Oskar Adolf Engström (2/6 1885-31/7 1958)

Han är född i Börstil med föräldrarna Carl Erik Engström (7/3 1845-21/9 1894) och Helena Katarina Larsdotter (3/4 1843-22/10 1905) Läs om hans barndom under berättelsen om hans mor. Han flyttar 1897 till Malen. Han är då 12 år gammal och anges som fattighjon och fosterson. Han kommer hem 1898. Han flyttar igen i maj 1903 till Sandby nr 1, Västland som dräng, då är han 18 år. Redan i november samma år flyttar han till Norrby, Valö. Här anges att han var frånvarande vid mönstring både 1906, 1908 och 1909. En notering anger att han finns i Gävle. I Församlingsboken för 1910-1922 står han bland obefintliga. Han är 30 år då han flyttar till Fiskvik, Bergsjö i Hälsingland 6 november 1915 där han blir grovarbetare och gifter sej 12 december med den 20-åriga Anna Norell (5/12 1894-24/8 1971) från Leksand. Hon är dotter till soldaten nr 103 Lars Erik Norell (17/10 1861-12/9 1902) och Anna Brita Larsdotter (6/1 1861-) Pappan hade noteringen ”för alltid medborgerligt förtroende förlustig/ förnekad”. Mamman Anna Brita och fyra av Annas syskon emigrerar till Amerika 1913. Anna har haft den oäkta dottern Linnea (2/7 1914-16/7 1914) som dog efter två veckor.

De får barnen Erik Ragnar (22/5 1915-30/12 1992) se nedan, Elsa (14/11 1916-20/12 2012) se nedan, Ester (22/9 1918-20/1 1995) se nedan och Evert Ragnvald (30/8 1919-17/2 2009) se nedan. 1916 gör Oscar Adolf värnplikten.

År 1919 emigregar hela familjen till Minneapolis, Amerika. Anna och barnen har en flyttningsnotis 11/11 1919. Oskar Adolf är inte med på den och därför anges han som obefintlig 1920. Att han inte har närvarat vid mönstringarna kan vara en förklaring till att han emigrerar utan att gå den lagliga vägen. Familjen kommer in till Ellis Island i New York med fartyget Stockholm 19 november 1919. Hennes svåger, Lawrence Olsson, anges som kontakt. Han är gift med någon av hennes systrar som emigrerade 1913. Deras mål är Minneapolis, Minnesota.

I församlingsböckerna för 1922-46 finns Oskar Adolf under ”Obefintliga” och anges vara i Amerika.

 

Sonen Eric (22/5 1915-30/12 1992) gifter sej med Virginia L. Reed (21/12 1928-12/8 1994) och dör 1992 i Watkins, Meeker, Minnesota.

 

Dottern Elsa (Elsie) (14/11 1916-20/12 2012) gifter sej med Dwight Royle och de får barnen Richard Dwight (15/8 1937-), Daria Ann (21/2 1940-), Denice Ione (13/1 1943-) och Stephen (2/10 1952-) Hon dör 2012.

 

Dottern Ester (22/9 1918-20/1 1995) gifter sej med Carl A. Andersson och de får barnen Theodore Carl Andersson (11/5 1936-) Leonard Nels Andersson (17/4 1940-) Hon dör 1995.

 

Sonen Evert (30/8 1919-17/2 2009) gifter sej 1944 med Leatrice Rae Law (9/7 1926-24/7 1998) Han dör 2009.

 

Oskar Adolf kommer också hit och han dör 1958, 73 år gammal, och hans hustru Anna dör 1971, 76 år gammal, båda i Hennepin, Minnesota.