Svea Lovisa Löfgren (15/9 1893-7/9 1985)

Hon föds i Göksnåre nr 2, Norrgården med hemmansbrukare och sedan skogsarbetare Erik Adolf Löfgren (9/10 1861-27/12 1953) och Lovisa Helena Olsson (12/3 1863-2/7 1944) som föräldrar. Hon flyttar till Uppsala 1915 och 1917 flyttar hon vidare till Fredrikslund, Djursholm, Danderyd där hon blir tjänarinna hos filosofie doktorn och statsgeologen Fredrik Wilhelm Svenonius. I april 1919 flyttar hon till till sin bror Gustaf Adolf i Finnskogen, Persbo, Valö. Redan i september flyttar hon vidare till Storgruvan, Valö socken 1919 och gifter sej med gruvarbetaren Johan Emanuel Levén (3/8 1888-21/4 1965) som bor där med sina föräldrar som heter Vahlborg i efternamn. De får Eivor Linnea (19/12 1919-11/2 1994) se nedan. 1924 flyttar de till Brukets rote, Österbybruk och han blir knivfabriksarbetare. De får Gullan Elisabet (19/11 1924-5/3 2011) se nedan, i Österbybruk. 1926 flyttar de till Åsby, Högalund, Tensta socken. I 1930 års folkräkning anges att han tjänar 1600 kr/år. De bor kvar där 1940. Johan Emanuel dör 1965, 73 år gammal och Svea Lovisa dör 1985, en vecka före sin 92-årsdag, på Brädgårdsvägen 1 i Skyttorp. Hon finns på bild från släktträffen 1977, se i berättelsen om Göksnåre nr 2, Norrgården.

Dottern Eivor Linnea (19/12 1919-11/2 1994) gifter sej 1938 med Karl Sigvard Forslund (21/10 1913-19/12 2002) från Faringe. Hon dör 1994, 74 år gammal, i Skyttorp.

Dottern Gullan Elisabet (19/11 1924-5/3 2011) gifter sej med Nils Artur Almgren (7/3 1921-1/5 2003) från Uppsala. Han dör 2003, 78 år gammal och hon dör 2011, 86 år gammal båda i Spånga, Stockholm. De är begravda i Spånga kyrkogårds minneslund.