Göksnåre nr 4, Sörgården, skattehemman

½ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 42      Fastigheten anges till 3 öresland på 1500-talet.

Göksnåre 4:22 Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 3 öresland vilket är lika med 4,5 hektar.

Ägodelning sker mellan 1823 och 1824. Fastigheten benämns då Göksnåre 42 ¼ mantal medan den andra halvan (Kumlet) blir Göksnåre 43 ¼ mantal.

Anges som utflyttad gård på häradsekonomiska kartan 1864.

Bostadshus byggda 1898 (restaurerat 1936 och 1942)

Finns med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2,

 

(1460-1495)

Olaff Nielson (född troligen mellan 1440 och 1465, död tidigast sent 1493) som sitter i nämnden i lagmanstinget som hölls i Rovsättra 1493 och där bönder från Göksnåre deltog. Göksnåre tillhörde då Valö socken. Med tanke på att namnet Nils återfinns ofta i släkten på denna gård kan det mycket väl vara här han hör hemma.

 

1542-1544

Anders (före 1522-) Han är angiven i jordeböckerna 1542-1544.

 

1599-1600

Ingemun och Nils. De är angivna i jordeböckerna 1599-1600.

 

1614-1615

Pär Larsson (före 1575-) Han är angiven i jordeböckerna 1614-1615. Han är troligen son i huset. Han är ff ff ff ff ff mm ff f till Leif Sörehall. Det betyder att Leif är den sextonde generationen från Pär Larsson. Pär har troligen sonen Lars (före 1595-) som tar över.

 

1615-1619

Lars Pärsson (senast 1570-) Han är angiven i jordeböckerna 1615-1619. Han är troligen son i huset. Han har troligen sonen Jöns (senast 1595-) och dottern Brita (1615-x/9 1681) Sonen Jöns tar över. År 1621 blir Lars Pärssons måg Nils Andersson utskriven till det militära.

 

1620-1636

Jöns Larsson (senast 1595-ca 1640) Han finns angiven i jordeböckerna för 1620-1636. Han är troligen son i huset. När han dör tar hans syster över med sin man Erik Nilsson.

 

1641-1650

Erik Nilsson (senast 1595-före 1651) och, troligen, Brita Larsdotter (1615-x/9 1681) Hon är dotter till Lars Pärsson. Erik finns angiven i jordeboken för 1641 och 1679-1680. Nils Ersson (senast 1620) är troligen son i huset och han är angiven i jordeboken 1645-1672. När Erik dör gifter Brita om sej, se nedan.

 

1651-1669       

Skattebonden Lars Hermansson (1610-x/5 1671) och Brita Larsdotter (1615-x/9 1681) Han är bror till Olof Hermansson i Göksnåre 1 och kommer från Ängskär. Hon är troligen dotter i huset. Han är angiven i mantalslängderna för 1651-1659 men hennes far är angiven i jordeböckerna under denna tid. De får barnen Erik (1645-x/3 1713) som tar över här, Anna (1648-x/7 1690) se nedan och Kerstin (1652-23/2 1732) se nedan. När Brita dör 80 år gammal har hon legat till sängs 9 ½ år. Sonen Erik tar över.

 

Dottern Anna (1648-x/7 1690) gifter sej 1670 med Nils Israelsson () i Lönnö. De får xxx. Hon dör 1690, 42 år gammal.

 

Dottern Kerstin (1652-23/2 1732) gifter sej 1682 med Martin Bertil Ersson (1651-22/2 1736) från Ängvreta. De får xxx. Hon dör 1732, 80 år gammal.

 

 

1674-1712

Skattebonden Erik Larsson (1645-x/3 1713) och Helena ”Elin” Nilsdotter (1645-x/1 1718) Han är son i huset och hon kommer från Edsätra. Han finns angiven i jordeböckerna för 1706-1712. Erik och Elin gifter sej 1674 och får barnen Brita (x/5 1675-19/5 1752) se nedan, Nils (x/6 1679-12/1 1738) som tar över här, Lars (x/9 1682-x/1 1683) som dör ca 4 månader gammal, Erik (x/5 1684-) se nedan, Olof (x/8 1688-x/8 1688) som dör mindre än en månad gammal. Båda hans föräldrar bor kvar till sin död. Erik dör efter ett svårt fall. Brodern Nils tar är angiven i jordeboken några år innan sonen Nils verkar ta över.

 

Dottern Brita (x/5 1675-19/5 1752) gifter sej år 1700 med Lars Olofsson (2/8 1668-11/1 1744) från Försäter. De bosätter sej i Hjelmunge och får Erik (x/5 1702-9/10 1770), Olof (x/1 1704-), Per (x/10 1706-x/3 1707) som dör 5 månader gammal, Lars (x/5 1708-8/11 1757), Anna (x/9 1711-18/6 1784) och Stina (x/3 1714-x/6 1785) Han dör 1738, 59 år gammal och hon dör 1752, 77 år gammal.

 

Sonen Erik (x/5 1684-) gifter sej ca 1712 med Anna Abrahamsdotter (1688-x/9 1716) från Öregrund och flyttar till Gudinge. Det kan vara de som får tvillingarna nn (x/9 1713-dödfödd) och Lars (x/9 1713-) Hon dör 1716, 28 år gammal. I död- och begravningsboken beskrivs att Anna var hos sin mans släkt Nils Ersson i Göksnåre för att hämta foder till kreatur men föll i sjön och drunknade.

