Forsgrund

Forsgrund återstår att identifiera. Det finns endast omnämnt under denna period från 1786-1834. Det låg någonstans på Göksnåre Ägor i trakten av Rundskär och gränsen mot Ängskär vid Stånggrund. Se även slutet av berättelsen.

 

1786-1834

Sockenskräddare Pehr Öberg (1/2 1748- 11/10 1819) och Anna Hansdotter (17/1 1759-11/8 1834) Han är född i Magön, vid namn Olofsson. Hans far, Olof Jansson (1708-1/2 1798) är född i Risön, Österleufsta. Hans mor, Katarina Johansdotter (1/5 1711-3/7 1771) är född i Randesbo, Österleufsta. Han har 12 syskon och flyttar till Leufsta 19 maj 1784. Han flyttar in hos hennes familj i Skaten 1782. De gifter sej 29/12 1786 och anges då bo i Forsgrund. I husförhörsboken finns de angivna i Skaten i januari 1787. Han är angiven i Göksnåre 1787-88 och hon är angiven 1788. De är angivna under Göksnåre, Forsgrund 1789-1791. De är angivna under Ängskär, Forsgrund 1792-1795. De är angivna under Ängskär (Stensgrund) 1796-1802. Pehr dör 1819, 71 år gammal, av slag som ”gamle skräddaren”

Hans syskon ärver honom. Bouppteckningen visar att de har 3 kor, 3 ungnöt och 4 får till ett värde av 40 riksdaler. Av hans övriga ägodelar kan nämnas en ljuslykta, ett visaruhr, 2 speglar, en handkvarn, en bibel och en psalmbok. Torpet beskrivs som en stuga med kammare och förstuga (med näver och färgtak), fähus och foderlada, lada med golv, bod och vidbyggd sädesbod. Byggnadernas värde sätts till 24 riksdaler och hans totala tillgångar summeras till 175 rd.

Anna lever vidare i Forsgrund till 1834 då hon dör, 75 år gammal, av ålderdom. I hennes bouppteckning finns 2 kor, en kulting, en tacka, en gymner och ett lamm. I övrigt har hon tex en gammal nätbåt, 6 långnät, en guldring, en utdragssäng med omhänge. Byggnaderna borde vara desamma som när Pehr dog men nu beskrivs de som en stuga med kammare och förstuga, en trösklada med lider, en liten bod, ett fähus med foderhus (bofälligt?), en källare och ett hämligt hus. Värdet bedöms nu till 39 riksdaler. Att hon tydligen har behövt en del hjälp av sina syskonbarn under sin tid som änka kan utläsas under rubriken skulder i bouppteckningen; ”För dagsverken och körningar med åkerbruksved (?) bränsle som vi hafva hjelpt faster, 20 rd. För skötsel och besvär sedan hon blev oförmögen 6 rd” Anna har haft piga ungefär vartannat år och den senaste, Anna Brita Sund, som flyttade till Kjerfven 1832, har 4 riksdaler i innestående lön. Anna har haft vissa tillgångar då hon hade lånat ut sammanlagt 22 riksdaler till fem olika personer i Göksnåre. Det slutliga arvet efter henne blev ca 100 riksdaler efter omkostnader och begravning.

En möjlighet är att koleran som bryter ut när änkan Anna dör, gör torpet överflödigt och att det därför inte står att finna. Placeringen bör vara inom Göksnåres mark ner vid gränsen mot Ängskär. Att Forsgrund delvis är angivet under rubriken Ängskär kan bero på att området vid kusten under senare tid har tillhört Ängskärs rote.