Torp, Göksnåre nr 9, torp under Göksnåre nr 4.

Torp under Göksnåre nr 4.

Skatviken

9 ¾ tunnland avstyckat 1881 från Göksnåre 43

Läs om avstyckningen under det hemmanet i byn.

Se även avstyckning år 1919 nedan.

Förhistoria Skepparen Lars Petter Sundin (8/7 1855-30/5 1910) och Johanna Helena Sundin Andersdotter (25/12 1857-15/8 1928) Lars Petter är född i Grönö, Österleufsta med föräldrarna strandsittaren på Sunds ägor Mårten Sundin och Maja Greta Sättergren (2/10 1832-3/2 1866) Han får tre småsyskon, Johan Erik (24/5 1858-24/6 1878) som dör 20 år gammal, Maria (26/11 1860-4/1 1944) och August (20/8 1863-22/12 1945) innan familjen 1863 flyttar till Hästskär som också är på Sunds ägor. Fadern kallas först för strandsittare men senare fiskare. Han är även nu ägare av Grönö nr 3, 1/16 mantal. Maja Greta dör 1866 av lungsot. Fadern gifter om sej med Johanna Gustafva Sättergren (1/10 1838-3/3 1924) och de flyttar 1867 till det hemman i Grönö som han nu äger. Här får Lars Petter 8 nya syskon Johanna Augusta (2/11 1868-5/11 1868), Klara Gustafva (28/12 1869-8/1 1870), Lars Gustaf (12/12 1870-25/12 1870), Kristina Mathilda (4/1 1872-14/1 1872), Anna Amalia (28/8 1873-2/9 1873), Gustaf Allan (22/1 1875-1/5 1875), Johanna Amanda (15/5 1876-30/5 1876) och Mårten Johan (19/8 1878-1/9 1878) som alla dör mycket tidigt. Förutom Gustaf Allan, som blir drygt 3 månader gammal, dör alla inom 2 veckor efter födseln. Alla får dessutom orsaken angiven som ” okänd”

I husförhörslängden anges för Lars Petter ”xfröjd för sjötjänst 8/4 1874 ”

Lars Petter är inskriven vid Gävle sjömanshus med inskrivningsnummer 1296. Den 16/4 1874 mönstrar han på som jungman i Gävle på galeasen Johanna som går i kustfart. Han mönstrar av 29/10 i Gävle samma år. Lönen är 33 kronor.

Den 2/11 1874 mönstrar han i Gävle på som lättmatros på skonerten Strömsberg som ska gå till Sunderland. Han mönstrar av 23/1 1875 i Malmö. Lönen är 33 riksdaler.

1879 flyttar han till Johanna i Sikhjelma och de gifter sej. Hon är dotter till skattebonden och nämndemannen Anders Andersson (20/3 1817-22/4 1890) och Stina Elisabet Matsdotter (2/2 1824-19/5 1900)

De får dottern Johanna Maria (19/4 1880-9/9 1955) se nedan.

1881-1910 1881 köper Lars Petter Sundin 9 ¾ tunnland av marken i Skaten som kallas Slåttarn av Göksnåre 4, litt C för 500 kr. Läs mer om försäljningen under beskrivningen av Göksnåre 4, Kumlet. Lars Petter är nu skeppare. och här får de Per Johan (1/8 1881-10/1 1962) som senare tar över här, Alma Kristina (24/2 1884-23/2 1910) se nedan, Carl August (14/9 1885-21/9 1893) som dör 8 år gammal av hjernfeber, Martina Elisabeth (16/1 1888-14/4 1973) se nedan.

När Johanna Helenas far, Anders Andersson, dör kan vi läsa i hans bouppteckning:

Hennes mor, Johanna Helena och 4 syskon är arvingarna. Alla syskonen är gifta, 3 av dem bor i Sikhjälma och 1 i Edvalla. Det fanns ett ömsesidigt testamente som angav att den överlevande parten skulle behålla allt under resten av sitt liv. Därefter ska syskonen dela lika undantagandes Johanna Helena där det finns ett särskilt förordnande.

Bland tillgångarna fanns en post som lyder ” Hos fiskaren LP Sundin i Skaten på grund av för hans räkning inlösta skuldsedlar och ingången borgen (osäker) 3469, 46 kr”. Summan av Anders tillgångar summeras till 4002 kr, där Lars Petters skuld inte är medräknad.