 

 

1714-1715

Nils Larsson () Han finns angiven i jordeböckerna för 1714-1715. Han kan vara en okänd bror till Erik Larsson. Troligare är det en felskrivning/tolkning. Om förnamnet Nils är fel så är det Erik ovan som avses. Om efternamnet Larsson som är fel så är det Nils Ersson nedan som avses.

1717-1725

Skattebonde Nils Ersson (x/6 1679-12/1 1738) och Maria Larsdotter (x/4 1680-24/4 1725) Han är son till Eric Larsson och hon kommer från Göksnåre nr 5 där hon var dotter i huset. Han finns angiven i jordeböckerna för 1717-1732. De gifter sej 1701 och får barnen Erik (31/12 1702-5/2 1776) som senare tar över, Lars (x/7 1705-) se nedan, Nils (x/12 1708-14/8 1712) som dör knappt 4 år gammal, Elin (x/10 1710-) se nedan, Maria (x/3 1714-) se nedan, Brita (x/12 1715-3/12 1781) se nedan och Malin (x/5 1718-) se nedan. Båda hans föräldrar bor kvar till sin död. När Maria dör, av ” håll och stygn” gifter han om sej.

Sonen Lars (x/7 1705-) lever 1738

Dottern Elin (x/10 1710-) Oklart

Dottern      Maria (x/3 1714-) Oklart

Dottern Brita (x/12 1715-3/12 1781) gifter sej 1742 med drängen Olof Olofsson (x/6 1718-10/9 1785) i Böle. De får Olof (11/9 1743-x/10 1743) som dör inom en månad, Nils (5/10 1744-före 1781), Olof (29/5 1747-21/10 1752) som dör 5 år gammal, Erik (12/7 1750-) som flyttar till Stockholm 24/2 1767, Maria (14/9 1755-) 1 son och 1 dotter lever 1781. Brita dör 1781, 66 år gammal och Olof dör 1785, 67 år gammal.

Dottern Malin (x/5 1718-) Oklart

1 av döttrarna dör x/12 1726.

 

1725-1732

Skattebonde Nils Ersson (9/6 1679-12/1 1738) och Karin Larsdotter (x/11 1682-16/3 1765) Han är änkling i huset och hon är från Hållen. De gifter sej 1725. Enligt prästens text om honom i dödsboken, får de en dotter. Hon finns inte i födelseboken men väl i dödboken där hon finns angiven som ”dotter” (-x/12 1726) 1735 anges han i brukets jordebok med 20 riksdaler tillgodo. När Nils dör 1738, 58 år gammal, var han sjuk i bröstvärk och lungsot. Karin flyttar troligen tillbaka till Hållen och dör där. Sonen Eric tar över.

 

 

1734-(1761)

Skattebonden Eric Nilsson (31/12 1702-5/2 1776) och Karin Ersdotter (x/3 1701-4/3 1764) Han är son i huset och hon kommer från Edvalla med föräldrarna Erik Andersson (1655-7/2 1736) och Anna Mikaelsdotter (x/4 1672-6/9 1758) Han finns angiven i jordeböcker för 1734-1761. 1745 bevittnar han försäljningen av Göksnåre nr 6. Han är en av de som omnämns i inspector Sam Törnströms protokoll 1748. De gifter sej 1728 och får barnen Maria (x/12 1729-16/7 1810) se nedan, Anna (x/11 1732-28/4 1733) som blir 5 månader gammal, Nils (x/4 1734-14/12 1820) som tar över här , Karin (x/2 1736-29/12 1808) se nedan, Erik (11/3 1738-) se nedan, Lars (16/2 1741-) se nedan, Anders (23/12 1743-2/2 1744) blir drygt 1 månad gammal och Anna (27/1 1746-29/9 1818) se nedan.

År 1760 har han en skuld till bruket på 74 riksdaler.

Karin/ Caisas dör 1764, 63 år gammal, och hennes eftermäle säger att ” hon fört ett vackert och kristerligt leverne, för 2 år sedan fick hon en liten kvissla på näsan som sedan förändrades i den svåra sjukdomen kräftan varav hon blev död den 4/3 i en ålder av 53 år på 5 veckor när” Intressant är här att författaren till död- och begravningsboken räknar fel på 10 år.

Han gifter om sej samma år med änkan Karin ”Kaisa” Israelsdotter (x/10 1715-25/9 1787) Hon är från Rutarbo med föräldrarna Israel Matsson Odman (x/9 1675-26/2 1751) och Margareta Galle (1677-x/10 1707) från Öregrund. Hon gifte sej 1734 med torparen Olof Ersson (x/4 1707-11/4 1759) De fick 10 barna varav 5 levde när hon blev änka.

Detta gifte blir ”utan livsfrukt” Hans eftermäle säger att han ”fört en någorlunda salig och anständig vandel, i flera år har han varit plågad av bröstvärk och andra ålderdomskrämpor som följde honom till den 5/2 då han stilla avled i en ålder av 75 år, 1 månad och 6 dagar” Änkan Kaisa flyttar tillbaka till Rutarbo. Hon var mmffmmfm till Per Östergren. Sonen Nils tar över.

