Sveriges valuta

Från 1500-talet:

1 daler = 4 mark = 32 öre = 96 örtugar = 768 penningar.

 

Från 1776:

1 riksdaler = 48 skilling banco = 576 runstycken.

( 1776-1788 riksdaler, 1789-1854 riksdaler riksgäld)

 

Från 1855:

1 riksdaler riksmynt = 100 öre.

 

Från 1873:

1 krona = 100 öre.