Behållningen efter avdrag för skulder var 1523 kr. Änkan behöll so testamentet förordade allt och vad som hände 10 år senare när hon dör är inte ännu klarlagt.

De får sen Frida Josefina (24/5 1893-30/12 1973) se nedan och Carl Verner (26/4 1896-24/5 1982) som senare får en avstyckad del av fastigheten, se nedan.

År 1886 flyttar Per Edward Wendbladh (3/10 1819 -26/9 1891) in här som hyresgäst. Han bor kvar i 5 år tills han dör 71 år gammal. Läs om honom och hans historia ända från 1700-talet under Berättelser.

Den 27/6 1900 mönstrar Lars Petter på som ”Bästeman/lots” i Kristiania (Oslo) på ångaren Wiken. Hans lön för denna resa är 100 kr. Han mönstrar av i Gävle 17/8 1900.

BILD

Tidningsannons 1897 med reklam för lustresor till Stockholm från Ängskär

“Vid Fagerviken startade Lars Petter Sundin omkring år 1900 båttrafik mellan Fagerviken och Gävle med ångfartygen Sylfid och Pehr Ennes. Viss beställningstrafik utfördes även till andra orter bl a till Stockholm, om ett tillräckligt antal resande anmälde sig. År 1905 såldes Sylfid och trafiken uppehölls med Pehr Ennes till år 1907, då båten grundstötte på Trekanten och blev vrak. En ny båt, Alfa, låg våren 1907 upplagd vid Rosenviks varv i Stockholm och inköptes därifrån 6/4 1907 av Lars Petter. Han överlät fartyget genom köp den 28/7 1907 till Ångfartygs AB Norra Upland i Ängskär. Fartyget insattes på linjen Stockholm-Gävle, men trafiken lönade sig dåligt och 20/10 1911 meddelade Adolf Matthias Sandin, som var ny huvudredare i bolaget efter Lars Petter som dog 30/5 1910, att Alfa låg upplagt i Gefle utan anställt befäl, i väntan på att säljas på exekutiv auktion. Sandin anmälde därefter att han inropat fartyget på exekutiv auktion och att Alfa 5/1 1912 sålts till Riga i dåvarande Ryssland, samt redan avseglat till nya ägarna. Den sistnämnda punkten anmäldes till Kungl. Kommerskollegium först 30/6 1913.

UNT 14/2 1903

År 1907 i Gävle inre hamn med Alderholmen i bakgrunden tas nedastående fotografi på det fartyg som Lars Petter nu äger. Det är passagerarångfartyget Alfa. De data som redovisas är:

Bredd över allt 5,94 meter

Längd över allt 31,76 meter

Reg. Nr: 2001

Rederi: Ångfartygs AB Norra Uppland, (L.P. Sundin), Ängskär

Byggår: 1871

Varv: Götaverken, Göteborgs MV

Övrigt: Reg.nr 2001 (1908) (ska kollas i Sveriges Skeppslista, min anm.)

JDSL (oklart vad det betyder, min anm.)

192,45 br.t. (bruttoton, min anm.)

Hemort: Ängskär (Uppland)

Jfr uppteckning 1969:201 (ska kollas med Sjöhistoriska museet, min anm.)

Dottern Martina Elisabet gifter sej med Erik August Östlund 1917 och de flyttar till Hedesunda samma år.

Han ägde även skeppen Igö och Pehr Ennes. Dessa tre gick i reguljär trafik mellan Ängskär och Gävle. Om Pehr-Ennes vet vi följande från en bild i Digitalt Museum:

Pehr Ennes, trafikerar linien Stockholm-Öregrund-Gefle-Ljusne-Sandarne-Söderhamn

Bredd över allt 5,51 meter

Längd över allt 32,72 meter

Reg. Nr: 484

Rederi: Ångfartygs AB Pehr Ennes

Byggår: 1872

Varv: Oskarshamns MV

Övrigt: Namnsignal HQCP. Byggd som PEHR ENNES, därefter NORRA VIKEN, GAMLEBY, ARKÖSUND och slutligen åter PEHR ENNES. Om fotografiet och tidningsklippet är från samma tid har bilden tagits någon gång 1895-1900; dessa år trafikerade PEHR ENNES Stockholm-Väddö-Söderhamn. Sedan fartyget sålts till Gävle strandade det 1907 vid inloppet till Fagerviken och totalförstördes.

Bild från Digitalt Museum

När Lars Petter dör 1910 bor Johanna Helena kvar som änka med sina barn.