 

Dottern Maria (x/12 1729-16/7 1810) gifter sej 1756 med drängen Erik Olsson (x/9 1730-11/5 1800) från Sund, Österleufsta. De bosätter sej i Vavd och får Erik (25/7 1760-) som gifter sej 1786 med Caisa Larsdotter från Barknåre (28/12 1761-), Olof (10/10 1763-), Nils (12/9 1766-x/12 1766), Catharina (3/10 1770-) som gifter sej 1798 i Slada. Erik dör år 1800, 69 år gammal. Maria dör 1810, 79 år gammal.

 

Dottern Karin (x/2 1736-29/12 1808) gifter sej i Magön 1763 och de blir frälsebönder. Läs mer om henne där.

 

Sonen Erik (11/3 1738-) återfinns inte på någon plats i Göksnåre efter 1755. Han har endera avlidit eller flyttat från byn. Oklart vart.

 

Sonen Lars (16/2 1741-) återfinns inte på någon plats i Göksnåre efter 1755. Han har endera avlidit eller flyttat från byn. Oklart vart.

 

Dottern Anna (27/1 1746-29/9 1818) gifter sej 1772 med drängen Erik Ersson (27/7 1749-5/2 1818) från Hållen. De får Erik (21/3 1874-) som flyttar till Stockholm 1792, Lars (25/1 1776-18/6 1778) som dör 2 ½ år gammal, Mats (1780-1/12 1826) som gifter sej 1805 med Caisa Ersdotter (17/4 1783-) från Lönnö och de tar över, Anna (5/6 1782-) Erik dör i juli 1818 68 år gammal och Anna dör två månader senare 72 år gammal.

 

 

(1761)-(1790)

Skattebonden Nils Ersson (x/4 1734-14/12 1820) och Elisabet Andersdotter (6/8 1738-15/5 1819) Han är son i huset och hon kommer från Barknåre med föräldrarna Anders Andersson (x/12 1705-7/3 1847) och Helena Ersdotter (x/2 1708-28/3 1773) Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog, då är hemmanet fortfarande odelat ½ mantal, se nedan. De är fortfarande benämnda dräng och piga när de gifter sej. De gifter sej 1761 och får barnen Erik (10/8 1763-17/1 1837) som tar över här, Caisa (18/1 1766-1842), som gifter sej 1790 med Anders Ersson Hålldal i Snickars läs mer henne där, Andreas (24/4 1768-) se nedan, Nils (22/11 1771-3/5 1778) dör drygt 6 år gammal, Helena (20/12 1774-6/2 1775) dör drygt en månad gammal, Helena (8/4 1776 se nedan, Elisabet (8/3 1779-16/1 1780) dör knappt 10 månader gammal, Lars (14/11 1780-23/4 1849) se nedan och Anna (1/6 1784-4/2 1850)

Vid skogsdelningen år 1780 bestäms att denna fastighet ska få skiften enligt följande:

i Norrskiftet: 181 tunnor 31 ¼ kappor.

i södra skiftet: 264 tunnor 2 1/8 kappor.

Sammanlagt: 446 tunnor 1 3/8 kappor (220,2 ha)

Lotten i Norrskiftet var en ca 300 m bred remsa i väst-östlig riktning från gränsen mot Malen direkt väster om Strönningsvik och till Handviken norr om Rundskär. Den norra långsidan är gränsen mot Ängskär.

Lotten i söder var en ca 200 m bred remsa i nord-sydlig riktning med västlig sida ca 100 m från byns västgräns mot Kärven. Lottens norra ände var vid byvägen mellan Fågelsundet och västerut. De södra änden var vid Olarsbos marker. Undantaget var en liten lott ungefär där Göksnåre 7:12 har ängsmarker idag samt den del av Juvan som stack in i ytan. Dessa ängslotter tillhörde byns gemensamma inhägnade ytor. Detta var alltså helt nytt, tidigare hade all skog varit samfälld mellan byamännen. De lotter som man nu fick varade ca 65 år. Vid Storskiftet år 1822-24 färändrades bara åker och ängsmarkerna, inte skogen. Vid Laga skiftet 1839-44 däremot ändrades allt. Läs om det 3 generationer framåt i berättelsen.

 

Han dör av ålderdom 86 år gammal och hon av bröstfeber 80 år gammal. Sonen Erik tar över.

 

Sonen Andreas (24/4 1768-) Han anges flytta till ”Stortäljarn” (Norrtälje ?) ca 1786. Det anges också om honom ”Svagminnad” eller ?

 

Dottern Helena (8/4 1776-9/10 1798) flyttar till Kussil 1797 och gifter sej med bondsonen Johan Olofsson (19/9 1775-16/5 1827) från Kussil. Hon dör 1798, 10 månader efter giftemålet, i barnsbörd, endast 22 år gammal.

 

Sonen Lars (14/11 1780-23/4 1849) stammar illa. Han flyttar till Snickars som dräng och där anges att han flyttar till Nyköping 1801. Det är tveksamt om den flytten blev av, han finns inte någonstans i Nyköping böcker. Han flyttar till Skållbo och gifter sej 1808 med Maja Nilsdotter (1769-13/5 1837) som blev änka 1807. Hon har Maja (1793-), Stina (1796-), Anna (27/9 1799-), Eric (23/5 1803-), Nils (5/3 1806-) De får tillsammans Lars (27/9 1810-14/9 1834) läs om honom under Personer. Hennes son Eric tar över det hemmanet. Lars hustru Maja dör 1837, 66 år gammal. Själv dör Lars, 1849, 68 år gammal.

