Nyböle nr 1, skattehemman.

¼, mantal          Finns inte med i Svenska Gods och Gårdar D10,1938

Nyböle 1:1         Finns inte med i Sveriges bebyggelse, Uppsala län D2, 1949

Areal ca 510 tunnland (ca 255 ha)

Den fastighetsdelning som Gimo-Österby gör 1925 påverkar inte detta hemman.

 

År 1409

Nyböle omnämns i samband med ett räfsteting med allmogen rörande jord i Dannebo och Nyböle. Som en del av Göksnåre hörde hemmanet till Valö socken.

 

1540-1543

Anders finns angiven i Upplands handlingar.

 

1549-1551

Lars finns angiven i Upplands handlingar.

 

1552-1556

Anders Larsson finns angiven i Upplands handlingar.

 

1572-1578

n Olofsson finns angiven i Upplands handlingar.

 

1599-1622

Eric Ersson omnämns som ägare i Upplands handlingar.

 

1623

Oluff Andersson omnämns som ägare i Upplands handlingar.

 

1624

Mantalslängden anger att Oluf Andersson i Nijböhle har en häst, ett gammalt sto, tre kor, två stutar, sju får, fem getter, en risbitare (gammal getabock) och ett gammalt svin.

Jöns Olufsson

 

1644

Nybohls ägor gifwit i wederlag för 1öres Land i giöksnåret.

 

(1645)-1682

Olof Jönsson (ca 1600-/5 1685) och Karin (1631-/4 1696) De får Maria (1649- x/5 1720) se nedan, dotter NN (-/5 1672), Erik (-/8 1675) som dör tidigt, Anna (ca 1652-10/5 1725) se nedan, Per (ca 1653-/6 1699) som sen tar över här, Margareta (ca 1660-/5 1722), som först tar över här, Olof (/8 1665-), Lisbet (/9 1668-) och Johan (ca 1671-x/5 1696)

 

Dottern Maria (1649- x/5 1720) gifter sej 1668 med skattebonden Lars Ersson (1642-x/10 1714) i Göksnåre nr 2, Norrgården och dör där efter att ha fått 9 barn varav 4 levde när hon dog.

 

Dottern Anna (ca 1652-10/5 1725) gifter sej 1670 med Erik Johansson (1650-x/2 1717) i Kullen. De får barnen Johan (x/10 1671-), Karin (x/10 1673-5/8 1727), Olof (x/5 1677-), Erik (x/5 1679-), Elin (x/4 1681-), Mats (x/2 1683-1718), Anna (x/3 1685-1766), nn (x/7 1688-), Maria (x/1 1691-1770), Per (x/6 1693-), Margareta (x/3 1695-), Elisabet (x/4 1697-1779) Erik dör 1717, 67 år gammal och Anna dör 1825, 73 år gammal.

 

Sonen Olof (/8 1665-) Oklart.

 

Dottern Lisbet (/9 1668-) Oklart

 

Sonen Johan (ca 1671-x/5 1696) som bor kvar hemma när han dör 25 år gammal.

 

 

1682-1687

Erik Larsson (1665-x/7 1708) och Margareta Olofsdotter (ca 1660-/5 1722) Han är från Ängvreta och hon är dotter i huset. De gifter sej 1682 och får Karin (x/1 1684-) och Lars (x/10 1685-) De flyttar till Ängvreta och hennes bror Per tar över i Nyböle. Där får de Brita (x/3 1688-), Karin (x/8 1689-), Brita (x/4 1691-), Maria (x/1 1694-), Lars (x/9 1695-), Anna (x/5 1698-) och Simon (x/6 1701-) Erik dör i Ängvreta 1708, 53 år gammal och Margareta dör 1722, 62 år gammal. Det är oklart var deras barn tar vägen.

 

 

1687-1699

Per Olofsson (ca 1653-1699) och Margareta Matsdotter (ca 1660-/10 1720) Han är son och bror i huset och hon är från Malen. De har gift sej 1679 och bor först hos hennes föräldrar i Malen där de får Karin (x/2 1681-), Maria (??-x/4 1682), Olof (1683-16/2 1747) som tar över här och Per (x/7 1685-)

När de flyttat hit och tagit över får de Mats (x/12 1688-), Johan (x/3 1691-), Erik (x/4 1693-), Anders (x/11 1695-), Lars (x/5 1698-)

Per dör 1699 genom en olycka 46 år gammal. Margareta gifter om sej, se nedan.

 

 

1700

Per Ersson () och Margareta Matsdotter (ca 1660-x/10 1720) Han är från Kärven och hon är änka i huset. De gifter sej 1702. De får en dotter (x/5 1705-/5 1705) som dör odöpt och Per (x/5 1705-x/1 1709) som dör drygt 3 år gammal.

 

Sonen Olof tar över. Det är oklart var Marias barn tar vägen.

 

 

1699-1747

Olof Persson (1683-16/2 1747) och Maria Samsonsdotter (12/6 1685-26/12 1764) Han är son i huset men född i Malen. Hon är född i Hermansbo, Gällsbo i Börstil med fadern Samson Thorbjörnsson. De får Per (30/8 1708-6/2 1786) som tar över här, Karl (x/3 1711-) se nedan, Maria (x/11 1712-) se nedan, Elisabet (x/4 1714-) se nedan, Olof (x/3 1716-) se nedan, Karin (x/6 1718-) se nedan, Ingrid (x/4 1720-15/5 1791) se nedan och tvillingarna Erik (x/8 1722-x/1 1723) som dör 4 månader gammal och Anna (/8 1722-6/10 1784) se nedan.

