Per Andersson Holldahl (12/12 1747-16/5 1790)

Han föds i skattetorpet Snickars med föräldrarna skogvaktare Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) och Anna Johansdotter (1711-26/12 1797) Han flyttar till Stockholm 1764. 1774 bor han i Östhammar i rote nr 5, är handlande, handelsman och gifter sej 1774 med Christina Maria Sebenius (28/6 1754-) från Skebo bruk med föräldrarna inspektor Samuel Sebenius (1708-21/6 1765) och Margareta Elisabet Glock (1727-) Som kuriosa och jämförelse med Göksnåres innevånare kan nämnas att Samuels bouppteckning visade på en förmögenhet på 64 000 daler silvermynt. Det är en förmögenhet som han skulle ha kunnat köpa i storleksordningen 100 skattehemman i Göksnåre för. De får Petter Samuel (4/10 1776-1778) som dör ca 2 år gammal, Jan Gustav (1773-1778) som dör fem år gammal, Anna Greta (4/9 1775-9/1 1781) som dör drygt 5 år gammal av kikhosta och falsk lungsot, Nils (29/9 1779-29/4 1861) se nedan, Petronella Christina (6/10 1781-22/3 1785) som dör 3 ½ år gammal av kopporna, tvillingarna Jan (16/8 1784-) se nedan, Petter (16/8 1784-) se nedan, Samuel (4/7 1786-28/6 1786) som dör 3 veckor gammal av okänd barnsjukdom, Andreas (20/1 1788-20/5 1790) som dör 2 år gammal av kopporna och Knut (2/11 1789-21/5 1789) som dör ½ år gammal av kopporna.

Per dör 1790, 43 år gammal, av rötfeber. Hans bouppteckning visar att hans fastighet är värd 1000 riksdaler, han har lös egendom för 1642 riksdaler men skulder på 1968 riksdaler. Bl.a. har han en fodran på sin bror tunnbindaren Johan på 62 och samtidigt en skuld på 150 riksdaler till honom.

Hans änka Christina Maria är nu 36 år gammal och har 5 söner, Nils 11 år, Jan och Petter båda 6 år. Sönerna Knut 1/2 år och Andreas 2 år dör 4 respektive 5 dagar efter hennes make Per, båda av kopporna. Hon gifter om sej 1795 med den 18 år yngre handelsmannen Sven Magnus Fahlström (1/1 1772-) och tituleras nu fru.

 

Sonen Nils (29/9 1779-29/4 1861) anges flytta till Uppsala, troligen efter 1797, sönerna Johan och Peter studerar. Christina Maria och hennes nya man får Magnus Leonard (25/11 1795-18/3 1861) och Maria Emerentia (14/3 1797-30/12 1895) Av hennes söner är det nu bara Petter som bor hemma men han finns inte med i Långtora när de kommer dit. De flyttar nämligen 1799 till Prästgården i Långtora socken med barnen Magnus Leonard och Maria Emerentia. Han är där nådårsåredikant (se ordförklaringar) Hennes söner med Per Holldal från tidigare är nu 20, 15 och 15, se mer om dem nedan.

-Deras son Magnus Leonard (25/11 1795-18/3 1861) är färgare och dör 1861 på gården 99 ½ i Torshälla, Sördermanland. Han var gift med Maria Ersdotter Grönberg (24/7 1802-3/11 1849) som dog 1849. Hon hade tillgångar på ca 350 riksdaler och skulder på ca 450 riksadaler.

-Deras dotter Maria Emerentia (14/3 1797-30/12 1895) är smedsänka och bor i borgerskapets änkehus, trumpetaren nr 7, Adolf Fredrik, Stockholm 1880 och 1890. Hon dör där 1895, 98 år gammal.