 

Dottern Anna (1/6 1784-4/2 1850) flyttar till Leufsta bruk år 1800. Hon gifter sej 1806 med Eric Ersson (20/2 1783-16/2 1837) i Göksnåre nr 5B. Läs om dem där.

 

 

(1790)-1808

Skattebonden Erik Nilsson (10/8 1763-17/1 1837) och Anna Ersdotter (8/4 1759-28/4 1808) Han är son i huset och hon är dotter till skogvaktaren Erik Andersson i Snickars. Han är noterad på skifteskartan från 1823. De skiften han har får nr 273-305. De gifter sej 1786 och får barnen Lisa (9/7 1786-7/11 1852) se nedan, Nils (16/11 1788-) se nedan, Erik (26/10 1790-30/3 1862) som senare tar över här, Caisa (17/1 1793-5/6 1865) se nedan, Anna (8/3 1795-17/8 1861) se nedan, Lena (7/9 1797-) se nedan, Anders (24/8 1800-21/11 1865) se nedan och Lars (9/12 1803-4/9 1834) se nedan. Anna dör i lungsot 1808, 49 år gammal. Då lever alla 8 barnen och är mellan 5 och 22 år gamla. Olof Larsson i Ängskär och Eric i Hjälmunge representerar de omyndiga barnen. Bouppteckningen efter henne upptar hela 5 hästar, 1 föl, 5 kor, 4 kvigor, 1 spädkalv, 9 gamla får, 2 st gimmer (ung lammtacka) och 1 sugga, totalt värde 82 riksdaler. Hon har 25 olika poster under rubriken Körredskap. Hon har en hel del fiskeredskap bla 4 gamla skötar, 1/3 skötbåt, ¼ putsnot och 8 st smånät. Till hennes ägo räknas också 1/5 av fd skogvaktarefastigheten Snickars i Göksnåre till ett värde av 11 riksdaler, 5 skilling banco, 4 runstycken. Hennes totala tillgångar uppgick till ca 154 riksdaler.

Hon hade en skuld till Leufsta bruks konto på 42 riksdaler, en skuld till Lena Larsdotter i Vavd 11 riksdaler och diverse auktionsskulder 12 riksdaler. Under rubriken skulder finns även en post med 1 tunna råg, ½ tunna korn och 2 fjerdingar (62,5 liter) salt, allt detta värderades till sammanlagt 12 riksdaler. Vem denna Lena Larsdotter är framgår inte, det finns en med det namnet, en piga född 1780, men det är oklart varför Anna är skyldig henne 12 riksdaler. Skulden på spannmål och salt har ingen angivelse om vem fodringsägaren är. Totalt uppgick uskulderna till ca 80 riksdaler. I detta fall är värdet på hennes djur större än hennes nettotillgångar.

Det finns inga angivelser om hur arvet ska behandlas. Fastigheten Snickars har hon som en arvslott. Den fastighet de bor i, Göksnåre nr 4 är hennes makes arvslott och finns inte heller med i hennes kvarlåtenskap. Det är väldigt mycket kreatur och körredskap i hennes dödsbo normalt är detta att tolka som deras gemensamma bo.

Eric är ff ff ff till Leif Sörehall och likaså till Jan och Anders Westbom som nu tillsammans har Malen 1:4, dvs de är sexmänningar. Sonen Eric (26/10 1790-30/3 1862) är den som får ta över här och alltså är Leif Sörehalls gren medan sonen Anders (24/8 1800-21/11 1865) blir den gren som bröderna Westbom är en del av. Fadern Erik gifter om sej samma år som han blev änkling.

 

Dottern Lisa (9/7 1786-7/11 1852) flyttar till Forsmark 1808. 1811 flyttar hon till Skaten och tillbaka hem 1812. Hon blir varnad, oklart för vad, 1913 och flyttar 1915 till bokhållarens änka i Ängskär som piga. Hon gifter sej 1916 med torparen i Ängskär Erik Englund Olofsson (11/1 1794-29/1 1871) De får Anna Catharina (23/12 1917-6/1 1818), som dör 2 veckor gammal, Erik Olof (29/12 1818-10/3 1819) som dör drygt 2 månader gammal, Erik (3/9 1820-11/1 1821) som dör drygt 4 månader gammal, Karl Johan (27/1 1823-19/4 1823) som dör knappt 3 månader gammal och Kajsa Lisa Catharina Elisabet (12/3 1824-9/8 1887) Dottern gifter sej med Jan Peter Hållstrand 7/4 1821-) år 1844. Lisa dör 1852, 66 år gammal.

 

Sonen Nils (16/11 1788-) är lantvärnssoldat, troligen i Upplands lantvärnsbrigad, och saknas i husförhör från 1808. Han dör troligen i Finska kriget vid Sveaborg.

