Nils Henric Lundqvist (14/9 1829-25/5 1913)

Han föds i Snickars, Göksnåre med föräldrarna Anders Andersson Holldahl (28/11 1794-1/4 1846) och Christina Ersdotter (27/5 1796-20/2 1854) När han är 17 år gammal 1946 flyttar han till Göksnåre nr 5 som dräng. 1848 flyttar han vidare till Kuggböle som dräng. 1850 flyttar han till Storsundet på Kårbo ägor där han gifter sej med dottern på torpet Cajsa Greta Holmqvist (5/12 1829-28/8 1899) De byter namn till Lundqvist och får Anders Gustav (17/12 1851-11/10 1874) se nedan, Lars Eric (14/8 1854-24/9 1935) se nedan, Johanna Christina (20/7 1857-28/3 1904) se nedan, Catharina Augusta (15/8 1860-28/1 1947) se nedan, Emma (5/6 1863-28/5 1953) se nedan, Alfred (15/5 1866-11/8 1941) se nedan och Carl Johan (26/2 1871-31/12 1914) se nedan. Nils Henriks hustru Cajsa Greta dör 1899, 69 år gammal. Nils Henric dör 1913 84 år gammal. De hade 7 barn med varierande livsöden. Sjöman,USA-sjöman, Västernorrland-Hållnäs, Forsmark-barnlös, straffarbete-brandman, skräddare-lärarinna, Hållnäs-4 döda barn samma år

 

Sonen Anders Gustav Lundqvist (17/12 1851-11/10 1874) blir sjöman 1870 den 18/7 då han mönstrar på i Gävle som jungman på skeppet Lima som går i utrikes sjöfart. Han får 12 riksdaler i lön. 3/11 1871 rymmer han från skeppet i Antwerpen. Tydligen tar han sej över till USA och jobbar även där som sjöman för när han dör 1874, 22 år gammal av hjärnfeber, så är det i Chicago. Dödsintyget kommer från United States Marine Hospital Service, Sergeons Office af 2 dec 1874, J.T. Appleberg (detta var speciella sjukhus för sjömän, både civila och statliga)

 

Sonen Lars Eric Lundqvist (14/8 1854-24/9 1935) blir sjöman i Gävle 1874. Den 25/8 mönstrar han som jungman på ångaren Thor till St: Petersburg. Han får 35 kr. 29/10 mönstrar han av.

12/11 1874 mönstrar han på som eldare på ångaren Balder till Kronstadt. Han får 31,50 riksdaler i lön. 29/6 1875 mönstrar han av.

10/9 1875 mönstrar han som lättmatros på ångaren Thor till Ekenäs via Skutskär. Han får 40 kr i lön. 25/11 mönstrar han av.

2/6 1877 mönstrar han som matros på ångskonerten Carolina för kustfart. Han får 45 kr i lön. 23/8 mönstrar han av.

17/5 1878 mönstrar han på som eldare på ångaren Siri till St:Petersburg. Han får 45 kr i lön. 7/6 mönstrar han av.

Han flyttar till Sundsvall 1880 och gifter sej med med Hulda Maria Berg (13/1 1858-6/9 1884) Han är sjöman och de flyttar samma år till Mohögs gjuteri i Sköns socken. De får Hulda Augusta (16/9 1882-17/6 1976) innan de flyttar till Kubikenborg 1882. Här är han arbetare. Hans hustru Hulda Maria dör 1884, 26 år gammal, av lunginflammation. Han gifter om sej 1885 med Carolina Charlotta Pettersson (14/7 1855-15/11 1923) och de får Edmund Isidor (14/12 1886-1/10 1922) som dör 35 år gammal av lungsot, Judit Viktoria (16/1 1889-8/11 1974), Georg Emanuel (26/3 1890-7/12 1902) som dör 11 år gammal av hjärtfel och Linnea Maria (12/10 1891-27/1 1977) Efter 1894 anges han vara handlande. De flyttar till Näs-Mon på slutet av 1890-talet för att flytta igen år 1900 till Härsta-Mon, gård nr 209A. Barnen flyttar ut och de flyttar själva med den yngsta dottern 1/9 1917 till Marn nr 2, Rådmansö by. Han blir där handlare. Redan 11/11 1918 flyttar de tillbaka till Västernorrland och till Allsta nr 3, Tuna socken. Samma år flyttar de vidare till Klingsta nr 3.

