Göksnåre nr 2, Norrgården, frälsehemman.

¼ mantal           Ett av byns 6 ursprungliga hemman.

Göksnåre 7:10 Fastigheten anges i jordeböcker på 1600-1700-talen till 4 2/3 öresland vilket är lika med 7 hektar.

Fastigheten anges i jordeböcker 1736 till 4 2/3 öresland vilket är lika med 7 hektar.

Fastigheten anges i jordeböcker på 1780-talet till 3 2/3 öresland vilket är lika med 5,5 hektar.

Säljs 1706 till Leufstabruk.

Hemmanet delas i 2 lika stora delar 1819 som här benämns A och B.

Finns 1839 enligt skifteskarta men utan angivelse om vem som är innehavare.

På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 blir fastigheten på 5,57 ha. Där finns också ett servitut om att man har rätt att färdas över mark tillhörande 7:5 och 7:14 (Hoffmans och Ingers) för att komma till sin mark.

Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

 

1542-1544

Eric. Han är angiven i jordeböcker åren 1542-44.

 

1599-1600

Anders Persson. Är angiven som ägare i Upplands handlingar.

 

1600

Lars Ersson (före 1580-) Han har sonen Nils Larsson som blir nybyggare i Skaten år 1600.

 

1615-1619

Lars Larsson (före 1605-) Är angiven som ägare i Upplands handlingar. Han är troligen son till Lars Ersson.

 

1620

Erich Andersson (före 1600-) Är angiven som ägare i Upplands handlingar. Mellan 1620 och 1661. Fastigheten anges till 4 2/3 öresland.

Per Olofsson i Skaten har tidigare lånat ut 100 daler kmt till Erik Andersson i Göksnåre för att han skulle kunna inlösa Dansängen som stått pantsatt hos madame De Malsij. 1709 klagar Pers änka, Anna Jakobsdotter, i tinget över att hon inte fått tillbaka pengarna. Nu har bruket betalat henne pengarna och tagit över Dansängen.

 

1642-1666

Skattebonden Nils Ersson Duus () Han är troligen son i huset. Han finns i mantalslängderna för åren 1642-56. Han har lånat pengar för att betala sin skuld till bruket. 1668-70 finns det fastebrev för Nils Douses hemman. I ett odaterat dokument anges att Erich Tomasson lånade ut 30 rd till Nils Ersson Duus som han betalade till Botte Mickelsson i Stockholm som hade en del i hemmanet. Anders Larsson Gieting betalade tillbaka till Erich Tomasson efter att han löst in ”Nilses” hemman. Nils Ersson verkar äga hemmanet och Botte Mikkelsson hade nog en del i det.

Under de kommande 16 åren är Erik Tomsson, hans son Lars Ersson och hans svärson Anders Larsson Gieting i olika perioder angivna i mantalslängderna.

 

1666-1678

Skattebonden Erik Tomsson (1601-x/12 1686) och Malin Larsdotter (före 1618-x/8 1676) Han är angiven i mantalslängderna. De kommer från Ängskär. De har fått Kerstin Ersdotter (1638-x/10 1718) se nedan. Malin dör 1676 och Erik gifter om sej 1677 med Anna Persdotter (-x/1 1679) Hon dör med sin dödfödde son i januari 1679. Möjligen är det så att Erik under detta äktenskap inte bor i Göksnåre. Hans son Lars Ersson är angiven i stället för Erik då. När han blir änkling för andra gången gifter han om sej igen nu med Cecilia/Sissila Larsdotter (x/1 1643-x/4 1714) Hon är född i Hjelmunge men kommer nu som änka efter Olof Matsson i Slada. De gifter sej 1681 och får Anders (x/9 1682-26/5 1741) se nedan, Kerstin (x/2 1684-x/2 1694) som dör 10 år gammal, Per (x/1 1686- x/4 1686) som dör ca 3 månader gammal och Per (x/3 1687-9/3 1731) se nedan. som gifter sej med Maria Hansdotter i Edvalla där han också dör.

Både Erik och Cecilia dör i Göksnåre, han efter att ha haft hosta i 4 år.

 

Dottern Kerstin Ersdotter (1638-x/10 1718) gifter sej 1663 med Anders Larsson Gieting (1637-x/5 1697) och de tar senare över. Se nedan.

 

Sonen Anders (x/9 1682-26/5 1741) gifter sej 1704 med Elin Andersdotter (-x/6 1675) i Edvalla. Han dör 1741, 58 år gammal.

 

Sonen Per (x/3 1687-9/3 1731) gifter sej med Maria Hansdotter i Edvalla. Han dör 1731, 44 år gammal.

 

 

1678-1679

Skattebonden Lars Ersson (1642-x/10 1714) och Maria Olofsdotter (1649- x/5 1720) Han är son till Erik Tomsson. Hon kommer från Nyböle. De gifter sej 1668. Han är angiven i mantalslängden 1678. Hon kan vara den ”Maria i Göksnåre” som anklagas för häxeri 1675. De får Erik (x/2 1670-13/3 1744) se nedan, Karin (x/2 1672-x/6 1672) som dör 4 månader gammal, Olof (x/9 1673-26/12 1740) se nedan, Magdalena (x/1 1677-9/11 1748) se nedan, Maria (x/4 1680-25/4 1725) se nedan, Lars (x/2 1682-) se nedan, Anna (x/3 1684-16/9 1732) se nedan, Karin (x/5 1688-8/1 1748) se nedan och Kerstin (x/10 1689-15/3 1742) se nedan.

 

Sonen Erik (x/2 1670-13/3 1744) tar över Göksnåre nr 5. Läs om honom där.

 

Sonen Olof (x/9 1673-26/12 1740) gifter sej 1696 med Malin Eriksdotter (x/11 1673-10/4 1740) i Vavd. De får 6 barn och han har varit tolvman i fem år när han dör 1740, 66 år gammal.

 

Dottern Magdalena (x/1 1677-9/11 1748) gifter sej 1704 med förre femmänningssoldaten Anders Larsson Kohlmark (1674-24/12 1751) från Försäter. De flyttar troligen till Harg för där får de Maria (1708-28/2 1780) och nn () Han var soldat i 13 år.

 

Dottern Maria flyttar hit till byn och gifter sej 1744 med båtsmannen Måns Friskman. Troligen flyttar hennes föräldrar med för Magdalena dör 1748, 71 år gammal och Anders dör 1751, 77 år gammal, båda i Göksnåre. Läs om dem under båtsmanstorpet och senare torpet Skäret.

 

Dottern Maria (x/4 1680-25/4 1725) gifter sej 1701 med Nils Ersson i Göksnåre nr 4. Läs om dem där.