 

Dottern Caisa (17/1 1793-5/6 1865) gifter sej 1816 med båtsmannen och förre drängen Markus Larsson Rask (28/9 1789-20/2 1859) som är son i Göksnåre nr 3 och de får Anna Greta (25/7 1817-före 1859) och Catharina Maria (27/2 1819-före 1859) i Göksnåre. De flyttar till Älvkarleby och får Eric (1/4 1821-27/6 1891) som är den första i barnaskaran som tar sej namnet Weslander. De flyttar till Kårbo, Västland 1822 där de blir frälsebönder och får Anna Lena (5/12 1822-3/4 1826) som dör 3 ½ år gammal, Lars (9/5 1824-före 1860), Greta Lisa (2/11 1825-21/2 1826) som dör 3 ½ månad gammal, Carl Peter (4/5 1827-25/1 1866), Anders (1829-11/4 1836) som dör 7 år gammal, Marcus (4/4 1830-10/2 1881) och Jan Olof (8/8 1833-23/5 1912) se hans egen berättelse under Personer. Markus dör 1859, 69 år gammal. I hans bouppteckning anges 6 barn, först sönerna Eric 39 år, Lars 36 år, Carl Petter 33 år, Markus 29 år, Jan Olof 26 år. Sen beskivs det med texten ”gamla myndige och sockenskomakaren Eric Mineurs i Kårbo avlidne hustru Catharina Marias efterlämnade barn nämligen sonen Carl Eric 13 år, dottern Johanna Matilda 8 år och Maria Augusta 2 år. Han hade tillgängar för 102 riksdaler riksgäld. Caisa dör 1865, 72 år gammal. Sonen Eric Vesslander tar över hemmamet i Kårbo.

 

Dottern Anna (8/3 1795-17/8 1861) som flyttar till Österleufsta 1813 och kommer tillbaka hem 1817 men då från något som kan vara (Knutby) Här anges också ordet Göklund, oklart vad det betyder. Hon gifter sej 1819 med brukssjömannen Mats Kjellberg (16/9 1796-27/2 1845) och de blir frälsebönder i Göksnåre nr 3. Läs mer om dem där samt i den separata berättelsen om honom.

 

Dottern Lena (7/9 1797-28/3 1855) flyttar till Göksnåre nr 1B som piga 1815 och kommer tillbaka hem 1816. Hon gifter sej 1825 i Strandbergens torp, Sunds rote, Valö med nybyggaren/nyodlaren Erik Wahlberg (24/8 1786-14/1 1847) De får Johannes (9/9 1826-1/10 1826) som dör 3 veckor gammal, Eric (21/1 1828-4/8 1859), Carolina (24/2 1830-), Anna (21/2 1834-29/6 1868) Hennes make Erik dör 1847, 60 år gammal och Lena dör 1855, 57 år gammal.

 

Sonen Anders (24/8 1800-21/11 1865) gifter sej 1822 med bondedottern Anna Matsdotter (11/11 1793-5/12 1867) från Valö och de får ta det nya hemman som bildas när Göksnåre nr 4 klyvs. Läs vidare om dem i berättelsen om Göksnåre 4, Kumlet.

.

Sonen Lars Ersson (9/12 1803-4/9 1834) dör i koleran som dräng i Göksnåre nr 1. Läs om Koleran 1834 under Berättelser.

 

 

1808-(1824)

Skattebonden Erik Nilsson (10/8 1763-17/1 1837) och Stina Ersdotter (1760-4/9 1834) Han är änkling i huset och hon kommer närmast från Hjelmunge där hon varit gift med skytten Lars Wiklund (1767-1808) och är född i Lönnö med föräldrarna Olof Lönn och hans hustru Maria. De gifter sej 1808. Hon och en dräng, Anders Andersson (9/10 1812-4/9 1834) dör i koleran. Hennes bouppteckning visar att hon inte hade några arvingar. Närmaste släktingar var systrarna Elisabet gift med bruksarbetaren Eric Larsson i Engskär och Maria i Sikhjelma ogift 63 år. Hon ägde 2 kor och 2 tackor med lamm och sammanlagt värden för 84 riksdaler som Eric och systrarna delade lika på. Fadern avstyckar fastigheten i 2 lika stora delar (1/4 mantal) Den näst äldste sonen Eric tar över här någon gång mellan 1823 och 1825. Nästa son Anders får samtidigt den avstyckade delen Kumlet. När Eric dör av diarre 73 år gammal omnämns hans barn i äktenskapet med Anna där, förutom ovan nämnda,

Lisa Ersdotter gift sen 1816 med skattetorpare Eric Englund i Engskär, Catarina gift med frälsebonde Marcus Larsson i Kårbo, Västland, Anna gift med statardrängen Mats Kjällberg i Åkerby och Lena gift med torparen Eric Wahlberg i Wahlö socken.

Enligt en frivillig överenskommelse delas det lika mellan bröder och systrar. Enligt hans testamente ärvde (äldste) sonen åtskilligt av lösöre, persedlar och en revers på 40 riksdaler. De totala tillgångarna uppgick till 109 riksdaler.

 

 

(1824)-18(47)

Skattebonde Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) och Maria Ersdotter (9/9 1795-21/8 1867) Han är son i huset och hon är dotter till skattebonden och tolvmannen i Hjälmunge Erik Mickelsson och hans hustru Brita Olsdotter. De gifter sej 1820 och får barnen Nils Eric (3/7 1820-21/8 1820) som dör av hosta, Erik (7/5 1822-2/5 1885) som tar över här, Anders (13/1 1825-1/11 1882) se hans egen berättelse under Personer, Johan (28/5 1827-13/4 1884) se hans egen berättelse under Personer, Fredrik (13/1 1830-14/6 1830) som dör av bröstfeber 6 månader gammal, Carl Olof (29/4 1831-5/4 1887) se hans egen berättelse under Personer, Anna Maria (26/6 1835-5/8 1835) som dör efter 6 veckor av okänd orsak, Maja Stina (6/1 1837-4/8 1837) som dör av bröstfeber 6 månader gammal och Johanna (8/2 1839-10/8 1924) se hans egen berättelse under Personer. Eric är noterad på skifteskartan från 1839-44. Tomten har littera 297 och 298 på den kartan. Han får i detta skifte helt nya skogslotter. Från 1780 när skogen delades upp första gången hade han haft en lott längs byns norra gräns och en lott nästan vid den västra gränsen. Nu får han all sin skog från gården och söderut. Denna gränsläggning är den som fortfarande idag gäller. Öster och väster om Eric Erssons lott blir det två smalare skogslotter för den andra halvan av hemmanet som tidigare styckades av dvs Kumlet.

