Skräddaren Eric Österberg (1/10 1841-11/1 1890)

Han föds i Göksnåre 6A med föräldrarna frälsebonden Eric Österberg (10/9 1805-27/11 1843) och Anna Stina Mattsdotter (20/3 1819-30/9 1879) Hon är dotter i huset och han är från Film.

Eric flyttar som 19-åring iväg 1860 till Nykolningen, Böle som dräng, 1861 flyttar han hem igen, 1862 flyttar han till Strömsberg, Tolfta socken där han blir dräng hos skräddaren Anders Ulrik Söderberg, efter två, förmodligen lärorika år, flyttar han vidare Rådhuset nr 5, Uppsala där han får jobb som skräddarlärling hos skräddarmästaren Erik Andersson Zetterlöf. Redan i april 1866 flyttar han till Stockholm.

Efter ett år där flyttar han 30/3 1867 till Försäter i Österleufsta.

Där bor Anna Kristina Sjöberg (4/12 1846-20/8 1935) Hon är dotter i huset och hennes föräldrar sockenskräddaren Jan Erik Sjöberg (21/10 1821-8/8 1866) och Caisa Stina Andersdotter (22/7 1826-21/8 1866) har dött i augusti året före av maginflammation respektive tyfus.

Eric är nu skräddare och de gifter sej 29/6 1867.

De får August Emanuel (7/1 1868-14/10 1920) se nedan, Anna Maria (7/11 1869-19/12 1893) som dör 24 år gammal av benröta, Kristina Elisabet (17/12 1871-6/4 1962) se nedan, Matilda Wilhelmina (17/2 1874-4/8 1876) som dör 2 ½ år gammal av lungsot, Erik Oskar (6/5 1876-16/7 1937) och Emma Augusta (2/4 1878-2/4 1880) som dör på sin tvåårsdag av den konstiga diagnosen ”tarmkatharr”, Emma Ulrika (7/1 1881-28/10 1942) se nedan, Klara Matilda (4/12 1882-4/6 1890) som dör knappt 8 år gammal av lungsot, Ester Karolina (10/5 1885-1/10 1943) se nedan, Lydia Augusta (1/10 1887-8/9 1890) som drunknar knappt tre år gammal och Agnes Katrina (9/3 1890-8/11 1969) se nedan. Anna Kristinas syster Johanna Katrina (21/12 1848-2/8 1938) som anges vara ofärdig flyttar in 1876 och skräddarlärlingen Knut Adrian Rohlin (6/5 1865-8/8 1895) från Uppsala flyttar hit 1880 och flyttar tillbaka 1882. Han anges vara ofärdig och dör 1895 i Gävle bara 30 år gammal. Erik dör i januari 1890, 49 år gammal, av diaree.

Som en sorts summering kan vi konstatera att skräddarbostället har haft period präglad av mycket död. På ca 25 år har sju innevånare i bostället avlidit.

Erics hustru Anna Kristina lever däremot ända till 1935 då hon dör 88 år gammal och hennes syster lever till 1938 då hon dör, nästan 90 år gammal.

Anna Kristinas 2 döttrar Emma Ulrika och Ester Karolina blir kvar hemma till i början på 1940-talet när de dör 61 respektive 58 år gamla.

 

Sonen August Emanuel (7/1 1868-14/10 1920) gifter sej 1893 med Anna Kristina Andersson (6/6 1864-30/10 1946) från Österlövsta. Han dör 1920, 52 år gammal, i Taborsberg, Norrköping.

 

Dottern Kristina Elisabet (17/12 1871-6/4 1962) gifter sej 1920 med August Viktor Blomkvist (5/3 1870-15/3 1943) från Österlövsta. Hon dör 1962, 90 år gammal, på Vendelgården, Tegelsmora.

 

Sonen Erik Oskar (6/5 1876-16/7 1937) flyttar till Dragarbrunnsgatan 50, Uppsala 1895 som skrädderiarbetare. 1896 flyttar han till Gävle och samma år tillbaka till sin mor i Försäter, Österlövsta 1898 flyttar han till Sandby, Västland och är nu skräddare. Samma år flyttar han till Bomhusudden, Valbo och år 1900 vidare till Luleå. Där flyttar han samma år Boden, Överluleå och 1901 vidare till Styrmansgatan 51 i Stockholm. Efter det är det lite oklart men han gifter sej med Selma Fredrika Engström (1876-x/5 1943) från Råneå, Luleå och de emigrerar 1901 till Manhattan, New York. De verkar eventuellt ha kommit tillbaka tilli Göteborg för att sen resa till USA igen. De bor då på Manhattan och i Bronx. De får Vohr Eric (9/5 1903-x/4 1959) se nedan , Daisy (2/10 1904-3/1 1969) se nedan, Greta (12/5 1911-1/6 1913) som dör 2 år gammal i Bronx och Jorj Oscar (18/1 1915-1/6 2008) se nedan. Erik Oskar gör militärtjänst i USA 1917-18 under första världskriget. Erik Oskar dör 1937, 61 år gammal, på Manhattan.

-Erik Oskars son Vohr Eric Osterberg (9/5 1903-x/4 1959) gifter sej med Hildegarde Lundin (1/4 1913-16/5 2011) och de får Eric (9/3 1943-död)

-Erik Oskars dotter Daisy (2/10 1904-3/1 1969) dör i Chicago 64 år gammal.

-Erik Oskars son Jorj Oscar (18/1 1915-1/6 2008) gifter sej med Ruth Embree (23/6 1916-9/7 2004) och dör i Denver, 93 år gammal.

 

Dottern Emma Ulrika (7/1 1881-28/10 1942) bor kvar hemma och dör 1942, 61 år gammal.

 

Dottern Ester Karolina (10/5 1885-1/10 1943) bor kvar hemma och dör 1943, 58 år gammal.

 

Dottern Agnes Katrina (9/3 1890-8/11 1969) gifter sej 1914 med Johan Emanuel Häll (1/7 1881-26/8 1972) Hon dör 1969, 79 år gammal, i Uppsala.