Torp, Göksnåre nr 9, torp under Göksnåre nr 4.

Förhistoria

Skepparen Lars Petter Sundin (8/7 1855-30/5 1910) och Johanna Helena Sundin Andersdotter (25/12 1857-15/8 1928) Lars Petter är född i Grönö, Österleufsta med föräldrarna strandsittaren på Sunds ägor Mårten Sundin och Maja Greta Sättergren (2/10 1832-3/2 1866) Han får tre småsyskon, Johan Erik (24/5 1858-), Maria (26/11 1860-) och August (20/8 1863-) innan familjen 1863 flyttar till Hästskär som också är på Sunds ägor. Fadern kallas först för strandsittare men senare fiskare. Han är även nu ägare av Grönö nr 3, 1/16 mantal. Maja Greta dör 1866 av lungsot. Fadern gifter om sej med Johanna Gustafva Sättergren (1/10 1838-) och de flyttar 1867 till det hemman i Grönö som han nu äger. Här får Lars Petter 8 nya syskon Johanna Augusta (2/11 1868-5/11 1868) av okänd orsak, Klara Gustafva (28/12 1869-8/1 1870) av okänd orsak, Lars Gustaf (12/12 1870-25/12 1870) av okänd orsak, Kristina Mathilda (4/1 1872-14/1 1872) av okänd orsak, Anna Amalia (28/8 1873-2/9 1873), Gustaf Allan (22/1 1875-1/5 1875), Johanna Amanda (15/5 1876-30/5 1876) och Mårten Johan (19/8 1878-1/9 1878) som alla dör mycket tidigt. Förutom Gustaf Allan, som blir drygt 3 månader gammal, dör alla inom 2 veckor efter födseln. Alla får dessutom orsaken angiven som ” okänd” I husförhörslängden anges för Lars Petter ”xfröjd för sjötjänst 8/4 1874 ”

Lars Petter är inskriven vid Gävle sjömanshus med inskrivningsnummer 1296. Den 16/4 1874 mönstrar han på som jungman i Gävle på galeasen Johanna som går i kustfart. Han mönstrar av 29/10 i Gävle samma år. Lönen är 33 kronor. Den 2/11 1874 mönstrar han i Gävle på som lättmatros på skonerten Strömsberg som ska gå till Sunderland. Han mönstrar av 23/1 1875 i Malmö. Lönen är 33 riksdaler. 1879 flyttar Johanna in från Sikhjelma, Hållnäs och de gifter sej. De får dottern Johanna Maria (19/4 1880-)

 

1881-1910        1881 köper Lars Petter Sundin 9 ¾ tunnland av marken i Skaten som kallas Slåttarn av Göksnåre 4 för 500 kr. Läs mer om försäljningen under beskrivningen av Göksnåre 4, Kumlet. Lars Petter är nu skeppare. och här får de Per Johan (1/8 1881-), Alma Kristina (24/2 1884-), Carl August (14/9 1885-21/9 1893) som dör i ”hjernfeber”, Martina Elisabeth (16/1 1888-), Frida Josefina (24/5 1893-) och Carl Verner (26/4 1896-)

Dottern Johanna Maria flyttar till Hästskär, Österleufsta 1889. Den 27/6 1900 mönstrar han på som ”Bästeman/lots” i Kristiania (Oslo) på ångaren Wiken. Hans lön för denna resa är 100 kr. Han mönstrar av i Gävle 17/8 1900.

Dottern Johanna Maria kommer tillbaka 1900 men flyttar igen 1903. 1904 gifter hon sej med Johan Herbert Östlund (10/4 1874-) och de flyttar hit 1905. De får dottern Maria Josefina (13/2 1906-) innan de flyttar 1907 till hans föräldrar i Lugnet, Sikhjälma.

Dottern Alma Kristina flyttar 1905.

“Vid Fagerviken startade Lars Petter Sundin omkring år 1900 båttrafik mellan Fagerviken och Gävle med ångfartygen Sylfid och Pehr Ennes. Viss beställningstrafik utfördes även till andra orter bl a till Stockholm, om ett tillräckligt antal resande anmälde sig. År 1905 såldes Sylfid och trafiken uppehölls med Pehr Ennes till år 1907, då båten grundstötte på Trekanten och blev vrak. En ny båt, Alfa, låg våren 1907 upplagd vid Rosenviks varv i Stockholm och inköptes därifrån 6/4 1907 av Lars Petter. Han överlät fartyget genom köp den 28/7 1907 till Ångfartygs AB Norra Upland i Ängskär. Fartyget insattes på linjen Stockholm-Gävle, men trafiken lönade sig dåligt och 20/10 1911 meddelade Adolf Matthias Sandin, som var ny huvudredare i bolaget efter Lars Petter som dog 30/5 1910, att Alfa låg upplagt i Gefle utan anställt befäl, i väntan på att säljas på exekutiv auktion. Sandin anmälde därefter att han inropat fartyget på exekutiv auktion och att Alfa 5/1 1912 sålts till Riga i dåvarande Ryssland, samt redan avseglat till nya ägarna. Den sistnämnda punkten anmäldes till Kungl. Kommerskollegium först 30/6 1913.

