Årböle Båtmanstorp

Tillhörde Norra Roslags 1a Båtmanskompani som bytte namn till Roslags 4e Båtmanskompani 1875. Kompaniet bildades 1640 och det totala båtsmanshållet avskaffades 1887. Årböle var rote nr 61.

Varje ny Båtsman tog sej ett båtsmansnamn som nästan alltid skulle vara samma namn som föregångarens.

Rotarna skulle dessutom hålla reserver sk dubblingar.

Var dessa bodde är oklart.

 

?? – ??             Anders Michelsson Åhrman () Han kan vara den Anders som döps 8/2 1664 och har Mikael Larsson som far.

 

1683-1708        Jakob Eskilsson Fritalig (x/4 1666-1708) Enligt flottans rulla är han född 1668. Enligt Hållnäs dop- och födelsebok är han från Skaten med Eskil Eskilsson som far. Han finns inte i Hållnäs död- och begravningsbok. Det finns en Anders Fritalig och Karin. Han är inte båtsman så namnet kan möjligen komma av att han är son till Jakob Fritalig. Att de döper en son till Jakob (18/4 1738-4/5 1738) stöder också den teorin.

 

?? – ??                Olof Andersson From (-1742) och Barbro Bengtsdotter (1706-18/11 1777) Han är född i Valö och hon i Årböle. De gifter sej 1726 och får Anders (x/8 1727-), Elisabet (x/12 1729-), Bengt (x/12 1731/-) som blir båtsman Kärvman, Malin Magdalena (x/3 1734-26/10 1813), Barbro (x/12 1735-), Olof (1/3 1738-12/2 1739), Olof (12/2 1742-5/12 1742) Han dör 1742 enligt soldatregistret. Troligen i Karlskrona. Dock anges att hustrun varit änka i 38 år vilket ger död ca 1739. Hon dör av andtäppa och prästen skriver i boken ” Kunde wäl i bok. Gift den 18 Octob. 1726 med afl. Kronobåtsman Olof From ifrån Wahlö sochn. Lefde med honom 16 år och hade 8 barn, 5 söner och 3 döttrar af hvilka 3 söner och 2 döttrar ännu lefwa. Fördt et christl. Och stilla lefnad. Warit flera år plågad af bröstwärk och andtäppa. Dog den 18 Nov. Änka har hon warit i 38 år. Lefwat här på jorden 71 år och 8 månader

 

1713-1740        Anders Persson Löf (1688-) Han är troligen inte född i Hållnäs.

 

1740-1741        Elias Mattsson Löf (1715-1741) Han är troligen inte född i Hållnäs.

 

1742-1742        Per Persson Löf (-1742) Han finns inte i Hållnäs död- och begravningsbok.

 

1743-1743        Jan Mattsson Löf (1724-1743) Han är troligen inte född i Hållnäs. Han finns inte i Hållnäs död- och begravningsbok.

 

1744-1757

Båtsman i Årböle Anders Andersson Löf (1724-) och Stina Biurling () Han är troligen inte född i Hållnäs. De får Anders (20/2 1748-)

 

1758-1780        Lars Jakobsson Löf (19/2 1738-) Han är från Pålsbo och son till båtsmannen Jakob Olofsson och Anna Olofsdotter.

 

1780-1784        Anders Ersson Löf (26/12 1748-18/11 1784) och Brita Månsdotter Hammarström (21/1 1750-3/5 1817) Hans far var båtsman nr 57 Erik Söderman i Slada. Hon är från Hammarviken. Han antogs som ordinarie 1781 efter att tidigare varit fördubblingsbåtsman. De gifter sej 1783 och får sonen Erik (19/8 1784-1866) 1784 mönstrar han på för sista gången i Sveaborg. Han blir placerad på ett försörjningsfatyg som heter Snappopp som byggdes i Sveaborg 1764. I november 1784 drunknar han. Det berodde inte på att skeppet sjönk då vi vet att det togs av ryssarna 1789.

 

1785-1817        Frans Wittersson Löf (1766-21/4 1842) och Brita Månsdotter Hammarström (21/1 1750-3/5 1817) Han är från Valö och gifter sej med änkan Brita 1787. De får sonen Johan (20/9 1787-x/4 1788) som dör 3 1/2 månader gammal. Hennes son Erik var dräng i Årböle innan han flyttade till Gefle 1800. När Brita dör 67 år gammal gifter han om sej.

 

1817-1825        Frans Wittersson Löf (1766-21/4 1842) och Anna Brita Ersdotter (28/9 1791-18xx) Han blev änkling och gifter om sej med Anna Brita som kommer från Griggebo. Han bor kvar här med sin familj ända tills sin död 1842 då resten av hans familj flyttar till Griggebo. Hans bouppteckning redovisar ett stall, ett lider, en vedbod och en sädesloge. Han hade två kor och en kalv. Behållningen uppgick till 72 riksdaler.

