Sjökort 1854

Sjökort 1854

Ett utsnitt ur ett sjökort från 1854.

Notera att nuvarande Handviken heter Jöksnorsfjärd vilket är naturligt med tanke på att det är vid den innersta delen av denna fjärd som byn grundas någon gång för ca 1000 år sedan. Då nådde fjärden ända in till det läge där byn anläggs.

Djupsiffrorna bör vara ganska exakt 1 meter större än idag med tanke på landhöjningen på 163 år.

Man ser här tex att skärgården utanför Skaten är mer vatten än land vilket man inte kan säga idag

 

 

Skanning_20171207 (2)