Olof dör 1747, 64 år gammal, efter att ha varit sängliggande i 2 år. Hans hustru Maria bor kvar som änka, se vidare nästnästa generation.

Sonen Per tar över.

År 1701 beskriver Jacob Braun tillståndet i skogarna under Leufsta bruk. Om Nyböle skrivs: … är långt söder i Soknen beläget mot söder änden af Norr Åhsjö inom Giöksnåret rågång afgärdat hafver jemte Stenmo och Magen uthmed siön eller Mossen en rand gl (gammal) behållen skog som skogElden undkom hafver af detta hemman kan iämte de andre begge sin nödtorftige kohlning utlagdt, hafver till löfsta bruk 3⁄4 mihl och samaledes till forsmark deh kohlar alt till Löfsta men intet till forsmark.

Sonen Karl (x/3 1711-) Oklart.

 

Dottern Maria (x/11 1712-) gifter sej 19/9 1731 med en bruksdräng från Forsmarks bruk. Oklart var de tar vägen.

 

Dottern Elisabet (x/4 1714-) Oklart

 

Sonen Olof (x/3 1716-) Oklart

 

Dottern Karin (x/6 1718-) Oklart

 

Dottern Ingrid (x/4 1720-15/5 1791) gifter sej 1743 med Henrik Andersson (30/11 1718-2/10 1801) i Stenmo. Läs om dem där.

 

Dottern, tvillingen Anna (x/8 1722-6/10 1784) gifter sej 1747 med nämndeman Per Andersson (x/11 1723-30/4 1776) i Årböle. De får Anders (4/9 1748-) som flyttar till Stockholm oktober 1764, Olof (1/3 1750-11/1 1824), Karl (26/10 1753-) som flyttar till Österleufsta 1769, Peter (7/4 1756-), Helena (14/1 1759-), Maja (5/3 1761-10/11 1841) som dör i Årböle och Johan (4/10 1763-14/4 1764) som dör ½ år gammal. Annas man Per dör 1776 och dödboken skriver: ”…innimot 2 års tid har han varit plågad av 3:e dags frossafebern, vilken sjukdom så mattade honom att han till slut själv förmådde reda sig, utan måste och … lyftas och vändas, avled den 30/4 kl. 10 om aftonen då han levat i 52 år, 5 månader och 6 dagar.” Anna dör 8 år senare, 62 år gammal, av rötfeber. Det anges att hon fick 9 barn varav 2 söner och 5 döttrar levde när hon dog. En av sönerna Karl och Olof har således avlidit före 1764 den andra lever då. Alla döttrar vars historia ännu inte är känd lever alltså 1764.

 

 

1747-1785

Per Olofsson (30/8 1708-6/2 1786) och Anna Olofsdotter (x/7 1711-4/2 1792) Han är son i huset och hon är från Skaten nr 1. De gifter sej 1733 och får Olof (1734-3/1 1756) se nedan, Maria (29/3 1737-) se nedan, Karl (22/12 1739-6/9 1745) som dör 5 år gammal, Anna (4/5 1743-/8 1743) som dör 3 månader gammal, Hans (27/9 1744-12/5 1800) som tar över här, Per Petter Nyberg Persson (7/1 1748-22/11 1828) se nedan och Anna (31/5 1751-5/4 1830)

 

Det är troligt att det byggdes ett nytt (bonings) hus 1759. Nedan finns en bild från Digitalt Museum på en vindflöjel finns i Kungliga Vitterhetsakademiens samlingar. Per Olofssons mormor Maria Simonsdotter (12/6 1685-26/12 1764) bor här till sin död. I dödboken anges: ”…om natten mellan Juledagen och Annandagen kl. 11 begynte hon klaga sig sjuk och allenast efter 3 timmars förlopp blev hon död samma natt kl. 2 då hon var 79 1/2 år.”

Per dör 1786, 77 år gammal och Anna dör 1792, 80 år gammal.

Sonen Hans tar över.

 

Sonen Olof (1734-3/1 1756) dör 1756, bara 21 år gammal. I död- och begravningsboken återges omständigheterna kring hans död: ”Då han d.3 Jan skulle sent om aftonen i mörkret kiöra hem ifrån Leufsta Bruk så for han wika och kiörde ned i Siälsiö …. hwaråt icke allenast han drunknade utan ock et par goda hästar blefo ock borta med så denn dräng en war allenast 21 åhr och 25 weck. gl.”

 

Dottern Maria (29/3 1737-efter 1816) gifter sej 1761 med byggmästardrängen Anders Andersson Åberg (x/4 1729-4/5 1792) från Kallnäs. De får Anna Maria (26/11 1762-19/5 1778), Andreas (20/3 1764-13/1 1787), Kristina Margareta (29/1 1768-) och Petter (4/11 1775-29/1 1851) Anders dör 1792, 63 år gammal och Maria lever kvar till åtminstone efter 1816.

 

Sonen Per Petter Nyberg Persson (7/1 1748-22/11 1828) som blir skomakardräng och torpare här i Nyböle, nedan.

