Skogvaktare Anders Hållinder år 1827 – 1852

Anders Hållinder (3/9 1801- 10/8 1854) och Greta Kjellberg (14/11 1799-1/6 1866)

Han är född i Hållen med föräldrarna ordinarie båtsman Erik Sund (1/4 1769-1/6 1809) och Anna Söderman (6/7 1774-20/3 1840) En av hans faddrar var skräddare Hollinder. När hans far dör 1809, 40 år gammal, av förstoppning gifter modern om sej 1811 med torparen Henrik Mattsson (20/7 1786-27/1 1868)

Anders flyttar 1816 till Hållen och blir dräng.

Husförhörsboken för Hållnäs 1816-1824 saknas, men från 1925 vet vi att han bor i ”Mattsons stuga” i Hållen och jobbar som dräng.

Greta Kjellberg är dotter till den förre skogvaktaren här i Göksnåre. Hon flyttar till ”Mattsons stuga” i Hållen som piga och träffar Anders. De gifter sej 3/11 1826 och får sonen Eric (22/11 1826-22/1 1861) se nedan.

De flyttar in i Göksnåre 1827. De får Brita Stina (4/3 1829-9/4 1901) läs om henne under Personer, Anna Caisa (2/6 1831-17/7 1831) som dör av okänd orsak 1 ½ månad gammal, Mattias (25/5 1832-24/10 1853) se nedan, Anna Caisa (8/11 1834-22/2 1898) se nedan, Anders Petter (16/12 1836-2/3 1910) se nedan, Johan (Jan) Henric (2/10 1839-17/7 1914) se nedan, Carl (4/7 1842-26/3 1924) se nedan och Gustaf (30/3 1846- 3/4 1851) som dör 5 år gammal av bröstfeber.

På Lagaskifteskartan från 1839-42 är huset omnämnt som ”skogvaktaren Hållinders tomt”

Efter tiden som skogvaktare flyttar Matts med familjen till Rossholm 1852. Där ägnar han sej bla åt fiske vilket vi förstår av hans bouppteckning. Antalet strömmingsskötar med olika ålder tyder på att han tagit över från någon tidigare verksam fiskare.

Han dör i lungsot 1854, 53 år gammal.

I bouppteckningen ser vi att han hade ett antal olika strömmingsskötar enligt följande:

1 st från 1840 värde 8 skilling banco

1 st från 1841 värde 12 skilling banco

1 st från 1842 värde 12 skilling banco

1 st från 1847 värde 12 skilling banco

2 st från 1848 värde 40 skilling banco

1 st från 1850 värde 30 skilling banco

2 st från 1851 värde1 riksdaler

2 st från 1852 värde 1 rd 24 skilling banco

3 st från 1853 värde 6 riksdaler

3 st från 1854 värde 8 riksdaler

 

Dessutom har han 4 sillnät och 3 lagnät. För att fiska med allt detta hade han en båt med segel och fåck samt till den en sjöbod. Totalt blev all fiskeutrustning värderad till ca 30 riksdaler. Det var lika mycket som hans bestånd av kreatur, 3 kor, 1 kalv och 7 får, var värda.

Totalt värderades hans bo till 162 riksdaler. Av det bortgick skulder på ca 60 rd. Leufsta contor, tracteur Guilliam vid Leufsta, handlare Carl Dahlgren vid Västlands bruk och Anders Jansson i Stenmo var de stora långivarna.

Greta lever som änka i Rossholm och bor med sonen Jan Henrik och hans familj. Hon dör 1866, 66 år gammal.

 

 

Sonen Eric (22/11 1826-22/1 1861) flyttar till Eric Persson och sin moster i Göksnåre nr 3 som dräng 1846 och kommer tillbaka 1849. Han flyttar med sina föräldrar till Rossholm 1852. Han dör 1861, 35 år gammal av lungsot.

 

Sonen Mattias (25/5 1832-24/10 1853) flyttar till Kindstugatan 7, kv Cassiopea 11, Domkyrkoförsamlingen i Stockholm 29/9 1849. Han anges som lärling år 1850 och 1851. 1852 är han skomakargesäll. 23/1 1853 flyttar han till ”obestämd ort”. Han dör i oktober 1853, 21 år gammal, i den koleraepedemi som drabbar Stockholm.

