Per Edward Wendbladh (3/9 1819-26/9 1891)

Per Edward Wendbladh (3/9 1819-26/9 1891)

Per Edward Wendbladh (3/10 1819 -26/9 1891), fd handlande, enkling, hyresgäst i Skatviken, dör 1891 72 år och 23 dagar gammal. Vem var han och hur hamnade han här? För att få några svar går vi tillbaka till mitten av 1700-talet och till Gryttby i Vendels socken, Uppland.

I Grytby, som det då heter, bor bonden Mats Ersson och hans hustru Anna Ersdotter. Bland alla de barn de får finner vi Per (18/3 1775-18/8 1848) som föds 1775. Fadern dör 1880 och modern bor kvar med barnen. Per Matsson flyttar till Stockholm 15/6 1789. Exakt vad som händer i Stockholm är ännu inte känt men det troliga är att han får plats som lärling hos en juvelerare och då tar sej efternamnet Wendbladh. Nästa gång vi får upp spåret efter honom är han i S:t Petersburg i där han då är kejserlig hovjuvelerare. Han träffar och gifter sej med Eva Martina Huk/Hack (12/2 1790-12/6 1860) Hon är född i S:t Petersburg. De får 2 barn i S:t Petersburg innan de 1812 flyttar till Sverige och Husby, Vendel. I födelseboken anges 1819 att Herr fd juveleraren Pehr Wendbladh och fru Eva Huk fått sonen Per Edward.

Förlossningen förättades av madame Nyman.

Per Edwards syskon är Emilia Charlotta (2/4 1809-26/5 1859) se nedan, Carolina Antonetta (13/1 1814-), Ottiliana Wilhelmina (22/11 1815-före 24), Oscar Leonard (15/9 1817-23/8 1881) som blir komminister i Hållnäs 1848-1863 och kykoherde 1863-1871, se nedan, Magnus Alexander (31/5 1822-9/8 1894)se nedan.

Redan 12 år gammal flyttar Per Edward 1831 till Uppsala Domkyrkoförsamling. Han börjar där en karriär som handlande och det första spåret jag hittat av det är följande:

 

Post- och Inrikes tidningar 21/4 1843

DIVERSE LEGALA NOTIFIKATIONER. = Att min uti nedanskrifne Stad innehafvande Viktualie- handelsrörelse, från och med denna dag, blifvit pä arrende öfvertagen af Viktualiehandelsbetjenten P. E. Wendblad, som för alla, samma handel angående affärer, utborgningar och liqvider, under egen risk, ensam, och utan ringaste inbland- ning eller deltagande deri af mig, ansvarar; får jag härmed tillkännagifva. Upsala den 1 Januari 1843. Hel. Cath. Wikström.

Han gifter sej med Carolina Charlotta Sahlin (24/1 1821-7/1 1850) från Balingsta och 1849 finner vi nästa spår:

 

Post- och Inrikes tidningar 1/9 1849

TILL SALU:

Om några och tjugu, dels Dragoxar, dels Stalloxar ifrån Upland, af hvilka en del äro slagtfeta och som finnas till salu i grannskapet af Upsala, uppgöres med P.E. Wendbladh i Upsala.

 

Samma år får de dottern Maria Elisabet Charlotta Wendbladh (14/8 1849-6/2 1932) De bor då i bor de Kvarteret Lejonet Gården nr 6. Hustrun dör av åderbråck, knappt 29 år gammal.

Från slutet av 1850-talet finns följande händelse att notera:

Garvaren Gustav Arndtz brännvinsbränneri 

 Ett annat brännvinsbränneri med tillhörande jästfabrik byggdes i början på 1840-talet i hörnet av nuvarande Vaksalagatan och Väderkvarnsgatan på mark, som i dag ingår i kv. Einar. Det bränneriet ägdes av garvaren Gustav Arndtz. Bränneribyggnaden kom att stå kvar ända till 1960, men då hade den sedan länge fungerat som bostad inom de s.k. Häggens gårdar. Gustav Arndtz var på sin tid en av Uppsalas mer framgångsrika borgare. Han utnyttjade fullt ut den då utvidgade näringsfriheten och anlade bränneriet 1843.

Brännvinstillverkningen sålde han i slutet av 1850-talet till handlanden P.E. Wendblad. Det var Wendblad som lät bygga den väderkvarn som kom att ingå i brännvinsbrännarföretaget. 

 

 

 

 

kvarnar

T.v. på bilden kan man skönja de två väderkvarnar, som fått ge namn till Väderkvarnsgatan

 Tydligen gick dessa affärer inte så bra för redan 1857 går han i konkurs:

Post- och Inrikes tidningar 7/4 1857

Under rubriken Borgenärssammanträden:

Handlanden P. E. Wendbladhs i Upsala Herrar Kreditorer behagade sammanträda hos Gäldenären tisdagen den 21 April detta år, klockan 4 eftermiddagen, för all laga kännedom om Konkursmassans ställning och meddela Gode mannen förhållningsordres om Massans förvaltning, besluta om försäljning av Varulagret, och om utestående fordringars indrifvande, uppgörande i förlikningsväg af åtskillige invecklade liqvider rörande Stjerna Rusthåll, leveransköp m. m., äfvensuin bestämmande af Gäldenarens underhåll jemte flera andra för Konkuismassan vigtiga angelägenheter; och erinras om Konkurslagens föreskrin, att frånvarande Kreditorer få åtnöjas med de närvarandes beslut. Upsala den 1 April 1857. Gode Män.

 

Före 1860 flyttar han och dottern till kv Svalan nr 1, dottern flyttar 1865 kvarteret Klostret nr 1 och vidare till Norrtälje 1870, se mer om henne nedan. Från 1865 finns han angiven i ”Förteckning å inom Uppsala Domkyrkoförsamling kyrkskrivna personer vilkas boningsort är okänd”

14/12 1881 flyttar han till Klockargården i Hållnäs där han blir hyresgäst hos skolläraren, klockaren och orgelmästaren Karl Adolf Kastberg. Hans bror kyrkoherden har då flyttat därifrån men man kan anta att han hade någon form av kontakt i prästgården som gjorde att han flyttade hit.

1886 flyttar han till Skaten och där knyts denna berättelse ihop.

 

Dottern Maria Elisabet Charlotta Wendbladh (14/8 1849-6/2 1932) gifter sej med sin kusin apotekaren Hjalmar Magnus Lind (1/12 1843-3/10 1913) från Fallen, Österlövsta. Hans mor är Emilia Charlotta Wendbladh (2/4 1809-26/5 1859) Maria Elisabet Charlotta dör 82 år gammal på Karlbergsvägen i Stockholm.

 

Brodern Oscar Leonard Wendbladh (15/9 1817-23/8 1881) blir kyrkoherde i Hållnäs och gifter sej med Hilda Maria Lovisa Björk (22/6 1833-21/2 1910) från Österleufsta. De får bla sonen Ivar Oscar Elias Wendbladh (22/1 1857-22/12 1944) som blir komminister och gifter sej med Anna Elisabet Sjöström (3/4 1889-25/3 1935) från Gävle. De i sin tur får bla sonen Oskar Rudolf Wendbladh (28/11 1892-13/10 1968). Oskar Rudolf gifter sej med skådespelaren Olga Hedvig Rickardt (1/4 1893-23/11 1968) från Viborg. Han blir skådespelare, teaterchef mm, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wendbladh

 

Brodern Magnus Alexander (31/5 1822-9/8 1894)blir filosofie doktor och 1859 rektor på läroverket i Norrtälje. Han förblir ogift och dör 72 år gammal i Uppsala.