 

Sonen Lars (x/2 1682-)

 

Dottern Anna (x/3 1684-16/9 1732) gifter sej 1704 med Erik Andersson (x/8 1679-23/9 1753) i Sikhjelma. De får 5 barn och hon dör 1732, 48 år gammal.

 

Dottern Karin (x/5 1688-8/1 1748) gifter sej 1710 med Per Bengtsson (x/12 1685-9/5 1753) i Griggebo. De får 10 barn och hon dör 1748, 59 år gammal.

 

Dottern Kerstin (x/10 1689-13/3 1742) gifter sej 1714 med Mårten Andersson (2/12 1694-4/3 1754) i Edvalla. De får 8 barn och hon dör 1742, 52 år gammal.

 

 

1679-1697

Skattebonden Anders Larsson Gieting (1637-x/5 1697) och Kerstin Ersdotter (1638-x/10 1718) Han är angiven som ägare i jordeboken 1680-1696 och han är angiven i mantalslängderna 1866-1882. Han är även en av de jordägare och byamän som säljer Skaten 1679. Hennes far Erik Tomsson anges också då, troligen är han delägare i hemmanet. Anders är son till Lars Olofsson Gieting i Göksnåre nr 1. De flyttar in från Båtsmanstorpet och tar över här.

De har Lars (x/12 1665-) se nedan , Erik (x/3 1668-13/4 1731) se nedan, Anders (x/9 1670-före 1718), Johan (x/12 1672-) se nedan, Isak (x/3 1675-före 1718), Karin (x/3 1667-före 1718), Olof (x/3 1677-före 1718), Elin (-x/8 1680-x/9 1680) som dog innan 1 månads ålder i Båtsmanstorpet, Per (x/4 1682-före 1718), Anna (x/4 1686-) se nedan.

Anders Larsson säljer hörättigheter för att få pengar till att köpa en häst. Han fick kontanter av köpmannen i Leufsta Bruk H. Petter De Malsij, 30 daler kopparmynt. För pengarna har han köpt en häst så han kan utföra sina utlagor. Dessutom har han lovat bort sin ”gårdshaga och lilla vreten därwid” att själv bärga och slå för åren 1694-97. Lånedokumentet skrevs under av honom och hans son Erick Andersson Gieting.

Löjtnanten Mats Holm, i egenskap av att vara dottern Annas man, och Mats Ersson Duus försökte köpa hemmanet 1695 för 400 daler men Anders hade då betalat tillbaka 300 daler varför det inte blev något köp av.

1695 vittnar Anders farbror Mats Ersson (Bäske), som bor i Göksnåre 1 på tinget om hur Anders Larsson tagit husbyggnader och sålt bort mark på hemmanet, vår börde jord.

Löjtnanten Mattias Holm talar 1695 för sej och Mats Ersson Duss i Göksnåre om rätten till andel i Anders Larssons hemman. Det påstås att de ska ha en tredjedel var.

1696 stämmer Anders Larsson Jacob Jacobsson i Skaten för ängen Norrsunde. Anders son Lars Andersson omnämns också.

Anders dör 1697, 60 år gammal och sonen Lars tar över.

När Kerstin dör 1718, 80 år gammal, är det bara 2 söner och 1 dotter som lever. Sönerna Anders, Isak, Olof och Per samt dottern Karin måste ha dött före men de finns inte i död-och begravningsboken för Hållnäs. En av sönerna Lars, Erik och Johan måste också ha dött före 1718.

 

Sonen Erik (x/3 1668-13/4 1731) bor kvar och bildar familj, se nedan

 

Johan (x/12 1672-) bor kvar och bildar famil, se nedan

 

Dottern Anna (x/4 1686-) gifter sej med löjtnanten Mattias Holm.

 

 

1697-1706

Skattebonden Lars Andersson Gieting (x/12 1665-10/1 1740) och Kerstin Matsdotter (1648-x/4 1698) Han är son i huset och hon är dotter till Mats Ersson Duus i Göksnåre nr 3. Han är angiven i jordeboken 1700. De har gift sej 1693 och han blir då båtsman i byn. Läs om dem där. De flyttar tillbaka hit och tar över 1697 när hans far dör. De får sen Kerstin (x/2 1697-23/8 1776) och hustrun Kerstin dör 14 månader senare.

Lars gifter om sej med Karin Matsdotter () De får Anna (x/9 1699-23/8 1776) som gifter sej 1730 med Olof Ersson Duus (x/4 1698-4/10 1780 i Göksnåre nr 1A. Det är okänt var Karin kommer från och var Lars och hon tar vägen.

 

På hemmanet bor också brodern Erik Andersson Gieting (x/3 1668-13/4 1731) och Brita Larsdotter (x/12 1666-2/2 1752) Hon är från Ängvreta. De har gift sej 1693 och fått Kerstin (x/2 1695-5/5 1895 ) som dog högst 3 månader gammal Brita (x/11 1696-) se nedan och Olof (x/4 1698-) se nedan. Han är båtsman några år fram till då han blir klockare och de bor i Klockargården 1699 när dottern Kerstin (x/6 1699-23/1 1770) föds, se nedan. De får sen Anna (x/10 1700-30/6 1784) som föds i Göksnåre, se nedan. Här får Erik och Brita dottern Maria (x/2 1702-27/4 1786) se nedan, och han tar över hemmanet. Sen får de Anders (x/6 1705-20/1 1770) Vid Eriks giftermål är han båtsman. Han är dessutom omnämnd som profoss. Han är med i brukets bondebok.

Löjtnanten Mats Holm stämmer 1697 Erik och hans bror Lars inför tinget för att han anser att han ska få dela hemmanet med dem. Troligtvis är Mats gift med deras syster Anna och som har del i arvet.

1702 vill han klyva hemmanet med sin bror Johan men får inte då det är för litet. Löjtnanten Mats Holm får nu 70 riksdaler kopparmynt för den lilla andel han har i hemmanet. Deras grannar i Göksnåre nr 3 Eric och Mats Mattsson Duus blir 1703 jordägare i detta hemman. Det sägs mer i frågan som inte har tolkats ännu.

Erik dör i Göksnåre 1731, 63 år gammal och Brita dör 1752, 85 år gammal, i Hermansbo.

 

Dottern Brita (x/11 1696-)

 

Sonen Olof (x/4 1698-)

 

Dottern Kerstin gifter sej 1723 med Mats Ersson (22/7 1700-24/3 1762) i Göksnåre nr 6. Läs om dem där.

 

Dottern Anna (x/10 1700-30/6 1784) gifter sej 1732 med hovslagargesällen Georg Hoffman (-ca 1750) från Tierp och får 6 barn. Hon kommer tillbaka till byn och bor tillsammans med den fördubblade båtsmannen och hans familj, se där.

