år gammal och Helena (x/10 1692-21/8 1757) se nedan. Brita dör i barnsäng 1697 endast 42 år gammal.

 

Dottern Helena (x/10 1692-21/8 1757) gifter sig med Måns Ersson (x/3 1688-21/1 1753) Läs om dem i Årböle och sen i Göksnåre.

 

 

1697-1713

Frälsebonde Johan Johansson (1647- x/5 1716) och Margareta Martinell (1671-x/1 1740) Han är änkling i huset och hon kommer från Leufsta bruk. De får inga barn.

Johan dör 1716, 69 år gammal och sonen Anders tar över.

 

1713-1716

Frälsebonde Anders Jansson (x/4 1683-18/4 1752) och Brita Eriksdotter (x/6 1691-5/10 1715) från Edsätra. Han är son i huset. De gifter sej 1713. Hon dör i barnsäng, 24 år gammal, när hon ska föda deras första barn.

 

1716-1743

Frälsebonde Anders Jansson (x/4 1683-18/4 1752) och Magdalena Henriksdotter (31/10 1692-18/7 1775) från Forsmark. Han är änkling i huset. De gifter sej 1716. De får Johan (x/10 1717-) se nedan, Henrik (30/11 1718-2/10 1801) som tar över här, Anders (x/7 1720-28/12 1721) som dör drygt 1 år gammal, Brita (x/10 1722-x/5 1792) se nedan, Malin (x/10 1722-22/3 1725) som dör 2 ½ år gammal, Jakob (x/8 1724-) se nedan, Anders (x/6 1727-) se nedan, Erik (x/3 1730-före x/8 1731), Erik (x/8 1731-) se nedan, Malin (x/7 1733-10/4 1754) som dör 20 år gammal och Sara (x/4 1736-20/11 1743) som dör 7 år gammal.

I januari 1740 gick Anders i fyra dagar med brukets jägare, att ringa in en björn, för vilket han fick fyra daler kopparmynt. Jägaren var f.ö. Erik Tjäder från Kallnäs.

En förtvivlad Anders som skriver ca 1740 till ”nådige herrn” att få sitta kvar på Stenmo som hans far, Johan, fick för lång och trogen tjänst. I över tre år fick Anders vänta på svar från Charles de Geer som år 1743 svarade sålunda: …att denne bonden sitter kvar på hemmanet så länge han vårdar riktigt om hemmanet…

Anders dör 1752, i ”hetsig feber” 69 år gammal, och då lever fyra söner och två döttrar.

 

Sonen Johan (x/10 1717-)

 

Dottern Brita (x/10 1722-x/5 1792) gifter sej med Lars Olofsson i Ängskär.

 

Sonen Jakob (x/8 1724-)

 

Sonen Erik (x/8 1731-)

 

 

1729

Olof Olofsson() och nn () De får Malin (x/6 1729-)

 

1722-1738

Båtsman Anders Persson Löf (x/3 1690-1752) och Margareta Ersdotter (10/8 1690-2/9 1738) Han xfödd i Göksnåre nr 6B och hon är dotter i huset. De får Petter (x/7 1725-), Margareta Anna (x/12 1726-x/3 1727) som dör 4 månader gammal, Erik (x/12 1727-x/2 1728) som dör 2 månader gammal, Anna (x/2 1729-) och Brita (x/2 1730-) Hon dör 1738, 48 år gammal. Anders flyttar till Kuggböle och gifter om sej.

 

 

1744-1785

Frälsebonde Henrik Andersson (30/11 1718-2/10 1801) och Ingrid Olofsdotter (17/4 1720-15/5 1791) från Nyböle. De gifter sej 1743. När han tar över är gården skuldfri. De får Malin (10/9 1744-x/10 1744) som dör en månad gammal, Malin (24/11 1745-19/8 1813) se nedan, Maria (17/12 1750-) och Andreas (27/12 1755-30/12 1846) som tar över här. Åren 1780-1781 gjordes en skogsdelning av Göksnåre rågångsskifte, då Stenmo tilldelades 115 tunnland skogsmark, vilket naturligtvis ökade kolningsmöjligheterna. Gården har nu en skuld till bruket på 76 daler Kmt som sonen Anders får ta över.

