Skogvaktare Matts Kjellberg år 1806- 1827

Matts Kjellberg (16/4 1768-21/4 1836) och Brita Matsdotter (8/9 1758-15/1 1837)

Han är född i Tolfta med föräldrarna ordinarie båtsman/skogvaktare Olof Kjellberg (7/7 1746-5/7 1814) och Greta Bengtsdotter (9/12 1737-27/4 1815) född i Tolfta. Matts mormors farfars far var smältare Nicolas Gelotte, född ca 1605 i Belgien. Han var ffffmf till Åsa Eriksson som dog i Göksnåre 2018.

Familjen flyttar till Ösgatan, Nöttö, Västland 1769 där fadern Olof blir båtsman. Från 1773 bor de i Finnerånger. Matts flyttar till Stockholm 1782.

Hans familj flyttar till Rossholm 1788 när fadern blir skogvaktare där.

Matts kommer hem till sina föräldrar i Rossholm 1792. Han är då permitterad artillerist och det står att han är på permission, hemma till mars 1793.

Brita föds i Rossholm med föräldrar Mats Eriksson, från Hjälmunge och Brita Mikaelsdotter från Vavd. Hon flyttar till sina blivande svärföräldrar 1789.

De gifter sej 25/8 1793 och får Olof (1793-5/5 1800) se nedan och Matts (26/9 1796-27/2 1845) se nedan.

De flyttar med hans familj till Karlholm, Västland 1798 där han jobbar som masugnsarbetare och dagakarl. De får Greta Brita (14/11 1799-1/6 1866) se nedan och Maja Kaisa (2/2 1804-21/3 1872) se nedan.

De flyttar till Göksnåre 1806 och han blir skogvaktare. Hans föräldrar följer också med och bor här till sin död.

På Storskifteskartan från 1825 är platsen omnämnd med ”Kjellbergs”

År 1826 gör bruket en inventering av traktens torpare, backstugemän, fattighjon och andra och antecknar om Mats Kjellberg: bruksskogvaktare, torpet är på frälseägor.

Mats och Brita bor kvar efter 1827 då svärsonen flyttar in och tar över jobbet som skogvaktare.

Matts dör, 68 år gammal, som ”gamla skogvaktaren” av pleuresie dvs lunginflammation 1836.

Bouppteckningen visar tydligt vad en fd skogvaktare har i sin ägo vid livets slut.

Tillgångarnas värde summerades till 44 riksdaler 34 skilling banco. Detta motsvarar ungefär 4500 kr i dagens penningvärde.

Av detta åtgick 13 riksdaler 29 skilling banco och 8 runstycken till bouppteckning och begravning. Matts hustru Brita bor kvar i Göksnåre och dör 1837 av ålderdom 73 år gammal.

 

 

Sonen Olof (1793-5/5 1800) saknas i födelseboken men finns angiven i husförförslängden. Han dör troligen i koppor 1800, men det har troligen blivit fel i dödsboken då det där anges att den yngre brodern Matts (f. 1796) är den som avlidit.

 

 

Sonen Matts (26/9 1796-27/2 1845) är med i flytten till Karlholm 1798.

Hans äldre bror Olof dör troligen i koppor 1800, men det har troligen blivit fel i dödsboken då det där anges att den som avlidit är Matts (1796) Han är sen med i flytten till Göksnåre 1807.

Han flyttar till Matts Mattsson i Göksnåre nr 3 som dräng 1815 och kommer tillbaka 1816.

Husförhörslängder mellan 1816 och 1825 saknas och någon gång efter 1816 flyttar han hemifrån.

Han gifter sej 3/12 1819 under titeln brukssjöman med bondedottern Anna Ersdotter (8/3 1795-17/8 1861) från Göksnåre nr 4.

De blir sedan frälsebönder i det nybildade Göksnåre nr 3 B, läs om dem där.

 

 

Dottern Greta Brita (14/11 1799-1/6 1866) flyttar till Anders Hållinder i Rossholm 1826.

Hon kommer tillbaka som ny skogvaktarhustru 1827. Se nästa generation.

 

 

Dotter Maja Kaisa (2/2 1804-21/3 1872) föds i Västland och är med i flytten till Göksnåre 1807.

Hon bor kvar med föräldrarna när storasyster Greta Brita och hennes man tar över 1827.

Hon gifter sej med bonden Eric Person i Göksnåre nr 3. De tar över 1835 efter koleradrabbade Matts Mattsson. Läs om henne under Göksnåre nr 3.