 

Dottern Maria (x/2 1702-27/4 1785) gifter sej 1734 med drängen Per Johansson (x/2 1714-1/4 1742) i Hermansbo. De får barnen Johan (x/12 1734-13/1 1735), Maria (31/12 1736-21/5 1737) och Brita (30/7 1740-) Per dör sedan själv endast 28 år gammal. Det måste vara någon form av smittsam sjukdom i och med att Pers föräldrar Johan Jönsson (x/5 1680-26/3 1742) och Maria Persdotter (x/10 1682-29/3 1742) samt hans bror Johan Johansson (x/3 1717-22/3 1742) alla dör ungefär samtidigt som Per. Det är 10 dagar mellan det första och sista dödsfallet. Maria gifter om sej, 44 år gammal, med 1746 med drängen och senare bonden Anders Olofsson (x/9 1714-28/7 1790 i Rossholm. De får inga barn. Maria dör 1785, 83 år gammal och Per ”Sjuknade i en böld förl. Mars hvartil stod kallbrand vari han dog d. 28 Juliihos” Han blev 75 år gammal.

 

Sonen Anders (x/6 1705-20/1 1770) gifter sej med Anna Johansdotter (1711-26/12 1797) och blir skattebonde i Göksnåre nr 6B. Läs vidare om dem där.

 

Skattebonden Johan Andersson Gieting (x/12 1672-) och Anna Andersdotter () Han är bror till Lars och och Eric och hon är från Försäter, Österleufsta. Han är angiven i jordeböckerna 1704-1706. De gifter sej 1700 och får barnen Kerstin (x/1 1702-x/9 1702) och Anders (x/11 1703-) Det är oklart vart Johan och Anna tar vägen.

 

Brodern Olof Andersson Gieting (x/3 1677-) får 1704 30 rd kmt för sin del i Östgårdshemmanet, han har en son Mats (x/2 1700-) Här sägs att fadern Anders Larsson Gieting ägde hemmanet. Anders son Lars Andersson har brukat och betalat räntorna. År 1705 säljer Erik Andersson Giök sin andel i hemmanet. År 1706 säljer Anna Andersdotter sin andel.

 

Skattebonden Lars Ersson (1642-x/10 1714) som är son till Erik Tomsson och Malin Larsdotter anges som ”unge Lars Ersson”. Hans skuld på 1575 rd 18 ½ kmt avskrivs 1706 med skrivande av fastebrev för fastigheten. I och med detta är Göksnåre nr 2 nu ett frälsehemman.

 

 

1707-1718

Frälsebonden Mats Duus Matsson (x/1 1665-27/11 1741) och Karin Johansdotter (x/1 1673-30/11 1752) De var 33 respektive 25 år gammal när de gifte sej 1698. Han får ta över gården när den säljs till bruket. Han är då 43 år gammal och han är angiven i jordeboken 1708-1717. Han finns med i brukets bondebok för 1708-13. Han är son till Mats Ersson Duus i Göksnåre 3 och hon är dotter till klockaren Johan Ersson i Slada. Han är profoss. De får barnen Mats (x/12 1699-) se nedan, Anna (x/10 1702-), Barbro (x/9 1705-x/9 1705) som blir 2 veckor gammal och Johan (x/4 1712-x/5 1713) som blir 1 år gammal, Eric (x/4 1714-), Brita (x/5 1717-x/12 1717) som dör efter 7 månader.

Han är 53 år gammal år 1718, han har den 19-årige sonen Mats och den 16-årige dottern Anna så han får troligen överlämna frälshemmanet till en annan yngre kraft. Sonen Mats är sannolikt (det finns ingen annan möjlig) den Mats Matsson (unge) som får dottern Karin (x/2 1727-) i Göksnåre. Vart han, modern och dottern tar vägen är höljt i dunkel. Fadern Mats drunknade 1741 och prästen skrev:

Drunknade 1741 d. 27 Nov på … i Giöksnåre sedan då haan stilla wittia sin ryskior 77 åhr gl.

 

 

1718-1732

Frälsebonden Olof Pärsson (1678-12/8 1755) och Brita Larsdotter (28/2 1675-26/4 1753) Han är angiven i jordeboken 1718-1732 och 1736. Han är född i Skala by i Tegelsmora, hans föräldrar är Per Tomson och Brita. Hon är från Kårbo men kommer från Ängskär där hon är änka efter Lars Olofsson (1667-x/11 1707) som drunknat i Stockholm. De har gift sej 1691 och fått Olof (x/9 1693-15/12 1777) se nedan, Karin (x/12 1695-x/12 1695) som blir några dagar gammal, Brita (x/12 1696-31/12 1765) se nedan, Lars (x/2 1700-11/2 1767) se nedan, Karin (x/3 1703-x/4 1703) som dör 1 månad gammal, Per (x/10 1704-10/10 1767) se nedan och Anna (x/12 1707-22/3 1768) se nedan.

Nu flyttar Olof in hos henne i Ängskär, de gifter sej 1708 och får barnen Mats (x/10 1710-11/4 1763) se nedan och Eric (x/6 1717-2/11 1795) se nedan. När de flyttar till Göksnåre är oklart men det är efter 1717. 1735 anges att hans skuld till bruket är 107 riksdaler. Begravningsboken berättar följande om Olofs död: den 10/8 då han kom körandes från Leufsta Bruk åkandes i sin kärra så körde han omkull och föll i en fyllningsgrop vid vägen utanför Göksnårsviggan (se Ordförklaringar), och som gropen var full av vatten så förmådde han sig inte själv upp kämpa förrän hjälp därtill kom, och levde sen därefter alenast i halftannat dygn, dödde natten mellan 11 och 12/8 i en ålder av 77 år. Sonen Mats bor kvar, har gift sej 1731 och tagit över.

 

Hennes son Olof (x/9 1693-15/12 1777) gifter sej 1715 i Ängskär med Brita Nilsdotter från Hållen. Han dör 1777, 84 år gammal.

 

Hennes dotter Brita (x/12 1696-31/12 1765) gifter sej 1715 med Anders Nilsson i Hållen. Hon dör 1765, 69 år gammal.

 

Hennes son Lars (x/2 1700-11/2 1767) gifter sej 1730 med Brita Markusdotter i Vavd. Han dör 1767, 67 år gammal.

 

Hennes son Per (x/10 1704-10/10 1767) gifter sej 1729 med Karin Larsdotter från Åsmundbo och de flyttar till Slada. Han dör 1767, 63 år gammal.