 

Dottern Malin (24/11 1745-19/8 1813) gifter sig 1769 med Bengt Ersson i Årböle.

 

 

1785-1801

Frälsebonde Anders Henriksson Moberg (27/12 1755-30/12 1846) och Anna Johansdotter Satts (11/12 1750-3/11 1801)

Han är son i huset och hon är dotter till kopparslagaren i Rångsen Jan Sats. De gifter sej 1777 och får Sara (15/9 1778-) se nedan, Jakob (21/5 1781-), Henrik (8/5 1784-) se nedan, Ingrid (9/10 1786-15/5 1815) se nedan, Jan (6/2 1791-3/2 1864) som tar över här och Anna (5/8 1793-) Anna dör 1801, 51 år gammal, i lungsot och Anders fick bråttom att gifta om sig, han hade flera minderåriga barn.

 

Dottern Sara (15/9 1778-) flyttar till Forsmark år 1800.

 

Sonen Henrik (8/5 1784-) flyttar till Forsmark år 1802.

 

Dottern Ingrid (9/10 1786-15/5 1815) bor här senare, se nedan.

 

 

1801-1814

Frälsebonde Anders Henriksson Moberg (27/12 1755-30/12 1846) och Maja Jansdotter (1765-19/9 1839) från Lövsta bruk. Han är änkling i huset. De får Maja (6/10 1803-8/11 1876) se nedan. Anders blev gammal, vid 91 års ålder dog han på nyårsafton 1846. Anders blev aldrig fri från sin fars skuld.

 

Dottern Maja (6/10 1803-8/11 1876) gifter sej och flyttar till Olarsbo.

 

 

1814-1844

Jan Andersson (6/2 1791-3/2 1864) och Greta Persdotter-Dahlfors (15/10 1777-19/6 1869) År 1828 fick sonen Jan ansvaret för Stenmo, han var då 37 år. Med sig fick han faderns skuld som vuxit till 23 riksdaler, vilket motsvarade 500 Kmt.

Han gifter sej 1814 med änkan Greta Persdotter-Dahlfors (15/10 1777-19/6 1869) från Rångsen. Hon har varit gift med sjömannen Mats Grunden (27/9 1766-2/10 1812) från Stångrund. De har fått Jan Peter (26/11 1803-13/2 1804) som dör knappt 3 månader gammal och 6/10 1806-25/7 1875)

Greta och Jan får Andreas (25/12 1815-10/10 1872) som senare blev ägare till Stenmo. Under Jans första tio år köpte han 770 tegelstenar, kalk och ca 2000 spik och tre järnplåtar. Nästan varje år köpte han stål och järn. Det ser ut som Jan byggde på gården. Ulla har sett i bruksarkivets bondeböcker om Jans relationer med bruket.

Bruksarbetaren Lars Larsson Hålldin (23/3 1784-31/10 1860) från Göksnåre nr 3 flyttar hit 1810 och gifter sej med med Ingrid Andersdotter (9/10 1786-15/5 1815) som är dotter i huset. De får Anders (8/5 1811-1/8 1893) och Greta (5/5 1815-8/5 1815) som dör 3 dagara gammal. Ingrid dör själv en vecka senare och Lars flyttar tillbaka 1816 till Stångrund med sin 4-åriga son. Han kommer senare att komma till Olarsbo som frälsebonde.

År 1839 begärde bönderna i Göksnåre by laga skifte. Det berörde inte Stenmo som är en ensamgård och redan hade sina ägor i ett skifte.

Jan dör 1864, 72 år gammal, hans hustru Greta dör 1869 nästan 92 år gammal.