 

Dottern Anna (31/5 1751-5/4 1830) gifter sej 1785 med bondsonen Olof Olofsson (1762-11/2 1842) från Vavd. De tar över hemmanet kring 1800. De får inga barn och flyttar till Kullen ca 1818. Där anges Olof vara fördelsman och Anna dör 1830, 78 år gammal. Olof, som då är 67 år, flyttar då till Tegelsmora.

Vindflöjel av järn, rektangulärt format i form av ett drakhuvud. På flöjeln står årtalet 1759 = tillverkningsåret.fr. Nyböle, Hållnäs sn Uppland

Vindflöjeln förvaras idag på Skånelaholms slott och tillhör Rettigska samlingen. Herbert Rettig gjorde stora privata inköp av allmogeföremål i början av 1900-talet, företrädesvis från Uppland.

 

 

1783-1828

Skattetorpare Per Nyberg (7/1 1748-22/11 1828) och Barbro Persdotter (1/4 1748-21/12 1831) Han är son i huset och hon är från Vavd. Hon har sedan tidigare dottern Elisabet (x/4 1771-) se nedan. De gifter sej 1783 och får Anna Caisa (17/7 1784-) se nedan, Carl (20/2 1786-22/1 1869) se nedan och Barbro (22/11 1788-) se nedan.

 

Dottern Anna Caisa (17/7 1784-) flyttar till Börstil som piga 1800. Hon kommer tillbaka 1804. Hon får de oäkta sönerna Eric (3/4 1807-) och Anders (10/12 1810-24/1 1892) i Valö. Hon flyttar med barnen till Kuggböle. Den 12 maj 1811 gifter hon sej med drängen Mats Matsson (1782-) från Valö och de blir torpare i Nyböle. De får Brita Maja (16/6 1812-) innan de flyttar till Börstil 1813. 1829 bor de i Valö socken.

 

Sonen Carl flyttar till Kuggböle 1802 som dräng. Han gifter sej 1809 med Maja Larsdotter (1773-1/2 1849) där. Se vidare den fastigheten.

 

Dottern Barbro flyttar till Valö 1809. Hon är piga i Hässelby 1814-16 och gifter sej 1817 med skomakardrängen Eric Ahl (30/8 1789-) i Gäsmästa, Börje socken. De flyttar hit samma år och får sonen Olof (18/6 1817-) De flyttar till Stockholm någon gång mellan 1817 och 1825. 1829 bor de i Börje socken.

 

När modern Barbro blir änka flyttar hon till sin son Carl i Kuggböle.

Per anges på 1810-talet som sjuklig och de tillsammans anges som utfattiga.

Pers bouppteckning visar att han hade en ko och ett lamm. Förutom lite husgeråd redovisas också en sädeslada (gammal och sönder) och en bod (gammal och rutten) Hela hans garderob består av en tygrock, en väst av tyg, en gammal rock, ett par gamla byxor och två gamla tröjor. Det totala värdet av hans tillgångar är 11 riksdaler 46 skilling banco. Hans brorson skattebonden här Eric Hansson dör ett år senare. Läs om hans tillgångar i kapitlet Bouppteckningar. Det är en hisnande jämförelse.

 

Drängen i Årböle, Jan Erik Öberg (7/11 1773-13/9 1800) gifter sej 18/10 1799 med pigan hos Per Ersson i Nyböle Elisabet Nyberg (x/4 1771-) och hon föder två månader senare Anna Lisa (17/12 1799-) Enligt död- och begravningsboken är han född i Gibo, Leufsta med föräldrarna mjölnaren i Stockholm JE Öberg och Anna Matsdotter. Han ” blef utlärd på Sidenfabrique” och kom till Hållnäs 1798. Han dör i Årböle, 26 år gammal, av obstruktion. Elisabet är dotter till Barbro Persdotter (1/4 1748-21/12 1831) se ovan, med fadern Johan Löfgren (1723-1794) Hon föddes i Löten, Österlövsta. Hon flyttar 1803 med sin dotter till Stenmo som piga. 1804 flyttar de vidare till Österlövsta.

 

 

 

1785-1805

Hans Persson (27/9 1744-12/5 1800) och Maria Ersdotter (1743-9/2 1820) Han är son i huset och hon är född i Simundö, Börstil. De får Anna Maria (3/11 1773-) se nedan, Peter (13/1 1775-26/1 1775) som dör 13 dagar gammal , Eric (29/9 1776-23/5 1829) som tar över här, Sara Greta (20/12 1780-24/5 1829) se nedan och Caisa (7/2 1787-5/1 1882) se nedan.

Hans mormor änkan Anna (/7 1711-4/2 1792) bor här till när hon dör 80 år gammal. Hans dör 1800, 55 år gammal och Maria dör 1820, 77 år gammal.

 

Dottern Anna Maria (3/11 1773-) gifter sej 1799 med bondsonen Erik Andersson (1764-) från Börstil och de blir torpare här, se nedan.

 

Dottern Sara Greta (20/12 1780-24/5 1829) gifter sej 1799 med bondsonen Hans Andersson (28/1 1769-) i Elvisjö nr 1, Börstil. De får Per Anders (1800-11/6 1801), Greta (27/4 1802-), Maria (1804-2/9 1809), Eric (1/11 1810-) Hans blir uppsyningsman 1814. Hon dör 1829, 48 år gammal, av kolik.

 

Dottern Caisa (7/2 1787-5/1 1882) flyttar 1805 till sin syster i Börstil som piga. Hon kommer tillbaka 1805 och flyttar 1808 till Rångsen och gifter sej med Johan Peter Dahlfors (6/6 1780-20/2 1860) De köper senare hemmanet av hennes bror Eric. Se vidare nedan.