 

Hennes dotter Anna (x/12 1707-22/3 1768) gifter sej 1738 med Simon Ersson (16/7 1698-27/10 1748) från Hjälmunge. Hon dör 1768, 60 år gammal.

 

Deras son Mats (x/10 1710-11/4 1763) gifter sej 1731 med Brita Persdotter från Skaten. De tar över här.

 

Deras son Eric (x/6 1717-2/11 1795) gifter sej 1739 med Brita Larsdotter (x/9 1715-22/8 1774) från Kussil. De tar över här efter hans bror Mats, se nästnästa generation.

 

 

1734-1739

Frälsebonden Mats Olofsson (x/10 1710-11/4 1763) och Brita Persdotter (x/10 1706-23/2 1795) Han är son i huset och hon är dotter till Per Olofsson i Skaten. Han är angiven i jordeboken 1734-1738. De får barnen Kerstin (x/5 1731-) se nedan, Olof (x/4 1733-) se nedan, Brita (x/1 1735-24/7 1735) som blir 7 månader gammal, Anna (x/3 1736-5/6 1811) se nedan och Per (24/1 1739-16/6 1824) se nedan innan de flyttar till Stångrund och han blir ”mätaren i Ängskär”. Mats bror Erik tar över här.

Mats dör 1763, 52 år gammal. I död- och begravningsboken anges följande: Mätaren vid Ängskär Mats Olofsson, född i Göksnåre ( Ängskär ) 1710-10-28, far Olof Persson, mor Brita Larsd. gift den 3/10 år 1731 med sin efterlämnade hustru Brita Persd. ifrån Skaten, med henne sammanlevat i 31 1/2 år och avlat tillhopa 7 barn varav 3 söner och 2 döttar lever, för 6 år sedan begynte han bliva sjuklig av lungsot vilken alltmer tilltog intill början av November förra året då han blev alldeles sängliggande, intill dödsstunden kunnat väl läsa i bok, fört ett saktmodigt leverne och blev död den 11/4 i en ålder av 52 1/2 år.”

Brita dör 1795, 88 år gammal. Om henne anges följande:

Änkan Brita Persd. i Stånggrund, född i Skaten 1706-10-28, far Per Olofsson, mor Anna Jacobsd. gift den 3/10 år 1731 med Mats Olofsson i Stånggrund, levde med honom i 32 år intill hans död den 11/4 år 1763, hade med honom 7 barn, 3 gossar och 4 flickor av vilka 2 flickor med döden föregått, mannen dog för 32 år sedan, vilken tid hon tillbringat i änkestånd under stilla och beskedlig vandel, hade alla sina sinnens fulla bruk till dess hon den 23/2 av ålderdomsbräcklighet nöjd avsomnade i en ålder av 89 år.”

 

Dottern Kerstin (x/5 1731-) Oklart

 

Sonen Olof (x/4 1733-) Oklart

 

Dottern Anna (x/3 1736-5/6 1811) gifter sej 1762 med skattebonden Eric Larsson (x/10 1730-20/0 1804) i Göksnåre nr 5A. Läs om dem där.

 

Sonen Per (24/1 1739-16/6 1824) är ”mätare” i Ängskär och de bor i Stånggrund när han 1766 gifter sej med pigan Helena Johansdotter (24/10 1745-x/6 1797) som är från Göksnåre nr 3 med föräldrarna skattebonden/frälsebonden Johan Månsson (x/4 1719-31/5 1781) och Maria Larsdotter (x/12 1718-11/4 1789) De får Mattias (27/9 1766-2/10 1812), Brita (5/10 1768-1836) som flyttar till Haga församling, Maria (15/9 1771-2/8 1814), Magdalena (19/12 1775-22/7 1832) som gifter sej med Henrik Hansson Hållstrand i Skaten, Anna Margareta (31/7 1780-24/12 1816) och Ulrika (16/1 1788-30/3 1822) som dör av vattusot 34 år gammal i Bodarna, Haga, Sigtuna. Helena dör 1797, 51 år gammal. Död- och begravningsboken anger: Föräldr. Bonden Jan Månsson och hust. Maria Larsdr.. Gifte sig med Pehr Matsson i Stånggrund år 1766 d. 29 Junii. Lefat med honom uti 31 år. Haft … barn. Legat til sängs uti veckor uti sjukdom af lungsot dog Junii, 52 år gl.

Per flyttar till sin dotter Brita i Helgesta, Haga församling, Sigtuna 1815. Han dör där 1824 hela 85 år gammal.

 

 

1739-(1780)

Frälsebonden Eric Olofsson (x/6 1717-2/11 1795) och Brita Larsdotter (x/9 1715-22/8 1774) Han är son och bror i huset men född i Ängskär och hon är född i Kussil. Han är angiven i jordeboken 1739-1742. De gifter sej 1739 och får 13 barn varav 8 st dör inom 1 år. Barnen är Brita (3/3 1740-12/8 1740) som blir 5 månader gammal, Olof (23/6 1741-10/7 1742) som blir drygt 1 år gammal, Magdalena Helena (1/5 1743-26/7 1743) blir knappt 3 månader gammal, Maria (11/5 1744-8/10 1809) se nedan, Lars (27/2 1747-) som tar över här, Erik (24/10 1749-) se nedan, Olof (15/3 1751-17/4 1751) som blir 1 månad gammal, Brita (3/2 1752-2/7 1826) se nedan, Anna (12/2 1755-23/8 1755) blir 6 månader gammal, Stina/Christina (29/6 1756-7/8 1756) som blir en dryg månad gammal, Johan (8/5 1758-22/3 1759) som blir knappt 1 år gammal, Per (8/6 1760-) se nedan och Stina/Christina (7/3 1762-16/8 1762) som blir 5 månader gammal.

1748 är han omnämnd som frälsebonde i inspector Sam Tärnströms protokoll.

År 1760 har Eric en skuld till bruket på 91 riksdaler. 1763 avsäger sej Mattias Holm rättigheterna till Gietingshemmanet på 4 1/3 öresland för 70 rd.

Eric dör av slag. Sonen Lars tar över.

1754 berättar Kyrkowacktaren Olof Geting: Han är född i Göksnåre 1669 dvs 85 år gammal. När han var 10 år började han jobba som dräng på olika ställen i Hållnäs. När han var 32 år blev han antagen till ryttare i Forsmark. Hans far Anders Larsson Geting var skatteägare till ½ mantal i Göksnåre.

 

Dottern Maria (11/5 1744-8/10 1809) gifter sej 1765 med Anders Bertilsson (23/10 1738-26/10 1826) i Kärven

 

Sonen Erik (24/10 1749-) gifter sej med dottern i Göksnåre nr 5 B Anna Ersdotter (23/9 1747-9/3 1809) och blir frälsebonde där.