 

1825-1843        Per Löf (18/5 1804-25/2 1843) och Ingrid Greta Broström (13/12 1802-) Han är född i Barknåre som Peter Larsson hon är från Leufsta. De får Lars Peter (9/8 1830-), Greta Lovisa (4/5 1833-) Han dör 39 år gammal av lungsot. Hans bouppteckning visar att han ägde två kor, en tjurkalv och ett lamm. Han hade en bod, en vedbod, en hölada vid Nyboölemossan och en hölada vid Stenmomossan. Sm båtsman har han också ebla en frack. Efter avdrag för några skulder på 8 riksdaler blev boets behållning 105 riksdaler. Inga Greta bor kvar här tillsammans med nästa båtsmansfamilj.

 

1843-1866        Jan Jansson Hållqvist Löf (16/9 1815-8/4 1894) och Caisa Lotta Löfling (26/4 1819-13/1 1894) Oklart varifrån han kommer men hon är född i Leufsta. De gifter sej 1843 och får Catharina Matilda (2/8 1844-), Johan Gustav (4/9 1845-), Johanna Charlotta (16/10 1850-16/12 1853) som dör 3 år gammal av bröstfeber, Pehr Gustav (15/12 1852-), Carl Eric (19/5 1855-19/9 1858) som dör 3 år gammal av sharlakansfeber, Johanna Charlotta (6/3 1857-) och Christina Margareta (15/8 1859-27/11 1859) som dör 3 månader gammal av okänd barnsjukdom. Deras son tar över som båtsman här och de själva bor kvar. Noterbart är att de dör med knappt tre månaders mellanrum 78 respektive 74 år gamla efter 51 års äktenskap. Hennes dödsorsak är inte angiven men hans är slag.

 

1865-1866        Johan Gustaf Jansson Löf (4/9 1845-30/10 1866) Han är son till den förra båtsmannen men han dör efter bara två år i den eldsvåda som drabbar byn. Läs om den i historieberättelsen.

 

1866-1870        August Wilhelm Dandanell Löf (27/8 1842-1916) och Johanna Råhl (26/4 1850-) De är båda från Leufsta. De gifter sej 1868 och får Carl Wilhelm (16/11 1867-), Johan Fredrik (10/6 1870-) De flyttar till Gävle 1871.

 

1870-1925        Carl Fredrik Söderberg Löf (1/12 1854-11/2 1925) Han är oäkta son till fattighjonet Sofia Söderberg i Årböle. 1876 gifter han sej med Augusta Bergquist (23/2 1849-11/4 1920) som flyttat in från Österleufsta 2 år tidigare. De får Karl Bernhard (8/1 1877-), Alma Augusta (23/1 1880-), Selma Josefina (21/8 1882-), Ida Margreta (27/11 1885-), Vendla Sofia (27/12 1888-) 1896 får han avsked som den siste båtsmannen i Årböle. Deras dotter Vendla Sofia (27/12 1888-) gifter sej 1909 med Johan Rikard Vallin (16/11 1888-) och de flyttar in här. Han är från Valö. De har fått Hedvig Sofia (11/10 1909-) och de flyttar till Österleufsta 1911 för att komma tillbaka 1912. Här får de sen Amy Charlotta (10/1 1914-) innan de flyttar vidare till Film 1914. Dottern Selma Josefina (21/8 1882-) har gift sej 1907 med Karl Jansson (21/11 1881-) från Österleufsta. De har fått dottern Agnes Margareta (1/1 1909-) i Älvkarleby innan de flyttar hit. De flyttar till Forsmark 1924.

 

1925-(eft1942) Skogsarbetare Viktor Hallberg (9/10 1886-) och Beda Alfrida Carlström (28/12 1892) Han är från Österleufsta och hon från Göksnåre 3B. De gifter sej 1924 och flyttar in här.

 

Fördubblingsbåtsmän

 

1761-1763        Fördubbling Olof Olofsson Fritalig (22/2 1737-) Han finns antecknad i husförhörslöngden för åren 1761 och 1763. Han är född i Göksnåre 1A som son till Olof Ersson och Anna Larsdotter.

 

1781-1784        Fördubbling Anders Ersson Fritalig (26/12 1748-18/11 1784) och Brita Månsdotter Hammarström (21/1 1750-3/5 1817) Hans far var båtsman nr 57 Erik Söderman i Slada. Hon är från Hammarviken. Han antas som fördubblingsbåtsman 1775. 1781 blir han ordinarie.

 

1787-1789        Fördubbling Erik Andersson Fritalig (1768-1789) Han kan vara den Erik som föds 22/4 1768 i Pålsbo med Anders Ersson och Maria OLofsdotter som föräldrar. Han anges som förlovad i slutet på 1880-talet med Caisa Larsdotter (ca 1765-) Hon får en dotter, Brita Stina (15/3 1789-) som han är far till. I husförhörslängden för 1789-95 anges han som död. Han finns inte i Hållnäs död- och begravningsbok.

 

1792-1809        Fördubbling Erik Fritalig (1768-1809) och Caisa Ersdotter (1753-) Hon är troligen inte född i Hållnäs. Han dör 1809 under tjänstgöring i Stockholm. I hans bouppteckning ser vi att han hade en del djur som tex 2 kor, 3 får och en gris. Intressant är också att han ägde en bod med ett litet vedlider, en källare och ett fähus men inte något boningshus. Värdet av boet uppgick till 40 riksdaler.