 

UNT 14/2 1903

 

År 1907 i Gävle inre hamn med Alderholmen i bakgrunden tas nedastående fotografi på det fartyg som Lars Petter nu äger. Det är passagerarångfartyget Alfa. De data som redovisas är:

Bredd över allt 5,94 meter

Längd över allt 31,76 meter

Reg. Nr: 2001

Rederi: Ångfartygs AB Norra Uppland, (L.P. Sundin), Ängskär

Byggår: 1871

Varv: Götaverken, Göteborgs MV

Övrigt: Reg.nr 2001 (1908) (ska kollas i Sveriges Skeppslista, min anm.)

JDSL (oklart vad det betyder, min anm.)

192,45 br.t. (bruttoton, min anm.)

Hemort: Ängskär (Uppland)

Jfr uppteckning 1969:201 (ska kollas med Sjöhistoriska museet, min anm.)

Dottern Martina Elisabet gifter sej med Erik August Östlund 1917 och de flyttar till Hedesunda samma år.

 

Han ägde även skeppen Igö och Pehr Ennes. Dessa tre gick i reguljär trafik mellan Ängskär och Gävle. Om Pehr-Ennes vet vi följande från en bild i Digitalt Museum:

Pehr Ennes, trafikerar linien Stockholm-Öregrund-Gefle-Ljusne-Sandarne-Söderhamn

Bredd över allt 5,51 meter

Längd över allt 32,72 meter

Reg. Nr: 484

Rederi: Ångfartygs AB Pehr Ennes

Byggår: 1872

Varv: Oskarshamns MV

Övrigt: Namnsignal HQCP. Byggd som PEHR ENNES, därefter NORRA VIKEN, GAMLEBY, ARKÖSUND och slutligen åter PEHR ENNES. Om fotografiet och tidningsklippet är från samma tid har bilden tagits någon gång 1895-1900; dessa år trafikerade PEHR ENNES Stockholm-Väddö-Söderhamn. Sedan fartyget sålts till Gävle strandade det 1907 vid inloppet till Fagerviken och totalförstördes.

Bild från Digitalt Museu

När Lars Petter dör 1910 bor Johanna Helena kvar som änka med sina barn.

 

1910-1918        Sonen Per Johan (1/8 1881-) blir först styrman och sedan kapten. Han blir inskriven vid Gävle Sjömanshus 11/11 1903. Han har inskrivningsnummer 5928. Han tar styrmansexamen 10/6 1905 och examen i läran om ångmaskiner 1907. Läs i den egna berättelsen om Jordbruksundersökningen 1916 om torpets djur, mark och grödor. Han gifter sej 1918 med Agnes Augusta Sofia Jonsson (2/12 1878-) från Adolf Fredrik församling, Stockholm. De får dottern Maj Helena (28/5 1918-) som föds i Maria församling i Stockholm, samma som modern närmast kommer ifrån när hon flyttar hit. Per Johans syster Frida Josefina (24/5 1893-) bevittnar 1915 en krigshändelse på nära håll från taket på deras hus. Hon skriver senare ner en berättelse om den händelsen. Läs om ”Göksnåre och ubåtskriget” under Berättelser. Hon flyttar till Stockholm 1919. Det står angivet Jakob, Drottninggatan 71, 10/4 1919 och Adolf Fredrik 17/4 1919. Hon är angiven som inflyttad i Jakobs församling 17/5 1920 (!), är ogift och bor på Malmskillnadsgatan 42. Hon flyttar härifrån 10/12 1921 och det är angivet att hon flyttar till ”mannens” adress. Hon gifter sej med Oscar Lood (6/12 1885-1971) 1929 och de flyttar senare tillbaka hit.

Denne Oscar Loods bakgrund, med bla en ”runristning” kan du läsa om här.

http://www.haninge.org/2016/03/08/

Per Johans bror Carl Verner tar över och Per Johan bor kvar med hustru och barn.

 

1919-(1942)      Lägenhetsägare. Carl Verner Sundin (26/4 1896-) Han är son i huset och flyttar till Lomma församling i Helsingborg 1923. I januari 1925 kommer han tillbaka och är då trädgårdsmästare. Redan i november flyttar han igen och nu till Alnarp i Skåne. Hans mor bor kvar till sin död 1928. Nästa gång han kommer tillbaka är 1930 då han flyttar in från Matteus församling, Stockholm. 1933 flyttar Märta Matilda Karlsson in. Hon är född i Fröstuna, Södermanland men kommer nu från Sofia församling, Stockholm och de gifter sej 1934. De bor kvar här 1942.

1923-1934        Lägenhetsägaren och fiskaren Erik August Östlund (22/5 1885-) och Martina Elisabet (16/1 1888-), Hon är dotter i huset. De flyttar tillbaka hit från Hedesunda där de fått barnen Siv Elisabet Margareta (4/4 1918-), Karl Erik Lennart (19/1 1921-) och Mary Frida Helena (19/2 1923-) Här får de sen Rune (3/4 1925-) De flyttar tillbaka till Hedesunda 1934.

Efter 1942          Sönerna till kapten Sundin, Karl och John delade på stället på 1960-talet.