 

Dottern Brita (3/2 1752-2/7 1826) flyttar troligen hemifrån 1776 och gifter sej 1779 med drängen Lars Markusson (3/10 1753-1/1 1783) i Kårbo. De får Lars (29/3 1779-) i Göksnåre innan de flyttar till Edvalla där han dör 1783, 29 år gammal. Enligt död- och begravningsboken var han sjuk 8 dagar med värk i hela kroppen. Det anges också något oläsligt om bröstet. Det kan vara någon sorts infektion. Virus typ influensa med svår lunginflammation t ex. Hon flyttar tillbaka hit till Göksnåre nr 2 med sonen Lars 1784. 1794 flyttar hon till Göksnåre nr 6 A och gifter om sej med änklingen där Mats Eriksson (17/9 1754-11/4 1828) Hennes 15-årige son flyttar med och blir dräng. Läs vidare om dem där.

 

Sonen Per (8/6 1760-) bor kvar och arbetar som dräng åt sin bror som övertagit hemmanet. Han flyttar 1783. Oklart vart.

 

 

(1780)-(1800)

Frälsebonden unge Lars Ersson (27/2 1747-4/11 1811) och Maria Bengtsdotter (5/8 1750-29/12 1821) Han är son i huset och benämns ”unge” Lars Ersson i handlingar för att särskilja honom från hans äldre namne i Göksnåre nr 1. Hon är dotter till Bengt Persson i Griggebo. De gifter sej 1773. De får barnen Eric (x/11 1773-7/2 1805) som tar över här, Bengt (19/9 1775-23/9 1775) som dör 4 dagar gammal, Brita (2/11 1776-) som får en oäkta son 1806 och sen gifter sej 1812 med båtsmannen Gustav Ståhl Friskman, läs om dem i Båtsmanstorpet, Lars (24/11 1778-8/2 1819) se nedan Bengt (6/7 1781-12/6 1786) som dör 5 år gammal, Petter (20/12 1784-9/2 1785) som dör 1 ½ månad gammal, Maria Catharina (25/3 1786-1/6 1786) som dör 2 månader gammal, Catharina (15/5 1787-) och Anna (8/7 1790-) Han finns omnämnd i handlingarna från 1780 års ägodelning av skog, då är hemmanet fortfarande odelat ½ mantal. Sonen Eric tar över och Lars blir ”rörd av slag” 1805 och de flyttar 1809 till sonen Lars i Slada. Lars blir där 64 år gammal och Maria dör 10 år senare som fattighjon 71 år gammal.

 

Sonen Lars (24/11 1778-8/2 1819) flyttar till Slada och gifter sej 1803 med Greta Olofsdotter (9/10 1780-) De får Lars Johan (3/4 1804-17/10 1849), Erik (29/6 1906-22/3 1808) som dör 1 ½ år gammal, Maja (8/7 1808-12/7 1808) som dör 4 dagar gammal, Petter (9/12 1809-), Maria (26/2 1812- 4/12 1874), Eric (30/7 1815-) De flyttar till Västlands bruk, Västland 1818 och han blir dagakarl. De får Greta Stina (18/11 1818-) Lars dör 1819, 40 år gammal, av lunginflammation.

 

Dottern Catharina (15/5 1787-) 1813 blir hon piga i Slada i 2 år. Hon flyttar till Prästgården som piga där hon är kvar 1816. Hon är då 29 år gammal. Det står felaktigt att hon är född 1789.

 

Dottern Anna (8/7 1790-) Oklart

 

 

(1800)-1805

Frälsebonden Eric Larsson (x/11 1773-7/2 1805) och Maria Johansdotter (11/11 1771-7/9 1834) Han är son i huset och hon dannemansdotter från Göksnåre nr 6. De gifter sej 1797 och får Maria (22/2 1798-5/3 1855) läs om henne under Personer, Caisa (22/9 1799-3/9 1825) se nedan, Brita (2/9 1802-5/3 1846) se nedan och Anna Greta (16/12 1804-22/4 1888) se nedan. Han dör i februari 1805 endast 32 år gammal av rödfeber. Bouppteckningen redovisar 4 hästar till ett värde av 44 riksdaler. Under rubriken boskapskreatur finns bla 5 kor, 2 tjurar och 10 får. De värderas sammanlagt till 80 riksdaler. Av övriga tillgångar kan nämnas 3 fiskeredskap för tillsammans 5 riksdaler. Summa tillgångar på 174 riksdaler minskas väsentligt av skulderna på 119 riksdaler varav skulden till Leufsta är på 114 rd. Hans änka Maria tar över och gifter om sej.

 

Dottern Caisa (22/9 1799-3/9 1825) gifter sej 1823 med drängen i prästgården Per Persson (8/5 1794-8/4 1863) och dör redan 1825 av vattufot bara 26 år gammal.

 

Dottern Brita (2/9 1802-5/3 1846) gifter sej 1824 i Hjelmunge nr 5 med frälsebonden och änklingen Erik Olofsson (18/8 1796-13/4 1872) Han har Olof (11/9 1821-6/12 1898) De får Jan Erik (24/8 1825-19/1 1826) som dör 5 månader gammal av kopporna, Eric (5/7 1827-) och Johan (3/8 1833-9/4 1900) Brita dör 1846, 43 år gammal, av lunginflammation. Hennes bouppteckning redovisar under rubriken kreatur: 3 hästar för 54 riksdaler, 5 kor för 63 rd och 16 mindre djur för 17 rd. I övrigt räknas flera sidor prylar upp till ett sammanlagt värde av 280 rd. Skulderna är på 118 rd fördelat på 10 olika poster. De största skulderna var Leufsta 46 rd, sockenmagasinet 22 rd, patron Engström i Gävle 13 rd och ”Westgöten” Holmgren från Borås 13 rd.

 

Dottern Anna Greta (16/12 1804-22/4 1888) gifter sej med änklingen efter sin syster Caisa, Per Persson från prästgården. Se nästnästa generation.

 

 

1806-1826

Frälsebonden Jan Larsson (25/8 1780-1/4 1831) och Maria (Maja) Jansdotter (11/11 1771-7/9 1834) De gifter sej 1806. Hon är änka i huset och han kommer från Vavd med föräldrarna Lars Johansson och Brita Olofsdotter. Sannolikt är det ca 1820 då fastigheten delas till 2 stycken med ¼ mantal vardera. Han är noterad på skifteskartan från 1823-24. Alla byns 10 frälsehemman skiftas till samma storlek, 2 2/5 öresland, dvs 3,6 hektar. De skiften han får är nr 83-107. De gifter sej 1806.

