1902 Fartyg Emma Hållstrand (1878-1957) reste med till Amerika