 

 

1805-1829

Skattebonden Erik Hansson (29/9 1776-23/5 1829) (bouppteckning F7-86) och Sara Haglund (1775-6/5 1851) Han är son i huset och hon är från Film. Gruvarbetare på Bryttby ägor Eric Haglund (1732-) och Margareta Ersdotter (1737-) får dottern Sara 6 juli 1776. Detta är troligen vår Sara. De gifter sej 1808 och de får inga barn.

Drängen Mats Matsson (1797-2/7 1825) drunknar 1825.

Erik är morbror till Johan Petter Dahlfors och Sara säljer hemmanet till Johan Petter när hon blir änka.

Eriks bouppteckning visar att de är relativt välbärgade och han äger 2/5 vilket stämmer med att han har 3 systrar då söner ärver dubbelt. I kapitlet Bouppteckningar finns en utförlig redovisning av hans tillgångar. Sara bor kvar med de nya ägarna.

I Digitalt Museum finns denna bild som föreställer en rotflätad korg som finns i Kungliga Vetenskapsakademiens samlingar. Tyvärr finns inget årtal angivet för när den kan var utförd och använd.

Korg rotflätad, begagnad som maltsil vid svagdricksbrygd. Har dubbla upphängningsstänger av furuträ

Nyböle Hållnäs sn. Uppland 1. 69,2 br. 29,5 (siffrorna anger troligen längd och bredd angivet i cm)

Korgen förvaras idag på Skånelaholms slott och tillhör Rettigska samlingen. Herbert Rettig gjorde stora privata inköp av allmogeföremål i början av 1900-talet, företrädesvis från Uppland.

 

Från 1799 och till 1804 redovisas ett torp under hemmanet. Här följer detta innan vi går vidare till det egentliga hemmanet.

 

1799-1804

Torparen Erik Andersson (1764-) och Anna Maria Hansdotter (3/11 1773-) Han är från Börstil och hon är dotter i hemmanet. De gifter sej 1799 och flyttar in här. De får sonen Anders (7/2 1802-) De flyttar till Staby ? 1804.

 

I skriften “Våra fäders historia åren 1800-1920” av folkskolläraren Josef Forsman kan följande läsas:

Johan och Anna Dahlfors i Rångsen får en son, Johan och två döttrar, Anna och Catharina. Gossen Johan blir yngling och fagert väva drömmarna samman framtidens gåtor.

Stora Rångsön är för litet och dessutom under Leufsta Bruk. Blickarna söka andra hemman. Johan är ju äldst och skall hålla familjens anseende uppe. Nyböle blir till salu.

Gamla Dahlfors, den forna sjöbussen, som nu slitit på hemmanets tegar i Rångsön, kolat milor och kört dem till bruks, har insett ett eget hemmans värde. Han såg det och slet sonen loss ur brukets klor medan ingen annan allvarligt reflekterat därpå. Per Johan Dahlfors d.ä. hade varit ute i världen och lärt att tänka själv. Därför kom han inte alltid i sitt sinne överens med bruksledningen. Man skulle fråga om allting. En bonde visste väl så bra som någon herreman hur allt borde vara i skog och på åker. Han ville göra sonen till sin egen. Skogens värde började han också inse, Nyböle var rikt på skog. Hela hemmanet med de rika gräsängarna, åkrarna, vattnen och skogarna var och är ännu odelat 510 tunnland. Enskilt låg det. Där skulle hans son Johan vara kung. Fadern köpte det åt sonen, gav honom hästar och kor att börja med. Han var ju ende sonen och broder ärver dubbelt mot syster enligt lagen då.

 

1829-1834

Ägare Johan Petter Dahlfors (6/6 1780-20/2 1860) och Catharina Hansdotter (7/2 1787-5/1 1882) i Rångsand. Hon är dotter i huset. Han köper hemmanet av hennes bror Erik Hansson åt sin son Johan. Josef Forsman skriver vidare: Under sin ungdom hade Johan d.y. fått ögonen på en flicka från Gunnarsbo. Henne hämtade han till sin brud. Hon var väl varken bättre eller sämre än övriga ungdomsvänner, men hon var från ett gott och rikt hem. Johan var ju lite stor av sig för att fadern varit på sjön och i krig. Han hade anor. Alltnog satte de bo på Nyböle gård. Trots allt var inte lyckan dem bevågen. Hustrun påstods gå med tungelbarn i tre år. Hon dör 1834.

Brukar gör sonen Johan Dahlfors (21/2 1810-7/7 1887) och Anna Caisa Andersdotter (1795-21/7 1834) Hon är från Gunnarsbo. Hans far äger hemmanet. De flyttar in här 1829. Hon dör i barnsbörd 1834, 39 år gammal, och han gifter om sej 1835.