Jan dör 1831 av lunginflammation och då anges att de inte hade några barn. Vad som måste avses här är att de inte hade några gemensamma barn. Hans närmaste släkting anges som brodern bonden Olof Larsson i Sikhjelma. Han hade 2 vallacker, 2 ston, 3 kor, 1 tjur, 1 kviga, 1 tjur med vänjing (?) 3 hagkalvar, 3 tackor, 4 lamm, 1 årsgammal gumse, 1 gymmer och 1 galt. Alla 23 djuren är värda 139 riksdaler och hans samlade tillgångar värderas till 354 rd. Han har bara 24 rd i skuld till Leufsta men den totala skulden är ändå hela 241 rd. Mågen Pehr Persson har 80 rd i form av 8 års lön innestående. Till handlanden Bengt Holmgren är han skyldig 8 rd. Hela 84 rd är en skuldpost till barnen i förra giftets arv med 5 % ränta. Maria dör i kolera 1834 och då är alla fosterdöttrarna utflugna. Anna Greta har gift sej med drängen Pehr Persson och tagit över hemmanet, Maria har gift sej med Lars Eric Larsson Löfstedt (23/11 1886-22/11 1855) i Löten och Brita är gift med bonden Eric Olsson i Hjelmunge. Maria ägde vid sin död 1 vallack, 1 ko och 1 tacka med lamm värda 31 riksdaler. Hon hade också en fjäderkärra värd 24 rd och alltihop värderades till ca 99 riksdaler som hennes döttrar delade lika.

 

 

 

1826-(1860)

Frälsebonden unge Pehr Persson (8/9 1794-8/4 1863) och Anna Greta Ersdotter (16/12 1804-22/4 1888) Han är fd måg och änkling i huset och hon är dotter i huset Han är inte noterad på skifteskartan från 1839-44 men är tydligt angiven i en sammanställning över byns skatte- och frälsebönder. Tomten har littera 614 på den kartan. De gifter sej 1826 och får Maria Helena (16/3 1827-15/10 1894) som gifter sej 1852 med Anders Petter Jansson (31/5 1831-15/10 1894) i Magön, läs mer om dem där, Per Erik (18/4 1831-20/2 1916) som tar över här, Brita Lovisa (21/1 1832-29/1 1832) som dör av okänd orsak 9 dagar gammal, Anna Lena (16/8 1839-9/11 1839) som dör knappt 3 månader gammal av okänd orsak. Anna Gretas mor, änkan Maria Jansdotter dör i koleran 7/9 1834. Pehr är troligen den som hämtar förnödenheter i Lill-Kärven när socknen är satt i karantän. Det kan också ha varit hans namne i det andra Göksnåre nr 2. Pehr dör 1863, 68 år gammal, av bröstinflammation och Anna Greta dör 1888, 83 år gammal. Sonen Per Erik tar över.

 

 

(1860)-1862

Frälsebonden Per Erik Persson (18/4 1831-20/2 1916) och Brita Stina Jansdotter (22/3 1831-30/3 1862) Han är son i huset och hon är styvdotter i Göksnåre nr 6. De gifter sej 1854 och får sonen Pehr Eric (11/6 1856-13/5 1859) som dör knappt 3 år gammal av Västeråssjuka. Under tiden har de även fått dottern Anna Stina (28/5 1858-12/3 1942) se nedan. De får även Per Johan (15/3 1862-16/3 1862) som dör efter en dag i livet. 2 veckor senare dör även hustrun Brita Stina i barnsängsfeber endast 31 år gammal. När hon dör är det första gången bouppteckningen anges i riksdaler och ören. Kreaturen anges som 2 hästar, 1 fåla, 4 kor, 3 kvigor, 1 kalv, 2 svin och 8 tackor med lamm. Värdet anges till 270 riksdaler. Ett tröskverk finns också upptaget och där är värdet hela 50 riksdaler. Totalt värderas boet till 637 riksdaler men det finns också skulder på ca 100 rd. Nämnas kan Hållnäs sockenmagasin 23 riksdaler och tracteur Henning vid Leufsta 10 rd. Han gifter om sej 1863.

 

Dottern Anna Stina (28/5 1858-12/3 1942) flyttar 1884 till Göksnåre 5A där hon gifter sej med Per Gustaf Holmgren och de blir frälsebönder. Läs vidare om henne där.

 

 

1863-1885

Frälsebonden Per Erik Persson (18/4 1831-20/2 1916) och Brita Stina Söderman (8/7 1831-21/10 1893). Han är änkling i huset. De gifter sej 1863. Hon kommer från Slada och är dotter till båtsman Söderman. Hon har en oäkta son Eric August (1/4 1857-8/6 1921) se nedan. Alla frälsebönder i Göksnåre blir formellt uppsagda för avflyttning av bruket 1865 men det är bara en formalitet med ett internt ägarbyte för brukspatron så alla fick avtal med den ”nya” ägaren fidekommissen. De får Margareta Gustava (4/1 1865-8/1 1947) som tar över här.

Drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) flyttar in här 1882 från Göksnåre nr 4 B (4:27) och bor kvar när dottern tar över. Läs om hela hans liv under Personer.

 

Hennes son Eric August (1/4 1857-8/6 1921) flyttar 1883 till Ängskär nr 1 och först blir dräng men sen gifter sej med frun i huset Maria Katrina Ersdotter (18/1 1849-14/1 1926) när hon blivit änka. Han blir skattebonde där och dör 64 år gammal. Hans hustru dör 4 dagar före sin 77-årsdag.

 

 

1885-1895

Frälsebonden Lars Erik Larsson (30/11 1861-14/10 1950) och Margareta Gustava Persson (4/1 1865-8/1 1947) Hon är dotter i huset. Efter att hon har varit iväg och jobbat som piga flyttar de in och gifter sej 1885. Han är son från Göksnåre nr 5. De får Hanna (12/7 1887-6/7 1973), Hilda (22/1 1890-1/7 1930) och Karl Anselm (1/3 1893-16/2 1982) Hennes föräldrar förre frälsebonden Per Erik Persson och Brita Stina Söderman, som dör 1893, 62 år gammal, utan angiven orsak, bor också här.

De har drängen Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917) som flyttat in här redan 1882. Han arbetar här med dem hela tiden. Läs om hela hans liv under Personer.

Efter att Brita Stina dött 1893 flyttar familjen, svärfadern och drängen tillsammans till Göksnåre nr 43B 1895. Läs mer om dem alla där.

