Märta Margareta Carlsson (11/9 1905-)

Hon föds i Göksnåre nr 5B med föräldrarna Karl Johan Jansson (4/10 1871-1950) och Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-) Hon flyttar till Stav, Västland 1924 som tjänarinna och kommer tillbaka 1926. Hon gifter sej 1933 med Carl Enar Zettergren (16/9 1902-) från Lissbo, Hållnäs. Han kommer från en tjänst som dräng i Göksnåre nr 6 och är bror till husfrun där. De flyttar 1933 till Berkinge, Forsmark. De bor kvar där 1931.