Kallnäs, skyttstället

Skyttarna Eric Tjäder (1755-1837) och Olof Holm (1767-1836)

Eric föddes i Kallnäs, en by nära Årböle vid Norra Åsjön i Hållnäs. Han var son till Anders Tjäder och Christina Tegelberg. Anders var anställd som skytt och skogvaktare åt Lövstabruk.

Eric gifte sig 1786 med Catharina Hübinette som då var huspiga på herrgården i Lövstabruk. De fick fem barn, äldsta sonen Anders blev liksom far och farfar skytt åt bruket. Alla bodde på bostället i Kallnäs. År 1807 dog Catharina i lungfel endast 49 år gammal. Anders gifte sig några år därefter med Greta Caisa Löfberg från Lövsta. De fick sju barn.

Första året Eric hade eget konto var 1787, då hade han 6 månaders lön för skyttsysslan och betalt enligt dagsverksboken. Därefter fick han lön för 12 månader skyttsyssla samt dagsverksersättningar. Det kunde då bli 800 daler kopparmynt per år. Vid den här tiden fanns endast dessa två skyttar, far och son Tjäder.

1791 anställdes ytterligare en skytt, Olof Holm, gift med en syster till Eric Tjäder. Även han bodde i Kallnäs. Två av Olofs söner, Anders född 1790 och Johan, född 1802 blev också skyttar och jägare. Anders Holm flyttade till Lövstabruk 1815, troligen till Knuters strax väster om bruket.

Skyttarnas uppgifter var att delta vid älg- och vargskall, samt att skjuta småvilt för herrgården. Att se till varggropar och varggården i Årböle ingick också i deras sysslor, liksom att handha brukets jakthundar. Hundarna bodde hemma hos dem och deras hustrur fick betalt varje år för matning och skötsel. Dagsverken gjordes åt bruket när inte skyttet var aktuellt. Eric fick t.ex. ett år betalt för en ryss mossa. I en lång följd av år levererades enstörar av skyttarna. Även ökedagsverken utfördes, vilket tyder på att bostället hade möjlighet att hålla en häst.

År 1821 hade bruket fyra skyttar anställda, Eric och sonen Anders Tjäder samt Olof och sonen Anders Holm. Från 1826 började Eric göra några dagsverken per år, skyttet hade upphört för hans del. Samma år dog hans son Anders endast 37 år gammal. Några år senare var det dags för Anders son Eric, född 1812, att bli skytt.

År 1830 hade bruket tre jägare/skyttar anställda, bröderna Anders och Johan Holm samt unge Eric Tjäder. De gamle, Olof och Eric gjorde nu bara några dagsverken per år åt bruket. År 1843 avslutades Eric Tjäders och Olof Holms konton och deras skulder avskrevs. Då var bägge döda.

Olof Holm dog 1836 och Eric Tjäder 1837.

MaryAnn Olarsbo

 

(1730)-(1782)

Eric Tjeder (1689-) och Anna (1713-) De får Anders (22/2 1730-2/3 1790), Maria (1732-), Brita (1738-), Catharina (13/7 1750-), Jan (1753-), Daniel (24/6 1755-), Greta Gertrud (8/4 1756-29/9 1768) som dog endast 12 år gammal.

 

Ca 1782-1790

Skytten Anders Tjeder (22/2 1730-2/3 1790) och Stina (1726-1789) Hon är född i Leufsta. De får Anna (1752-), Eric (1755-), Anna Greta (1760-), Stina (1762-), Maria (1765-) som flyttar till Stockholm 1788, Johanna Susanna (1769-) och Brita (1771-25/12 1789) som drunknar. Troligen har de även en dotter vid namn Maja. Hans mor flyttar till Leufsta på 1780-talet.

Här bor också Anders Fritalig (1707-) som dör på 1780-talet. Hans döttrar Brita (1734-) och Caisa (1739-) bor också här. När Anders drunknar tar sonen Eric över som skytt.

 

1790-1812

Skytten Eric Tjeder (1755-20/12 1837) och Caisa (1758-1807) Hon är född i Leufsta. De får hrä i Hållnäs Stina Caisa (7/4 1787-), Anders (1789-) som tar över här, Anna Maja (1792-), Johanna (1794-), Greta (1797-)

 

1813-1844

Skytten Anders Tjeder (26/8 1789-7/6 1826) och Greta Caisa Löfberg (14/2 1790-) Han är son i huset och hon är född i Leufsta. De får sonen Eric (11/9 1812-) i Leufsta innan de flyttar hit. Här får de sen Caisa Greta (1814-), Anders (1816-) som flyttar till Leufsta 1831, Johanna (18/10 1819-), Carl (3/4 1823-), Maja Stina (3/4 1823-) och Anna Charlotta (19/10 1825-) som föds 4,5 månad efter faderns död. Hans syster är piga här tills 1815 när hon flyttar till Stockholm. Om henne står: Enligt uppvisad attest lovad av dräng Carl Wahlberg äktenskapslöfte.

Den oäkta flicka Anna Greta Tjeder (2/4 1838-) har pigan Greta Sundberg i Leufsta som mor. ErikTjeder har erkänt faderskapet. Eric jobbar som bruksarbetare till 1840 då han flyttar till Österleufsta.