År 1842 föder deras piga Anna Magdalena Persdotter (20/2 1819-15/1 1849) en oäkta son. Han döps till Per Erik och blir som vuxen arbetskarl och fiskare på Vavds ägor. Han är farfarsfar till bröderna Persson i Kussil.

 

 

(1847)-1882

Skattebonde unge Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885) (Leifs ffff) och Anna Brita Vahlberg (14/1 1827-10/1 1892) Han är son i huset och hon är född i Andersbo, Film med föräldrarna torparen och gruvarbetaren Eric Wahlberg och Caisa Simonsdotter. Hon och hennes äldre syster Margareta Vahlberg (29/8 1822-9/4 1899) flyttar hit som pigor 1846. Margareta gifter sej med den yngre sonen Anders Ersson (13/1 1825-1/11 1882). Se hans egen berättelse under Personer. De gifter sej 1847 och får Carl Erik (17/11 1847-3/1 1929), läs hans egen berättelse under Personer och Maja Catarina (18/1 1849-14/1 1926) som gifter sej 1867 med Carl Holmgren (1/11 1837-30/1 1873) och de får Erik Gustav (24/9 1867-11/1 1871) 1868 flyttar de till Göksnåre 3B och blir frälsebönder där. Eric och Anna Brita får vidare Anna Lovisa (11/4 1851-21/11 1917) se hennes egen berättelse under Personer, Anders Gustav (25/2 1853-24/10 1924) som tar över här, Jan Fredrik (24/3 1855-16/4 1938) se hans egen berättelse under Personer, Adolf (14/4 1858-1/2 1932) se hans egen berättelse under Personer, Johanna Kristina (10/4 1860-3/4 1945) se hennes egen berättelse under Personer, Erika Matilda (20/1 1863-7/2 1948) se hennes egen berättelse under Personer, Augusta (29/6 1866-30/1 1951) se hennes egen berättelse under Personer, August (7/3 1869-29/3 1869) som dör 3 veckor gammal utan angiven orsak och Emma (14/7 1871-10/9 1872) som drunknar i en brunn knappt 14 månader gammal.

När fadern Eric dör 1862 av bröstinflammation anges i bouppteckningen följande:

Han har själv 2 kor, 2 tackor med lamm och 1 gumse värderade till 59 riksdaler. Hela hans kvarvarande bo värderas till 225 riksdaler. Han har också en skuld till mågen Zettergren på 34 riksdaler. Erics mor, änkan Maria Ersdotter (9/9 1795-21/8 1867) dör 71 år gammal av vattusot. När nuvarande Eric dör tar sonen Anders Gustav över.

 

 

1883-1910

Skattebonde och nämndeman Anders Gustaf Eriksson (25/2 1853-24/10 1924) och Johanna Lovisa Bengtsdotter 19/11 1859-6/5 1934) Han är son i huset och hon är född i Edvalla men har varit piga i Kärven och Sladaberg de 2 senaste åren. De är omnämnda i ”Svenska Gods och Gårdar” 1938. Han beskrivs som lång och gänglig med välansad skepparkrans, idog och mån om sitt hus. Hon var ännu i hög ålder ett snyggt fruntimmer och alltid slagfärdig. De gifter sej 1882 och får Emil Gustav (15/8 1884-30/6 1956) som senare tar över här och Edit Lovisa (5/9 1886-29/12 1960) se nedan.

I oktober 1886 kommer ett fosterbarn, Hilda Johansson (23/9 1875-24/1 1960) från Valö, till dem. Hon flyttar tillbaka till Valö i december 1888.

De får sen Hjalmar (1/7 1888-5/11 1961) se nedan, Hanna (13/12 1890-15/5 1955) se nedan, Sven (11/11 1893-7/11 1964) se nedan och Einar Sigfrid (2/1 1898-24/1 1983) se nedan.

1908 är AG Eriksson omnämnd som ägare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse.

Dottern Edit Lovisa (5/9 1886-29/12 1960) gifter sej 1908 med skattebonden Johan Emanuel Thorell (22/6 1874-12/8 1948) i Kärven nr 1, 1/8 mantal och flyttar dit. Johan Emanuel är son i huset och de blir skattebönder. De får Ingegerd (29/9 1909-27/2 1982), Klara Olivia (23/11 1911-21/12 1983), Hanna Elisabet (23/6 1914-24/10 2003) och Edit Maria (29/3 1917-31/10 2002) De bor kvar där 1942 och Johan Emanuel dör 1948, 74 år gammal och Edit Lovisa dör 1960, också hon 74 år gammal.