 

 

1835-1856

Skattebonde Johan Dahlfors (21/2 1810-17/7 1887) och Maria Satts (24/9 1809-19/4 1856) Johan Dahlfors började bli skolad. Josef Forsman skriver vidare: Det är märkligt vad sorgen fostrar en människa. Han var blott en människa som livets Herre behandlade efter sin vilja såsom de andra. Johans andra hustru blev Maria Satts. De fick två döttrar och två söner. Maria är född i Rångsö, Forsmark. Hans fmmmf är Jacob Jacoksson (1642-1723) i Skaten. Hans fmfff är Olof Mikaelsson (1639-1707) i Hållen. De får Johan Jakob (2/8 1835-10/5 1839) som blir knappt 4 år gammal, Christina Carolina (19/6 1840-22/1 1919) se nedan, Margareta (15/9 1842-24/12 1931) som tar över här, Johan Jakob (16/12 1844-27/4 1845) som dör efter 4 månader, Adolf Herman (3/6 1846-13/4 1873) se nedan, Gustaf Erik (8/9 1848-21/12 1848) som dör efter drygt 3 månader, Johanna Gustafa (22/7 1850-8/12 1925) se nedan. Den noggranne läsaren räknar här till fyra söner och tre döttrar till skillnad mot Josef Forsmans angivelse av två söner och två döttrar. Uppenbart är här att det är de barn som överlevt de första åren som räknas.

Sara Haglund (1775-6/5 1851), som är änka efter den förre ägaren, bor kvar här till sin död. I början av 1840-talet anges det att hon hör illa. Hon har gjort en testamäntarisk dispositin 10/4 1845. Hon har haft 2 bröder, Pehr Haglund och Eric Haglund, och en syster, Greta Haglund. Deras efterlämnade barn får ärva henne. Bouppteckningen visar tydligt att hon inte är vilken änka som helst. Hon har 10 st olika guld- och silversaker, varav tex 2 par örhängen, till ett sammanlagt värde på 44 riksdaler. Hon har en hel del kläder, sänglinne, husgeråd och möbler bla kan nämnas silkeshalsdukar, paraply, väggur, spegel och glasögon. Hon hade dessutom en revers med en fodran på 600 riksdaler. Sammanlagt var hennes tillgångar värda 780 riksdaler.

Maria Satts dör 1856, 46 år gammal, av lunginflammation och Johan gifter om sej igen.

 

Sonen Adolf Herman (3/6 1846-13/4 1873) döms för barnafödsel åt pigan Christina Lotta Åberg hos Jan Bengtsson i Årböle. Det är hennes son Gustaf Herman (6/6 1868-6/4 1945) som han är far till. Han dör 26 år gammal av fallandesot.

 

Sonen Gustaf Herman gifter sej 1890 med Johanna Kristina Lindgren (30/9 1869-1/4 1950) från Skogsbo, Hållnäs. Han dör 76 år gammal i Tobo.

 

Dottern Christina Carolina (19/6 1840-22/1 1919) flyttar till Långängen, Lilla rångsö rote, Forsmark 1862. Hon gifter sej med sonen i huset Anders Petter Pettersson (10/2 1836-20/2 1914) Han är son till rättaren Mats Nilsson (3/2 1803-) och hans hustru i första giftet Britta Stina Forsberg (13/4 1804-15/8 1853) Anders Petter blir befallningsman i slutet på 1860-talet. De har dottern ”i fästom” Johanna Margareta (27/7 1860-16/6 1930) som fötts i Forsmark. Det anges också att barnet fötts under äktenskapslöfte. De får sen Kristina Lovisa (12/10 1871-1/1 1939) Han benämns senare rättare. De får vidare Theresia Lisinka (4/2 1876-15/1 1877) som dör 11 månader gammal utan angiven orsak, tvillingarna Theresia (21/7 1877-3/1 1951) och Anna Lisinka (21/7 1877-26/9 1880) som dör 3 år gammal utan angiven orsak. Under andra halvan av 1880-talet benämns han befallningsman och kyrkvärd. Före 1910 får han Kungliga patriotiska sällskapets medalj för gagnande verksamhet. De flyttar 1910 till Grelsbo i bruksroten. Han dör 1914 78 år gammal. 1916 flyttar Christina Carolina med sina två hemmavarande barn till fattigstugan. Hon dör 1919 78 år gammal.

 

Dottern Johanna Gustafa (22/7 1850-8/12 1925) gifter sej 1873 med rusthållare Jan Larsson (17/10 1839-12/4 1919) i Sandicka nr 2, Harg. De får Johan Bernhard (10/6 1874-6/4 1943) och Anna Beda (3/2 1878-11/9 1879) som dör, 7 månader gammal, av diarre. Sonen Johan Bernhard flyttar till Sandicka nr 4 år 1901. Han köper hemmanet. Han gifter sej 1909 med Fausta Kristina Jansson (12/3 1881-6/9 1947) från Valö. De får Eva Emilia Gustava (10/9 1910-31/12 2003) 1914 flyttar de tillbaka till hans föräldrar och tar över det hemmanet. Han äger nu Sandicka nr 2 3/8 mantal, Sandicka nr 3 1/8 mantal och Sandicka nr 4 3/8 mantal. Förre rusthållaren Jan dör 1919 79 år gammal. Johanna Gustava dör 1925, 75 år gammal.

 

 

1857-1875

Skattebonde Johan Dahlfors (21/2 1810-17/7 1887) och Sofia Bolin (8/6 1829-16/1 1922) Hon är dotter till bonden Olof Bohlin och hans hustru Lena-Maja i Skärplinge. De gifter sej 1857. Han är då 47 år och hon 28 år. De får inga barn tillsammans. Hans dotter Margareta tar över här. Johan dör 1887, 77 år gammal och Sofia dör 1922, 92 år gammal.