 

1844-1850

Frälsebonde Andreas Jansson (25/12 1815-10/10 1872) och Anna Cajsa Ersdotter (25/3 1817-30/9 1850) från Kärven. Han är son i huset. De får Anna Margareta (27/11 1842-13/12 1842) som dör 16 dagar gammal av bröstinflammation, Anna Lovisa (20/11 1843-4/2 1919) som tar över här och Johannes (3/7 1846-1/11 1890) se nedan. Anna Cajsa dör 1850 i lungsot, endast 33 år gammal. Anders blev ensam med de små barnen. I bouppteckningen efter henne får man bl.a. reda på hur många djur det fanns på gården. Även deras namn räknades upp: 1 häst Spring, 1 häst Brunte 4 år, 1 sto Röda, 1 föl 1½ år Grålle, 8 kor med namn som Lucia, Molik, Jämsa, Grannlåt, Eppla, Brunetti och Krusa. 3 kvigor, 3 tjurar, 5 gamla får, 7 lamm, 1 svin och 2 kultingar.

Anders gifter om sej 1851

 

Sonen Johannes (3/7 1846-1/11 1890) flyttar 30 år gammal till Gunnarsbo, Forsmark 1876 som dräng. 1883 flyttar han till Simundö, Börstil och 1884 flyttar han tillbaka till Stenmo och vidare till Slada nr 3 direkt. 1885 flyttar han till Simundö, Börstil igen. Han dör 1890, 44 år gammal, av lungsot.

 

 

1851-1872

Frälsebonde Andreas Jansson (25/12 1815-10/10 1872) och Katarina Olsdotter (1/6 1810-20/1 1889) från Forsmark. De gifter sej 1851. De får inga barn.

Brukets avräkningsböcker vittnar om att Anders är intresserad av bygge och smide. Han tar ut en hel del järn varje år, stångjärn, järnplåtar och bandjärn. Tegelsten tar han ut i omgångar, 600 st i taget, samt kalk och spik, 4000 st. bör ha räckt en bit. Han hjälper andra med byggnationer, ladugårdar och stugbyggningar. För detta får han ersättning av bruket.

År 1863 bygger han ett nytt bostadshus på Stenmo (troligen det som står där idag). Han tar ut 1200 tegelstenar, 18 fjärdingar kalk, ett par tusen spik i olika dimensioner, järn och järnplåtar. För detta betalar han 27,62 Rd men bruket ger honom ”accord i egen byggning” med 26 Rd.

Anders gör man- och ökedagsverken åt bruket. Han forslar malm, stångjärn, spannmål och bräder till Ängskär och tackjärn därifrån. En udda inkomst får Anders för 4 ryssar mossa, dessutom kör han grus, 66 skeppund sammanlagt och ett år gör han gör 11 dagsverken på ”Bölelinjen”, d.v.s. rensning av Böleån.

Den största inkomstkällan är dock kolningen som resulterar i att han levererar 60-70 läster träkol till bruket varje år. Efter 1861 tillkommer ”koljern derå”. Det är ett extra tillägg för frakten. Något år levererar han även kol till Forsmarks bruk.

Anders får lunginflammation 1872 och dör, 57 år gammal.

 

 

1872-1874

Katarina Olsdotter (1/6 1810-20/1 1889) står som ansvarig för Stenmo åren 1873-74. Hon levererade skattekol och överkol till bruket som förut. Troligen hade hon hjälp av Anders måg,se nedan.

 

1874-1884

Frälsebonden Eric Hålldin (4/11 1836-7/3 1922) och Lovisa Andersdotter (20/11 1843-4/2 1919) Han är från Malen och hon är dotter i huset.

De har barnen Anders Eric Alfred (17/7 1867-22/5 1934) se nedan, Edla Lovisa (9/11 1869-5/5 1880) som dör 11 år gammal av lunginflammation och Anna Erika (22/9 1874-2/10 1925) se nedan. Här får de Carl Enoc (28/12 1875-26/1 1939) se nedan, Maria Wilhelmina (19/4 1879-11/2 1963) se nedan, Emma Lovisa (1/6 1884-) se nedan.