 

 

1895-1925

Hemmansbrukare och sedan skogsarbetare Erik Adolf Löfgren (9/10 1861-27/12 1953) och Lovisa Helena Olsson (12/3 1863-2/7 1944) De flyttar in från Vavd 1895 där de bott hos hans föräldrar som torpare. Eric är född där och Lovisa Helena är född i Lönnö med drängen Olof Persson och Maja Lovisa Matsdotter som föräldrar. Enligt församlingsboken brukas gården av EG Vallinder och EA Matson i Göksnåre nr 3.

Även hans föräldrar förre torparen Anders Lövgren (1/2 1819-18/8 1898) och Kristina Löfström (8/6 1825-14/9 1900) flyttar med hit.

De har gift sej 1886 och fått Hilma Kristina (2/12 1886-12/4 1986) läs mer om henne i hennes egen berättelse under Personer, Elin Maria (4/4 1889-28/5 1973) läs mer om henne i hennes egen berättelse under Personer, Karl Hjalmar (27/4 1891-22/4 1979) som tar över här, Svea Lovisa (15/9 1893-7/9 1985) läs mer om henne i hennes egen berättelse under Personer, Johan Edvard (20/4 1895-9/12 1962) se nedan, Adolf Verner (15/4 1896-6/10 1992) se nedan, Edla Ottilia (12/2 1899-18/4 1998) se nedan, Carl Josef (24/5 1901-3/9 1971) se nedan, Erik Helge (13/12 1902-14/10 1999) se nedan, Johan Gunnar (16/3 1904-4/5 1987) se nedan, Gösta Emanuel (6/7 1907-11/4 1993) se nedan och Märta Alfhild (24/9 1909-2/11 1993) se nedan. Sammanlagt har de nu fått 12 barn varav det första föddes 1886. Spädbarnsdödligheten har här tydligt gått ner i Sverige och inget av barnen dör ungt, tvärtom det är en imponerande samling av långlivade barn. Två barn dör, med våra mått mätt, relativt tidigt vid 67 och 70 års ålder. Alla andra blir mellan 83 och 99 år gamla. Genomsnittsåldern för barnen är hela 87 år.

När Erik Adolfs far dör 1898 vistas hans mor i Gefle, möjligen hos en dotter Elin som var sjuksköterska. På slutet kommer hon ändå hem, mycket sjuk, för att dö på Norrgården. Läs i historiebeskrivningen om den uppsägning som drabbar alla hemman 1909. 1908 är Adolf Löfgren omnämnd som brukare av hemmanet vid den vägdelning som då görs, läs mer om den i egen berättelse.

1925 lade Leufsta bruk ner driften. Det fanns då inget intresse från bolaget som tog över Gimo-Österby bruks AB att äga gårdarna och ha hyresgäster så det var meningen att de skulle vara tvingade att flytta. Sonen Hjalmar krävde att de skulle få bo kvar men de fick istället ett erbjudande om att köpa den nya avstyckade fastigheten med 11 tunnland (ca 5,5 hektar) jord och skog för 1500 kr. Det var mycket pengar men Hjalmar och brodern Helge köpte. Hjalmar löser senare ut sin bror och blir ensam ägare. I lagfartsboken anges dock Hjalmar som enda köpare. Fastigheten anges här som 3/200 mantal. På den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 har tomten littera 223b. Det är nu fastighetsbeteckningen 7:10 tillkommer.

 

Sonen Johan Gunnar flyttar tillbaka hit från Uppsala 1907 och vidare till Järvsö 1937, se nedan.

 

Sonen Gösta Emanuel flyttar in från Slada 1928 och vidare till Indal i Västernorrland 1937, se nedan.

 

Ungefär 1951 flyttar den nu vuxna Anna-Lisa med sin man Tage Eriksson till Kullen. Ottilia och Kalle flyttar med men Erik Adolf flyttar till sonen Karl Josef i Åsmundbo där han också dör 1953. Karl Josef dör själv i Åsmundbo 1971. En Anders Zettergren (1/9 1857-2/10 1922) flyttar hit någon gång på sent 1800-tal och bor i brygghuset till sin död. Han var känd som Skrammel-Anders och är beskriven i en artikel i Hållnäs förr och nu där Hjalmar Löfgren berättar om denne orginelle person.

I församlingsboken är han registrerad i Ängvreta och han tituleras ”förtennare”

 

Sonen Karl Hjalmar flyttar 1910 till Gräsbo, Film och blev dräng hos familjen Zettergren. Husbonden Anders Petter dör 1913 och hans änka Kristina Lovisa Karlsson (7/7 1857-12/7 1949) från Kvarnbo, Hållnäs flyttar 1915 till Storvreta, Ärentuna med sina tre yngsta barn (varav ett är Lydia Elisabet) och drängen Hjalmar. Hon benämns arrendatoränka och hyresgäst. 1916 flyttar de till Nya hotellet, Stenörns rote, Österbybruk där hon blir hotellvärdinna. Karl Hjalmar blir jordbruksarbetare. Kristina Lovisa flyttar till Jönköping där hon dör 1949, 5 dagar efter sin 92-årsdag.

Hjalmar flyttar till missionsskolan, Stockby, Lidingö 1918. 1921 flyttar han till Hagby Skuttunge och Lydia Elisabet Zettergren (28/9 1898-12/2 1929) flyttar till honom samtidigt. Karl Hjalmar är då pastor i missionsförbundet, de bor hos en hemmansägare i Hagby nr 2 och gifter sej 1921. Hennes mor och äldre bror Karl Emanuel kommer efter 1922. Karl Hjalmar och Lydia får Paul Emanuel (1/6 1922-7/1 1957), Inga Elisabeth (23/9 1923-12/1 2014) som gifter sej Messing innan de flyttar till Huvudsta, Solna 1924. Här får de Gunlöd Ingeborg (2/2 1925-21/9 1974) som gifter sej Lyreskog innan Lydia dör 1929, 30 år gammal, av TBC. Han gifter om sej 1930 med Alva Louise Johanna Magnusson (28/3 1906-7/9 1988) De får barnen Alf Ingemar (19/2 1935-), Monica Viktoria (30/1 1937-29/10 2010) och Birgitta Maria (3/8 1944-) De har Norrgårdengården som sommarställe, se nedan.

 

Sonen Johan Edvard (20/4 1895-9/12 1962) flyttar till Österleufsta och gifter sej 1921 med Emma Maria Sundberg (5/11 1893-28/3 1961) från Långbron, Österleufsta. Han blir skogsarbetare. 1922 flyttar de till Spjutbo. Här får de Evert Rune (27/12 1924-11/6 1926) som dör 1 ½ år gammal av sepsis (blodförgiftning), Johan Ture (8/2 1928-) 1930 flyttar de tillbaka till Långbron. Där bor de kvar 1935. Emma Maria dör 1961, 67 år gammal och Johan Edvars dör 1962, också 67 år gammal, i Långbron.