De har en piga vid namn Brita Caisa Vesterlund (30/12 1830- 4/41891) Hon är inte född i Göksnåre men har ändå en viktig plats i byns historia. 22 år gammal flyttar hon som piga till Nyböle. Efter 3 år händer det som gör hennes del i historien speciell. Hon döms nämligen för barnamord. Vilket barn hon har dödat framgår inte. I död-och begravningsboken för Hållnäs, Österleufsta och Forsmarks socknar finns inga uppenbara offer. Hon är dotter till fd båtsman Pehr Westerlund Säter (20/9 1804-1838) och hans hustru Lena Jansdotter (1795-19/11 1838) i Försäter. De har flyttat dit 1829 från Grönö. Han anges som ”vanartig och straffad för våldxxxx” Här anges dottern heta Anna Stina, född 31. Hennes far har noteringen ”Straffas för stöld med 40 par spö och på fästning på livstid” Där står bla vanartig och straffad för våldxxx. Fadern Pehr sitter i fängelse och hustrun Lena är ensam med de tre barnen Carl Petter (24/11 1825-25/12 1897) som blir skräddare i Österänge, Anna Lena (30/6 1828-23/12 1904) som gifter sej med Nils Erik Dunder Jansson (22/5 1835-3/3 1912) från Hollen och Brita Caisa (30/12 1830-4/41891) Om Lena anges: Fattig(het) se g:la förhörsboken. Carl Petter har fel på ena ögat.

Lena dör 1838, 43 år gammal, av förkylning. Enligt husförhörsboken för centralfängelset på Norrmalm dör även fadern detta år. Brita Caisa flyttar, 8 år gammal, 1839 till Hillebola och blir fosterdotter till statdrängen Anders Hillgren (31/3 1795-) och hans hustru Anna Stina Nyström (1788-) Från 1842 anges hon som fattighjon och socknens pensionär bara 11 år gammal. 1846 stryks benämningen fattighjon och hon flyttar som piga till Valparbo år 1847. 1848 flyttar hon till Elinge som piga.1849 flyttar hon till Åkerby bruk som piga. 1850 flyttar hon till Skärmarbo. 1851 flyttar hon till Åkerby bruk. 1852 flyttar hon till gästgivaren i Skärplinge. 1853 flyttar hon till Nyböle, Hållnäs. Hon döms för barnamord 9 februari 1857 till 28 dagar på vatten och bröd och 5 års straffarbete. Hon påbörjar fängelsetiden i centralfängelset på Norrmalm i Stockholm 19 april. I föhörsboken anges att hon inte kan skriva. Hon läser innantill försvarligt men förstår (det hon läser) svagt. Hon tar nattvard sex gånger från juli 1856 till december 1860. Hennes uppförande på fångvårdsanstalten har varit godkänt. Hon friges från anstalten 4 april 1861 efter avtjänad strafftid. Hon kommer tillbaka hit 1861. Här står felaktigt att hon avtjänat straffet på ”straff- och arbetsfängelset Långholmen”. ”Straffad för barnmord med 28 dygn vatten och bröd samt 5 års tukthusarbete. Återkom från straff- och arbets xxx från Långholmen 23/4 1861) Hon flyttar vidare till Östeleufsta samma år.

1878 gifter hon sej, 48 år gammal, med gruvarbetaren Eric Ersson (5/11 1826-24/10 1887) från Film. De bor i Andersbo, Film och får sonen Anders Peter (12/7 1855-13/1 1904) som också blir gruvarbetare. Hennes man dör 1887, knappt 61 år gammal och bor hos sin son, sonhustru och barnbarn i Andersbo tills hon dör 1891, 60 år gammal.

 

 

1875-1897

Skattebonden Erik Persson (25/7 1831-1/12 1924) och Margareta Dahlfors (15/9 1842-24/12 1931) Han är från Wahlö och hon är dotter i huset. De har gift sej 1864 i Wahlö och fått Jan Erik (27/5 1865-22/9 1927) se nedan, Adolf Fredrik (18/7 1868-25/2 1950) som tar över här och Wilhelm Bernhard (6/6 1873-28/9 1959) läs om honom under Personer, i Harg innan de flyttar hit. Här får de sen Karl August (13/5 1875-11/3 1885) som dör 9 år gammal av lungsäcksinflammation, Oscar Emanuel (25/6 1878-22/5 1950) se nedan, Gustaf Ludvig (23/4 1884-3/3 1971) se nedan. Erik dör 1924, 93 år gammal och Margareta dör 1931, 89 år gammal.

 

Sonen Adolf Fredrik tar över.

 

Sonen Jan Erik (27/5 1865-22/9 1927) som flyttar till Mora, Över-Järna 1891 där han får jobb som inspektor hos grosshandlare P. Larsson.1892 flyttar han till Biby, Gillberga som inspektor. 1895 flyttar han till Johannes församling i Stockholm. Först i februari 1897 registreras han som inflyttad till Roslagsgatan 28. År 1900 är han lagerbokhållare, ogift och bor i Katarina rote 14. Han gifter sej med Josefina Eklund (15/9 1871-27/3 1904) De bor i Katarina församling när de får får Märta Margareta Eriksson (3/9 1901-1/1 2002) som dör som änkan Ejestad i Bromma 2002, 100 år gammal. I oktober 1903 flyttar de till Katarina församling, rote 14. Josefina dör i mars 1904, av bukhinneinflammation, 32 år gammal, deras adress var då Västgötagatan 24. Johan Erik flyttar till N. Smedjegatan 5, rote 7 i Jakobs församling, med sin dotter i juni 1904. Norra Smedjegatan var en av de gamla gator som försvann när Gallerian i Stockholm byggdes. 1906 tar hans bror Wilhelm Bernhard i Gävle hand om dottern som sitt fosterbarn, se nedan. Johan Erik flyttar i mars samma år till Strandvägen 13, Hedvig Elenora församling. 1910 bor han i kv Styrpinnen 5 och 7, rote 7 i Jakobs församling. Han är då kassör och ogift. Han bor hos källarmästare Oskar August Ström och hans familj. Han dör 1927, 62 år gammal, på Brunnsgatan i Stockholm. Han var då inspektor.

