Sjukdomar och dödsorsaker

Gastrisk feber:

Maginfektion

Pleuserie:

Lunginflammation, lungsäcksinflammation.

Bröstfeber:

Lunginflammation, lungsäcksinflammation.

Håll och stygn:

Lunginflammation, lungsäcksinflammation.

Vattusot:

Lungödem

Bröstsjukdom:

Kan vara flera sjukdomar med symptom från magen, matstrupen, lungorna, luftrören, hjärtat samt bröstkorgen

Gikt:

Reumatism

Håll:

Smärta

Lungsot:

Tuberkulos, kan även vara lunginflammation

Torsk, Svart torsk:

Beläggningar i munhåla och strupe som ibland kan svartna, orsakade av svampinfektion. Framförallt dåligt skötta spädbarn kunde drabbas.

Slag:

Slaganfall, Stroke

Rödsot:

Dysenteri, är en tarminfektion som ger blödningar i tarmen. Denna fruktade farsot härjade periodvis i Europa, inte minst i krigstider. Rödsot/dysenteri orsakas av bakterier som tillhör släktet Shigella eller av en encellig parasit – amöbaparasit. Organismerna överförs mellan människor på samma sätt som salmonellainfektioner via livsmedel eller vatten som förorenats av avföring. Med dålig hygien följde ofta rödsot, som allmänt betecknades som en ”snusksjukdom”. Symtomen var feber, kraftiga knipsmärtor i buken och ofta blodiga eller slemmiga avföringar.

Fallandesot:

Epilepsi

Ofärdig:

Fysiskt handikappad

Kolera:

Smittsam tarmsjukdom med 50 % dödlighet utan behandling. Med modern behandling med vätska och salter är dödligheten mindre än 1 %.

Scarlakansfeber:

Vanlig barnsjukdom som numera behandlas med antibiotika. Så sent som på 1960-talet krävdes isolering på epidemisjukhus.

Smittkoppor:

Mycket smittsamt och dödlig. Epidemi utbröt i Sverige 1854. Vaccination obligatorisk från 1816. Utrotat i världen 1980.

Västeråssjuka: Dragsjuka: Kalmarsjuka:

Epidemisk hjärnhinneinflammation.

Strypsjuka:

Difteri (även kallad äkta krupp och stryparsjukan) är en mycket allvarlig bakteriesjukdom. Genom bättre hygien och allmänna vaccinationer (sedan 1950 ingår den i barnvaccinationerna) har difteri blivit ovanligt i Sverige. Sjukdomen är fortfarande vanligt förekommande i många utvecklingsländer och under senare år på grund av sänkt sjukvårdsstandard har den ökat i flera östeuropeiska länder, bland annat i Ryssland och Ukraina.

Windtsiuka:

Förvirring. Åldersdemens.

Meningitis:

Hjärnhinneinflammation

Trånsjuka,tvinsot:

Utmärgling, sjuklig avmagring.

Maskan:

Inälvsmask

Faryngitis acuta:

Akut halsinfektion oftast med feber.

Vanligen avser man med det halsfluss (alltså infektion med streptokocker) men det kan också orsakas av

andra bakterier samt av virus.