Släktforskning med ett genusperspektiv

Historieskrivning baserat på genealogi blir en mansorienterad beskrivning. Mannen anges alltid först och med titel. Om han äger sin gård eller inte är också viktigt i husförhörslängderna. En kvinna är ogift eller hustru. Om hennes man avlidit är hon dessutom fortfarande ”bara” hans änka.

Namnskicket är också baserat på mannen som fader, man är sin fars son eller dotter, när man får sitt efternamn.

En vanlig släktbeskrivning som avser att spegla någon form av huvudlinje är den som kallas ” i rakt nedstigande led” Med det avses far-till-son-förbindelsen genom historien.

Det är till och med så att, vilket kanske inte alla känner till, att fram till 1736 var det bara fadern som angavs i dop- och födelseböckerna i Hållnäs.

I ett senare skede ska jag fylla på detta kapitel med information och arvsfrågor, äktenskapslagar, kyrkans syn på kvinnans roll mm.

 

Här kommer en mor-till-dotter-antavla för Julan Eriksson som börjar med hennes dotter Åsa.

Åsa Erikssons föräldrar är:

Julan Eriksson f. Lundholm (16/4 1923-28/2 2014) Hon är från Magön. Hon gifter sej 1956 med Sture Eriksson och får Åsa Eriksson, se Göksnåre 7:231.

Julans Erikssons föräldrar är:

Maria Gustava Forsberg (27/2 1895-) från Forsmark och Johan Leonard Lundholm (3/3 1887-) som är torparson från Qvarnbo.

De bor i Magön när Julan föds. Hon har syskonen Lilly Maria (20/6 1911-) som föds före äktenskapet men Johan Leonard erkänner faderskapet, Johan Albert (10/2 1913-), Emmy … (23/2 1914-), Maria Augusta (24/5 1916-), Margit Annie Teresia (6/12 1918-) som senare gifter sej med Arne Björkeholm, Fritz Julius (7/8 1920-), Nils Lennart (9/9 1926-), Olle Henry (6/6 1929-), Bo Sören (1/9 1933-) och Johan Sture (11/7 1936-)

Maria Gustavas Forsbergs föräldrar är:

Emma Sandin (7/7 1869-) från Norrskedika, Börstil och Johan Fredrik Forsberg (19/6 1863-) från Forsmark.

De gifte sej 1886. Han flyttade till Amerika 1889 och kom tillbaka 1891. Hon kom hit till Forsmark från Börstil 1891 tillsammans med sonen Johan Bernhard (4/8 1888-). De flyttade till hans föräldrar i Lilla Rångsön där de bor till 1900 då de flyttar till Magön.

De får även barnen Maria Gustafva (27/2 1895-), Anna Teresia (3/2 1902-) och Hjalmar Sigfrid (30/9 1909-)

Emma Sandins föräldrar är:

Karin Persdotter (25/2 1843-) från Börstil och bonden Johan Sandin (28/7 1842-) i Norrskedika, Börstil. De gifte sej 1867 och fick då dottern som anges som Ema.

Karin Persdotters föräldrar är:

Caisa Westerberg (6/12 1807-) och bonden Per Olsson (7/5 1806-7/2 1867) i Aspö, Börstil.

Caisa Westerbergs föräldrar är:

Caisa Jansdotter (9/3 1770-) och sjömannen Anders Wästerberg (1772-) i Elvisjö.

De har även sonen Hans (1797-) Caisa är född i Örsta, Hökhufvud.

Caisa Jansdotters föräldrar är:

Caisa Andersdotter (1743-) och båtsmannen Jan Krus (24/3 1745-) från Forsmark.

De har även barnen Lisa (21/5 1768-), Matts (16/8 1772-), Maria (3/1 1775-), Jan (28/6 1778-), Stina (31/10 1780-) och Gustaf (1783-)

Caisa Andersdotter är alltså mmmmmmm till Åsa Eriksson i Göksnåre.