Hans hustru Carolina Charlotta dör 1923 av slag och han 1935, 81 år gammal, av prostataförstoring och njursvikt. Han hade 5 barn med en medellivslängd på 62 år.

 

 

Dottern Johanna Christina (20/7 1857-28/3 1904) flyttar 1874 till prästgården som piga. 1875 flyttar hon till Tufva nr 2, Tierp och 1877 till provinsialläkaren i Gryttjom. 1878 flyttar hon till Yfred nr 6, och 1880 hem till Storsundet. Hon får den oäkta Carl Enok (21/4 1881-36/10 1959) och 1885 gifter hon sej med Per Gustaf Gustafsson (14/6 1861-2/1 1941) från Slada. De får Kristina Albertina (22/9 1885-9/11 1942) och flyttar 1886 till Storsten där de blir blir torpare. De får Gustaf Gideon (14/1 1887-30/11 1887) som dör 10 månader gammal och flyttar 1888 till båtsmanstorpet i Stora Rångsen, Forsmark där han blir bruksarbetare. De får Gustaf Fridolf (11/3 1888-12/7 1889) som dör 16 månader gammal, Victor Ernfrid (6/1 1890-9/5 1952), Karl Gustaf (13/3 1892-5/1 1971), Emma Eugenia (24/11 1893-4/1 1972) och Sivert Andreas (24/8 1898-28/12 1976) Johanna Christina dör 1904, 46 år gammal, av lunginflammation. Hennes man Per Gustaf gifter om sej med Johanna Christinas kusin från Göksnåre Anna Lovisa Ersdotter (6/6 1860-4/3 1922) Hon har fått 8 barn, 2 av dem dog tidigt och för de andra 6 blev medellivslängden 72 år.

 

Dottern Catharina Augusta (15/5 1860-28/1 1947) flyttar 1877 till Göksnåre nr 6 som piga. 1878 flyttar hon till hem till Storsundet. 1879 flyttar hon till Enskär och 1880 till Norrgatan 1, Leufsta bruk. 1881 flyttar hon till Årböle nr 1 och 1882 till Kallnäs. 1883 flyttar hon till Skälsjön, Leufstabruk och 1884 hem till Storsundet igen. 1885 flyttar hon till Kårbo och 1886 till Leufsta igen för att 1887 flytta tillbaka hem igen. Hon gifter sej med Johan Elias Andersson (18/11 1860-8/3 1948) och de får Johan Algot (14/5 1890-11/1 1891) som dör 8 månader gammal. De får Johan Axel (25/4 1892-22/5 1892) som dör knappt 1 månad gammal och Karl Viktor Ernfrid (2/7 1895-16/7 1895) som dör 2 veckor gammal. De har nu fått 3 barn som alla dött mycket unga. 14/12 1896 tar de emot barnhemsbarnet Sven Erik Andersson (15/5 1896-3/11 1977) från Hedvig Elenora Stockholm. Hans mor var ogifta Johanna Matilda Andersson (5/9 1868-17/1 1960) på Kardellgatan 6 i Stockholm. Hon var inflyttad 1/11 1895 från Röö och hade även den oäkta sonen Anton Markus (28/3 1893-5/2 1972) som inte var med henne till nu. I husförhörsboken noteras att Johan Elias är ”dömd 15/7 1898 av Uppsala läns norra domsaga Häradsrätt för 1:a resan stöld delvis med inbrott, förövad stöld samt hemfridsbrott till straffarbete i 3 månader och 15 dagar samt förlust av medborgerligt förtroende från 11/10 1898”

De flyttar detta år till Långmossen, ett torp under Barknåre nr 3. Här står att han ”saknar medborgerlgt förtroende under ett år från 11/10 1898” Johan Elias blir timmerman och fostersonen blir skogsarbetare. Catharina Augusta dör 1947, 86 år gammal.