 

(1729)-(1764)

Anders Ersson (10/2 1698-) och nn (1698-) De får Anders (1729-1792), Matts (1733-), Carl (13/3 1738-), nn (26/1 1744-) Anders tar över här.

 

(1764)-1792

Bruksxx Anders Andersson (1729-1792) och Maria (1737-) Han är son i huset. De får Anders (1764-1787), Stina Greta (1768-) och Petter (1775-) Sonen Petter tar över.

 

1792-1802

Petter Åberg (1775-) och Maria (1772-) Han är son i huset och hans mor bor kvar här. Hon är från Tolfta. De får sonen Anders (1806-)

 

(1803)-

Torparen Mats Ersson (1748-) och Maja Ersdotter (1753-)

 

(1803-)

Dagakarlen Eric Ersson (1752-) och Caisa (1761-) De får dottern Greta Lena (1801-)

 

1792-1826

Skytten och senare bruksarbetaren Olof Holm (1767-) och Anna Greta Tjeder (1760-1/4 1824) Han är född i Leufsta och hon är dotter till förre skytten Anders Tjeder. De flyttar in 1791 eller 92 enligt husförhörsboken. De har fått Anders (2/9 1787-) och Olof (1790-) i Leufstabruk. De får här Eric (26/8 1794-), Anna Greta (18/2 1797-) och Jan (27/8 1802-). Olof flyttar till Leufsta 1830. Sonen Jan tar över här.

 

1826-1839

Bruksarbetaren Jan Holm (27/8 1802-) och Maja Greta Skoglund (27/8 1805-) Han är son i huset och hon kommer från s43x. De får Jan Olof (27/2 1826-), Anna Maria Charlotta (14/4 1828-), Greta Lisa (20/11 1829-), Christina Johanna (5/11 1831-), Anders Gustaf (10/4 1834-), Carl Viktor (10/2 1836-), Eric Petter (21/7 1838-) De flyttar till Leufsta 1839.

 

1839-1861

Torparen Mats Wahlgren (3/1 1796-) och Brita Lisa Bergqvist (14/3 1799-) De är båda födda i Österleufsta och flyttar in därifrån 1839. De har Mats (27/2 1827-2/10 1857), Brita Stina (7/1 1829-) och Eric Gustaf (26/5 1834-) För sonen Mats anges: död i Hospitalet 2/10 57. Vansinning till följd av fallandesot. Intagen på Centrala Hospitalet Upsala. Begraven i Upsala. Dödsorsak: kolera.

En tolkning av detta kan vara på sin plats. En del sjukdomar kan orsaka både kramper och svåra psykiska symptom. En hjärnskada orsakad av en långvarig epilepsikramp skulle också kunna ge något som dåtiden uppfattade som “vansinne.” Förr blev man intagen på hospital, och det var vanligt att tex kolera spreds på dåtidens sjukhus och militärförläggningar. Det troliga är alltså att han var inlagd som en följd av sin epilepsi (fallandesot) men att han smittades och dog av kolera.

 

1862-1874

Torparen och gifte sonen Eric Gustaf Wahlgren (26/5 1834-) och Amanda Charlotta Bodin. Han är son i huset och hon är född i Österleufsta. De gifter sej 1857 och får Eric Gustaf (26/1 1860-) De köper och flyttar, tillsammans med hans föräldrar, till Årböle nr 2 1/8 mantal 1874 där de blir skattebönder.

 

1874-1881

Torparen Karl Persson (31/12 1846-) och Kristina Jansdotter (7/6 1854-) De har gift sej 1873 och fått Amanda Kristina (11/4 1874-) innan de flyttar hit 1874 från Bölö nr 1 där hon var dotter i huset och han var dräng. Han är född i Göksnåre nr 2B med Pehr Persson och Anna Brita Andersdotter som föräldrar. De flyttar 1881 till Rångsen.

 

1881-1884

Torpare  Anders Petter Löfqvist (25/10 1848-) och Johanna Kristina Andersdotter (31/12 1854-) De har gift sej 1877 och fått Anders Gustaf (21/10 1877-) och Johan Edvard (5/3 1880-) i Göksnåre nr 1A innan de flyttar hit 1881. Hon är dotter i huset i Göksnåre med föräldrarna Anders Petter Persson och Kajsa Maria Andersdotter och han är från Vavd. Här får de sen Alma Kristina (9/1 1883-2/3 1883) som dör knappt en månad gammal. De flyttar 1884 till Prästgården i Edvalla där de blir stattorpare.

 

1884-1893

Torpare Lars Petter Grundin (7/8 1845-) och Anna Maria Wadström (2/4 1844-28/2 1895) De har gift sej 1871 och fått Gustaf Allgot (24/1 1873-) och Anna Lovisa (20/4 1876-) i Gåvastbo, Österleufsta innan de flyttar hit 1884. Han är född i Slada med föräldrarna Jan Petter Grundin och Stina Caisa Olsdotter och hon är oäkta dotter till pigan Anna Skoglund i Edvalla, Hållnäs. De flyttar 1893 till Årböle nr 1 där de blir frälsebönder. Hon dör drygt ett år senare, 61 år gammal, utan angiven dödsorsak.

 

1893-                  Tomt