Stockbåtar, utveckling och sägner

I bouppteckningen år 1857 för torparhustrun i Rundsvia (Rundskär) Anna Larsdotter finner man under rubriken fiskeredskap en ekstock! Roine Henriksson informerade mej om att det här i trakten används som benämning för en eka. Hur kommer det sej kan man fundera över. En förklaring hittade jag i Marinarkeologisk Tidskrift nr 4, 1979. Där kan man också se och läsa en historisk förklaring till varför träbåtar byggs som de gör än idag.Stockbåtar

Stockbåtar2

Stockbåtar3

Stockbåtar4

Stockbåtar5 Stockbåtar6 Stockbåtar7