Nils Henric Lundqvist (14/9 1829-25/5 1913)

Nils Henric Lundqvist (14/9 1829-25/5 1913) föds i Snickars, Göksnåre med föräldrarna Anders Andersson Holldahl (28/11 1794-1/4 1846) och Christina Ersdotter (27/5 1796-20/2 1854) När han är 17 år gammal 1946 flyttar han till Göksnåre nr 5 som dräng. 1848 flyttar han vidare till Kuggböle som dräng. 1850 flyttar han till Storsundet på Kårbo ägor där han gifter sej med dottern på torpet Cajsa Greta Holmqvist (5/12 1829-28/8 1899) De byter namn till Lundqvist och får Anders Gustav (17/12 1851-11/10 1874) se nedan, Lars Eric (14/8 1854-24/9 1935) se nedan, Johanna Christina (20/7 1857-), Catharina Augusta (15/8 1860-), Emma (5/6 1865-) se nedan, Alfred (15/5 1866-) som gifter sej 1888 med lärarinnan Margareta Matilda Forsman (10/2 1861-), Carl Johan (26/2 1871-) Nils Henriks hustru Cajsa Greta dör 1899, 69 år gammal. Nils Henric dör 1913 84 år gammal.

Sonen Anders Gustav Lundqvist (17/12 1851-11/10 1874) blir sjöman 1870 den 18/7 då han mönstrar på i Gävle som jungman på skeppet Lima som går i utrikes sjöfart. Han får 12 riksdaler i lön. 3/11 1871 rymmer han från skeppet i Antwerpen.

Tydligen tar han sej över till USA och jobbar även där som sjöman för när han dör 1874, 22 år gammal av hjärnfeber, så är det i Chicago. Dödsintyget kommer från United States Marine Hospital Service, Sergeons Office af 2 dec 1874, J.T. Appleberg (detta var speciella sjukhus för sjömän, både civila och statliga)

Sonen Lars Eric Lundqvist (14/8 1854-24/9 1935) blir sjöman i Gävle 1874. Den 25/8 mönstrar han som jungman på ångaren Thor till St: Petersburg. Han får 35 kr. 29/10 mönstrar han av.

12/11 1874 mönstrar han på som eldare på ångaren Balder till Kronstadt. Han får 31,50 riksdaler i lön. 29/6 1875 mönstrar han av.

10/9 1875 mönstrar han som lättmatros på ångaren Thor till Ekenäs via Skutskär. Han får 40 kr i lön. 25/11 mönstrar han av.

2/6 1877 mönstrar han som matros på ångskonerten Carolina för kustfart. Han får 45 kr i lön. 23/8 mönstrar han av.

17/5 1878 mönstrar han på som eldare på ångaren Siri till St:Petersburg. Han får 45 kr i lön. 7/6 mönstrar han av.

Han flyttar till Sundsvall 1880 och gifter sej med med Hulda Maria Berg (13/1 1858-6/9 1884) Han är sjöman och de flyttar samma år till Mohögs gjuteri i Sköns socken. De får Hulda Augusta (16/9 1882-) innan de flyttar till Kubikenborg 1882. Här är han arbetare. Hans hustru Hulda Maria dör 1884, 26 år gammal, av lunginflammation. Han gifter om sej 1885 med Carolina Charlotta Pettersson (14/7 1855-15/11 1923) och de får Edmund Isidor (14/12 1886-1/10 1922) som dör 35 år gammal av lungsot, Judit Viktoria (16/1 1889-), Georg Emanuel (26/3 1890-7/12 1902) som dör 11 år gammal av hjärtfel och Linnea Maria (12/10 1891-) Efter 1894 anges han vara handlande. De flyttar till Näs-Mon på slutet av 1890-talet för att flytta igen år 1900 till Härsta-Mon, gård nr 209A. Barnen flyttar ut och de flyttar själva med den yngsta dottern 1/9 1917 till Marn nr 2, Rådmansö by. Han blir där handlare. Redan 11/11 1918 flyttar de tillbaka till Västernorrland och till Allsta nr 3, Tuna socken. Samma år flyttar de vidare till Klingsta nr 3.

Hans hustru Varolina Charlotta dör 1923 av slag och han 1935 av prostataförstoring och njursvikt.

 

Dottern Emma Lundqvist (5/6 1865-) flyttar när hon är 16 år 1881 till Segerbo som piga och kommer tillbaka till Storsundet 1883. Hon flyttar till Sundsvall i november 1884 men kommer tillbaka före årsskiftet. 1885 flyttar hon till Nyhem, Göksnåre och gifter sej 1886 med skräddaren Karl Ågren (14/8 1859-21/7 1907) Han är född i Munkfors. 1880 bodde han i Johannes församling i Stockholm och var ”brandservis” Han bodde bland 124 andra män som också var ”brandservis” med adressen Johannes Mindre No 1, 2, 3, 4, 5 och 11.

De får Märta Albea (10/5 1886-) Samma år flyttar de först till Skärplinge, Österleufsta och sen till hennes föräldrahem i Storsundet. I april 1887 flyttar de till Åskebro, Säby socken, Västmanland. De får Emma Elisabet (5/9 1887-28/8 1888) som dör knappt ett år gammal. 1888 flyttar de till Ulfsta i samma socken. 1889 flyttar det till Hellby också i samma socken. De får Karl (4/8 1889-) 1890 flyttar de till ett annat ställe i Hellby. 1891 flyttar de till Karö nr 1, Valö socken som inhyses hos brukaren där. 1892 flyttar de till hennes föräldrar i Storsundet, Hållnäs. De får John Rudolf (16/9 1893-) 1895 flyttar de till ett torp i Lissbo under Vavd nr 2. De får Henrik Uno (24/6 1897-) och flyttar 1899 tillbaka till Storsundet och tar över där. De får Ture Bertil (11/1 1904-) Hennes man Karl dör 1907, 48 år gammal, av struplungsot. Emma bor kvar 1942, 77 år gammal.