 

Sonen Hjalmar (1/7 1888-5/11 1961) flyttar till Norrby, Valö 1907 där han blir dräng hos sin farbror Jan Fredrik (24/3 1855-16/4 1938) Han flyttar tillbaka hem 1908 och sen vidare 1911 till Håkansbo gästgivargård, Österleufsta där han är dräng ett år innan han flyttar hem igen. Efter två år hemma flyttar han 1914 till Kärven där han blir dräng hos sin syster Edit Lovisa (15/9 1886-29/12 1960) 1915 flyttar han vidare till Valnäs nr 2, Österleufsta, gården är ¼ mantal under Holmsta Gård och ¼ mantal under Leufsta bruk och 1/20 mantal i nr 1. Han gifter sej 1916 med dottern i huset Beda Axelina Persson (1/3 1891-9/8 1973) De flyttar till Nynäs nr 1, Västland 1920 där de blir hemmansägare. De får Gunvor Maria Elisabet (9/6 1921-25/8 2002) De får en fosterdotter, Aina Inga Britt (15/12 1933-7/2 1996) Hon är dotter utom äktenskapet till Aina Lovisa Brodin. Senare anges fadern vara Gustaf Arvid Wernquist (1/4 1904-) från Göteborg. De bor kvar där och Hjalmar dör 1961, 73 år gammal, och Beda Axelina dör 1973, 82 år gammal.

 

Dottern Hanna (13/12 1890-15/5 1955) gifter sej 1917 med Erik Olof Persson (25/5 1893-17/5 1988) i Kullen, de får Dagny (25/9 1919-) och flyttar då vidare till Dängnäs, Västland. Där får de Ruth (30/6 1920-), Maj (25/8 1922-2005) och Ingrid (16/3 1924-) innan de flyttar till Valla, Västland. Där får de Gun (2/9 1928-) och Sven Olof (19/4 1930-) innan nästa flytt som 1938 går till hemmanet Storboda nr 1, Hållnäs. Dottern Gun och hennes man Ragnar tar över jordbruket 1953. Erik och Hanna bor kvar och hon dör 1955. Erik flyttar senare till Karlholm (Wesslandia troligen) där han dör 1988, 8 dagar före sin 95-årsdag.

Hannas och Erik Olofs dotter Maj Lovisa (25/8 1922-2005) gifter sej 1945 med Samuel Andersson från Hjälmunge. De får barnen Gunno (1948-) och Ella Britt (1953-) och flyttar till Märsta. Gunno Andersson bor numera i Örebro med fru och 2 barn. Han är således syssling till Leif Sörehall och har bidragit med sin mors vidare öden.

 

Sonen Sven (11/11 1893-7/11 1964) gifter sej 1915 med Nelly Elisabet Setterberg (5/12 1893-8/5 1984) från Kärven. De får Adelia Elisabet (23/7 1915-1/4 1995) och flyttar till hennes föräldrahem. Där får de Agda Viola (23/2 1920-2/2 2008) och han arbetar hos sin svärfar som jordbruksarbetare innan de tar över. De får sen Vega Kristina (5/7 1924-13/11 1924) som dör fyra månader gammal av lunginflammation. 1936 får de en fosterson Gösta Folke Sjöberg (13/7 1929-) som flyttar in från Julita, Stockholm.

-Dottern Adelia Elisabet får sonen Sven Tore (3/4 1939-) Fadern är den 17-årige drängen i huset Emil Ulrik Olsson (20/2 1922-24/2 2009) men han har redan 1938 flyttat till Böle. Han är född i Vavd. Hon gifter sej 1943 med Gösta Emanuel Årman (14/3 1916-23/3 2004) i Årböle. Hon dör 1995, nästan 80 år gammal, i Årböle.

-Dottern Agda Viola flyttar 1941 till Kullen och gifter sej med byggnadsarbetaren Hjalmar Elmer Andersson (3/10 1917-18/6 2006)

Sven och Nelly bor kvar 1942 och han dör där 1964, 71 år gammal. Nelly flyttar tillbaka till Kärven där hon dör 1984, 90 år gammal.

 

 

Sonen Einar Sigfrid (2/1 1898-24/1 1983) flyttar till Nyböle och gifter sej 1920 med Märta Margareta Eriksson (30/12 1898-10/6 1996) Hon är dotter i huset och han jobbar där som jordbruksarbetare. De får Siri Linnea (1/4 1921-31/8 2007), Rut Ejna (4/5 1923-), Tyra Margareta (12/9 1924-20/10 2006) innan de flyttar 1927 till Grönö nr 2, Österleufsta. De blir där hemmansägare och bor kvar där 1935. De flyttar till Tvärvägen, Skärplinge där han dör 1983, 85 år gammal. Märta Margareta dör 1996, 97 år gammal. Hon bor då på Wesslandia i Karlholm.

-Dottern Siri Linnea gifter sej 1946 med Anders Olof Hugo Frisell (15/5 1922-27/4 2013) från Östra Ed i Småland. Hon dör 2007, 86 år gammal, i Hägersten.

-Dottern Tyra Margareta gifter sej 1943 med nKarl Birger Bengtsson (10/8 1923-16/7 2008) i Gunnarsbo. Hon dör 2006, 82 år gammal.

