Skogsarbetare Gustaf Emil Karlström 1916-1951

Gustaf Emil Karlström (29/8 1888- 7/11 1973) och Helmina Katarina Gustava Hållstrand (27/12 1891-18/4 1926)

Gustaf Emil föds oäkta i Göksnåre nr 3 med modern Anna Erika Matsdotter (4/10 1865-30/6 1947) som är dotter till frälsebonden Matts Jansson och Maja Greta Olsdotter i Göksnåre. Läs hennes egna berättelse under Personer.

En möjlig far är Erik Gustaf Brovall (14/10 1867-1/11 1921) som är vallonättling, född i Långbron, Lövstabruk och död i Kittson, Minnesota, USA.

Gustaf Emils mor gifter sej 1892 med Carl Alfred Karlström (7/9 1869-17/1 1934) torpare från Ängskär. De flyttar in hos hennes föräldrar i Göksnåre nr 3 och vidare till Valla i Västland 1895 där styvfadern blir ”statardräng”. 1896 flyttar de till Boda i Bödö i Hållnäs socken. 1897 flyttar de vidare till Harnäs bruk i Valbo socken nära Gävle där han blir brädgårdskarl och sen hyttarbetare.

Gustav Emil, 15 år gammal och hans syster 13 år flyttar 1903 ensamma tillbaka till sina morföräldrar i Göksnåre nr 3.

Deras mor, styvfar och halvsyskon flyttar 1911 till styvfaderns föräldrar i Stånggrund i Ängskär för att året efter flytta vidare till Österleufsta.

Hans mor får 14 barn med styvfadern varav minst 8 dör första året.

Gustaf Emil gör värnplikt 1896 och 1911 flyttar han till sin blivande hustru Helmina hos hennes föräldrar i Gudinge.

Helmina Katarina Gustava föds i Gudinge, Barknåre nr 3 med föräldrarna torpare och fiskare Carl Gustaf Hållstrand (29/11 1865-19/11 1921) i Gudinge och Katarina Augusta Andersson (1/8 1869-1/1 1936) från Hållnäs. Hennes föräldrar flyttade in från Barknåre nr 3, Böle där de bodde hos moderns föräldrar skattebonden Anders Gustaf Olsson (8/12 1839-16/4 1896) och Maja Kajsa Gräs (6/10 1835-12/11 1915) Nämnas kan att en av moderns bröder, Karl Gustaf Andersson (5/5 1867-25/1 1905) reser till ”Nordamerikas förenta stater” 31/5 1892 och kommer tillbaka 16/4 1895 då han gifter sej och tar över skattehemmanet.

De gifter sej 1911 och får Gertrud Gustava (19/5 1912-2/12 1995) se nedan, Elsa Gustava (18/4 1914-9/5 1997) se nedan och Emil Göte (12/11 1915-19/3 1991) se nedan.

De flyttar till Göksnåre från Gudinge 1916. Bor först i ett torp på Holmgrens ägor Göksnåre 4. De flyttar in i det huset som arbetare under Leufsta. De får där Annie Gustava (6/5 1917-7/2 1994) se nedan och Nanny Katarina (1/7 1918-21/9 2005) se nedan. Det nya skogvaktarbostället Fågelsången står klart 1919. In där flyttar en ny skogvaktare medan den gamla skogvaktaren Carl Olle Högberg flyttar till Leufsta. Det gamla skogvaktarbostället blir då ledigt så Karlströms flyttar dit. Det kallas därefter för ”bolagsstället” De får där Karl Evert (18/1 1920-8/9 2008) se nedan, Gustaf Ernfrid (24/4 1921-20/8 1997) se nedan, Ingrid Vilhelmina (5/7 1922-24/2 1923) som dör, 6 månader gammal, i bröstsjukdom, Inga Victoria (5/7 1922-14/8 1993) se nedan, Wilhelm Åke (26/8 1923-19/1 1924) se nedan, Erik Tage Karlström (5/3 1925-1/4 2008) se nedan och Febe Helmina (5/4 1926-28/8 1994) se nedan.