Dottern Johanna Maria (19/4 1880-9/9 1955) flyttar till Hästskär, Österleufsta 1889. Hon kommer tillbaka 1900 men flyttar igen 1903 till Sikhjälma nr 1. 1904 flyttar hon till Sikhälma nr 5 och gifter sej med sonen i huset Johan Herbert Östlund (10/4 1874-18/8 1951) och de flyttar hit 1905. De får dottern Maria Josefina (13/2 1906-31/1 1994) innan de flyttar 1907 till hans föräldrar i Lugnet, Sikhjälma. 1909 flyttar de till Edsätra nr 3. Han jobbar som skogsarbetare och de får Johanna Linnea (22/11 1912-10/5 1989) Han blir inskriven i Gefle sjömanshus 1913 och avförd därifrån 1919. De bor kvar 1942. Johan Herbert dör 1951, 77 år gammal och Johanna Maria dör 1955, 75 år gammal.

Dottern Alma Kristina (24/2 1884-23/2 1910) flyttar 1905 till Hjälmunge nr 3 som piga. 1907 flyttar hon tillbaka hem för att flytta 1909 till Odengatan 36, Johannes församling i Stockholm. Hon dör 1910 efter ett misslyckat abortförsök. Texten i död- och begravningsboken lyder: Fosterförgiftning (?) Likdelar tillvaratagna för rättskemisk undersökning. Adressen där hon dör är Engelbrektsgatan 20.

Abort var förbjudet i Sverige fram till 1930. En vanlig abortmetod på denna tid var att äta fosfor. Detta var lätt att komma över då tändsatsen på tändstickorna var av fosfor.

Dottern Martina Elisabet (16/1 1888-14/4 1973) gifter sej med Erik August Östlund (22/5 1885-13/6 1952) från Hjälmunge 1917 och de flyttar till Östveda, Hedesunda samma år där de köper hemmanet Östveda nr 5. De får Siri Elisabet Margrete (4/4 1918-17/3 2006), Karl Erik Lennart (19/1 1921-17/7 1998), Mary Frida Helena (19/2 1923-3/5 2008) 1923 flyttar de till hennes föräldrahem, i Skaten. Läs vidare nedan.

Dottern Frida Josefina (24/5 1893-30/12 1973) bevittnar 1915 en krigshändelse på nära håll från taket på deras hus. Hon skriver senare ner en berättelse om den händelsen. Läs om ”Göksnåre och ubåtskriget” under Berättelser. Hon flyttar till Stockholm 1919. Det står angivet Jakob, Drottninggatan 71, 10/4 1919 och Adolf Fredrik 17/4 1919. Hon är angiven som inflyttad i Jakobs församling 17/5 1920 (!), är ogift och bor på Malmskillnadsgatan 42. Hon flyttar härifrån 10/12 1921 och det är angivet att hon flyttar till ”mannens” adress. Hon gifter sej med Carl Oscar Nicolaus Lood (6/12 1885-3/11 1971) 1929 och de flyttar 1945 tillbaka till Skaten, se nedan

Denne Oscar Loods bakgrund, med bla en ”runristning” kan du läsa om här.

http://www.haninge.org/2016/03/08/

Oscar dör 1971, 85 år gammal och Frida Josefina dör 1973, 80 år gammal.

Den fastighet de bor i finns nedan. Bild och text kommer från Sveriges Bebyggelse, D2, 1949.

Bild 4. Skaten, Vavd: 48 km. fr. jvst. o. vid busshållplats

1.500 kvm. Tax. 12.000 (400, 11.600)

Förvärvad 1947

Trä, 3 rum, 1 kök, 1 hall, ver., käll. m. gar. o. tvättst.

El, v, avl, cv, -vv, wc, badrum.

snick. Oscar o. Frida Lood.

Oscar dör 1971, 85 år gammal och Frida Josefina dör 1973, 80 år gammal.

1910-1918

Sonen Per Johan Sundin (1/8 1881-10/1 1962) blir först styrman och sedan kapten. Han blir inskriven vid Gävle Sjömanshus 11/11 1903. Han har inskrivningsnummer 5928. Han tar styrmansexamen 10/6 1905 och examen i läran om ångmaskiner 1907. Läs i den egna berättelsen om Jordbruksundersökningen 1916 om torpets djur, mark och grödor. I Stockholm träffar han Agnes Augusta Sofia Jonsson (2/12 1878-30/11 1945) Hon är född i Adolf Fredrik församling, Stockholm med föräldrarna arbetskarlen vid Rörstrand August Jonsson (18/6 1849-1889) och Vendla Sofia Karlsdotter (18/4 1850-23/4 1926) De gifter sej i Stockholm och får dottern Maj Helena (28/5 1918-17/11 1987), se nedan. Agnes Augusta bor då på Hornsgatan i Stockholm. Senare samma år flyttar hon med dottern hit till honom.