Brukets avräkningsböcker visar att Eric kolar skattekol och överkol omkring 85 läster per år, får lön för foror med kol till Tobo och tackjärn därifrån, stångjärn och ”Stockholmsved” till Ängskär, grus från Rönngrund, vindfällen, löv och kastved m.m. dessutom gör han 50 mansdagsverken och 20 ökedagsverken per år.

År 1884 köper Eric en skattegård om 1/4 mantal i Slada nr 3 av en svåger och familjen lämnar Stenmo. Svärmor Catarina flyttar till Forsmark därifrån hon kom en gång. Där dör hon 1889 i ”vattusot” nästan 79 år gammal.

 

Sonen Anders Eric Alfred (17/7 1867-22/5 1934) förblir ogift tills han är 40 år gammal då han gifter sej 1907 med den 14 år yngre Anna Matilda Jansson (17/9 1881-8/1 1961) från Göksnåre nr 6B. Läs vidare om dem under den fastigheten.

 

Dottern Anna Erika (22/9 1874-2/10 1925) gifter sej 1896 med Gustav Adolf Matsson (23/7 1874-1/6 1955) från Slada nr 4. De flyttar 1897 till Slada nr 2 som de köper. Hon dör 1925, 51 år gammal, i Yttersby, Börstil och han gifter om sej 1927. Han dör 1955, 80 år gammal.

 

Sonen Carl Enoc (28/12 1875-26/1 1939) gifter sej 1922 med Maria Josefina (19/5 1899-29/7 1975). Han dör 1939, 63 år gammal, i Hjälmunge. Maria Josefina dör 1975, 76 år gammal.

 

Dottern Maria Wilhelmina (19/4 1879-11/2 1963) gifter sej 1914 med Johan Axel Holmstedt (11/4 1877-30/1 1951) från Vedlösa. Han dör 1951, 73 år gammal och hon dör 1963, 83 år gammal, i Skärsta, Hallstavik.

 

Dottern Emma Lovisa (1/6 1884-) flyttar till ”NordAmerikas Förenta Stater” 5/9 1902. Hon åker från Liverpool och kommer till Ellis Island 3/10 1902 med skeppet Germanic. Det finns också en uppgift om att hon kommer från Liverpool med Oceanic 18/5 1906 men då anges hon vara född 1883. Hon finns inte registrerad som död i Sverige så hon blir med stor säkerhet kvar i USA.

 

 

1885-1902

Erik Gustaf Jansson (27/1 1834-14/3 1902) och Anna Stina Blom (10/2 1833- 26/5 1907) från Österlövsta. Han är från Magön men kommer från en drängplats i Gjellsbo i Forsmarks. mDe har gift sig 1863 och fått Maria Matilda (20/1 1865-13/4 1928) se nedan, Karl Erik (14/3 1869-3/12 1942) som tar över här och Johan Gustaf (24/10 1874-15/5 1895) som dör 10 år gammal av hjärnfeber, alla födda i Forsmark.

Erik Gustaf började sin tid med en skuld på 440 kronor till bruket. En skuld som han betalade av på fem år och hade snart ett tillgodohavande på 369 kronor. Som sina företrädare arbetade han hårt med kolningar och diverse forkörningar till bruket, till och från Tobo och till Ängskär. Det är dagsverken både mans- och öke- varje år.

Han dör endast 68 år gammal i magkatarr. Hustrun, Anna Stina dör 1907, 74 år gammal.

 

Dottern Maria Matilda (20/1 1865-13/4 1928) flyttar till Gävle i maj 1896, kvarter V nr 103, 1702 där hon gifter sej med körkarlen Adolf Fredrik Lönn (24/9 1862-21/5 1936) som blev änkling året före. Gården de bor i, nr 103, ägs enligt kyrkoboken av bryggarmästaren Oscar Wilhelm Nilsson (4/12 1871-) Adolf Fredrik har tre barn mellan 1 och 5 år gamla. Den yngsta, Emma Josefina (15/11 1895-6/4 1897) dör 1 ½ år gammal av akut lunginflamation) + kronisk tarminflammation och tjocktarmsinflammation som kan ha berott på tbc. De flyttar 1919 till fastigheten kvarter V fastighet 75. Maria Matilda dör 1928, 63 år gammal och Adolf Fredrik dör 1936, 73 år gammal.