 

Dottern Emma Lundqvist (5/6 1863-28/5 1953) flyttar när hon är 16 år 1881 till Segerbo som piga och kommer tillbaka till Storsundet 1883. Hon flyttar till Sundsvall i november 1884 men kommer tillbaka före årsskiftet. 1885 flyttar hon till Nyhem, Göksnåre och gifter sej 1886 med skräddaren Karl Ågren (14/8 1859-21/7 1907) Han är född i Munkfors. 1880 bodde han i Johannes församling i Stockholm och var ”brandservis” Han bodde bland 124 andra män som också var ”brandservis” med adressen Johannes Mindre No 1, 2, 3, 4, 5 och 11.

De får Märta Albertina (10/5 1886-7/3 1927) Samma år flyttar de först till Skärplinge, Österleufsta och sen till hennes föräldrahem i Storsundet. I april 1887 flyttar de till Åskebro, Säby socken, Västmanland. De får Emma Elisabet (5/9 1887-28/8 1888) som dör knappt ett år gammal. 1888 flyttar de till Ulfsta i samma socken. 1889 flyttar det till Hellby också i samma socken. De får Karl (4/8 1889-27/7 1974) 1890 flyttar de till ett annat ställe i Hellby. 1891 flyttar de till Karö nr 1, Valö socken som inhyses hos brukaren där. 1892 flyttar de till hennes föräldrar i Storsundet, Hållnäs. De får John Rudolf (16/9 1893-27/8 1965) 1895 flyttar de till ett torp i Lissbo under Vavd nr 2. De får Henrik Uno (24/6 1897-21/8 1981) och flyttar 1899 tillbaka till Storsundet och tar över där. De får Ture Bertil (11/1 1904-11/10 1988) Hennes man Karl dör 1907, 48 år gammal, av struplungsot. Emma bor kvar 1942, 77 år gammal. Hon flyttar senare till Långmossen, Barknåre där hon dör 1953, 1 vecka före sin 90-årsdag.

 

Sonen Alfred (15/5 1866-11/8 1941) är 22-årig dräng i Vedlösa när han 1888 flyttar hem till Storsundet och gifter sej med den 27-åriga lärarinnan Margareta Matilda Forsman (10/2 1861-11/4 1921) från Årböle. Hon har den oäkta Selinda Alfrida (21/9 1886-25/10 1968) och de får tillsammans Linus Agaton (23/12 1889-15/4 1967), Hilda Axelia (6/11 1891-18/11 1959) och Ottilia Odina (14/11 1893-31/5 1977) De flyttar 1895 till skolhuset i Slada och får Julius Adelbert (30/12 1896-15/2 1897) som dör 1 ½ månad gammal, Alfred Adelbert (7/8 1898-20/5 1964) och Ruth Alfrid (8/10 1901-25/12 1968) 1901 flyttar de till ett torp under Slada nr 7. Margareta Matilda dör 1921, 60 år gammal. Alfred lever i ytterligare 20 år och dör 75 år gammal. Förutom sonen Julius Adelbert som dog tidigt så blev medelåldern för deras barn 74 år.

 

Sonen Carl Johan (26/2 1871-31/12 1914) flyttar till Skutskär, Älvkarleby 1889. Han blir justerare och gifter sej med Margareta Sofia Norström (5/5 1868-23/12 1937) från Lena. Då han är omyndig har han fått tillstånd att gifta sej, i husförhörsboken anges: ”Lysning, erhållit Kungl. Maj:ts tillåtelse att, ehuru omundig, ingå äktenskap”

Hon har med sej den oäkta Carl Enok (6/11 1889-8/6 1965) och de får Hildur (19/5 1891-25/6 1937), Uno Ferdinand (20/6 1892-25/5 1957), Knut Rudolf (31/10 1896-2/8 1967), Arne Herbert (30/5 1900-23/3 1907), Georg Viktor (22/3 1902-22/3 1907), Aina Sofia (21/12 1904-25/11 1907), Henric (25/2 1907-27/11 1907) Året 1907 blev ett sorgens år för familjen. I slutet av mars dör 2 av de unga sönerna, Arne Herbert 7 år gammal och Georg Viktor på sin 5-årsdag, båda av ”barnkolera”. I slutet av november dör de 2 yngsta barnen, Anna Sofia knappt 3 år gammal av hjärnhinneinflammation och Henric 9 månader av lunginflammation.

Carl Johan dör 1914, 43 år gammal, av slag och hjärtfel. Hustrun Margareta Sofia dör 1937, 69 år gammal.