 

Per Holldahls son Nils (29/9 1779-29/4 1861) gifter sej 1802 med Maja Stina Öman (19/9 1778-24/4 1848) som är piga i Edsbro Masugn men kommer från Söderfors. De får Brita Stina (15/1 1803-) som flyttar till ett annat ställe i Vagn som piga år 1818 och Jan Peter (25/7 1804-) Nils blir kronobåtsman nr 41 Engman i Vagns rote, Edsbro 1805 och de får sen Anna Greta (6/11 1807-1/10 1855) som flyttar hemifrån 1822, Eric Magnus (25/11 1811-1/7 1813) som dör 1 ½ år gammal, Claes Erik (9/9 1814-) se nedan. Anders (16/10 1817-15/3 1892) som anges som sinnessvag, tvillingarna Elias (10/6 1823-17/4 1848) som dör 24 år gammal av frossa och Maja Lisa (10/6 1823-)

Nils får avsked 1825 efter 20 års tjänstgöring. De flyttar till Valla ägor 1822. Hans hustru Maja Stina dör 1848, 70 år gammal, av slag. I husförhörslängden anges de mindre smickrande orden för dem, Nils: Mindre ordentlig, Maja Stina: Ebriofas, vilket betyder någonting med alkolism, Anders: ofärdig, befriad. Nils dör 1861 på Walla ägor av ålderdom, 80 år gammal. Sonen Anders som bott kvar hemma, gifter sej 1855 med Maria Margareta Schedin (22/11 1820-23/4 1862) och de får Elias (12/1 1856-26/4 1939)

Som utvikning kan nämnas att denne Elias Andersson gifte sej 1882 med Emma Elisabeth Gran (18/12 1855-13/4 1943) från Ununge. De fick bla Josefina Andersson (19/3 1891-23/9 1963) i Gottorp, Dalarna som sedemera blev farmor till en Sven Holdar som besökte mej i Göksnåre sommaren 2019. Hans farmor berättade för sina söner på 1950-talet att man hade hetat Holdar tidigare i hennes släkt. Man tog sej då detta namn och först på 1980-talet uppenbarades att farmodern kom ihåg fel, Holldar hade varit Holldahl.

 

Per Holldals son Jan (16/8 1784-) anges studera i husförhörslängden 1791-1797. Sen är det oklart vart han tar vägen.

 

Per Holldals son Petter (16/8 1784-) anges studera i husförhörslängden 1791-1797. 1798 anges han vara hemma men sen är det oklart vart han tar vägen.

 

 

Nils Holldahls son Claes Erik senare Engman Knapp (9/9 1814-7/1 1890) flyttar 1830 till Skeninge som dräng, samma år flyttar han vidare till en bonde i Vagn som dräng, 1832 till en annan bonde i Vagn som dräng, 1834 till rusthållaren i Valla som arbetare. 1835 flyttar han till Hållvik, Rekinda ägor där han gifter sej med båtsmansdottern Stina Andersdotter (5/4 1817-2/6 1897) och blir själv båtsman. De får i Edsbro Margareta Christina (29/8 1837-11/5 1872), Carl Erik (15/1 1839-22/8 1913), Pehr (9/12 1840-20/6 1852) som drunknar 11 år gammal, Anders (19/10 1842-) sista uppgift Knutby 1864, Anna Brita (30/11 1844-) sista uppgift Edsbro 1862, Elias (10/2 1847-11/2 1898) se nedan, Emma (24/10 1848-9/3 1904) Fredrica (14/8 1850-1/11 1907), Leo (4/6 1853-) sista uppgift Edsbro 1871, Per Johan (3/12 1854-29/5 1924) som tar över båstmanssysslan av sin far 1871 och Edla Matilda (23/11 1858-5/2 1934)

Claes Erik dör 1890, 75 år gammal och Stina dör 1897, 80 år gammal.

 

-Sonen Elias (10/2 1847-11/2 1898) arbetar som dräng på olika ställen i Edsbro och Knutby från att han är 16 år tills han gifter sej 36 år gammal med Edla Matilda Jansdotter (3/11 1855-21/3 1916) De får Karl Helmer (28/1 1879-20/2 1879) som dör 4 veckor gammal, Karl (4/3 1880-13/5 1880) som dör 1 månad gammal, Elin (4/4 1881-) Karl Helmer (21/5 1883-20/3 1955), Erik (6/8 1885-10/7 1966) och Oskar Ivar (13/3 1889-9/7 1924) innan han dör dagen efter att han fyllt 51 år.