Nyckelharpsspelare i Göksnåre

Nyckelharpa kan sägas vara en symbol för norra Uppland.

Per-Ulf Allmo har forskat och skrivit ett flertal böcker om detta.

Se www.allmo.se om du är mer intresserad av nyckelharpans historia. Man kan även köpa hans böcker där.

 

I Allmos forskning finns ett antal personer av intresse för Göksnåre.

Här nedan finns Hans Hansson Hollstrand som redan finns i byns historieberättelse samt alla övriga samlade med mina egna utvikningar kring dem.

 

-Hans Hansson Hollstrand (13/7 1750-17/1 1813) Han kallas även Hollinder. Han föddes i Skaten och flyttade till Stockholm senast i slutet på 1770-talet och bor troligen i torpet Adolfsberg i början av 1780-talet. Förutom fiskare så är han nyckelharpsspelare. Torpet ligger under Årsta gård och där bodde Märta Helena Reenstierna (16/9 1753-12/1 1841), mer känd som Årstafrun. Hon var herrgårdsfru och herrgårdsägare samt vän med Carl Michael Bellman. Läs hela hans historia under Personer.

 

-Eric Löf (19/8 1784-5/12 1866) var torpare i Rundskär från början av 1820-talet fram till 1845.  Läs om honom under den fastigheten. I hans bouppteckning finner vi en nyckelharpa värderad till en riksdaler. Se även hans son nedan.

 

-Eric Löfqvist (16/4 1816-27/4 1854) var son till Eric Löf, se ovan. Läs om honom under den fastigheten. När han flyttat till Vavd hade han nyckelharpospelande grannar i form av skogsarbetaren Eric Jakob Frisk (27/3 1840-20/5 1929) född oäkta i Stenmo av pigan Anna Greta Ersdotter (27/8 1816-4/4 1862), torparen och båtsmannen Matthias Block Matsson Söderström (29/3 1806-13/1 1879) från Älvkarleby och backstugemannen och inhysemannen Lars Fredrik Segerlund (23/1 1824-16/8 1906) från Österlövsta. I Erics bouppteckning finner vi en nyckelharpa värderad till 2 riksdaler. Hans sonson Per Edwin spelade också nyckelharpa, se nedan. 

 

-Per Alfred Satz (20/10 1849-15/9 1928) föddes i torpet Göksnåre 7:12. Läs om honom under den fastigheten. Spelmannen Wilhelm Gelotte upptecknat ”Skomakarpolskan efter Satz” Per Alfred och Wilhelm växte upp som grannpojkar i Gävle.

 

-Anders Gustaf Sättergren ”Skrammel-Anders” (1/9 1857-2/10 1922) bodde från 1882 i brygghuset i Göksnåre nr 2, Norrgården. Läs om honom under den fastigheten. Han spelade gitarr och något nyckelharpa.

 

-Karl Victor Emanuel Jonsson (25/12 1882-30/9 1935), Stenmo-Viktor föddes i Båtsmanstorpet i Göksnåre, läs om hans historia där. När han kommer som dräng till Stenmo 1898 lärde han sej att spela på gårdens nyckelharpa. Han uppmärksammades när han en gång fick ersätta några mässingblåsare vid en skyttefest i Forsmark. I fortsättningen fick han många speluppdrag i Forsmar, Hållnäs och Österlövsta.

 

-Karl Victor Emanuel Lundberg-Magnell (25/12 1882-30/9 1935) föds i Båtsmanstorpet i Göksnåre och blev hemmansbrukare i Stora Rångsön, Forsmark. Läs om honom under fastigheten Båtsmanstorpet.

 

-Carl Leonard Rikner (10/10 1890-10/4 1922) föddes i Nyhem, Göksnåre. Läs om honom under den fastigheten. Byggde en nyckelharpa efter att ha blivit inspirerad av Joseph Lundqvist i Vavd.

 

-Gunnar Andersson (11/1 1894-13/5 1976) är från Göksnåre nr 1A och blir senare även brukare där 1920-29. Läs om honom under den fastigheten samt i berättelsen om honom under Berättelser.

 

-Per Edvin Löfqvist (27/7 1896-13/5 1891) Hans föräldrar var Anders Petter Löfqvist (25/10 1848-25/3 1902) från Rundskär och Johanna Christina Andersdotter (31/12 1854-7/1 1939) från Göksnåre nr  1A.  Föräldrarna är torpare i skyttstället i Kallnäs 1881-1884. Per Edvins moster Maria Katarina Andersdotter (8/11 1851-23/6 1886) gifter sej med Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) som när han blir änkling får Gunnar Andersson, se ovan, i sitt nästa äktenskap. Läs om dem alla under Johanna Christinas egna berättelse samt under Fastigheterna. Per Edvin föddes i Ågalma under Snesslingeberg och flyttade 1911 till Vad socken, Skaraborg. På Såguddens museum i Arvika finns en kontrabasharpa efter Per Edvin Löfqvist.