 

Sonen Wilhelm Bernhard Eriksson (6/6 1873-28/9 1959) föds i Harg men växer upp i Nyböle med föräldrarna skattebonden Erik Persson (25/7 1831-1/12 1924) och Margareta Dahlfors (15/9 1842-24/12 1931) Han är 22 år gammal och trolovad med Klara Ersson (24/12 1869-27/9 1895) då hon dör i en olyckshändelse på gården som refereras i UNT 12/10 1895: Bondsonen Bernhard Eriksson i Nyböle och hans yngre bror hade gjort gruskörning på lamdsvägen och var på väg hem. Bernhards trolovade Klara Eriksson mötte upp vid Magön och skulle åka med hem. Vagnen var förspänd med två hästar som föll i sken varvid Bernhards bror hoppar av utan att skada sej. Vagnen välte och Klara skadade sej så allvarligt att hon avled. Bernhard hade fått tömmarna om benet och släpades med en bit. Han klarade sej utan allvarlig skada. Lysning till äktenskap mellan Bernhard och Klara hade avkunnats tre gånger. Även DN hade en artikel om detta.

Wilhelm Bernhard och Klara hade den oäkta dottern Beda Elisabet (25/6 1893-8/8 1981) Mor och dotter flyttade hit när dottern var 4 månader gammal. De kom från Göksnåre i oktober 1893 där hon var dotter till Erik Andersson (2/5 1824-22/6 1903) och Johanna Margareta Andersdotter (5/7 1828-20/5 1892) i Snickars.

Wilhelm Bernhard flyttar med sin dotter till Anneberg, Hemlingby, Valbo socken 1897. Där blir han hemmansägare och gifter sej med Klara Maria Hallgren (12/8 1876-13/3 1899) från Valbo. Hon dör 1899, 22 år gammal och efter 2 års äktenskap av underlivslidande. I oktober samma år flyttar han vidare med sin dotter till Gävle. Han blir först lokputsare (se Ordförklaringar) och sen lokeldare.

Han gifter sej 1900 med Hanna Maria Hedlund (13/3 1880-15/8 1961) och de tar fosterdottern Märta Margareta Eriksson (3/9 1901-1/1 2002) som är född i Katarina församling i Stockholm men kommer hit 1906 från Jakobs församling. Hon är dotter till brodern Johan Eric och hans hustru Josefina Eklund som dog 1904. Wilhelm Benhards dotter Beda Elisabet flyttar 1914 och gifter sej med orgelsnickaren, senare orgelarbetaren Simon Petrus Waltner (5/5 1886-3/9 1978) från Gävle.

Wilhelm Bernhard, Hanna Maria och deras fosterdotter flyttar själva till Hemsta, Hemlingby, Valbo samma år. Han benämns där gårdsägare och lokeldare. Hans dotter och hennes man flyttar också dit. Simon Petrus Valter är orgelfabriksarbetare. Från 1915 kallas stället för för Bernhardstomten.

Fosterdottern Märta Margareta flyttar till Duvan 37, Nacka 1918 som tjänarinna. 2 januari 1919 flyttar hon till Odengatan 16 i Engelbrekts församling. Efter det flyttar hon till Gävle och 1922 flyttar hon tillbaka till Stockholm och nu till Kungsholms strand 131 i Kungsholmens församling. Hon är där barnsköterska hos en familj Reutersvärd. I december 1925 flyttar hon till rote 4, Kungsholmstorg 2 som barnsköterska. Hon gifter sej med Erik Gottfrid Ejestad (6/4 1901-29/11 1961) Hon dör 2002 och är begravd på Bromma kyrkogård tillsammans med sin man. Hon blev, 100 år gammal. Wilhelm Bernhard och Hanna Maria flyttar till Harnäs, Skutskär 1924 där han får jobb som lokförare. Simon Petrus blir samtidigt instrumentmakare. De anges som hyresgäster på Bernhardstomten. Adressen var Bangårdsgatan 8.

Beda Elisabet och Simon Petrus får Ingrid Elisabet (24/11 1915-17/6 1978), Gunvor Marianne (2/4 1920-24/12 2010) och Per Wilhelm Börje (23/12 1926-27/10 2010)

Wilhelm Bernhard och Klara Maria flyttar tillbaka till Hemsta från Skutskär 1931. Petrus Valter och Beda Elisabet får Karin Ingegerd (2/11 1932-12/11 1932) som dör efter 10 dagar av magsjukdom. Från 1935 anges Wilhelm Bernhard som gårdsägaren och förre lokföraren och Simon Petrus är pianostämmare. Simon Petrus och Beda Elisabet flyttar med barnen till Alviksvägen 79, Bromma 1936. Äldsta dottern är då kontorist och sonen är studerande. De flyttar senare till Öregrund där de dör, Simon Petrus 1978, 92 år gammal och Beda Elisabet 1981, 88 år gammal. Wilhelm Bernhard och Klara Maria bor kvar här 1945. Bernhard dör 1959, 86 år gammal.