1910-(1921)

Hemmansägaren och skogsarbetaren Gustav Emil Andersson (15/8 1884-30/6 1956) och Maria Matilda Persson (3/8 1886-30/4 1973) Han är son i huset och hon kommer från Kussil med föräldrarna Per Gustav Jansson (13/7 1845-10/2 1911) och Johanna Maria Jansson (28/1 1852-16/6 1927)

De gifter sej 1910 och får Gustaf Bertil (11/6 1911-28/2 1988) se nedan, Karl Valfrid (2/3 1913-7/3 1913) som dör efter 5 dagar av ”medfödd svaghet”, Ragnar Julius (16/6 1914-14/1 1988) se nedan, Sven Filip (7/4 1916-6/7 2004) se nedan, Inga Maria (16/6 1919-13/8 2006) se nedan, Karl Rune (17/1 1922-9/4 1998) som senare tar över, Maja Lisa Julia (24/7 1924-17/12 1982), Doris Ingeborg (28/5 1927-28/5 2005) se nedan.

I 1930 års folkräkning anges han som hemmansägare med biyrket skogsarbetare. Han har en inkomst på 3100 kr/år och en förmögenhet på 29 000 kr.

De är alla omnämnda i ”Svenska Gods och Gårdar” 1938 och ”Sveriges bebyggelse” 1949.

Gustaf Emils far och mor bor kvar tills de avlider.

Gustav är troligen den som finns med i hembygdföreningens bandinspelade intervjuer. Vad som sägs där har jag tyvärr inte fått ta del av.

Gustav Emil dör 1956, 71 år gammal av lunginflammation och Maria Matilda dör 1973, 86 år gammal.

 

Sonen Gustaf Bertil (11/6 1911-28/2 1988) flyttar till Pålsbo 1934 och gifter sej med Berta Sofia Jansson (11/2 1916-1/3 2002) Hon har Karl Bert Roland pappa, (10/12 1933-3/8 2017) sen tidigare och de får Bo Gustav Ingemar (18/2 1937-) De flyttar till Lönnö där Gustaf Bertil dör 1988, 76 år gammal och Berta Sofia dör 2002, 86 år gammal.

 

Sonen Ragnar Julius (16/6 1914-14/1 1988) flyttar till Västland 1932 och kommer tillbaka 1934, gifter sej 1937 med Karin Linnea Andersson (24/9 1915-28/7 1994) född i Göksnåre nr 5 och blir brukare där 1940. Läs mer om dem där.

 

Sonen Sven Filip (7/4 1916-6/7 2004) är den första som anges med efternamnet Sörehall (Nytt släktnamn enligt K. Maj:s beslut 4/4 1941) blir ”fabriksarbetare” i Karlholm Han gifter sej 1944 med Vera Gunborg Hållquist (5/7 1918-4/10 1967) från Vedlösa Lundås, Hållnäs och de flyttar 1945 till Boholmen, Västland. Vera Gunborg dör 1967, 49 år gammal, i Nöttö och Sven Filip dör 2004, 88 år gammal på Vretvägen, Karlholm.

 

Dottern Inga Maria (16/6 1919-13/8 2006) gifter sej 1946 med Karl Hilding Gustafsson (7/9 1920-4/9 2013) från Malen. Hon dör 2006, 87 år gammal, och han dör 2006, 87 år gammal, båda i Edvalla.

 

Dottern Maja Lisa Julia (24/7 1924-17/12 1982) bor kvar hemma 1942. 1947 gifter hon sej med Johan Albert Rune Vendin (22/9 1924-21/11 2002) från Årböle. Hon dör av cancer 1982, 58 år gammal, på Blomstergatan, Tolfta, Tierp. Han bor kvar, gifter om sej, blir änkling igen 2000 och dör 2002, 78 år gammal på samma adress.

 

Dottern Doris Ingeborg (28/5 1927-28/5 2005) flyttar till Sigtuna 1949 och gifter sej med Tore Julius Holmström från Göksnåre 7:12, läs mer om henne där.

 

             

 

19xx-1990

Karl Rune Sörehall (17/1 1922-9/4 1998) och Kerstin Ilona Andersson (24/7 1926-24/9 2014) Barknåre, Kusin med Ellen och Karin. Han är son i huset och hon är dotter till byggmästare Karl Arvid Andersson (5/1 1895-14/6 1972) och Helga Jansson (19/11 1903-6/1 1891) i Barknåre. De gifter sej 1947 och får Rolf (8/5 1948-) se nedan och Leif (26/6 1949-) som tar över. De är omnämnda i ”Sveriges bebyggelse” 1949. Rune är ledamot av kommunens nykterhetsnämnd från 1952. Han är den siste som fiskar med ryssja i bäcken nere vid Skaten.

 

Sonen Rolf (8/5 1948-) köper Tabo ugnar i Mehedeby och sedan en mekanisk firma i Söderfors.

 

 

1990-

Leif Sörehall (26/6 1949-) och Ann-Charlotte Sörehall (27/2 1952-) Han är son i huset. Hon är från Edvalla med föräldrarna Gunnar och Agda Wärefors. Hon är syster med Torbjörn Wärefors i Göksnåre nr 5A.

Leif flyttar till Gävle 1971 och börjar jobba på Gevalia. De gifter sej 1973 och flyttar till Skutskär 1974. De har då fått Ulrika (7/3 1972-) och Victoria (6/8 1974-)

1985 köper Leif hemmanet och de flyttar hit. Leif fortsätter att jobba på Gevalia till 2009.

Dottern Ulrika får sönerna Gustav (19/3 1998-) och Viktor (8/9 2000-)

 

20xx-

Gustav (19/3 1998-) bor här från slutet av 2010-talet.