Adolf Fredriks förra hustru, Brita Josefina Jönsson (21/6 1863-19/11 1895) från Valbo, dör av akut bukhinneinflammation efter förlossning. Hennes bouppteckning är lite förvånande.

Guld och silver för 114 kr, linne och sängkläder för 38 kr, möbler och husgeråd för 152 kr, 2 får, 5 höns, gardiner, rullgardiner, mattor, tavlor och böcker för 18 kr, 4 lampor för 10 kr, livförsäkring 500 kr, sjukkassa 50 kr, gården nr 103 i Gefle stads 5:e kvarter 5800 kr. På skuldsidan anges en inteckning på 2000 kr till Gefle Stads fattigkassa.

 

Dottern Emma Josefina Lönn som dör 1 ½ år gammal får en bouppteckning där hon anges ha 1/6 av fastigheten till ett värde av 1000 kr. En inteckning i gården ger 333 kr till Gefle stads fattigvård.

 

 

1897-1927

Karl Erik Eriksson (14/3 1869-3/12 1942) från Forsmark och Kristina Augusta Eriksson (11/6 1869-8/2 1942) från Börstil. De har gift sej 1895 och fått Erik Viktor (26/3 1896-27/8 1978) som senare tar över här. Här får de Carl Axel (3/11 1900-27/9 1992) se nedan och Knut Gustaf (13/1 1912-3/6 1989) se nedan.

1927 sålde Gimo-Österby AB Stenmo till familjen, (bolaget förvärvade Lövstabruk m.fl. fastigheter av de Geer 1917). Dessförinnan förrättades ägostyckning, hemmanet delades i tre lotter varav Aa om 5/64 dels mantal blev det hemman som familjen Eriksson fick köpa. De övriga lotterna var på sammanlagt ca 73 ha och bestod mest av skog som bolaget ville behålla.

I 1930 års folkräkning redovisas att Karl Erik har en inkomst på 1000 kr /år och en förmögenhet på 6 000 kr. Han benämns här ”förre” arrendatorn.

I bruksböckerna kan man följa Karl Eriks arbeten till bruket, med omkring 50 mansdagsverken och 20 ökedagsverken per år. Han kolar och levererar 50-100 läster kol om året till bruket, han kör kolved, timmer, ved, gjutgods, havre, grus, järn mm, till Ängskär, till och från Tobo och Lövstabruk. Vid några tillfällen har Karl Erik byggt kolkojor och anlagt kolbottnar, priset han fått för det är 6 resp 7 kronor styck.

Avräkningsböckerna berättar vidare att han nog rustat en del på gården, han har sågat timmer och kantat bräder på Lövstabruks såg för 77 öre, han har köpt 300 st. 4-tumsspik, köpt ”svarvade rullar” och reparerat takrör för kr. 9.90. Tre poster från Lövstabruks apotek finns också noterat. Han fick också betalt för ”syneinstrument vid Lunnevad” med kr. 40.35.

Både Kristina Augusta och Karl Erik dör 1942, 72 respektive 73 år gamla.

 

Sonen Carl Axel (3/11 1900-27/9 1992) gifter sej i Forsmark 1928 med Anna Charlotta Jansson (10/4 1906-9/1 1987) Han flyttar 1929 till Gällbo, Västland och jobbar som skogsarbetare. Anna Charlotta flyttar efter först år 1930. 1932 flyttar de till Frebbenbo, Forsmark. Anna Charlotta dör 1987, 80 år gammal och Carl Axel dör 1992, 91 år gammal, båda i Frebbenbo.