 

Sonen Adolf Verner (15/4 1896-6/10 1992) flyttar till sin syster Hilma Kristina i Finnskogen, Valö 1917, och blir gruvarbetare. 1921 flyttar han till sin syster i Klockars, Lundsvedja där han blir jordbruksarbetare. Han flyttar till Österby bruk 1924 och blir valsverksarbetare. 1925 gifter han sej med Edit Maria Löfkvist (24/9 1903-1/9 1976) från Film. De gifter sej 1925 och får Inger Maria Helene (17/12 1927-) och Stina (11/1 1930-14/1 1930) som dör efter tre dagar av blödarsjuka. De har båda 3-årig folkskola och han tjänar 1930 1200 kr/år, De bor kvar där 1942 men gör senare en betydligt större flytt. Edit Maria dör 1976, 72 år gammal och Adolf Verner dör 1992, 96 år gammal, båda på Vilhelm Thams väg 47, Huskvarna.

 

Dottern Edla Ottilia (12/2 1899-18/4 1998) flyttar 1929 till Film och gifter sej 1930 med Karl Emanuel Brodin (21/2 1894-4/1 1971) från Film. De får Anna Lisa Marianne (18/7 1930-) 1934 flyttar de tillbaka till Norrgården, Göksnåre där han blir skogsarbetare. Han anges som brukare i jordbruksundersökningen 1944 medan Hjalmar Löfgren är ägare.

De flyttar till Leufstabruk där Karl Emanuel dör 1971, 76 år gammal. Edla Ottilia flyttar till Kullen där hon dör 1999, 99 år gammal.

 

Sonen Carl Josef (24/5 1901-3/9 1971) gifter sej 1923 med Edit Augusta Andersson (5/11 1901-5/4 1972). Hon har varit piga i Göksnåre nr 6. De får Margit Auguste Helen (5/2 1924-) och Ulla Maria (13/6 1927-) De bor här tillsammans med de gamla fram till 1934 då de flyttar till Åsmundbo nr 1 som de köper. Där får de Gun-Britt Margreta (15/6 1938-) Carl Josef dör 1971, 70 år gammal och Edit Augusta dör 1972, 70 år gammal, båda i Åsmundbo.

 

Sonen Erik Helge (13/12 1902-14/10 1999) flyttar till Skaten som dräng 1916, 1919 flyttar han tillbaka hem och 1920 flyttar han till Göksnåre 4 Sörgården som dräng. 1922 flyttar han tillbaka hem igen och i april 1924 flyttar han till Eriksberg, Soldathemmet i Uppsala där han blir vaktmästare. I januari 1925 flyttar han tillbaka hem ännu en gång och redan i mars samma år flyttar han till Centralgatan 14, Huvudsta, Solna. Där är han inneboende och benämns arbetare. Han gifter sej 1937 med Inga Olivia Vesterman (12/6 1914-13/9 1953) från Blidö, Stockholm. Hon dör 1953, 39 år gammal, på Vanadisvägen 2 och han dör 1999, 96 år gammal, på Rådmansgatan 46 i Stockholm.

 

Sonen Johan Gunnar (16/3 1904-4/5 1987) flyttar 1920 till Göksnåre nr 4, Kumlet som dräng. Han flyttar till Sjukarby, Tolfta som dräng 1923 och kommer tillbaka hem 1925. Han flyttar til soldathemmet i Uppsala 1926, kommer tillbaka hit 1927 och tituleras då skogsarbetare och predikant. Han är kvar hemma på Norrgården i 10 år innan han och flyttar till Kyrkbyn, Järvsö 1937 som pastor i Missionsförbundet. 1938 flyttar han vidare till Djupvik, Holmsund som predikant. Han gifter sej 3/3 1939. Han dör 1987, 83 år gammal, på Esplanaden 18D, Norrtälje.

 

Sonen Gösta Emanuel (6/7 1907-11/4 1993) flyttar 1923 till Göksnåre nr 6 som dräng. 1924 flyttar han vidare till Vavd, 1927 till Slada och 1928 tillbaka hem. 1929 flyttar han till Skärplinge och 1930 kommer han tillbaka. Han bor kvar hemma till 1937 då han flyttar till Bjällsta, Indal i Västernorrland som predikant.s98 Han gifter sej borgerligt 1939 med Gerda Cecilia Björke (31/10 1908-5/3 1999) från Borlänge och de flyttar till Sävar 10, Västerbotten där han är predikant. Gösta Emanuel dör 1993, 85 år gammal, på Wallingatan 25 i Uppsala och Gerda Cecilia dör 1999, 90 år gammal, på Gillbergska, Sysslomannagatan 39, Uppsala.

 

Dottern Märta Alfhild (24/9 1909-2/11 1993) flyttar till Andersbo, Film 1930 där hon gifter sej med skomakaren Abraham Leonard Vesterberg (29/11 1883-24/3 1936) från Film. De får Abraham Vitalis (23/4 1931-) Hennes man dör 1936, 53 år gammal, av ljumskbrock och blodpropp i lungartärerna. Hon flyttar till Finnskogen, Rörberget, Valö 1937 där hon blir hushållerska medan hennes son flyttar tillbaka till Göksnåre 2 och sin mormor och morfar. 1938 flyttar hon tillbaka till Andersbo, Film och hennes son flyttar också dit från Göksnåre. Hon gifter om sej 1948 med Johan Sixten Berg (24/8 1908-6/7 1982) från Vätö. Han dör 1982, 73 år gammal och hon dör 1993, 84 år gammal, båda på Tulegatan 42 i Sundbyberg.

 

 

Före 1944-1979

Karl Hjalmar Löfgren (27/4 1891-22/4 1979) och Alva Louise Johanna Magnusson (28/3 1906-7/9 1988) Läs om dem och deras barn nedan. De har gården som sommarställe. På 1950-talet brukades ängar av Helmer Karlsson i Göksnåre nr 5 och på 1960-talet var det Sture och Julan Eriksson i Göksnåre nr 3 som gjorde det.

 

1980-20xx

Gården ägs dels av Maria Löfgrens barn Annika Erika Svenningsson (11/6 1966-), Jenny Kristina Hansson (5/7 1967-) och Karl Daniel Löfgren (19/8 1971), dels av Inga Elisabeths barn Karl Hjalmar (9/12 1951, Sten Ingmar (4/8 1953-), Annelouise (8/1 1957-) och Tina (9/3 1962-) barn och dels av Gunlöds barn Karl Torgil (29/10 1954-) och Ingmari Linnea (27/4 1956-)