Helmina Katarina Gustava dör 1926, 34 år gammal, av blodförgiftning.

Hennes syster Augusta Arvida ”Andretti” (21/9 1896-15/12 1986) är änka och flyttar hit för att hjälpa sin svåger som är ensam med 10 st barn där den äldsta bara är 14 år gammal. Se mer om henne nedan.

I församlingsboken för 1921-42 benämns fastigheten Göksnåre 716.

1937 avstyckas fastigheten Göksnåre 7:27 från bolagets stora fastighet 7:13.

Han flyttar 19/11 1951 till Gåvastbo vid Lövstabruk där han bor sjuklig hos sin dotter Gertrud Gustava de sista 10 åren innan han dör.

I lilltorpet bodde Gammel-Kalle Karlström, oklart vem han är.

 

 

Dottern Gertrud Gustava (19/5 1912-2/12 1995) föds i Gudinge och är 4 år gammal när de flyttar till Göksnåre. Hon flyttar hemifrån 1933 till Kullen. Hon jobbar som ”tjänarinna” och gifter sej 1935 med hemmansägare Edvard Emanuel Andersson (17/3 1911-1/1 1989) 1936 flyttar de till Gåvastbo, Österleufsta socken. Hans far, Carl Ferdinand Andersson (2/1 1880-23/12 1940), hans mor Ella Matilda Eroksson (30/5 1880-17/2 1953), hans farmor Anna Matilda Andersson (8/1 1851-24/1 1937) och 2 av hans syskon Karl Joel (4/7 1915-1/3 2006) och Nils Sivert (20/4 1924-17/12 2016) flyttar också med. Gertrud Gustavas man dör 1989, 77 år gammal och hon själv dör 1995, 83 år gammal i Gåvastbo.

 

 

Dottern Elsa Gustava (18/4 1914-9/5 1997) föds i Gudinge. Hon flyttar hemifrån 1930 och blir piga hos Joel Holmgren i Göksnåre 7:9. Hon flyttar hem igen 1931 för att 1933 flytta till Österleufsta. Hon kommer hem 1934 och får en dotter med okänd fader, Inga-Brith Annea Vilhelmina (24/2 1935-2002)

De flyttar samma år till Gustaf Verner Andersson i Göksnåre 5A där hon tar tjänst som piga. Där jobbar också Karl Algot Eriksson (13/2 1911-8/5 1996) från Kärven som hon gifter sej med 1936. Där anges dottern inte längre som oäkta vilket med all säkerhet betyder att Karl Algot erkänt henne som sin. Läs mer om henne under fastigheten Göksnåre nr 5B.

 

 

Sonen Emil Göte (12/11 1915-9/3 1991) föds i Gudinge. Han flyttar till Persbylånga i Tegelsmora 1935 och blir jordbruksarbetare. Han gifter sej 1941 med Berta Margareta (7/8 1916-20/2 1997) från Tegelsmora. Han dör 1991, 75, år gammal, i Tegelsmora.

 

 

Dottern Annie Gustava (6/5 1917-7/2 1994) föds i Göksnåre. Hon flyttar hemifrån 1930 och blir piga hos Anders Andersson i Göksnåre 4:15. Hon flyttar hem igen 1931 och tar en ny tjänst som piga 1932 hos Johan Edward Andersson i Barknåre.

Hon flyttar hem igen 1933 och får en dotter, Göta Annea (15/2 1936-28/7 2015) Hon flyttar till Dannemora 1936 med dottern där de bor i en lägenhet i järnvägsstationen tillsammans med urmakare Sven Evert Ljungberg (27/7 1911-5/1 1993) från Vendel. De gifter sej samma år. Sven Evert dör 1993 och Annie Gustava dör 1994, 76 år gammal, på Snickargatan 6 i Uppsala.