 

Dottern Anna Caisa (8/11 1834-22/2 1898) flyttar 1854 till Åsmundbo och en tjänst som piga. Hon gifter sej 1854 med torparen Erik Gustaf Ersson (5/11 1833-14/10 1864) i Torphagen, Åsmundbo 1854 och får Erik August (29/1 1855-11/2 1855), Anna Matilda (28/7 1857-5/2 1947), Maja Greta Christina (30/4 1859-13/4 1934), Catharina Lovisa (11/8 1862-25/3 1863) och Anders Gustaf (12/1 1864-i Gävle 1890) Hennes man Erik Gustaf dör 1864 , 30 år gammal, utan angiven orsak. Hon bor ensam med barnen till 1867 när fiskaren Gustav Jonsson Sätergren (7/1 1845-31/10 1919) från Storboda i Hållen flyttar in. De gifter sej 1868. De får Carl Adolf (6/2 1868-10/6 1941), Johan (29/10 1870-29/5 1913) och Fredrik (5/10 1873-18/4 1897) Hon dör 1898, 63 år gammal, av lungsot.

 

Sonen Anders Petter (16/12 1836-2/3 1910) tar sej senare namnet Ärnström. Läs hans egen berättelse under Personer.

 

 

Sonen Johan (Jan) Henric (2/10 1839-17/7 1914) flyttar hemifrån 1856 till skattebonde Eric Ersson i Göksnåre nr 4. Han flyttar till Göksnåre nr 5 1858 och vidare tillbaka till modern i Rossholm 1859. Han gifter sej 1862 med Anna Brita Jonsdotter (2/10 1837-13/5 1910) som är bonddotter från Storboda. De får Jan Eric (12/9 1862-25/1 1863) som dör 4 månader gammal av okänd orsak, Anders Gustaf (8/11 1863-12/1 1925), Anna Lovisa (19/5 1865-27/12 1907), Carl Johan (22/2 1867-30/7 1867) dör 5 månader gammal utan angiven orsak, Johan Fredrik (13/3 1868-12/6 1914) se nedan, Maria Augusta (13/2 1869-10/5 1922), Johanna Fredrika (25/3 1870-3/5 1923), Carl (22/10 1871-4/11 1871) som dör 2 veckor gammal av torsk, Carl Eric (25/1 1873-7/7 1873) som dör knappt 6 månader gammal utan angiven orsak, Kristina Amanda (13/4 1875-10/7 1877) som dör 2 år gammal av mässling, Matilda (28/3 1877-4/6 1912), Carl Edward (24/5 1878-13/5 1880) som dör 2 år gammal utan angiven orsak och Robert (13/9 1879-3/10 1879) som dör 3 veckor gammal av medfödd allmän svaghet. Totalt fick de 13 barn varav 7 st dör tidigt.

Jan Henric är först fiskare fram till 1883 då de flyttar till Hållen nr 5 där de blir skattebönder. Sonen Johan Fredrik (13/3 1868-12/6 1914) flyttar till NordAmerikas förenta stater 1889 men kommer tillbaka och dör i Lerhol, Brunskog. När Jan Henrics hustru Anna Brita dör 1910, 72 år gammal tar hemmavarande sonen Anders Gustav Hållinder (8/11 1863-12/1 1925) över hemmanet. Jan bor kvar som änkling och fd hemmansägare med sin son och hans familj till 1914 när han dör, 74 år gammal, av lungsjukdom.

 

 

Sonen Carl (4/7 1842-26/3 1924) följer med sin mor när hon flyttar till sonen Henric. När hon dör flyttar han 1866 till Sikhjälma som dräng hos skattebonden Pehr Pehrsson och hans hustru Brita Hållinder. Hon är Carls faster. Han flyttar 1868 till grannen skattebonden Anders Holmgren. 1874 flyttar han vidare och blir torpare och nybyggare i Gammelkolningen, Edvalla. Han gifter sej 1876 med Greta Stina Holmkvist (21/2 1840-5/3 1924)

De får Kristina Matilda (5/11 1876-16/6 1959) som gifter sej med fiskaren Erik Emil Sund (30/3 1878-26/7 1963) och tar över torpet och Karl Johan (14/12 1878-27/5 1971) som gifter sej 1908 med Beda Maria Löfkvist (11/10 1883-22/1 1963) Hon är ofärdig och lägenhetsägare, de flyttar 10/11 1908 till Fågelsundet. De får där 2 barn och flyttar sen vidare till Hille utanför Gefle 1910. Där lever de tills hon dör 1963, 79 år gammal och han dör 1971, 82 år gammal. Carls hustru Greta Stina har varit sjuklig sen 1880-talet men överlever ändå Carl som dör 1924, 82 år gammal, av ålderdomssvaghet. 1927 dör hon, 85 år gammal, av samma skäl.