 

Sonen Knut Gustaf (13/1 1912-3/6 1989) börjar jobba som byggnadsarbetare och bor kvar 1942. Se även nedan.

 

 

1927-1978

Viktor Eriksson (26/3 1896-27/8 1978) och Ebba Hildegard Hägerström (8/3 1898-8/9 1970) Han är son i huset och arbetade först som slaktare. Hon har en lång och delvis ovanlig historia bakom sej: Hon är syster med Elna Ingeborg i Kuggböle (1922-1930) Hon är född i Österlövsta. Hon flyttar till Soldathemmet i Fjärdingsroten, Uppsala 1916 och blir tjänarinna åt professorn Axel Anders Teodor Hägerström (6/9 1868-7/7 1939) (läs om honom på Wikipedia) som bor i fastigheten Kaniken nr 11. Han är från Vireda i Jönköpings län och gifte sej 1899 med Ester Anna Amalia Nyander (11/7 1872-8/6 1957) från Misterhult, Småland. Det finns några hundra personer med efternamnet Hägerström på 1910-talet, att detta ska vara en tillfällighet är mycket tveksamt men jag kan inte hitta något släktband mellan våra Hägerström och professorn från Småland.

Ebba Hildegard flyttar 1918 till Snickars, Göksnåre som piga och 1920 till Säter, Vavd som piga. Där fick hon dottern Anna Linnea Vadström (24/7 1923-2/4 2007) se nedan, med Arvid Hjalmar Vadström (11/7 1896-21/2 1963) som är son i Gudinge. 1923 flyttar hon till honom Gudinge men flyttar 1924 vidare till Kvarnbo nr 1 som piga. Hon flyttar 1925 till Göksnåre nr 6B som piga, samma år vidare till Göksnåre nr 4, Kumlet som piga och tillbaka till sina föräldrar i Vavd 1928. 1929 flyttar hon till Stenmo som piga.

I 1930 års folkräkning redovisas att Viktor är ogift hemmansägare, har en inkomst på 1700 kr /år och en förmögenhet på 3 000 kr. Hans blivande hustru Ebba Hildegard är här piga och tjänar 300 kr/år. Där får hon Erik Åke (25/1 1934-) som senare tar över, med Viktor Eriksson i huset som far.

Viktor och Ebba Hildegard gifter sej 1948.

Ebba Hildegard dör 1970, 72 år gammal, och Viktor dör 1978, 82 år gammal.

 

Denna bild är från Digitaltmuseum och anger endast ”Eriksson Stenmo” Det finns inget förnamn och ingen datering. Som fotograf anges ” Skötsner Edhlund ” Fotografen kan vara Brita Skötsner Edhlund (1864-07-26-1926-03-19) Östhammar eller hennes man Per Elis Edhlund som drev firman vidare. Han dog 1947. Mannen på bilden bör vara mellan 20 och 25 år gammal.

Viktor Eriksson föddes 1896 och det ger att bilden skulle vara tagen mellan 1916 och 1921.

Viktors bror Knut föddes 1912 och om det är han skulle bilden vara tagen i mitten på 1930-talet.

 

Hennes dotter Anna Linnea Vadström (24/7 1923-2/4 2007) flyttar, 12 år gammal, 1935 till sina morföräldrar i Vavd och 1940 vidare till Tegelsmora. Hon gifter sej 1944 med Sven Herman Artur Zätterström (12/5 1922-17/7 1996) från Österlövsta. Han dör 1996, 74 år gammal, hon dör 2007, 83 år gammal, båda i Tierp.

 

1978-2002

Åke Eriksson (25/1 1934-) övertog gården vid faderns död 1978.

Stenmos siste innevånare var Knut Eriksson (13/1 1912-3/6 1989), Viktors bror, som bodde där sina sista levnadsår. Han dör 1989, 78 år gammal.

 

2002-

Kent Lundholm i Magön. Han köper Stenmo, troligen för markernas skull. Huset står oanvänt sedan dess.