Hanna Maria dör 15/8 1961, 81 år gammal. De ligger begravda på Gamla kyrkogården i Gävle.

 

 

Sonen Oscar Emanuel (25/6 1878-22/5 1950) flyttar till Gävle 1899. Han är lokputsare (se Ordförklaringar) Han gifter sej 1899 med Hulda Margareta Westerlind (19/11 1874-8/6 1948) från Gävle. De får Gunhild Margareta (29/9 1901-10/9 1987) se nedan och Gösta Emanuel (14/5 1907-27/8 1913) som dör 6 år gammal av fallandesot Han blir lokputsförman. De flyttar till Station, Dannemora 1919. Där han blir lokeldare. 1925 flyttar de till Staffans församling i Gävle 1938, samtidigt som deras dotter flyttar till Vendel. Hon gifter sej med Nils Gustav Leonard Sjödin (9/3 1902-15/2 1989) Oscar Emanuel dör 22/5 1950, 71 år gammal. Hulda Margareta dör 28/6 1948, 73 år gammal.

 

Dottern Gunhild Margareta som dör 1987 85 år gammal, och hennes man 1989 86 år gammal ligger begravda tillsammans med hennes föräldrar.

 

Sonen Gustaf Ludvig (23/4 1884-3/3 1971) flyttar till Gävle 1907 som bangårdsarbetare. Han gifter sej med Maria Theresia Wesström (14/4 1884-29/11 1961) från Nyhem, Göksnåre och de får Valborg Elisabet (14/7 1908-20/2 1978) Från 1916 anges han som körkarl och 1920 flyttar de till hans föräldrahem Nyböle, Hållnäs. Där benämns han arrendator. 1922 flyttar de till Hållen nr 1 som arrendatorer. 1929 flyttar de till Brockbo, Viken, Tensta som arrendatorer. De har fostersonen Fritz Ragnar Matsson (1/10 1921-9/2 2007) från Hållnäs. De har 0 i inkomst men 3000 kr i förmögenhet. 1939 flyttar de tillbaka till Nyböle som arrendatorer. Dottern Valborg Elisabet gifter sej 1940 med chauffören Carl Gustav Andersson (31/1 1902-27/4 1988) som flyttat hit 1939 från Tensta men är född i Lingnåre, Hållnäs. De bor alla kvar i Nyböle 1942. Maria Theresia dör i Forsmark 1961, 77 år gammal och Gustaf Ludvig dör sen i Lövsta bruk 1971, 86 år gammal. Dottern Valborg Elisabet och hennes man dör båda i Edvalla. Fostersonen Fritz Ragnar dör i Älvkarleby.

 

 

 

1897-efter 1930

Hemmansägare Adolf Fredrik Eriksson (18/7 1868-25/2 1950) och Erika Matilda Strömbom (9/6 1870-10/2 1962) Han är son i huset och hon är från Kvarnbo. De gifter sej 1897 och får Märta Margareta (30/12 1898-10/6 1996) se nedan och Adolf Einar Daniel (9/3 1904-13/5 1984) se nedan. I 1930 års folkräkning redovisas att Adolf Fredrik har en inkomst på 2500 kr /år och en förmögenhet på 29 000 kr. De bor kvar här 1942. Han dör i Vavd 1950, 79 år gammal och hon dör i Vad, Västland 1962, 91 år gammal.

 

Dottern Märta Margareta (30/12 1898-10/6 1996) och mågen Einar Sigfrid Andersson (2/1 1898-24/1 1983) från Göksnåre nr 4 (farfarsbror till Leif Sörehall) bor också här. De gifter sej 1920. Läs vidare om dem under Göksnåre nr 4.

 

Sonen Adolf Einar Daniel (9/3 1904-13/5 1984) är lantarbetare och chaufför innan han tar över hemmanet någon gång mellan 1931 och 1940. I 1930 års folkräkning har han en inkomst på 1400 kr /år och en förmögenhet på 500 kr.

 

efter 1930-19xx

Hemmansägaren Adolf Einar Daniel Eriksson (9/3 1904-13/5 1984) och och Margareta Lundkvist (5/11 1911-7/1 2007) Han är son i huset och hon är född i Vavd med föräldrarna urmakare och handlare Josef Lundqvist (12/7 1885-22/2 1957) och Hanna Lydia Hålldin (26/9 1885-15/6 1973) Margareta bor kvar hemma och arbetar som expedit i faderns affär till 1942 när de gifter sej. I 1944 års jordbruksundersökning anges han som ägare men en Gustaf Anders Eriksson är brukare.

Adolf Einar dör 1984, 80 år gammal, i Vavd och hon dör 2007, 95 år gammal, i Skärplinge.

Denna bild är från Digitaltmuseum och anger ”Einar ”Eriksson Nyböle” Det finns ingen datering. Som fotograf anges ” Skötsner Edhlund ” Fotografen är troligen Per Elis Edhlund i Östhammar. Einar bör vara mellan 20 och 25 år gammal på bilden och det ger att bilden skulle vara tagen på andra halvan av 1920-talet.

 

 

Nutid

Nyböle ägs av Einar Erikssons son Kjell Eriksson i Vavd.