Per Johan Sundin säljer 18 februari 1919 en avstyckad del till sin bror Karl Verner Sundin. Den benämns Göksnåre 4:14 och anges i köpebrevet vara på 12 ¼ tunnland (ca 6,2 ha) I lantmäteriförrättningen anges storleken till 3,6679 ha, vilket är 7 ½ tunnland vilket borde stämma bättre då ursprungsfastigheten var på 9 ¾ tunnland. På tomten ligger mangårdsbyggnad, ladugård och mat- och vedbodar. En halv andel i en källare ingår också. Köpeskillingen är 2000 kr och då ingår också att för modern Johanna Helena Sundins återstående livstid förse henne med föda, skötsel och vård samt som bostad för henne båda vindsrummen i den ovansagda mangårdsbyggnaden. I församlingsboken anges även en fastighetsbeteckning Göksnåre 4:13.

Läs om brodern Carl Johan nedan.

Per Johan bor kvar med hustru och barn. Per Johan är 1930 sjöman och fiskare. Han tjänar 800 kr/år och har en förmögenhet på 6000 kr.

Bild och text nedan kommer från ”Sveriges Bebyggelse 1949, D2”

Bild 6. Göksnåre 49, Skalen, Vaod: 50 km. fr. järbvägsstation

o. 6 km. fr. busshpl. 5.000 kvm. Tax. 3.200 (500, 2.700)

Förvärvad 1907. Trä, omkr. 1890, 2 rum, 1 kök, 1 hall, ver.

Omb. o. rest. 1937.

Kapten John Sundin. Barn: May.

Hustrun Agnes Augusta Sofia dör 1945, 66 år gammal och Per Johan dör 1962, 80 år gammal, i Sikhjälma.

Dottern Maj Helena (28/5 1918-17/11 1987) gifter sej 1945 med Karl Eriksson (9/12 1915-9/6 1996) från Sikhjälma. Hon dör 1987, 69 år gammal och hennes man Karl dör 1996, 80 år gammal, båda i Sikhjälma.

1919-(1942)      Lägenhetsägare. Carl Verner Sundin (26/4 1896-) Han är son i huset och flyttar till Lomma församling i Helsingborg 1923. I januari 1925 kommer han tillbaka och är då trädgårdsmästare. Redan i november flyttar han igen och nu till Alnarp i Skåne. Hans mor bor kvar till sin död 1928. Nästa gång han kommer tillbaka är 1930 då han flyttar in från Matteus församling, Stockholm. 1933 flyttar Märta Matilda Karlsson in. Hon är född i Fröstuna, Södermanland men kommer nu från Sofia församling, Stockholm och de gifter sej 1934. De får Iris () De bor kvar här 1942. De bor kvar här 1942 och hon dör 1956, 48 år gammal. Carl Verner bor kvar och dör 1982, 86 år gammal.

Bild och text nedan kommer från Sveriges Bebyggelse, Uppland, D2, 1949.

Bild 2. Göksnåre 413, 4″, Vavd:

Areal: Total 5.4 ha, därav 1,8 åker. Taxeringsvärde jord 4.000 kronor.

Förvärvad 1918. Manbyggnaden av trä uppförd 1890

innehållande 4 rum, 1 kök. 1 hall, veranda.

Ombyggd och moderniserad 1948-49. Bekvämligheter: El

Ladugården av trä, uppförd 1900 för 4 nötkreatur.

Trädgårdsmästare Carl och Märtha Sundin. Barn: Iris.

1923-1934        Lägenhetsägaren och fiskaren Erik August Östlund (22/5 1885-) och Martina Elisabet (16/1 1888-), Hon är dotter i huset. De flyttar tillbaka hit från Hedesunda där de fått barnen Siv Elisabet Margareta (4/4 1918-), Karl Erik Lennart (19/1 1921-) och Mary Frida Helena (19/2 1923-) Här får de sen Rune (3/4 1925-) De flyttar tillbaka till Hedesunda 1934.

Efter 1942          Sönerna till kapten Sundin, Karl och John delade på stället på 1960-talet.