Dottern Nanny Katarina (1/7 1918-21/9 2005) föds i Göksnåre. Nöddop förrättas 30/7 och ”vanligt” dop 15/8. Hon flyttar hemifrån 1932 och blir piga hos August Andersson i Barknåre nr 3. 1933 flyttar hon till Johan Edvard Andersson i ett annat Barknåre nr 3. Hon flyttar vidare till Aspö, Börstil 1937 som hembiträde. Hon flyttar vidare 1939 till Andersäng, Snesslinge som hembiträde till den ensamstående hemmansägaren Johan Mattias Axelsson (28/2 1913-2/6 1958) Efter ett år gifter de sej och får John Arne (22/9 1940-) Hennes man Johan Mattias dör 1958, 45 år gammal och Nanny Kristina dör 2005, 87 år gammal.

 

 

Sonen Karl Evert (18/1 1920-2008) föds i Göksnåre. Han bor kvar 1942 och tar över stället, troligen 1951.

 

 

Sonen Gustaf Ernfrid (24/4 1921-20/8 1997) flyttar 1936 till Johan Gustaf Andersson i Malen och jobbar som jordbruksarbetare. Han flyttar hem 1937, flyttar sen 1939 till Johan Ivar Johansson i Göksnåre 7:6 även där som jordbruksarbetare. Han flyttar 1940 till hemmansägaren och handlaren Josef Sundkvist i Vavd 1940. Även där är han jordbruksarbetare. Han gifter sej 1949 med Anna Sylvia Svenborg (8/3 1916-27/11 1980) från Älvkarleby.

Ett av hans barn är Catharina Carlström som nu bor i Göksnåre nr 1, Vita huset. Gustaf Ernfrid dör i Vavd, 1997, 76 år gammal.

 

 

Dottern Ingrid Vilhelmina (5/7 1922-24/2 1923) dör i bröstsjukdom 5 månader gammal.

 

 

Dottern Inga Victoria (5/7 1922-14/8 1993) flyttar till Österleufsta 1939 och kommer hem igen 1941. Hon bor kvar 1942. Hon gifter sej 1944 med Karl Arvid Boström (7/4 1915-3/2 1974) från Storboda, Hållnäs. Hon dör 1993, 71 år gammal, i Lövsta bruk.

 

 

Sonen Wilhelm Åke (26/8 1923-19/1 1924) dör i magsjukdom 5 månader gammal.

 

Sonen Erik Tage Karlström (5/3 1925-1/4 2008) blir skogsarbetare och bor kvar 1942. Har sedan flyttat ut för det finns en uppgift om att han flyttat in igen från Österleufsta 1947. Då är han chaufför. Han gifter sej 1955 med nn () Han dör i Grängesberg 2008, 83 år gammal.

 

 

Dottern Febe Helmina (5/4 1926-28/8 1994) flyttar till Österleufsta 1941. Hon gifter sej 1945 med Karl Joel Andersson (7/7 1915-1/3 2006) från Kärven. De får Kent Sören (20/2 1956-) och Iréne Elisabet (29/9 1957-) Febe Helmina dör 1994, 68 år gammal, i Sätuna, Björklinge.

 

 

Helminas syster Augusta Arvida (21/9 1896-15/12 1986) gifter sej 1922 med Erik Helge Hansson (20/3 1897-7/11 1923) från Elfkarleby. De får Karl Erik Allan (15/3 1923-13/2 1997) innan hennes man dör 1923, endast 26 år gammal. Hon får senare en son, Sven Adolf (13/2 1934-25/2 2015) med fiskaren Adolf Viktor Jansson (12/5 1893-28/8 1974) från Ängskär. De gifter sej 1936. Hennes andra man dör 1974, 81 år gammal och Augusta Arvida dör 1986, 90 år gammal, i Gudinge.